Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / Müslümanın sözü yemindir
imanilmihali.com
Müslümanın sözü yemindir

Müslümanın sözü yemindir

Müslümanın sözü yemindir

Allah doğru sözün söylenmesini yalan ve yanlışın söylenmemesini emreder ki doğru sözün dahi can acıtan, rencide eden, özel hayata dair olanının bile açıkça söylenmesine her daim razı değildir. Nasihat vermek, öğüt etmek her zaman güzeldir ama bu rencide etmeyici, ıslah edici, dostane ve salih niyetle yapılmalıdır.

Doğruluk ve dürüstlük ise Müslümanın şiarıdır ki ağızdan çıkan sözlere dikkat etmek gerekir. Çünkü her söz yemin mahiyetindedir ve içerisinde yalan yahut yanlış varsa vebal getirir.

Hal böyleyken örfi olarak da Türk Ulusunun mertliği dünyaya armağan ettiği, yani yalan konuşmadığı hatırlanırsa, Türk ve Müslüman olanların sözleri senettir, kefile, yazılı evraka gerek dahi yoktur. Çünkü duyan ve hesap soracak Allah her şeye şahittir.

Dinen Yüce Allah zalim insanın unutacağını, zaafları gereği yarın öbür gün dönebileceğini bildiği için özellikle borçlar hukukunda şahit veya senetlerin bulundurulmasını emretmiştir ama bu daha ziyade ticaret hayatıyla alakalıdır.

Günlük yaşamda ise doğru söz söylemek bir kati din emri olduğu için bunun ispatı için beşeri vesikalar tanzim etmek nafiledir. Demek istediğimiz şudur ki noter tasdiki gibi sözlere kefil aramak evvela Türklüğün namus kavramına ve sonra dinin doğru ve dürüst söz söyleme emrine aykırı davranmak, kulları ilahi nizamın kuralları ile değil, beşeri ve İsrailiyat kokan ispatlarla iknaya çalışmak demektir.

İlk adımda Türklük ve Müslümanlıktan uzak bu yaklaşımın ardındaki gizli mana doğru söze ve yemine itaatsizlik ve fakat sözde beşeri teminatlara kefil olmaktır. Görüldüğü üzere de bu çok büyük bir aldanma ve aldatmadır.

Sözünü insan olmakla, dine ve Kur’an’a tabi olmakla destekleyemeyenlerin noter desteği ile konuşuyor olması dine verdikleri (aslında vermedikleri) kıymetin göstergesidir.

Dolayısıyla kulların söz veren, yemin eden, doğru sözün ardında duracağını hissettirenler yerine, noter tasdiki ile sözlerine kefil arayan ve Yüce Allah’ı değil de bir parça kâğıdı teminat gösterenlere dikkat etmesi, uzak durması gerekir.

Müslüman özü sözü bir olan, dediği, ağzından çıkardığı her sözü, işiten ve not edenin Allah olduğunu bilerek yalan konuşmayan, kandırmak için başkaca fani ve geçersiz destek ve teminatlar aramayandır. Çünkü Müslümanlar için Allah yeter ve bizler sadece O’na aidiz.

Noteri teminat görenlerin ise akıl ve kalp yolları beşeriyetten uzaklara gidemez ve alacakları tüm nasipler de o noterin veya beşeriyetle yetinenlerin verebileceği kadardır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir