Anasayfa / İMAN ESASLARI / İman damlaları / Nur’u yakalayamayanlara sesleniş!
imanilmihali.com
dua

Nur’u yakalayamayanlara sesleniş!

Nur’u yakalayamayanlara sesleniş!

SESLENİŞ

Ey inkârlarda yarışan, rahmete lanet okuyan, dost olmayanı dost edinen, ruhunu şeytana bile bile satan, şirke batıp aydınlığa küsen, yüreğindeki sevgi ateşini karabasanlarla örten gafiller! Ey günah denizinde boğulurken Allah’ın rahmetinden nimetlenmemiş, teninde dolaşan şefaat rüzgârını hissedemeyen, karanlıklar kuyusundan göğü yusyuvarlak görüp göğü sadece beyaz bulutlar bilen, tövbe şerbetinden bir yudum içmesi nasip olmamış kandırılası nankörler!

Ey Müslüman geçinip nuru yakalayamayan, aydınlıklara sırt dönüp, gösterişe bulanan, dünya malına rest çekemeyen, takkeyle, türbanla cennet anahtarını cebinde sayan, huzuru saadet sahibinde aramayı öğrenemeyen cahiller!

Ey şirk tüccarları, günah tacirleri, menfaat odakları ve kafirler sürüsü! Ve ey nefsine kilit vurup, faniden geçip bakiye yönelen, imanı teslimiyet, ibadeti miraç, ahlakı mürşit edinen Allah’ın halis Muhammedi kulları!

Malikiniz; gönül denizlerinin ufku, doğunun ve batının tek sahibi, bir damla sudan kâinatı yaratan, kuşa kanadı, insana aklı, çiçeğe kokusunu, hayata manayı veren Rabbiniz, Âlemlerin Rabbi Allah’tır!

Bütün hamdler O’nadır!

Gönüllerin sultanı, hikmet ve irfan nuru, en candan dost, en aziz yardımcı, en şefkatli sahip, en kudretli malik O’dur!

Velimiz, mevlamız, Celal ve İkram sahibi hep O’dur! Mülk ve kudret O’nundur.

Muhammed (s.a.v) O’nun en sevgili kulu ve elçisi, iman gülşeninin en nadide gülüdür!

Kur’an; O’nun hidayet ve ahiret rehberi, insan denen sizlere lütfettiği mübarek sevgi damlalarıdır.

O’nun gücü, azameti, hikmeti, kudreti, merhamet ve azabı sonsuzdur. O her şeyi bilir, duyar, görür. O’ndan ne bir söz saklı kalır ne kalpten geçen bir vesvese. Elin bir parmağı O’nsuz oynamaz, bir yaprak O’nsuz kımıldamaz, bir kanat çırpınıp göğe yükselemez.

Ne gemiler yüzer O’nsuz ne demirler eğrilir, ne zalimler zulmedebilir ne gönüllerdeki mühürler kalkar O’nun izni olmadan.

Gözler görmese de, kulaklar duymasa da kalp hep O’nunla atar, şah damarından yakın sevgili nefes olur, göz olur, kulak olur bedene. Gönüller sever O’nu. Kalpler Allah diye atar, dudaklar Allah diye yalvarır, eller Allah’a açılır, alınlar secdeye Allah diyerek konur.

O’na başka ne bir yardımcı, ne bir ortak ve ne de bir benzer vardır. Evladı, eşi, kızı, irade ortağı yoktur O’nun. Tek’tir, Bir’dir, Allah’tır!

Ruhlar ayrı sever O’nu, bedenler ayrı. Gönüller ayrı sever, akıllar ayrı.

Bu sevgi denizlere, dağlara sığmaz da minicik kalplere sığıverir. Bu engin deniz okyanuslardan taşar da yüreklerde sakinleşir. Bu yürek yaprağın sesini, su damlasının hikmetini, rüzgârın ninnisini saklar içinde. O’nun izniyle bir sivrisinek Nemrut’u öldürüverir.

Gönül, görünmeyeni de, duyulmayanı da görür, bakmasını bilene hayatı gösterir tüm çıplaklığıyla. Dağların tesbihini, çiçeğin cenneti kokusunu, dalgaların semaya yükselme hevesini gösterir.

Kâinatta her şey düşen elma misali aşağıya çekilirken, kutsanmış bedenler yukarılara ulaşmak için harcar ömür denizini. Bu yüzden ağaçlar uzar, insanlar büyür, temiz sular okyanuslardan yükseklere ulaşır.

Gönül gözü kula, Yaratan’ı gösterir.

Yoldan sapmışlara, yolu hafife alanlara, yolda gayri ciddi olanlara ve yola baş koyanlara sesleniştir bu!

Daha zaman varken, daha nefes alıyorken, tövbe kapısı henüz açıkken zifiri karanlıklara dalmış bedenleri vahamet uykusundan uyandırma zamanıdır. Gaflete bulanmış kirli ruhları arındırma, Muhammed şerbetiyle, Kevser suyuyla gusül abdesti alma zamanıdır. Nefislere set çekip, şehvet ve hevalardan sıyrılıp nura yönelme, bakiye demir atma zamanıdır.

Zaman yanına eş, dost, yardımcı, şefaatçi eklemeden sadece sevgiliye, Yüce Allah’a teslimiyet zamanıdır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

İman, mü’minin her şeyidir.

İMAN ETMEK İÇİN İLK ADIMLAR

İMAN ETMEK İÇİN İLK ADIMLAR İnandığımızı iddia ederken yerine getirmediğimiz mükellefiyetler veya hepten inanmadığımızı beyan ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8 + 1 =