Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / KAMER SURESİ (54/37)
imanilmihali.com
iniş (nuzül) sırasına göre ayetler (Yaşar Nuri ÖZTÜRK)

KAMER SURESİ (54/37)

KAMER SURESİ (54/37)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. Saat yaklaştı, ay yarıldı.
2. Bir mucize görseler yüz çeviriyorlar ve şöyle diyorlar: “Sürüp giden bir büyüdür bu.”
3. Yalanladılar; kendi heves ve kuruntularına uydular. Oysa ki her iş ve oluş karara, ölçüye ve düzene bağlanmıştır.
4. Yemin olsun ki, onlara haberlerden, içinde ihtar, sakındırma ve tehdit bulunanı gelmiştir.
5. Doruk noktaya çıkmış, isabetli tartışmasız bir hikmettir o. Ama uyarılar yarar sağlamıyor.
6. O halde yüz çevir onlardan sen de; o çağırıcının alışılmadık / ürpertici şeye çağırdığı günde,
7. Kaymış olarak gözleri, çıkarlar kabirlerden. Sanki çekirgelerdir, çıvgın mı çıvgın!
8. Boyunları büküktür çağıranın önünde. Derler ki o küfre saplananlar: “Çok zorlu birgün bu!”
9. Onlardan önce Nuh kavmi yalanlamıştı. Yalanladılar kulumuzu ve “mecnundur bu” dediler. Ve durduruldu kulumuz.
10. Bunun üzerine yakardı Rabbine, “yenilgiye uğradım işte, yardım et” diye…
11. Biz de açtık gök kapılarını seller gibi akan bir su ile.
12. Ve yardık / fışkırttık yeryüzünü pınar pınar. Sonunda kesin ölçülere bağlanmış bir oluş üzere birleşti sular.
13. Ve taşıdık onu levhalar ve çivilerden oluşturulan şey üstünde.
14. Akıp gidiyordu gözlerimizin önünde, bir ödül olarak nankörlüğe uğratılan kişi için.
15. Yeminle bildireyim ki, biz onu bir ibret ve işaret olarak arkaya bıraktık. Yok mu araştırıp öğüt alacak?!
16. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım!
17. Andolsun ki, biz Kur’an’ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!
18. Ad da yalanlamıştı. Ama nasıl oldu azabım ve uyarılarım!
19. Biz onların üzerine uğursuzluğu kesiksiz bir günde, dondurucu / uğultulu bir kasırga gönderdik.
20. İnsanları, köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.
21. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım!
22. Andolsun ki, biz Kur’an’ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!
23. Semud da uyarıları yalanlamıştı.
24. Şöyle demişlerdi: “İçimizden bir tek insana mı uyacağız? Vallahi böyle bir durumda biz, sapıklık ve çılgınlık içine düşeriz.”
25. “Aramızdan öğüt ona mı verildi? Hayır, o yalancı küstahın biridir.”
26. Yarın bilecekler, kimmiş yalancı küstah!
27. Bir imtihan aracı olarak kendilerine dişi deveyi göndereceğiz. Artık gözetle onları ve sabret.
28. Suyun, aralarında bölüştürüleceğini onlara bildir. Her su alış / içiş nöbetledir / içilecek her miktar hazırlanmıştır.
29. Arkadaşlarını çağırdılar, o da hançerini kapıp deveyi boğazladı.
30. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım!
31. Biz, onlar üzerine bir tek ses gönderdik de ağılcının serptiği kuru ot gibi kırılıp ufalandılar.
32. Andolsun ki, biz Kur’an’ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!
33. Lut kavmi de uyarıları yalanladı.
34. Biz de üzerlerine çakıl taşları fırlatan bir rüzgar gönderdik. Sadece Lut’un ailesini, seher vakti kurtarmıştık,
35. Katımızdan bir nimet olarak. Şükredeni işte böyle ödüllendiririz biz.
36. Andolsun, Lut onları bizim yakalayışımız hakkında uyarmıştı da onlar, uyarılarla ilgili olarak kuşkulanıp çekişmişlerdi.
37. Yemin olsun, Lut’un misafirlerinden nefislerini tatmin etmek istemişlerdi de onların gözlerini silme kör etmiştik. Hadi tadın azabımı ve uyarılarımı!
38. Andolsun, sabahleyin erkenden, kararlı ve oturaklı bir azap yakaladı onları.
39. Hadi tadın azabımı ve uyarılarımı!
40. Andolsun ki, biz Kur’an’ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!
41. Andolsun, Firavun hanedanına da uyarılar gelmişti.
42. Ayetlerimizin tümünü yalanladılar da biz de onları, onurlu ve güçlü birine yaraşır bir yakalayışla yakaladık.
43. Sizin nankörleriniz, ötekilerden hayırlı mı? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraat / dokunulmazlık mı var?
44. Yoksa, “biz yardımlaşan / yenilmez bir topluluğuz” mu diyorlar?
45. O topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar.
46. Hayır, buluşma zamanları kıyamet saatidir. Ne korkunç, ne acıdır o saat!
47. Kuşkusuz, günahkarlar, şaşkınlık ve çılgınlık içindedir.
48. O gün yüzleri üstüne ateşe sürüklenirler. “Cehennemin dokunuşunu tadın bakalım!”
49. Şu bir gerçek ki, biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık.
50. Emrimiz birtektir, bir göz kırpma gibidir.
51. Yemin olsun, biz sizin benzerlerinizi hep yok ettik. Fakat düşünen mi var?
52. Onların yapmış oldukları herşey defterlerdedir.
53. Küçük-büyük tümü, satır satır yazılmıştır.
54. Korunup sakınanlar; bahçelerde, nehir kıyılarındadır.
55. Güçlü bir padişahın katında, özü-sözü birlere has oturma yerlerinde.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Bir ayet bir açıklama

Bir Ayet

Bir AYET bir açıklama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir