Anasayfa / Global siyonizm / Peygamberleri öldürmek
imanilmihali.com
Peygamberleri öldürmek

Peygamberleri öldürmek

Ayetler İsrailoğulları’nın çok sayıda Peygamber öldürdüğünü bildirir. Burada öldürmek hem fiili yani katletmek anlamında hem de mecazi anlamda yani hükümlerini reddetmek şeklindedir. Peygamberleri öldürmüşlerdir çünkü kendi kadim-kabala menşeli dinleri şeytanidir, ilahi olana düşmandırlar, tefecilik ve büyücülük düşkünlükleri semavi dinlerin yasakladığı illetlerdir ve servet-güç kullanarak yeryüzüne egemen olmak dileğiyle, seçkin ırk avuntusuyla eşitliği reddetmişlerdir. Dahası Peygamberleri onlara, haksızlığın sonlanmasını, bozgunculuktan vazgeçilmesini, şeytanların terk edilmesini, hak yola dönülmesini emretmişlerdir. Kibirle büyüklenen İsrailoğulları onları önce reddetmiş, sonra yalanlamış, tebliğde direnenleri ise öldürmüştür. Yazık ki çoğu peygamber risaletinin neredeyse başında öldürülmüştür.

“Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele.” (Al-i İmran 3/21)

Modern zamanlarda durum çok daha vahimdir ve nankör insanın peygamberleri öldürme arzusu, kin ve nefretle, intikam ve cehalet güdüsüyle artarak devam etmektedir. Bu öldürme artık bedeni değil manevidir ve vahyi yalanlamanın ötesine geçmiş, vahiy üretir ve Peygambere günah söyletir hal almıştır. Hz. Peygamberin adına selalar okuyan, adı anıldıkça elini yüreğine götüren İslam aleminin ileri gelenlerince sergilenen bu Peygamber katliyle, nelerin öldürülmüş olacağını düşünmek gerekir.

“Allah; “Şüphesiz, Allah fakirdir, biz zenginiz” diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve “Tadın yangın azabını!” diyeceğiz.” (Al-i İmran 3/181)

İslam alemi ehl-i sünnet ile ehl-i Kur’an arasına sıkıştırılmıştır. Kitle sünnet veya Kur’an ayrımına zorlanarak, sünneti farzların üzerine çıkartması istenerek, katliama devam etmektedir. Peygamberleri öldürmek sadece bedenlerine ve canlarına kast etmek değil, elçisi oldukları mesaj ve vahyi öldürmeye çalışmaktır. Vahyi öldürmeye çalışmak ise şeytana şapka çıkartan hadsiz bir nankörlük ve afsız bir kayboluştur. Sahte hadisler, hurafe dolu rivayetler hep bu kanlı cinayetin ayak izleridir. Buna rağmen, her gün sokaklarda, kurslarda, ekranlarda sayısız Peygamber cinayeti işlenmektedir. Nokta.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Globalizm

Global veya küresel demek tüm yeryüzünü, içindekilerle, altındakilerle, üstündekilerle bütün olarak kaplayan demektir. Siyasi ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir