Anasayfa / ŞİRK VE KÜFÜR / Münafıkların Kuran’da geçen özellikleri
imanilmihali.com
Münafıkların Kuran’da geçen özellikleri

Münafıkların Kuran’da geçen özellikleri

Münafıkların Kuran’da geçen özellikleri

Münafıkların Kur’an’da geçen özellikleri bizlere bir iman edip bir inkara sapanları, imanında samimi olmayanları ve mü’minlere sinsice sokulup aslında inanmadıklarını bildirir. Allah, münafıkları cehennemde kafirlerden de aşağıya atacak ve asla bağışlamayacaktır.

Münafıklar şeytanın izlerini takip eden, menfaati uğruna ikide birde döneklik yapan ve kalpleri hastalıklı hasis tiplerdir ve asla iman edenleri istemez ve sevmezler. Bu yüzden en büyük dostları kafirler, münafıklar ve müşriklerdir. Çünkü küfür tek cephedir ve küfür, imanlı kullara düşmandır.

1. Kalplerinde hastalık vardır.

Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır.(Bakara 2/10)

2. İman edenlerle alay ederler.

İman edenlerle karşılaştıkları zaman, “İnandık” derler. Fakat şeytanlarıyla (münafık dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, “Şüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz” derler. (Bakara 2/14)

3. Allah’a, Kur’an’a, Peygambere iman etmezler.

Münafıklara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygambere gelin” dendiği zaman, onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. (Nisa 4/61)

4. Ahirette münafıklar için elem dolu bir azap vardır.

Münafıklara, kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. (Nisa 4/138)

5. Münafıklar cehennemliktir.

Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. (Nisa 4/140)

6. Münafıklar, Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar.

Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar. (Nisa 4/142)

7. Münafıklar, küfür ile iman arasında bocalarlar.

Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (mü’minlere) ne de şunlara (kâfirlere) bağlanırlar. Allah, kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. (Nisa 4/143)

8. Münafıklar, cehennemin en alt tabakasındadırlar. (Kafirlerden de aşağıdadır.)

Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. (Nisa 4/145)

9. Münafıklar, kalpten inanmadıkları halde, inandık derler.

Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları hâlde, ağızlarıyla “İnandık” diyenler (münafıklar) ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. (Maide 5/41)

10. Münafık kadınlar ve erkekler birbirleri içindir.

Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah’ı unuttular; Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir. (Tevbe 9/67)

11. Allah münafıklara lanet etmiştir.

Allah, erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kâfirlere, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşini va’detti. O, onlara yeter. Allah, onlara lânet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır. (Tevbe 9/68)

12. Münafıklar, dünya hayatına dalanlar, amelleri boşa gidenler ve ziyana uğrayanlardır.

(Ey münafıklar!), siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz: Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin, paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi, siz de (dünya zevkine) daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. (Tevbe 9/69)

13. Münafıklıkta direnenlerin cezası daha büyüktür.

Çevrenizdeki bedevîlerden birtakım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. (Tevbe 9/101)

14. Münafıklara itaat edilemez.

Ey Peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Ahzab 33/1)

Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma ve Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. (Ahzab 33/48)

15. Münafıklar, ortalığı karıştırır, bozgunculuk yaparlar.

Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz… (Ahzab 33/60,61)

16. Münafıklar, kötü zanda bulunurlar.

Bir de, Allah’ın, hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve Allah’a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun! Allah onlara gazap etmiş, onları lânetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir! (Fetih 48/6)

17. Münafıklar, helaki hak edenlerdir.

(Ey münafıklar!) Siz aslında, Peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu, sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak eden bir kavim oldunuz. (Fetih 48/12)

18. Münafıklar, mü’minlerin kötülüğünü isteyen, kuruntularla avunan, şeytana uyanlardır.

Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere, “Bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım” diyecekleri gün kendilerine, “Arkanıza (dünyaya) dönün de bir ışık arayın” denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar (münafıklar) tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. (Münafıklar) mü’minlere şöyle seslenirler: “Biz de (dünyada) sizinle beraber değil miydik?” (Mü’minler de) derler ki: “Evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah’ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı (şeytan) Allah hakkında da sizi aldattı.” (Hadid 57/13,14)

19. Münafıkların durumu şeytanın durumu gibidir.

Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, “İnkâr et” der; insan inkâr edince de, “Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım” der. (Haşr 59/16)

20. Münafıklar, peygambere iman etmezler.

(Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde, “Senin, elbette Allah’ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz” derler. Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah, o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. (Münafikun 63/1)

21. Münafıklar, iman edenleri Allah yolundan çevirirler.

Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah’ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür! Bu, onların önce iman edip sonra inkâr etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. (Münafikun 63/2,3)

22. Münafıklar, korkak ve güzel kalıplıdır, ağızları güzel laf yapar.

Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar! (Münafikun 63/4)

23. Münafıklar, büyüklük taslarlar, aşağılarlar.

O münafıklara, “Gelin, Allah’ın Resûlü sizin için bağışlama dilesin” denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. (Münafikun 63/5)

24. Allah, münafıkları doğru yola iletmez ve bağışlamayacaktır.

Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah, onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. (Münafikun 63/6)

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah ile aldatmak

İnsanlığın bir kısmını daima, tamamını bir süre aldatabilirsiniz ama tamamını daima aldatamazsınız. Bu kaide en ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir