Anasayfa / BAŞ YAZILAR / KUR’AN’DAN ALTIN ÖĞÜTLER
imanilmihali.com
Kur'an'ı anlamak

KUR’AN’DAN ALTIN ÖĞÜTLER

Kur’an’ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur’an’da (ibadete lâyık ilâh olarak) sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar. (İsra 17/46)

KUR’AN’DAN ALTIN ÖĞÜTLER

*Abdest ve gusül günahlardan temizlenmedir

*Adalet; vazgeçemeyeceğimiz temel değerdir

*Ahireti unutanlar ahirette unutulurlar

*Ahirette yapılacak mazeret ve pişmanlık geçerli değildir

*Akıl ve diğer bilgi araçları, amacına uygun olarak kullanılmalıdır

*Akrabaya yardım etmek haktır

*Allah, açığa vurduklarımızı da gizlediklerimizi de bilir

*Allah, ana-babaya bir ömür boyu iyiliği emreder

*Allah; adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder

*Allah; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı yasaklar

*Allah, her türlü kötülüğü ve ahlaksızlığı yasaklar

*Allah, adaletli davranmamızı ve doğru şahitlik yapmamızı emreder

*Allah, akrabalık bağlarını korumamızı emreder

*Allah, bize şah damarından daha yakındır

*Allah, her yerde bizimle beraberdir

*Allah, kalplerde gizleneni hakkıyla bilendir

*Allah, dilediğine bol, dilediğine az rızık verir

*Allah, hakları zayi etmez

*Allah, her zaman doğru olmamızı ister

*Allah, ibadetlerde samimiyet ister

*Allah, iman edenlerin dostudur

*Allah katında din İslam’dır

*Allah, kimseye zulmetmez

*Allah, komşularla yardımlaşmayı emreder

*Allah, kulunu pişmanlık duymasın diye uyarır

*Allah, mü’minlerin velîsidir

*Allah rızası gözetmek her şeyin başıdır

*Allah, suçlulara mühlet verir

*Allah, tövbeleri kabul eder

*Allah’a iman etmek peygamberler arasında ayrım yapmamayı gerektirir

*Allah’a o’nun en güzel isimleri ile dua edilir

*Allah’a şükretmek gerekir

*Allah’a verdiğimiz ahdi bozmamak gerekir

*Allah’ı çokça zikretmek imanı güçlendirir, mükâfatı artırır

*Allah’ı görüyormuşçasına kulluk etmenin mükâfatı büyüktür

*Allah’ı zikirden alıkoyan şeylerden kurtulmak gerekir

*Allah’ı zikreden huzur bulur

*Allah’ın bağış ve mükâfatını kazanacak olanlar iman eden ve buna göre yaşayanlardır

*Allah’ın doğru yola ilettikleri hidayet üzeredir

*Allah’ın helal dediğine haram denmez

*Allah’ın izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz

*Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez

*Allah’ın varlığının delilleri kâinatta ve nefsimizdedir

*Allah’tan salih/hayırlı evlat istemek için dua edilmelidir

*Allah’tan başka ilah yoktur

*Allah’tan başkasına kulluk edilmez

*Amel defterinin sağdan veya soldan verilişi bu dünyadaki amellerimize göredir

*Anne ve babaya iyilik etmek, iyi davranmak Allah’ın emridir

*Anlaşma ve sözleşmelerimize riayet etmek imanın göstergesidir

*Anlaşmazlığa düşen eşleri barıştırmaya çalışılmalıdır

*Arzu ve isteklerin putlaştırılması şirke girer

*Askerlik vatan borcumuzdur

*Aşırı harcayanlar şeytana kardeş olurlar

*Âyetü’l-kürsî baş tacımızdır

*Azaptan kurtaracak ticaret ahiret yurdu için çalışmaktır

*Bakara suresinin son âyetleri (amenerrasûlü) Allah’ın lutfudur

*Başımıza gelenler kendi yaptıklarımız sebebiyledir

*Başkalarının kutsallarına sövülmez

*Başkalarıyla alay etmek günahtır

*Bazısı Kevser şarabına, bazısı dünya hazinelerine meyleder

*Bilinmeyen şeyin peşine düşmek sorumluluk doğurur

*Bir fikir veya düşünceyi körü körüne taklit etmek mümine yakışmaz

*Biz kendimizi değiştirmedikçe Allah bizi değiştirmez

*Bollukta ve darlıkta infak, takva ölçütüdür

*Borç verirken dikkat etmemiz gereken hususlar

*Boşanma: helallerin en çirkinidir

*Selam vermek sünnet, almak farzdır

*Bütün canlıların rızkı Allah’a aittir

*Büyücünün ahiretten nasibi yoktur

*Cami ve mescitlerimiz Allah’ın evleridir

*Cehennem insanlar ve cinlerle doldurulacaktır

*Cennet ehli nimetler içindedir

*Cennetin bir bedeli vardır

*Cimrilik edip vermediğimiz şeyler kıyamet gününde boynumuza dolanacaktır

*Cuma: haftalık ibadetimizdir

*Mallar ve çocuklarımızla imtihan ediliyoruz

*Çoklukla övünmek fayda getirmez

*Din samimiyettir

*Dinde ayrılığa düşmek en büyük hatalardandır

*Dinde zorlama yoktur

*Dinimiz kolaylık dinidir

*Dini alaya alanlarla birlikte oturulmaz

*Dinî tebliğde aceleci davranmak yanlıştır

*Dinî tebliğde samimi olunmalıdır

*Diriliş mutlaka gerçekleşecektir

*Duanız olmasa rabbim size ne diye değer versin

*Dünya hayatı geçicidir

*İsteyene dünya hayatı isteyene ahiret yurdu verilir

*Dünya ve ahiret hayatımızı sağlam temeller üzerine bina etmeliyiz

*Dünya ile ahiret arasında denge kurmalıyız

*Dünya insanlığın ortak malıdır

*Ehl-i beyti ve yakınlarımızı sevmek gerekir

*Emrolunduğu gibi dosdoğru olmak mümine yakışandır

*En değerli varlık insandır

*En güzel nimetler inananlar içindir

*Faiz insanları mutsuz eder

*Farklılıklar rabbimizin varlığının delilidir

*Mümin gıpta kâfir haset eder

*Fayda veriyorsa öğüt ver

*Fedakârlık rabbimizin övgüsünü celbeder

*Firavun’un akıbeti zalim yöneticilere ibrettir

*Fitnenin engellenmesi için çaba sarf etmek erdemdir

*Gayb bilgisi yalnız Allah’a aittir

*Sorulduğunda vebali olan gerçekleri gizlemek günahtır

*Göklerde ve yerdeki her şey Allah’ı tesbih eder

*Gözler onu idrak edemez

*Müminler müminler içindir

*O her şeyi görür, her şeyi duyar ve bilir

*Günah gizliyken de günahtır

*Güzel söz ve bağışlama sadakadır

*Hac: müminlerin evrensel buluşmasıdır

*Hak ile batıl bir olmaz

*Hakk’ın yolundan başkasına uymak ayrılık getirir

*Hayâ fıtrat gereğidir

*Hayâsızlığın yayılmasını istemek azabı gerektirir

*Hayat ve ölümün yaratılış hikmeti Allah’a ibadet ile imtihan olmaktır

*Hayat yalnız dünyadan ibaret değildir

*Hayırda yarışmak, kötülüğe direnmek görevimizdir

*Hz. İbrahim: Allah’a iman ve teslimiyet örneğidir

*Ruhbanlık Allah emri değildir

*Hz. İsmail (a.s): teslimiyet abidesidir

*Hz. lût kavmi eşcinsellikleri nedeniyle yok edilmiştir

*Hz. Meryem: iffet abidesidir

*Hz. Muhammed (s.a.s): rahmet peygamberidir

*Hz. Muhammed (s.a.s)’in mesajı evrenseldir

*Hz. Muhammed’in verdiği öğütler tüm insanlığadır

*Hedefimiz Allah rızasını kazanmak olmalıdır

*Hz. Muhammed (sav) hem müjdeci hem de uyarıcı peygamberdir

*Her evin kapısı özel bir dünyaya açılır

*Her firavun’un bir Musa’sı vardır!

*Her şey Allah’ın büyüklüğünün delilidir

*Herkes yaptığının karşılığını bulacaktır

*Hesap günü: kimsenin kimseye faydasının olmayacağı gün

*Hesap gününe hazır mıyız?

*Hesap gününde herkes yaptığından sorumludur

*Hiçbir kimse başkasının günahını yüklenmez

*Huzur mekânları camilerimizin ihya ve imarı müminlerin vazifesidir

*İbadetler nezih ve zarif kıyafetlerle eda edilmelidir

*İbadette ihlâs çok önemlidir

*İftira, insan onuruna karşı saygısızlıktır

*İlahî rahmet, her şeyi kuşatmaktadır

*Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır

*İman: en büyük nimettir

*%99 iman yeterli değildir

*İman etmek insanın hayrınadır

*İman gönül ferahlığı, imansızlık ise stres ve sıkıntıdır

*İman kabiliyetimiz fıtridir

*İman ve salih amel müminin temel dayanağıdır

*İnananların ahiretteki mükâfatı cennettir

*İnançsızın sonu cehennemdir

*İnandığımız gibi yaşayalım

*İnanmayanların ahiretteki durumu azap doludur

*İnkârcılar ahirette yalnız ve çaresizdir

*İman, ibadet ve ahlak mü’minin en temel üç değeridir.

*İnsan aceleci ve nankördür

*İnsan için ancak çalıştığı vardır

*İnsan faziletinden tüm mahlûkata da dağıtmakla mükelleftir

*İrşad, terk edilemez bir görev ve sorumluluktur

*İslam, çalışmaya büyük önem verir

*İslam terör dini değil, barış dinidir

*İslam’ın kutsal değerlerine düşmanlık Allah’a düşmanlıktır

*İsrâ ve miraç peygamberimizin en büyük mucizelerindendir

*İsraf ve cimrilikten sakınmak gerekir

*İstişare: işleri danışarak yapmak mümine yakışandır

*İyilik en az on misliyle, kötülük ise sadece misliyle karşılık bulur

*İyilik ve takvada yardımlaşmak esastır

*Kâbe: ibadet amacıyla yapılan ilk mabettir

*Kâbe: beytullah kıblegâhımızdır

*Kadir gecesi: bin aya bedel zaman dilimidir

*Kâfirlerin ebedî cehennemlik oluşu Allah’ın ahdidir

*Kâinat boş yere yaratılmamıştır

*Kâinat insanların hizmetindedir

*Kâinat mükemmel bir düzen ve intizam içindedir

*Kâinat tek yaratıcının eseridir

*Kâinatın bir ölçü ve dengede yaratılışı Allah’ın varlığının delilidir

*Kâinatta her şey Allah’ı hatırlatır

*Kalpler hidayete kapalı olunca peygamber yakını olmak da faydasızdır

*Kamu malına hıyanet etmeyelim

*Katılaşmış kalpten Allah’a sığınmak gerekir

*Kavimlerin helak oluşu insanlar için ibrettir

*İslam düşmanları ve boş konuşanlarla oturulmaz

*Kıyamet günü herkes kendi derdine düşmüştür

*Kıyamet günü için azık olarak ne hazırladık?

*Kıyametin vaktini ancak Allah bilir

*Kibir ve gurur insanı helake sürükler

*Kibirim böbürlenmenin sonu hüsrandır

*Kibirlenmek ve böbürlenmek haramdır

*Kin cennet ehline yakışmaz

*Kişi iyi ve kötü fiilleri kendisi için işler

*Körü körüne taklitten sakınmak gerekir

*Kötü söz söylemekten kaçınmalıdır

*Kötülüğe iyilikle karşılık verebilmek erdemdir

*Kötülüklerden uzaklaşmak cennete girme vesilesidir

*Kul hakkı, mahlûk hakkı, kamu hakkı helalleşmeyi gerektirir

*Kur’an hayat kitabıdır

*Kur’an hidayet rehberidir

*Kur’an, Allah kelamıdır

*Kur’an ilahî bir kitaptır

*Kur’an mü’minler için şifadır

*Kur’an mü’minlere yol göstericidir

*Kur’an namazsız neslin tehlikesine dikkat çekiyor

*Kur’an okunduğu zaman saygıyla dinlenmelidir

*Kur’an’ın cennet ve cehennem tasvirlerindeki mesajlar

*Kur’an’ın Hz. peygambere indirilişi 23 senede tamamlanmıştır

*Kur’an’ın koruyucusu yüce rabbimizdir

*Kurban: tüm dinlerdeki ortak ibadettir

*İman, namaz ve zekât tüm dinlerde vardır

*Kurtuluşa erenler iman edip salih amel işleyenlerdir

*Allah’ın; kızı, oğlu, eşi, benzeri, yardımcısı, ortağı yoktur.

*Ruhun bilgisi, gaybın bilgisi Allah katındadır.

*Makbul olan tövbe: nasuh tövbesidir

*Mallarımızdan Allah yolunda harcayabilmeliyiz

*Sevdiğimiz şeylerden infak etmedikçe saadete eremeyiz

*Mü’min hayra öncü, şerre engeldir

*Mü’min ile fasık bir değildir

*Mü’minler Allah’ın ayetlerine karşı duyarlıdırlar

*Mü’minler cennette daimi nimetlenirler

*Münafık, inanmadığı halde inanmış gözüken kimsedir

*Müslüman affedici ve hoşgörülü olmalıdır

*Müslüman, yoksulluk korkusuyla çocuklarını öldüremez

*Müslümanların uyanık olması gerekir

*Namuslu kadınlara iftira atmak zinadan büyük günahtır

*Kalpleri eğrilten Allah’tır

*Nefis tezkiyesi önemlidir

*Nefisleri temizleyen Allah’tır

*Nefsimizin aldatmasına karşı Allah’a sığınalım

*Nefsini arındıran kurtuluşa erer

*Evlenmek sünnettir

*Nimetler şükür gerektirir, israf ise şükürsüzlüktür

*Nimetlere karşı nankörlük edenler cezalandırılırlar

*Oruç, mü’minler için kalkandır

*Ölçü ve tartıyı doğru yapmak hayırlı işlerdendir

*Ölüm: en büyük nasihattir

*Önce tedbir, sonra tevekkül gerekir

*Mümin önce kendisini düzeltir

*Peygamber eşi olmak bile kişiyi kurtarmaz

*Peygamber’e itaat bizi Allah sevgisine eriştirir

*Peygamberimiz söz, davranış ve düşüncede örnek alınmalıdır

*Peygamberler de fanidir

*Peygamberleri yalanlayanların sonu imansızlıktır, felakettir

*Peygamberlik, Allah’ın dilediği kullara lütfettiği özel bir görevdir

*Rabbimize karşı sorumluluğumuz vardır

*Sadece rabbinize tövbe edin ve bağışlanma dileyin

*Rızkı veren Allah’tır

*Sabır ve namazla rabbimizden yardım dileyelim

*Sabrın mükâfatı cennette yüksek makamlardır

*Sadakalar; sadece Allah rızası gözetilerek yapılır

*Sadakaları boşa çıkarmamak için; başa kakmamak, gösterişe kaçmamak gerekir

*Salih amel işleyenler mükâfata erişirler

*Salih amellerle desteklenmiş iman cennete götürür

*Secde ederek ve kıyamda durarak gecelemek imanı güçlendirir

*Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz

*Şeytan fakirlikle korkutur, Allah ise bağışlama ve bol nimet vaat eder

*Şeytan, insanoğlunun ezelî düşmanıdır

*Şeytana dost olan sapıtır

*İçki, kumar ve dikili taşlar şeytanî işlerdendir

*Şeytanın gücü gerçek değil, geçicidir

*Takva Allah’a ulaşır

*Takva cennete girme vesilesidir

*Temiz bir kalple Allah’ın huzuruna çıkan kurtuluşa erer

*Tevazu sahibi olmak mümine yakışandır

*Ticarette de dürüst, hayatta adil olmalıyız

*Allah tövbeleri kabul edendir

*Vaktin kıymetini bilmeliyiz

*Varlığımızın gerçek sahibi Allah’tır

*Vatan savunması mümine farzdır

*Yağmurla canlanan tabiat yeniden dirilişin en güzel misalidir

*Yanlış rehber seçenlerin son pişmanlığı fayda etmez

*Yalan yere şahitlik ve boş şeylerle meşguliyet günahtır

*Yalan yere, tutamayacağımız yeminden sakınmak gerekir

*Yalnızca Allah’a kul olma bilinci imanın temelidir

*Dağlar yerinde durmaz, bulutlar gibi yürür

*Yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürümek mümine yakışandır

*Yetim malını en güzel şekilde korumak gerekir

*Yüzlerinde maskeyle dolaşan münafıklar mutsuzluğa mahkûmdur

*Zafer sabırla elde edilir

*Zalimler cezasız kalmaz

*Zalimlere meyletmeyin

*Zinadan kaçınmak: Zeliha karşısında Yusuf gibi olmaktır.

NOT: Diyanet İşleri Başkanlığı yayını (Kur’an’dan Öğütler)’ndan faydalanılmıştır.

KUR’AN’DAN ALTIN ÖĞÜTLER

Bu yazıyı okudunuz mu?

Kur’an ile ikinci doğum

Kur’an ile yeniden yapılanma da diyebileceğimiz bu başlığın tasavvufi manası derin ve özeldir ki pek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir