Anasayfa / Global siyonizm / Püritenlik ve Evanjelizm
imanilmihali.com
Püritenlik ve Evanjelizm

Püritenlik ve Evanjelizm

Püritenlik

İblis, Katolik papalığı ve Hristiyanlığı dize getirecek, has kulları Yahudilere yapılan zulmün hesabını soracaktı. Yaygınlaşan Katolik ve Cizvit zulümlerin de aceleciliği ile, sürgün edildikleri İngiltere’de Mesih hayalleriyle nefes almakta olan Protestanlığı daha ilerilere taşıyan bu insanlar püritenlerdi. Önemlilerdi çünkü hemen sonra Amerika’ya göç edecek, orada evanjelizm için kuluçkaya yatacak olanlar bunlardı.

Püritenlik 17 nci yüzyıl başında İngiltere’de ortaya çıkmıştı. Püriten burjuvazisi Katolik kilisesini tanımadığı gibi, yarı Katolik Anglikan kilisesini ve dünya üzerindeki hiçbir kralı da tanımıyordu. Bunlara göre gerçek Kral İsa’ydı ve Mesih kıyametten önce gelecek ve tanrının yeryüzündeki krallığının başına geçecekti. Bunun içinde kendisine inanmayanlarla savaşacak, hepsini yok edecekti. Püritenliğin en önemli, özelliği Martin Luther ve Calvin’in başlattığı “Eski ahite yönelme” hareketini daha ileriye götürerek eski ahiti yani Tevrat’ı neredeyse tek inanç kaynağı yapmalarıdır. Evanjelizm adını ilk kullanan da Luther’di. Zamanla Luther’in fikirleri papalık ve Katolik karşıtı hal alınca püritenler üzerindeki baskı da arttı ve püritenler ABD’ye göç etti. İsa’nın geleceği ortamı tesis etmek görevine soyundular. ABD kurucuları püritenlerdi. Püritenler ABD’ye gelince buraya yeni İsrail dediler. Tevrat’ı makbul ve tarih konusunda kaynak kabul ettiler.

Evanjelizm

İblisin dünya insanlığı eline pimini çekip bıraktığı son bomba, evanjelik denen fırkacılar olacaktı.

Evanjelizm, yeni dünya düzeni savunucularının, dinleri yok etmek projesinin alt ayağı olarak ortaya çıkardığı bir melez inanç sistemidir. Etkisiz, göstermelik ve Yahudi-Müslüman savaşını temin etmek maksatlıdır. Haklarında ifade edilen tüm inanç, sistem ve eylemler kurgudur, masonik inancı desteklemektedirler. Evanjelistlerin çoğunun adı ve kökü Yahudi ailelerden gelmektedir. Lakin misyonları gereği kışkırtmak, taraf hazırlamak ve hedef gösterip düşmanlığı artırmak mecburiyetinde olduklarından halen deccal olarak Türkiye’yi göstermekte, Yahudileri bu deccala (Türkiye Cumhurbaşkanı’nı dergilerinde ismen kullanmaktalar) kışkırtmaktadırlar. Anlaşıldığı üzere temelleri dini değil siyasidir. Tarih sahnesine çıkışları kayıtlarda geçtiği şekildedir, halen varlıkları doğrudur ancak yeni dünya anlamında derinliğe sahip değillerdir. Armageddon dahil tezleri ise İslam’a göre hurafe olan beklentilerden ibarettir.

Martin Luther ve taraftarları için kullanılan “Evanjelizm” terimi “Kutsal Kitaba Yönelmek” demektir. Martin Luther’in kurduğu kilisenin adı da Evanjelist Kilise’dir. Evanjelizm, radikal dinci hareketi olarak nitelendirilebilir. Ancak Siyonizm’e düşkünlükleri onları diğer Hristiyanlardan ayırır. Kökü 17. yüzyıl İngiltere’sindeki asi püritenlere dayanan Evanjelistler (Fundamentalist Protestanlar), Eski Ahit’in; Yahudilerin “Tanrının seçilmiş halkı” olduğu, kutsal toprakların Yahudilerin malı olduğu, Yahudilerin Mesih’in gelişiyle birlikte bir dünya egemenliğine ulaşacakları” gibi kehanetlerini kabul ederler. Kendilerine düşen misyon kurulacak Yahudi egemenliğine destek olmaktır. Bu yüzden evanjelistler “Siyonist Hristiyanlar” olarak adlandırılır.

75 milyon (bazı kaynaklarda 600 milyon) nüfuslarıyla özellikle ABD’de siyasal nüfus ve otorite sahibi evanjelistler, kutsal topraklar tezini Yahudilerden de çok savunurlar. Onlara göre; Tanrı tüm insanlığı Yahudileri sınavdan geçirmek için yaratmıştır, İncil ve Tevrat birbirinden ayrılamaz çünkü sözlerin bir kısmı Yahudiler, bir kısmı Hristiyanlar içindir, şu an dünyayı tanrı değil şeytan yönetmektedir, İsa gelince şeytan mağlup olacak ve hac’da yargılanacaktır.

ABD’de eski ahit, evanjelistlerin oynamaları ile yeniden basılmış ve dağıtılmış, siyonist ilkeler bu yeni ahitin içine ustaca yerleştirilmiştir. Buna göre kader değiştirilemez ama hızlandırılabilir. Kaderi hızlandırmak ve Allah’ı kadere zorlamak ile kast edilen de budur. Evanjelistler, Kudüs güneyindeki Kidron vadisinde gerçekleşeceğini düşündükleri Armageddon (Har Meggiddon)’u çabuklaştırmak için dünyayı ateşe vermeye hazırdır.

1924’te ABD Dallas’ta toplanan seminerde evanjelizmin beş maddelik teolojik belgesi yayınlanmıştır. Buna göre İsa Mesih’in bedeni yeniden doğacak ve çok yakında dünyaya inecektir. Yeniden doğuşçulara göre İsa toplam 3 kez dünyaya gelecektir. İlk gelişi zaten olmuştur. İkinci geliş ruhsal gerçekleşecek, Evanjelikler hariç kimse görmeyecektir. Hristiyanları alıp göğe yükselecektir. Yedi yıllık türbülans döneminden sonra üçüncü defa milenyuma hükmederek tek dünya krallığı olan Altın Çağ Krallığı için gelecektir. Bu türbülans döneminde Hristiyanlar dâhil herkes büyük acı çekecek, her iki kişiden biri bu dönemde ölecektir. Mescid-i Aksa’da bu yedi yıllık türbülans döneminde yıkılacak ve yeni mabet o dönemde yapılacaktır. Babil esareti yıllarına ait Daniel kitabının yaşanmış örneklerinin, geleceğe yansıtılması kehaneti çoğuna göre mantıksızdır ama evanjelikler Yahudilerin bu kehanetten kaçamayacağını ve yedi yıllık kaos döneminde zulüm yaşayacaklarını söylemektedir.

Protestanlıktan türeyen inanç, Takdir-i İlahi’ye dayanan, reenkarnasyoncu Hristiyanların semaya yükselerek vecd (büyük sevinç) ile mükâfatlandırılacakları inancına dayanır. Ama bu sadece içinde Tanrı ışığı taşıyanlara nasip olacaktır. İnancın dayandığı Takdir-i İlah, üç ana döneme ayrılır; İsa’nın ilk gelişiyle yaşanan YASA dönemi, İsa’dan sonraki bugüne kadar ki FAZİLET dönemi ve İsa’nın dönüşüyle başlayacak MİLENYUM dönemi.

Hristiyanlar Yahudileri önce 1290’da İngiltere’den İspanya’ya, sonra 1492’de Portekiz ve İspanya’dan Amerika ve doğuya sürmüştü. Kristof Kolomb koyu bir kabalacıydı. Yahudilerin iki seçeneği vardı. Hristiyan olmak veya sürgün edilmek. (Hristiyan oldum diyerek Yahudi gibi yaşayanlara marrano (domuz) veya konverso (dönme) deniliyordu.) 170.000 Yahudi Hristiyanlığı seçmedi. Doğuya gidenleri Osmanlı himayesine almıştı. Fatih İstanbul’u alınca Katolik kilisesi zorda kalmış, tapınak şövalyeleri Rönesans’ı hazırlamıştı. Bu arada Martin Luther’in başı çektiği Protestanlık mezhepleşmişti. Protestanlık tarikatçılarla el ele tefeciliği, faizi, fiyat politikasını (!) serbest bırakmıştı. Püritenler Protestanlık içine Tevrat ve Kabala şırınga ettiler. Yahudilerin seçkin ırk iddiası da Protestanlık içine böylece girmiş oldu.

Oysa Hristiyanlık ile püritenlik ve evanjelizmin taraftar olduğu Yahudilik arasında büyük farklar vardır. Hristiyanlık fakirliği, Yahudilik zenginliği över. Hristiyanlık reklam ve gösterişi yasaklar, Yahudilik serbest bırakır. Evanjelik Protestanlar ile Yahudiler bir yere kadar dost kalabilirler çünkü püritenler kıyamet ve sonrası noktasında Yahudilerin değil tapınakçıların görüşüne tabidirler.

Evanjelizm, İsrail eksenli dindir. Evanjelizmin referans kitabı olan 1909 tarihli Scofield İncili’ne göre İsa’nın yeryüzüne gelme hadisesi büyük İsrail’in kurulması merkezlidir. Bu İncil’e göre ileriki zamanlara ait evanjelizm ile Protestanlık arasında da büyük fark vardır. Evanjelikler yeniden doğuşçudur. (Armageddon öncesi yedi yılda ruhsal olarak yeniden doğacak Hristiyanlar) Bu doğum inancı Rupture (semaya yükselmek) denen fenomene dayanır.

Onlara göre iyilerin başında İsa, kötülerin başında Deccal olacak, Armageddon kıyamet savaşı yaşanacaktır. Bu esnada iyi Hristiyan (!) olan Evanjelikler savaşı yukarıdan seyredeceklerdir. İsa bu savaşı kazanacak, evanjelikler yere inecek, kıyamet öncesi 1000 yıllık altın çağ yaşanacaktır. Armageddon’a giden yol da Mescid-i Aksa’dan ve Kubbetü’l Sahra’yı (Hz. Peygamberin göğe yükselirken üstüne bastığı taşın olduğu cami) yıkıp mabedi inşa etmekten geçmektedir. Buraya kadar evanjelik ve Yahudi tezi aynıdır.

Ayrım savaş sonunda başlar. Evanjelikler İsa’yı tanrının habercisi değil, insan suretindeki tanrı olarak görürler. Yahudilerse İsa’yı Tora’nın fikirleri ile geliştirdiği yorumları vaaz eden Yahudi diye görürler. İsa Yahudilere göre, bir Mesih’in yapması gerekenleri yapmadığı için peygamber ve Mesih kabul edilmez. Hristiyanlar ve Yahudiler İsa’nın ölümünde de anlaşamaz. Yahudiler İsa’yı Romalıların öldürdüğünü iddia ederler. Evanjelizmin iki temel dini kaynağı vardır. Eski ahit (Tevrat) ve İzmir Efes’te bulunan Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Yuhanna adıyla anılan, onun yazdığı varsayılan “Dördüncü (Yuhanna) İncil.”

Armageddon’un yaklaştığı ihbarı, Yuhanna’nın esinlenme kitabında yedi kiliseye yazılan yedi mektupta saklıdır. Yedi kilise yedi dönemi işaret eder. Yedinci dönem ise İsa’nın geleceği dönemdir. Bu yedi kilisenin tamamı da enteresan biçimde Türkiye toprakları (Ege bölgesi) üzerindedir. Yani evanjeliklerin en önemli kiliseleri Türkiye’dedir. (Efes, Symirna, Bergama, Tiyatira, Sart, Filadelfiya, Leodikya)

Evanjeliklerin en önemli dini kitabı olan “Daniel kitabı” Tevrat’ın içindeki dört peygamber kitabının sonuncusudur. Daniel kitabı 58 ayrı kıyamet alametinden bahseder. Bu kitap evanjelik anayasasıdır. Evanjeliklerin inançlarını kurdukları temel kaynak 39 kitaplı eski ahittir. (Bunun sadece ilk beş kitabı Tevrat’tır.) Katoliklerse 45 kitaplı yeni ahitten (İncil) başka kaynak kabul etmezler. Bu eski ahite göre 2000’li yıllarda III’ncü dünya savaşı Armageddon yaşanacak, bu savaş Yahudilerle Müslümanlar arasında olacaktır. Bu arada İsa Mesih inecek, deccalı (Müslüman komutanı) öldürecek, Davud’un tahtına oturarak (İsa’ya bağlı Yahudi ve evanjeliklerle birlikte) barış yaşanacaktır.

Evanjelistlere göre bu barış 1000 yıl, Yahudilere göre 40 yıl sürecek, sonunda kıyamet kopacaktır. % 99 tanrı, % 1 insan elinde olan kaderi (kıyameti) hızlandırmak için bu Yahudi – Müslüman savaşının mutlaka gerçekleşmesi ve evanjelistlerin de bu savaşta Yahudileri desteklemesi gerekmektedir. ABD, İsrail’i bu sebeple desteklemekte, katliamlarına da bu sebeple meşruluk kazandırmaktadır. BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) bu nedenle politik değil dini ve ezoterik temellidir.

Evanjeliklere göre Tanrının zamanı Babil kralı mabedi yıkınca MÖ 586 yılında sona ermiştir. Bu günahkâr Yahudilerin cezalandırılmasıdır. Bu yıldan Armageddon’a değin geçecek süre “milletler zamanıdır”. Hz. İbrahim tanrı sevgisi yüzünden İsraillileri diğer milletleri İsa yoluna çağırsınlar diye dört yana yollamıştır. Tanrı İbrahim’e üç vaatte bulunmuştur; İsrailoğulları büyük millet olacaktır, İsrailoğulları vadedilmiş topraklarda büyük devlet kuracaktır ve İsrailoğulları İsa Mesih’e iman edecekler ve Mesih tüm imanlıların kurtuluşuna vesile olacaktır. İsrail halkı bu yalanlarla aldatıldığı için devletlerince işlenen katliamlar sıradan gösterilmektedir.

İsa’yı öldüren Yahudilerin lanetlik halleri Katolik ve Ortodokslara göre sonsuza dek iken, evanjelikler Yahudilerin İsa Mesih’e iman ederek affedileceklerine inanmışlardır. Bu nokta evanjelikler ile diğer Hristiyan mezheplerin bir başka ayrılma noktasıdır. Mesih konusunda da Yahudilik ve evanjelizm arasında bir anlaşmazlık vardır. “Yahudilikte kurtarıcı” Davud soyundan gelecek, Yahudileri mutluluğa ulaştıracak, Tanrı krallığını kuracaktır. Mesih Musevi metinlerinde Yahudi milletinin kurtarıcısıdır. Yahudiler, Davud soyundan Yusuf oğlu Mesih veya Efraim oğlu Mesih adı ile geleceğine inanmaktadır. (Bu soylar Lut Peygambere atfettikleri ensest ilişkiden doğan çocukların soyudur)

“Hristiyanlıktaki kurtarıcı” ise Mesih İsa’dır. Ahir zamanda gelecek, Deccal’ı öldürüp milenyumu başlatacaktır. Hristiyanlar İsa’nın, Yahudi dini metinlerinde de anlatılan, beklenen Mesih olduğuna inanırlar. Yahudiler bu görüşe katılmaz ve kendisi de bir Yahudi olarak dünyaya gelmiş olan İsa’yı Mesih olarak kabul etmezler. Hristiyanlar Mesih’in daha çok ruhanî bir kurtarıcı olduğuna ve insan ırkını kurtarmaya geldiğine inanırlar. Bahsi geçen krallık ise manevi bir krallıktır (Tanrı’nın Krallığı). Bu krallık İsa Mesih’in ikinci defa yeryüzüne inişi ve ordusuyla birlikte Mesih Karşıtları’nı yenip yok etmesi ile gerçekleşecektir.

“Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar.” (1. Korintliler 1,23)

Evanjeliklerin cennete ulaşabilmesi, israiloğullarına yardım etmelerine, yok edilmelerini önlemelerine ve kutsal topraklardaki dünya devletinin kurulması için çalışmalarına bağlıdır. İşte bugün evanjeliklerin yönettiği ABD’nin hükümet ve devlet politikası budur. ABD siyaseti Kitab-ı Mukaddes kaynaklı ilahi temele dayanır. Yeni dünya düzeni de ekonomik veya siyasi değil ilahi temellidir. Beyin yıkama görevi ise Hollywood’undur. Mesih’in yeryüzüne gelmesi ve bin yıl sürecek tanrısal krallığın kurulabilmesi içinse dünyanın bir an önce Hristiyanlaşması gerekmektedir. Onlara göre buna en büyük engel Müslümanlardır, Yahudilerin vadedilmiş toprakları (Arz-ı Mevud) üzerinde bulunan Müslümanlarla en iyi mücadeleyi verecek olanlar da yine Yahudilerdir. Kutsal kitaba dayalı yeni dünya düzeninin kurulması, İsa Mesih’in yeryüzüne gelişi demek olacağından kıyametin de kopuşu olacaktır. Ancak İsa’nın gelebilmesi için bazı alametlerin tamamlanması gerekmektedir; Yahudilerin Filistin’e dönmesi, Büyük İsrail’in kurulması, Yahudiler dâhil tüm uluslara İncil’in müjdelenmesi, yedi yıl sürecek felaketler dönemi, Hz. İsa’nın ikinci kez dünyaya gelişi, Armageddon savaşı, kıyametin kopması ve İncil’e – İsa Mesih’e inananların cennete yükselmesi.

Yeni ahite (İncil) göreyse Mesih yere inince kendisine iman eden gelmiş geçmiş ölüler dirilecek, Mesih adaleti sağlayacak, bin yıl hüküm sürünce kıyamet kopacaktır. Bu sanıldığı gibi ‘Yahudi kıyameti’ değil, Hristiyan kıyameti (Armageddon) olacaktır. Anadolu’nun parçalanmasını çoğu fundamentalist Armageddon olarak görmüştür. Fırat ve Dicle ırmaklarının sorumlu meleklerce kurutulması ve bölgede kaosun yaşanması kıyamet başlangıcı kabul edilmektedir. Yani Kıyametin zuhurunda ortaya çıkacak hadiseler Anadolu topraklarında başlayacaktır.

Bugün evanjelistler ABD üzerinde egemendir. GOP’un evanjelistlerin “Yahudilere vadedilmiş topraklar” ve “Armageddon savaşı” inançlarıyla bağlantısı açıktır. Evanjelistler medya, sinema, oyun, haber üzerinden misyonerlik yapmaktadır. 1987 yılında Protestanların % 41’i evanjelist iken, 2004’de bu oran % 54 olmuştur. Bu yüz milyondan çok evanjelist demektir. Dünya genelinde ise 1950’de 4 milyon olan sayıları bugün 500 milyondan fazladır. Halen ABD’de üniversite mezunlarının % 46’sı yeniden doğuşçudur. Evanjelikler ABD’de 1976 yılında nüfusun %34’ünü teşkil ediyorken 1998 yılında bu oran % 46’ya, 11 Eylül 2001‘den sonraysa % 50’den yukarıya çıkmıştır. ABD’de 2000 evanjelik radyo, 120 TV istasyonu, binlerce kilise bu anlatılan evanjelik doktrini halka gün boyu şırınga etmektedir. Amerikan halkı onların bastırdığı kutsal kitapları okumaktadır. 2020 krizinin yayılmasında Evanjeliklerin etkin rol oynadığı düşünülmektedir.

Tüm bu kötülüklerin tek nirengisi vardı ve o İblis’in insan aleyhine fıtratta vermiş olduğu yemindir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Globalizm

Global veya küresel demek tüm yeryüzünü, içindekilerle, altındakilerle, üstündekilerle bütün olarak kaplayan demektir. Siyasi ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir