Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / Kur'an nuru / Kur’an’ın nuzulündeki hikmet
imanilmihali.com
Kur'an

Kur’an’ın nuzulündeki hikmet

Kur’an insanlığa sesleniştir

Kur’an’ın nuzulündeki hikmet lisanında, kabında, anlamadan okunmasında değil manasında, işaretinde ve mesajında, hayra müjde şerre kilit oluşundadır.

Doğrusunu Allah bilir diyerek başlamak lazım gelen bu konu Kur’an’ı hayatın dışına itmekte ısrarcı, nankör ve zalim olanlara bir sesleniştir.

Yüce Kur’an tanzimi, muhteviyatı, manası ve nimet oluşuyla insanlığa en büyük hidayet kaynağıdır ve Allah’ın rahmetinin göstergesidir. Düşünülsün ki Kur’an olmasaydı ne olurdu? İnsanlar ahiretten haberdar olabilir miydi? Cennet ve cehennem kula bir mana ifade eder miydi? Peki bu cehalet ve gaflet gerçeği değiştirir miydi? Fıtratta Rabbine söz vermiş kul peki hesaptan kurtulabilir miydi? Hayır!

Yüce Allah, sevdiği ve değer verdiği insana Peygamberleri ve kitapları ile sürekli tebliğ ve hatırlatmada bulunmuş, zaman ve coğrafyaya bağlı kalınmaksızın tüm ümmetlere vahiy göndermiş, adalet ve hakkaniyetin tecellisini sağlamıştır.

İnsan ise her defasında nankörlük, isyan ve cehaletle şeytanlardan yana olmayı ve unutmayı seçmiş, kolay olana mağlup, nefse tutsak yaşayarak şeytanlaşmış ve hatta o kendilerine gönderilen ilahi dini beşerileştirerek muazzam bir şeytanlık örneği göstermiştir.

Kur’an diğer kutsal kitaplardan farklıdır çünkü Yüce Allah himayesindedir, sondur, tamdır, kalıcıdır, yaşam ve ahiretin rehberidir, insan eli değmemiştir, hesaba esas olandır.

Kur’an neden vahyolunmuştur?

Kur’an, ata kabullerinin yani ecdatperestliğin yanlışların, zararlı ve yanlış örfleri, akla kilit vurmayı engellemek, sayısız ilaha dayandırılan küfür ve şirk kırıntılarını tanzim etmek, hanifliği yeniden hayata geçirmek, tahrif edilmiş kutsal kitapların bekasını sağlamak, dinini tamamlamak ve son söz ve emirlerini insanlara bildirmek için vahyedilmiştir.

Kur’an, sadece o zamana ait değil aksine zamanlar ötesine, coğrafyalar ilerisine, insanlığın medeniyet sınırları dışına da hükmederek ve ışık olarak evrensel halde vahyedilmiştir.

Kur’an, batılı yenmek, hakkı yüceltmek, zengin şımarıkların zulümleriyle inleyen mazlumlara sabır ve moral olmak için vahyedilmiştir.

Kur’an, Allah yardımcıları ile Allah’a iftira atanlar belli olsun, cennnet ve cehennem hak olsun, hesap ve mizanda zerrece haksızlık olmasın diye vahyolunmuştur.

Kur’an, geleceği tanzim, geçmişten ders çıkarmak için, insanlığın ahir zamanında kurtuluş umutlarını yüceltmek için, sevgi ve saygıya kapılar açmak için, rahmet ve merhameti yüreklere tekrar sokmak için vahyolunmuştur.

Kur’an, tüm ilahi kitapları birleştirici ve tanzim edici olarak baki kalmak üzere, tüm Peygamberlerin ortak mesajlarını, dinin hakikatlerini ispat ve delil etmek için vahyolunmuştur.

Kur’an, hayra hizmet ve mükafat, şerre kilit ve azap habercisi olarak nuzul edilmiştir.

Kur’an, tüm varlıkalrın Tek Yaratan’ına sadakat ve boyun eğmeye fırsat tanımak için, rızkı, medeti ve nimeti veren Sadece Allah’a kul olunabilsin diye vahyolunmuştur.

Kur’an, din, yaşam, ahlak, ibadet, salih amel olsun diye, yücelsin diye, kalplerdeki mühürler gevşesin diye, nefisler temizlensin diye vahyolunmuştur.

Kur’an, akıl ve ruh verilen insan Allah’ı, dini, imanı bulabilsin diye vahyolunmuştur.

Kur’an okunmak ve anlaşılmak, hayata yansıtılmak için vahyolunmuştur.

Kur’an, helak olan eski kavimlerin helak nedeni anlaşılsın diye nuzül edilmiştir.

Kur’an boş hevesler için vahyolunmamıştır

Yoksa Kur’an;

Birileri dinden nemalansın, dini alet ederek yalanlar çatsın, küplerini doldursun diye vahyolunmamıştır.

Kur’an, adaletsizliklere, zulüm ve şiddetlere alet edilsin diye, talan ve kayırmalara mesnet edilsin diye, birileri riya ve gösteriş ile kitleleri sömürsün diye, dünyada acı ve keder egemen olsun diye vahyolunmamıştır.

Kur’an, şirk denen şeytan dini dünyaya egemen olsun diye, tevhid yaralansın diye, İslam tanınmaz hale gelsin diye, ayetler havada kalsın diye, insanlar Kur’an’ı anlamadan okusunlar diye vahyolunmamıştır.

Kur’an duvara asılmak için, kaplarda kılıflarda saklanmak için vahyolunmamıştır.

Kur’an, arapçaya mahkum edilip, arapça kutsallaştırılsın ama ayetler unutulsun diye vahyolunmamıştır.

Kur’an, birileri dini değiştirsin, ılımlılaştırsın, temellerine dinamit koysun diye vahyolunmamıştır.

Kur’an, birileri dini bölsün, hayal tacirliği yapsın, şefaat dağıtsın, cennet arsalarının tapularını kendi imzaları ile dağıtsın diye vahyolunmamıştır.

Kur’an, birileri aymazlığa, hayasızlığa alet etsin diye vahyolunmamıştır.

Doğrusu nedir?

Kur’an, dinin değil hayatın gayesi, manası ve tamamıdır. İnsanlık ve dünya tarihi aslında dinler tarihidir. Tüm savaş ve barışlar, ittifak ve ihanetler hep din üzerinden, din yüzünden gerçekleşmiştir. Ama hiç birinde kutsal kitapların suçu yok ama zalim insanın parmağı vardır.

Kur’an işte bu tahribata ve yanlış gidişe dur demek için Yüce Rabbimizin son müdahalesi, son rahmetidir. Hayata ve doğruya ait her şey O’nun içindedir. Kur’an, herşeye, her yere ve her zamana yeterdir. Aksinin savunulması ilahi iradenin noksanlığına, küfre delalettir.

O halde Kur’an, yanlış ve batılın yok edilmesi, çirkinliğin ortadan kalkması, kötünün engellenmesi, şeytanların tek başlarına bırakılması gaye ve umudunun adıdır.

Kur’an, hayır ve hasenatın hayata egemen olması, sevgi ve adaletin yüreklere dolması, vicdanların akıllarla işbirliği yapabilmesi umudunun adıdır.

Kur’an nuzulündeki hikmet Yüce Allah’ın Allah’lık hükmü, kudreti, delili ve ilmidir.

Son söz;

Kur’an mü’minlere müjde, kafir ve müşriklere azap habercisidir.

Çünkü cennet ve cehennem haktır, yaşanacak ve orada zerrece adaletsizlik yapılmadan, en ufak amel ve niyetler bile saklı kalmadan haklar yerini bulacak, baki hayat sonra başlayacaktır. Bu fani hayat ise yok olacak tüm servet ve pislikler de bu hayatla birlikte yok olacaktır.

Hesap ve mizan, tıpkı hayat ve din gibi Kur’an ile sorgulanacak, en büyük nimet Kur’an, kula ya şefaat edecek ya şikayetçi olacaktır.

Rabbim bizleri Kur’an yolundan ayırmasın. Amin!

Bu yazıyı okudunuz mu?

Kur’an ile ikinci doğum

Kur’an ile yeniden yapılanma da diyebileceğimiz bu başlığın tasavvufi manası derin ve özeldir ki pek ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir