imanilmihali.com
Koyu yeşil

Koyu yeşil

Koyu yeşil

Yeşil, tabiatın, ağacın, bitki örtüsünün rengi olduğu kadar İslam’ın ve dinin de rengidir. Cennet tasvirleri, en ulvi kişilikler yeşil ile tasvir edilir. Kanıksanmış bu kabul mizacı ve ilmi, İslam’a göre şekillenmiş kimseler için de kullanılır. Yani yeşil dinin ve din ile uğraşan kimsenin şakraları gibidir.

Yeşil insan dini, imanı Kur’an’a göre yaşayan, nispeten taassup sahibi, mutedil, boş heves ve arzular peşinde koşmayan, mütevazı kuldur. Sözünde güzellik ve dürüstlük, yüreğinde sevgi ve saygı, gözlerinde kalp kırma korkusu, dilinde kötü söz söylemeye engel barikatlar vardır.

Yeşil insan modeli, dini yaşam tarzı kabul edip, kıyafetinden izdivacına kadar dine göre tercihler yapar. Bu insanların eşleri de, kıyafetleri de, yemek çeşit ve tarzları da, okudukları kitaplarda, vakit geçirdiği mekân ve etkinliklerde buna göredir.

Bu insan tipi, zamanının çoğunu dini muhabbetlerle, dini kitap okumalarla, kısaca hayatını dinle doldurmakla meşhurdur. Böyle olunca da sohbeti doyumsuz, kalbi temiz, gönlü bol, eli açıktır. Dürüst ve sevecenliği ile etrafına örnek teşkil eder ve mis kokusu ve temiz kıyafetleriyle gençlere de emsal teşkil eder.

Yeşil insan velhasıl aranan, olması gereken, ciddi, bilgili, ahlaklı ve ibadetli iman sahibi güzel insandır.

Bir de koyu yeşil insanlar vardır.

Bu koyu yeşiller abartıyı, abartmayı, olması gerekenden fazlasını yaşamak, göstermek, sahip olmak açlığıyla etrafı etki altına almak ister ama çoğu zaman onları boğarlar. Böyle olunca da etraf onu örnek almaktan ziyade ondan ilk fırsatta kurtulmaya bakar.

Çünkü koyu yeşil insanın söz, davranış ve tercihleri aşırı ve ölçüsüzdür.

Aşırı zan, büyüklenme, kibir bezeli bu insan, tevazudan uzaklaşmış, çok bilir veya en güzel örnek iddiasıyla etrafına hükmeder vaziyettedir. Bu yeşil insanların doğal olarak bazı davranışları gerçek değildir. Bu gerçek dışılık ise yazık ki riya ve gösterişe bulaşır ve şirke girer.

Bilimi inkar edip dini öne çıkaran, içtihadı kapatan, aklı geri plana atan taassuplar da bu gruptadır. Bunlar yedi yüzyıl önce yazılı kitaplarla dini yaşar, modern zaman imkânlarını reddeder, ait olduğu toplumu küçümserler.

Bunların saf niyetlerinin yanı sıra bunu birde menfaat uğruna yapan veya yapan gösteren yobazlar vardır ki dinin bir numaralı düşmanları asıl bunlardır.

Bu koyu yeşil yobazlar, dini hurafe ve rivayetlere karıştıran, imanı sulandıran, kişileri peygamber üstü, kitapları Kur’an üstü sayan din bilmezlerdir.

Bu koyu yeşil tutkusu, kasten yapıldığı için beraberinde maddi imkanlar da getirir ki asıl gayeleri zaten budur. Makam, para veya başkaca çıkarlar uğruna koyu yeşil elbise giyen bu insanlar etraflarına ahkam keser, kişileri aforoz eder, dine yeni hükümler getirir ve en tehlikeli olarak ta bazı helalleri haram kılarlar.

Toplumun alışageldiği bazı örfi hususlara sırf inat veya şöhret uğruna karşı çıkar, önder ve lidrleri dinsizlikle suçlar, çoğu modern İslam âlimini cahil addeder, kendilerini ise müftü, halife haşa hatta peygamber konumuna sokarlar.

Bunlar, toplumu, türbelerden medet umar, şefaatçi arar, peygamberini ilah vaziyetine çıkartır hale getirmeye gayret ederler. Bunlar toplumu can-ı gönülden şirke koşmaya davet ederler. Bunların en büyük numarası namaz, en tehlikeli silahları Arapça dilidir. Çünkü bunlar Kur’an’ın asla Türkçe okunmasını istemezler. Çünkü o zaman nemalandıkları halk gerçeği öğrenir ve akarları kesilir.

Yeşil insan ve koyu yeşil insan arasındaki fark aslen budur. Yeşil insan hakikati ve Hakk’ı ararken, koyu yeşil önce kendi menfaatini arar.

Koyu yeşil insan idarecilerle, cemaatle, medya ile sıkı ve iyi ilişkiler içindedir ve sürekli göz önündedir. Tevazu onların lugatında yoktur ve kendileri gibi olanları da ölesiye korurlar. Çünkü inanırlar ki bir taraftan sökülmeye başlarsa bu riya, sıra çok kısa zamanda onlara da gelecektir.

Bunlar, kendilerine karşı olanları yerle bir edip yok etmek hevesindedirler. Bunu en çok aforoz etmek, lekelemek, özel hayatı dahil şantajlar yapmak şeklinde gerçekleştirirler.

Bu koyu yeşiller, Müslümana ve mümine en kötü örnektir. Yazık ki toplumda bunlara inanan, Kur’an’dan uzak epeyce insan vardır. Bu okumayan, dinleyen insan kitlesi koyu yeşillerle temas ettikçe de koyu yeşil hale gelir ve zaman olur yeşil insanları bile reddeder ve tehdit olarak görür.

Yeşil insan, iyisi ve kötüsüyle masum ve içtendir. Koyu yeşil insan ise hain, maddiyatçı ve iki yüzlüdür.

Yeşil insan ibadet, ahlak, iman ve ameliyle örnek olmaya, tevazu ile yaşamaya, kendisini düzeltmeye gayret ederken, koyu yeşiller hep başkalarının açığını arar, kendilerine toz kondurtmaz ve büyüklenmeyi severler.

Yeşil insan topluma güzel örnekken gün gelir kaka olur ve gözden düşürülür. Çünkü koyu yeşillerin sistemine ters düşmüş, onların yalanlarına ortak olmamış, Allah’tan başkaca ilah kabul etmemiştir.

Bir de koyu yeşilliği taklit eden aslında yeşille alakası olmayanlar vardır. Bunlar sahtekar din sömürücülerdir ve asıl işleri şeytanla işbirliği yapmaktır.

Koyu yeşillerin bu grubu en tehlikeli gruptur ve zehir saçar, şirk bulaştırır, dinsizlik aşılar.

Bunlar maksatlı, gayeli, ahlaksız din teröristleridir. İslam’ı yıkmaya, sosyal hobi seviyesine düşürmeye yeminli bu grup koyu yeşiller, para ve silah dahil her türlü gücü kullanarak, yeşilleri ve renksizleri yok etmeye çalışır. Koyu yeşillerin cahil takımı bunlara engel teşkil etmez aksine onları kullanır ve toplumu onlar sayesinde sömürürler.

Yeşil insan dindar, koyu yeşil insan dinci, taklitçi koyu yeşiller ise müşrikler güruhudur.

Yeşil insanlar, koyulukların farkında olmak, koyulaşmamak, taklitçi koyulardan uzak durmak mecburiyetindedir. Çünkü bunu yapamazlarsa gün gelip ya koyu yeşillenecek ya aforoz edileceklerdir.

Renksizlerin ise tercihi yeşil insan olmalıdır. Çünkü bu hayat yeşil yaşanmak, adil, dürüst, alçakgönüllü, fedakâr yaşanmak zorundadır. Allah’ın emri, Peygamberin kavli budur.

Herke aklını başına devşirmeli ve iyi düşünmelidir.

Rabbim herkese akıl, fikir vermiş, iman, ibadet, salih amel ve ahlak istemiştir.

Gösterene ne mutlu, gösteremeyene ne acı!

Koyu yeşil

Bu yazıyı okudunuz mu?

Kur’an İslam’ına dönüşün hala vakti gelmedi mi

Kur’an İslam’ına dönüşün hala vakti gelmedi mi?

Kur’an İslam’ına dönüşün hala vakti gelmedi mi? Derin Asr-ı Saadet özlemiyle yanıp tutuşurken, tevhid yolunda ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir