imanilmihali.com
yalan

KÖTÜ AHLAK

KÖTÜ AHLAK 

Kötü ahlak denilince anlaşılması gereken;

Kur’an emirleri ve güzel ahlak ilkeleri dışında kalan, Kur’an’da men edilen, ahirette ve bu dünyada cezalandırılacağı bildirilen kişiye, çevresindekilere ve tabiata zararlı, yaşamı çirkinleştiren, haksız, adaletsiz, samimiyetsiz, riya ve kibir dolu, mü’mine yakışmayan hal ve davranışlar olmalıdır.

Birey ve toplumun bunlardan arındırılması ise;

Kur’an’ı anlamakla, tembih ve ikazlara kulak vermekle, imanı kuvvetlendirip, tövbe edip o hatayı tekrarlamamakla, bu yoldakilerin toplumdan tecrit edilmesi veya cezalandırılması ile mümkündür.

İmanı zedelenmiş olanların doğru ahlak üzere olması kolay değil ancak imkânsız da değildir.

Ahlaki zafiyeti gidermekten önce yapılması gereken imani zafiyeti gidermek ve pisliklerden kendi rızasıyla ve iradesiyle arınmaktır. Yoksa kötü ahlak sahibi her tövbede affedilse de olasıdır ki hemen bir başka ahlaksal hata yapacaktır.

İman kadar ibadette ahlakın yaralarını saran bir merhemdir. İbadet bu manada kişiyi Allah huzuruna çıkaracak, kendisiyle baş başa bırakacak ve muhtemeldir ki kişinin vicdanının sesini dinlemesine vesile olacaktır.

Kişiyi dinden, imandan ve ibadetten uzaklaştıran gerekçeler ortadan kaldırıldığında ahlaki zafiyet zaten kendiliğinden yok olacaktır. Ancak bunun için aklın kullanılması, sabır ve tahammül ile affedilmenin umulması ve gerçekten iyi yola girmek isteğinin tescil edilmesi gereklidir ki bu yol sadece Allah yoludur.

Bu sadece lafı çok önemlidir çünkü tüm şirk ve zulüm çarkları bu sadece lafının ortadan kaldırılması ile işler.

Sadece Allah kulluk edildiği zaman ne şirk olur, ne zulüm ve ne de ahlaksızlık.

Ama sadece lafını görmezden gelip Yüce Allah’ın yanına yardımcılar, eş ve ortaklar, şefaatçiler konursa işte o zaman kötü ahlakın ortadan kaldırılması asla mümkün olmaz.

Kur’an iyi ve kötünün sınırlarını örneklerle, kıssalarla çok iyi açıklamaış ve sadece o zamana değil gelecek zamanlara da o örnek olayın misal teşkil etmesini esas almıştır. Helak edilen kavimler ve Peygamber kıssaları hem iyi hem kötü ahlak üzere olmanın yollarını bizlere göstermiş, öte yandan diğer dinlerin de ortak paydası olan ahlakın ana hatlarını çok basit bir şekilde bize vermiştir.

Dinin, imanın, ibadet ve ahlakın çizgisi karmaşık değildir.

İyi ve güzel birşey varsa dindendir, kötü ve çirkin ise din dışı veya dine sonradan sokulmuştur.

Güzel ahlak bu anlamda; kalbin, vicdanın ve sağduyunun sesidir ve Allah’ın emridir.

Kötü ahlak ise; nefsin ve şeytanın sesidir ve İblisin veya hevanın/nefsin ta kendisidir.

Unutmayınız….zalimlere göz yuman ve onlarca aldatılanlar bir süre sonra aldatan zalim oluverir!

Çünkü kötü ahlak bulaşıcı bir hastalıktır.

Ahlak olmadan ibadet, ibadet olmadan iman olmaz!

Ayet ve hadislerde bildirilen de şudur ki; ahirette mizanda en ağır basacak erdemlerden biri ahlaktır. Bunun yitirilmesi veya kirletilerek kötüleştirilmesi mü’min için yapılacak en büyük gaflettir ve tüm karanlıklara açılan dehlizin başı işte bu ahlak zafiyetidir. 

Bu yazıyı okudunuz mu?

vicdan

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir Vicdan kalp sesidir. Dinleyene de dinlemek istemeyene de aynı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir