Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / Lüks ve israf haramdır
imanilmihali.com

Lüks ve israf haramdır

Lüks ve israf haramdır

“Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” (A’raf 7/31)

Ayet, yemeyi ve içmeyi helal ve mübah, israfı haram kılmakla vurguyu da şaheser bir intizamla ziynete yapar. Ziynetin görünüş, takı ve servet işareti manası olduğu ise açıktır.

İslam alemi, haramlardan kağıt üstünde oldukça korkar ve dillerinden asla düşürmedikleri bir şey var sa o da “Allah haram lokma nasip etmesin” lafıdır.

Haram sayılanlar sadece leş, kan, domuz eti ve Allah adına kesilmeyen hayvanlar asla değildir.

“Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nahl 16/115)

Aksine yemek ve içmekten çok daha mühim yaşam standartları ve insanlık değerleri vardır ki harama bulaşması zinhar yasaktır.

“(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.” (E’nam 6/151)

Çirkinliklerin parantez içinde zina ile kısıtlanması asla kabul değildir ve lüks ve israfta bu kapsamdadır, çünkü haksızlık, adaletsizlik ve çirkinliktir.

Bir not daha verirsek, Kur’an, mü’minleri tanıtırken israf ve cimrilik arası yol tutmuş, itidali emretmiştir.

“Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.” (Furkan 25/67)

Yani kazancı helal şartına bağlayan Kur’an, infakı da ilk sıralarda emrederek paylaşmayı öğütler. Cimrilik ederek paylaşmamak da, aşırı cömertlik ederek muhtaç duruma düşmekte dinin istediği değildir.

Ama lüks dinin zinhar istemediğidir ki hak yemenin adıdır, israftır, haramdır. Din tevazuyu emrederken gösteriş ve çalıma kaçan bu aldanış, ancak aşırı dünya sevgisi ile tanımlanabilir ve bu tüm kötülüklerin başıdır.

Herkes israf etmediğini ve lükse kaçmadığını iddia ettiği içindir ki bu haram havada kalır ama insanlar haram yemede birbirleriyle adeta yarışırlar. Tesettür örtülerinin milyarlarca lira olduğu, seccadelerin ipeklerden satın alındığı, kara arabaların ortalıkta cirit attığı, ithalata (kafirlerle blim transferi dışında alışveriş yapmamak Allah emridir) trilyonlar harcandığı bir ortamda, asgari üvretin bir yemek parası kadar olduğu bir gelir dağılımında israfa çok ehemmiyet vermek lazım gelir.

Çünkü hakkaniyet Allah emridir, insanca yaşam Kur’an emridir, emeğin karşılığını vermek Allah’a borçtur, kul hakkına riayettir.

Sadece kişisel değil kamusal alanda da israf haramdır ve içerisinde yetim ve muhtaç milyonların hakkı olduğu için çok daha acı vericidir. Yolsuzluk ve hortumculuğa varan, rüşvete dadanan, trilyonlarca liralık lale bahçeleri ile özdeşleşen her türlü israf, Kur’an ayetine aykırıdır.

Doğru olan tevazu ile yaşamak, dünya süslerine aldanmamak, serveti bileğinin hakkı sanmamak, kendisine verilen kamu mal ve servetlerini usulünce ve hak olarak harcamaktır. Harcamalarında nerelere yapılacağını bildiren Kur’an’dır.

Ayrı bir yol tutmak, dini hafife almak ve inkardır ki muhtaç ve yoksullar varken kişisel düşkünlükler için servetler harcamak, binlerce makam aracı tahsis etmek, giderlerde tasarrufu inkar etmek, denetim ve sorguyu reddetmek doğru değildir.

Lüks ve israfın haramlığını inkar etmek ise dinden çıkmaktır.

O halde mü’min tüm yaşamında az ile yetinen, helal daireden çıkmayan, paylaşan ve harama uzanmayan, lüksten ve israftan kaçandır. Mü’min yiyip içen ama israf etmeyendir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir