Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / Kur’an fihristi – U
imanilmihali.com
Kur'an fihristi

Kur’an fihristi – U

Kur’an fihristi – U

“U”

ULU’L-EMRE İTAAT

4. Sure (Nisâ Suresi), 59. Ayet

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.

5. Sure (Mâide Suresi), 33. Ayet

Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.

5. Sure (Mâide Suresi), 34. Ayet

Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah’ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin.

 

UYKU

39. Sure (Zümer Suresi), 42. Ayet

Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

 

UZLAŞMA

4. Sure (Nisâ Suresi), 128. Ayet

Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından, yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

49. Sure (Hucurât Suresi), 9. Ayet

Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer (Allah’ın emrine) dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın. Çünkü Allah, âdaletli davrananları sever.

49. Sure (Hucurât Suresi), 10. Ayet

Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

 

ÜMİTSİZLİĞE DÜŞMENİN YASAKLANMASI

12. Sure (Yûsuf Suresi), 87. Ayet

“Ey oğullarım! Gidin Yûsuf’u ve kardeşini araştırın. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.”

15. Sure (Hicr Suresi), 51. Ayet

Onlara İbrahim’in misafirlerinden de haber ver.

15. Sure (Hicr Suresi), 52. Ayet

Hani misafirler İbrahim’in yanına girmiş ve “Selam” demişlerdi. O da, “Gerçekten biz sizden korkuyoruz” demişti.

15. Sure (Hicr Suresi), 53. Ayet

Onlar, “Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz” dediler.

15. Sure (Hicr Suresi), 54. Ayet

İbrahim, “Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?” dedi.

15. Sure (Hicr Suresi), 55. Ayet

“Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma” dediler.

15. Sure (Hicr Suresi), 56. Ayet

Dedi ki: “Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?”

39. Sure (Zümer Suresi), 53. Ayet

De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

 

(Mealler; T.C.Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinden alınmıştır.)

 

Kur’an fihristi – U

Bu yazıyı okudunuz mu?

Bir ayet bir açıklama

Bir Ayet

Bir AYET bir açıklama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir