Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / Kur'an nuru / Kur’an’ın ana başlıkları
imanilmihali.com
Kur'an'ı anlamak

Kur’an’ın ana başlıkları

Kur’an’ın ana başlıkları

Rahmet ve hidayet rehberi Kur’an kullara bilmeleri gereken her şeyi, yasak ve serbest olan amelleri, iman, ibadet, ahlak ve salih amel esaslarını, tehlike ve tehditleri, dost ve düşmanları, melek ve şeytanları anlatır, gösterir, örnekler ve tarif eder. Kur’an bunu değişik yerlerde tekrar ederek akıllarda kalıcı olarak kalmasını sağlar. Kıssa ve örnekler en cahil insanın bile anlayacağı tarzda basit, kısa ve gündelik hayata aittir.

Kur’an, hem geçmişten, hem yaşanan andan ve hem de gelecekten bahsederek tüm zaman dilimlerini, ezeli ve ebedi olarak tasvir ederek kulları nereye gittikleri hususunda uyarır.

Kur’an hayata rehber, yanlışa durak, doğruya teşvik, güzele kılavuzdur.

Kur’an başlıca şu bölümlerden ibarettir.

1. İman ve iman esasları. İman şartları dediğimiz; Allah’a, ahirete, kitaplara, peygamberlere, meleklere, kaza ve kadere iman konuları ve inanca ait tüm meseleler Kur’an’ın diğer tüm konulardan daha çok önem verdiği fasıldır.
2. Tevhid ve şirk. Kur’an insanları, iman eden ve etmeyen, dinleri, tevhid ve şirk dini olmak üzere ikiye ayırır. Ayetlerde cennete ve cehenneme gidilen yolların hepsi anlatılır ve tehlikeler, şirk illeti ve şeytani darbeler vurgulanır. İnsan ve cin şeytanlarının, imanın bir numaralı düşmanı olduğu hatırlatılarak, kullara, aklı ve kalbi kullanarak, iman ve Kur’an ile tehlikelerden uzak kalmasının yolları gösterilir. Şirk ve zulüm, Kur’an’ın savaş ilan ettiği konuların başında gelir.
3. İbadetler faslı. Kur’an, imanın göstergesi ve ahlakın alt yapısı ibadet esaslarını, başta namaz ve zekât olmak üzere tarif ve tasvir eder.
4. Muâmelât. Kur’an toplumun, iman kardeşliği içinde, günlük hayatını, alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren konuları tarif ve tasvir eder, hükme bağlar.
5. Ukubat. Kur’an, ilahi düzene, yaratılış gayesine ters ve düşman olanlara yapılacak muamele, verilecek ceza ve gösterilecek tepkileri izah eder, toplum düzenini bozan, insan haklarını ve adaleti çiğneyen kimseler hakkındaki cezai hükümleri sıralar ve akabinde bunların kefaret, tevbe, bağışlama esaslarını belirtir. Kur’an’ın en büyük düşmanları; inkar ve isyan, bozgunculuk ve haddi aşmak, günahın vebalinden çekinmemek, eziyet ve zulüm, israf ve cimrilik, adaletsizlik ve eşitliksizlik, şeytan işi pislikler, yalan söylemek ve iftira atmak, kibirlenmek ve aşağılamak, ve bunları yapanlardır.
6. Ahlâk. Kur’an, iman ve ibadetin nihai gayelerinden biri olarak ahlakı görür. Kur’an ahlakı dediğimiz bu ahlak, kulların cennetlere ulaşmadan bu dünyada sergilemeleri gereken cennetvari ahlaktır. Akrabaya yardım, ana babaya hürmet, insanlarla iyi geçinme, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, adalet, affetme, doğruluk, paylaşma, alçak gönüllülük, merhamet, sevgi… gibi ahlâkî hükümler, tümüyle salih ameller Kur’an’ın teşvik ettiği güzelliklerdir.
7. Nasihat ve Tavsiyeler. Kur’an’ın ilk gayesi muhakkak Allah’ın sınırlarını bildirmektir. Hududullah dediğimiz bu sınırlar, yasak ve teşvikler şeklinde izah edilir ve akabinde her bir emrin gayesi örneklenerek açıklanır. Bu sayede şeytan ve nefis gibi düşmanlar tanıtılarak, ahiret hayatı hatırlatılır, dünya sınavı vurgulanır, öğüt ve ikazlar akıbetleri ile birlikte yapılarak sınavın adil olması temin edilir.
8. Cennet ve cehennem. Kulların amelleri ile varacakları nokta, iman, ibadet ve ahlak ile alacakları karşılık, salih amel, sevap ve güzelliklerle ulaşacakları cennetler, günah, azgınlık ve sapkınlıkla varacakları cehennemler tasvirlenerek, bunlara giden yollar anlatılır.
9. İlmî Gerçekler. Kur’an, bilinen ve bilinmeyen tüm bilgilerin icad edilmediğini ancak keşfedildiğini, bilginin insana zamanı geldikçe verilen bir nimet olduğunu, ulaşılan bilim ile insanların halen bilmedikleri pek çok onunun ayetler arasında saklı olduğunu, bilimin akıl yürütmek demek olduğunu, bilimin hedefinin insanlığa hizmet olduğunu anlatır. Tıp, sanayi, tarih, fizik, uzay, biyoloji, eğitim gibi hayatın her dalında ve tabiata ait tüm hususlarda bilgi veren Kur’an, bunu ders kitabı şeklinde değil, kullarını düşündürecek tarzda ve öykü edasıyla anlatır. Yine Kur’an bilimi, imana delil olmak üzere teşvik eder.
10. Kıssalar. Kur’ân’ın akıllarda en çok kalan, en etkili olan bölümlerinin başında şüphesiz kıssalar gelir. Bu kıssalar, Peygamberlerin güzel örneklerine ama daha çok helak edilen kavimlere ve helak nedenlerine aittir. Kur’an, hayatın kendisi gibi tezatlar üzerine kuruludur. Yani bir yanda iyi ve güzel, diğer yandan kötü ve çirkin sonuçlarıyla birlikte tarif edilerek, kullara doğru olan anlatılır.
11. Dualar. Kur’an, kullara dua etmeyi, dua ile istemeyi, acizliği kabul etmeyi, tek Rabbimiz olduğunu unutmamayı öğretirken, diğer yandan Peygamberler ağzıyla doğru ve içten dua esaslarını anlatır.

Kur’an’ın ana başlıkları

Bu yazıyı okudunuz mu?

Peygamberi şirke alet etmek nasıl olur

Peygamberleri öldürmek

Peygamberleri öldürmek Dinler tarihi aynı zamanda insanlık tarihidir ve hiçbir ümmet Peygambersiz kalmamış, vahiyden kısmetsiz ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + 2 =