Anasayfa / Global siyonizm / Kız çocuklarını öldürmek
imanilmihali.com
Kız çocuklarını öldürmek

Kız çocuklarını öldürmek

Kur’an, cahiliye inancıyla ve yoksulluk/kötü yola düşme korkusuyla öldürülen, hatta diri diri toprağa gömülen kız çocuklarının vebalini sayısız ayet ile ahirette hesabının sorulacağını bildirir. Yine Kur’an, Hz. Peygamber’e kadınlardan alacağı biatları (Mümtehine 60/12) buyururken ‘çocuklarını öldürmemeyi’ şart koşar. (Roma döneminde de fakir Romalılar bakamayacakları veya istenmeyen çocukları sokağa bırakırlardı. Yeni başlayan Hristiyanlığın ilk temsilcileri ise bu çocukları alır, büyütür ve Hristiyan olarak yetiştirirlerdi.)

Bu da gösterir ki dinen kız çocuklarını öldürmek; masum cana kıyıldığından, zayıf iman neticesi şeytanlara kulak verildiğinden, Allah’a tevekkül gösterilmediğinden, başlı başına bir zulüm ve cinayet vesilesi olduğundan, İslam’ın geleceğine ve gelecek nesillerin selametle çoğalmasına engel olduğundan, tedbir almak ve duayla yardım istemek yerine Allah’a güvenmeyerek gayri insani bir yola müracaat edildiğinden büyük suçtur. İçerisinde şeytana uyma, yedek ilahlara tapma, isyan, inkâr, imansızlık, tevekkülsüzlük, güvensizlik, cinayet, zulüm, haksızlık dâhil pek çok kötülük ve yanlış vardır. Kaldı ki kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek … öldürmede bile aşırı gitmeyin diyen Kur’an’a isyandır, bu iş şeytana kurban vermek şeklinde yapılıyorsa zaten şirktir.

“Yine bunun gibi, Allah’a ortak koşanların çoğuna, koştukları ortaklar, çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki; onları helâke sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi, bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurdukları ile baş başa bırak.” (En’am 6/137)

Ahir zamanda kız çocuklarını öldüren veya diri diri toprağa gömen yoktur. (Gayri meşru yollarla hamile kalıp doğuran ve o bebekten kurtulmak için çöpe bırakan anneler olsa da bunlar az sayıdadır.) Lakin zulüm farklı başlıklar altında aynen işlenmeye devam etmekte, kız çocuklarının hayat hakları bir şekilde ellerinden halen alınmaktadır.

Bebek yaşta dilenciliğe alıştırılan, organları için satılan, daha fazla sadaka toplasın diye kolu bacağı kesilen, erken yaşta fuhuşa teslim edilen, tecavüze uğrayan kızlar… okula gönderilmeyen, dinini, hayatı anlamasına, Allah’ı bulmasına engel olunan kız çocukları ile şeyh / şıh kılıklı veya servet sahibi imansız kodamanlara-dedelere peşkeş çekilen, tarikat şeyhlerine hediye edilen, ağalara para ile satılan, onların gecelik zevkleri ile ve sözde muta nikâhı ile on üç yaşında hamile bırakılan kızlar, badeli şeyhin sır odalarında çığlıklarını kimselerin duymadığı kızlar… hayatları ellerinden alınan kızlardır.

Kız çocuklarını öldürmek, o masumların gelecek ve hayallerini ellerinden almaktır, zulüm mağduru-seks kölesi yapmaktır, şeytana tapmanın göstergesidir, dinden çıkmak ve afsızlığa mahkûm olmak demektir.

Şeytanlar, şeytanlar içindir. Bu işe karışan, aracı olan, alan, veren, destur veren, fetva veren, caiz gören, meşru kılan, göz yuman her kim varsa sübyancı müşriktir, şeytanlarla yatıp kalkandır. Çünkü diri diri gömülen kız çocuklarının hangi günahtan ötürü öldürüldüğü elbet sorulacaktır…

“Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,..” (Tekvir 81/8,9)

Bu yazıyı okudunuz mu?

Globalizm

Global veya küresel demek tüm yeryüzünü, içindekilerle, altındakilerle, üstündekilerle bütün olarak kaplayan demektir. Siyasi ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir