Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / İBADET / namaz / Namazlar kaç kısma ayrılır
imanilmihali.com
Namazlar kaç kısma ayrılır

Namazlar kaç kısma ayrılır

Namazlar kaç kısma ayrılır

İbadetin en yaygın ve en bedeni olanı muhakkak namaz kılmaktır. İslam’ın şartı namaz, Müslümanın iman göstergesi, kulluk vazifesi, Rabbiyle baş başa kalmayı dilemesidir. İster evde tek başına, ister camide cemaatle olsun namazın kılınması, namazın şartları dediğimiz öncesindeki hazırlıklara ve rükunları dediğimiz esnasındaki icaplara uymakla gerçekleşir.

Namazlar başlıca üç kısımdır : farz namazlar, vâcib namazlar ve nafile namazlar.

1. Farz namazlar:
Günde, sabah iki, öğle dört, ikindi dört, akşam üç ve yatsı dört rek’at olmak üzere toplam 17 rek’at farz namaz vardır. Bunlar farz-ı ayndır. Yani herkes üzerine yapmak borçtur. Cuma namazının iki rekatı da bu gruptadır ama diğer namazlardan farklı olarak cumanın cemaatle kılınması da farzdır. Cenaze namazı ise farz-ı kifâyedir. Yani, bâzı Müslümanların yapmasıyla, diğerleri üzerinden mes’uliyet düşer.

2. Vâcib namazlar:
Yatsı namazından sonra kılınan üç rek’atlık vitir namazı ve bayram namazları vâcibtir.

3. Nâfile namazlar:
Farz veya vâcibden fazla olarak, dinî bir mecburiyet olmadan, sırf fazîlet ve sevab için kılınan namazlara genel olarak Nâfile adı verilir. Kulun üzerine borç olmadığı halde, sırf Allah’a ibâdet niyetiyle kıldığı namazlar olduğu için, bunlara tetavvu’ da denir.

Farz namazların öncesinde ve sonrasında kılınan sünnet namazlar da nâfile tabiri içine girerler. Ancak her sünnet nafile olduğu halde, her nafile sünnet değildir. Nâfile namazlar başlıca iki kısma ayrılırlar:

* Revâtib namazlar.
* Regâib namazlar.

Nafile namazlar ile sünnet namazları birbirine karıştırmamak gerekir ki sünnet namazları daha ziyade vakit namazlarının farzları ile birlikte kılınırken, nafile namazlar daha ziyade müstakil olarak eda edilir.

Namazlar kaç kısma ayrılır

Bu yazıyı okudunuz mu?

namaz

Namaz kıldığınız halde

Namaz kıldığınız halde Yalan söyleyip, iftira atıyorsanız, gıybet ve dedikodu ile insanların arasını açıp, açıklarını ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir