Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / Kur’an nuru

Kur’an nuru

Kur’an nuru Kur’an’ın hikmeti ve mesajlarına ait yazı ve sayfaların derlenmiş hali ve özetidir ki Kur’an sevdalısı mü’minlere bir sesleniş içerir. Kur’an’ı anlayarak okumak her müslümana farz olduğundandır ki mü’min Kur’an nuruna kalbinde yer verebilen ve o nurla hayata bakabilendir.

Maddi ve manevi haramlar

Maddi ve manevi haramlar

Maddi ve manevi haramlar Haram dinen yenilmesi, içilmesi, tüketilmesi, kullanılması AYETLERLE (nasslarla) kesinlikle men edilen, zaruret hali hariç haramlığını inkar edenin veya haramı bilerek yiyenin/icra edenin dinden çıkmasına sebep pis ...

Devamı »

Hoca diyor ki

Hoca diyor ki

Hoca diyor ki İslam dininin, din eğitimi adına duyulma tekrar sayısı en yüksek sözcüğü muhtemelen bu kelimedir; “Hoca diyor ki”. Şirkin ayak sesi kokan, cehalet ve aklın prangalanmışlığını ifade eden ...

Devamı »

Kuran’ın yasakları

Kuran'ın yasakları

Kuran’ın yasakları (Doğrusunu sadece ve daima Allah bilir) Yüce Allah’ın Kur’an’ı (Kelamı) din adına hükümlerin (nassların) yer aldığı tek kaynaktır çünkü din sadece Allah’ındır. Burada yazılanlar ayetlerden derlenmiş nasihatlerdir ve ...

Devamı »

Kuran’ın emirleri

Kuran'ın emirleri

Kuran’ın emirleri (Doğrusunu sadece ve daima Allah bilir) Yüce Allah’ın Kur’an’ı (Kelamı) din adına hükümlerin (nassların) yer aldığı tek kaynaktır çünkü din sadece Allah’ındır. Burada yazılanlar ayetlerden derlenmiş nasihatlerdir ve ...

Devamı »

Kuran’ın emir ve yasakları

Kuran'ın emir ve yasakları

Kuran’ın emir ve yasakları (Doğrusunu sadece ve daima Allah bilir) Yüce Allah’ın Kur’an’ı (Kelamı) din adına hükümlerin (nassların) yer aldığı tek kaynaktır çünkü din sadece Allah’ındır. Burada yazılanlar ayetlerden derlenmiş ...

Devamı »

Kuran ahlakı

Kuran ahlakı

Kuran ahlakı Ahlak, toplumun birey ve kamu ihtiyacından doğan kabulleri, süregelen örfi ve kültürel alışkanlıkları, değer yargıları, doğuştan gelen veya sonradan kazanılan tutum ve davranışların tümüdür. Başka bir deyişle ahlak, ...

Devamı »

Kuran ve sünnet

Kur'an ve sünnet

Kuran ve sünnet Kur’an, insan yaratılmadan evvel kaleme alınmış, tüm dinlerin özü, ilahi nizamın tercümesi ve emir ve yasakların bilmemiz gereken kısmıdır. Kur’an, Allah kelamı olmakla tartışma üstüdür ve hakikat, ...

Devamı »

Zalimler ve mazlumlar

Zalimler ve mazlumlar

Zalimler ve mazlumlar Zulüm hakkı ait olduğu yerden başka yere koymak, kısaca haksızlık etmektir. Zulüm yapana zalim, zulme uğrayana mazlum denir. Dini terim olarak ise zulüm; Allah’ı ve ayetleri saklamak/yalanlamak, ...

Devamı »

Kur’an ne diyor

Kur'an ne diyor

Kur’an ne diyor anlayabilmek için evvela anlayarak okumak, öğrenmeyi istemek, kalplere iman vermesi ve nefsi temizlemesi için Allah’a yalvarmak, sebat ve sabır etmek, doğru ve dürüst olmayı samimiyetle dilemek lazım ...

Devamı »