Anasayfa / İman konu testleri / Meleklere iman konu testi
imanilmihali.com
İmana ait konu testleri

Meleklere iman konu testi

Meleklere iman konu testi mü’minlere dost, kafirlere düşman olan melekleri tanıtmak, meleklere imanın değerini anlatmak, sevgili dostlarımızın görev ve hizmetleri hakkında bilgi vermek maksadıyla hazırlanmış bir bilgilendirme testidir.

Meleklere iman konu testi

1. Nurdan yaratılmış, günah işlemeyen, cinsiyetleri olmayan, kanatlı, kötülük ve günah bilmeyen varlıklara ne ad verilir?
a. Mukaddes
b. Veli
c. Melek
d. Evliya

2. Melekler kimlerin dostudur?
a. İman edenlerin
b. Zekat verenlerin
c. namaz kılanların
d. Hacca gidenlerin

3. Gözle görülmeyen, parlak ateşten yaratılmış varlıklara ne ad verilir?
a. cin
b. şeytan
c. melek
d. dabbetül arz

4. Cinlerden olup, kötülük fısıldayan, kandıran ve imana düşman, insana en büyük düşman olan varlığın adı nedir?
a. Yecuc ve Mecuc
b. şeytan
c. kafir
d. melun

5. Baş melekler arasında hangisi sayılamaz?
a. İsrafil (as)
b. Mikail (as)
c. Münker ve nekir melekleri
d. Cebrail (as)

6. Deprem, fırtına, yağmur gibi tabiat hadiselerinden mesul meleğin adı nedir?
a. İsrafil (as)
b. Mikail (as)
c. Azrail (as)
d. Cebrail (as)

7. Her an insanlarla birlikte olan, insanın iyi ve kötü söz ve amellerini kaydeden meleklerin adı nedir?
a. Kirâmen Kâtibîn melekleri.
b. Hafaza melekleri
c. Baş melekler
d. Zebaniler

8. İnancımıza göre mezarda sorgulayacak melek(ler) hangileridir?
a. Kirâmen Kâtibîn melekleri.
b. Hafaza melekleri
c. Münker ve nekir melekleri
d. Azrail (as)

9. Melekler ne yapamaz?
a. Kötülük
b. Tembellik
c. Unutkanlık
d. Hepsi

10. Ölüm melekleri iman edenlerin canlarını tatlı tatlı alırken iman etmeyenlerin canını nasıl alırlar?
a. Acıtarak
b. Acıtmadan
c. tatlı tatlı
d. Fark etmez

11. Melekler aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
a. İnsan kılığına girip aramızda dolaşabilirler
b. İnşaat ve dalgıçlık işlerinde çalışabilirler
c. Münafıkların canını alırlar
d. Temiz kalplilere altın türü hazineler bahşederler

12. Meleklerin kanat sayılarına dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. 4
b. 8
c. 6
d. Doğrusunu Allah bilir

13. İslam’dan önce Tevrat’a tabi olanlar hangi baş meleklere düşmandı?
a. Mikail (as) ve Cebrail (as)
b. Mikail (as) ve Azrail (as)
c. Mikail (as) ve İsrafil (as)
d. İsrafil (as) ve Cebrail (as)

14. Ruhü’l Kudüs adıyla da anılan baş melek hangisidir?
a. Cebrail (as)
b. Mikail (as)
c. İsrafil (as)
d. Azrail (as)

15. İçerisinde meleklerin de bulunduğu ve ‘Allah’ın ordusu’ anlamına gelen kelime hangisidir?
a. Hududullah
b. Cundullah
c. Nurullah
d. Sadullah

CEVAPLAR

Meleklere iman konu testi

1. Nurdan yaratılmış, günah işlemeyen, cinsiyetleri olmayan, kanatlı, kötülük ve günah bilmeyen varlıklara ne ad verilir?
c. Melek

2. Melekler kimlerin dostudur?
a. İman edenlerin

3. Gözle görülmeyen, parlak ateşten yaratılmış varlıklara ne ad verilir?
a. cin

4. Cinlerden olup, kötülük fısıldayan, kandıran ve imana düşman, insana en büyük düşman olan varlığın adı nedir?
b. şeytan

5. Baş melekler arasında hangisi sayılamaz?
c. Münker ve nekir melekleri

6. Deprem, fırtına, yağmur gibi tabiat hadiselerinden mesul meleğin adı nedir?
b. Mikail (as)

7. Her an insanlarla birlikte olan, insanın iyi ve kötü söz ve amellerini kaydeden meleklerin adı nedir?
a. Kirâmen Kâtibîn melekleri.

8. İnancımıza göre mezarda sorgulayacak melek(ler) hangileridir?
c. Münker ve nekir melekleri

9. Melekler ne yapamaz?
d. Hepsi

10. Ölüm melekleri iman edenlerin canlarını tatlı tatlı alırken iman etmeyenlerin canını nasıl alırlar?
a. Acıtarak

11. Melekler aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
a. İnsan kılığına girip aramızda dolaşabilirler

12. Meleklerin kanat sayılarına dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
d. Doğrusunu Allah bilir

13. İslam’dan önce Tevrat’a tabi olanlar hangi baş meleklere düşmandı?
a. Mikail (as) ve Cebrail (as)

14. Ruhü’l Kudüs adıyla da anılan baş melek hangisidir?
a. Cebrail (as)

15. İçerisinde meleklerin de bulunduğu ve ‘Allah’ın ordusu’ anlamına gelen kelime hangisidir?
b. Cundullah

Bu yazıyı okudunuz mu?

İmana ait konu testleri

Ahirete iman konu testi

Ahirete iman konu testi, İslam ve iman bahsini, ecel ve ahiret hayatı ile dünya sınavını ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir