Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / İBADET / NAMAZ DUA VE SURELERİ
imanilmihali.com
ibadet

NAMAZ DUA VE SURELERİ

Cehennem bekçileri) derler ki: “Size peygamberleriniz açık mucizeler getirmemiş miydi?” Onlar, “Evet, getirmişti” derler. (Bekçiler), “Öyleyse kendiniz yalvarın” derler. Şüphesiz kâfirlerin duası boşunadır.” (Mü’min 40/50)

NAMAZ DUA VE SURELERİ

FÂTIHA SÛRESI;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (Amin)

NÂS SÛRESI;

Bismillâhirrahmânirrahîm. De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”

FELÂK SÛRESI;

Bismillâhirrahmânirrahîm. De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

KEVSER SURESI;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.

KADR (KADİR) SURESI;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KUREYŞ SÛRESI;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.

FİL SÛRESI;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi.

MÂ’ÛN SÛRESI;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

KÂFIRÛN SÛRESI;

Bismillâhirrahmânirrahîm. De ki: “Ey Kâfirler!” “Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.” “Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.” “Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.” “Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.” “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”

TEBBET (LEHEB) SÛRESI ;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).

IHLÂS SÛRESI ;

Bismillâhirrahmânirrahîm. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.” “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)” O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).” “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

SÜBHANEKE DUASI ;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ya Rabbi Seni hamdinle tesbih ve takdis ederim. İsmin mübarek ve yüksek oldu ve san şerefin ali (yüce) oldu ve senden başka ilah yoktur.

ETTEHIYYAT DUASI;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Her türlü ta’zim ve ihtiram, salavat ve dua ve bütün iyilikler Allahü Teala’ya mahsustur. Ey Nebi, selam ve Allah’ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Ve Allah’ın selamı bizim üzerimize ve Allah’ın salih kulları üzerine olsun. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve şahadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.

SALAVAT DUALARI ;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’ım; Hazret-i Muhammed’i ve O’nun alini mübarek kil ve bereketlerine nail buyur. İbrahim’i ve al-i İbrahim’i mübarek kıldığın gibi. Muhakkak Sen Hamid ve Mecidsin.

KUNUT DUASI ;

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’ım, biz senden yardım dileriz, sana tevbe istiğfar ederiz. Senden hidayet isteriz, sana inanıp ibadet ederiz ve sana tevbe ve iltica ederiz ve sana tevekkül kılarız ve bütün hayırlarla seni överiz. Sana şükür eder ve küfür etmeyiz, sana karşı fisk ve fücur edeni atar ve terk ederiz. Allah’ım, ancak Sana ibadet eder, namaz kılar, secde ederiz ve sana koşarız ve iltica eyleriz. Rahmetini rica eyler ve azabından korkarız. Şüphesiz azabın kafirlere ulaşır ve yetişir.

NAMAZ DUA VE SURELERİ

“Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.” (Mü’min 40/60)

Bu yazıyı okudunuz mu?

Gurur veya gözyaşı getiren ibadet mukayesesi

Gurur veya gözyaşı getiren ibadet mukayesesi

Gurur veya gözyaşı getiren ibadet mukayesesi İbadet ve kulluk, fıtrati gayedir ve insan sadece Allah’a ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir