imanilmihali.com
ruh ikizi

Ruh ikizi

Ruh ikizi

Ruh, bilgisi Allah katında olan, manevi-soyut, benliğimizin asıl özü, karakter ve inançlarımızın asıl sahibi, bedenle yaşasa da bedenden bağımsız gerçek kimliktir. Düşünce, inanç, alışkanlık ve ihtiyaçlara, sevgi ve kederlere ev sahipliği yapan bir süzgeç, kalkan yada filtredir ruh.

İnsan bedenen yaşar, yürür, yemek yer ve asli görevi ruhu taşımak, ona ev sahipliği yapmak ve emniyet ve ikamesini sağlamak olan beden sadece et ve kemikten ibarettir. Ruh ise şifresini asla çözemediğimiz, bir öz, cevher ve Allah lütfudur.

İnsan ruhu dahilinde sever, nefret eder, kabullenir veya reddeder. Fiziki temel ihtiyaçlar ve beş duyu organı ile yapılanlar hariç hayatımızın en kıymetli, faktörü ruhtur. Şuur, bilinç, vicdan, alışkanlık gibi tüm soyut melekelere doğrudan etki eden ruh, insanın yaptığı tercihlerde de etken duygusal bir hissiyattır.

Bedenin görevi yaşamaya devam etmek, ruhun görevi terbiye olmaktır.

İnsan sevdikleri ile beraberken bir huzur ve emniyet hissi duyar. Bu ruhların kaynaşmasından en azından diğerini tehdit olarak görmemesinden kaynaklanır. Çünkü ruh beş duyu organından çok öte duyma, sezme ve fark etme kabiliyetine sahiptir.

Ruhun sevdikleri eğer biz sıradan, iyi, basit, kibirsiz ve yalansız biri isek karakter ve mizaç olarak bize benzeyen, doğru ve dürüst olan, samimi ve tevazu ile yaşayan ruhlardır. Yok eğer biz alçak, zalim, sınır tanımaz biriysek te o zaman ruhumuz tüm kalp feryatlarına rağmen ahlaksızlarla mutlu olacaktır.

Nefis ruha doğrudan etki eden daha başka bir soyut etkendir. Şuur dediğimiz bilinç ve hafıza, hatıra, zeka, akıl dediğimiz bilinçaltı ile doğrudan ilişkili nefis, ruhumuzu belirli istikametlere sevk ederken kendi kabul ve isteklerini kabullerini ön plana çıkartır ve kontrol mekanizmaları da tercihlere bağlı olarak devrede kalır veya devreden çıkar.

Sonuçta soyut alemdeki bu münakaşa ve rekabetten kim kazanırsa akıl ona uyar ve uzuvlara emir vererek söz ve davranışlara tepki verir.

Ruh ikizi terimi ise ruhun çok benzeş olduğu, aynıya yakın tepkiler verdiği, doğru ve dürüst olana yakın bir karakterde ikinci bir ruhtur. Bu ikinci ruhu barındıran bedenin cinsi, cibiliyeti, endamı, ten rengi önemi değildir. Önemli olan aynı hissiyata yakın olması ve iki ruhun birbirini yakın hissetmesidir.

Evliliklerin ilk gayesi işte bu ruh ikizini bulmak bahsidir. Bu veya buna yakın bir beden bulunduğu takdirde mutluluk çok uzak olmayacaktır. Bunun aksi ise ne yazık ki kısa süre sonra gerçekleşecek boşanmaların habercisi durumundadır.

Ruh ikizi sadece evlilik için geçerli veya sadece karşıt cins için değildir. Aksine insan, içine girdiği veya girmek istediği sosyal ortamlarda hep bir güzellik, paralellik veya ortak nokta arar. Tanısın veya tanımasın birileri bize çok sıcak ve sevgi dolu gelir. İşte bu ruhların kendi arasındaki uyumundandır. keza bazıları ile yıldızımızın barışmaması da ruhların bu uyum sorunundandır. Daha karşımızdakini tanımadan hakkında bizde oluşan izlenim beş duyumuzun değil ruhumuzun ürettiği bir şeydir.

İnsan, ruh ikizini ve ikizlerini bulmak uğruna yaşar. Tam tamına uygun ruh yapısını bulmak mümkün müdür bilinmez ama en azından ruh itmediği ruhla, anlaşabildiği ruhla mutlu olur.

Ruh kendisi terbiyeden muaf tutulmuş ve mühürlenmiş ise hiçbir şekilde ıslah olmayacaktır. Ama ruh terbiyeye müsait ise o zaman hayırlı, dürüst, sevgi ve samimiyet hissi ile dolu benzer ruhlar arayacak ve onların da yardımıyla taşıdığı bedeni ve sahibini de ıslah edecektir.

İyi ve kötü ruhun iyi ve kötü ruhlarla etkileşimi kaçınılmaz olduğundan iyi ruh başka bir iyi ruhla saadete ererken, kötü bir ruha sahip insan sayesinde yoldan çıkacaktır. Bunun tersi, yani kötü bir ruh, iyi bir ruh ile belki saadet kapılarına yeniden yanaşma şansı yakalarken, kendisi gibi kötü bir ruhla yakınlaşırsa karanlıkların en derinine mahkum olacak ve af kapısı ilelebet kapanacaktır.

Aslolan iyi veya kötü tüm bedenlerin ruhlarına hitap edecek, kuvvetli, istikrarlı, Allah dostu, dürüst ve masum, alçakgönüllü ve samimi ruhlar ile birlikteliğidir.

Mü’min bedenini olduğu kadar ruhunu da ıslaha çalışan böylece maneviyatını güçlendirebilendir. Mü’min terbiye etmeye gayret ettiği ruhunu, Yüce Allah’ın verdiği iman ve Rabbimizin temizlenmesine yardım ettiği nefsi ile yüceltme gayretinde olandır. Yine mü’min kendisi ile aynı ruhu taşıyan mü’minleri kardeş bilendir.

Ruhun bilgisi Allah katındadır. Beden öldüğünde ruh baki kalacak ve herşeyi hatırlayacak olandır. yeniden diriliş sonrası ruh asıl bedenine geri girecek ve mizan günü bizimle birlikte olacaktır. Dolayısıyla ruhun bilgisi olmadan hiç birşeyi yapmak mümkün değildir. Çünkü o şahittir. belki bu yüzden ayette “şahit olarak nefsin yeter” buyrulmuştur.

İnsanın ruh ikizini bulabilmesi hele aynı güzellikler uğruna gayret gösteren halis ruhlarla birlikte ve kardeş olabilmesi muazzam bir bahtiyarlıktır. Mutluluk ve sevinç hissi işte bu beraberlikten kaynaklanan kalp çarpışlarıdır.

İblis, bedenleri ele geçirse de ruhları asla ele geçiremez. Çünkü ruh Allah emanetidir ve beden toprağa girdiğinde ruh gerçek sahibine geri dönecektir. Bu yüzden kötülük ve çirkinliklerle kararmış kalpler şeytan eline geçse de kötülük baki değildir. Kötülük mutlaka yenilecek ve terbiye edilecek olandır. Bu yüzden kul öncelikle bu dünyada ruhunu terbiye etmeye gayret etmelidir. Yoksa ruh ve nefis ahiret yurdunda hem de acılar ve azaplarla terbiye edilmek zorunda kalacaktır. Yani ya severek ya acı içinde yenilecek kötülüğe hiç ama hiç tamah etmemek gerekir.

Mü’minin ilk gayesi işte bu terbiyeyi daha yaşarken hayata geçirebilmek için Allah’a yalvarmaktır.

Rabbim bizlere imanlı ruhlarla kardeş olabilmeyi, ruh ve nefsimizi doğru yola sokmak için mücadele edebilmeyi nasip etsin.

Rabbim, bizlere, bizler ile aynı şekilde kalbi Allah için atan ruhlara sahip insanlarla kader ortaklığı yapmayı nasip etsin.

Rabbim son nefesimizde canımızı iyilerle birlikte alsın.

Rabbim ruh ikizlerimizi bulabilmeyi, ilahi ruha sadık ve teslim halde asıl Malikimiz Allah’a hayırlı kullar olabilmeyi nasip etsin.

Rabbim bizlere emanet verilen ruha saygılı ve sevgili olabilmeyi hepimize nasip etsin.
Amin.

Ruh ikizi

Bu yazıyı okudunuz mu?

vicdan

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir Vicdan kalp sesidir. Dinleyene de dinlemek istemeyene de aynı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir