Anasayfa / sureler ve anlamları / Nahl suresinden dökülen lezzetler
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

Nahl suresinden dökülen lezzetler

Nahl suresinden dökülen lezzetler

Yaratılışı ve insana verilen nimetleri izahla başlayan sure, insanın emrine verilen hizmet hayvanlarını örnekleyerek devam eder ve yeryüzündeki güzellikler, rızıklar ve helal olanlar anlatılarak sağlam dağlar ve yüzey şekilleri örnek verilerek Yaratan’ın kudreti resmedilir.

Nimetlerin bolluğu ve Allah’ın kudretinin sonsuzluğu ifade edilerek Allah’tan başka ilah olmadığı ve Allah’ın en gizlileri dahi bildiği izah edilir. İnkarcıların hayatlarının da, ecellerinin de ahiretlerinin de azap dolu olacağı anlatılan surede devamla asıl tuzak kuranın Allah olduğu hatırlatılır ve cennetliklerin güzelliğinden bahsedilir.

Müşrik ve kafirlerin şeytanlara uyarak nasıl saptıkları ve hangi bahanelere sığındıkları anlatılan surede devamla, sabır, hicret ve tevekkül övülür, Kur’an’ın o ana dek vahyedilen tüm kutsal kitapların açıklayıcısı olduğu izah edilir.

Gökteki ve yerdeki tüm canlıların sürekli tesbih ettiği hatırlatılan sure korkulacak tek gücün Yüce Allah olduğu vurgulanarak devam eder. Nimet verenin sadece Allah olduğu izah edilir, meleklerin cinsiyetleri suretiyle Allah’a kızlar yakıştıranların şirk halleri anlatılır, Allah’ın hesap sormada acele etmediği izah edilerek yağmurla diriltilen yeryüzünün insanların ölümünden sonra yeniden dirilmesine de örnek olduğu izah edilir.

Bal arısının vahye muhatap kılındığını, hurmaların, üzümlerin güzelliğini ve evcil hayvanların hallerini anlatan sure, insanın yaşlılık halinin de bir sınav olduğunu bildirir. Allah’ın rızkı herkese farklı oranda verdiği, eşler arasına sevgi koyduğu izah edilerek kıyamete dair bilginin sadece Allah’ta olduğu vurgulanır. İnsanın hayat bahşedildiği, cennete ve yeryüzüne varis kılındığı, mükemmel organlarla donatıldığı için şükretmesi gerektiği bildirilen sure daha sonra kuşların havada uçabilmesinin de ilahi bir ilim sebebiyle olduğunu izah eder.

İnsana geçimlik ve kolaylık olsun diye bahşedilen dünya nimetleri anılarak gölgelerden, mağaralardan bahisle tüm insanları imana davet eden sure, maalesef insanların çoğunu kafir olarak niteler, Allah’ın adaleti, ana babaya iyilik etmeyi emrettiğini ve çirkinliği yasakladığını bildirir, yeminleri bozmamayı emreder, güç ve mevki kullanarak baskı ve zulmü zinhar yasaklar, fıtri misakta verilen sözün terk edilmemesini emreder, Kur’an okurken ve daima şeytandan Allah’a sığınmayı nasihat eder.

Şeytanın hakimiyetinin sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşan imansızlar üzerinde olduğunu bildiren sure daha sonra yalanın kötülüklerinden dem vurur, kalp, kulak ve gözleri mühürlü olan inkarcıların hallerini anlatır, helal ve haram belirleme yetkisinin sadece Allah’da olduğu hatırlatılır, dünya sınavı tekrarlanır ve tevbenin kıymeti anlatılarak ahiretteki haller sergilenir.

Tebliğ ve davetin şefkat, sevgi, merhamet ve tevazu ile, güzellik ve yumuşaklık ile yapılması emredilen sure, sabrı telkinle ve Allah’ın iman edenlerle birlikte olduğunu izahla sona erer.

Sure, Mekke döneminde inmiştir. 128 âyettir. Sûre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. “en-Nahl” bal arısı demektir. Sûrede başlıca, kâinatta Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Hud suresinin anlattıkları

Hud suresinin anlattıkları Allah’ın Bir’liği ve Kur’an’ın hikmeti anılarak başlanan sure, rızkı verenin Allah olduğunu, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir