Anasayfa / sureler ve anlamları / İsra suresi neler anlatır
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

İsra suresi neler anlatır

İsra suresi neler anlatır

İsra suresi; Miracın izahı ile başlar, derhal israiloğullarının (Beni İsrael halkının)  inkar ve lanetliklerine dönerek mü’minlere öğüt verir, insanın aceleciliği anlatılarak gece ve gündüzün nasıl ve neden birer ayet olduğu izah edilir.

Amel defterlerinden ve kimsenin bir başkasının günahını üstlenemeyeceğinden bahseden sure, helak olacak toplumların helak sebebinin imana dönmek yerine refah içinde yaşayan şımarık yöneticilere itaat etmek olduğunu izah eder, akrabaya yoksula ve ana babaya iyiliği emreder, Allah’a ortak koşmayı kesinlikle reddeder, israf ve lüksün neden haram olduğunu ve şeytanın neden kötü olduğunu bildirir.

Cimrilik ve aşırı cömertliği yasaklayan sure, kız çocuklarını öldürmeyi, zinayı, cinayeti yasaklar, yetim malına sadakati, ölçü ve tartıda adalet ve doğruluğu emreder, kibri, büyüklenmeyi yasaklar, aşırı ve kötü zan ile açık ve ayıp aramanın kötülüğünü bildirir, inkarcıların hali ve Kur’an’ın hak oluşu anlatılır.

Surede daha sonra güzel sözü överek ortak koşanların yanılgısı vurgulanır, peygamberlerin halklarına yaptıkları tebliğ ve davetler hatırlatılır, Miraç gecesinde Peygamberimizin müşahade ettiği (rüya)dan bahisle İblisin ahdi tekrar edilir ve gemilerin yüzmesinden, insanoğlunun şerefli kılınmasından bahsedilir, namaz vakitleri bildirilir, gece namazının sadece Peygambere mahsus olduğu hatırlatılır, ruhun bilgisinin sadece Allah’ta olduğu hatırlatılarak Kur’an’ı tüm insan ve cin alemi bir araya gelse benzerini yazamayacağı izah edilir.

Sure, Allah’ın dilediği peygamberine mucizeler verdiğini izahla devam eder ve Kur’an’ın yavaş yavaş ve anlayarak okunmasını emreder, Hamd ve şükürlerin sadece Allah’a olduğunu bildirir ve imana çağırır.

Sure, 26,32,33 ve 57. âyetler ile 73-80. âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 111 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin konusu olan “İsrâ” olayından almıştır. “Geceleyin yürütmek” anlamına gelen “İsrâ”, Mîrac yolculuğunda, Hz. Peygamberin bir gece, Mekke’den Kudüs’e götürülmesini ifade eder. Sûrenin diğer bir adı da “Benî İsrâil Sûresi”dir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Hud suresinin anlattıkları

Hud suresinin anlattıkları Allah’ın Bir’liği ve Kur’an’ın hikmeti anılarak başlanan sure, rızkı verenin Allah olduğunu, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir