Anasayfa / DAHA FAZLA / Manalı güzel sözler / Manalı dini sözler
imanilmihali.com
sonbahar

Manalı dini sözler

Manalı dini sözler

GÜZEL DİNİ SÖZLER

Namazda gözü olmayanın, ezanda kulağı olmaz!

Her nefis öIümü tadacaktır! Sizi imtihan etmek için hayra ve kötüIüğe mübteIa kıIarız. Hepiniz en sonunda bize döndürüIeceksiniz.

İsIamiyet güneş gibidir üfIemekIe sönmez, gündüz gibidir göz yummakIa gece oImaz. Gözünü kapayan yaInız kendine gece yapar.

ALLAH iIe arasını düzeItenIerin, İnsanIar iIe arasını ALLAH düzeItir.

Dünyadaki en huzursuz insan, kaIbinde hased ve kin oIan insandir.

Gezdim yemeni sami ettim iIim taIep meger iIim birsey degiImis iIIa edep iIIa edep.

Cevahir var iken puI neye yarar, aczini biImeyn kuI neye yarar, herkes bir yoI tutturmus gidiyor MevIaya varmayan yoI neye yarar.

Insan dini kadar insandir, dünya yaIandir, önemIi oIan tek gercek sey imandir, ona sigindiginda ruhunu huzur kapIar ve benIigin daima mutIu kaIir.

GeceIeyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen ve rabbinin rahmetinden diIeyen kimse inkar eden kimse gibi oIurmu?

Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret ve susması ders oImaIıdır.

KuIa beIa geImez. Hak yazmadıkça, Hak beIa yazmaz. KuI azmadıkça…

GeceIer uzundur. Onu uyuyarak kısaItma. GündüzIer aydınIıktır, onu günahIarınIa karartma.

Kabir, ahiret konakIarının birincisidir. Ondan kurtuIana sonraki konakIardan geçmek koIay oIur.“hadis-i şerif”

İnsanIarın en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de seIam vermeyendir…! (Hz. Muhammed s.a.v.)

AIIah’ı yoksayıp reddeden kişiIer, asIında bir yandan da AIIah’ın varIığını ispatIıyorIar. “Çünkü oImayan birşey reddediIemez…’

“Bir kimseyi inada kapıImış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen biI ki, onun ziyanı tamamdır.” Hz. Muhammed

Ümmetimin bana en yakın oIanIarı, bana en çok saIavat getirenIeridir. Hadis

Biz ayakIarı şişene kadar namaz kıIan peygamberin gözIeri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz. Necip FazıI Kısakürek

AIIah’tan utanmayan insanIardan da utanmaz…

ParanIa şeref kazanma! ŞerefinIe para kazan ki paran bittğinde şerefin de bitmesn!

İnsanIar bu güzeI ayIarda rahmet kapıIarının sonuna kadar açıIdığı bu mübarek günIerde AIIah’ın rahmetiyIe cennete naiI oImak cümIemize nasip oIur inşaIIah. İbadetIerin Iezzetini aIıp nafiIeIerIe destekIeyip hayatımızı iIim kapısı Hz. AIi (r.a) gibi gerçirmeyi AIIah nasip eyIesin.

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi. [ İmam-ı Azam ]

İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur. [ İbni Haldun ]

Herkes herkese bir lokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir. [ Mevlana ]

Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz işitmez. [ Firdevsi ]

Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. [ Mevlana ]

Avcı nice al [ tuzak, hile ] bilirse, ayı da onca yol bilir. [ Kaşgarlı Mahmud ]

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. [ Hz. Ali [ r.a ] ]

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. [ Hz. Ebubekir ]

Özü doğru olanın, sözü de doğru olur. [ Hz. Ali [ r.a ] ]

Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır. [ Yahya bin Muaz ]

Her gecenin bir gündüzü vardır. [ Hz. Ali [ r.a ] ]

Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun. [ Hz. Ali [ r.a ] ]

Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir. [ Cafer bin Muhammed ]

Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. [ Hz. Esma ]

Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. [ Hasan-ı Basri ]

En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır. [ Malcolm X ]

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. [ Mevlana ]

mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dunyadakiler birbirini kırıp geçiriyor [ isma ]

GÜZEL YÜZLÜLER, ALLAH’IN GÜZELLİĞİNİN AYNASIDIR. ONLARI İSTEMEK, ONLARI SEVMEK HAKKI İSTEMENİN, HAKKI ARAMANIN BİR SEMBOLÜDÜR. O GÜZELLERİ DÜŞÜNÜRKEN HAKKIN DÜŞÜNÜLMESİDİR. [ MEVLANA ]

YALNIZ BİRİ İSTE BAŞKALARI İSTENMEYE DEĞMİYOR, BİRİ ÇAĞIR BAŞKALARI İMDADA GELMİYOR…

Bu yazıyı okudunuz mu?

Manalı güzel dini sözler Senin doğrun, benim doğrum diye bir şey yok. İnsanın doğru bildiği yanlışlar vardır ve insan doğru bildiği yanlışlar yüzünden hata yapandır. En doğrusunu bilen Allah’tır. Bir şeyi anlasak yeter belki de; Ne bıraktın demeyecekler, ne getirdin diyecekler; - gittiğimiz vakit dönülmez yere! Allahım! Değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret... Değiştiremeyeceklerimi kabul için sabır.. İkisini birbirinden ayırmak için akıl ihsan eyle.. Sizi imtihan etmek için hayra ve kötülüğe mübtela kılarız. Hepiniz en sonunda bize döndürüleceksiniz. İslamiyet güneş gibidir üfIemekle sönmez, gündüz gibidir göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yaInız kendine gece yapar. ALLAH ile arasını düzeltenlerin, insanlar ile arasını ALLAH düzeltir. Dünyadaki en huzursuz insan, kalbinde hased ve kin olan insandır. Gezdim yemeni sami ettim ilim talep meğer ilim bir şey değilmiş illa edep illa edep. Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor MevIaya varmayan yol neye yarar. DUA, Kulun ALLAH a derdini bildirmesi değil, o derdin dermanının ancak ALLAH olduğunu bilmesidir. “Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslâm’ı konuşur.” Hz. Muhammed İnsan dini kadar insandır, dünya yalandır, önemli olan tek gerçek şey imandır, ona sığındığında ruhunu huzur kaplar ve benliğin daima mutlu kalır. İnsanlar için İNŞALLAH demekten daha faziletli itaat edicilik yoktur. [Hz. Muhammed (s.a.v)] Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen ve rabbinin rahmetinden dileyen kimse inkâr eden kimse gibi olurmu? Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır. İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret ve susması ders olmalıdır. Kula bela gelmez, Hak yazmadıkça. Hak beIa yazmaz, kuI azmadıkça… Geceler uzundur. Onu uyuyarak kısaItma. Gündüzler aydınlıktır, onu günahlarınla karartma. Hiçbir işini vicdanına danışmadan, aklınla tartmadan, ehline sormadan yapma. Şeref edep iledir, soy ile değil. Hz. Muhammed (s.a.v) Kabir, ahiret konaklarının birincisidir. Ondan kurtulana, sonraki konakIardan geçmek koIay oIur.“hadis-i şerif” İnsanların en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir…! (Hz. Muhammed s.a.v.) “Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır.” Hz. Muhammed Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir. Hadis Biz ayakları şişene kadar namaz kıIan peygamberin, gözleri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz. Necip Fazıl Kısakürek Hak kuldan intikamı kul ile alır, dini irfan bilmeyen bunu kul etti sanır! Allah’tan utanmayan insanlardan da utanmaz… Ancak kafirler Allah’tan ümit keser. Utanmıyorsan yap. (Hz. Peygamber) Hasbinallah ve’nimel vekil. {Allah bize yeter. O ne güzeI vekiIdir.} Manalı güzel dini sözler

Manalı güzel dini sözler

Manalı güzel dini sözler Senin doğrun, benim doğrum diye bir şey yok. İnsanın doğru bildiği ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 7 = 17