Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Malikimiz Allah’tır
imanilmihali.com
Allah (cc)

Malikimiz Allah’tır

Malikimiz Allah’tır

MALİKİMİZ ALLAH’TIR

Malikiniz O Allah’dır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerine istiva eyledi. Bütün kâinatın mülkünü hükmü altına aldı, yaratılmış ne varsa hepsi üzerinde, yani bütün zerrelerin ve kürelerin, cisimlerin ve ruhların ve bütün kuvvet ve enerjilerin, güçlerin, saltanatların ve iktidarların üstünde hüküm ve saltanatını icraya başladı.

Arşından arzına varıncaya kadar gerek cüz’î, gerek küllî, kâinatın bütün işlerini tedbir ediyor, yönetiyor ve yönlendiriyor. Herşeyin melekûtunu elinde tutuyor. O öyle yüce bir Rab’dır ki, O’na karşı hiçbir şefaatçi yoktur. Rabbimiz olan Allah O’dur. Eşi ve benzeri olmayan azametli zülcelaldir. O’nun birliğini, biricikliğini bilerek, O’nu gerçek mabud tanıyarak, kemal-i ta’zim ile yalnızca O’na ibadet ediniz. O’nun indirdiği vahiy âyetlerine iman ediniz ve âyetlerinin ahkâmına uyunuz.

Bu hakikatleri bilip Rabbinizi bu azamet ve kibriyasını hatırınıza getirip bir düşünmez misiniz? Aklınızı başınıza toplayıp, bu azametli kudret karşısında haddinizi bilmez misiniz? O yaratmayı yapar, sonra döner onu yeni baştan yaratır. şunun için yapar ki, ıman edip salih amel işleyenlere adaletle, yani zerre miktarı haksızlık yapılmamak kaydıyla ecir ve mükafat versin. O, O’dur ki, yani bu yeniden dönüşü yaratacak ve cezayı verecek olan Allah, öyle bir yaratıcı, öyle bir düzenleyip tedbir edicidir ki, Güneşi bir ziya yaptı, ayı da bir nur yaptı ki doğumdan ölüme, dünyadan ahirete doğru ömürlerinizin akışını gösteren senelerin adedini, aylar, günler, geceler v.s. sizi ilgilendiren ve ilgilenmeniz gereken vakitlerin hesabını bilesiniz. Bunları bilesiniz ki, dünyada yaptıklarınızın hesabını Allah’a vermek için kendinizi ve amellerinizi muhasebe edecek hesabı bilesiniz. (EHY)

Bu yazıyı okudunuz mu?

Fetva ve hükmü

Fetva ve hükmü

Fetva ve hükmü Fetva; İslam hukukuyla ilgili bir konu veya sorunun, Kur’an’a sadık kalmak şartıyla, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir