Anasayfa / sureler ve anlamları / Nisa suresinin anlattıkları
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

Nisa suresinin anlattıkları

Nisa suresinin anlattıkları

Kadınlar anlamına gelen surede anlaşılacağı üzere öncelikle kadınların durumu ve İslam hukukundaki yerleri tanıtılır. Yetimlerin, genç kızların hallerini ve miras gibi hukuki durumlarını tanıtan sure, devamında, kadınların hassasiyetlerini tanıtarak, fuhuş gibi pisliklere dalan kadınlara uygulanacakları ve şahitlik esaslarını tanıtır, yalanı lanetler ve Allah adına yemini vurgular, aile müessesesini resmeder, evliliğin kimler için ve hangi şartlarda mübah (sünnet) olduğunu buyurur, tevbe edenlerin affa uğrayacağını, geçmiş günahlarının bağışlanacağını buyuran sure boşanma hukuku içinde daha sonra şirk koşmayı ve cimriliği bir kez daha lanetler, şarap içmenin zararını anlatır.

Sure Allah’ın en gerçek dost olduğunu bildirerek yeniden İsrailoğullarının yalan ve ihanetlerine döner, onların akibetlerinin yapageldikleri için cehennem azabı olduğunu ifade eder, adaleti, hakkaniyeti ve güzelliği metheder, Kur’an ve Peygambere itaati emreder, münafıkların kalplerindeki fırtınalardan bahsederek sözü dünya hayatına meyledip ahiretini satanlara getirir.

Devamında ecelden kaçılamayacağını ve zulümle savaşın Allah emri olduğunu anlatan sure, tevekkülü işaret ederek, cihadı bir kez daha över. Sure, öldürmenin ancak meşru sebep dahilinde mübah olduğunu mü’minin diğer bir mü’mini öldürmesinin ise akıl karı olmadığını anlatır. Cihadın ve hicretin şartlarını tanıtan sure, dar zamanlarda yapılacak ibadet şekillerini tanıtarak iftiranın kötülüğünü, tevbenin kıymetini vurgular.

Sözü yeniden dişi cin olan şeytana getiren sure, adaleti ve imanı överek, sonlarda İman esaslarını tanıtır. Münafıkların hallerini tekrar sergileyen sure, mü’minlerin durumlarını örnek gösterir, tevbe, şükür ve imanı bir kez daha över, Allah’ın dininin tek ve değişmez olduğunu vurgular. İsa Peygamber ve teslis (üçleme) ile ilgili kesin olarak bunun bir şirk koşmak olduğunu izah eden sure, kurtuluş ve müracat noktası olarak bir kez daha Kur’an’ı gösterir.

Sure, Hicretten sonra Medine’de nâzil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) âyettir. “Nisâ” kadınlar demektir. Bu sûrede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların hukukî ve içtimaî yer ve değerlerinden bahsedildiği için adına “Nisâ” denmiştir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Nahl suresinden dökülen lezzetler

Nahl suresinden dökülen lezzetler Yaratılışı ve insana verilen nimetleri izahla başlayan sure, insanın emrine verilen ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir