Anasayfa / İman konu testleri / Kitaplara iman konu testi
imanilmihali.com
İmana ait konu testleri

Kitaplara iman konu testi

Kitaplara iman konu testi imanlı gönüllerdeki Kur’an aşkını coşturmak, Kur’an’a hak ettiği değeri takdim etmek ve anlayarak okumayı teşvik maksadıyla müfredat ve derslerden ayrı olarak hazırlanmış bir bilgilendirme testidir.

Kitaplara iman konu testi

1. Yüce Kur’an kaç cüzden ibarettir?
a. 30
b. 26
c. 34
d. 28

2. Yüce Kur’an’ı okumakla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Bir çırpıda okumak esastır
b. Belli sureleri defalarca okumak lazım gelir
c. Anlamadan okunsa da makbuldür
d. Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitapların amaçlarından değildir?
a. Ansiklopedik dini bilgiler vermek
b. Öğüt ve nasihatlerde bulunmak
c. İlahi nizamı, imanı ve Allah’ı tanıtmak
d. İyi ve güzeli öğütlemek

4. Musevi inancına sahip kimselerce kutsal sayılan kitp hangisidir?
a. zebur
b. İncil
c. Tevrat
d. Kur’an

5. Aşağıdaki kutsal kitaplardan hangisi insan eliyle tahrif edilmeyerek Allah tarafından korunmaya alınmıştır?
a. zebur
b. İncil
c. Tevrat
d. Kur’an

6. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kutsal kitaptan değildir?
a. zebur
b. İncil
c. Kütübi sitte
d. Kur’an

7. Yüce Allah’ın yapılmasını veya yapılmamasını kesin olarak emrettiği ve yapılması / inkarı durumunda kişiyi dinden çıkaracak emirlere ne ad verilir ?
a. sünnet
b. vacip
c. farz
d. mekruh

8. Yüce Allah’ın seçtiği peygamberlerine ayetleri bildirmesi eyleminin adı nedir?
a. vahiy
b. buyruk
c. nasihat
d. haber

9. Yüce Kur’an’ın vahyindeki asıl mana (Kur’an’ın hikmeti) aşağıdakilerden hangisidir?
a. Namaz kılmayı özendirmek
b. Ölülere dua etmek
c. Moral vermek ve sevap kazandırmak
d. Hayata rehber etmek

10. Yüce Kur’an dışındaki kutsal kitapların bugünkü durumlarına dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. İncil insan eliyle tahrif edilmiştir
b. Tevrat insan eliyle tahrif edilmiştir
c. Hiçbirisine insan eli değmemiştir
d. Kur’an hariç diğerleri tahrif edilmiştir

11. Kur’an hariç diğer kutsal kitaplar hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Hepsi orijinal halleriyle Allah katındandır lakin tahrif edilmişlerdir
b. Diğer kutsal kitapların muteberliği Kur’an’a uygunsa mümkündür
c. Diğer kutsal kitaplar da orijinal halleriyle tevhidi emreder
d. Hepsi

12. Kur’an’ın vahyedilmesine elçilik eden baş meleğin adı nedir?
a. Cebrail (as)
b. Mikail (as)
c. Azrail (as)
d. İsrafil (as)

13. Kur’an’da ‘Bismillahirrahmanirrahim’ cümlesiyle başlamayan tek sure hangisidir?
a. Tevbe – 9
b. Fatiha -1
c. Asr – 103
d. Yusuf – 12

14. Daha ziyade kadın haklarını anlattığı için arapça ‘kadınlar’ demek olan surenin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Nisa
b. Mearic
c. Hud
d. Zümer

15. Kur’an’ı anlayarak, yavaş okumanın adı nedir?
a. ümniye
b. tedebbür
c. ittihaz
d. mukabele

CEVAPLAR

Kitaplara iman konu testi

1. Yüce Kur’an kaç cüzden ibarettir?
a. 30

2. Yüce Kur’an’ı okumakla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
d. Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitapların amaçlarından değildir?
a. Ansiklopedik dini bilgiler vermek

4. Musevi inancına sahip kimselerce kutsal sayılan kitp hangisidir?
c. Tevrat

5. Aşağıdaki kutsal kitaplardan hangisi insan eliyle tahrif edilmeyerek Allah tarafından korunmaya alınmıştır?
d. Kur’an

6. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük kutsal kitaptan değildir?
c. Kütübi sitte

7. Yüce Allah’ın yapılmasını veya yapılmamasını kesin olarak emrettiği ve yapılması / inkarı durumunda kişiyi dinden çıkaracak emirlere ne ad verilir ?
c. farz

8. Yüce Allah’ın seçtiği peygamberlerine ayetleri bildirmesi eyleminin adı nedir?
a. vahiy

9. Yüce Kur’an’ın vahyindeki asıl mana (Kur’an’ın hikmeti) aşağıdakilerden hangisidir?
d. Hayata rehber etmek

10. Yüce Kur’an dışındaki kutsal kitapların bugünkü durumlarına dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
d. Kur’an hariç diğerleri tahrif edilmiştir

11. Kur’an hariç diğer kutsal kitaplar hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
d. Hepsi

12. Kur’an’ın vahyedilmesine elçilik eden baş meleğin adı nedir?
a. Cebrail (as)

13. Kur’an’da ‘Bismillahirrahmanirrahim’ cümlesiyle başlamayan tek sure hangisidir?
a. Tevbe – 9

14. Daha ziyade kadın haklarını anlattığı için arapça ‘kadınlar’ demek olan surenin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Nisa

15. Kur’an’ı anlayarak, yavaş okumanın adı nedir?
b. tedebbür

Bu yazıyı okudunuz mu?

İmana ait konu testleri

Ahirete iman konu testi

Ahirete iman konu testi, İslam ve iman bahsini, ecel ve ahiret hayatı ile dünya sınavını ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir