Anasayfa / İMAN ESASLARI / Kadere iman / KADER HAKKINDA YORUM YAPILIR MI?
imanilmihali.com
kader

KADER HAKKINDA YORUM YAPILIR MI?

KADER HAKKINDA YORUM YAPILIR MI?

Kader hakkında yorum yapılır mı?

Kader kaza edilmesi anlamında ikiye ayrılır:

1. İnsanın kendi cüzi iradesiyle alakalı kısım,(İyilik veya kötülük yapmak, meslek seçmek, boşanmak, kötü alışkanlıklar edinmek, adam öldürmek vb.)

2. İnsan iradesi dışında kalan, Yüce Allah’ın irade ve kudretine bağlı hadiseler… (Depremler, kıtlıklar, çocuk sahibi olma, keşifler, evlenme, ecel vb.)

İnsanın iradesine bağlı hadiselerde yorum yapmak tefekkür ve hatta ibadet veçhindeyken, Allah’ın kudret ve ilmine ait ikinci grup hadiselerle alakalı yorum, görüş ve hatta haddi aşan sualler caiz değildir.

İnsanın kendi cüzi iradesi ile dilediği ve güç bulup amel ettiği “kader bahsine ait” işlerde iman, ibadet ve ahlak konularının tamamını ilgilendiren hususlar mevcuttur. Bu hususların irdelenmesi iman güçlendirmeye, ahlakı düzeltmeye ve ibadete sevk etmeye faydaları bakımından yararlıdır.

Ancak ilahi irade dahilindeki hususları konuşmamak, yorum yapmamak, tahminde bulunmamak ve eleştirmemek doğru olandır.

Peygamber Efendimiz (asv) hadislerinde şöyle buyurmuştur:

“Kader hakkında konuşmayın, zira kader Allah’ın sırrıdır. Allah’ın sırrını açıklamaya kalkmayın.”(Alâuddin Aliyyül’l İbn-i Hüsameddin el-Hindi, Kenzü’l Ummâl, 1.cilt, s,132)

“Kader hakkında fazla konuşmayın, çünkü sizden evvelkilerin çoğu ondan kaybetmiştir.”( Tirmizî, Kader, 1)

Rahmet peygamberinin bahsettiği husus ikinci grup iradeye ait olan kısımdır. Zaten bu hadiseler daha ziyade ezele veya gayba ait meseleler olup bilgisi sadece Allah katındadır. Dahası bugüne ve yakın geçmişe ait hadiselerde soru sorma hakkımız yoktur, haddimize değildir. Neden böyle oldu? Şöyle olsaydı! veya Olmasaydı! gibi yorumlar haddi aşan, gereksiz ve hatta küfre kaçan düşüncelerdir ki son derece sakıncalıdır.

Akaid âlimleri, kaderin birinci kısmına ait sayısız eser yazmışlar, kader konusunun imanı güçlendirmeye katkısı üzerinde yoğun emek harcamışlardır.

Lakin beşeri irade yetkisindeki hususlarda da ilahi iradenin kabul veya ret şeklinde etkisi bulunduğundan bu hususlarda da konuşurken dikkatli olmak gerekir.

Kaza konusunda yapılacak yorumlarda kader konusuyla yakın alakası nedeniyle önem ve dikkat arz eder. Kaderin hayata geçmesi demek olan kaza karşısında kulun yakınmak, isyan etmek yerine yapması gereken sebat ve sabırla sükûnetini korumak ve sabrederek şükretmektir. Bilinen tanımının aksine kaza sadece kötülüklerde gerçekleşmediğinden iyi ve güzel kazalarda da (yani kaderin hayata geçmesinde) şükretmek ve Allah’ı tesbih etmek uygun olandır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Kazada rıza, belada sabır, bollukta şükür

Kazada rıza, belada sabır, bollukta şükür

Kazada rıza, belada sabır, bollukta şükür Kaza başa gelenler, bela istenmeyen hadiseler, bolluk refah ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir