Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / İSLAM AHLAKI / Kalb-i Selim olmak
imanilmihali.com
Kalb-i Selim olmak

Kalb-i Selim olmak

Kalb-i Selim olmak

Kalp, insan denen varlığın manevi hazinesi ve selim temiz, arındırılmış, hakikate yönlenmiş demektir. Buradan hareketle kalb-i selim arındırılmış, kötülük ve hastalıklardan uzaklaşmış kalp demektir ki ayet bize ahiret yurdundaki faydanın bu temiz kalp sahiplerine olacağını buyurur.

“O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka.” (Şu’ara 26/88,89)

Yine sıradan bir et parçası olmaktan uzak, sayısız ve bilinmeyen pekçok hikmete sahip kalbin insan denen varlıktakiini Peygamberimizin bir sözü şöyle anlatır;

“…İnsan bedeninde bir et parçası vardır. O sağlam ve sâlih olursa beden bütünüyle iyi, o kötü olursa beden de tamamıyla kötü olur. Dikkat ediniz ki o, kalptir.” (Buhârî, Îmân, 39)

Ayet ve hadisteki satır araları ise üzerinde düşünmeye değer şeylerdir ki ilki mal ve evlatların, servet ve nüfusların dünyada bir büyüklenme vesilesi kılınmasına rağmen hayra hizmet etmedikleri sürece ahiret yurdunda fayda değil zarara sebep olacağıdır.

Ayrıca kalbin iyiliğe yönelmesi halinde bedenin tüm uzuvlarıyla ona riayet edeceği ve sonuçta insanın yaşama değer katan salih kullardan olacağı izah edilir.

Nihayet, ahiret denen korkutucu hakikatte yüzleri gülecek olanların böylesi bir kalbe sahip olanlar yani iman ve ihsanla huzura erebilenler olacağı müjdelenir.

Temiz kalbe sahip olmanın muhakkak ilk şartı iman etmek ve kalbi Kur’an ile eğitmektir ki diğer tüm şart ve gerekelr bu şarta bağlıdır. AHlaklı, iyi, cömert olunsa da, kötülük yerine hayırlara koşulsa da içinde iman ve Kur’an yoksa nafiledir, beyhudedir.

İman ve Kur’an ile yola çıkan kalp ise diğer gerekleri zaten yerine getirecektir ki bunlar;

Helal ile yetinmek ve harama uzanmamak, bol ve gönülden tevbe ve dua etmek, ibadetleri huşu ile eda etmek, infak etmek yani zekat ve sadaka vermek, zikir ve tefekküre hayatımızda yer açmak, derin derin Yüce Allah’ı ve yaratılışı, sınavı düşünmek, Peygamberimizin örnek Kur’an ahlakını yaşamaya gayret etmek, nefsi terbiyeye çalışmak, doğru ve dürüst insanlarla bir arada olmak, şer ve şirretlerden uzak durmak, şeytan ve şirke düşman olmak, olabilmek, İslam ve Kur’an ahlakına tabi ve sahip olmak.

Allah’ın sınırlarına riayeti, ilahi emir ve yasakların hayata tatbikini, şeytanlara düşman, Allah dostlarına dost olmayı emreden selim olma hali kısaca imanı emrederken şirk ve küfrü reddetme halidir.

Güven sadece Allah’a, sevgi ve saygı sadece Allah’a, medet ve rızık ve şifa sadece Allah’a kılavuzlandığı takdirde kalp sevgi ve özlemle yanacak ve kötülük ateşinden fersah fersah kaçacaktır.

Fitne ve fesada, haset ve kine, hırs ve kibre düşman olan selim kalp sayesinde kul hayatın her demindeki rahmet ve hoşgörüyü görecek, kainattaki tesbihatı duymaya başlayacak, meleklerin dost olduğu mü’minlerden olmaya gayret edecektir. Bu sayede de hayat mana kazanacak ve yaşam sınavı hak ettiği kıymete erecektir.

Bu hal üzere ölmek ise kulu inşallah affa ve müjdelere erdirecek, pis ve kapkara kalp ile ecelle buluşanlardan ayrı olarak arındırılmış kalp sahipleri kısa ve kolay sorgu ile cennetlere varırken, kalpleri şer ve hasetten kararmış olanlar dünyalar dolusu servetlerini fidye vermek isteseler de onlardan kabul edilmeyecektir.

Yani ecel ile kabre giren sadece iman ve temiz kalptir, imanın getirdiği güzellikler, imanın vesile olduğu iyiliklerdir.

Servetler, mal ve oğullar bu tarafta kalacak ve faydadan çok sebep oldukları aşağılık pisliklerle sadece ziyana sebep olacaktır. Berzah alemine eli boş gidenlerin akibeti ise malumdur ve Allah onlara verdiği rızık ve nüfus nimetini elbet soracak ama doğru ve yeterli cevapları olmayacaktır.

O halde kalbi temiz olmayanlar için yaşasın cehennem!

Bu yazıyı okudunuz mu?

vicdan

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir Vicdan kalp sesidir. Dinleyene de dinlemek istemeyene de aynı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir