Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / NAMAZIN CEMAATLE KILINMASI
imanilmihali.com
namaz

NAMAZIN CEMAATLE KILINMASI

NAMAZIN CEMAATLE KILINMASI

Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’am 6/162)

NAMAZIN CEMAATLE KILINMASI

Namaz dinin direğidir. Bu nedenle dosdoğru, vaktinde ve devamla kılınır. İmandan sonra emredilen ilk ibadet olduğu için ahirette de ilk sorgusu yapılacak olandır. Bu nedenle yapmanın sevabı kadar yapmamanın günahı da fazladır. Kul tek başına namaz kıldığı zamanlarda Allah’ın bildirdiği gibi –doğrusunu Allah bilir- on kata kadar sevap kazanabilir. Duaları sesli veya fısıltıyla okuyabilir. Kul namazını tek başına ifa eder, tekbir ve teşbihlerini de tek başına yapar. Bu namazdan haz duyar, imanını sağlamlaştırır.

Cemaatle namaz kılmak ise tek başına namaz kılmaktan daha anlamlı, daha yoğun ve sevabı daha fazla olandır. Çünkü müminler kardeşleri ile saf bağlamış, aynı idealde ‘Allah’a kullukta’ buluşmuş, bir imam önderliğinde tek ses tek beden olmuştur. Birbirinin halini vaktini görmüş, derdine sıkıntısına şahit olmuş, birbirlerine sırt yaslamışlar ve tek ses olmuşlardır. Namaza ilaveten verilen hutbe, vaaz gibi şeyler tek başına kılınan namaza göre cemaat namazının ayrıca üstünlükleridir. Bu sohbetvari bilgilendirmeler ve ehil ağızlardan okunan Kur’an ayetleri imanları ayrıca güçlendiren gül tomurcuklarıdır. Namaz çıkışında selamlaşmalar, nasip aramalar cemaat namazının hoş sedalarıdır.

Cemaatle kılınması gereken namazlar (Cuma, bayram namazları gibi) evde tek başına da kılınabilirse de camide kılınması daha makbüldür. Ayakta kılamayacaklar için oturarak namaz kılmak camide de mümkündür.

Tek başına namaz kılmak ile topluca kılmanın arasında bazı farklar vardır. Bunların en mühimi niyet etmededir. Cemaat imamın arkasında namaza dururken mutlaka imama uyduğuna dair niyet etmelidir. Ayrıca cemaat mutlaka imamın komut, bekleyiş ve sıralarına riayet etmeli, bazı sure ve kelimeleri açıktan bazılarını içinden bazılarını ise sadece amin diyerek okumalıdır.

Namazların Cemaatle Kılınma Şekli (NH)

Namazı cemaatle kılanlar şu şekilde hareket ederler:

1) Cemaatten her biri imama uymaya niyet eder, mesela; “Niyet ettim bugünkü sabah namazının farzını edaya, uydum şu imama” diye niyette bulunur. Sonra imam ellerini kaldırır ve açıktan “Allahu ekber” diyerek namaza başlar. Cemaat de ellerini kaldırarak gizlice “Allahu ekber” deyip imam ile birlikte namaza başlarlar, imam ve cemaat “Sübhaneke…”yi gizlice okurlar, sonra cemaat susar, imam gizlice “Eüzü” ve “Besmele” okur, kıraatte bulunarak namazı şu şekilde kıldırır: Sabah namazı ile akşam ve yatsı namazlarının ilk ikişer rekatlarında ve vitir namazının her üç rekatında, cuma ve bayram namazlarının bütün rekatlarında Fatiha ile ilave edeceği ayetleri açıktan yani cemaatin işitebileceği bir sesle açık olarak okur, diğer tekbirleri tesmi’leri (semiallahü limen hamideh) sözünü ve selamları açıktan yapar.

Akşam namazının üçüncü ve yatsı namazının üçüncü ve dördüncü rekatlarıyla, öğle ve ikindi namazlarının bütün rekatlarında tekbirleri, tesmi’leri ve selamları açıktan, “Sübhaneke” ile kıraati gizlice okur.

2) İmam, sabah namazının ilk rekatında okuyacağı ayetleri, ikinci rekatta okuyacağı ayetlerden ikide bir oranında uzun bulundurmalıdır. Bu bir sünnettir. Bu, cemaatin ilk rekata yetişmesine yardımcı olur.

3) Cemaat, tekbirleri gizlice alırlar, imam rükudan kalkarken, açıktan “Semiallahu limen hamideh” ve gizli olarak da “Rabbena ve lekel-hamd” der. Ebu Hanîfe’den başka bir rivayete göre, imam “Rabbena ve lekel-hamd” demez. Cemaat de gizlice yalnız “Allahümme Rabbena ve lekel-hamd” yahut “Rabbena lekel-hamd” der ve imam ile beraber gizlice rükuda üç kere “Sübhane Rabbiyel-azîm (yüce olan Rabbimi her türlü eksiklikten tenzih ederim)” secdelerde de, üçer kere “Sübhane rabbiyel-a’la (En yüce olan Rabbimi her türlü eksiklikten tenzih ederim)” derler.

4) İmam ile cemaat birinci oturuşlarda yalnız “et-Tehiyyat’ı ikinci oturuşlarda, “et-Tehiyyat” ile beraber, “Salli-Barik” ve “Rabbena atina…” dualarını gizlice okurlar. imam önce sağ tarafa, sonra da sol tarafa açıktan selam verince, cemaat de bu şekilde birlikte gizlice selam verir. İmam açıktan okuduğu Fatiha’nın sonunda gizlice “Amîn” diyeceği gibi, cemaat de gizlice “Amîn” derler.

5) İmam selam verdikten sonra, müezzin açıktan “Allahümme ente’s-Selamu ve minke’s-Selamu tebarekte ya zel-celali vel-ikram” der. Sünnet varsa kılar, daha sonra Hz. Peygamber’e salatü selam getirilir. Ya müezzin sesle veya imam ile cemaatten her biri gizlice “Ayetel-kürsî”yi okur, otuz üçer kere “Sübhanallah”, “Elhamdü lillahi”, “Allahu ekber” derler. Bunların bu sayısı, sağ elin parmakları ile tespit edileceği gibi, tesbih taneleriyle de tespit edilebilir. Elverir ki bir yanlışlık yapılmasın.

6) Yukarıdaki şekilde, 33’er kere tesbih, hamd etme ve tekbirden sonra müezzin sesle; “la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu, lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadîr, Sübhane Rabbiyel-aliyyula’lal-vehhab” der, bütün cemaat de iki elleriyle yüzlerini teberrüken meshederler. Tek başına namaz kılanlar da bunları okurlar. Bütün bunlar namazın müstehaplanndan olup, bunlara riayet edenler büyük ecre nail olurlar.

7) Namazların vakit, rükün ve rekatlarına riayet edilerek kılınması, Hz. Peygamber’den tevatüren nakledilmiş olup, bu konuda ayrıca yüzyıllardan beri ümmetin icmai meydana gelmiştir. Resulullah (s.a.s); “Beni nasıl namaz kılar görürseniz, siz de böylece namaz kılınız” diye emretmiştir. .Bu yüzden Hz. Muhammed (s.a.s)’in kılmış olduğu namazlara aykırı düşen bir namaz İslam dini nazarında geçerli bir namaz sayılmaz.

NOT: Yazının son kısmında Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU resmi sitesinden alıntı yapılmıştır.

Kitab’a sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan (erdemli) kimselerin mükâfatını zayi etmeyiz.(A’raf 7/170)

NAMAZIN CEMAATLE KILINMASI

Bu yazıyı okudunuz mu?

Bütünleşemeyen İslam

Bütünleşemeyen İslam

Bütünleşemeyen İslam Yüce Allah ayetlerinde Müslümanları İslam’a ve imana çağırırken, parçalanıp bölünmeye ve birbirine düşman ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 43 = 49