Anasayfa / İMAN ESASLARI / Neden İman İlmihali?
imanilmihali.com
neden iman ilmihali?

Neden İman İlmihali?

Neden İman İlmihali?
Dinin daha ziyade ibadet ile ilgili kısımlarını detayıyla anlatan İslam ilmihali ile akaid yani en içten itikad konularına yer veren iman ilmihali arasında pek çok fark vardır.
İlk bakışta iman konusunda bir ilmihale gerek var mıdır sorusu akıllara gelirse de imanın tamam olmadığı hiçbir ibadetin niyet edilen gayeye ulaşamayacağı bilinirse iman konusunda haşa öğretici ve temin edici değil fakat açıklayıcı, ilham verici ve gereklerini ortaya koyucu bir imani ilmihale ihtiyaç olduğu açıktır. Dahası fıtrat ile doğuştan kalplerde tesis, teşkil ve tertip edilmiş imanın muhafazası, geliştirilmesi, tahkiki, zorluklara karşı koyabilmesi adına neler yapılabileceği imani ilmihallerin başlıca konusudur ki sayfalarımızda bu konu tafsilatlı olarak açıklanmıştır.
İman ilmihali; iman esaslarından her birini ayrıca, detaylı, vasıf ve mahiyeti vurgulayarak ele aldığı için de önem arz eder.
Kısaca iman ilmihali, iman konusunda düşünmek, kendisini muhasebe etmek, hata ve kusurlarını düzeltmek isteyen tüm inanmış kalpler için bir müracat noktasıdır ki iman tamam olmadan İslam adına daha öte işler yapılamaz.
İman ilmihali farklı üslubuyla neye, neden, nasıl inanacağımız tarif eder ve ancak iman meselesini halletmiş gönüller ahlak, din ve ibadet konularına ait basamaklara çıkabilirler. Çünkü iman cennetin de, tevhidin de, iman ve itikadın da ilk basamağıdır.
İslam ilmihalini okumaya niyet ve heves edenlerin öncelikle imani ilmihali okumaları bu nedenle tavsiye edilir ki diğer tüm ibadeti konularda nasıl, neden, niye, ne zaman sorularına doğru cevaplar verilebilsin.
Bu inancı olan bir takımın zayıf kadrosuna rağmen maça çıkıp hırs ve gayretle maçı kazanması misalidir. Bu inancı garantileyen ve kuvvetlendiren iman ilmihalidir. Bu inanç tesis edildikten sonradır ki ibadet, ahlak, din vb. konular maçın taktiği ve tekniğidir. Ama motivasyon, güdü, inanç, kazanma arzusu dediğimiz şeyi takıma kazandıran işte bu imandır.
Hayatın kendisi de böyledir. Derin ve tam bir inancımız yoksa, inancımız zamanla zayıfladıysa, musibetler ve bolluklar karşısında imanımızı muhafaza edemiyorsak maçı kazanmamızın, hedefe ulaşıp gol atabilmemizin imkanı yoktur.
Tam tersine inancımız tam ve sağlam ise pek çok mazerete, isteksizliğe ve ızdıraba rağmen maçı kazanma şansımız her zaman vardır.
İnsan yapısı gereği tembeldir, şart ve ortamın değişmesini fazlaca arzulamaz, alışılageldiğin dışına çıkmayı, toplumun kabullerine direnmeyi pek çok zaman arzulamaz. Ama inancı olan insan gereğinde anne ve babasına da, toplumuna da karşı koymayı bilir ve becerir. Çünkü yolu Allah yolu, kudreti Allah’ın verdiği kudret, enerjisi imanından gelen pozitif güçtür. Bu insan zorluklar karşısında yılmaz, zalime boyun eğmez, bolluk ve refahta şımarmaz.
İmanlı kullar iman esaslarının tamamına, detaylı ve tafsili olarak iman ederek hakikate ve gerçek aşka ulaşır. Kur’an ışığında başkaca yanlış yollara sapmadan doğruca ilerler ve selamete ulaşırlar. Bu yolda gerçek rehberleri Kur’an ve Peygamberimiz odaklı imani ilmihaldir.

Müslüman olmak için öncelikle mü’min olmak gerekir ki iman etmeden İslam alemine giriş yoktur. İşte toplumun imani ve dini temel ihtiyaçlarını karşılamayı, esaslarını açıklamayı hedef alan ilmihaller dine derinliğine temas edememiş, akidesi nispeten gelişmemiş, ilimde derinleşmek ve zaflarını gidermek hevesinde olanların başvuracağı eserlerdir.
İslam ilmihalleri neden, nasıllar üzerinde daha ziyade şekli olarak dururken, iman ilmihalleri maneviyata hitap eden, şeklen değil fakat kalben istikamet kazandırmayı hedef alan gayretlerdir.
Çağımızın İslam âleminin en temel sorunu olan “iman” konusunda ilmihale olan ihtiyaç şimdilerde her zamankinden fazladır. Pek çok insan iman esaslarına “İnanıyorum” demekle yetiniyor. Bu esaslar hayata ve beşer yaşamına aksetmediği için de kan, gözyaşı, kandırmaca ve sorunlar bir türlü bitmiyor.
İmanı hayatımıza yerleştiremediysek te imanımızda bir noksan, zaaf veya zayıflık var demektir. Bu o kadar önemlidir ki insan imanını her daim kontrol, mukayese ve imtihan etmeli, dengeli, tevazulu ve fedakarane yaşamayı gaye edinmelidir.
Batı teknoloji, medeniyeti ve dinleri yoğun baskısı altındaki insanlar imanı, din ve ibadeti neredeyse televizyon ve medyadan öğrenir haldeyken doğru bilgiyi servis edip okuyucuya ulaştırmak bu nedenle daha da önemlidir. İmana yapılan sayısız tecavüz ve saldırılar maalesef tabiatın yaratıcılığı, hayatın rastgeleliği, yaşamın tesadüfiliği noktasına kadar varıyor ve Yüce Allah’ın yaratıp sunduğu izzet ve ikramlar yerini yanlış algılarla bilim, doğa, teknoloji, moda, sanat, gelenek ve sanal âlemlere terk ediyor.
Bu yoğun baskı ve tehdit altında mü’minin imanını muhafaza edebilmesi gerçekten güçtür. İman zarar görse de telafisi münkünken kaybı halinde yapılacak pek bir şey kalmamaktadır. İmanı muhafaza ve imtihan etmek bu yüzden önemlidir. Hem de aralıksız ve acımasız bir şekilde. Çünkü imanın mazereti, istisnası olmaz. Olursa iman tam olmaz ve tam olmayan iman, iman değildir.
İman; şüphe ve vesveselere karşı sıkıca tutulmalı ve terk edilmemelidir. Taklidi inançlar zincirine tahkiki olarak katılmak veya reddetmek ancak imanlı insanın yapabileceği bir iştir. Bunun nasıl olacağı da ilmihalin ayrıca bir konusudur.
İman ilmihali bu nedenle okuyucuya bir ruh ve şuur kazandırmak gayesiyle farklı bir heyecan ile okunmalı ve manaya temas etmeye çalışılmalıdır. İman ilmihalinin emir kipinde yazılması mümkün değildir aksine dikkat uyandırıcı, sevdirici, özendirici, düşündürücü üslupla yazılıdır ki okuyucuyu itmesin.
İman ilmihalini tastamam okuyup ikna olan birisinin bundan sonra İslam ilmihaline geçişi hem kolay hem süratlidir. Çünkü o insan konunun neden ve kime boyutunu halletmiş geriye sadece nasıl boyutu kalmıştır ki bu işin kolay kısmıdır.
İman ilmihalinin okunup idrakinden sonra zaten Allah’ kul olmak ve ibadet etmek için yaratılan insanın şükür, zikir, tevekkül, tefekkür, sabır,infak, tevbe, niyaz, ibadet, ahlak gibi konularda noksanı kalmayacak, örnek ahlaklı bir şahsiyet olarak dininde temayüz edecek ve İnşallah cennet adayı haline gelecektir. İman ilmihali o insan bu zorlu yolda yılmadan yürüme heves ve arzusunu verecek, zorluklar karşısında yılmamayı tembih ve teşvik edecektir.
Bu nedenle “Neden İman İlmihali?” dediğimizde aklımıza gelen ilk ve kısa cevap; dinin gereklerini yerine getirmek için ihtiyaç duyacağımız heves ve gücü temin ve tespit etmek olmalıdır.

 

Neden İman İlmihali?

Bu yazıyı okudunuz mu?

Dünyada kaç milyon Müslüman vardır

Dünyada kaç milyon Müslüman vardır

Dünyada kaç milyon Müslüman vardır Başlık bu olunca akıllara hemen Müslüman devletlerdeki milyarlarca insan gelir ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir