Anasayfa / ŞİRK VE KÜFÜR / Müşriklerin Kuran’da geçen özellikleri
imanilmihali.com
Müşriklerin Kuran’da geçen özellikleri

Müşriklerin Kuran’da geçen özellikleri

Müşriklerin Kuran’da geçen özellikleri

Müşrik, şirk dinine mensupların, Yüce Allah’ın yaratış, varlık ve yönetişte ilahi kudret ve ilmine ortaklar koşanların, yedek ilahlar icat edenlerin ve şeytanın adımlarını izleyenlerin adıdır.

Şirk ise bir gaflet veya cehalet değil, şeytanın dinidir. Müşriklerin ahiret yurdu ebedi olarak cehennemdir ve şirk üzere ölenler afsızlığa mahkumdur.

1. Allah, müşriklerin ortak koştuklarından yücedir.

Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. (Nahl 16/3)

2. Müşriklerin inanç ve dinleri paramparçadır.

Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir. (Rum 30/31,32)

3. Müşrikler, yeminlerinde durmayanlardır.

Müşrikler, eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah’a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince, bu ancak onların nefretlerini artırdı. (Fatır 35/42)

4. Müşrikler, tuzak kuran, büyüklük taslayanlardır.

Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için (böyle davranıyorlardı). Oysa kötü tuzak, ancak sahibini kuşatır… (Fatır 35/43)

5. Müşrikler, ancak cehennemlikleri kandırırlar. (Müşriklere kananlar da cehennemliktir.)

(Ey müşrikler!) Ne siz ve ne de taptıklarınız, cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah’ın yolundan saptırabilirsiniz. (Saffat 37/161,162,163)

6. Müşrikler, inkarcı yalancılardır.

Müşrikler) şunu da söylüyorlardı: “Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlâslı kullar olurduk.” Fakat (kitap gelince) onu inkâr ettiler. Yakında (sonlarının ne olacağını) bilecekler. (Saffat 37/167-170)

7. Müşrikler, Allah ile alay edenlerdir.

Müşrikler (alay ederek) şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce payımızı hemen ver!” (Sad 38/16)

8. Müşrikler, yeniden dirilmeye inanmayanlardır.

Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: “İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz.” (Duhan 44/34,35)

9. Müşrik kadınlar, müslümanlara helal değildir.

.. Müşrik karılarınızın nikâhlarına tutunmayın. (Zira bu nikâhlar ortadan kalkmıştır.) Onlara harcadığınız mehri, (evlendikleri kâfir kocalarından) isteyin… (Mümtehine 60/10)

10. Müşrikler, cehennemde ebedi kalacaklardır.

Bir de dediler ki: “Bize ateş, sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır.” Sen onlara de ki: “Siz bunun için Allah’tan söz mü aldınız? -Eğer böyle ise, Allah verdiği sözden dönmez-. Yoksa siz Allah’a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?” Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış (ve böylece şirke düşmüş) olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. (Bakara 2/80,81)

11. Müşrikler, Allah’a iftira atanlardır.

Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. (Nisa 4/48)

12. Müşrikler, dinlerini oyun ve eğlence edinenlerdir.

Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur’an ile öğüt ver. Yoksa ona Allah’tan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi. (Kurtuluşu için) her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helâke sürüklenmiş kimselerdir. (En’am 6/70)

13. Müşrikler, yedek ilahlar edinen, hidayetten mahrum olan, şeytanlara kananlardır.

De ki: “Allah’ı bırakıp da bize faydası olmayan, zararı da dokunmayan şeylere mi tapalım? Allah, bizi hidayete kavuşturduktan sonra gerisingeri (şirke) mi döndürülelim? Arkadaşları ‘bize gel!’ diye doğru yola çağırdıkları hâlde, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığı kimse gibi mi (olalım)?” De ki: “Hiç şüphesiz asıl doğru yol Allah’ın yoludur. Bize âlemlerin Rabbine boyun eğmek emrolundu.” (En’am 6/71)

14. Müşrikler, sayısız çeşittki varlık ve kişi putlarına tapan şeytani sapıklardır.

Hani İbrahim, babası Âzer’e, “Sen putları ilâh mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti. (En’am 6/74)

15. Şirk en büyük zulümdür ve en yanlış yoldur.

İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var ya; işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. (En’am 6/82)

16. Müşriklerin bütün amelleri boşa gider.

İşte bu, Allah’ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah’a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti. (En’am 6/88)

17. Şirk, kaçınılması gerken en büyük gaflettir, beladır.

Şirkten uzak dur. (Müddessir 74/1)

18. Müşrikler, sihir ve büyünün, şeytanların ardından gidenlerdir.

“Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar, insanlara sihri ve (özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler… (Bakara 2/102)

19. Müşrikler, şeytanın izinden yürüyenlerdir.

Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. (Bakara 2/168)

20. Müşrikler, ata kabullerini (bağnazlığı=ecdatperestliği) dinin üstünde tutanlardır.

Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, “Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız!” derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)? (Bakara 2/170)

21. Müşrikler, fakirlikten korkanlar, çirkin ve hayasızlardır.

Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet va’dediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Bakara 2/268)

22. Müşrikler, şeytandan korkanlar, Allah’a ve imana güvenmeyenlerdir.

O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın, eğer mü’min iseniz, benden korkun. (Al-i İmran 3/175)

23. Müşrikler, mallarını gösteriş için harcayanlar, Allah’a ve ahirete inanmayanlardır.

Bunlar, mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah’a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır. (Nisa 4/38)

24. Müşrikler, şeytanın uğrunda ve yolunda savaşırlar.

İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tâğût yolunda savaşırlar. O hâlde, siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. (Nisa 4/76)

25. Allah, şirki bağışlamaz.

Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür. (Nisa 4/116)

26. Müşrikler, dişilere, dişi şeytanlara, azgın şeytanlara taparlar.

Onlar, Allah’ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Hâlbuki (aslında) azgın bir şeytana tapmaktadırlar. (Nisa 4/117)

27. Müşrikler, Allah ile aldatanlardır.

Şeytan onlara (birçok) vaadde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor. (Nisa 4/120)
28. Müşrikler, Allah’ın lanetlediği, gazaba mahkum ettiği, şeytanlara tapan kimselerdir.

De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lânetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.” (Maide 5/60)

29. Müşrikler, iman edenlere Allah’tan iyilik gelmesini istemezler.

Ne Kitab ehlinden inkâr edenler ve ne de Allah’a ortak koşanlar, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir. (Bakara 2/105)

30. Müşrikler, Allah’a ortak koşarlar.

İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler. Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi! (Bakara 2/165)

31. Müşrikler, iman edenlere aşağılayıcı sözler ederler.

Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bunlar (yapmaya değer) azmi gerektiren işlerdendir. (Al-i İmran 3/186)

32. Müşriklere cennetler haramdır.

Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (Maide 5/72)

33. Müşrikler, iman edenlere düşmanlıkta sınır tanımazlar.

(Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah’a ortak koşanlar olduğunu görürsün. (Maide 5/82)

34. Şeytana boyun eğenler müşriktir.

.. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah’a ortak koşmuş olursunuz. (En’am 6/121)

35. Şirk haramdır.

De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” (A’raf 7/33)

36. Müşriklerle anlaşma yapılmaz.

Allah’a ortak koşanların Allah katında ve Resûlü yanında bir ahdi nasıl olabilir? .. (Tevbe 9/7)
37. Müşrikler, mescid inşa edemezler.

Allah’a ortak koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah’ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedî kalacaklardır. (Tevbe 9/17)

38. Müşrikler, pisliktir.

Ey iman edenler! Allah’a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir… (Tevbe 9/28)

39. Müşrikler için mü’minler dua ve istiğfar etmemelidir.

Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, -yakınları da olsalar- Allah’a ortak koşanlar için af dilemek ne Peygambere yaraşır, ne de mü’minlere. (Tevbe 9/113)

40. İnsanların çoğu, şirke düşmek dışında iman etmez.

Onların çoğu Allah’a ancak ortak koşarak inanırlar. (Yusuf 12/106)

41. Müşrikler, müşkül anında Allah’a yalvarıp, feraha erince şirke geri dönenlerdir.

Sonra sizden o sıkıntıyı giderince, bir de bakarsınız, içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar.. (Nahl 16/54)

42. Şeytanın hakimiyeti ancak müşrikler üzerinedir.

Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir. (Nahl 16/100)

43. Müşrikler, ne yaptığını bilmez haldedir.

Allah’a yönelen, O’na ortak koşmayan kimseler (olun). Kim Allah’a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgâr onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.. (Hac 22/31)

44. Müşrik ana babaya itaat edilmez.

Biz, insana, ana-babasına iyilik etmesini emrettik. Şâyet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. (Ankebut 29/8)

45. Müşriklere şefaat edilmeyecektir.

Onların, Allah’a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkâr ederler. (Rum 30/13)

46. Şirk, zulümdür.

Hani Lokmân, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” (Lokman 31/13)

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah ile aldatmak

İnsanlığın bir kısmını daima, tamamını bir süre aldatabilirsiniz ama tamamını daima aldatamazsınız. Bu kaide en ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir