Anasayfa / DAHA FAZLA / Güncel / Muta nikahı haramdır
imanilmihali.com
nefis

Muta nikahı haramdır

Muta nikahı haramdır

Muta nikahı; bir ücret karşılığında, belirli bir müddet bir kadınla nikahlanmaya denir. Bir kısım Şiî fakihin dışında, bütün İslâm bilginleri mut’a nikahının haram olduğunda ittifak etmişlerdir.

Mut’a nikahı ve belirli bir zaman için kıyılan nikah batıldır. Mü’minûn sûresinin 6 ve 7. âyetlerinin nazil olması üzerine, mut’a nikahı haram kılınmıştır. İbn Abbas, şöyle anlatmaktadır: “İslâm’ın evvelinde mut’a vardı. Kişi, tanımadığı bir beldeye gelince, oradan yerli bir kadınla, kalacağını tahmin ettiği müddet miktarınca nikâh yapardı. Kadın, böylece onun eşyasını muhafaza eder, gerekli işlerini görürdü.

Bu hal, “Onlar namuslarını korurlar. Ancak hanımlarına ve câriyelerine karşı müstesna, bunlarla olan yakınlıklarından dolayı kınanmazlar.” (Mü’minûn, 6) meâlindeki âyet nazil oluncaya kadar devam etti. (Bu âyet gelince mut’a haram ilân edildi.)” (Tirmizî, Nikâh, 27)

Ayrıca Hz. Ali, “Rasûlüllah aleyhissalâtu vesselâm, Hayber Gazvesi günü, kadınlarla mut’ayı, ehlî eşek etlerinin yenmesini haram kıldı.” demiştir (Buhari, Megazi, 38; Müslim, Nikâh 29; Nesai, Nikah, 71). Hz. Ömer de, hilafeti döneminde mut’a nikahını zina gibi kabul ederek, yasaklamıştır. (DİB)

Mut’a nikahı haramdır

Bu yazıyı okudunuz mu?

Gurbette dini yaşamak

Gurbette dini yaşamak

Gurbette dini yaşamak Gurbet, maddi anlamda, kişinin vatanından ayrı yaşaması veya manevi anlamda yanlış işler ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir