Anasayfa / İman konu testleri / Peygamberlere iman konu testi
imanilmihali.com
İmana ait konu testleri

Peygamberlere iman konu testi

Peygamberlere iman konu testi imanlı gönüllere muazzez peygamberimizin ve diğer mukaddes peygamberlerin dine katkılarını vurgulamak ve peygamberlere olan imanı artırmak için hazırlanmış ders ve müfredat dışı bilgilendirme testidir.

Peygamberlere iman konu testi

1. Yüce Allah’tan kendisine vahiy gelen, güzel ve örnek insanlara ne ad verilir?
a. Peygamber
b. Veli
c. Sıddık
d. Evliya

2. Peygamberlerin ‘dine ait konularda’ yaptıkları, teşvik ve ikaz ettikleri, tasvip ettikleri şeylere ne ad verilir?
a. Ayet
b. Sünnet
c. Hadis
d. Rivayet

3. Yüce Allah’ın görevlendirdiği ilk ve son Peygamber aşağıdakilerden hangisinde doğru listelenmiştir?
a. Hz. Şit (as) – Hz. Muhammed (sav)
b. Hz. Nuh (as) – Hz. Muhammed (sav)
c. Hz. Harun (as) – Hz. Muhammed (sav)
d. Hz. Adem (as) – Hz. Muhammed (sav)

4. Din adına hüküm koyma yetkisi kimindir?
a. Peygamberlerin
b. Peygamber ve baş meleklerin
c. Yüce Allah’ın
d. Tümünün

5. Peygamberlerin dine ait sözlerine ne isim verilir?
a. Hadis
b. Biat
c. Beyat
d. İçtihad

6. Aşağıda hangi sıra ilahi emirlerin önem ve derecesine uygun sıralanmıştır?
a. farz – vacip – sünnet
b. farz – sünnet – vacip
c. Mekruh – müstehap – mübah
d. vacip – farz – sünnet

7. Peygamberlerin sıfatlarından olan sıddık (sıdk) kelimesi ne anlama gelir?
a. doğru sözlü olmak
b. akıllı ve zeki olmak
c. kahraman ve cesur olmak
d. çok ibadet etmek

8. Kur’an’da genel kabule göre adı geçen peygamber sayısı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. 29
b. 124.000
c. 12
d. 25

9. İlk isyanı nedeniyle çeşitli hastalıklarla imtihan edilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hz. Eyyup (as)
b. Hz. Adem (as)
c. Hz. İbrahim (as)
d. Hz. Süleyman (as)

10. Hangi peygamberlerin eşleri helak edilenlerle birlikte anılmıştır?
a. Hz. Nuh (as) ve Hz. Lut (as)
b. Hz. Adem (as) ve Hz. Yahya (as)
c. Hz. İbrahim (as) ve Hz. İsa (as)
d. Hz. Süleyman (as) ve Hz. Zekeriyya (as)

11. Dinler tarihinde en çok hangi kavme peygamber gönderilmiştir?
a. Haşimoğulları
b. İsrailoğulları
c. Kureyşliler
d. Fetuliler

12. Ağağıdakilerden hangisi peygamber değildir?
a. Hz. Ali (ra)
b. Hz. Adem (as)
c. Hz. İbrahim (as)
d. Hz. Süleyman (as)

13. Peygamberimiz ömründe kaç kez hac görevini eda etmiştir?
a. 1
b. 3
c. 2
d. 4

14. Peygamberimizin iman ordusuyla birlikte Allah yolunda cehalet, zulüm ve küfre karşı icra ettiği gayret ve savaşlara ne ad verilir?
a. hicret
b. cihad
c. oruç
d. keramet

15. Mekke’den Medine’ye hicret edenler ile ev sahipliği yapanlara ait tanımlamalarda aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?
a. Muhacir – ensar
b. Hicr – mevkuf
c. Sahabe – mü’min
d. Cahid – zahid

CEVAPLAR

Peygamberlere iman konu testi

1. Yüce Allah’tan kendisine vahiy gelen, güzel ve örnek insanlara ne ad verilir?
a. Peygamber

2. Peygamberlerin ‘dine ait konularda’ yaptıkları, teşvik ve ikaz ettikleri, tasvip ettikleri şeylere ne ad verilir?
b. Sünnet

3. Yüce Allah’ın görevlendirdiği ilk ve son Peygamber aşağıdakilerden hangisinde doğru listelenmiştir?
d. Hz. Adem (as) – Hz. Muhammed (sav)

4. Din adına hüküm koyma yetkisi kimindir?
c. Yüce Allah’ın

5. Peygamberlerin dine ait sözlerine ne isim verilir?
a. Hadis

6. Aşağıda hangi sıra ilahi emirlerin önem ve derecesine uygun sıralanmıştır?
a. farz – vacip – sünnet

7. Peygamberlerin sıfatlarından olan sıddık (sıdk) kelimesi ne anlama gelir?
a. doğru sözlü olmak

8. Kur’an’da genel kabule göre adı geçen peygamber sayısı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
d. 25

9. İlk isyanı nedeniyle çeşitli hastalıklarla imtihan edilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hz. Eyyup (as)

10. Hangi peygamberlerin eşleri helak edilenlerle birlikte anılmıştır?
a. Hz. Nuh (as) ve Hz. Lut (as)

11. Dinler tarihinde en çok hangi kavme peygamber gönderilmiştir?
b. İsrailoğulları

12. Ağağıdakilerden hangisi peygamber değildir?
a. Hz. Ali (ra)

13. Peygamberimiz ömründe kaç kez hac görevini eda etmiştir?
a. 1

14. Peygamberimizin iman ordusuyla birlikte Allah yolunda cehalet, zulüm ve küfre karşı icra ettiği gayret ve savaşlara ne ad verilir?
b. cihad

15. Mekke’den Medine’ye hicret edenler ile ev sahipliği yapanlara ait tanımlamalarda aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?
a. Muhacir – ensar

Bu yazıyı okudunuz mu?

İmana ait konu testleri

Ahirete iman konu testi

Ahirete iman konu testi, İslam ve iman bahsini, ecel ve ahiret hayatı ile dünya sınavını ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir