Anasayfa / İman konu testleri / Kadere iman konu testi
imanilmihali.com
İmana ait konu testleri

Kadere iman konu testi

Kadere iman konu testi kader ve kazaya iman bahsinde imana yardımcı olacak hususları açıklamak, Yüce Allah’ın kudret ve takdirini vurgulamak maksadıyla hazırlanmış bir bilgilendirme testidir.

Kadere iman konu testi

1. Allah’ın ezelden olup bitecekleri bilip takdir etmesine ne ad verilir?
a. mutlakiyet
b. Hubb-i fillah
c. kader
d. ezeliyet

2. Allah’ın takdir ettiği kazanın hayata geçmesine ne ad verilir?
a. kaza
b. fiiliyat
c. amel
d. hikmet

3. İnsanın iş ve oluşa dair kullandığı iradenin adı nedir?
a. külli irade
b. mutlak irade
c. cüzi irade
d. selim irade

4. Yüce Allah’ın iradesinin adı hangisidir?
a. halis irade
b. azami irade
c. cüzi irade
d. külli (mutlak) irade

5. Tevekkül nedir?
a. Kulun Allah’ı sevmesi ve ibadetidir
b. Kulun Allah’a yalvarması ve güç istemesidir
c. Kulun Allah’a çalışmadan güvenmesidir
d. Kulun iradesiyle emek sarf ettikten sonra işin sonucunu Allah’a bırakmasıdır

6. Kaderin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. irade
b. denge
c. hakkaniyet
d. mutekabiliyet

7. Çalışmadan ve gayret sarf etmeden rızık, medet ve şifa beklemekle alakalı hangisi doğrudur?
a. Yanlış değil noksandır
b. Olması gerekendir
c. kişiye göre değişir
d. Kaderi ve sınavı anlamamaktır

8. Yüce Allah’ın her fani için takdir ettiği ölüm vaktinin adı nedir?
a. ecel
b. salat
c. kabir
d. hastalık

9. Ezeliyet nedir?
a. Yüce Allah’ın zaman öncesi ve sonrasını bilmesidir
b. Ölümsüzlük demektir
c. Doğmamışlık demektir
d. Kıyamet sonrasında da baki kalacak demektir

10. Yüce Allah’ın olacakları bilmesi ama bizim bilmememiz hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. sınavın gereğine ve adaletine menfi etki yapmaz
b. adalet ve hakka uygundur, bizler için asla sorun teşkil etmez
c. Bizi iyilik ve imana daha çok sevk eder
d. Tümü

11. Kadere ait aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kader kulun ve Allah’ın farklı nispetlerde ama ortak iradesiyle hayat bulur
b. Kader kulun kendi iradesiyle şekillenir
c. Kader sadece Allah’ın dilemesiyle hayat bulur
d. Kader ile irade arasında ilişki yoktur

12. Allah’ın insan ve cinlerden çoğunu cehennem için yaratması ne anlama gelir?
a. Allah onları cehenneme göndermek için yaratmıştır
b. Allah kötüleri sınav olsun diye yaratmıştır
c. Allah insanlardan çoğunun ezelde cehennemlik olacağını bildiği için öyle buyurmuştur
d. Allah insanları korkutmak için söylemiştir

13. Kur’an’ın bazen geçmiş, bazen gelecek zaman kipinde buyurması neyi gösterir?
a. Yüce Allah’ın zaman öncesi ve sonrasını bilme vasfını
b. Kelime ve tercüme hatalarını
c. Meleklerin geleceği bildiğini
d. Peygamberin vahyi yanlış anladığını

14. Aşağıdakilerden hangisi gaybı bilir?
a. Melekler
b. Peygamberler
c. Cinler
d. Sadece Allah

15. Ruhun bilgisi kimdedir?
a. Allah (cc)
b. Hz. Muhammed (sav)
c. Cebrail (as)
d. Baş melekler ve cinlerin başı

CEVAPLAR

Kadere iman konu testi

1. Allah’ın ezelden olup bitecekleri bilip takdir etmesine ne ad verilir?
c. kader

2. Allah’ın takdir ettiği kazanın hayata geçmesine ne ad verilir?
a. kaza

3. İnsanın iş ve oluşa dair kullandığı iradenin adı nedir?
c. cüzi irade

4. Yüce Allah’ın iradesinin adı hangisidir?
d. külli (mutlak) irade

5. Tevekkül nedir?
d. Kulun iradesiyle emek sarf ettikten sonra işin sonucunu Allah’a bırakmasıdır

6. Kaderin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
b. denge

7. Çalışmadan ve gayret sarf etmeden rızık, medet ve şifa beklemekle alakalı hangisi doğrudur?
d. Kaderi ve sınavı anlamamaktır

8. Yüce Allah’ın her fani için takdir ettiği ölüm vaktinin adı nedir?
a. ecel

9. Ezeliyet nedir?
a. Yüce Allah’ın zaman öncesi ve sonrasını bilmesidir

10. Yüce Allah’ın olacakları bilmesi ama bizim bilmememiz hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
d. Tümü

11. Kadere ait aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kader kulun ve Allah’ın farklı nispetlerde ama ortak iradesiyle hayat bulur

12. Allah’ın insan ve cinlerden çoğunu cehennem için yaratması ne anlama gelir?
c. Allah insanlardan çoğunun ezelde cehennemlik olacağını bildiği için öyle buyurmuştur

13. Kur’an’ın bazen geçmiş, bazen gelecek zaman kipinde buyurması neyi gösterir?
a. Yüce Allah’ın zaman öncesi ve sonrasını bilme vasfını

14. Aşağıdakilerden hangisi gaybı bilir?
d. Sadece Allah

15. Ruhun bilgisi kimdedir?
a. Allah (cc)

Bu yazıyı okudunuz mu?

İmana ait konu testleri

Ahirete iman konu testi

Ahirete iman konu testi, İslam ve iman bahsini, ecel ve ahiret hayatı ile dünya sınavını ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir