Anasayfa / sureler ve anlamları / Maide suresinden bize ulaşanlar
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

Maide suresinden bize ulaşanlar

Maide suresinden bize ulaşanlar

Anlaşma hukuku gibi Allah’ın sınırları hakkında buyrukları sıralayarak başlayan sure, haram kavramını ve nelerin haram olduğunu anlatır, abdest ve namazı tanıtır, fıtri misakta verdiğimiz sözü ve adaleti tanıtarak tevekkülü över. İsrailoğullarının Allah’a verdikleri sözü her defasında bozduklarını anlatan sure daha sonra diğer dinlere tabi olanların durumunu ve teslisin yanlışlığını anlatarak Musa (as) Peygamberin firavunla mücadelesini gösterir. Sure daha sonra nefsin tuzaklarını Adem (as)’ın oğullarının ibretlik öyküsü ile dillendirir ve öldürmenin, yeryüzünde bozgunculuk yapmanın cezasını anlatır.

Münafıklarla, yahudilerin haram yemede yarıştıklarını anlatan sure daha sonra bunları dost edinenleri de uyarır. İnkarcıların ve dinden dönenlerin durumunu izah eden sure dini oyuncak edenlerin domuza ve maymuna çevrildiklerini anlatır. İsrailoğullarının kendilerine gelen her peygamberi yalanladığını veya öldürdüğünü anlatan sure daha sonra teslis inancının sapıklığına ve şirki tanıtmaya geri döner.

Küfrün tek millet olduğunu vurgulayan sure, yeminlerin vebalini tanıtarak, şeytan işi pislikleri hatırlatır ve bunlardan vazgeçmeyi öğütler, helalleri tanıtır, haramlardan bahseder, putlara kesilen kurbanların artık dinde yeri olmadığı anlatır, mü’minleri önce kendilerini düzeltmeleri ile görevlendirir.

Veraset ve vasiyetle devam eden sure, Teslisin neden yanlış ve İsa (as) Peygamberin sadece bir insan olduğunu bir kez daha anlatarak hayali tasvirle ahirette teslise inananların acınası hallerini resmeder.

Üçüncü âyetin dışında surenin bütünü Medine’de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuştur. 120 (yüzyirmi) âyettir. Buhârî ve Müslim’de, Hz. Ömer’den rivayet edildiğine göre “Bugün size dininizi ikmal ettim…” ifadesinin yer aldığı âyet Mekke’de, vedâ haccında, cuma günü, Arife akşamı nâzil olmuştur. “Mâide” sofra demektir. 112 ve 114. âyetlerde, Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir. Surede özetle münafıklardan bahsedilmekle beraber ağırlık ehl-i kitapta ve özellikle hristiyanlardadır. Bunun dışında sûrede hac farizası, abdest, gusül, teyemmüm ile ilgili bazı bilgiler, içki (şarap) ve kumar yasağı, ahitlere ve söze bağlılık, içtimaî ve ahlakî münasebetler, haram ve helal yiyecekler gibi bilgi ve hükümlere temas edilmiştir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Nahl suresinden dökülen lezzetler

Nahl suresinden dökülen lezzetler Yaratılışı ve insana verilen nimetleri izahla başlayan sure, insanın emrine verilen ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir