Anasayfa / İMAN ESASLARI / Ahirete iman / Kıyamet alametleri kısaca
imanilmihali.com
kıyamet

Kıyamet alametleri kısaca

Kıyamet alametleri kısaca

Kur’an’da kıyamet alametlerinin nelerden ibaret olduğuna dair bilgi verilmemiş, sadece Ye’cuc ve Me’cuc’un gelişinden (Enbiya suresi, 96. ayet), dabbetu’l-arzın çıkışından (Neml suresi, 82. ayet), göğün insanları saracak bir duman (duhân) yayacağından (Duhan suresi 11-12. ayetler) ve ayın yarılacağından (Kamer suresi, 1. ayet) bahsedilmiştir.

Hadislerde de kıyamet alametleri eşratu’s-saa tabiriyle ifade edilir. Bu hadislerde belirtildiğine göre Hz. Peygamber kıyametin kopuş zamanını bilmediğini söylemiş, ancak kopmasından önce vuku bulacak bazı olayların onun yaklaştığının alametleri sayılacağını haber vermiştir.

Kıyametin kopuşu öncesinde gerçekleşeceğine inanılan ve büyük alametler olarak isimlendirilen başlıca olaylar şunlardır:

•Deccalin ortaya cıkışı,
•Mehdinin zuhuru,
•Hz. Isa’nın gökten inmesi,
•Ye’cuc ve Me’cuc’un gorunmesi,
•Hicaz bölgesinde büyük bir ateşin cıkışı,
•Gokten insanları bürüyen bir dumanın inmesi ve dabbetu’l-arzın yerden çıkması.

Bunlardan dabbetu’l-arz, duhan, Ye’cuc ve Me’cuc konusu Kur’an’da zikredilmektedir.

Mehdi, deccal ve nuzul-i İsa inançları ise sadece Hz. Peygamber’e atfedilen rivayetlere dayanır.

Kıyamet alametleri kısaca

Bu yazıyı okudunuz mu?

Gayba dair merak edilenler

Gayba dair merak edilenler

Gayba dair merak edilenler Gayb, tek kelime ile bilinmeyen gelecek, dini manada ise gayb; bilgisi ...

1 yorum

  1. berkantistanbul

    Herkesin kıyameti kendi ecelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir