Anasayfa / DAHA FAZLA / RÜYA TABİRİ – B
imanilmihali.com
rüya tabirleri, rüya yorumları, dini rüya tabirleri

RÜYA TABİRİ – B

RÜYA TABİRİ – B

“B”
BABA
Rüyada babasını gören muradına erişir. En hayırlı rüya, ana, baba, dede ve akrabaları görmektir. Bir kimse rüyada babasını görse, eğer rüyayı gören ihtiyacı var ise ummadığı yerden rızkı gelir ve birisi ona cömertlikte bulunur. Eğer yitiği varsa onu bulur, eğer hasta ise iyileşir. Babanızı yüzü asık ve kederli bir halde görmek, size dargın olduğuna; ölmüş olarak görmek, ona karşı davranışınızı yeniden gözden geçirmeniz gerektiğine babanızın evi terk edip gittiğini görmek acı bir haberle karşılaşacağınıza, babanızın sizinle sert bir şekilde konuştuğunu görmek ise onun size karşı sevgisinin ve şefkatinin devam ettiğine işarettir.

BACA
Rüyada baca görmek hemen sonra kaybedilecek kazançtır.Bacayı tüter görmek, bereket ve sevince yorulur. Baca temizlemek, tutulduğunuz hastalıktan tamamen kurtulmaya; kirli baca görmek, düşmanlarınızın sizi aldatmalarına; bacanın yıkıldığını görmek, aile fertlerinden birinin hastalanacağına; bacayı tutuşur görmek ise evinizde sıkındı olacağına işarettir.

BACAK
Rüyada görülen bacaklar, insanın ömrünü ve geçimini temsil ederler.Rüyada baldırının demirden olduğunu gören kimsenin, ömrü uzun olur. Bacaklarının camdan olduğunu gören kimsenin eceli yaklaşır.Rüyada bacaklarının birini çekip, diğerini uzattığını ve bacaklarını birbirine dolaştırdığını gören kimsenin, eceli yaklaşır veya korkunç bir işe düşer. Yada o şahıs yalancı olur.Bir kimse, bir kadının bacağını görse, sonra onu tanısa o şahıs gördüğü kadınla veya başka bir kadınla evlenir.Rüyada bacağının açıldığını gören kadın, bulunduğu durumdan daha alasına ve elinde bulunan şeyden daha hayırlısına kavuşur.Rüyada bacaklarının çok kıllı olduklarını gören kimse, çokça borçlanır.Bacak insanın mal ve geçimidir. Bundan dolayı bacağının demirden olduğunu gören kimse uzun ömürlü ve zengin olur.Bacaklarının ağaçtan olduğunu gören kimse, geçimi hususunda zayıf ve tembel olur.Rüyada bacağında noksanlık görmek, şahsın, güvendiği malında meydana gelecek noksanlığa yorumlanır. Bazan da bu noksanlık o şahsın ömründen olur.Rüyada tek ayağı üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, malının yarısı gider. İki bacağının da kırıldığını gören kimsenin bütün malı gider.Bir şahsın rüyada bacaklarının güzel ve etli olduğunu görmesi, o şahsın hediye olarak birisine göndereceği veya bir başkasının kendisine göndereceği şey in iyiliğine yorumlanır.Rüyada bacak görmek, yolculuğa yorumlanır. Rüyasında bacaklarının ağrıdığını görmek, düşündüğü yolculuğa çıkamayacağına; bacaklarında kırık olduğunu görmek çıkacağı yolculuktan geç döneceğine; bir bacağının kesik olduğunu görmek, bir yolcu bekliyorsa gelmeyeceğine veya geç geleceğine; iki bacağını kesik görmek beklediğinin öldüğüne; koltuk değneği ile yürüdüğünü fakat bacaklarının titrediğini görmek, hastalanacağına; bacakları üzerine bir sargı sardığını görmek, uzak bir yerden bir haber alacağına ve bir yolcusunun geleceğine işaret eder.

BACANAK
Rüyada bacanak görmek, ailede tartışma çıkacağına veya size faydası dokunan biri ile aranızın açılacağına işarettir.

BADANA
Rüyada evine badana yaptırmak, ruhen ferahlamaya ve yeni elbiseler almaya yorulur. Badanayı bizzat kendiniz yapıyorsanız işleriniz rast gider ve hayatta sağlam adımlarla yürürsünüz.Odasına renkli bir badana yaptırdığını görmek, sevinecek bir haber almaya; badana yaparken kireçlerin odasının her tarafa yayıldığını görmek, umulmadık bir yerden büyük bir haber almaya işarettir.

BADE
Rüyada bade görmek saygınlı ile tanınan bir kadınla birlikte olmaya işarettir.

BADEM
Rüyada badem yemek, bereket ve mutluluktur. Badem soymak insanlar hakkında olumlu şeyler düşünmediğinize, Badem kırmak ise yeni bir işe işarettir.Rüyada görülen badem ağacı çok çalışma sonucu zenginliğe yorulur.Tatlı badem, helal mala, Acı badem, doğru sözlü olmaya, Kuru badem, hüzne, Bir başkasına badem vermek, kendi işine ortak almaya, Ağaçtan badem koparmak, dava zoruyla bir kazanç elde etmeye,Badem yaprağı, büyük bir kimseden çıkar sağlamaya,Zamanında yeşil badem görmek ise hayra ve bolluğa işarettir.

BADEM AĞACI
Rüyada badem ağacı görmek, ahmak bir kimseye, bazen de garip bir adama, bazen acı bazen tatlı konuşan, bir halde durmayan bir kişiye işarettir. Bazılarına göre rüyada badem ağacı görmek, değişken tabiatlı, gıybeti seven bir yakına delalet eder.

BADEMCİK HASTALIĞI
Rüyada bademcik hastalığına tutulmak, düzensiz hayatınızın değişmeden devam edeceğine işarettir.Bademcik ameliyatı geçirmek ise sıkıntıları atmak yoluyla başarı elde edeceğinize yorulur. BAĞ
Rüyada bağ görmek işlerinizde bereket göreceğinize ve neşeli olmaya yorulur.Bağda üzüm çubuğu dikmek, bir süredir tasarladığınız bazı faydalı şeylerin hayat bulmasına işarettir.Üzümleri olgunlaşmış bağ içinde dolaşmak, sağlık ve umuda, hayat için iyimser olmaya işarettir.Bağda vaktinde üzüm yemek hayra yorulur. Üzümü vakitsiz yemek ise sadece bugünü düşünüp, geleceği düşünmemeye delalet eder.

BAĞ VE BAHÇE BEKÇİSİ
Rüyada bağ ve bahçe bekçisi görmek, sorumlulukların farkında olmaya ve bu özelliğiniz sayesinde mal, mülk sahibi olacağınıza işarettir.

BAĞIRMAK
Rüyada bağırdığını görmek, bir aksaklığın önceden görüleceğine yorulur.Rüyada ağlamakla karışık bir ses duymak, ferahlık ve sükun işaretidir.Sokakta yaşlı ve düzgün kıyafetli bir adamın akla yakın gelen sözleri bağırarak söylediğini görmek, o yılın bereket ve iyiliğine, ticarette ve hayırlı işlerde kazancına işarettir. Eğer bağıran adam anlamsız ve korkulu şeyler söyler ise o zaman rüya sahibi birisi tarafından aldatılacak veya zarar görecek demektir.

BAĞIRSAK
Rüyada karnından bağırsak çıktığını görmek, ölüme veya sırların açığa çıkmasına işarettir. Evliler için ise şiddetli geçimsizliğe veya boşanmaya yorulur.Bağırsak yediğini gören, bir yetimin veya kendisine emanet bırakılan malı yer.

BAĞIRTLAK KUŞU
Rüyada bağırtlak kuşu görmek, faydalı işlere ve kibirli bir erkeğe işaret eder.

BAĞLAMAK
Rüyada bir şey bağlamak iyi değildir.Adam bağlamak, size haset edenlerin çoğaldığını fakat size zararları dokunmayacağına;Hayvan bağlamak, para kazanmak için harcanan emeklerin boşa gideceğine,Bohça bağlamak, evinizde misafir kalan birinin sizi soyup kaçmasına,Köpek bağlamak, bir iş için sevinmeye fakat sonu keder olacağına,Düşmanını bağlamak, haksız bile olsa iyi bir kazanç elde etmeye işarettir.Birisini elinden bir yere bağladığını görmek, rüya sahibi sebebiyle o adamın günaha gireceğine ve kedere düşeceğine delalet eder.Bir insanı veya hayvanı bir yere bağladığını görmek, onları koruyacağına, işlerinde onları zarardan sakınacağına delalet eder. Bazı yorumcular da demişlerdir ki; insan özgür olduğu için, onu bağlamak, işinde ve gücünde hürriyetini elinden almak demek olduğundan iyi değildir. Fakat hayvan bağlamak hayırlıdır.

BAĞLANMAK
Rüyada iki elinin birbirlerine bağlanmış olduğunu görmek, kudretsizlikle yorumlanır. Bir kimsenin iki elini bağlamak onu iktidardan düşürmektir. İki elinin birisi tarafından bağlandığını görmek, o kimse vasıtasıyla iktidarının elinden alınacağına işarettir. İki elini bağlı görmek, rüya sahibi için kötü ve hayırsızdır. Bütün işlerinin bağlı ve iktidarının kısıtlı olduğuna delildir. El ve ayakları bağlı olan kimsenin bunun çözüldüğünü görmesi hayırlıdır. Çünkü bu iktidarsızlık ve acizliğinden kurtulmaya işaret eder.Rüyasında bir iple elinden bir yere bağlı olduğunu görmek, günah kazanmaya ve bir rivayete göre kedere işarettir. Ayağından bağlı olduğunu gören, hayır ve şerde,zenginlik ve fakirlikte, her ne halde ise, halinde devam eder. Öyleyse fakir ve güçsüz için bu rüya iyi değildir.Bir direğe veya ağaca bağlanmış olduğunu görmek iyi değildir. Vücudunun bir yerinden başka bir kimseye bağlandığını gören, iyi ve kötü, her türlü işinde o kimseye yakın olur. Rüyasında kendini elinden veya ayağından bir yere bağlandığını gören, kendi kusuru ile işlerini bırakır, veya bir yük altına girer yahut kendi isteği ile özgürlüğünü kısıtlar.

BAHAR
Rüyada bahar mevsimini görmek ferahlık ve aşkta mutluluktur.

BAHARAT
Rüyada baharat görmek, çok hoşsohbet ve keyif verici fakat bir o kadar da size maddi olarak yük olan, miskin bir yakınınıza işaret eder.Bir başka yoruma göre ise rüyada görülen baharat hastalığa veya bir yabancının size zararı dokunacağına işarettir.

BAHAR ÇİÇEKLERİ
Rüyada bahar çiçekleri toplamak, rızkın artması, iç sıkıntılarınızın dağılması ve kalbinizin hafifleyip arzularınızın gerçekleşmesi ile tabir edilir.Ayak altında ezilen bahar çiçeklerini görmek, hayal kırıklığına uğrayacağınıza ve talihinizin yolunda gitmeyeceğine işaret eder.

BAHÇE
Rüyada bahçe düzelttiğini gören uzun ömürlü olur. Meyve ağaçları ve çiçeklerle süslü bahçe görmek bilhassa bekarlar için çok hay ırlıdır. Nişanlanma veya evlenmeye işarettir.Rüyada evinin bahçesini görmek, güvenceye, temiz namusa ve mala yorulur.Rüyada çiçek toplamak, yaptığınız işte yardımsız kalmamaya, Bahçeye ağaç dikmek, temiz ve mutlu bir hayat sürmeye, Bahçe sulamak, dar günlerin geçmesine, Bahçe kazmak, sefalete, Kurumuş bahçe görmek ise işlenecek bir suçtan ötürü mahkumiyete işarettir.Bazı yorumculara göre; bir bahçe görmek, fakat içindeki yeşilliklerin ve ağaçların ne olduğunu bilmemek, İslam ve din ile yorumlanır. Bir bahçede bulunduğunu ve bunun da kendi malı olduğunu görmek, rüya sahibinin dini kuvveti olduğuna ve inancının tam olduğuna işarettir. Başka birisine ait olan bir bahçeye girdiğini gören, faziletli kimselerle tanışıp arkadaş olur ve onlarla birlikte hacca gider.

BAHÇE DUVARI
Rüyada bahçenin etrafını duvarla çevrili görmek, yaptığınız işlerin yerinde olduğuna, çalışmalarınızın gerek kendiniz ve gerekse insanlar için faydalı olacağına işarettir.

BAHÇIVAN
Rüyada bahçıvan, feraha, sevince ve çok rızka yorumlanır.Bahçıvana para vermek, işlenen suçların bağışlanacağına, Bahçıvan tutmak, hastalığa, Bahçıvanla karşılaşmak, çalışma gücünün artmasına, mutlu yuvaya ve kazanca, Bahçıvanı yola koymak ise iktidar sahibi olmaya delalettir.

BAHRİYELİ
Rüyada bahriyeli görmek, özlediğiniz bir insanla yakında görüşmeye ve elinizden çıkacak ufak bir kazaya işarettir.

BAHSE GİRMEK
Rüyada bahis oynamak, hatalı bir iş yapmanın hesabını vermeye çağrılmaya işarettir.

BAHŞİŞ
Rüyada bahşiş dağıtmak, büyük bir ticaret yapmaya; bahşiş vermek, kaybolan bir şeyin bulunmasına; büyük bahşiş vermek, yükselmeye ve itibara; küçük bahşiş vermek ise bir dertten kurtulmaya işarettir.

BAKAN
Rüyada bakan görmek, devlet kapısında bir işinizin olacağına yorumlanır.

BAKARA SURESİ Rüyasında Bakara Suresi’ni okuyan veya okunduğunu gören kimsenin; mahallesinden başka bir mahalleye taşınacağına, ömrünün uzun olacağına, belâ ve felâketlerden beri olacağına ve düşmanlarının şerrinden kurtulacağına yorumlanır.Bir hâkimin rüyasında Bakara Suresi’ni okuduğunu veya okuyan kimseyi dinlediğini görmesi; o hâkimin uzun süre görevde kalacağına, rızkının bol olacağına, bir yoruma göre de ilim sahibi olacağına, hayır ve berekete kavuşacağına delalet eder.

BAKIR
Rüyada bakır görmek bekarlar için evliliğe, evliler için ise çocuk sahibi olmaya yorulur.Bakır satmak, zarurete düşmeye; bakır almak, hayaperest ve para canlısı olup , zenginleşme ihtimaline; yanında bakırdan bir şey bulduğunu görmek ise düşmanların kinine karşı tedbirli olmak gerektiğine işarettir.

BAKIRCI
Rüyada bakırcı gören kimse hakkında yalan sözler söylendiği ve iftira atıldığı şeklinde yorum yapıldığı gibi rüyada bakırcı görmek, çalışkan bir kimseyle iş yapmaya fakat çok konuştuğu için rahatsızlık duymaya da yorulur.

BAKİRE
Bir kimsenin rüyasında bakire bir kız görmesi; bu kimsenin başından nişanlılık veya evlilik geçeceğine delil sayılır. Böyle bir rüyanın görülmesi; evli olan bir kimse için bir çocuğunun olacağına işaret eder. Bir başka yoruma göre: Rüyada bakire görülmesi; dünyalıkla da tabir edilir.

BAKKAL
Rüyada bakkal görmek, insanlara karşı dikkatli olmaya, hakkaniyetle davranma hususunda duyarlı olmaya ve bu özelliklerden taviz vermemeye işarettir.Rüyada bir bakkal dükkanına girdiğini görmek, evine yeni birşeyler satın alacağına; bakkaldan bazı yiyecek maddeleri alıp evine getirdiğini görmek, beklediği bir işinin olacağına ve eline hayli para geçeceğine; bakkaldan şeker ve ona benzer tatlışey ler aldığını görmek, beklemediği misafirleri ağırlay acağına; bir bakkala dükkan içinde el sıkıştığını görmek, yiyecek bakımından sıkıntıya düşeceğine; bakkal dükkanının kapalı olduğunu görmek, rızık bakımından darlık çekeceğine işarettir.

BAKLA
Görülen bakla sarı ise, üzüntü ve kedere, kuru ise sevinç ve bolluğa, büyüyüp gelişen mala yorumlanır. Yeşil bakla rızka, giyeceğe ve temizliğe yorumlanır.

BAKLAVA
Rüyada baklava görmek, güçlükle kazanılan paraya yorulur.Baklava yemek ve yapmanın yorumu da böyledir ancak karşılaşılan güçlüklerin sonu iyi gelir.Rüyada baklava yediğini görmek, müjdeli bir haber almaya da yorulur. Bir tepsi baklava satın aldığını görmek, emlak sahibi olmaya delalet eder.

BAKRAÇ
Rüyada su dolu bakraç görme, kısmet açıklığına ve mutluluğa yorulur.Rüyada bakraç görmek, iyi ve sevinçli haberlere de işarettir.

BAKLA SATICISI
İnsanlardan işittiği söze kötü karşılık veren birisine yorumlanır.

BAL
Bal ile ilgili görülen rüyalar değişik şekillerde yorumlanmaktadır.Bir kimsenin rüyasında bal görmesi; o kimsenin eline helâl tarafından mal ve para geçeceğine işaret eder. Dindar kimselerin rüyalarında bal görmelerinin din neyi emrediyorsa onu yaptıklarına, yasak ettiği şeylerden de sakındıklarına, aynı zamanda başkalarına da yeri geldikçe nasihatlerde bulunduklarına işaret eder.Dindar olmayan kimselerin rüyalarında bal görmeleri; yorulmadan ve sıkıntı çekmeden mal ve para sahibi olacaklarına yorumlanır.Bir başka tabire göre: Bir kimsenin rüyasında gökten bal yağdığını görmesi; o kimsenin dinine olan bağlılığına ve ülke genelinde bolluğa ve berekete, kişinin rüyasında bal şerbeti içtiğini görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerine kavuşacağına, rüyasında bal yaladığını görmesi; o kimsenin evleneceğine delalet eder.Rüyanızda süzülmüş bal görmeniz; iyiliğinize ve sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, bal yediğinizi görmeniz; zengin olup bolluğa ereceğinize, hasta iseniz şifa bulup iyileşeceğinize, bal sattığınızı görmeniz; uzaktan bir haber alacağınıza, bal satın aldığınızı görmeniz; ödül kazanacağınıza delalet eder.

BAL ARISI
Rüyada bal arısı görülmesi; değişik şekillerde yorumlanmaktadır.Kirmânî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bal arısı görmesi; o kimsenin bilim adamı olacağına, bir başka yoruma göre; o kimsenin herkese faydalı olacağına ve ticaretle meşgul olacağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında arının kendisini soktuğunu görmesi; zahmet çekerek helâl mal kazanacağına, bal arısını öldürdüğünü görmesi; malından zarara uğrayacağına delalet eder.Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Kişinin rüyasında arı kovanından bir şey çıkardığını görmesi; o kimsenin evinin halkına ve tanıdıklarına zulüm yapacağına, rüyasında arı kovanından bir şey çıkarırken arıların üzerine hücum ettiklerini ve fakat ona eziyet etmediklerine, yani onu sokmadıklarını görmesi; akrabalarının aleyhinde faaliyet gösterdiklerine, fakat bir zararları olmayacaklarına, eğer toplanan arıların hücumundan dolayı öldüğünü görürse, beldesinden çıkıp başka yere hicret edeceğine işaretle tabir edilir.

BALÇIK
Beyaz ve yeşil balçık helal malla; sarı balçık hastalıkla; kırmızı balçık çalgı ve oyun ile; siyah balçık hüzün ve kederle yorumlanır. Bir balçık içinde veya bataklıkta yürüdüğünü gören kederlenir. Balçık içinde gömülüp boğulmadığını gören, öyle bir belaya uğrar ki, bir daha kurtulması zor olur. Balçıktan çıktığını gören beladan kolay kurtulur.Rüyasında pişmiş balçık yediğini gören, herkesi çekiştirir. Pişmemiş balçık yediğini gören evladı ve ailesi için mal toplar. Evini balçıkla sıvadığını gören sıkıntıya düşer. Rüyada balçık içinde yürüdüğünü gören eğer hasta ise, hastalığı uzar, kederli ise kederi artar. Balçık yoğurduğunu ve ondan kerpiç yaptığını görmekte hayır yoktur. Bir yoruma göre de kavgaya ve düşmanlığa işarettir.

BALDIR
Rüyada baldır görmek, baldırın nitelikleriyle yorumlanır.Tahtadan baldır görmek, zaafa ve korkuya; Demirden baldır görmek, ecel yakınlığına; erkek veya kadın baldırı görmek, o kadın veya erkekle evlenmeye; kesik baldır görmek, yoksul düşmeye veya açığa çıkacak bir hastalığa; birbirlerine dolaşmış baldırlar görmek ise tehlikeli bir işe kalkışmaya işarettir.

BALDIZ
Rüyada baldız görmek, yakınınızda bulunan bir kimseye muhtaç olduğu şefkati göstermeyi akıl edemediğinize veya aile içinde sizin sebep olacağınız bir huzursuzluğa işarettir.

BALE
Rüyada bale yaptığınızı veya bale seyrettiğinizi görmek, romantik duygular içinde olmaya ve sevginin karşılığını almaya işarettir.

BALERİN
Rüyada balerin görmek, zarif ve duygulu biriyle tanışmaya, beklemediğiniz bir yerden hediye almaya, kendinizi şiirle ifade etme arzusuna veya eski anılarınızı anıp, hüzün duymaya işarettir.

BALGAM
Rüyada balgam, artma ve büyümesi olmayan birikmiş bir maldır. Balgam çıkardığını gören hasta ise iyileşir, ferah ve sevince kavuşur. Rüyayı gören alimse ilimde kıskançlık yapar.

BALIK
Rüyada bulanık suda balık avlamayı görmede hay ır yoktur.Suda balık avladığını gören bir kimse ferahlayacağı bir sözü işitir. Büyük bir balık avladığını görmek, fayda ve hayra; küçük balık avladığını gören kimsenin de zevk ve menfaatinin gitmesine yorumlanır. Sazan balığını görmek, evlenmek isteyen ve birisiyle şirket kurmay ı düşünen kimse için hayra yorumlanır. Derisiz ve bu cinsten uzun olan her balık batıl amellere, zahmet, meşakkat ve meydana gelmeyen ümit ve arzulara yorumlanır. Çünkü bu gibi balıklar elden sıyrılarak kay arlar.Canlı olan bir balığı su veya başka bir yerde tuttuğunu ve onu yediğini gören, menfaate kavuşur. Canlı balık yediğini gören kimse, mülke sahip olur. Tuzlu balık hay ır ve devamlı olan mala yorumlanır. Tenasül uzvundan balık çıktığını görmek, toplumda korku ve huzursuzluğa neden olan zalim bir kimsenin def edilmesine işarettir. Denizde ölmüş balık görmek, gerçekleşmesi mümkün olmayan isteğe yorumlanır. Tuzlu balık, hastalık ve sıkıntı işaretidir.Balıkların tatlı sudan denize ve denizden tatlı suya geçtiklerini görmek, halk ve devlet arasında çıkacak anlaşmazlık ve huzursuzluğa işarettir. Kurutulmuş balık görmek, dar günde büyük bir yardım görmeye; kendisine gökten balık indiğini görmek, beklenmedik kısmete ve şöhrete; balıkların sıçradığını görmek, neşeli geçecek zamana, sevinçli olaylara; balık tuzlamak, kalp hastalığına; balık kavurmak, kedere.Balığın kılçığını çıkarmak, bazı insanların sizi aldatmaya çalıştıklarına fakat başarılı olamay acaklarına; balık yumurtası görmek, üzücü habere; balık satmak ise işinde başarılı olmaya işarettir.

BALIK AĞI
Rüyada balık ağı görmek geçime, arzuların gerçekleşmesine ve ilme yorulur.Balık ağına düşmek, korkulan şeyin başa gelmesine işarettir.

BALIKÇI
Rüyada balıkçı görmek büyük bir kazanca yorulur.Balıkçıyı denizde görmek, aile içinde büyük bir sevinç yaratacak bir olaya işarettir.Balıkçıların kavga ettiklerini görmek, ümit edilen şeyin olmayacağına yorulur.Balıkçının boğulduğunu görmek ise yaklaşan bir tehlikeye işarettir.

BALKON
Rüyada balkonda olduğunuzu görmek, güvenceden yoksun olduğunuz veya tüm dostlarınıza aynışekilde inanmakla hata yaptığınız şeklinde yorum yapılır.Bazılarına göre rüyanızda kendinizi bir balkonda oturduğunuzu görmek, bir arkadaşınız veya sevdiğiniz bir kimse veya aileniz içinde biri ile küçük bir tartışma yapacağınıza işaret eder.

BALMUMU
Rüyada balmumu görmek, aslı olmayan sözlere yorulur.Balmumu satmak, yalan sözlerle aldatılmaya; balmumu yemek, bir yakınınızın sizin için iyi şeyler düşünmediğine; balmumu hazırlamak, özgür iradenizin kısıtlanacağına; sarı balmumu ise başkalarını aldattığınıza işarettir.

BALO
Rüyada kendinizi baloda görmek, ailede geçimsizliğe veya iş hayatınızda karşılaşacağınız güçlüklere işaret eder.

BALON
Rüyada balon görmek, sürpriz bir olaya yorulur. Balona binmek ise etkisi kısa sürecek bir başarıya işarettir.Rüyada balon görmek boş ümide işaret eder. rüyada bir balonu şişirdiği halde şişmediğini görmek, beklediği şeylerin elde edilemeyeceğine; balon şiştiği ve ağzını açık bıraktığını görmek, kazanacağı paraların ona bir fayda getirmeyeceğine; şişirdiği balonun patladığını görmek, ticarette zarar edeceğine; hastası varsa daha fazla hastalanacağına; yolcusu varsa gelmeyeceğine; memur ise işinden ayrılacağına işarettir.Bazı yorumculara göre, rüyada bir balonun yavaş yavaş havaya yükseldiğini gören, bulunduğu mevkiden yavaş yavaş yükselerek geçimini bollaştırır. Bir balonun havada dosdoğru uçtuğunu görmek, hükümetin işlerinin de doğru yolda olduğuna işarettir. Bir rivayete göre rüya sahibinin işlerinin de doğru yolda olduğuna delalet eder. Bindiği balonun yavaş yavaş yere doğru indiğini görmek, kazandığı rütbeden inerek bir kenara çekileceğine işarettir. Balonun bir tarafının sakatlanıp düştüğünü görmek, bir suçla suçlanacağına ve bu yüzden işinden atılacağına; balonun parçalandığını görmek, bir felaket ve musibete işaret eder.Bazı yorumcular da demişlerdir ki; rüyada balon görmek iyidir. Rüyada bir balonu uçurduğunu görmek satın aldığı bir şeyden hayır göreceğine; balon satan adamdan balon aldığını görmek, yalan bir söz işiteceğine; aldığı balonu elinden kaçırarak gökyüzüne yükseldiğini görmek, arkadaşları arasında sevilip takdir edildiğine; balonun elinde patladığını görmek, bir iftiraya uğrayacağına fakat sonradan gerçeğin anlaşılacağına işarettir.

BALTA
Rüyada balta ile ağaç kesmek, bir aşk tuzağına düşmeye veya bir hatadan dolayı özür dilemek zorunda kalmaya yorulur. Sapsız balta görmek, evlilik hayatında duyulan hoşnutsuzluğa işarettir. Balta ve keser gibi aletlerle odun kırmak veya tahta yontmak, evli olanlar için saadete, nişanlılar için ise evlenmeye işarettir.Kör balta, para sıkıntısına; balta ile adam öldürmek, kadın için hamile kalmaya, erkek için kazanç ve başarıya; balta ile yabani bir hayvan öldürmek, düşmanların alt edileceğine işarettir.Rüyada balta görmek, işten çıkarılmaya; balta bilemek ise basiretsiz kimselerle yapılan bir işte çıkacak münakaşa ve kavgaya işaret eder.

BALYA
Rüyada balya görmek, bir merakınızın size pahalıya mal olacağına işarettir.Rüyada balya taşımak, ağır ve dayanılmaz bir işe; balya taşıyan araba görmek, ağrı ve kederlerden kurtulmaya; balya taşıyan araba ile yolculuk yapmak, huzurlu günlerin yakında olduğuna işarettir.

BALYOZ
Rüyada görülen balyoz, ağır ve yorucu bir işin habercisidir.

BAMYA
Rüyada bamya görmek, hayırlı kısmete işarettir.

BANÇO
Rüyada banço adlı çalgı aletini görmek, neşeli bir toplulukta iyi zaman geçirmeye işarettir.

BANDO
Rüyada bando görmek, hayırlı habere ve ailece sevinmeye yorulur.Bando dinlemek, büyük insanlar tarafından sevilmeye; bandoda müzik aleti çaldığını görmek, insanlara yardım etmeye; bandonun kendi kapısının önünden geçtiğini görmek, yüksek makama ve iyilik görmeye işaret eder.

BANKA
Rüyada bankaya para yatırmak, hayır ve berekete yorulur.Bankadan para çekmek, elden para çıkacağına; banka görmek ise gelirinizin emniyette bulunmasına işarettir.

BANKER
Rüyada banker görmek, paralı kimselerle dostluk kurarak ulaşmak istediğiniz mevkiiye yaklaşmayı işaret eder.

BANKNOT
Rüyada kağıt para görmek, kazanca yorulur.

BANYO
Rüyada banyo görmek iyi gelişmelere yorulur.Hamamda banyo yaptığınızı görmek, sevdiklerinizin hakkınızda ileri geri konuşmasına işarettir. Deniz banyosu yapmak, hastalıktan tamamen kurtulmayla yorumlanır. Akarsuda banyo yapmak, hayallerinizin gerçekleşmeyeceği fakat yine de hayal kurmaktan vazgeçmeyeceğinize işarettir. Bulanık suda banyo yapmak iyi değildir. Hastalığa ve sıkıntıya yorulur.

BAR
Rüyada bar görmek, büyük bir rastlantı sonucu eski bir dostunuzla karşılaşmaya ve bunun sizi üzmesiyle yorumlanır.

BARAJ
Rüyada baraj görmek, para biriktirmeye fakat umulmadık bir masraf çıkacağına işarettir.

BARAKA
Rüyada ahşap baraka görmek, üzülmeye ve yoksullaşmaya işarettir.Bir barakada oturmak ise yaşamınızın alt üst olmasıyla yorumlanır.

BARBAR
Rüyada kaba ruhlu ve barbar birini görmek, dış görünüşü itibariyle zarif ve kibar olan fakat gerçekte oldukça bencil ve katı bir insanla yaşamınızı birleştirmeye ve bu birlikteliğin size mutsuzluk getirmesine işarettir.

BARDAK
Rüyada bardak görmek ahlakınızdan şüphe edilmesine yorulur. Rüyada dolu bardak görmek, iyi habere ve hediyeye, boş bardak görmek ise tatsız habere ve kalp kırıklığına işarettir.Bir yoruma göre rüyada bardak görmek, dünya ve ahiret işlerinde çekilen sıkıntı veya görülen mutlulukla yorumlanır. Rüyasında su dolu bir bardağı elinde tutan, bol bir kısmetle müjdelenir. Bardağında kırmızı renkli bir sıvı olduğunu görmek, eşinin rahatsızlanacağına; bir bardak su dolduğunu fakat suyun bardağı doldurmayıp dibinden aktığını görmek, elindeki parasının beceriksizlik yüzünden eriyip biteceğine; bardağın tatlı bir şerbetle dolduğunu görmek, büyük bir mirasa konacağına;bardağı elinden düşürerek kırdığını görmek, malının elinden çıkacağına; bardağın yarıya kadar su ile dolu olduğunu ve bu suyu içtiğini görmek ise beklediği bir paranın ancak yarısının eline geçeceğine işarettir.Bazı yorumcular da şöyle demişlerdir; rüyada bardak görmek, kısa bir zaman sonra feraha kavuşacağınıza ve bu yüzden bir hizmetçiye ihtiyaç duyacağınıza işarettir. Toprak bir bardak su içtiğinizi görmek, eski bir davanızın lehinize sonuçlanacağına ve çok miktarda mala kavuşacağınıza işarettir. Bir bardağı kırdığınızı görmek ise fena bir haber alıp üzüleceğinize işaret eder.

BARDAKÇI
Rüyada bardakçı görmek, neslin çoğalmasına, sevginin artmasına ve ilme işarettir.

BARIŞMAK
Rüyada dargın olduğunuz kimselerle barıştığınızı görmek, aranızdaki dargınlığın daha da keskinleşeceğine yorulur.

BARMEN
Rüyada barmenden içki istediğinizi görmek, eğlence ve hoşça vakit geçirmek uğruna bazı yükümlülüklerinizi yerine getirmemenin sıkıntısını yaşamaya işarettir.

BAROMETRE
Rüyada barometreyi yükselmiş görmek ticarette kazanca, alçalmış görmek ise kayba işarettir.

BARUT
Rüyada barut görmek mütevazi bir kimse olduğunuza işarettir. Barut patlatmak, genç ve alımlı biriyle tanışmaya; barut dumanı görmek ise uzak bir yerden gelecek iyi habere yorulur.

BASAMAK
Rüyada basamakta oturduğunuzu görmek, şansınızın bir müddet daha açılmayacağına yorulur.Rüyada basamaktan çıktığınızı görmek ferahlayacağınız gelişmelere, basamaklardan inmek ise iş ve aile hayatınızda geçici bir sıkıntıya işaret eder.

BASIMEVİ
Rüyada basım evi görmek, işinizi sıkı tutmanız ve daime tetikte olmanız gerektiğine dair bir uyarıdır.Rüyada bir basım evinde işçi olarak çalıştığınızı görmek, çekingen ve içe kapanık biri olmaya ve bu yüzden de hayatta önünüze çıkan engelleri aşmakta zorluk çekmeye işarettir.Rüyada bir basımevi sahibi olduğunuzu görmek, zeka ve yeteneklerinizi yerli yerinde kullanmaya yorulur.

BASKI
Rüyada basımevinde basılmakta olan kitap ve dergiler görmek, ilimde ilerlemeye ve faydalı olmaya yorulur.

BASKETBOL
Rüyada basketbol oynadığını görmek, bir sevdiğinizden hediye veya hoşunuza gidecek bir şey almaya yorulur. Rüyada kendiniz basketbol oynuyorsanız, yakında bir işiniz istediğiniz gibi sonuçlanacak demektir.

BASKÜL
Rüyada baskül görmek, önemsemediğiniz meseleler yüzünden canınızın sıkılacağına işarettir. Baskülde bir şey tartmak, elinizden çıkacak bir mala işaret eder.

BASTON
Rüyada baston görmek bastonun şekli ve cinsi ile tabir olunur. Demir baston, hastalığa; kırık baston, tehlike ve düşmanlığa; bastonla dayak

BASUR
Rüyada basur hastalığına yakalandığınızı görmek, zamanla eski gücünüze kavuşmaya ve tekrar planlar yapmaya işarettir. BAŞ
Rüyada görülen baş, insanın otoritesi ve elinin altında bulunan sermayesidir. Başının büyüklüğü şerefinin fazlalığına, küçüklüğü de noksanlığına yorumlanır. Bir kimse rüyada kendisinin iki yahut üç başı olduğunu görse, eğer mücadele halinde ise düşmanına galip gelir, fakirse zengin olur, zengin ise salih bir evladı olur. Bekar ise evlenir ve muradına erer.Bir kimse rüyada başının arslan başına döndüğünü görürse mal ve mülk sahibi olur. Eğer köpek, eşek veya at başına döndüğünü görürse sıkıntı ve meşakkate düşer. Rüyada başını eğik gören işlediği hatalardan dolayı pişmanlık duyar. Başını açık gören tehlikelerden korunur. İki, üç başlı olduğunu görmek, zafere, zenginliğe, mutlu evliliğe ve hayırlı evlada işarettir.Rüyada başın kesildiğini ve tekrar alınıp yerine konduğunu görmek, hayat kavgasında başarılı olmaya işarettir.Başında yara ve bere görmek, hastalığa, Birisinin başını kesmek, iş hayatının iyi geçeceğine, Birinin başını kırmak, üzüntüye,Başını traş ettirmek ise kazançlı işe işaret sayılır.Rüyada baş görmek, devlet büyüğüne işarettir. Elinde kesik bir baş olduğunu görmek, bir büyük adamın elinden tutacağına ve ona hay ır ve menfaat kapılarını açacağına delalet eder. Boğazı kesilmediği halde başının vücudundan ayrıldığını gören büyüklerinden veya anne ve babasından ayrılır. Boynu kesilerek başının vücudundan ayrıldığını gören, eğer zengin ise daha zenginleşir; fakirse zengin olur; memur veya işçi ise aylığı ve kazancı artar; borçlu ise borcunu öder, sıkıntıda ise bundan kurtulur ve feraha çıkar. Bir insanın kendi başını gölgesinde veya aynada görmesi çok mal ile tabir edilir. Bir ölü başını veya kemiklerinden bir kısmını görmek, bir büyüğünden yardım görmeye işarettir. Kendi başından başka bir başı daha olduğunu görmek, beşşekilde yorumlanır; uzun ömür, işlerinde kolaylık, iyi bir son, bir şirkete katılma, büyüklere yakın olma. Başının yarıldığını veya yaralandığını veya kırıldığını görmek de üç şekilde yorumlanır; çocuk, miras, üstünlük.Başının insandan gayri bir yaratığın başı olduğunu görmek, hayır ve menfaatle yorumlanır. Rüyada başın büyümesi şeref ve yükselişe, küçülmesi ise bunun aksine işarettir.

BAŞAK
Rüyanızda bir tarlada buğday veya arpa başağı görmeniz; hayırlı bir evlâda sahip olacağınıza, tarlada başakları demet halinde görmeniz; evlâdlarmızdan bir kısmının askerlik veya evlenme işleriyle meşgul olacağınıza, tarladan başak toplayarak bir vasıtaya yüklediğinizi görmeniz; evlâdlarmızdan birisinin askerlik, evlenme veya memuriyet nedeniyle evden ayrılacağına işaret eder.

BAŞINI TAŞA VURMAK
Rüyada başını taşa vurduğunu görmek, herkes için hayır değildir. Bazılarına göre başını taşa vurmak büyük bir günah işlediğinden dolayı fazla üzülmeye işaret eder. Başını taşa vurduğunu veya başına bir taşla vurduğunu gören büyük bir suç işler. Bir rivayete göre de namazını terk eder.

BAŞKAN
Rüyada kendinizi bir kuruma, bir daireye, veya bir yere başkan olduğunuzu görmeniz, yükselme hırsınızın çok olduğuna, fakat bu arzunuzun size faydasından çok zararı dokunacağına işarettir.Rüyada bir başkan ile tanışıp konuştuğunuzu görmek ise arkadaşınızla, dostlarınızla veya iş ortaklarınızla aranızda büyük anlaşmazlıklar çıkacağına yorumlanır.

BAŞÖRTÜSÜ
Rüyada başörtüsü görülmesi; örtünün şekline göre tabir edilir. Şöyle ki: Rüyada başörtüsü görülmesi; kadın için kocasına ve süs eşyasına yorumlanır. Bir kadının rüyasında geniş bir başörtüsü görmesi; kocasının malının genişliğine, sıkı bir başörtüsü görmesi; kocasının malının çokluğuna, beyaz bir başörtüsü görmesi; kocasının din ve rütbesine işaretle yorumlanır. Bir kadının rüyasında başında kumaştan bir eşarp veya elbise olduğunu görmesi; düşmanlarının bir takım dedikodu yaparak ve fitne çıkararak kocası ile aralarını açmak arzusunda olduklarına, rüyada görülen başörtüsünün siyah olması ve eski olması; kocasının fakir ve akıl yoksunu olduğuna delalet eder. Bir erkeğin rüyasında başına bir başörtüsü örttüğünü görmesi; bir hizmetçiye nail olacağına işaret sayılır. Bir kadının rüyasında halk içinde başörtüsünü açtığını görmesi; o kadının utanma ve hayasının gitmesine sebep olacak bir musibete maruz kalacağına, başörtüsünün başından gittiğini gören kadının kocasından ayrılacağına, başörtüsünün yine geri başına geldiğini gören kadının; kocası ile tekrar birleşeceğine yani kocasının kendisine döneceğine işaret eder. Bir başka yoruma göre: Başınızda başörtüsü görmeniz; halinizden memnun bir kimse olduğunuza, başınıza başörtüsü örttüğünüzü görmeniz; çevrenizdeki insanlarla daima iyi ilişkiler içinde olduğunuza ve onların da size karşı saygılı davrandıklarına yorumlanır. Rüyanızda başörtüsü diktiğinizi görmeniz; başka kimselerle bir takım yeni dostluklar kuracağınıza ve bundan dolayı da büyük menfaatler elde edeceğinize işaret eder.

BAŞ YAZAR
Rüyada bir yayın organının baş yazarını görmek, son derece parla ve mutlu bir yaşamın arefesinde olduğunuza işarettir.Bir gazetenin baş yazarıyla tanışmak, iş hayatınızda yükselmeyle yorumlanır.

BATAKHANE
Rüyada batakhane görmek iyi değildir. Bir yakınınız tarafından çok kötü tuzağa düşürülmeye, dolandırılmaya işarettir.

BATAKLIK
Rüyada görülen bataklık engel ve güçlük anlamına gelir. Bataklığa saplandığınızı görmek, çalışmamakta ısrar ettiğiniz taktirde yoksul düşmeye yorulur. Bataklıktan sıyrılıp çıkmak ise mütevazi bir ilerlemeye işarettir.

BATARYA
Rüyada bir bataryanın ateş ettiğini görmek, etrafınızın güvenilmez insanlarla çevrildiğine işarettir.Rüyada bir top bataryası görmek, sizi çok mutlu edecek bir haberle tabir olunur.

BATTANİYE
Rüyada battaniye görmek, bekarlar için hayırlıdır. Rüyada yırtık ve kirli battaniye görmek, hayat arkadaşı kadın veya erkeğin ahlaksızlık etmeye başlamasına ve rüyayı görene vefa ve sevgisi kalmamasına işaret eder.Battaniye satın almak, bekar ise evlenmeye; evli ise karı-kocanın iyi geçinmesine yorulur. Battaniyeyi çaldırmak, yakmak veya satmak, karı-koca arasında kavgaya ve ayrılmaya yorulur.

BAVUL
Rüyada dolu bir bavul görmek, pek yakında hayırlı bir yolculuğa çıkmaya işarettir. Boş bir bavul görmek, seyahati, herhangi bir engel yüzünden yarıda bırakmaya yorulur.

BAYILMAK
Rüyada bayıldığınızı görmek, kötü bir haber almaya işarettir. Bayıldıktan sonra ayılmak ise etkisi altında kalıp üzüldüğünüz bir olayın etkisinden kurtulmaya yorulur.

BAYIR
Rüyada bayırdan aşağı kaymak sevinçli bir habere yorulur. Bayır tırmanmak sıkıntılı günlerle karşılaşacağınıza işarettir.

BAYKUŞ
Bir kimsenin rüyasında öten bir baykuş görmesi; çekemeyen meslek arkadaşlarının onu kötülemeye çalıştıklarına yorumlanır. Bir yerde süs olarak kullanılan ve içi doldurulmuş cansız bir baykuş görmek; gerek oturduğunuz muhitte ve gerek işyerinizde çok daha parlak bir istikbâle aday olduğunuza işaretle tabir edilir. Bir başka yoruma göre: Rüyada baykuş görülmesi; inatçı ve uğursuz bir kişi olarak tefsir edilir. Hangi şekilde olursa olsun rüyada baykuş görülmesi veya tutulması ya da satın alınması pek hayra yorumlanmaz.

BAYRAK
Bir erkeğin rüyasında kendi ülkesine ait bayrağı görmesi; şeref ve itibarının artmasına yorumlanır. Rüyasında bir kadının aynı şekilde kendi ülkesine ait bayrağı görmesi; eğer bekâr ise vefakâr bir kocaya nail olacağına işaret eder.Bir kimsenin rüyasında kendi bayrağını bir top arabasına çekilmiş bir halde görmesi; mesut ve huzurlu günler geçireceğine, kişinin rüyasında tamamen kırmızı bir bayrak görmesi; bir darbe girişiminin hazırlıklarının yapıldığına, veya rüya sahibinin oturduğu şehirde yangın çıkacağına delildir. Bir insanın rüyasında siyah renkli bir bayrak görmesi; ölen bir kimsenin arkasından aşırı şekilde ağlayıp gözyaşı dökeceğine, rüyasında beyaz bayrak görmesi; devletinin eski parlak idaresini hatırlayarak, kendine bundan bir ders çıkaracağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında bir düşman elinden bayrak aldığını görmesi; iş veya memuriyet hayatında büyük başarılar elde edeceğine, kişinin rüyasında dost bir devletin bayrağını görmesi; ahbaplarıyla olan Viskilerinin çok iyi bir duruma geleceğine, kişinin rüyasında düşman bir devletin bayrağını görmesi; çok üzüleceği bir hadise ile karşılaşacağına yorumlanmaktadır. Bir kimsenin rüyasında yırtık bir bayrak görmesi; o kimsenin büyük bir korku geçirmesi neticesi hastalanacağına, rüyasında toprağa bayrak gömdüğünü görmesi; o kimsenin toprağa gömdüğü bayrak sayısınca evlilik yapacağına ve hepsinin de zengin kızlar (erkekler) olacağına yorumlanır.

BAYRAM
Rüyada bayram görülmesi sevinme ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bayram olduğunu ve bu nedenle yeni elbiseler giydiğini görmesi; eğer aralarında bir dargınlık varsa akrabaları ile barışıp bir araya geleceğine, kişinin rüyasında bayram namazına gittiğini görmesi; din yolunda ecre nail olduğuna, bayram namazından çıktığını görmesi; Allah’ın affına mazhar olacağına, rüyasında bayram yerine gidip eğlendiğini görmesi; ömrünün uzun olacağına delalet eder.

BAYTAR
Rüyada baytar görmek, evlenmeye, seyahate, yardım görmeye veya tedavi olan bir kimseye işarettir.Rüyada bir baytar tarafından hayvanların muayene edildiklerini görmek, iyi bir mevki için hazırlık yaptığınıza, yakında böyle bir mevkiye geçeceğinize işarettir.Kendinizi bir baytar olmuş görmek, kısa bir hastalık geçireceğinize, bir baytarla arkadaşlık kurduğunuzu görmek ise istediklerinizin yakında gerçekleşeceğine delalet eder.

BAZLAMA
Rüyada bazlama yapmak veya yemek, maddi açıdan ümidiniz gerçekleşmese de kısa bir süre için rızkınızın bol olmasına işarettir.

BEBEK
Rüyada bir erkek bebek görülmesi; müjde alınacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında küçük bir oğlan çocuğunu sırtına yüklendiğini görmesi; o kimsenin üzüntüye maruz kalacağına ve hastalanacağına delalet eder. Yine bir kimsenin rüyasında bir kız çocuğu görmesi; o kimsenin bolluğa ereceğine, şerefinin artacağına ve zorluktan sonra kolaylık göreceğine yorumlanır. Rüyanızda henüz meme emen bir kız çocuğu görmeniz; övgüye layık ve kendisinden iyilik ümit edilen hayırlı bir işe işaret sayılır. Rüyada küçük kız çocuğu görülmesi; rüyayı gören kimse için dünyalığa delalet eder.Bir kimsenin rüyasında bir yere bırakılmış bir kız çocuğunu kaldırdığını veya onu yüklenip götürdüğünü, ya da kendisinin bir kız çocuğunun doğduğunu görse; bu rüyayı gören kimse eğer tutuklu ise veya hukukuna tecavüz edilmiş ise veyahut da borçlu ise bütün bu sayılanlardan kurtulacağına ya da bir çocukla müjdelenerek sıkıntı ve üzüntüsünün gideceğine ve sayılanlardan hiçbiri kendisinde yoksa üzüntü ve kedere maruz kalacağına yorumlanır. Rüyanızda çocuk olduğunuzu ve beşikte bağlı bulunduğunuzu görmeniz; tutuklanacağınıza veya hasta olacağınıza yorumlanır. Rüyada görülen çocuk eğer beşikte bağlı olmayıp kendi haline bırakılmış ise; o kimsenin aklını zayi edip delireceğine işaret sayılır. Bir kadının rüyasında çocuk olduğunu görmesi; dünyanın kendisice meyletmesine ve ebediyen çocuğunun olmayacağına delildir.

BEDDUA
Bir kimsenin rüyasında ana-babasının bedduasını aldığını görmesi; işlediği bir suçtan dolayı çok utanacağına, rüyasında evlâdlarına beddua ettiğini görmesi; çocuklarının onu utandıracak hareketlerde bulunacaklarına, rüyasında bir başkası tarafından ona beddua edildiğini görmesi; hareket ve davranışlarının yakınları tarafından hoş karşılanmadığına yorumlanmaktadır. İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir şey için beddua ettiğini görmesi; üzüntü ve kedere işaret sayılır.

BEDEN
Rüyada iri ve sağlıklı bir beden görmek, mala ve şerefe yorulur.Balçıktan veya madenden beden görmek, ağır hastalık veya ölüme işarettir.

BEDEVİ
Rüyanızda bir bedevi görmeniz; içinde bulunduğunuz şu günlerde işlerinizde bir terslik meydana geleceğine ve gitmeye niyeti olduğunuz hac görevinizi de bu senelerde edâ edemeyeceğinize işaret le yorumlanır.

BEKAR
Rüyada bekar bir kadın veya erkek görmek, evliliğe işarettir.

BEKÇİ
Rüyada mal bekçisini görmek, ilim ve zikrullaha yorumlanır. Bekçinin kendisini tuttuğunu ve hırpaladığını gören, hükümet tarafından zarara uğrar.

BEKLEMEK
Rüyada beklemek, müctehidler için ilme, bazan da dindeki bozukluğa yorumlanır.

BEKTAŞİ
Rüyanızda bir Bektaşi görmeniz; artık çalışmaktan usanarak işi kendi seyrine bırakacağınıza ve fakat neticede birtakım maddî sıkıntılara maruz kalacağınıza delalet eder.

BEL
Rüyada elinizde bir bel veya kürek görmek, telaşlı olmanızdan dolayı işleri karıştırmaya yorulur.

BEL KEMİĞİ Rüyada bel kemiği görmek, evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya, ya da emin ve güvenilir bir insana işarettir.Rüyada birisini belinden ikiye böldüğünü veya kendisinin belinden ikiye ayrıldığını görmek iyi değildir. Bazı yorumculara göre, belinden böldüğü adamla arasındaki işi halledecektir.Belinden ikiye bölünüp bir yere asıldığını görmek, şöhret sahibi olmaya delildir. Eğer rüpa sahibi hayır sahibi ise kazanacağı şöhret olumlu, değilse olumsuz olur.

BELÇİKA
Rüyada Belçika’yı görmek, beklenmedik bir şekilde iş alanınızı değiştirmeye ve çalışma hayatında daha düzenli olmaya işarettir.

BELED SURESİ
Nüzhetü’l-Mecâlis adlı kitaba göre: Bir kimsenin Beled Suresi’ni okuduğunu görmesi; o kimsenin fakirlere yemek yedireceğine yorumlanır.İmam-ı Nablusînin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Beled Sûresi’ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; eğer o kimse bir konu üzerine yemin etmişse; o yaptığı yemine pişman olacağına ve bir daha yemin kelimesini ağzına almayacağı doğrultusunda tövbe edeceğine işaret eder.Rüyanızda Beled Sûresi’ni okuduğunuzu veya okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; size kötülük yapanlara iyilik yapacağınıza, cömert birisi olduğunuza, fakir ve muhtaç kimselere yardımdan elinizi çekmeyeceğinize delalet eder.

BELEDİYE
Rüyada belediye binası veya görevlisi görmek, çıkarlarınızı daha iyi korumaya veya politikaya atılmaya işarettir. BELA
Çektiği sıkıntı ve güçlüklerden sonra ferahlığa ve sevince kavuşmaya işarettir.

BELGE
Rüyada okuldan belge aldığınızı görmek, esaslı bir sanat edinemeyip zorluk çekmeye yorulur.Resmi bir yerden belge almak iyidir. Evlenmeye veya alım satım işleriyle uğraşmaya işarettir.

BEL SOĞUKLUĞU
Rüyada belsoğukluğuna tutulduğunuzu görmek, sağlığın bozulmasına ve üzüntülü günler geçirmeye işarettir.

BENZİN
Rüyada benzin görmek, bir düşüncenizin diğerini tutulmasına ve yakınlarınızı zaman zaman çelişkide bırakmaya yorulur.Rüyada benzinle elbise temizlediğinizi görmek, yakın bir zamandan sonra size hayatta çok şey kazandıracak olan bir kimse ile tanışacağınıza yorumlanır.Arabanıza benzin aldığınızı görmek, bir gönül macerası peşinde koşup, yakın bir zaman mevkiinizi kaybedeceğinize işaret eder.

BERAT
Kendisine berat verildiğini gören kimse, korktuğu şeyden emin olur.

BERAAT ETMEK
Rüyada bir davadan beraat ettiğinizi görmek, yaptığınız bir hatadan dolay ı çok üzgün olmaya ve bunu kimse fark etmeden tamir etmeyi başarmaya işarettir.

BERBER
Rüyada kendini berber dükkanında görmek, hakkında dedikodu yapılmaya yorulur.Berberde traş olmak, para harcamayı bilmemeye, ihtiyacınız olan şeyleri unutup faydasız şeyler almaya yorulur.Karınızı berberde saçlarını yaptırırken görmek, ihmalkarlıktan dolayı eşinizle ilişkinizin yıpranmasına işarettir.

BERE
Rüyada başınızda bere görmek, takıntılarınızdan kurtulmaya ve kutlu günlerinizin yakın olduğuna delalet eder. Bere renklerine göre de yorumlanır. Kırmızı bere muradınızın olacağına; yeşil bere din kuvvetine; siyah bere uzak bir akrabanızdan üzülecek bir haber almanıza; mavi bere denizyolculuğuna; sarı bere hafif geçecek bir hastalığa; beyaz beremutlu günlerin geleceğine yorumlanır.

BEREKETLİ MAHSUL
Rüyada mahsulün bereketli olduğunu görmek hayırlıdır. Bu günlerde girişeceğiniz işlerde başarılı olmaya ve hayatınızın güzelleşmesine işarettir.

BESLEME
Rüyada besleme aldığınızı görmek, yakın bir arkadaşınızın dar gününe koşmaya ve hayır duası almaya işarettir. Beslemenizi evlendirmek, kayıplarınızı telafi etmeye ve feraha çıkmaya işarettir.

BESLEMEK
Rüyada çocuk beslediğini görmek, sizi himaye edenlerin varlığına ve sırtınızın kolay kolay yere gelmemesine yorulur.Herhangi bir hayvanı beslemek ise bir defaya mahsus olmak üzere yüklü bir para elde etmeye işarettir.

BESMELE-İ ŞERİF
Bir kimsenin rüyasında Besmele’yi güzel bir hat ile yazılmış görmesi; ilme, hidayete ve Besmele’nin bereketi ile rızka yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Besmele’yi yazdıktan sonra imha ettiğini veya bir kuşun, yazdığı Besmele’yi kapıp kaçırdığını görmesi; rızkının tükenip ömrünün sona erdiğine işaret eder.Böyle bir rüyanın görülmesi bazen de, rüya gören kimsenin vücudunda meydana gelen bir hastalığın veya şikâyetçi olduğu herhangi bir şeyin artmasına yorumlanır.Hülasa: Kişinin “Euzü besmele”yi güzel bir yazı ile bir kâğıda yazdığını görmesi; rızkının ve malının artacağına, çiftçi ise tarlasından veya bahçesinden bereketli mahsûl alacağına delalet eder. Kendi mezhebine göre namazda Besmele okuma mecburiyeti olmayan bir kimsenin rüyasında namaz kılarken besmele okuduğunu görmesi; lüzum hâsıl olmadığı halde borç altına gireceğine, bazen de böyle bir rüyayı görmek; kişinin annesinden yüz çevirip babasına veya babasından yüz çevirip annesine döneceğine ya da sünneti farza, nafileyi sünnete veya bid’ati müstehaba tercih edeceğine delalet eder. Rüyada görülen Besmele, ne ile yazılmış ise onunla tabir edilir. Eğer Besmele altın yazı ile yazılmış ise; rızkın bolluğuna, ibâdet ve tâate önem verilmesine ve inancın kuvvetli olduğuna yorumlanır. Aynı zamanda Besmele hangi cins kalemle yazılmış ise ona göre de rüya tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında Besmele’yi okunmayacak bir şekilde yazdığını görmesi; mezhebinin karışıklığına ve itikadının bozukluğuna yorumlanır. Kişinin rüyasında İbranî, Süryânî ve Hind misilli yabancı kelimelerle Besmele yazdığını görmesi; yabancı parayla, kadın ve cariyelerle ve kölelerle arkadaş olmaya işaret eder. Bir kimsenin rüyasında demirden bir kalemle Besmele yazdığını görmesi; kuvvetinin artmasına, rızkının bolluğuna ve çalışmakta olduğu işinde sebat edeceğine işaret sayılır. Kişinin rüyasında normal kalem gibi gümüş kalemle Besmele’yi yazdığını görmesi; eğer kalem eğri büğrü bozuk bir şey ise; o Besmele’yi yazan kimsenin orta halli bir kimse olmasına delalet eder. Eğer Besmele’nin yazıldığı kalem düzgün bir kalem ise, yüksek rütbeye, ilim ve amele yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Besmele’yi bir kâğıda yazdığını görmesi; o kimsenin sevap kazandıran bir iş işleyeceğine, rüyasında deri üzerine yazdığını görmesi; bir miras talebinde bulunacağına, kırmızı, sarı ve beyaz bir kumaş üzerine yazdığını görmesi; o kimsenin ferahlığa ve sevince kavuşacağına, yeşil bir bez üzerine yazdığını görmesi; rüya sahibinin şehid olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Besmele’yi bu sayılan şeylerin dışında başka bir şey üzerine nurla veya altınla yazdığını görmesi; bir müjde alacağına ve saâdete ereceğine işaret eder. Rüyada Besmele’nin şekil ve noktalarının görülmesi; eğer Besmele hanımla yorumlanırsa; Besmele’nin şekil ve noktası hanımın malına, eşyasına, doğurmasına ve namuslu bir hanım olduğuna işaret eder. Eğer Besmele mal ile tabir edilirse; Besmele’nin noktaları da malın faydalı olan zekâtına delalet eder. Rüyada görülen Besmele’nin harekelerine göre de yorumu yapılır. Şöyle ki: Besmele’nin üstün denilen harekesi mansıba, esre denilen alt harekesi göreve son verilmeyi, ötre denilen harekesi üstünlüğe, ömrün bittiğine ve dolayısıyla veya yapılmakta olan bir işin bittiğine yorumlanır. Bu sayılanların dışında Besmele’de bulunan diğer alametler ise; rüya sahibinin ilmine ve dünyasının iyi olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Besmele’de bulunan kelimelerin yer değiştirdiğini görmesi; o kimsenin dînini veya mezhebini değiştireceğine veya cariyeyi hür kadından üstün tutacağına delalet eder. Rüyanızda bir başkasının yazdığı Besmele’yi imha ettiğinizi görmeniz; verdiğiniz sözden cayacağınıza veya İslâm Dini’nden döneceğinize, ya da cimrilik yapacağınıza işaretle yorumlanır. Böyle bir rüya gören kimse; eğer hasta ise şifa bulup iyileşeceğine, günahkâr ise; tövbe edip Allah’a sığınacağına yorumlanır. Bazen de böyle bir rüyanın görülmesi; evliliğe, sâlih zürriyete veya ticâret maksadıyla biriktirmiş olduğu malından kazanç sağlayacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında namaza başlamak üzere “Euzü besmele”çektiğini görmesi; eğer dinî görevleri yerine getirmekte tembellik gösteriyorsa tekrar hak yola dönerek Allah’ın sevgili kulu olma yolunda mesafe alacağına işaretle tabir edilir.

BESTE
Rüyada kendinizi beste yaparken görmek, zekanın parlaklığına ve fakat bunun yerinde kullanılıp geliştirilmediğine yorulur. Bu rüya aynı zamanda içinden çıkılması güç bazı hesaplar yapmaya ve bu yüzden de sıkılmaya işarettir.

BEŞİ BİR YERDE
Rüyada beşi bir yerde takmak veya size takıldığını görmek, mal mülk sahibi olup zenginleşmeye işarettir.

BEŞİK
Rüyada beşik görmek, evlilik ve neseptir.Beşik yapmak veya almak, bekarlar için evlenmeye, evliler için çocuk sahibi olmaya işarettir.Evli kadın madeni beşik görmüşse erkek, tahta beşik görmüşse kız çocuğu olur. Beşiğin kendi kendine kırıldığını görmek, çocuk hakkında üzüntüye; çocuğu beşikten almak, aileyi ihmal etmeye; çocuğu beşiğe koymak, ailesine faydası dokunmaya; beşik satmak, kırmak veya vermek ise ailede huzursuzluğa ve ayrılığa işarettir.

BEYAZ RENK
Rüyada yüzünün bulunduğu halden daha beyaz olduğunu gören hasta olur. Yanağının beyaz olduğunu gören kimse izzet ve ikrama nail olur.Rüyada beyaz renk genellikle mutluluğa işarettir. Beyaz bir yatak görmek, evleneceğine, kar üzerinde yürüğünü görmek hasta ise iyileşeceğine, karın üzerine uzanıp yattığını görmek bütün endişe ve sıkıntılardan kurtulacağına işaret eder.

BEYAZ PEYNİR
Rüyada görülen beyaz peynir, çok kazançlı bir işle yorumlanır.

BEYAZ SAYFA
Rüyada üzerine yazı yazılan beyaz sayfayı görmek, rüya sahibinin yapacağı yemine yorumlanır.

BEYGİR
Rüyada görülen beygir, insanın çaba ve gayretidir. Beygirlerin büyükleri dünya işlerinin faziletlisidir.Bazı yorumcular da beygir yolculuktur demişlerdir. Beygirinin toprakta veya çöplükte yuvarlandığını gören kimsenin çalışma ve gayreti fazla olur ve malı da ziyadeleşir.Beygirinin suda boğulduğunu gören kimse ölür ve onun üzerine gelecek bir beladan korkulur. Bir kimsenin beygiri çalınsa, o adam hanımını boşar. Beygirinin zayi olduğunu gören kimse, hanımı hakkında kötülük eder.Dişi beygire sahip olduğunu gören, bir kadına sahip olur.

BEYİN
Rüyada beyin görmek, biriktirilmiş mala ve tedbirli olmak gerektiğine yorulur.Rüyada beyin yemek, üzüntü verici bir olayla karşılaşma işaretidir.Beyin almak, fazla mesai yapmaya, beyin satmak ise fakir düşmeye yorulur.Patlamış beyin, size verilen sözlerin havada kalacağına, sulanmış beyin ise iki sevgili arasındaki kavgaya işarettir.Koyun beyni başkalarının işine de koşturmaya,Kuzu beyni boş bir yolculuğa, İnek beyni, uğranacak büyük bir zarara, Keçi beyni ise sonu gelmeyen münakaşaya işarettir.

BEYT-İ MUKADDES
Rüyada Beyt-i Mukaddesin görülmesi hayra yorumlanır. Bir kişinin rüyada kendisini Beyt-i Mukaddes’in bulunduğu Arz-ı Mukaddese’de görmesi; iyiliği emir ve tavsiye eden bir kimse olduğuna işaret eder. Bir rivayete göre de: Günahlarından temizlendiğine, hayır ve berekete, ibadet ve tâate nail olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisini Beyt-i Mukaddes’te görmesi; o kimsenin dindar bir kişi olduğuna, hacca gideceğine, kıyamet gününde peygamberlerle beraber haşrolacağma, kişinin rüyasında Beyt-i Mukaddes’te Kur’an okuduğunu görmesi; zimmet ehli ile girişeceği dînî tartışmayı kazanacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Beyt-i Mukaddes’te Rahman kapısından girdiğini görmesi; Allah’ın rahmetine nail olacağına, içeri girmediğini ve Beyt-i Mukaddes’in civarında dolaştığını ve mübarek yerleri ziyaret ettiğini görmesi; hayra yorumlanır. Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Arz-ı Mukaddese’yi (Mescid-i Aksâ’nm bulunduğu toprakların tamamı) görmesi dört şekilde tabir olunur: 1. Böyle bir rüya gören kimsenin berekete nail olacağına 2. Günahlarının bağışlanacağına 3. Rüya gören kimsenin kanaatkar bir kimse olduğuna 4. Rüya sahibinin rahat ve huzurlu bir hayat yaşayacağına yorumlanır. Hulâsa; Arz-ı Mukaddese’yi rüyada görmek; hangi şekilde olursa olsun hayra işaretle tabir edilir.

BEYTULLAH
Rüyada adına “Mescid-i Harâm’da denilen Beytullah’ın görülmesi ve orada ibâdet edilmesi; günahların affına vesile olacak bir hayrın işlendiğine yorumlanır.Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Beytullah’a giderek hac yaptığını görmesi; beş şekilde yorumlanır. Böyle bir rüya gören kimsenin emniyet ve selâmette olduğuna, hac yapacağına, adaletli davranacağına ve huzurlu bir hayat süreceğine delalet eder.İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Beytullah’da Makâm-ı İbrahim’in yanında namaz kıldığını görmesi o kimsenin İslâm’ın emirlerini yerine getirdiğine ve imanı kuvvetlenerek hacca gideceğine delalet eder.Rüyada Makâm-ı İbrahim’e girildiğinin görülmesi; her türlü korku ve endişeden kurtuluşa eriteceğine, rüyayı gören kimsenin anne ve babasından miras kalacağına ve dînî ilimleri tahsil edeceğine yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında Beytullah’a girdiğini ve namaz kılmadan da dışarıya çıktığını görmesi; o kimsenin elinden mal veya para çıkacağına yahut memleketinden ayrılarak gurbete gideceğine, kişinin rüyasında Beytullah’ın lambalarını yaktığını görmesi; bir çocuğu yüzün çok sıkıntı çekeceğine veya çocukları üzerine bir adağı varsa derhal bunu yerine getirmesi gerektiğine delalet eder.Kişinin rüyasında kendisini Müzdelife’de görmesi; ibâdet etme alışkanlığından dolayı övüleceğine, şöhrete nail olacağına ve borcu varsa ödeme imkânı bulacağına işaretle tabir olunur.

BEYİT YAZMAK
Rüyada şiir beyti yazdığını görmek çekilen zahmetlerin karşılığını ilim olarak almaya yorulur.

BEYYİNE SURESİ
Nüzhetü’l-Mecâlis adlı kitaba göre bir kimsenin rüyasında Beyyine Sûresi’ni okuduğunu görmesi; o kimsenin korku ile ümit arasında yaşadığına yorumlanır. İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Beyyine Sûresi’ni okuduğunu veya okuyandan dinlediğini görmesi; günahlarından dolayı tevbe etmeden dünyadan âhirete intikâl etmeyeceğine ve böyle bir rüya gören kimsenin insanları öğüt ve nasihatları ile doğru yola davet edeceğine delalet eder.

BEZE
Rüyada vücudunuzda bezeler olduğunu görmek, sıkıntıya dışa vurup rahatlamaya, hasta varsa iyileşmeye ve cesaretin artmasına işarettir.

BEZELYE
Rüyada görülen bezelye, hayatınıza renk katacak bir insanla buluşmaya yorulur.

BEZİK
Rüyada kendinizi bezik oynarken görmek, pek hoşlanmadığınız insanları ağırlamak zorunda kalmaya ve istemeyerek de olsa çok masraf yapmaya işarettir.

BEZİRYAĞI
Rüyada beziryağı yediğinizi görmek, ağır bir hastalığa veya işlerin ters gitmesine yorulur.

BIÇAK
Rüyada bıçak bilediğini görmek, iftiraya uğramaya yorulur.Üzerinizde bıçak taşıdığınızı görmek, etrafınızda tehlikeli insanların bulunduğuna dair bir uyarıdır.Bıçak satın almak, tedbirli olmak gerektiğine; bıçak kaybetmek ise muhtemel bir tehlikeden kurtulmaya işarettir.Bir yoruma göre rüyada bıçak görmek, kuvvet kudretinin devamlı olacağına; bıçakla bir şey kesmek, eline geçecek mal ve para olarak yorumlanır.Bazılarına göre bıçak evlat ile, kını ise eş ile tabir olunur. Elinde kendisine ait bir bıçak olduğunu görmek başarıya işarettir.Elinde bir bıçakla iş gördüğünü görmek, yapacağı bir işten vazgeçtiğine işaret eder. Rüyasında kendisine bir bıçak verildiğini gören, birisiyle dostluk kurar veyahut kendisine yardımcı olacak bir çocuğu dünyaya gelir.

BIÇKI
Rüyada bir bıçkı makinası görmek, tuhaf bir rastlantı sonucu kötü bellediğiniz bir kimseden bir yardım görmeye işarettir.

BILDIRCIN
Bir kimsenin rüyasında bıldırcın kuşu görmesi; o kimsenin uzun bir yolculuğa çıkacağına, ancak araya giren bazı engeller dolayısıyla bu yolculuğu yarıda kesip geriye döneceğine işaret eder.Rüyanızda bıldırcın eti yediğinizi görmeniz; eğer bekâr iseniz nişanlanıp evleneceğinize, eğer evli iseniz hayırlı bir yolcunuzun geleceğine delalet eder.Bir çocuğun rüyasında bıldırcın görmesi; anne ve babasından büyük bir sevgi ve alâka göreceğine ve kendisinin de bu sevgi ve alâkaya lâyık birisi olarak büyüyüp yetişeceğine işaretle tabir edilir.Bir başka tabire göre: Rüyada bıldırcın görülmesi; uzaktan gelecek mal ve nimete yorumlanır. Kişinin rüyasında bıldırcın tuttuğunu Veya avladığını görmesi; hiç beklemediği bir yerden rızık ve nimete nail olacağına delalet eder.Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında sığırcık ve bıldırcın görmesi; dört şekilde yorumlanır. Bu rüyayı gören kimsenin erkek evlâdı olacağına, helâl rızık kazanacağına, mal ve menfaat elde edeceğine işaret eder.

BIYIK
Rüyada bıyık görmek bazen iyi, bazen kötüdür.Siyah ve büyümüş bıyık görmek çok hayırlı ve faydalı kazanca ve yaşama işarettir.Kadın rüyasında kendini bıyıklı görürse bir erkek çocuk sahibi olur, bekar ise evlenir.Bıyığı çıktığını görmek kuvvet, kudret ve mala işarettir.Bıyığını beyazlamış görmek, başlanılan işten vazgeçmeye yorulur.Bıyığını traş ettiğini görmek, borç varsa ödemeye ve selamete çıkmaya yorulur.Birisini bıy ığından tutup çekmek ise çekilen kimseye bir zarar vereceğinize işarettir.

BİBER
Rüyada biber görmek, üzüntüye ve dikkatli olmak gerektiğine işarettir.Rüyada biber satın almak, sıkıntılı günlere; başkasından biber almak, işyerinizde azar işitmeye; biber vermek, hastalıktan kurtulmaya işarettir.Rüyasında yeşil biber yemek, dostluğuna güvenilir bir insan olduğuna, fakat yaptığı işten dolayı pişman olacağı anlamına gelir.Biber hem iyi hem de kötüye yorumlanır. Rüyasında biber turşusu yediğini görmek, eşiyle arasının açılacağına; kara veya kırmızı toz biberden yemeğine serptiğini görmek, acı bir haber alacağına; bir bahçeye biber ektiğini görmek, yeni bir için bir daireye başvurduğuna; bir bostanda ekilen biberlerden topladığını görmek, hayatında mutlu günlerin yakın olduğuna işarettir.

BİBERON
Rüyada bir bebeğe biberon süt içirdiğini görmek, bir yetimi sevindireceğine; biberona süt doldurduğunu görmek, bir yerden eline para geçeceğine; biberonun elinden düşürüp kırdığını görmek, beklediği bir menfaatin olmayacağına işarettir.

BİBLO
Rüyada biblo görmek veya almak, istemeden kalbini kırdığınız bir kimseden iyilik görmeye işarettir.

BİFTEK
Rüyada biftek görmek, hiç haz duymadığınız insanlarla bir araya gelmeye delalet eder.

BİLARDO
Rüyada bilardo oynamak, gönül meseleleriyle yorumlanır. Oyunu kazanmak, aşkta kazanmaya, oyunu kaybetmek ise aşkta üzülmeye işarettir.

BİLEĞİ TAŞI
Rüyada bileği taşı görmek, en son söylenecek sözü ilk söylemeye ve içi dışı bir olmaya yorulur.

BİLEK
Rüyada görülen bilek, özgüveninizin artmasıyla hayatta çok daha başarılı ve insanlara daha faydalı bir insan olacağınıza işarettir.Bir kişinin rüyasında bilek yarışı yaptığını görmesi, onun hayatta rakipleriyle yarıştığına; eğer karşısındakinin bileğini kıvırdı ise o yarışı kendisinin kazanacağına; bileğinde bir yara veya çıban görmesi rakiplerinin üstünlüğüne ve işlerinin bozulacağına işarettir.

BİLEMEK
Rüyada herhangi bir şeyi bilemek, yakınlarınız arasında sevgi ve itibarınızın artmasıyla yorumlanır.

BİLET
Rüyada bilet görmek, ümide delalet eder. Rüyasında bir kişiden bir piyango bileti aldığını görmek, bir devlet dairesinden bir haber beklediğine; bir vapur, tren veya uçağa binmek için bir gişeden bilet satın aldığını görmek, bir hastalığa yakalanacağınıza fakat bu hastalığın uzun süre devam etmeyip iyileşeceğine; yolda yürürken bir bilet bulduğunu görmek, bir mirasa konacağına; bir sinema veya tiyatro için bilet alıp içeriye girdiğini görmek, eşiyle arasının açılacağına; tiyatrodan veya sinemadan çıktığını görmek, eğer anlaşamıyorsa eşiyle arasının iyileşeceğine; bilete büyük bir para çıktığını görmek, bir yerden bir alıp üzüleceğine işarettir. Rüyada herhangi bir vasıta bileti aldığınızı görmek, yolculuklarınızın kazasız belasız geçmesine de yorulur. Her ne biçimde olursa olsun, kaybettiğini görmek, mahkeme yoluyla çözülecek bazı güçlüklerin çıkacağına, belit almak bu güçlüklerden kurtulacağına yorumlanır.

BİLEYİCİ
Rüyada bileyici görmek, bir saplantınızı ancak hayat tecrübesi engin bir kimseyle konuşmak suretiyle yok edebileceğinize işarettir.

BİLEZİK
Rüyada bilezik görmek, genellikle hayırlıdır. Bekar birinin rüyasında bilezik görmesi yakın zamanda evlenmeye işaret eder.Bir kadına bilezik hediye etmek, dostluğunu istediğiniz bir kadından olumsuz karşılık almaya veya bir kadınla kurduğunuz ilişkinin size zor zamanlar yaşatacağına işarettir.Altın bilezik, mirasa konmaya; gümüş bilezik, kazancının artmasına; birisine bilezik vermek, iyilik etmeye; kadında bilezik görmek, sevinçli haberlere veya dar güne yetişecek bir insana; bileziği kolda görmek, sıkıntı ve endişeye; ölüde bilezik görmek ise onun sizden razı olmasına ve yaptıklarınızla gurur duymasına yorulur.Rüyasında büyük bir adamın kendisine bir bilezik verdiği görenin, kendi veya kardeşi bir evlat sahibi olur. Kollarında bilezik olduğunu gören, sıkıntı ve darlık çeker. Kollarına altın bilezik taktığını ve bunların büyük geldiğini gören de keder ve sıkıntıya düşer. Bir rivayete göre koluna altın bilezik takmak, kıymetli bir eşyasının çalınacağına işaret eder.Bazı yorumculara göre rüyada bilezik görmek, kedere ve üzüntüye yorumlanır. Rüyada koluna bir bilezik taktığını görmek, bir haber alıp üzüleceğine; kolundaki bileziği çıkarıp atmak, bu rüyanın aksine yorumlanır. Cafer-i Sadık’a göre rüyada bilezik görmek, beşşekilde yorumlanır; baş olmak, hikmet, hile, evlat ve kardeş.Bir bilezik takmış görmek, sevgilinizin hiçbir zaman sizi terketmek istemeyeceğine işarettir. Başka birini bilezik takmış görmek, hoş olmayan bir konuda yardımınızı isteyecekler anlamına gelir. Bir bilezik kaybetmek, hiçbir zaman olmayacak bir şey için boş yere üzülmekte olduğunuzu gösterir. Bilezik bulmak size miras yoluyla biraz para veya bir miktar arazi kalacağına işarettir. Bir bileziği sahibine geri verdiğinizi görmek, yakında başınızdan hoş bir macera geçeceğine delildir.

BİLİNMEMEK
Rüyada gurbette olan adamın geldiğini görmek, ondan sevinilecek bir haber geleceğine, bir rivayete göre kendisinin de hemen geleceğine işarettir. Kendisinin akrabalarından uzaklaşıp gurbete gittiğini gören gurbete gider veya gurbette bir adamı varsa ondan haber alamaz.Bir rivayete göre, bilinmeyen veya kaybolan kimsenin gittiği yerden döndüğünü görmek, işlerinin kolaylaşacağına; nerede olduğunu bilinmeyen adamın selametle ve sevinçle döndüğünü görmek, her işin yolunda gideceğine delalet eder. O kişiyi suratı asık ve eli boş döndüğünü gören keder ve sıkıntıya düşer.

BİLİRKİŞİ
Rüyada kendinizi bir mahkeme tarafından bilirkişi olarak atandığınızı görmeniz, kalabalık bir yerde büyük bir itibara sahip olacağınıza işarettir.

BİLLUR
Rüyada billur görmek, ahlaksız bir eşle yorumlanır. Bir billuru olduğunu ve bunu kaybettiğini gören, eşinden ayrılır veya uzak bir yolculuğa çıkar. Billur satmak ahlaksız biriyle evlenmek için hazırlanmaya, bir billur satın almak böyle bir kişiyle evlenmeye delalet eder.Billur bir kadehi veya bir şişeyi elinden düşürerek kırdığını gören, karakterinden hoşlanmadığı bir yakının kaybettiğine sevinir. Billur kabının içinden bir kelebek çıktığını görenin eşi kendisinde uzaklaşır. Billurdan yapılmış her çeşit eşya yorumda aynıdır.

BİLMECE
Rüyada bilmece çözdüğünü görmek, sinirlerinize hakim olmaya ve sabırlı yapınız sayesinde bir çok meseleleri çözme kabiliyetine işarettir.Rüyada bir başkasının çözmekte olduğu bulmacaya yardım etmek, başka birisinden fikir danışmaya; bir kişinin rüyasında bir başkasına bulmaca sorması ve onun cevap vermediğini görmesi, yapacağı işin hayırlı sonuç vermeyeceğine delalet eder.

BİNA
Rüyada yeni yapılmış bir binayı görmek, duruma göre mala veya eşe yorulur.Çok kere bir şeyi bina ettiğini görenin kadınlarla ilgisi çok olur.Evinin belli bir bölümünü güzel olarak genişlemiş olduğunu görmek, dünya halinin genişliğidir.Binayı kaldırıp izale ettiğini görmek, yakınlarını, arkadaş ve dostlarını dağıtmaya veya servetinin gitmesine yorumlanır.Bir kimse kendisini bir şehir veya bir köyde bina yapıyor görse, o kimse o yerden bir hanımla evlenir.Güzel bina, muhabbete, neşeye, geçime, güzel elbiselere, bekar kızlara ve onlardan çocuklara yorumlanır.Bazan sağlam bina, kuvvet ve şiddete, yardım görmeye, bazen de uzun ömre yorumlanır.Rüyada kubbeler gören veya yaptıranın şanı yücelir ve kıymetli kişilerle oturur kalkar.Rüyada yıkılmış bir evi yaptırdığını görmek, babasının din ve dünya işlerinde noksan bıraktığı şeyleri ikmal edip tamamlamasına yorulur. Bir amele veya çiftçinin kendi evinde iş yaptığını görmek, hanımıyla aralarında husumetin meydana gelmesi yahut bir dostu veya yakınını terk etmesiyle yorumlanır.

BİNEK DEVESİ
Geçimliliğe, çalışmak, çetinlik ve meşakkatle arzusuna erişmeye yorumlanır.

BİNMEK
Bir kimse rüyada bir hayvana bindiğini görse, nefsine uyar. Eğer güzel biner, kendini ve atı iyi tutarsa, o kimse nefsine hakim olur.

BİRA
Rüyada bira içmek, karışık ve düzensiz giden işlerin bir süre daha düzelmemesine yorulur.Birahane görmek, dost kazığı yemeye; bira dökmek, gereksiz korkulardan arınıp cesaretlenmeye; bira ikram etmek, bilmeden ve istemeden bir hataya önayak olmaya; birahanede kavga etmek,amaçlarınıza güç de olsa kavuşmaya işarettir.

BİRA MAYASI
Rüyada bira mayası görmek, sağlığa ve hastanın iyileşmesine işarettir.

BİRLEŞMEK
Rüyada cinsel ilişki kurmak, faydaya ve yükselmeye işarettir.

BİR ŞEY BULMAK
Rüyada bir şey bulduğunu görmek, ümit etmediği bir şeyin eline geçmesine delalet eder. Rüyasında altın veya gümüş ve buna benzer kıymetli bir şey bulduğunu gören, dünyalığa kavuşur. Fena bir şey bulduğunu görmek, iyi değildir.Rüyasında yiyecek bir şey bulan geniş bir geçime nail olur. Bulduğu şey elbise, kumaş veya eşya çeşidinden biri ise, eline ticaretten dolayı mal geçer. Bir rivayete göre, gümüş veya altın bulmak zarara, kömür bulmak paraya, soğan ve sarmısak kabuğu gibi şeyler bulmak haram mala delalet eder.

BİSİKLET
Rüyasında bisiklet görmek, verdiği kararlarda yanılıp zarar ettiğine işarettir. Bisikletle bir yere gittiğini görmek, yapacağı herhangi bir işte hayır olmadığına; üzerinde kendisi olmadığı halde bisikletinin gittiğini görmek, bir takım yalancı insanlarla işbirliği ettiğine; bir bisiklet satın aldığını görmek, sonunda zarar edeceği bir işe girmek istediğine işarettir.Bir yoruma göre rüyada bisiklet görmek, rüyayı görenin güç ve çetrefilli bir konuyla karşı karşıya geleceğine ve o meselenin de ancak bir sürü hatalar yapıldıktan sonra düzeleceği anlamına gelir. Bisikletle yokuş yukarı çıkmak, rüyay ı görenin evindeki ve iş hayatındaki güçlükleri nihayet yeneceğine işarettir. Bisikletle bayır aşağı inmek, mutlu geçen hayatın beklenmedik bir anda gelecek kötü haberlerle değişeceğine yorumlanır.

BİSKÜVİ
Rüyada bisküvi görmek, ailece mutlu olacağınız ve iyi kazanç getirecek bir iş yapmaya işarettir.

BİT
Rüyada bit görmek, mala ve faydaya yorulur.Rüyada bitlendiğini görmek, zengin olmaya ve yeni dostlar edinmeye, Üzerinizden bit saçıldığını görmek, malınızdan başkalarının da faydalanmasına, Bit hücumuna uğramak, mal ve kazancınızın gitgide daha da artmasına, Üzerinizdeki bitleri silkip atmak, müsrifliğe ve paranızı çarçur etmeye, Bit öldürmek ise bir dostunuzu kırmaya işarettir.

BİT PAZARI
Rüyada bit pazarı görmek, işlerin ters gitmesine ve aile büyüklerinizin sizi eleştirmesine yorulur.

BİT SİRKESİ
Rüyada bit sirkesi görmek, dedikodu ve fesatlığın size ulaşmasına yorulur. Sirkeleri temizlediğiniz ölçüde bunlardan uzak kalırsınız.

BLUZ
Rüyada yeni bir bluz giymek, yeni bir hayata, evlenmeye veya sevinçli bir habere işarettir.

BODRUM
Rüyada bodrum görmek, yaşantınızda mutluluk anlamına gelir. Yiyecekle tıka basa dolu bir bodrum görmek, parasal bakımdan geleceğiniz garantileneceğine, uzun ve mutlu bir evlilik hayatı yaşayacağınıza yorumlanır.Boş bir bodrum görmek, ihtiyarlığınızın mutlu ve zevkli geçeceğine işarettir. Su ile dolmuş bir bodrum görmek, mahrem bazı sorunlarınızdan yabancılara katiyen söz açmamanız gerektiği anlamına gelir.Bir başka yoruma göre ise rüyada bodrum görmek gönül azabıdır. Kendisini karanlık bir bodrumda görmek, işlerinin kötüye gittiğine; bodrumda bir ışık yakıp etrafı incelediğini görmek işlerine yoluna koymak için bir yardımcı aradığına; bodrumdan çıktığında gözlerinin aydınlıktan kamaştığını görmek, iyi bir habere veya işlerinin düzeldiğine işarettir.

BOĞA
Rüyada görülen boğa, yapmayı düşündüğünüz bir işi büyük bir hırs ve azimle göğüslemeye ve başarılı olmaya yorulur.Rüyada boğanın sizi kovaladığını görmek, sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine dair uyarıdır.

BOĞA GÜREŞİ
Bir arenada olduğunuzu ve boğaların döğüştürüldüğünü görmeniz, bir gençlik olayının tekrar başınızdan geçeceğine, yıllar önce olup hatırasını hala kalbinizde taşıdığınız bir maceranın benzerini tekrar yaşayacağınıza ve bu olayın hayatınızda beklemediğiniz değişiklikler yapacağına işaret eder.

BOĞAZ
Rüyada nefes borusunu görmek, elçiye, ölüm ve hayata yorumlanır. Boğazından bir kıl yahut bir iplik çıktığını ve onu çektiğini, fakat tamamen çıkmadığını gören kimsenin ömrü uzun olur.

BOĞAZLAMAK
Rüyada birisini boğazladığını görmek, ana-babaya asi olmak ve zulümdür. Akrabasından birini boğazladığını fakat kan çıkmadığını görmek, aralarında akrabalık bağının kesilmesine delalet eder. Eğer kan çıkarsa aralarında birbirlerine yardım ve iyilik etmeye işarettir. Kendisinin boğazlandığını gören kimsenin işleri ters gider.Bir kimse rüyada güvercin ve koyun gibi şeyleri boğazladığını görse, o kimse evlenir.Rüyada bir çocuğu boğazlanmış olarak görmek, o çocuğun olgunluk çağına gelmesine yorumlanır.Aile ve akrabaların kendi etinden yediklerini görmek onların o kimseden hayır ve fazilete nail olmalarına yorumlanır. Rüyada kendi kendini boğazlamak, uygunsuz bir iş yapmaya işarettir.

BOĞMACA
Rüyada boğmacaya yakalanmak, söylenilen yalanlardan veya sarfedilen kötü ve boş sözlerden pişmanlık duymaya yorulur.

BOĞULMAK
Bir kimse rüyada boğulduğunu görse, kendisine yüklenen emanet ve sorumluluktan dolayı muzdarip olur.Bir kimse kendisini asarak boğduğunu görse, üzüntü ve kedere bazan da kendini boğmak, borç ile aranmaya ve sıkıştırılmaya yorumlanır.

BOHÇA
Rüyada bohça görmek sürprizlere işarettir.Bohça kaybetmek, sevdiğinizin sizi terketmesine ve size ait özel şeyleri açığa çıkarmasına yorulur. Bohça taşımak kalabalığa karışan iki yüzlü bir kimseye, Hamam bohçası kötü alışkanlıklara, Bohçayı birine vermek başkalarının sözleriyle hareket ederek size zarar verecek işler yapmaya, Bohça bağlamak tehlikeli teşebbüslere, Bohça dolusu kumaş görmek, servete kavuşmaya veya sevmeyerek de yapsanız iyi gelir getirecek bir işe, Bohça çözmek çok sıkıntılı ve gergin günler geçirmek pahasına borçlarınızı ödemeye ve itibarınızı tekrar kazanmaya işarettir.

BOKS
Rüyada boks maçı seyretmek, planladığınız işlerde hiçbir engele takılmadan başarı elde etmeye işarettir.Rüyada boks yapmak, tehlikelerden uzak durmaya ve disiplini elden bırakmamak gerektiğine işarettir.

BOL GEÇİM
Şiddet ve darlık halinde bulunan kimse için üzüntü ve kederden kurtulmaya, borcunu ödemesine ve sıkıntısının gitmesine yorumlanır.

BOMBA
Rüyada bomba görmek, gizli bir işin açıklanması ile yorumlanır. Rüyasında bir bombanın patladığını görmek, eğer kendisine bir şey olmamış ise, gizlediği bir sırrının açığa vurulacağına; kendisi yaralanmış ise bu işten zarar göreceğine; kendisinin elindeki bir bombayı patlatmak için bir yere attığını görmek, başkasına ait bir sırrı açıklayacağına; bir meydanda bir bombanın patladığını ve etrafına zarar verdiğini görmek, o yer halkının bir hükümet işinden dolayı zarara uğrayacaklarına veya kötü bir haber alacaklarına delalet eder.

BONCUK
Rüyada boncuk görmek, sizi incitecek sözlere yorulur.Rüyada boncuk toplamak, emeğin karşılığı görmemeye ve dost sanılan birinden zarar görmeye işarettir.Boncuktan çanta yaptığını görmek, çevrenizdeki insanlardan hoş olmayan sözler işitmeye yorulur.Büyük boncuk uğranılacak bir zarara, küçük boncuk ise samimi bir arkadaşa işaret eder.Siyah boncuk, hafif bir hastalığa; sarı boncuk, tehlikeye; turuncu boncuk, hayal kırıklığına; beyaz boncuk, sıkıntıya; mavi boncuk, iyi ve sevinçli bir habere; gül rengi boncuk, hoşlanmadığınız bir kimseye muhtaç olmaya; kırmızı boncuk, müsrif olmaya; yeşil boncuk, başarıya; kahverengi boncuk ise beklenmedik bir zamanda kötü haber almaya işarettir.Bazı yorumculara göre rüyada dizili olmayıp dökme olduğu halde renkli boncuklar görmek, düşünce ve zihnin önemsiz şeylerle uğraştığına işarettir. Renkli ve dizi halinde boncuklar görmek, mal ve mülke delalet eder. Rüyada bir takım boncukları delmekle meşgul olduğunu gören adi bir takım işler peşine düşer.

BONCUKÇU
Rüyada boncukçuyu görmek, kadınların işleriyle uğraşan ve onların işlerini düzenlemeye gayret gösteren bir kimsedir ki, onun meşguliyeti boncuklardır. Boncuklar ise, yorumda kadınlara yorumlanır.

BORAZAN
Rüyada borazan, şöhrete, meydan okumaya ve düşmanı kaçırmaya yorumlanır.Kirmani’ye göre rüyada borazan görmek, hayırlı bir haber almaya işarettir. Bir borazan sesi duyup borazanı görmediğini görmek, uzak bir zamanda iyi bir haber alacağına; sesiyle birlikte borazanı görmek, yakın bir zamanda iyi bir haber alacağına; kendisinin borazan çaldığını görmek, yakında hem kendisine hem de yakınlarına hayırlı bir kısmet veya müjdeli bir haberin ulaşacağına işaret eder.

BORAZANCI
Boruya üflediğini gören kimse için, şiddetli bir olay meydana gelir. Borazancıyı dövdüğünü gören kimse, güzel bir söz işitir.

BORÇ
Rüyada borçlu olduğunu görüp üzülmek, gerçekte borçlu iseniz, elinize geçecek bir paraya işarettir. Gerçekte borçlu değilseniz, yardıma muhtaç bir kimseye elinizi uzatmaya veya özlediğiniz bir insana kavuşmaya yorulur.

BORÇ ALMAK VE VERMEK
Rüyada borçla ilgili şeylerin görülmesi; hem hayra ve hem de şerre delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir başkasından borç aldığını görmesi; onun kendisi için arkalarından birtakım dedikodular yaptığına, kişinin rüyasında bir başkasına borç verdiğini görmesi; bu rüyanın aksine yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında bir başkasından borç istediği halde alamadığını görmesi; eğer adliyeye intikâl etmiş bir dâvası varsa, bu dâvanın lehine sonuçlanacağına işaret eder.

BORÇ SENEDİ
Rüyada birisinden aldığı borca karşılık, senet veya bono verdiğini görmek, bir hastalıktan dolayı doktordan reçete aldığına işarettir. Kendisine verdiği bir para karşılığında borç senedi aldığını gören uzun müddet haberini alamadığı bir yakınından mektup alır.Bazılarına göre rüyasında birisine borç senedi imzalayıp verdiğini görmek, o adamdan ilerde bir fenalık geleceğine; kendisine bir borç senedi verildiğini görmek, bu rüyanın aksine yorumlanır. Rüyasında bir mal karşılığında bir bono imzaladığını görmek, kıymetli bir şeyinin evinden çalınacağına; başka birinden bir bono aldığını görmek, çalıntı bir malı satın alacağına işaret eder.

BORNOZ
Rüyada görülen bornoz üstlenilen iş ve görevdir. Rüyada bornoz yapmak, severek yapacağınız bir iştir. Bornoz satın almak, elinizdeki işte başarı göstermeye; yırtık ve kirli bir bornoz giymek ise huzursuzluğa işarettir. Rüyasında bir bornoza sarılarak banyodan çıktığını görmek, günahlardan sıyrıldığına işaret eder.

BORSA
Rüyada borsacılık yapmak, büyük kumarlara meyliniz olduğuna ve bu yüzden elinizdekilerden de olabileceğinize dair bir uyarıdır.

BORU
Rüyada boru görmek çoktandır veremediğiniz bir kararı nihayet vermeye yorumlanır.Rüyada boru çalan yalan söyler, sırrı meydana çıkar. Boru sesi duyan kötü bir haber alır.Rüyasında boru yapan veya alan kimse darlıktan kurtulur ve kazancı iyi olur. Boru satmak ise bunun tersidir.Evine su veya havagazı borusunu döşettiğini görmek, memursa terfi edeceğine, tüccarsa malının fazla para edeceğine, esnaf ise o yıl çok kar edeceğine, sanatçı ise eserlerinin beğenileceğine işarettir. Evindeki su borusundan su aktığını görmek, bol rızık ve berekete delalet eder.

BOSTAN
Bostan, halktan alimler için camiye ve Pazar yerine yorumlanır. Abidler ve talebeler için, cami teşkilatından olan medrese gibi ilim evlerine yorumlanır. Çünkü talebeler o yerlerde ilim ağacının meyvelerini devşirirler.Zengin fakir, salih ve fasık kimseler için de insanların toplandığı bir eve yorumlanır.Meyve ve hasılat zamanı bostana girmek, hayır ve rızka ve çokça salih amel işlemeye, zevceye ve evlatlara yorumlanır. Bostana girdiği zaman hasılatın son zamanları ve yaprak dökümü zamanı ise borca, hanımını boşamaya, evlatlarının kaybolmasına yorumlanır.Bostana giren ölüyse, o kimse cennettedir. Eğer bostana giren sağ salim birisi ise, o kimsenin nefsine zulmetmesine ve dininde itimad edilir birisi olmadığını yorumlanır. Eğer bostanda hükmü icra edilen birisi ise veya bostana sahipse, izzet ve saltanata kavuşur. Eğer bunlardan hiçbiri olmazsa nefsine zulmeden müsrif birisi olur. Bazan bostan, zevceye, çocuğa, mala, iyi geçime, üzüntü ve kederlerin gitmesine yorumlanır. Bazan da yemeklere ve muhtelif yemekler bulunan düğün ziyafetine yorumlanır.Rüyada bostan görmek, kadın ile tabir olunur. Rüyada başka birine ait bir bostanı suladığını gören zina suçu işler. Rüyada kendi bostanını suladığını gören kimse zina suçu işler. Bostanında güzel kokulu bir şey bulunduğunu görmek, iyi huylu bir evlada; kötü kokulu bir şey görmek ise asi bir evlada; bostanında bir erik ağacı bulunduğunu görmek, ilim ve terbiye öğrenecek bir evlada işaret eder.Kendisinin bir bostanı olup, birçok meyveli ağacının içinde bulunduğunu ve bunlardan meyve koparıp yediğini gören, zengin bir kadın ile evlenir ve ondan fayda görür. Güz mevsiminde bir bostana girip, üzerine yaprakların döküldüğünü gören,keder ve geçim darlığına düşer. Bir bostana girdiğini ve orada güzel ağaçlar, akarsular, güzel kadınlar olduğunu gören şehit olarak ölür. Kendi malı olan bostanda üzerine meyveler düştüğünü gören, bir büyük kimse ile dövüşerek ona üstün gelir. Bir bostanda yüksek bir yerde bir yere dayandığını gören, evladından ve ailesinden hayır görür.Rüyada bostan görmek, mal ve mülk sahibi bir kimseye delalet eder. Bahar mevsiminde çimenler ve meyve ağaçları ile süslü bir bostanda olduğunu, selin gelip bütün ağaçları söküp götürdüğünü görmek, o yerdeki bir devlet büyüğünün ölümüne delalet eder. Bir bostana girip orada bir aslan görmek o yer hükümet başkanının düşmana karşı üstünlüğüne; bir bostanda yangın çıkararak bütün her şeyin yandığını görmek, o yer hakiminin kalp sektesinden öleceğine; bostanda kurtlar ve avcılar görmek, o yerde adaletin olmadığına; bostanda koyunlar görmek, mal elde edilmeyeceğine; bostanda öküz ve merkepler görmek, devlet başkanının büyüklüğüne, mal ve nimetin artmasına; at görmek, büyük kimselere işarettir.

BOSTAN DOLABI
Rüyada bostan dolabı görmek, parasal işlerle ilgilenmeye yorulur.

BOŞANMAK
Ünlü rüya tabircileri boşanma ile ilgili görülen rüyaları değişik şekillerde yorumlamışlardır.Ebu Saîd el-Vaiz’in tabirine göre: Bir kimsenin rüyasında hanımını boşadığını görmesi; o kimsenin zengin olacağına, bir başka yoruma göre de: O kimsenin çalıştığı işyerinden ayrılacağına ve bir başka yoruma göre de: Böyle bir rüya gören kimsenin; eğer memur ise görevine son verileceğine yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında hanımını kesin olarak boşadığını görmesi; yine yukarıdaki tabirin benzeri bir tabire göre halen çalışmakta olduğu işini bırakacağına ve o işte bir daha çalışmak istemeyeceğine delalet eder.Bir kimsenin rüyasında hanımını boşadığını ve boşadıktan sonra da onu kıskandığını görmesi; tekrar onu geri almak için o hanıma yalvaracağına delildir. Çünkü bir kısım rüya tabircilerine göre: Boşadıktan sonra kıskanmak, onu tekrar geri almak demektir.İbn-i Sîrîn’in tabirine göre: Rüyanızda hanımınızı boşadığınızı görmeniz; şeref ve itibarınızı kaybedeceğinize, eğer rüya sahibinin bir başka hanımı varsa; o kimsenin malının eksileceğine, evli olmayan bir kimsenin rüyasında hanımını boşadığını görmesi; o kimsenin ecelinin yaklaştığına ve dolayısıyla öleceğine işaretle tabir edilir.Kirmânî’nin yorumuna göre: Rüyanızda hanımınızı boşadığınızı görmeniz; zengin olacağınıza, eğer iş ortağınız varsa ondan ayrılacağınıza, halen yapmakta olduğunuz işinizi bırakacağınıza, eğer tüccardan iseniz; ticâret işini bırakacağınıza, malınızın elinizden çıkacağına veya istemediğiniz bir şeyin olacağına yorumlanır.Rüyasında hanımını boşadığını gören kimsenin; en samimi dostunu azarlayacağına veya onu suçlayacağına, rüyasında hanımını boşadığını gören kimse; eğer dindar birisi ise; dünya işlerinden elini eteğini çekeceğine ve âhiret işlerine daha fazla önem vereceğine delalet eder.İbn-i Kesîr’in tabirine göre: Rüyasında eşinden boşandığını gören kimsenin; eğer erkek ise halen yapmakta olduğu işinde başarısız olacağına, eğer kadın ise ve aynı zamanda bekâr ise evleneceğine yorumlanır.İmam-ı Nablusî’nin tabirine göre: Rüyada boşama veya boşanma görülmesi; eşler arasındaki bağın daha da kuvvetleneceğine yorumlanır. Evli olmayan bir kimsenin rüyasında eşini boşadığını görmesi; o kimsenin bir kıza âşık olacağına, genç bir kızın rüyasında eşinden boşandığını görmesi; o genç kızın evleneceğine işaretle yorumlanır.Bazı tabircilere göre: Rüyada boşanma görülmesi genel mânâda iyiye yorumlanmaz. Evli bir kimsenin rüyasında eşinden boşandığını görmesi; eğer gerçekten evli değilse o kimsenin tanıştığı kimseden ayrılacağına ve eğer evli ise; eşinden boşanacağına delaletle yorumlanır.Bir başka tabire göre: Bir erkeğin rüyasında hanımını boşadığını görmesi; öyle pek hayra yorumlanmaz. Böyle bir rüyanın görülmesi; geçim darlığı veya gerçekten boşanma olayının gerçekleşeceği ya da eşlerden birisinin vefat edeceği şeklinde tabir edilir. Böyle bir rüyayı eğer kadın görürse; eşiyle arasına bir başka erkeğin girmesiyle tartışmaların çıkmasına ve dolayısıyla keder ve üzüntülere sebep olmasına, rüya gören kadın eğer hasta ise, birbirlerine dargın ve kavgalı olarak yaşamlarını sürdüreceklerine yorumlanır.

BOY
Rüyada boyunun haddinden fazla uzadığını gören, boyunun uzaması oranında ömrü uzar veya mevkiden düşer.Boyunun kısaldığını görmek, korkuya ve sıkıntıya işarettir. Rüyada bir kişi ile boy ölçüştüğünü gören bir sınava girer.Bu ölçüde kendi boyu, ölçüştüğü kimsenin boyundan uzunsa sınavı kazanır.

BOYA
Rüyada boya görmek, elden giden sermayedir. Sakalda boya görmek, amelde hileye işarettir. Rüyada boya dökmek, güvenilmez insanlarla birlikte olmaya yorulur.Elbise boyası neşedir fakat kısa sürer. Rüyasında bir yeri boyadığını görmek, boyadığı renklere göre yorumlanır.Kül rengi boya arkadaş ve dostlardan memnun olmaya, mor boya ise himaye görmeye işarettir.Siyah boya keder, sarı boya mutluluk, kırmızı boya kuvvetli arzu, beyaz boya aşk, yeşil boya muhabbet, gri boya ise samimiyet olarak yorumlanır.

BOYACI
Rüyada boyacı görmek, arkadaşınızla ilişkilerinizi düzeltmeye, daha üretken ve aranılan biri olmaya işarettir.Rüyada boyacı görmek, bazen bir hileye maruz kalarak veya bir iftiraya uğrayarak her bakımdan sıkıntı içinde olduğunuza, bazen de etraftan bazı yardımlar görerek ilerleyip bozulan işlerinizi tekrar düzelteceğinize işaret sayılır.

BOYNU VURULMAK
Rüyada birisinin boynunun vurulduğunu görmek, ibadetini aksattığı hakkında rüya sahibi için bir uyarı sayılır.Kendi boyunun vurulduğunu gören, büyük bir günah işlemiştir. Hemen tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. Boynu vurulduktan sonra, cesedinin dirilerek ayağa kalktığını gören, büyük husumetlere uğrar. Başının yuvarlanarak uzakara gittiğini görenin eceli yaklaşmıştır.

BOYNUZ
Rüyada görülen boynuz kuvvet ve menfaattir. Rüyada kesilmiş boynuz görmek, sizi sıkıntıya sokacak bir duruma işarettir.Rüyada kendini boynuzlu görmek, mirasa konmaya veya insanların hayretini toplayacak kadar iyi para kazanacağınız bir iş yapmaya yorulur.Bir yoruma göre rüyada boynuz sevgiyle yorumlanır. Boynuzlu bir hayvan görmek, eşiniz tarafından sevildiğinize; bekarsanız ilerde sevişerek evleneceğinize delildir.Bir araneda boğa güreşi yapan bir boğayı görmek hayırlı değildir. Bir yorumcuya göre rüyada boynuz görmek, kavgaya da yorumlanır. Evde beslediği kedi veya köpeğinin birdenbire boynuzu çıktığını gören yeni bir düşman kazanmıştır, sakınması gerekir.Bir atı boynuzlu görmek, bir düşmanlığa uğrayarak birisi ile mahkemelik olacağına delildir. Boynuzlu bir hayvanın birdenbire boynuzlarının yok olduğunu görmek, düşmanından kurtulduğuna işarettir.

BOYUNBAĞI
Rüyada boyunbağı görmek erkek için her halükarda sıkıntı demektir. Kadın içinse hayırlıdır, evlenmeye veya çocuk sahibi olmaya yorumlanır.Rüyada boyunbağı görmek renklerine göre de yorumlanır. Kırmızı boyunbağı takmak, uzun ve heyecanlı gönül maceraları geçireceğinize; yeşil boyunbağı takmak, bütün arzu ve isteklerinizin çok kısa bir zamanda yerine geleceğine; beyaz boyunbağı takmak, ummadığınız bir yerden sizi feraha çıkaracak haberler alacağınıza ve bu haberlere çok sevineceğinize; siyah boyunbağı takmak çok sıkıntılı günler geçireceğinize; sarı boyunbağı bağlamak ise hafif bir hastalık geçireceğinize işarettir.

BOYUNDURUK
Rüyada görülen boyunduruk, genellikle sebat ile yorumlanır. Boyunduruk bir çeşit bağ olduğundan ve özgürlüğü kısıtlandığından böyle yorumlanmıştır.Bir kimse bir ayağında bukağı görse, gitmek istediği bir yolculuğa çıkamaz. Eğer bukağı iki ayağında da bulunuyorsa yükseleceğine işarettir. Ayağında iki, üç, dört bukağı olduğunu gören, o sayıda çocuğa sahip olur. Diğer bir adamla birlikte bukağıya vurulmuş olduğunu gören, büyük bir günaha girer. Ayaklarında kiremitten yapılmış bir bağ, yani bukağı gören, topraktan faydalanır veya evlenir. Bukağı bakırdan ise insanlardan fayda görür. Gümüşten ise, zengin bir kadınla evlenir.Altından ise yolculuğa çıkar veya hasta olur.Rüyada boyunduruk görmek, rüya sahibinin hayır ve şer içinde bulunduğu işte sebatı ile yorumlanır. Boyunduruk eğer ipten yapılmış ise, din emrinde sebata delalet eder. Eğer kurşundan yapılmış ise rüya sahibi kuvvetsiz, önemsiz bir işte sebat eder. Eğer pirinçten ise, fena bir işte sebatına delildir. Eğer gümüşten ise sebatı evliliktedir. Eğer altından yapılmış ise, elinden çıkan malın geri gelmesini beklediğine işarettir. Eğer odundan ise, kin üzerinde sabit demektir. Eğer iplikten veya bezden ise, sabit ve sürekli olmayan bir işte sebata yorumlanır.

BOZA
Rüyada boza görmek veya içmek, birikimlerinizin size çok faydalı olacak bir durum için kullanılmasına işarettir.Rüyada bozacıya gittiğini görmek, eski günlerde yardımınız dokunan bir kimseden bunun karşılığını görmeye yorulur.

BOZGUN
Rüyada bozguna uğrayan bir ordu görmek, halkın yaşantısının gitgide daha da zorlaşmasına ve ülkede bir süre sonra yeni tartışmaların başlamasına işarettir.

BOZKIR
Rüyada bozkır görmek iyidir. İç dünyanızın genişlemesine ve ferahlığa yorumlanır.Rüyasında bozkır gören hasta ise iyileşir.

BÖBREK
Rüyada böbrek sancısı çekmek, mutlaka bir sağlık kontrolünden geçilmesi gerektiğine dair acil bir uyarıdır.Bu rüya aynı zamanda dedikodu veya adam çekiştirmek gibi bazı kötü huylara da işarettir.Rüyada böbreğinden taş düşürdüğünü görmek, şimdiye kadar sonuçlandırılamayan bazı işlerin dostlar yardımıyla çözüleceğine delalet eder. Böbrek kızartması yediğinizi görmek, yakında beklediğiniz bir yerden bir miktar para alacağınıza yorumlanır.

BÖCEK
Rüyada böcek görmek, içinizi kemiren gizli bir endişeye yorulur.Elinde veya vücudunda böcek dolaştığını görmek, yakın bir zamanda hayırlı bir haber alacağına işarettir.Bir böcek tarafından ısırıldığını görmek, hasta olacağına; böceği öldürdüğünü görmek, işlerinin başkaları tarafından elinden alınacağına işarettir.

BÖĞÜRTLEN
Rüyada böğürtlen görmek veya yemek maddi yönü olmayan fakat çok mutlu olacağınız bir olaya yorulur.

BÖLMEK
Rüyasında bir şeyin birkaç kişi arasında bölündüğünü gören, çok insaflı olur ve adaletten ayrılmaz. Tersi ise, bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Malını bir veya birkaç hayır kurumu arasında bölüştüren kimse, evladını akrabalarından biriyle evlendirir.Malını kötülük yapmak için böldüğünü gören kimse kötülük görür. Malını tanımadığı bir takım kimseler arasında böldüğünü görenin işleri bozulur ve gayri boşa gider.

BÖLÜK
Bir kimsenin rüyasında asker görmesi, hayr ve kuvvete yorumlanır. Rüyasında bölüm halinde giden asker görmek o yer halkına huzur ve rahatlık geleceğine; kendisinin de o askerler içinde bulunduğunu görmek, işlerinin ve ailesinin güven içinde olduklarına, korkusuzluğa; kendisini bölüğün başında bulunup onlara komuta ettiğini görmek, o yerde sözünün geçeceğine ve sevilen bir kişi olduğuna işaret eder.

BÖREK
Rüyada görülen börek yağlı ve yumurtalı ise hayırlıdır. Değilse bir dedikoduya kurban gitmeye işarettir. Börek yapmak, hayırlı işe yorulur. Yumuşak börek kolay kazanca, sert börek zor fakat bol kazanca yorulur.Rüyada börek satmak, halka faydası dokunacak bir iş yapmaya yorulur.Börek yediğini gören ayrı ayrı yerlerden hayır ve menfaat görür. Undan yapılan herhangi bir şey, gerek yumuşak ve gerek katı olsun; hayır, nimet, menfaat, mal ve berekettir. Çünkü ekmek ve benzeri gibi şeyler insana kuvvet verir ve hayatının devamına sebep olur.Bir rivayete göre undan yapılan herşey ilim ve İslam’a delalet eder. Bu sebeple ekmek ve benzeri şeyler yemek hayırlıdır.Rüyada börek görmek niyetle yorumlanır. Börek yaptığını görmek, kazanç için çalıştığına; o börekten yediğini görmek, kazancını elde ederek yiyeceğine; tepside bulunan böreği bir bıçakla kestiğini ve tabaklara aldığını görmek, kazancını ailesi ve dostları ile paylaşacağına işaret eder.

BÖRÜLCE
Rüyasında vakitli veya vakitsiz pişmiş veya çiğ börülce yediğini görmek iyi değildir.

BRİÇ
Rüyada briç oynamak veya seyretmek, huzura ve dinlenmeye ihtiyaç duymaya ve bunu arkadaşlarınızla da paylaşmaya yorulur.

BRONZ
Rüyada bronz eşyalar görmek, tutamayacağınız sözleri vermekten vazgeçmeniz gerektiğine dair uyarıdır.Rüyada kendinizi güneş altında bronzlaşmış görmek, sağlığa ve coşkuya yorulur. Bu rüya tatile çıkma özlemi ile de yorumlanır.

BUDAK
Rüyada budak görmek, pürüzlü işlerle yorumlanır. Rüyasında bir ağacı budağını yonttuğunu görmek, bozuk bir işinin düzelmesine çalıştığına; ağaçta birkaç budak olduğunu görmek, işlerinin tamamen bozuk ve pürüzlü olduğuna işarettir.

BUDAMAK
Rüyada ağaç budamak, hayatınızdaki lüzumsuz yükleri budamaya ve daha sade ve mutlu yaşamaya işarettir.

BUĞDAY
Rüyanızda buğday görmeniz; sıhhatli ve huzurlu bir hayata başlayacağınıza ve kendinizi son derece huzurlu hissedeceğinize işaret eder. Rüyanızda buğday satın aldığınızı görmeniz; servete, ucuzluğa ve bolluğa kavuşacağınıza, bir taraftan da evlenerek çoluk çocuk sahibi olacağınıza delalet eder.Rüyanızda elinizle buğday karıştırdığınızı görmeniz; evinizin bereketinin kaçacağına ve dolayısıyla sıkıntılı bir hayat sürmeye başlayacağınıza işaret eder.Bir devlet başkanı rüyasında buğday karıştırdığını görse; piyasada pahalılık olacağına delalet eder. Rüyanızda bir tarlaya buğday ektiğinizi görmeniz; savaşa gitmenizin muhtemel olduğuna veya Allah’ın rızasına muvafık bir iş işleyeceğinize, rüyanızda buğday ekip arpa bittiğini görmeniz; hayra erişileceğine delalet eder.Bir başka yoruma göre: Buğday ekip arpa bittiğini görmeniz; iç âleminizin dış görünüşünüzden daha güzel olduğuna, fakat bunu kimseye anlatıp kabul ettiremediğinize delalet eder. Rüyanızda arpa ekip kan bittiğini görmeniz; sizin faiz yiyeceğinize yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında yaş buğday yediğini görmesi; o kimsenin ibâdetlerine önem verdiğine ve ibâdet cihetiyle yaşantısının iyi gittiğine. Bir başka tabire göre de: Rüyasında yaş buğday yediğini gören kimsenin son derece bol ve bereketli bir yıl geçireceğine, eğer bekâr ise ve evlenmeye niyeti de var ise; bu arzusunu bu yıl içinde gerçekleştirmesinin uygun ve isabetli olacağına delalet eder. Kişinin rüyasında kuru buğday yediğini görmesi; rüyanın görüldüğü sene kıtlık olacağına ve gıda maddelerinin temininde birtakım zorluklarla karşılaşacağına, kişinin rüyasında pişmiş buğday yediğini görmesi; başkalarının hoş karşılamadığı birtakım hareketlerde bulunarak dost ve ahbaplarının sevgi ve muhabbetlerini kaybedeceğine yorumlanır.Rüyanızda ağzınızın veya midenizin kuru buğdayla dolu olduğunu görmeniz; ecelinizin yaklaştığına yani ömrünüzün son günlerini yaşamakta olduğunuza, rüyanızda büyük bir buğday tarlası görmeniz; kendinizi sonu iyi olmayan bir aşk macerasına kaptıracağınıza ve bundan dolayı da iş hayatınızda bir gerileme meydana geleceğine işaret eder.Bir kimsenin rüyasında içi buğday dolu bir çuval görmesi; işlerini yürütmek ve organize etmek için devamlı surette birtakım zorluklarla mücâdele etmek zorunda kalacağına yorumlanır.Rüyanızda bir tarlada ekin biçtiğinizi görmeniz; eğer bu rüyayı ekin biçme vaktinde gördünüzse; o sene içinde yeni birtakım işlere atılarak bol para kazanacağınıza ve sağlığınızın da mükemmel olacağına, eğer rüyayı buğday biçme mevsiminde görmediniz ise; oturduğunuz şehrin insanları arasında dedikoduculuğun ve birbirini çekememezliğin artacağına ve ölüm oranının da çoğalacağına işaretle yorumlanmaktadır.Rüyada yeşil buğday başağı görülmesi; ucuzluk ve bolluk senesine, kök ve kalem üzerinde kuru başağın görülmesi; başakların sayısı nispetinde kurak ve kıtlık yıllarına, rüyada elde bir kap içinde veya harman yerinde biriktirilmiş başaklar görülmesi; rüya sahibinin başkalarının kazancından mal elde edeceğine veya başakların azlığı veya çokluğu nispetinde ilme nail olacağına delalet eder.Bir kimsenin rüyasında ekeni ve biçeni tanıdığı halde bir tarlada dökülen ekin başaklarından topladığını görmesi; o buğdayı eken kimseden devamlı hayır ve iyilik göreceğine, bir kimsenin rüyasında sarı başaklı ekin biçtiğini görmesi; bulunduğu muhitin yaşlılarının öleceğine, rüyasında yeşil başaklı ekin biçtiğini görmesi; o muhitin gençlerinin öleceklerine yorumlanır.Rüyanızda buğday verip arpa aldığınızı görmeniz; Kur’an’ı şiir ile değiştireceğinize, yatak üzerinde buğday görmeniz; hanımınızın hamile olduğuna işaretle tabir olunur. Ünlü rüya tabircilerinin yorumlarına göre: Rüyada buğday görülmesini ayrı ayrı ele alarak okuyucularımıza sunmaya çalışalım.Câbiru’l-Mağribî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin bir tarlada ekin biçtiğini görmesi; savaşa ve düşmanlığa, arpa biçtiğini görmesi; mevsimi ise hayır ve menfaate, rüyanın görüldüğü senenin ucuzluğuna, biçilen ekinde yanık ve benzeri bir hastalığın görülmesi; o bölgede kıtlık olacağına, kişinin rüyasında kendi buğdayının yanık ve benzeri bir hastalığa maruz kaldığını görmesi; o kimsenin devlet tarafından bir zarara uğrayacağına yorumlanır.Rüyanızda bir tarlada bulunan ekinleri suladığınızı görmeniz; din ve dünyanıza ait faydalı olacak bir şeyin meydana geleceğine, buğday tarlasının ortasından bir nehrin veya derenin aktığını izlemeniz iyiye alâmet değildir.Rüyanızda buğday başaklarının yerlere saçılmış veya hayvanların ayakları altında kalmış bir vaziyette görmeniz; eğer buğdayın sahibi belli ise onun zarara uğrayacağına ve eğer buğdayın sahibi belli değilse, sizin zarara uğrayacağınıza yorumlanır.Kirmânî’nin tabirine göre: Bir kimsenin rüyasında bir tarla sürdüğünü görmesi; o kimsenin bir kadınla ilişkiye gireceğine, kişinin rüyasında ve mevsiminde yeşil ekin görmesi; o bölgede rızkın ve nimetin bol olacağına, kişinin rüyasında kendisinin bir buğdayı olup vakti gelip olgunlaştığını yani biçme zamanının geldiğini görmesi; o kimsenin muradına ereceğine işaret eder.Bir kimsenin rüyasında yeşil olan buğdaylarının kuruduğunu görmesi; bir felâkete veya musibete maruz kalacağına, kişinin rüyasında kendi malı olan düz bir arazide buğday görmesi; o kimsenin zengin olacağına, kişinin rüyasında mevsimi dışında ekin biçtiğini görmesi; o muhitin halkı arasında veba hastalığının zuhur edeceğine yorumlanmaktadır.İsmail el-Eş’as’ın tabirine göre: Bir kimsenin rüyasında ve vaktinde ekin biçtiğini görmesi; o kimsenin Allah’ın emirlerine sarılacağına ve Allah tarafından muvaffak kılınacağına işaret eder.Kişinin rüyasında her ne cinsten olursa olsun, bir ot biçtiğini görmesi; eğer biçtiği ot halk tarafından beğenilen bir ot ise rüya sahibinin hayra nail olacağına ve eğer biçtiği ot halkın beğendiği bir ot değilse; o kimsenin şerre maruz kalacağına yorumlanır. Rüyanızda bir tarlaya tohum ektiğinizi görmeniz; şerefinizin artacağına, rüyanızda buğday ektiğinizi görmeniz; Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olacak bir iş işleyeceğinize, rüyanızda buğday ektiğinizi ve bunun da güzel bir şekilde bittiğini görmeniz; dış görünüşünüzün iç âleminizden daha iyi olduğuna, arpa ektiğinizi ve güzel mahsûl verdiğini görmeniz; iç âleminizin dış görünüşünüzden daha iyi olduğuna delalet eder.Bir kimsenin rüyasında sapı üzerinde yeşil buğday başağı görmesi; o senenin bereketli geçeceğine, kuru başak görmesi ise; feyiz ve bereketin azlığına, kişinin rüyasında elinde bir demet buğday başağı görmesi; ya da bir kapta veya ambarda buğday başakları görmesi; başkalarının kazancından eline mal geçeceğine işaretle tabir olunur.Kişinin rüyasında başkasının buğdayından başak topladığını görmesi; o kimsenin az da olsa devamlı para kazanacağına delaletle yorumlanmaktadır.Rüyanızda buğday demetlerini bir yerden alıp başka bir yere taşıdığınızı görmeniz; rızık kazanmak için bir yere yolculuk yapacağınıza, bir insanın rüyasında ekin görmesi; onun ameline, yani işlediği sevap ve günahlarına delalet ile tabir edilir.Bir kimsenin rüyasında ekilmesi gereken bir yerin dışında başka bir yerde ekilmiş bir yer görmesi; o kimsenin İslâm’a ters düşen bir iş yaptığına yorumlanır.

BUĞDAY MAKİNESİ
Rüyada buharla işleyen bir makine görmek, dost veya akrabalarınız yüzünden işlerinizin ters gitmesine veya onlardan kötülük göreceğinize işaret eder.

BUĞDAY SATICISI
Rüyada buğday satıcısını görmek, mal sahibi, şerefli ve muhterem kimseye işaret eder (şayet buğdayı satın almaya ihtiyacı yoksa).Eğer buğdayı satın almaya ihtiyacı varsa, rüyayı gören zillete düşer.

BUĞDAY UNU
Rüyada görülen buğday unu rızıktır. Pirinç unu nimettir. Simit, bekar kadın için dengi olan bir kocadır.Bazan buğday unu; şerefli ilme, yolculuğa, mala, ticarete, din ve hidayete ve hastalıklardan kurtulmaya delalet eder.Buğdaydan başkasının unu, hastalıktan iyileşmeye, yenmeleri de fakirliğe delalet eder.Buğday unu, toplu mal ve ailedir. Buğday ununu hamur etmek, rüyayı göreni akrabalarına kavuşturacak yolculuktur.

BUĞZ ETMEK
Bir kimsenin rüyasında bir insana buğz ettiğini veya bir kişi tarafından kendisine buğz edildiğini görmesi; hayra alâmet değildir. Böyle bir rüyanın görülmesi bütün insanlık için yaramazlıkla yorumlanır. Çünkü bir insanın diğer bir insana buğz etmesi düşmanlık vesilesidir.Rüyasında çok sevdiği bir insana buğz ettiğini gören kimse; rüya sahibinin buğz ettiği kimseye karşı kalbinde bulunan kin ve hasedin (kıskançlığın) bir delilidir.

BUHAR
Rüyada buhar görmek, aşırıya kaçtığınız şeylerde işin kokusunun çıkmasına yorulur.

BUHAR BANYOSU
Rüyada buhar banyosu yaptığınızı görmek, sağlığa yorulur.

BUHRAN
Rüyada buhran geçirdiğini görmek, olur olmaz her şeyi büyütmek yüzünden çözümleyebileceğiniz sorunları da çözememeye işarettir.

BUHUR
Rüyada buhur görmek, büyük bir insanın size yol göstermesi sonucunda güzel bir hayata, tanınmış bir isme ve iyi ahlaka kavuşmaya delildir. Buhur yakmak iyi bir rızka ve bol bir geçime delalet eder.

BUHURDAN
Rüyada buhurdan görmek sahiplerine sevgi ve sadakatle hizmet eden ve bundan dolayı halkın övgüsüne layık olan erkek hizmetçiye delalet eder. Bir rivayete göre, faydalı bir kişidir.

BUHURLANMAK
İnsanın rüyada tütsülenmesi halk ile iyi geçinmeye işaret eder. Buhurdan, hasta için ölümüne delalet eder, denilmiştir.Anber ile tütsülenmek, şerefli bir kimse tarafından mala nail olmaya, misk, karanfil ve hindistan cevizi gibi siyah ve hoş kokulu şeylerle tütsülenmek, ululuğa ve sevince işaret eder. Rüyada tütsülendiğini gören kimse, hayırlı ticarete kavuşur. Rüyada buhurlanmak fakir için zenginliktir.Rüyada efsun buhurları, düşmanı kahretmeye, kıskanç insanları yenmeye, korku ve hastalıktan kurtulmaya, sihri iptal etmeye, rızık toplamaya ve rüyada niyet ettiği şeyin gerçekleşmesine delalet eder.

BUKET
Rüyada bir çiçek buketi, çoktandır görmek yapmayı düşünüp ertelemek zorunda kaldığınız bir ziyareti bu günlerde gerçekleştirmeye işarettir.

BULAMA
Rüyada bulama yemek, istemeden karışacağınız bir olayın başınıza dert açmasına fakat sonunun geleceğine işarettir.Rüyada bulama yapmak ise bir iftiraya uğramaya yorulur.

BULANTI
Rüyada midenizin bulandığını görmek gücünüzün yetmediği bir kimsenin sizin üzerinizde tahakküm kurmaya çalıştığı ve bu yüzden de canınızın çok sıkıldığı şeklinde yorumlanır.Bu rüya aynı zamanda midenizin gerçekten de bulandığı veya ağrıdığı hakkında uyarıdır.

BULAŞIK
Rüyada bulaşık yıkadığınızı görmek, yıllardır emek vererek oluşturduğunuz bir şeyin bir anda elinizden kaymasına yorulur.Bir yoruma göre de rüyada bulaşık yıkamak, yapılan hatalardan pişmanlık duymaya ve şimdiye kadar yapmayı ihmal ettiğiniz hayırlı işleri bundan sonra yapmaya veya borçlarınız varsa ödemeye işarettir.

BULDOG KÖPEĞİ
Rüyada görülen buldog köpeği sadık bir arkadaşa yorulur. Rüyada bir buldog köpeğinin kendisine saldırıp ısırdığını görmek, düşmanlardan zarar göreceğine işarettir. Buldog köpeğinin kendisine saldırdığını fakat onu taş veya sopa ile uzaklaştırdığını görenin düşmanlarından korkusu olmaz.

BULGUR
Rüyada bulgur yapmak, bile bile zarara girmeye, bulgur satın almak dikkatli olunmazsa zarara girileceğine ve bulgur görmek de kötü habere yorumlanır.

BULMAK
Rüyada bir şey bulmak genellikle iyiye yorulur.Rüyada yiyecek bir şey bulmak, geçimde bolluğa işarettir.Altın gümüş bulmak, zarar ziyan demektir.Kömür bulmak, zenginlik ve bolluk işaretidir.Eşya bulmak, işteki iyi kazancıdır.Soğan sarımsak bulmak, haram maldır.Çirkin ve faydasız şeyler bulmak, yine bu özelliklerle yorumlanır, hayırlı değildir.

BULUT
Rüyanızda başınızın üzerinde bir bulut görmeniz; yüksek bir mevkiye getirileceğinize ve bulunduğunuz toplum içinde sözünüzün dinleneceğine işaretle tabir edilir. Rüyada bulut görülmesi; halkın kurtuluşu olan İslâm’a, insanların hayat kaynağı olan su ve yağmura yorumlanmaktadır.Rüyanızda başınızın üzerinden bir bulut geçtiğini görmeniz; makam ve mevki sahibi bir kimse ile tanışacağınıza ve bu vesile ile işlerinizi daha da ilerleteceğinize, rüyanızda bir bulutun evinizin üzerinde durduğunu görmeniz; evinize hayırlı bir misafirin şeref vereceğine, rüyanızda bulutların bulunduğunuz şehri tamamen kapladığını ve bol miktarda yağmur yağdığını görmeniz; gerek evinizin, gerek bulunduğunuz şehrin bolluğa ve berekete kavuşacağına delaletle tabir edilmektedir.Rüyada bulut görülmesine ünlü rüya tabircileri farklı yorumlar getirmişlerdir. Bunları ayrı ayrı ele alarak okuyucularımıza sunmaya çalışacağım. Ibn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında havada bulutların güzelliklerini görmesi; o kimsenin âlimlerle sohbet edeceğine, eğer bu rüyayı bir devlet büyüğü görmüş ise; o devlet büyüğünün yabancı ülkelere elçiler gönderip haberleşmek isteyeceğine, rüyasında evine bir bulut parçasının girdiğini gören kimse, bir âlimi evine misafir edeceğine yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında havada bir bulutu tutup yere indirdiğini görmesi; o kimsenin âlim olacağına ve yüksek bir mertebeye erişeceğine delalet eder.Rüyasında kendisinin bulutların içinde olduğunu görmesi; içinde bulunduğu seneyi bolluk ve bereket içinde geçireceğine, kişinin yasında buluttan elbise dikip giydiğini görmesi; o kimsenin ilim sahibi olacağına, nimet ve bolluğa ereceğine işaretle tabir edilir.Kişinin rüyasında gökyüzünü bulutların kapladığını ve yağmur yağdığını görmesi; o bölge halkının zahmet ve meşakkat çekeceğine işaret eder.Kirmânî’nin yorumuna göre: Rüyanızda gökyüzünde olan bulutları topladığınızı veya onları yüklendiğinizi ya da onlarla konuştuğunuzu görmeniz; ilim sahibi olacağınıza, bolluk ve mutluluğa erişeceğinize delalet eder.Kişinin rüyasında bulutların önünde olduğunu ve fakat onları toplayamadığını görmesi; o kimsenin âlimlerle dost olacağına ve fakat onlardan faydalanamayacağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında siyah ve korkunç bir bulut görmesi; o bölge halkına Allah’ın gazap edeceğine, kişinin rüyasında evinde bir bulutun yayıldığını görmesi; ev halkı arasında bilginin ve zenginliğin oluşuna yorumlanır.İsmail el-Eş’as’ın yorumuna göre: Rüyanızda yağmur bulutu görmeniz; bereket, hayır ve ucuzluğa delalet eder. Rüyanızda gökyüzünde bulunan bulutun bir kısmını aldığınızı görmeniz; servetinizin artacağına, rüyanızda bulutun üzerine bindiğinizi görmeniz; çeşitli bilgiler öğreneceğinize ve huzurlu olacağınıza işaret eder.Bir kimsenin rüyasında herhangi bir bulutun kendisini karşıladığını görmesi; emniyet, adalet ve müjdeye delaletle yorumlanır. Kişinin rüyasında bulutların yere düştüklerini görmesi; şiddetli yağmur yağıp seller olacağına veya o yeri düşman istilâ edeceğine yorumlanır. Rüyada gökyüzünde bulutun güneşi örttüğünü görmek; devlet başkanının öleceğine, yenilgisine veya görevden çekileceğine delaletle tabir edilir.Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: Rüyada bulut görülmesi dokuz şekilde yorumlanır/Rüyasında bulut gören kimsenin; hikmete nail olacağına, bir kuruma veya bir yere başkan tayin edileceğine, bir devlet büyüğü olacağına, rahmete erişeceğine, namuslu bir kişi olduğuna, yokluğa, fitne ve belâya maruz kalacağına delil sayılır.Bazı tabircilerin yorumlarına göre: Rüyada bulut görülmesi rahmete alâmet sayılır. Rüyanızda gökyüzünde bulut görmeniz ve c bulutla birlikte hareket ettiğinizi, yani bulutun gittiği tarafa sizin de gittiğinizi görmeniz; bilmediğiniz ve beklemediğiniz bir yerden mirasa konacağınıza, rüyanızda bulutun renk değiştirdiğini görmeniz; hayatınızda hiç beklemediğiniz birtakım değişikliklerin olacağına işareti şeklinde yorumlanmaktadır.Rüyanızda gökyüzünü kaplayan bir buluttan yağmur yerine kar yağdığını görmeniz; karın yağdığı yere bir felâketin geleceğine, rüyanızda buluttan yağmur yerine süt yağdığını görmeniz; bereketli bir senenin geleceğine, buluttan bal yağdığını görmeniz; mutlu ve huzurlu günler idrâk edeceğinize yorumlanır.Kişinin rüyasında bir bulut üzerine binerek gökyüzünde bir gezinti yaptığını görmesi; o kişinin imanının kuvvetli olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bulut üzerine ev yaptığını görmesi; o kimsenin helâlinden dünyalık kazanacağına, kişinin rüyasında bulut üzerine bir köşk yaptığını görmesi; o kimsenin bir hikmetten dolayı günah işlemekten sakınacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında elinde yağmur yağan bir bulut görmesi; o kimsenin hikmete nail olacağına ve hikmetli sözler konuşacağına işaretle tabir edilir.Kişinin rüyasında kendisinin bulut olduğunu ve insanlar üzerine yağmur yağdırdığını görmesi; o kişinin mala kavuşacağına ve insanların da onun malından istifade edeceğine, bir kimsenin rüyasında bir bulutun yükseldiğini ve insanlar üzerine altın yağdırdığını izlemesi; o kimsenin hikmete nail olmuş bir kişiden dünya işlerine ait terbiye öğreneceğine yorumlanır.Rüyanızda yağmuru olmayan bir bulut görmeniz; eğer vali olmaya lâyık iseniz; insafı, merhameti ve adaleti olmayan bir vali olacağınıza, tüccar iseniz; ticâretinizde hakka riayetsizlik yapacağınıza, âlim iseniz; ilminizde kıskanç olacağınıza, eğer sanatkâr iseniz; sanatınızı güzel yapacağınıza delalet eder.Bir kimsenin rüyasında mevsimsiz kırmızı bulut görmesi; o beldenin insanlarına sıkıntı, fitne, fesat veya bir hastalığın isabet edeceğine, kişinin rüyasında bulutu karlı olarak görmesi; üzüntü ve kedere maruz kalacağına, bir kimsenin rüyasında beyaz bir bulut görmesi; o kimsenin sâlih amel işlediğine, bir bulutun yeryüzünden gökyüzüne doğru yükseldiğini görmesi; o kimsenin yolculuk yapacağına işaretle tabir edilir.Kişinin rüyasında buluttan bir şey aldığını görmesi; o kimsenin ilim ve hikmetten nasibini alacağına ya da ziraî işlerle fazla uğraştığına ve arazisinin çok olduğuna yorumlanır. Hulâsa bulut, üzüntü, sıkıntı ve korkuların gitmesine ve iyiliklerin ortaya çıkmasına delaletle tabir olunur.

BULVAR
Bir kimsenin rüyasında bulvar görmesi hayra yorumlanır. Rüyasında uzun bir bulvarda tek başına yürüdüğünü görmek, teşebbüs edeceği bir işi başaracağına; bir bulvarda iki arkadaşın kolkola yürümesi, eğer bir şirket ve ticaret arkadaşı varsa o işin haklı kazanç getirecek bir iş olduğuna; bir bulvarda yürürken geri dönüp ters yüz yürümek, başladığı işin hayırlı olmadığına; bir bulvarda yürürken önüne duvar gibi, perde gibi bir engelin çıktığını görmek ve o yola devam edemeyeceğini görmek, başladığı işte başarılı olamayacağına işarettir.Bir bulvarda tek başına yürüdüğünü gören kimse sonu mutlu bir şeklide bitecek olan bir macera yaşar. İki tarafı yüksek binalarla çevrili uzun bir bulvar üzerinde bulunduğunu görmek, düşündüğü ve yapmak istediği işten vazgeçtiğine delildir.

BUMBAR
Rüyada bumbar yaptığınızı görmek, zor bir işin üstlenilmesine ve başarıyla yerine getirilmesine işarettir.Bumbar yediğinizi görmek, size emeği geçen insanlara hakettikleri ilgi ve saygıyı göstermemeniz şeklinde yorumlanır.

BURAK
Rüyanızda Hz. Peygamber (a.s.)’in binerek miraca çıktığı burağını görmeniz; yüksek mertebeye nail olacağınıza veya savaşa katılıp salimen döneceğinize veyahut da katıldığınız savaşta şehid olacağınıza yorumlanır.Bazı yorumculara göre: Rüyanızda Hz. Peygamber (a.s.)’in binerek miraca çıktığı burağını görmeniz; Allah yolunda insanları ir şad etmek üzere cihâda çıkacağınıza ve bu vesile ile derecenizin yükseleceğine delalet eder.

BURÇ
Bir kimse rüyada kendisini kalenin burcunda olduğunu görse, o kimse kendisini seven insanlardan emin olmaz. Eğer hasta ise vefat eder.

BURGU
Rüyada burgu görmek, hayat ve felsefeyle ilgili konularda idrakinizin artmasına işarettir. Bu rüya aynı zamanda tutulan bir işte kolaylığa ve başarıya yorulur.Burgu ile bir yeri delmek, şansınızı kendinizin yaratmasına delalettir.Burgu satmak, bilgilerinizden başkalarının da faydalanmasına olanak tanımaya yorulur.Kırık burgu görmek, hayallerinizin yarım kalmasına işarettir.

BURMAK
Rüyada bir şeyi burmak, meseleleri halledip bir yana koymaya veya bozgunculuğa yorulur. İp ve benzeri şeyleri burmak, yolculuğa işaret eder.

BURS
Rüyada herhangi bir şey için burs aldığınızı görmek, azimli davranmak suretiyle insanlardan takdir görmeye ve başarıya ulaşmaya yorumlanır.

BURUC SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Burûç Sûresi’ni okuduğunu veya bu sûreyi okuyan bir kimseyi dinlediğini görmesi; İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Dünyada keder ve üzüntüden kurtulamayacağına, sıkıntı çekeceğine ve hayatının acı içinde geçeceğine, fakat o kimsenin âhiretinin güzel olacağına, büyük sevap kazanacağına, ilmî ve dînî yönden çok kuvvetli bir kimse olacağına ve yıldız ilmini de çok seveceğine yorumlanır.

BURUN
Rüyada burnun siyah ve küçük görülmesi o oranda üzülmeye ve yoksullaşmaya yorulur.Burun nefes aldığınız bir organımız olduğu için, rüyada temiz hava veya güzel şeyler koklamak her zaman için iyiye ve rahatlığa işaret eder. Rüyada burnunuzun ağrıdığını görmek, üst üste yaptığınız yanlışlardan dolayı sevdiklerinizin tahammülünü zorlamaya yorumlanır.Burnunuzun kesilmiş olduğunu görmek, işlerinizin ters gitmesine yorulur.Burnunuzun güzelleştiğini görmek, size garezi olan bir kimsenin bundan vazgeçmesine yorulur.Burnunuza bir şey kaçtığını görmek, elinizde olmayan bir şey için sıkılmaya işarettir.Burnunuzun delindiğini görmek birinden yardım görmeye, Burnunuzdan sümük aktığını görmek büyük bir zattan gelecek menfaate, Burnunuza halka takıldığı görmek ise hasta iseniz iyileşmeye işarettir.Burunda bir delik olup onunla burnunun aşağıya çekildiğini görmek rüya sahibinin alçak gönüllüğüne veya büyüklerden bir menfaat geleceğine işarettir. Burnunun nezleden aktığını gören kimsenin işleri bağlanır, zorluk çeker. Burnundan konuştuğunu gören kimsenin kısmeti daralır. Burnundan kan gelmesi iki şekilde yorumlanır: Rüya sahibi burnundan kan geldi derse, malının artacağına, başkası derse malının elinden çıkacağına işarettir. Burnunun kesildiğini görmek beş şekilde yorumlanır. Kendi veya evladı için sünnet, bulduğu mevkiden aşağı inmek, çabuk ölüm, bela, çocuğunun veya eşinin ölmesi.Burnunun büyüdüğünü görmek bir mevkide bulunuyorsa mevkiinin büyümesine, zengin ise malının daha da artmasına; fakirse zenginliğe; aksine burnunun küçüldüğünü görmek, bu rüyanın aksine işaret eder.

BURUN KANI
Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince olursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala, eğer kan katı olursa, düşük yapılan erkek çocuğa işaret eder.Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir. Eğer o kanın kendisine zararı olacağı düşüncesinde ise, o kimse dinine zarar verecek günah işler. Eğer kanın çıkmasından sonra kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Zira zaiflik fakirliktir. Kanın çıkmasından sonra kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur. Çünkü kuvvet adamın zenginliğidir.Burnundan akan kanı elbisesine bulaşsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder. Eğer burnunun kanı hiçbir şeye bulaşmasa günahtan kurtulur.

BUZ
Rüyada buz yuttuğunu görmek, geçici bir sevince yorulur.Buzu suya atmak, kişiliğin katı ve sert yanlarının yumuşamasına ve olumlu bir şekilde uyumlu olmasına işarettir.Buz üzerinde kaymak, başarmak istediğiniz şeylerde sonuca ermeye ve ferahlığa işarettir.Buzu erirken görmek, dostlarınızın azalmasına yorulur.Buz satın almak birçok sevgiliniz olmasına, buz satmak ise sevinçli bir haberler almaya işarettir.

BUZAĞI
Rüyada buzağı eti yemek, bir yerden iyi haber almaya işarettir. Buzağı eti pişirmek, büyük kazançtır.Rüyada buzağı görmek, sizin şefkatinize gereksinim duyan insanların varlığına veya yol hazırlığına işarettir.Buzağı sürüsü görmek, sıkıntıların artmasına yorulur.Evinde buzağı görmek, eve hırsız girmesine ve değer verdiğiniz bir şeyi çalacağına dair uyarıdır.Yeni doğmuş bir buzağı görmek, şan ve şöhretin artmasına işaret eder.Buzağı tutmak, teselli bulmaya ve ferahlamaya yorulur. Buzağılara yem vermek zenginliğe yorulur.Buzağıyı ölmüş görmek, uğrayacağınız bir zarardır.Buzağıyı hastalanmış görmek, masum bir kimseye yapılacak bir hakarete işaret eder.

BUZDOLABI
Çok emektar ve faydalı bir hanıma veya dosta işaret eder.

BÜLBÜL
Bir kimsenin rüyasında bülbül görmesi; yeni bir aşk hayatına başlayarak çok güzel günler geçireceğine, kişinin rüyasında mehtaplı bir gecede sevgilisi ile birlikte bülbül sesi dinlediğini görmesi- evleneceği eşinde her saâdeti bulacağına ve çevresindeki bütün insanları kıskandıracak bir hayat süreceğine yorumlanır. Bazı yorumculara göre: Rüyada bülbül görülmesi; Kur’an okuyan bir çocuk veya bir oğlan çocuğu ile tabir edilmiştir.

BÜFE
Rüyada büfe görmek bolluk ve berekete işarettir. Bir büfede satış yaptığını görmek, evinin rızkının ve maişetinin bollaşacağına işarettir. Bir büfede rafları düzenlediğini görmek kazanç için bazı projeler yaptığına, büfe için aldığı malları raflara yerleştirdiğini görmek, hayır ve iyilik işlerinde halka yardımcı olduğuna işaret eder.

BÜRO
Rüyada büro ortamında bulunmak veya büroda çalışmak, olanaklarınızı en iyi şekilde değerlendirip, iyi bir yaşam düzeyi elde etmeye ve takdir kazanmaya delalet eder.

BÜRÜNMEK
Rüyada elbise veya benzer şeylere bürünmek, güvenli işyerine ve neşeye işarettir.

BÜYÜ
Rüyada büyü görülmesi; yolsuzluğa yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisini bir başkasına beğendirmek maksadıyla büyü Çaptırdığını görmesi; bir yolsuzluktan ötürü devlet tarafından cezalandırılacağına yorumlanır.Kişinin rüyasında kendisinin büyücülükle meşgul olduğunu ve başkalarına büyü yaptığını görmesi; başka bir kimseyi yaptığı yolsuzluktan dolayı ilgili makamlara suç duyurusunda bulunarak o kimsenin yakalanmasını sağlayacağına yorumlanır. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre rüyada büyü görülmesi iyiye alâmet değildir.Bir kimsenin rüyasında büyü yaptırmak için bir büyücüye gittiğini görmesi; o kimsenin işlerinin bozulacağına yorumlanır.Bir başka yoruma göre: Rüyanızda büyü yapan bir kimseyi görmeniz; yanlış bir hareketiniz yüzünden hem paranızı ve hem de sağlığınızı kaybedeceğinize, rüyanızda size büyü yapıldığını görmeniz; dînî vazifelerinizi yerine getirme hususunda ihmalkâr davrandığınızdan dolayı devamlı surette vicdan azabı çektiğinize işaretle tabir edilmektedir.Büyü yapmak veya yaptırmak dinimizce haram ve yedi büyük günahtan birisi olarak kabul edilmiştir.

BÜYÜK ABDEST
Rüyada sokak ortasında büyük abdestini yaptığını gören kimse yaptığı bir hata yüzünden halka rezil olur. Büyük abdestini bir kağıt üzerine yaparak, onu derleyip beraber götürdüğünü gören, işlediği hatayı herkesin gizlemeye çalışır.

BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABA
Rüyada büyükannesini ve büyükbabasını gören, büyük bir sevinç ve talihe kavuşur.

BÜYÜK ÇANAK
Rüyada görülen büyük çanak, şişman ve temiz bir kimsedir. Eğer bu çanak camdan ise kadına veya kendisiyle övünülen arkadaşa işaret eder.

 

RÜYA TABİRİ – B

Bu yazıyı okudunuz mu?

şifalı bitki, ot, sebze ve meyveler

ŞİFALI BİTKİLER – Z

ŞİFALI BİTKİLER – Z “Z” ZAKKUM Zakkum (ağu ağacı) : Zakkumgiller familyasından; Akdeniz sahilleri boyunca ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir