Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / Kelime-i şehadet
imanilmihali.com
Kelime-i-şehadet

Kelime-i şehadet

Kelime-i şehadet imanın kalpten gelen sesidir. İslam’a girmek için şart olan KELİME-İ ŞEHADET’tir ve kalple desteklenmeli, dil ile yetinmemelidir. Kelime-i tevhid imanın ve İslam’ın yeter şartı değildir, noksandır.

Şehadet kelimesi denen ve İslam’a girmek için ilk adım olan bu cümle kulun dine girerken şahitlik etmesi, doğruluğuna inandığını ifade etmesi ve bu idrakle yaşayacağına and içmesidir. Bu, Allah’a yemin, İslam’a sadakatin adıdır.

Kelime-i Şehadet: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” demektir. Anlamı: “Ben şehadet ederim ki, (Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki) Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.”

İslam’ın beş şartından birisi olan bu cümle içerisinde diğer tüm ilahları reddetmek, sadece Allah’ı ilah kabul etmek ve Hz. Peygamberin bir kul ve insan olarak Yüce Allah’ın din adına seçtiği nebisi olduğunu kabul vardır.

Şehadet cümlesine benzer bir de tevhid cümlesi vardır ki ilk bakışta aynı sonuca çıkar görünür lakin aralarında iki büyük fark vardır ki İslam’a girmek için bu farklar dikkatlerden kaçmamalıdır.

Birinci fark, Hz. Peygamberin kul olduğu yani bir insan olduğu cümlesidir. Bu ifade şehadet cümlesinde var, tevhid cümlesinde yoktur.

İkinci fark, tevhid cümlesinde şehadet yok, şehadet cümlesinde vardır.

Buradan hareketle karşımıza şu sonuç çıkar ki İslam’a girmek için şart olan KELİME-İ ŞEHADET’tir, Kelime-i tevhid DEĞİLDİR.

İnternet siteleri ve bazı yazılı eserlerde bu kavram karmaşasına sıkça rastlanmakta, Kur’an’dan uzak mü’minler iki cümleyi aynı şey kabul etmektedir. Muhakkak esas olan kalbin sesidir lakin aradaki bu iki muazzam fark İslam’ın temelidir ve bu farklar yok kabul edilir veya önemi küçümsenirse akaid asla tamam olmaz.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir