Anasayfa / İMAN ESASLARI / Allah'a iman / KURBAN VE ÖNEMİ
imanilmihali.com
kurban

KURBAN VE ÖNEMİ

KURBAN VE ÖNEMİ

Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, “Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın” dedi. Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: “Ey İbrahim!”“Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız.” “Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır.”Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık.(Saffat 37/102-107)

KURBAN VE ÖNEMİ

Kurban sadece Allah rızasını kazanmak maksadıyla, mali durumu dinen uygun kişilerce, aşağıda belirtilen uygun evsaftaki bir hayvanın, belli kaidelere uygun olarak Kurban bayramının ilk üç gününde kendisince veya vekalet verdiği birisince kesilmesidir. Kurban her nekadar vacip olsa da imanın en büyük göstergelerinden birisidir. Çünkü kurban geleneği bütün dinlerde vardır ve insan kendi eliyle başka bir canlının hayatına sırf Allah rızasına ulaşabilmek için son verir. Bu icabında kendisinin de Allah yolunda ölmeye hazır olduğunu göstergesidir.

Yukarıdaki ayette bildirildiği gibi; Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’i kurban etmeye niyetlenerek imanını, oğlu Hz.İsmail’in ise babasına uyarak Allah’a teslimiyetini gösteren hadiseyle başlayan kurban emri İslam dünyasına vaciptir. Ancak tüm ibadetlerde olduğu gibi bu ibadette de dikkat edilecek çok önemli birkaç husus vardır;

Öncelikle kurban sadece Allah rızası gözetilerek kesilmeli, kesmezsem komşular ne der? Ya da bir hayvan keseyim de elalem kurban görsün gibi beşeriyata kayan hatalara düşmemelidir. Kesimde hem kesecek olanın, hem kanı akıtacak olanın, hem kanı akıtılacak olanın taşıması gereken nitelikler karşılanmalı, kesimden sonraya kalan et, deri ve sakatat para karşılığı verilmemeli, etin üçte bir kuralına göre (yemek için kendisine, yedirmek için evine gelen misafirlere, yoksullara) dağıtımı yapılmalı, büyükbaş hayvansa ortakların tamamı aynı rıza ve samimiyette buluşmalı, et paylaşımında hak geçmemeli, -bu maksatla kura çekimi en adaletli yoldur- et dağıtımında hava atma veya başa kakma gibi çirkinlikler asla yaşanmamalıdır. Bağış yoluyla kesim yapılabilirse de aslolan hayvanın kesen tarafından kesilmesi, hiç değilse kesen tarafından et olarak dağıtılmasıdır.

Bu şekli hususlara ilaveten kurbanın taşıdığı manevi mana çok daha önemlidir. İman imtihanı olarak yaşanmış Hz. İbrahim ve Hz. İsmail vakıasında olduğu gibi bu ibadet Allah’a teslimiyeti içerir. İslam ve Allah uğrunda en sevdiği şeyi, canından çok sevdiği biricik oğlunu kurban edebilecek kadar imanlı olan Hz. İbrahim Peygamber’in imanı tüm müminlere örnek olmalıdır.

Bugün ev, araba, para derdine düşmüş insanoğlunun bir mobilya parçasından, bir elbiseden, bir parça paradan bile vaz geçemediği düşünülünce anılan imanın kudreti çok daha fazla anlaşılacaktır. Allah sevgisinin zamanımızda en büyük düşmanı mal ve para sevdasıdır.

Kurban, ibadet niyeti ile belirli zamanda, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacı ile kesmektir. Kurban kesmek, mali bir ibadettir. Allah’a bir şükran, bir teşekkür borcudur. Kurban kesen, Allah’a yaklaşmış, O’nun hoşnutluğunu kazanmış olur. Kurban kesmek mal ile yapılan bir ibadettir ve vaciptir.

Hicretin ikinci yılında emredilmiştir. Zenginlerin, kestikleri kurban etlerinden fakirleri yararlandırması, Müslümanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Varlıklı insanlarla birlikte yoksullar da sevinir. Kurbanla gelen bu sevinç toplumun huzur ve mutluluğunu arttırır.

Sevgili peygamberimiz: «Kim (mal) genişliği bulur da kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.» (et-Terğib ve’t-Terhib, c.II, s.155) buyurarak kurban kesmenin zenginler için önemli bir görev olduğunu belirtmiştir.

KİMLER KURBAN KESER

Aşağıdaki şartları taşıyan kimselerin kurban kesmesi vaciptir:

1) Müslüman olmak,

2) Akıllı olmak,

3) Erginlik çağına gelmiş olmak,

4) Hür olmak,

5) Mukim olmak (Yani misafir olmamak),

6) Nisab miktarı mal veya paraya sahip olmak. (Kurban nisabında mal ve paranın üzerinden bir senenin geçmesi şart değildir.)

Kurban kesiminin vakti, kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Üçüncü günün akşamından sonra kurban kesilmez.

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR?

Hayvanlardan sadece koyun, keçi, sığır, manda ve deve kurban edilir. Bunlardan koyun ile keçi bir yaşını, sığır ve manda iki yaşını, deve beş yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, koyun altı ayını tamamladığı halde bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olursa kurban edilebilir. Keçi için böyle bir durum yoktur, bir yaşını doldurması şarttır.

Koyun ve keçi bir kişi için kurban olur. Sığır, manda ve deve birden yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Evla olan kişinin kurbanını kendisi kesmesidir. Ancak, kendi beceremezse başkasını vekil eder ve niyet edip kesilirken kurbanına bakar, şahit olur.

Kurbanın eti üçe taksim edilir. Bir parçası kendi ailesine nafaka, ikinci parçası ahbab-ı yarana ziyafet, üçüncü parçası da fakirlere sadaka olarak verilir. Kurban derisi satılamaz. Evde seccede yapılabilir, ya da fakirlere veya hayır kurumlarına bağışlanabilir.

NOT: Yazının son kısmında Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU resmi sitesinden alıntı yapılmıştır.

KURBAN VE ÖNEMİ

Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.(Kevser 108/1,2)

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah’ın Vaadine itikad imtihanımızdır

Dünya çok yakında artan zulüm ve şeytanlıkları harap edercesine, Allah’ın vaatlerinin tek tek gerçekleşmesine şahitlik ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

47 − 41 =