Anasayfa / DAHA FAZLA / RÜYA TABİRİ – K
imanilmihali.com
rüya tabirleri, rüya yorumları, dini rüya tabirleri

RÜYA TABİRİ – K

RÜYA TABİRİ – K

“K”

KABAK
Rüyada kabak görmek, itibarlı, şanlı insanlara yakın, iyi idareci alim veya doktor olan bir kimseye işarettir. Rüyada kabak görmek, hasta için şifadır. Bunun için kabak, rüyada görülen pişmiş şeylerin en iyisidir. Rüyada pişmiş kabak yediğini gören kimse, dininden, nefsinden, sevgilisinden veya çocuğundan kaybettiği bir şey yine kendisine döner. Rüyada kabağı pişmeden yediğini gören kimseye, korku erişir veya bir insanla münakaşa eder. Rüyada kabak tarlasından kabak topladığını gören kimse, hastalığından kurtulur. Rüyada pişmiş kabak yediğini gören kimse, yediği miktarca bir ilmi öğrenir veya dağınık olan şeyleri bir araya getirir. Bazen de rüyada kabak yemek, zihin ve zekânın iyiliğine yorumlanır. Bir kimse rüyada çiğ kabak yediğini görse çekişmeye ve şerre yorulur.

KABAKULAK
Rüyada kabakulak olduğunuzu görmek, sağlığınızın bozulmasını ifade eder.

KABARCIK
Rüyada insanın vücudunda görülen kabarcık, borç ve alacağı istemeye yorumlanır. Kabarcık illeti, mala ve malın fazlalığına işarettir. Bundan dolayı vücudunda kabarcık ve çıban çıktığını gören kimsenin malı çoğalır. Çocuğunun vücudunda kabarcık olduğunu gören kimsenin çocuğuna ait olan malı çoğalır. Vücudunda yara olduğunu ve ondan kan ve irin gibi şeylerin çıktığını gören kimse mal sahibi olur.

KABARE
Rüyada bir kabareye gittiğini görmek, sevdiği bir arkadaşı ile arasındaki işin bozulacağına; bir kabarede bir arkadaşı ile birlikte olduğunu ve eğlendiğini görmek, bir iş hususunda bir kişi ile anlaşacaklarına ve birlikte iş yapacaklarına işarettir. Kabare görmek eğlenceye düşkünlükle de yorumlanır. Bir kabarede eğlendiğinizi görmek, başınıza bir musibet geleceğine işarettir.

KABAHAT
Rüyasında bir kabahat işlediğini gören kişi kötü bir haber alır.

KABALIK
Kabalık büyüklükle yorumlanır. Rüyasında kendisine birisinin kabalık ettiğini görmesi, onun bulunduğu işinde büyük bir dereceye ulaşacağına işarettir. Kendisinin bir başkasına kabalık etmesi, bir büyüğüne karşı itaatsizliğine delalet eder.

KABE
Rüyada Kâbe’nin görülmesi devlet başkanı, devlet büyükleri, hâkim, evlenmek ve Kâbe’yi ziyaret etmekle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında Kabe’nin içinde namaz kıldığını görmesi, o kimsenin devlet büyüklerinden birisine yakın olacağına, düşmanlarından kurtulacağına, kişinin rüyasında Kabe’ye girdiğini görmesi; o kişinin bir devlet büyüğünün makamına gireceğine, kişinin rüyasın Kabe’den bir haber aldığını görmesi; o kimsenin devletten işine da bir haber alacağına yorumlanır. Rüyanızda Kâbe’nin duvarlarından birisinin yıkılmış olduğunu görmeniz; devlet büyüklerinden birisinin öleceğine, rüyanızda Kâbe’den bir şey çaldığını görmeniz; sizin haram bir işleyeceğinizi, rüyanızda Kâbe’ye doğru yürüdüğünüzü görmeniz; dini yönünüzün kuvvetli olduğuna delalet eder. Rüyanızda Kâbe’nin üstünde namaz kıldığınızı görmeniz; İslâm Dininden uzaklaştığınıza, rüyanızda Kâbe’yi çiğnediğinizi görmeniz; sünnete karşı tavır aldığınıza, rüyanızda gökten meleklerin yere inerek Kâbe’yi başka bir yere taşıdıklarını görmeniz; o beldede asayişin düzgün olacağına, rüyanızda Kâbe’nin pis olduğunu görmeniz; sizin farzları terk ettiğinize işaret eder. İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Hacer-i Esved’i mesh ettiğini görmesi; o kimsenin Hicaz halkından veya Hz. Peygamber (a.s.)’in neslinden bir zata uyacağına, yani onun izinden gideceğine yorumlanır.

KABİL
Rüyada Kabil’i gören kimse, asi olur haksız olarak birisini öldürür. Katil olmayan birisi rüyada Kabil’i görse o şahıs yaptığı bir işten pişman olur.

KABİLE
Rüyada bir kabile halkı arasında bulunduğunu ve onlarla dostluk kurduğunu görmek, bir piyangodan büyük ikramiyenin çıkacağına işarettir.

KABİR
Rüyada kabir görülmesi hapishane ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir mezarlıkta bulunduğunu görmesi, o kimsenin bir suçtan dolayı emniyet güçlerince aranmakta olduğuna, kişinin rüyasında bir mezarlıkta bir cenazenin gömülmekte olduğunu görmesi; o kimsenin tutukluluk halinin sona ereceğine, yani tahliye edileceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında büyük bir mezarın üzerinde ayakta durarak mezar taşındaki yazıları okuduğunu görmesi; o kimsenin büyük bir günah işlediğine, kişinin rüyasında mezarlık olmayan büyük bir alanda kabir kazdığını görmesi; o kimsenin ecelinin yakın olduğuna yorumlanır. Rüyanızda bir mezar yeri satın aldığınızı ve ölmeden önce o yerde mezarınızı kazdırarak yaptırdığınızı ve üzerine adınızı yazdırdığınızı görmeniz, tanıdığınız bir hanımla evleneceğinize, rüyanızda bir kabri bir mezarlıktan alıp başka bir mezarlığa naklettiğinizi görmeniz; sizin Veya çocuklarınızın o yerde bir ev yaptıracaklarına, rüyanızda kendi evinizin çatısında bir mezar kazdığınızı görmeniz; ömrünüzün uzun bacağına delalet eder. Bazı tabircilere göre: Rüyada kabir görülmesi eve yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir kabirde yatıp kalktığını ve orayı ev olarak kullandığını görmesi; o kimsenin fakirleşeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında aile ferdlerinden birisine veya kendisine bir kabir kazdığını veya kazdırdığını görmesi; o kimsenin o şehirde kendisi ve aile ferdleri için bir ev yaptıracağına veya satın alacağına, kişinin rüyasında aile kabristanlığına giderek orada ailesine ait kabirleri onardığını ve topraklarını düzelttiğini görmesi; o kimsenin sağlıklı ve uzun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında aile mezarlığında olduğunu ve mezarların üzerine çiçek diktiğini ve suladığını görmesi; o kimsenin bir çocuğu olacağına, kişinin rüyasında bir kabristanda kuşların su içmek içir mezar taşlarına yapılan su çukurlarına kuşların su içmeye geldiklerini ve su bulamadıklarını görmesi; orada yatmakta olan ölülerin duâ beklediklerine yorumlanır. Rüyanızda ölmediğiniz halde ölüp kabre gömüldüğünüzü görmeniz keder ve sıkıntıya maruz kalacağınıza, rüyanızda kefenlenmiş bir şekilde bir mezarda yattığınızı görmeniz; bir hanımla evleneceğinize delalet eder. Rüyanızda bir kabiri açmak için kürekle toprağı kaldırdığınızı görmeniz; o kabirde yatan ölünün hayatta iken yaptığı işleri yapmaya özen göstereceğinize, rüyanızda bir mezarlıkta ölülerin kabirlerinden çıktıklarını görmeniz; eğer mevsim kurak geçiyorsa, havanın yağmurlu olacağına ve o yıl hububatın bol olacağına işaret eder. Kirmânî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kendisi veya bir başkası için bir mezar kazıldığını ve kazdığını görmesi; o kimsenin oturduğu yerde bir ev yaptıracağına, kişinin rüyasında bir mezarı öptüğünü görmesi; o kimsenin ömrünün uzun ve sağlıklı olacağına yorumlanır. Rüyanızda ölmeden evvel bir mezara gömüldüğünüzü görmeniz; sizin hapishaneye gireceğinize veya işlerinizde zorluklar meydana geleceğine, rüyanızda ölü gibi gömüldüğünüzü, fakat üzerinizin örtülmediğini görmeniz; eğer kadın iseniz evleneceğinize ve eğer erkek iseniz hapse gireceğinize delalet eder. Rüyanızda bir kabristanlıkta mezarlar arasında dolaştığınızı ve açık olan mezarlara girip çıktığınızı görmeniz; kötü insanların evlerine gireceğinize ya da tutuklanacağınıza, rüyanızda bir kapalı mezarı kazdığınızı ve içinden yaşayan bir adam çıktığını görmeniz; sizin sevince kavuşacağınıza yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bu başkası tarafından bir mezara sokulduğunu görmesi; o kişi tarafından bir tehlikeye atılacağına, kişinin rüyasında kendisinin bir mezara konulduğunu görmesi; o kimsenin bir ev satın alacağına, kişinin rüyasında bir mezarda üzerine toprak örtüldüğünü görmesi; o kimsenin mal sahibi olacağına delalet eder. Rüyanızda bir mezarlıkta toprak kazdığınızı görmeniz; sizin çok yasayacağınıza, rüyanızda bilinmeyen bir yerde birçok mezarlar görmeniz; birtakım kötü insanlarla karşılaşacağınıza, rüyanızda bir mezarın üzerinde bir yeşillik görmeniz; o mezarda yatan ölünün rahmet ve nimet içinde olduğuna yorumlanır. Rüyanızda bir mezarlığa giderek ibret aldığınızı görmeniz; işlerinizde insaflı hareket edeceğinize, rüyanızda mezara girip de, tanınmış bir kişinin kabrinin kendi evinize dönüştüğünü görmeniz; sizin kabir sahibinin yakınlarından bir hanımla evleneceğinize, rüyanızda zengin bir kişinin kabri üzerinde ayakta durduğunuzu görmeniz; sizin dünyalığa kavuşacağınıza, rüyanızda bir mezarlıkta mezarlar arasında dolaşarak onlara selam verdiğinizi görmeniz; iflas ederek dilenecek duruma düşeceğinize delalet eder. Bazı yorumculara göre: Rüyanızda bir mezarda olduğunuzu ve üzerinizde bir şeyin yazılı bulunduğunu görmeniz; sizin tutuklanacağınıza, rüyanızda kendinizi mezarda görmeniz; sizin sıkıntı içinde olduğunuza yorumlanır. İbn-i Sîrin’in yorumuna göre: Rüyanızda bir mezara konulduğunuzu görmeniz; sıkıntıya düşeceğinize, rüyanızda açık bir mezarda olduğunuzu görmeniz; uzun bir yolculuğa çıkacağınıza ve birtakım menfaatler elde ederek döneceğinize, rüyanızda kendi mezarınız üzerinde ayakta durarak kendinize baktığınızı görmeniz; hatalarınızdan kurtulacağınıza, rüyanızda bir mezarda Münker-Nekîr tarafından sorgulandığınızı görmeniz; bir meseleden dolayı mahkemeye düşeceğinize işaret eder. Rüyanızda bir mezardan çıkarıldığınızı ve tekrar mezara konulduğunuzu görmeniz; devlet başkanından hayır göreceğinize ve sonra da tutuklanacağınıza yorumlanmaktadır.

KABRİSTAN
Rüyada kabristan görülmesi; nasihate, Kur’an okumaya, ağlamaya, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan el etek Çekmeye yorumlanır. Rüyanızda bir kabristanda bulunduğunuzu görmeniz; o bölgedeki devlet büyüğünün âdil birisi olduğuna, bir yoruma göre de zina yaptıran bir kadının evine delalet eder. Hasta bir kimsenin rüyasında bir kabristanlığa girip orada ev yaptırdığını görmesi; o hastanın öleceğine işaret şeklinde tabir olunur.

KABUK
Rüyada ağaç kabuğu seyahate, deniz hayvanı kabuğu müjdeye delalet eder.

KABUL GÜNÜ
Rüyada kabul günü kadınla yorumlanır. Rüyasında bir kabul gününde olduğunu ve bir kadın ile dans ettiğini görmek, hakkında kötü bir dedikodu yapıldığına delalet eder. Rüyada bir kabul gününde bulunmanız, hayatınızda bazı yenilikler olacağına bu yüzden çok ihtiyatlı bulunmanız gerektiğine, bir geziye veya bir iş için kısa bir yolculuğa çıkacağınıza delalet eder.

KABURGA KEMİĞİ
Rüyada görülen kaburga kemikleri, kadınlardır. Kaburga kemiklerinden birinde meydana gelen şeyin tabiri o şeyin kadınlarda meydana gelmesidir. Zira kadınlar kaburgadan yaratılmışlardır. Kaburga kemikleri çadır direklerine, örtülere veya ev ve onun eklentilerine işaret eder. Bazen de kaburga kemikleri rütbe ve yaşta farklı dostluk, sevgi ve birbirlerine uygun olan aile ve akrabalarına işarettir. Kaburga kemikleri, sineye çekilecek işkence, meşakkat, lezzet ve azaptır. Rüyada kemiklerinin deri altından dışarıya çıkmış olduklarını gören kimseye yapılacak işkence ve şiddetten korkulur. Rüyada kaburga kemiklerinin büyüklüğünü veya kemiklerin üzerindeki et ve derinin kalınlaştığını görmek, rızka, şişmanlaşmaya ve hastalıktan şifa bulmaya işarettir. Bazen bu rüyayı gören doğruluğuna inandığı hatalı bir iş yapar.

KABUS
Rüyada yatağınızdan bir kabus görerek uyandığınızı görmek, iş hayatınızda yapmaya teşebbüs edeceğiniz bir işin çok kötü sonuçlanarak sizi oldukça zarara sokacağına işarettir. Kabus görmek, rakiplerinizin işinizi elinizden almaya çalıştıklarına ve bu yüzden temkinli olmanız gerektiğine delalet eder.

KAÇAK
Rüyada firar eden bir kaçağı yakalamak veya yakalatmak bir düşmanınızın varlığına işaret eder.

KAÇAKÇI
Rüyada bir kaçakçı ile karşılaştığını görmek, bir suç işlemiş olduğuna işarettir.

KAÇMAK
Rüyada firar: Allah (C.C.)’a dönmeye yorumlanır. Rüyada kaçmak velayet, emniyet, tövbe ve ölüme işarettir.Rüyada korktuğu bir düşmanından kaçtığını gören kimse, korkudan emin olur. Rüyada kaçtığını ve kaçma sebebinin ne olduğunu bilmediğini gören kimse, tövbe ve istiğfar eder. Rüyada askerin firarı galibiyettir.

KADAYIF
Rüyada kadayıf görmek, servete ve sevinçle beraber lezzetlere veya kolay elde edilen rızka yorumlanır.

KADEH
Rüyada kadeh görmek, zevcedir. Altın ve gümüş kadehler, daha sağlam olduğundan, cam ve billur kadehlerden tabirce hayırlıdır. Bazen cam ve billur kadehler gizli şeylerin meydana çıkmasına yorumlanır. Dolu kadeh, hamile kadına işarettir. Eğer kadehin içinde bulunan suyun döküldüğünü görse, hamile olan kadın çocuk düşürür. Kadehler kadınların çeyizlerinde bulunduğundan mala, içindeki su içildiğinden dolayı da iki yönden gelecek mala yorumlanır. Bazen billur kadehler kırıldığından sıkıntıya yorumlanır. Rüyada kadehleri yediğini gören kimse, büyük bir sıkıntıya düşer.

KADER
Rüyada kaderinizi okumak, gönül rahatlığını ve huzuru ifade eder.

KADI
İbn-i Sirin’e göre; rüyasında kadı olup halk arasında hükmettiğini gören, zarara, türlü belaya uğrar ve halkın karşı koymasına sebep olup malı, mülkü ve eşyası elinden çıkar. Bu rüyayı gören eğer bir yolculukta ise, yolu kapanarak memleketine zahmet ve güçlükle döner. Bir çok zarar görür. Eğer hakikaten kadı olacak kadar ilim sahibi ise, kadı olur. İşleri düzelir. Hayır ve menfaat görür ve mutlu olur. Rüyasında tanınmış bir kadı olduğunu veya öyle bir kadıyı gören kişinin mevkii ve rütbesi artar. Rüyada tanınmayan bir kadı görmek, hayır ve berekete eriştiğine delalet eder. Rüyada bir hakim görmek, o hakimin verdiği hükme göre tabir olunur. Eğer hakimin verdiği hüküm hayırlı ise rüya hayra, değilse şerre yorumlanır. Elinde terazi tutan bir hakim görmek, o yerde hak ve adaletin geçerli olduğuna delalet eder. Tanınan ve bilinen bir hakimi rüyada görmek, hayır ve berekettir. Rüyada bulunduğu yere bir hakimin geldiğini görmek, izzet ve devlete; kendisinin hakimin bulunduğu yere gittiğini görmek, şerefe ve kıymetinin artacağına işarettir. Bir hasta hakimin bir adam göndererek kendisini çağırttığını görmesi, ecelinin yaklaştığına delildir. Mahkeme görmek, aydınlık ise, o yerde hak ve adaletin geçerli olduğuna; karanlık ise, hükümlerde adalet olmadığına; mahkemede iki tarafın duruşmalarının yapılmadığını görmek, hakimin lehine karar verdiği kimsenin menfaat göreceğine; aleyhine hüküm verdiği kimsenin ise hakarete uğrayacağına; kendisinin hakim huzurunda muhakeme olunduğunu görmek, dünya ve ahiret işlerinde hesap vereceğine delalet eder. Bazılarına göre; kadı ve hakim görmek, rüyanın görülüş şekline göre rüya sahibinin hal ve şanına ve durumuna bakılarak hayır, şer, kâr veya zarar, adalet veya zulüm, yükselme veya alçalma ile yorumlanır. Hakimin mahkemede karar vermesi için özel yerinde oturduğunu görmek, o yerde adaletin var olduğuna, rüya sahibinin adalete nail olacağına, hakimin bulunduğu yerden indiğini görmek veya indirildiğine şahit olmak, memuriyetinden veya işinden atılacağına, yahut adaletin olmadığına işarettir.

KADIN
Rüyada görülen kadın, güzel olursa hayır ve rahatlıkla temin edilecek bir seneye işarettir. Rüyada evine güzel bir kadının girdiğini gören kimse, sevinç ve ferahlığa erişir. Güzel kadın, devamı olmayan maldır. Çünkü güzellik değişip bozulur. Rüyada genç bir kadının kendisine yöneldiğini gören kimse, geriledikten sonra devlet ve talihi yine kendisine yönelir. Bir kadının her ne şekilde olursa olsun gördüğü genç kadın, onun düşmanı olan bir kadındır. Bir kadının rüyada yaşlı bir kadın görmesi, o kadının artık çalışamadığına yorumlanır. Yaşlı kadın dünyadır. Bir kimsenin bir kadını Allah (C.C.) için insanlara iyilikle emir ve kötülükten nehy ettiğini görmesi, dince iyidir. Bir kimsenin rüyada hanımının satıldığını görmesi, o kimsenin saltanat ve devletinin ondan gitmesine, işlerinin perişan bir hale gelmesine ve sonra durumunun düzelmesine yorumlanır. Rüyada hanımını sırtına aldığını gören kimseye, bir taraftan bir ayıp isabet eder. Bazı tabirciler de o kimse zengin olur, dediler. Kadın, rüyada zevk ve menfaattir. Erkeğe hakim olduğundan dolayı sultana da yorumlanır. Rüyada kadınları görmek, dünyaya yorumlanır. Bundan dolayı bir kimsenin rüyada kadınların kendi tarafına yönelip geldiğini görmesi, o kimseye dünyanın teveccüh edip yönelmesine işarettir. Kadınların kendisine sırtlarını dönmüş gidiyorlar görmesi, o kimsenin fakirliğine ve dünyanın ondan yüz çevirmiş olmasına işarettir. Bir kimsenin rüyada kendisini isteyerek kadınlar cemaatıyla oturduğunu görmesi, o kimsenin tembelliğine ve işe yaramaz bir kimse olduğuna yorumlanır. Rüyada genç bir kadının kendisine doğru geldiğini görmek, yeni bir olanağa ve şansa ulaşacağına delalet eder. Rüyada şişman bir kadın görmek, o yılın bol ve bereketli olacağına delalettir. Zayıf bir kadını rüyada görmek ise, bu rüyanın aksi ile yorumlanır. Yorumda en iyisi zenci ve buğday benizli kadının rüyasıdır. Bu rüyada kadınların tanınmayanı tanınanından daha hayırlıdır. Rüyada bir kadınla bir eğlence yerinde bulunduğunu ve orada çalgı çalınarak eğlenildiğini görmek, müjdeli bir haber alacağına, bir çocuğu olacağına, bekarsa evleneceğine delalet eder. Rüyasında karısını başka bir erkekle birlikte görmek, eşinin talihinin iyi olduğuna, ailesinin mal varlığının çoğalacağına delalet eder.

KADININ ERKEĞE BENZEMESİ
Rüyada erkek elbisesi giyip erkeğe benzediğini ve elbiselerin de kendisine yakıştığını gören kadının hali güzel olur. Giydiği erkek elbisesi kendisine yakışmıyor ve çirkinse, üzüntü ve korku ile beraber o kadının halinin değişmesine yorumlanır. Rüyada erkek olduğunu gören kadının hal ve harekete kocasının arzuladığı şekilde olur.

KADININ CİNSEL ORGANI
Rüyada kadının cinsel organını görmek, sıkıntı ve mihnet işinde bulunan kimsenin üzüntü ve kederden kurtulmasına, ihtiyaçlı kimsenin ihtiyacını gidermesine bekar için evlenmeye, yola gitmeye, şirket kurmaya, sırları açıklamaya, madenlere ve gizli şeylere muttali olmaya işarettir. Kadının cinsel organı, yönelilen mihrap ve kıbleye, insanın sır kapısına ve hamama yorumlanır. Zira, hamamda su, sıcaklık ve perde vardır.

KADİFE
Rüyada kadife görmek yumuşaklığa delalet eder. Rüyasında ipek bir kadife kumaş aldığını görmek, size teklif edilecek güzel bir işi kabul edeceğinize; pamuk bir kadife kumaş aldığınızı görmek, işinizde başarılı olacağınıza; bir kadife kumaştan bir elbise yaptırıp giydiğinizi görmek, işinizde yükseleceğinize; eşinize kadife bir kumaştan elbise hediye ettiğinizi görmek, ömür boyu mutlu bir evlilik hay atı sürdüreceğinize işarettir.

KADİR SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Kadir Suresini okuduğumu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin makamını Sürmedikçe dünyadan âhirete gitmeyeceğine, ömrünün uzun olacağına, istediği şeyleri elde edeceğine, yaptığı işlerin karşılıklarını fazlasıyla alacağına, dünya ve âhirette kadir ve kıymetinin artacağına işaretle yorumlanır.

KADİR GECESİ
Rüyanızda kendinizi bir Kadir gecesinde ibadet eder görmeniz, o gece mübarek bir gece olması nedeniyle dualarınızın kabul edileceğine ve günahlarınızdan temizleneceğinize işaret eder.

KADRAN
Rüyada görülen kadran, işle yorumlanır. Rüyanızda kadranlı bir saatinizin olduğunu görmek, işinizin düzenle devam ettiğine, saatinizin kadranının kırık olduğunu görmek, işinizin bozulduğuna; kadranlı bir saatin hediye edildiğini görmek, birlikte çalıştığınız kişilerin size sadık olduklarına delildir.

KAF SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Kaf Sûresini okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah tarafından hayır ve bereketle ödüllendirileceğine, ona bol rızık ve nimetini ihsan edeceğine, peygamberlerin ilmiyle onu şereflendireceğine, o kimsenin sözüne sadık olduğuna delalet eder.

KAFA
Rüyada görülen kafa, büyük bir kimseye işaret eder. Rüyada hayvan kafası görmek, almak, yemek; mal ve menfaattir. Eti yenmeyen bir hayvan kafası görmek, hayra yorulmaz. Kafanızın haddinden fazla büyüdüğünü görmek, şerefinizin, malınızın veya işinizin büyümesine işarettir. Kesik bir kafayı elinizde görmek, bulunduğunuz hal ve mevkinin çok daha üzerine çıkmaya, yükselmeye ve büyük bir şahsiyetten yardım görmeye işarettir.

KAFES
Rüyada görülen kafes, hapse, bazen küçük çocuklar için beşiğe yorumlanır. Rüyada kafeste bulunan bir kuşu azad ettiğinizi görmek, yalancılığı, dolandırıcılığı bırakıp, artık doğru yoldan gitmeye işaret eder. Rüyada kuş kafesi görmek, hile ile bir kimseyi aldatmayı düşündüğünüze yorulur. Pencere kafesi, kıskanç ve aynı zamanda sır saklayan bir kimseyi ifade eder. Rüyada kafes ayrıca hapse delalet eder. Rüyada bir kafeste kuş olup, kaçmak istediğini görmek, eşinin kendisinden memnun olmadığına; bir kolayını bularak kafesten uçup gittiğini görmek, eşinin evini terk edeceğine işarettir. Rüyasında içinde bir kuş olduğu halde kafeste bir ikinci kuş girip konduğunu görmek, evine bir hizmetçi alacağına delalet eder. Kafeste iki kuşun birbirleriyle gagalaştığını görmek, eşinin ve hizmetçinin birbirleri ile geçinemediklerine işarettir.

KAFESÇİ
Rüyada kafesçi görmek mimarla yorumlanır. Rüyasında bir kafesçiyle konuşup pazarlık ettiğini görmek, bir ev yaptıracağına veya satın alacağına delalet eder.

KÂFİR
Rüyada görülen kafir, düşmandır. Bir kimse rüyada ihtiyar bir kafir görse, o kafir onun açık ve eski bir düşmanıdır. Rüyada kendisinin kafir olduğunu ve küfründen de dönmediğini gören kimse, öldürülür. Ancak rüya sahibi çiftçi ise, o kimsenin tohum ekmesine ve örtmesine yorumlanır. Çünkü çiftçiye de Arapça “Kafir” denir.

KAFİYE
Rüyasında şiir yazmak için kafiye aradığını ve bunu bir kağıda sıraladığını görmek, sanatçı ise ustalaşacağına, şairse bir kitabı yayınlayıp tanınacağına, ressam ise resimlerini sergileyeceğine delalet eder.

KAFİRUN SURESİ
Rüyanızda Kâfırûn Sûresini okuduğunuzu veya okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; sizin din yolundan uzaklaşacağınıza, toplum içinde kötü bir isim yapacağınıza, sonunda dini inancınızın artacağına, kâfirlerle mücâdele ederek galip geleceğinize ve Allah tarafından affedileceğinize yorumlanır.

KAFTAN
Rüyada kaftan görmek, kuvvete ve yardımcıya işarettir. Bir kimse rüyada üzerinde ibrişim, yün veya ipekten mamul atlas bir kaftan görse, o kimsenin o kaftan ve giysinin zamanındaki kıy met, şeref ve yeniliği nisbetinde erişeceği devlet ve saadete yorumlanır. Giyilmiş kaftan, rüya sahibinin kendi işindeki üzüntüsünden kurtulmasına yorumlanır.

KÂFUR
Rüyada kâfur görmek ziynete delildir. Rüyasında kâfur aldığını görmek, iyi huylu kişilerle dost olacağına, bir ölü için kâfur satın alıp ölü evine götürdüğünü görmek, Allah (C.C.) indinde makbul bir kul olduğuna delalet eder.

KAĞIT
Bir kimsenin rüyada kağıt üzerine yazı yazdığını görmesi, kendisi ile insanlar arasında olan bir şeyi inkar etmesine işarettir. Bazı tabirciler, katip hayrete düşmüş, üzüntülü, kederli ve Allah tarafından hidayete eren, üzüntü ve kederinden kurtulan kimsedir, dediler. Bir milletin işlerinde sorumluluk duyan ve gerçeğin meydana çıkmasını arzu eden kimse, elinde bir kağıt bulunduğunu görse, işin hakikati o kimse için aydınlığa kavuşur. Bir kimse elinde bir kağıt görse, o kimsenin ihtiyacı giderilir ve işi görülür.

KAĞITÇI
Rüyada kağıtçıyı görmek, insanlara hile öğreten bir kimseye yorumlanır. Çünkü yazmak hiledir. Rüyada kağıtçıyı görmek, hilekar kimselere yardım eden bir adamdır.

KAĞNI
Rüyada kağnı görmek veya kağnıya binmek, uzun bir memleket turuna çıkacağınıza, biraz geç de olsa isteklerinize kavuşacağınıza delalet eder.

KÂHİN
Rüyada kâhin görmek bir şeye inanmaya, dünyadan ve şüpheli şeylerden kaçınmaya veya ancak ilmi için kendisine uyulan âlime işarettir. Falcı, batıl şeylerle aldanan ve düşünmediğinden işin hakikatine vakıf olmayan bir kimsedir. Bir kimse rüyada kendisinin falcı olduğunu veya bütün insanlardan fazla falcılık mertebesine ulaştığını görse, bu rüya bütün insanlar için hayırlı, yücelik ve şöhrete erişmeye yorumlanır. Gerek rüyada ve gerekse uyanıkken kâhini doğrulamak, dince cahilliğe yorumlanır.

KAHKAHA
Rüyada kahkaha atmak hayra yorumlanmaz. Kahkaha ile güldüğünüzü görmek, yapmak istediğiniz bir işi çekemeyenlerin bulunduğuna ve kötü bir haber alacağınıza delalet eder.

KAHRAMAN
Rüyada bir vatan kahramanını görmek, hayatta doğruluktan ayrılmayacağınıza, başarılıbir hayat süreceğinize işarettir.

KAHVALTI
Rüyada kahvaltı yapmak, kısa sürecek bir maddi sıkıntıya işaret sayılır.

KAHVE
Rüyada kahve içmek, yardımsever biri olmaya, zor işlerin halline, hastalıktan kurtulmaya, iyilikle anılmaya veya sonu iyi gelecek bir maceraya atılmaya yorulur. İbn-i Sirin’e göre; rüyada kahve içtiğini görmek rahatlıkla tabir olunur. Sade kahve içtiğini gören hasta olur, yahut bir sıkıntı geçirir. Şekerli kahve içmek rızk darlığına, bir rivayete göre haram mala delalet eder. Bazı yorumculara göre, gerek çay ve gerek kahve içmek dinde ve İslam adetlerinde kötü olarak kabul edilir. Bunlar acı olurlarsa şerre, tatlı olurlarsa hayra yorumlanır.

KAHVEHANE
Rüyada bir kahvehaneye girmek, herhangi bir nedenden dolayı üzülmeye işarettir. Kahvehaneden çıkmak ise üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya yorulur.

KAHYÂ
Rüyada bir çiftlikle kahyâ olduğunuzu görmek, ev ve dış hayatınızda çok sıkı bir disiplin ve tutum içinde bulunduğunuza ve her işinizi köstekleyen kimselerin bulunduğuna, size ait olmayan işlere karışmadığınız takdirde rahatınızın ve huzurunuzun bozulmayacağına işarettir.

KAKULE
Rüyada kakule görmek iyi ve güzel söze delalet eder. Kakule yediğini gören, şeriat ilmini öğrenir. Yanında kakule olup birine veya birkaç kişiye ikram ettiğini gören, halk için güzel sözler söyler ve onlara nasihatta bulunur.

KALABALIK
Bir kimse rüyada kalabalık ve izdiham olduğunu görse, o kimsenin askeri çok, rütbe ve saltanatı büyük olur ve isim yapar. Eğer o kimse tüccar ise, müşterisi çok olur, duası makbul kimselerden ise dua isteyenleri çok olur.

KALAY
Rüyada kalay görmek, malın muhafazasına ve iş hayatınızdaki amaçlarınızı gerçekleştirmeye yorulur.

KALAYCI
Rüyada görülen kalaycı, insanların eşyasına süs veren bir kimsedir. Bazıları kalaycı,iyilik ve doğruluk sahibi bir kimsedir, dediler. Bazen de, hilekar ve malının ayıbını müşteriden saklayan kimseye yorumlanır, demişlerdir. Kalaycı, vaaz ve nasihatiyle insanların kalplerin temizleyen alim ve vaizdir. Rüyada kalaycı görmek, kötü kazanca, bazen de rüya sahibinin çalışma ve gayretinin çok olmasına yahut söylediği sözden utanmadığına, söz ve işinde sebat ve metaneti olmamasına yorumlanır. Rüyada görülen kalaycı, zayıf ve düşkün kimseye de yorumlanır.

KALP
Rüyada kalb görmek, kahramanlığa, emir vermeye, oyun oynamaya, cesarete, akıllı, zeki, cömert ve hoşgörülü olmaya işarettir. Bir kimse rüyada kalbinde korku bulunduğunu görse, o kimse doğru yolu bulur. Kalb, vücudun meliki, din, dünya, gizli ve açık yönleriyle vücudu koruyan, vücut için gereken önlemleri alan, vücudunun sır yeridir. Bundan dolayı rüyada kalpte iyilik ve kötülükten görülen şeyin tabiri vücuda aittir. Bir kimse rüyada kalbinin karnında çıktığını görse, o kimsenin dini güzel olur. Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, hasta ise hastalığından ve sıkıntılarından kurtulur. Kalb, rüya sahibinin hanımına yorumlanır. Çünkü kadın, sahip olduğu her şeyinin idarecisidir. Kalb insanın dini ve zekasıdır. Bundan dolayı bir kimse kalbinde göz bulunduğunu görse, o kimsenin, akıl, zeka ve anlayışına, dindarlığına ve güzel şekilde konuştuğuna yorumlanır. Kalbinin karardığını veya perdelendiğini gören kimsenin, sapıklardan olduğuna, kalbinin mühürlendiğine, hakikatı anlayamadığına ve gözleriyle hak yolunu göremediğine işarettir. Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, korku, zühd ve takva sahibi ise, o kimsenin Cenab-ı Hakka olan bağlılık ve rabıtasına hiçbir şeyin mani olmayacağına yorumlanır. Bazen, o kimsenin sevdiği bir kimsenin haline üzülmesinden dolayı gönlünün parçalanmasına işarettir. Tanıdığı veya tanımadığı bir kimsenin kötü bir duruma girip, perişan bir hale geldiğini görerek, kalbinin üzüldüğünü görmek, rüya sahibinin Allah’ın emir ve nehiylerine candan bağlı olduğuna, kimsenin kötü bir duruma düşmesine gönül rızası ile baş eğmeyeceğine yorumlanır. Rüyada kalbinde bir hastalığın bulunduğunu görmek, o kimsenin kötü bir duruma düşmeye gönül rızası ile baş eğmeyeceğine yorumlanır. Rüyada kalbinde bir hastalığın bulunduğunu görmek, o kimsenin kötü bir insan olduğuna işarettir. Rüyada, Allah (C.C.) emirlerini ve Peygamber (S.A.V.) Efendimizin hadisi şeriflerine karşı kalbinin katı olduğunu ve bütün bunları şüphe ile karşıladığını görmek bu kimsenin büyük bir günah denizinde bulunduğuna, Allah’ı anmaktan ve Peygamber Efendimizin hadislerini dinlemekten canının sıkıldığına delalet eder. Kalb görmek, zihin, zeka, akıl, duyuş, din ve hüküm ile yorumlanır. Güzel ve çirkin, iyi ve kötü her rüya bunlardan birisi ile kıyaslanır. Kalbinin yaralı ve çıbanlı, kan ve irin içinde görmek, bir şeyden çok etkilenip üzüleceğine, yahut kalbinde bir takım kötü fikirler doğacağına, kalbini pişirip yumuşak görmek, merhamet sahibi olduğuna, kalbini beyaz ve parlak görmek, iyi kalplilik ve iyi niyete delalet eder.

KALP KATILIĞI
Bir kimsenin rüyada katı kalpli olduğunu görmesi, o kimsenin günaha dalmasını ifade eder.

KALBUR
Rüyada kalbur görmek, ilme, iyiyi kötüden ayırmaya, izzet, rütbe ve hak ile batılın arasını ayırmaya yorumlanır.Kalbur, söz ve işi birbirinden ayıran, tercihlerini isabetli yapan kazanç ve ticaretinde takva sahibi bir kimsedir.Bir kimseye rüyada bir şey vadedilse ve vaadeden şahıs da o kimseye bir kalbur verse, o kimsenin sözünde durmadığına yorumlanır. Çünkü kalbur suyu tutmaz.Kalbur görmek, her şeyi iyi düşünen bir erkekle tabir olunur. Bir rivayete göre, iyiyi kötüden ayıran bir kişidir. Bir şey kalburladığını gören, halka yarayan bir işyapar. Kendi için bir şey kalburladığını görmek, hayır ve menfaata ulaşacağına delalet eder.

KALBURLAYICI
Rüyada kalburlayıcı görmek, ilmiyle, hak ile batıl arasını ayıran kimseye yorumlanır.

KALÇA
Rüyada büyük kalça, erkeğin hanımının malıyla tabir edilir. Eğer gördüğü kalça çok büyük ise, hanımının malı çok olur.Kalçanın büyük olduğunu gören kimse, hanımının malıyla yükselir ve onun malından kocasına bir hayır erişir.Bir kimse rüyada bir adamın kendisine kıçını açtığını görse, o adam o kimseyi faydalı ve yağlı yemeklerle besler, sonra ondan yüz çevirir.Bir kimse bir adamın kıçınıgörse, o kimse o adam yüzünden perişan bir hale düşer. Eğer kıçını gördüğü kimse tanımadığı birisi ise, o kimse asla hatırına gelmediği ve tahmin edemediği bir yerden perişanlığa uğrar.Kıç üzerinde süründüğünü gören kimse, aciz ve çaresizdir.

KALÇIN
Rüyada kalçın görmek, mal elde edileceğine, kalçın giymek ise yolculuğa delalet eder. Ayağına kalçın giyip onunla yola çıkmak istediğini gören, arkadaşsız olarak yolculuğa çıkar. Bir rivayete göre, eceli gelmiş ve ölümü yaklaşmıştır. Evinde kalçın giydiğini ve onunla gezdiğini görmek, kış mevsiminde hayırlı, yaz mevsiminde ise hayırsızdır.

KALDIRIM
Rüyada kaldırım görmek çalışmakla yorumlanır. Rüyada bir kaldırım üzerinde yürüdüğünü görmek, devlet dairelerinde bulunan bir işi için çaba harcadığına; kaldırımda bir arkadaşı ile ayakta durup konuştuğunu görmek, aldığı bir işi başarı ile bitirdiğine; kaldırımda koşarak gittiğini görmek, hükümetten büyük bir menfaat göreceğine delalet eder.

KALE
Rüyada kale, doğruluğa itimattır. Çünkü “doğruluk, kaledir” denilmiştir.Kale içerisinde hapsedildiğini gören kimse, mülke ehilse mülke sahip olur, yahut bir mülk satın alır ya da günahlarından tövbe ederek Allah’ü Teala’ya yönelir. Kale içerisinde olan kimse ibadet ve taatta bulunur. Kale içerisinde bulunduğu yerde kararlılığı nisbetinde günahlarından ayrılır.Rüyada bir kale yaptığını gören kimse düşmanından korunur. Yahut namusunu haramdan, nefsini zillet ve beladan korur. Kale, ev ve köşkünün harap olduğunu görmek, dinindeki bozukluğa veya hanımının ölmesine yorumlanır. Kalenin tepesinde oturduğunu gören kimse, erkek kardeşi, anne ve babası yahut evladından yararlanır ve bunların sebebiyle kurtuluşa erer. Bazı yorumcular kale, kuvvetli ve metin bir insana yorumlanır, dediler.Uzaktan bir kale gördüğünü gören kimsenin ismi yücelir ve namusunu haramdan korur.Rüyada kale görmek tamamen üzüntü ve kederlerden kurtulmaya ve ferahlığa erişmeye yorumlanır. Bir kaleye girdiğini gören kimse, ibadet ve taat yapar.Bir kimse, uzaktan bir kale görse, o kimse bir yerden diğer bir yere yolculuk eder. İşleri iyi gider. Rüyada müstahkem bir kaleye kapandığını gören kimse, başarılı olur.Kale günahlardan kurtulmaya yorumlanır. Kale büyük bir adamla da yorumlanır.

KALEM
Rüyada kalem görmek, ilim, iyilikle emir, kötülükten kaçınmaya ve çocuğa yorumlanır.Sanatkar olan her insan rüyada sanatı ile ilgili takımlarınıtopladığını görse, o kimse o sanatta söz sahibi olur. Sanatı ile ilgili aletlerden yalnız birisini temin edebildiğini gören kimse, o sanatla fakirlik ve ihtiyaçtan kurtulur.Katip olan birisi, üzerinde bir kaftan ve elinde bir kalem veya sayfa olduğunu görse, fakirlikten kurtulur.Bazı yorumcular, kalem, yazı yazan bir çocuktur, dediler.Bir kaleme sahip olduğunu gören kimse, bir ilme erişir.Kalem şehir ve ülkedir.Bir kimse rüyada elinde ve yanında kalem olduğunu görse, o kimsenin kendisiyle bir araya gelecek erkek kardeşine ve eğer anası hamile ise, erkek bir çocuk doğurmasına işarettir.Mürekkeple beraber görülen kalem hanımı hamile bulunan kimse için erkek bir çocuğa yorumlanır.Kalemini mürekkep içerisine soktuğunu gören kimse, çirkin bir işişler.Kalem, alim, hakim, dil ve kılıç gibi insanın kendisiyle şeref ve şan kazandığı ve hükümlerini icra eden kimseye ve icra edilen şeye yorumlanır.Rüyada kudret kalemini görmek, güzel bir şekilde görürse, o kimsenin yaptığı yeminde doğru olduğuna; eğer iyi bir şekilde görmezse, o kimsenin yaptığı yeminde yalancı olduğuna yorumlanır. Bazen kudret kalemini görme, ilme, hafıza ve büyük bir sanata, bazen de uzun ömür ve rızka işarettir.

KALFA
Rüyada bir ustanın yanında çalışan bir kalfa görmek, kendisine yardımcı olan bir arkadaşının kendisi için sadakatle çalıştığına işarettir.Rüyada bir iş yerinde kalfalık yaptığınızı görmek, bilgiçlik taslayan ukala bir yardımcınız olduğuna veya ortağınızın bilgiçlik taslayarak yapmak istediğiniz her işi kösteklediğine delalet eder.

KALIP
Rüyada kalıp görmek, o kalıbın şekilleri ile yorumlanır. M esela, şapka kalıbı başla; ayakkabı kalıbı ayakla, yürümekle; herhangi bir eşyanın yapım kalıbı o eşyanın rüyada görünüşşekliyle tabir olunur.

KALKAN
Rüyada kalkan, kişiyi zarar ve ziyandan koruyan ve muhafaza eden kalkan, örtü vs. gibişeylerdir. Kalkan oruca da yorumlanır. Nitekim Peygamberimiz “Oruç kalkandır” buyurmuştur.Beyaz kalkan, din ve kıymetli erkeğe, yeşil kalkan, takva sahibi erkeğe, kırmızı kalkan, oyun oynayan ve neşeli erkeğe, siyah kalkan mal sahibi ve büyük kimseye, renkli kalkan ise karışık bir kimseye yorumlanır.Kalkan ile beraber diğer silahların da olduğunu görmek, o kimsenin üzerine düşmanlarının gelemeyeceği ve mukabele edemeyeceklerine yorumlanır.Kalkan gören kimsenin bir çocuğu varsa o çocuk o kimsenin bir kimseye iltica eder ve onun sayesinde düşmana baş eğmez.Rüyada görülen kalkan kıymetli ise zengin ve güzel bir kadına, kıymetsiz ise, çirkin bir kadına yorumlanır.

KALKAN BALIĞI
Rüyada kalkan balığı almak veya bir lokantada yemek, rızkının bol ve bereketli olacağına işarettir. Kalkan balığı aynı zamanda fakirlikten zenginliğe atılan bir adım olarak da yorumlanır. Kalkan balığı tuttuğunu görenin maddi imkanıgelişir, zenginleşir. Mutlu ve kaygısız bir hayat yaşar.

KALORİFER
Rüyada kalorifer görmek, dostlarınızın yardımı ile işlerinizin yolunda gitmesine işarettir.

KAMA
Rüyada kama görmek, kuvvet ve itibar sahibi biri olmaya işarettir.Kama ile birisini yaraladığını görmek, yaralanan kimseye iyilik yapmaya ve yardım etmeye yorulur.Kamanın parlak ve keskin olması, iyi şöhrete ve itibara işarettir.Kamanın paslı ve kör olması, kötü şöhrete yorulur.Kama ile kendini yaralamak, kendi işlerini yoluna koymayı ifade eder.Kamanın kırılması veya kaybolması ise servet ve itibar kaybına işarettir.

KAMARA
Rüyada bir vapur kamarasında bulunduğunu görmek, içinden çıkılmaz bir işe girdiğine, kamaradan çıktığını ve güvertede gezindiğini görmek, felaketten kurtulmak için çare aradığına işarettir.

KAMAROT
Rüyada kamarot görmek, hayırdır. Rüyasında bir kamerotla konuştuğunu görmek, bir hükümet büyüğünden veya büyük bir tüccardan bir iş teklifi alacağına delalet eder. Bu rüyayı gören kadın ise evlenir ve bir çocuğu olur.

KAMBUR OLMAK
Rüyada kambur olduğunu gören kimse, yakınları ve evladı tarafından kuvvetli ve muktedir bir kimsenin ona yardımcı olmasiyle çok mala yahut mülke kavuşur.Rüyada görülen kamburluk, şöhretli bir iş ve rüya sahibi üzerinde birikecek bir borçtur. Çünkü sırt yüklenecek yerdir. Bazen de kamburluk günaha yorumlanır. Bazı tabirciler, kamburluk uzun hayat, bazıları da evlattır, demişlerdir.Rüyada kambur bir adamla tanıştığını ve onunla dost olduğunu görmek kötü bir haberle büyük bir zarara uğrayacağına tabir olunur.İbn-i Sirin’e göre; rüyada kambur olduğunu görmek, üzerinde ödenmesi mümkün olmayan büyük bir borçtur. Çünkü, sırt yüklenecek bir yerdir. Kamburluk günahla da kıyaslanır; bazılarına göre de kamburluk uzun ömür ve çok evlada da yorumlanmaktadır.

KAMÇI
Rüyada görülen kamçı, rüya sahibinin ihtiyaçlarının bitmesine, arzu ve isteğine erişmesine ve düşmanını kahretmesine işarettir. Kamçı, çocuğa ve haline uygun arkadaşa yorumlanır.Bir kimse rüyada gökten kamçı indiğini görse, Allah (C.C.)’ın gazabına ve azabına yorumlanır.Bir kimse kendi kamçısıyla merkebini dövse, o kimse geçimi hakkında Allah-ü Teala Hazretlerine (C.C.) duada bulunur. Kırbacıyla kendi bindiği atını döverek koşturmak istese, o kimse acele yapılması gereken çetin bir işinin meydana gelmesi için Allah-ü Teala’ya (C.C.) dua eder.Bir kimse rüyada, istediği gibi gezen ve yaşayan bir adamı kamçı ile dövdüğünü görse, o kimseye vaaz ve nasihat eder. Eğer dövmesiyle o adama bir ağrı veya bir titreme gelmişse, o adamın vaaz ve nasihatının onun üzerinde etkisi meydana gelir ve yaptığı günahlardan tövbe eder. Böyle bir hal meydana gelmemişse o adam yapılan vaaz ve nasihattan etkilenmez.Dövdüğü o adamdan kan akarsa, o kimsenin o adama söylediği söz hak olmayıp sadece zulüm olduğuna, kan akmamışsa söylediği sözün hak söz olduğuna yorumlanır.Dövdüğü zaman dövene kan isabet etse, o kimseye dövülen tarafından haram mal gelir. Döven tarafından kan sıçrayıp dövülene gitse, dövülen döven tarafından haram mala kavuşur.Rüyada bir kimseye kamçı ile vurmak, o kimse hakkında kötü bir söz söylemeye, dövülen kimseden kan akarsa, zarar etmesine yorumlanır.Rüyada kırbaçla vurmak, kendisinden ümit kesilmiş bir hususun canlanmasına ve zor bir meselenin aydınlığa kavuşmasına işarettir.Rüyada kılıçla vurmak, düşmana galip gelmeye ve onların ileri sürdükleri delilleri iptal etmeye yorumlanır. Eğer kılıç keserse vuran kimsenin ileri sürdüğü delilleri, kesmezse düşmanının delilleri kabul edilir.Rüyada kollarını kısarak koltuğu ile yanlarına vurmak, rüya sahibi tarafından akrabaları arasında yapılacak davete yorumlanır. Bazen bu rüya, rüya sahibinin sonunda pişman olacağı bir iş yapmasına ve dolayısıyla dövünmesine yorulur.Rüyada dövmek, döven vasıtasıyla dövülenin duyacağı haberdir. Ancak ağaç parçasıyla döverse, dövülen için yalandan bir şey vadeder ve onu yerine getirmez.Rüyada dövmek dövüleni ayıplamaya ve ona öğüt vermeye yorumlanır. Rüyada bir kimsenin başına davul tokmağıyla vurup yaralandığını gören kimse, dövülen kimsenin reisliğinin gitmesini arzu eder.Yeri dövdüğünü gören kimse, yolculuğa çıkar.Bir kimse rüyada bir ölü dövdüğünü ve ölüyü de sinirlenmiş bir vaziyette görse, o kimsenin günah işlediğine veya işlemek arzusunda bulunduğuna yorumlanır. Zira ölü Hakk’ın evinde bulunduğundan, ancak Allah (C.C.)’ın razıolduğu şeyle memnun olur ve batıl şeylerden kaçınır.Bazı yorumcular, rüyada bir ölünün kendisini dövdüğünü gören kimsenin bir şeyi kaybolmuşsa, o şey yine eline geçer, demişlerdir.Rüyada dövülmeye müstehak hayvanı dövmek terbiye, dövülmeye müstehak olmayan hayvanı dövmek de, cehalet, zulüm ve haddi tecavüz etmeye yorumlanır.

KAMELYA
Rüyada kamelya çiçeği görmek, romantik bir gönül macerası geçireceğinize ve bir gençle tanışarak hayatınızda önemli bazı değişikliklerin olacağına delalet eder. Kamelya ayrıca sitem ve serzenişle de yorumlandığı için, sevgilinizin sitemine uğrayarak biraz da üzüleceğinize işarettir.

KAMER SURESİ
İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Kamer Suresini okuduğunu veya okuyan bir kişiden dinlediğini görmesi; o kimsenin bir iftira sebebiyle tutuklanacağına, fakat kısa süre sonra kurtulacağına, Allah’ın o kimseden düşman serlerini defedeceğine, kıyamet gününde yüzü ak ve ay gibi parlak olarak huzura geleceğine, akraba ve dostlarından zarar göreceğine, dünyada birtakım zorluklar çekeceğine, fakat rahmetle anılacağına yorumlanır.

KAMET
Bir kimsenin rüyasında kamet ettiğini görmesi; o kişinin vadini yerine getireceğine, arzu ve isteklerinin gerçekleşeceğine, eğer zor durumda ise kurtulacağına işaret eder. Mahkûm bir kimsenin rüyasında namaz için kamet getirdiğini ve namazını da ayakta kıldığını görmesi; o kimsenin hapisten kurtulacağa, hapis olmayan bir kimsenin kamet getirdiğini görmesi; o kişinin hakkında iyi niyet beslendiğine yorumlanır.

KAMIŞ
Rüyada kamış görmek, rezil insanlara ve kötü söze işarettir.Kalem yapılan kamışıgörmek, özentiye, mahkemeleşmeye ve gösteriş için amel etmeye yorumlanır.Kamışın, gümüş vey a altın ya da zümrütten bir takım dal ve budak olduğunu görse, rüya sahibinin dünyada kavuşacağı helal mala, temiz zevceye ve çocuklarıyla beraber cennet köşklerine inmeye ve onların kubbeleri altında oturmayı gerektiren salih amellerine yorumlanır.Şekerkamışı, zahmet ve meşakkatle kazanılan rızka, bazen sokakta veya kamışın görüldüğü yerlerde kavgaya yorumlanır. Bazen deşekerkamışı, temiz ve şerefli bir nesle veya her hayrın asıl ve esası olan “İlm-i Tevhid” e yahut oruç ve namazın vaciblerini yerine getirmeye yorulur.Bazen kamışın, mahallinin dışında ekilmiş görülmesi, o yerin harap olmasına ve halkın ayıplarının meydana çıkmasına veya kadınların toplanıp gözyaşları dökmelerine ve gizli tutulması arzu edilen şeyin artık gizlenmesinin mümkün olmamasına yorumlanır.Bazen de kamış, uyanıkken elinden giden şeyin yine ona dönmesine yorumlanır.Bazen kamıştaki boğumlar, günler veya aylara, yahut senelere ya da şirket kurmak için anlaşmaya ve nikah kıymaya yorumlanır.Şeker kamışı çiğnediğini gören kimse, çok konuşulması gereken bir iş y apar. Ancak konuşması hoş ve tatlı olur.Rüyada şekerkamışı veya sıkılabilecek başka birşeyi sıktığını ve sıkılan şeye ateş dokunmaksızın ona sahip olduğunu gören kimse, ucuzluğa ve bolluğa erişir.Bazen de şekerkamışı, cimri bir kimseden elde edilen rızka işarettir.Rüyasında gördüğü kamışın kıymetli madenlerle kaplandığını görmek, rüya sahibinin dünyada elde edeceği kıymetli mallara, zenginliğe işarettir. Bu kaplı kamışlarla bir ev yaparak içine girip oturduğunu görmek, bütün ev halkı ile cennete girerek, cennet köşkünde yaşayacağına delalet eder.Rüyadan bir kamışın soyulup kabuklarından ayıklandığını görmek, eğer tutuklu ise tahliye edileceğine;bir işten çıkarılmış ise tekrar işine döneceğine işarettir.

KAMP
Rüyada bir kampta bulunduğunu görmek, girdiği her işte başarılı olmadan ayrılacağına, kampta arkadaşlarıyla bazı oyun veya eğlencelere katıldığını görmek, yeni bir iş denemesinde bulunacağına, bir askeri kampta olduğunu görmek, asker değilse, hastalığa, askerse bundan sonra başarılı bir hayatı olacağına delalet eder.

KAMPANA
Rüyada bir tren istasyonunda veya limanda bir kampana çalındığını duymak, uzun bir yolculuğa işarettir. Bazılarına göre rüyada kampana sesi duymak veya kampana görmek, son günlerde hayatınızdaki durgunluğun artık sona erdiğine, heyecanlıve hareketli bir hayatın içine gireceğinize yorumlanır.

KAMYON
Rüyada kamyon, kedere yorumlanır. Rüyasında bir kamyonla seyahat ettiğini görmek, bulunduğu işinden memnun olmadığına; bir kamyonla eşya veya ticari bir malıtaşıdığını veya taşıttığını görmek bir işten ayrılıp başkabir işe gireceğine; evli ise eşinden ayrılacağına, karısı hamile ise bir çocuğu olacağına delalet eder.

KAN
Rüyada kan görülmesi haram mal ile tabir edilir. Bir kişinin Ayasında bir yerine kan bulaştığını görmesi; o kimsenin mal sahibi olacağına, bir kimsenin rüyasında kendi gömleğine bir başkasının kanının bulaştığını görmesi; o kimsenin arkasından ona ait birtakım konuşmalar geçtiğine işaret eder. Rüyasında gömleğinin bir hayvan kanıyla lekelendiğini görmesi; bir hırsız tarafından o kişiye bir yalan söz söylendiğine, kişinin yasında bir vahşi hayvan tarafından gömleğinin yırtıldığını ve hayvanın kanı ile lekelendiğini görmesi; o kimsenin düşmanı tarafından bir söz işiteceğine delalet eder. Rüyasında gömleğine eti yenilen bir hayvanın kanının bulaştığını görmesi; o kimsenin itibarlı bir kişiden yalan söz işiteceğine işaret eder.

KAN AKACAK DERECEDE VURMAK
Kan akacak derecede birisine vurduğunu görmek, sinirlenmeye işarettir. Bundan dolayı rüyada kendisine vurulduktan sonra kan akan bir yara olduğunu gören kimse, sinirlenir ve haline uygun düşmeyen bir söz söyler veya şiddetli bir hastalığa yakalanır.Rüyada hasta olan bir kimsenin kendisine kan akacak derecede vurulduğunu görmesi, o hastanın ölümüne yorumlanır. Bu rüya sağlam kimseler için, rızıktır.

KANAL
Rüyada içinde su akan kanal görmek, geçimin kolay olmasına ve mevkiye yorulur. Su akmıyorsa rüya sahibinin işi güçleşir ve onun için bir fayda yoktur.

KAN ALMAK
Bir kimse kan aldığını veya kan aldırdığını görse bir memlekete vali olur, yahut üzerine bir şey emanet edilir. Yahut kendisine şartlı olarak bir vesika verilir, yahut evlenir.Rüyasında kendisine neşter vurulan kimse, bir kadınla evlenir o kadın ayrıldığında ondan nafaka ve kudretinin yettiği bir malı talep eder. Neşter vurulmamışsa nafaka talep etmez.Eğer iğneci ve kan alıcı bir insansa, rüyayı görenin ceddidir. Eğer bilinen bir ihtiyarsa o kimse onun dostudur. Eğer genç birisi ise o kimse onun üzerine senet veya borç yazan bir düşmandır.Bir kimse rüyada birisinden kan aldığını görse, onlara zafer bulur.İhtiyar bir kimseden kan aldığını görse o kimsenin soyu yücelir. Genç birisinden kan aldığını görse, düşmanına galip gelir.Bazı yorumcular, kan aldırmak, hastalığın gitmesine, bazıları da malın noksanlığına yorumlanır, demişlerdir.Kan aldırdığını fakat kan çıkmadığını gören kimse, sonradan yerini bulamayacağı bir malı yere gömer yahut tekrar kendisine verilmeyecek bir emaneti birisine bırakır. Kan çıkarsa, o sene içerisinde vücudu sıhhatli ve afiyetli olur.Kan aldığı şişesi kırılan kimse hanımını boşar, yahut ölür. Bazıyorumcular, kan aldırdığını gören kimse kazanca kavuşur, dediler.Hapis olan kimsenin kan aldırdığını görmesi hapislikten kurtulmasına yorumlanır.Kan alacak enjektörler hırsızlar, enjektörün takımları da, hırsızların kapı ve kilitleri açacak alet ve anahtarlarıdır.Bazıları da kan almak kan alınan kimsenin sıhhate kavuşmak için iğnenin acısına tahammül ettiği gibi sabrederek acı ilaçlarıkullanmasıdır, dediler.Sanatı iğneci olmayan bir kadının diğer kadından kan aldığını görmek, o kadınla sürtüşmeye yorumlanır.Bir kimse korktuğu bir kimseden kan aldığını görse onun kötülüğünden kurtulur.Bazen de kan aldırmak, kendisinden kan alınan kimse tarafından haram malın harcanmasına yahut kan alan kimsenin haram mal kazanmasına yorumlanır. Onlardan biri oruçluysa orucunu bozar. Yahut bozacak bir iş işler.Rüyada baş ve göz ağrısı için kan aldırdığınıgören kimsenin baş ve gözünde olan ağrısı sona erer.Bir kimsenin rüyada kan içmesi haram kazanca yahut gıybet etmeye yorumlanır.Normal şekilde kan almayıbilen kimsenin, rüyada kan alması, rahata kavuşmasına yorumlanır.Sağ elinde kan alınan kimse, iyi bir geçim sürer ve malı bir kat daha artar. Eğer sol elinden alınırsa, o kimse ortak veya dostuna galip gelir ve onun ortak ve dostunun serveti bir kat daha artar. Eğer başında bulunan bir damardan fazla kan çıksa, o kimse başka birisinden istifade eder.Damarının kesildiğini gören kimse, dostundan kendi hakkında bir söz işitir. Eğer damarından kan çıksa, o söz doğru bir söz olmadığından kendisi sevap alır. Eğer kan çıkmazsa hakkında dostunun söylediği söz doğrudur. Eğer o şahıs onun damarını enine kesse, o söz ondan kesilir bir daha söylenmez. Eğer o şahıs onun damarını uzunluğuna kesse, hakkında söylenen söz fazlalaşır. Ve defalarca söylenir.Kendisinden kan alınmasını arzu ettiğini gören kimse, günahından tövbe eder.Damarını yardığınıve kan çıktığını gören kimse, tövbe eder. Günahlarından ve kötü hareketlerinden de döner. Eğer çıkan kan siyahsa o kimse büyük bir günahı işlemekte ısrar eder ve yakında tövbe etmesi de müyesser olur.Damarını yardığını ve ondan kan çıktığını gören kimse, günahtan çıkar veya onun elinden bir şeyi gider sonra yine ona döner.Kan almak, senet gibi şeylerin yazılmasında malın elden çıkmasına yorumlanır. Çünkü neşter kalem ve kan ise mürekkep gibidir.Bakire bir kız rüyada kendisinden kan alındığını görse, evlenir.Küçük çocuk için kan alınmak, onun sünnet edilmesine, hapis için de onun hapisten çıkmasına yorumlanır. Zira kan, damarların içinde hapsedilmiştir.Rüyada kan aldırmak, sağlığa kavuşmak için para harcamaya işarettir.Rüyada tanımadığı bir kadının kendisinden kan aldığını gören kimsenin talih ve bahtı açılır.

KAN ALICI
Rüyada kan alıcıyı görmek, herkesi kötüleyen bir adamı ifade eder. Kan alıcı, bir kimsenin damarını enine keserek kan alsa, o adamın, kötüleyerek dostluğunu kesen ve araya bir düşmanlık bırakan bir adam olduğuna yorumlanır. Eğer damarıuzunluğuna keserek kan alırsa, hoş ve makul söz söyleyen ve insanların arasınıbulmaya çalışan bir adam olduğuna işarettir.

KANAPE
Rüyada kanape yapmak, almak, bulmak veya görmek, iyi geçime, yüksek mevkiye ve hayra yorulur. Kanape kırmak, satmak veya kaybetmenin yorumu ise bunun tersidir.

KANARYA
Rüyada kanarya görmek, hırs ve kavgaya yorulur.Rüyada kanarya görmek, huzursuzluğa yorulur.Kanarya sesi işitmek, ebedi olacak bir aşka işarettir.Rüyada kanarya gören veya bir kanaryanın cıvıltısını işiten, birine gönül verir. Kanaryayıkafeste görmek ise şöhrete ulaşacağına delalet eder.

KANAT
Rüyada kanat görmek erkek evlatla yorumlanır. Rüyasında iki kanadı olduğunu görmek, iki erkek çocuğu olacağına delalet eder. Bir rivayete, kanat, elbise olarak da tabir edilir. Rüyada kanadının olduğunu ve uçtuğunu görmek, yolculuğa çıkmakla; kanadı olduğu halde uçamadığını görmek, hayırla yorumlanır. İki kanat, mal ve iki çocuktur. Bu sebeple kanadının kırıldığını görmek, çocuklarının hasta olmasına; kanadının koptuğunu görmek, çocuğunun ölümüne işarettir. Kanat aynızamanda yolculuktur. Rüyasında kanadının vücuduna ağır geldiğini ve bu yüzden uçamadığını görmek, büyük bir günah işlediğine delalet eder. Kanat, mal ve yolculuktur. Bazen de kanat, rüya sahibi için akrabaları tarafından gelecek yara ve acıya yorumlanır. Kadının kendisine ağırlık verdiğini ve uçamaz hale geldiğini görmek, günah işlemiş olmaya yorumlanır. Rüyada kanat görmek erkek evlatla yorumlanır. Rüyasında iki kanadı olduğunu görmek, iki erkek çocuğu olacağına delalet eder.

KANCA
Rüyada görülen kanca, görülecek yardımdır. Eğer kanca sağlam ve kalın ise, görülecek yardım da o oranda büyük olur. Kanca ince ve çürük ise, yardım az ve geçici olur. Kancanın kırıldığını ve kaybolduğunu görmek, yardımsız ve yardımcısız kalmaya işarettir.

KANDİL
Rüyada görülen yanan kandil ve mum, hamile kadın hakkında, alim olacak bir çocuk doğurmasına işarettir. Hasta rüyada kandilinin söndüğünü görse ölür.Bir kimse rüyada yanan kandil veya mumunu ıslah edip düzeltse ve ışığının fazlalaştığınıgörse, eğer hastası varsa iyileşir.Işığı zayıf ve az olan küçük kandil, hamile kadın için doğumun zor olmasına yorumlanır. Bazı yorumcular yanan kandil ve mum, gizli şeylerin açığa çıkmasıdır, dediler. Bir kimse rüyada kendi evinin kandilini güzel ve ışıklı olarak görse, o evin işlerini gören kimsenin hali düzgün olur. Evinin kandilinin ışıksız ve kuvvetsiz olduğunu görse, o evin işini gören kimsenin hali zayıf olur. Bir kimse rüyada bir mumdan ışık aldığınıgörse o kimse ilim ve yüksekliğe kavuşur. Bir kimse rüyada üfleyerek bir mum söndürmeye çalıştığını görse, o kimse hak üzere bulunan bir kimsenin bir işini iptal etmeye çalışır, ancak iptal edemez.Bir kimse rüyada parmakları veya organları arasında bir mumun yandığını ve ışık verdiğini görse, o kimsenin kapalı olan bir işi meydana çıkar ve bundan tatmin olur.Elinde sönmüş bir kandil olduğunu görse, o kimse memur ise işinden azledilir yahut tüccar ise, zarar eder veya salih bir kimse ise malı gider.Rüyada yanmış mumu ışıksız görmek, üzüntü, keder ve kalp katılığına yorumlanır.Rüyada görülen kandil, eğer emzikli olursa, çocuğa veya kocaya, eğer emziği kandile bitişmiş olursa, aralarında çocuk olmayan koca ile karıya yorumlanır.Kandil vaktinde yakmak, şöhretli ve faydalı bir çocuğa yorumlanır.Bir kimse rüyada mescidin kandilinin söndüğünü görse, mescide devam eden alim bir kimse vefat eder.Kandil kadın; fitili de çocuktur.

KANDİL KONULAN KAP
Rüyada görülen kandil kabı, sahipleri için geçime yorumlanır. Eğer kandil kabı ev içinde gezdirilip dolaştırılan cinsten ise, ev halkının işlerine bakan hane sahibine yorumlanır. Eğer kandil kabı tunçtan ise, devam eden hayra, eğer topraktan ise, devam etmeyen bir hayra ve mala işarettir. Bir kimse rüyada yağve fitilin, kandil kabında mahvolduklarını görse, o kimsenin hayatı mahvolup gider. Yağ ve fitilin temiz olduğunu görse, hayatı temiz, kirli olduğunu görse, hayatı da üzüntü, keder ve ıstırap içinde geçer. Kandilin yağının bulanık olduğunu gören kimsenin kanında bir bozukluk meydana gelir. Eğer fitilde bir bulanıklık görse, o kimsenin vücudunun nemi bozulur. Kandil kabını kötü görse, kendisi de sıkıntıda olur. Bunların hepsinin iyi olduğunu görse, o kimsenin mizaç ve tabiatı da iyi olur.Kandil kabının yarık olduğundan dolayı içindeki yağın aktığını gören, ölünceye kadar iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanır.

KANDİL SİMİDİ
Rüyada görülen kandil simidi, sevinçli bir haberdir.

KANGREN
Rüyada kangren olduğunu görmek, yakın bir dost veya akrabanın kaybedilmesini ifade eder. Kangren olan yerin kesildiğini görmek, üzerinden büyük bir yükün kalkmasına ve rahatlamaya işarettir.

KANSER
Rüyada kanser olduğunu görmek, endişeye ve kuruntuya işaret olduğu gibi, fazla duygusal olan insanlar için hayatın kolaylaşmasına da yorulur.

KANTAR
Rüyada kantar görmek, kan dökücü bir kimse ile yorumlanır. Kantarın topu, adalet veya zulüm haberinin, muhakeme sırasında söylenilen sözlerin işitilmesine işarettir.Kantar, hakim yardımcısına veya savcıya işarettir. Rüyasında yanında bir kantar bulunduğunu gören, bu kimselerle dost olur. Bir kantarla bir şey tartıldığını görene bir davası varsa bu kimseler yardımcı olurlar. Kantarının kırıldığını görmek, bu kimselerle tartışıp ayrıldığına delalet eder. Bazılarına göre; rüyada kantar görmek, zenginlikle yorumlanır. Rüyasında bir kantarla birşey tarttığını görenin tüccarsa, kazancı artar, hasta ise iyileşir, fakirse geçimi düzelir. Memursa maaşı artar, işçi ise yevmiyesi fazlalaşır.

KANTARCI
Rüyada kantarcı görmek hakim ile tabir olunur. Bir şeyin noksan tartıldığını görmek, o yerin hakiminin zulmüne, doğru tartıldığını görmek hakimin adaletine delalet eder.

KANUN ÇALMAK
Rüyada bir fasıl heyetinde kanun çaldığını görmek, düzensiz bir hayattan kurtulup, daha düzgün ve daha disiplinli bir insan olarak tanınacağınıza ve arkadaşlarınız tarafından daha çok aranacağınıza işaret sayılır.

KAPAMAK
Rüyada yeni bir kapıyı kap aldığını gören kimse, bekarsa temiz ve iyi huylu biriyle evlenir. Eğer evli ise, eşinden ayrılır.Kilit kapadığını gören kimse, bir kadınla evlenir.Kapısının kapalı olduğunu gören kimse, dünya işlerini korumaya çalışır. Evinin kapısını kapamak istediğini ve kapadığını gören kimse, aciz kaldığı bir durumdan kaçınır.

KAPAN KURMAK
Rüyada avlanmak için kapan kurduğunu gören, eğer niyeti, eti yenen bir hayvanı tutmak ise, helal mal kazanmak için bazı tedbirler alır. Eğer eti yenmez bir hay vanıavlamak istiyorsa, haram mal kazanmak için çalıştığına delalet eder. Kirmani’ye göre, kapan ve tuzak kurmak hile ile ve bir rivayete göre de tedbir ve düşünce ile yorumlanır.

KAPI
Rüyada kapı, o evin işlerini yürütene yorumlanır. Bundan dolayı ev kapısında meydana gelen fenalık ev sahibine aittir. Açık kapılar rızık kapılarıdır. Evlerin kapılarıkadınlara aittir. Kilitli kapılar bekar kızlara, açık kapılar ise dul kadınlara yorumlanır. Demir bir kapıyı kilitlediğini görmek, evin sağlamlığı ve kapının faydası nisbetinde bekar bir kızla evlenmeye yorumlanır. Evin kap ısının değiştiğini görmek, ev sahibinin halinin değişmesiyle tabir edilir. Evin kapısının düştüğünü yahut dışarı çıkarıldığını veya yanmış ya da kırılmışolarak görmek, evin idarecisi için bir musibettir.Ev kapısının kapatılmışolarak görülmesi, ev halkı hakkında büyük bir musibete yorumlanır.Evinin kapısının büyüyüp genişlediğini ve kuvvetli olduğunu görmek, o evin idarecisinin halinin güzel olmasına yorumlanır.Evinin kapısını arayıp bulamadığını gören, dünya işlerinde hayrete düşer.Bir kimse rüyada bilinen veya bilinmeyen yerlerden kapıların açıldığını görse, o kimse için dünya kapılarıaçılır ve talihi doğar. Kapılar haddinden fazla açılmış ise, o evin harap olmasıdır. Eğer kapıların yola açılmış olduğu görülürse, o kimsenin nail olduğu dünyalıktan ister hakkı olsun ister olmasın garipler ve umum insanlar için hisse çıkarılır. Kapı evin içine açılıyorsa, nail olacağı dünyalık başkalarıiçin olmayıp sadece ev halkı içindir. Dar bir kapıdan genişliğe çıktığını gören kimse, geçim sıkıntısından kurtulup, gam ve korkulardan emin olur. Evinin iki kap ısı olduğunu görenin hanımı, fesad çıkarıcı bir kadındır.Bilinmeyen bir kapıdan içeri girmek, düşmana galip ve muzaffer olmaktır.Bazen meçhul kapılar ilme, rızk ve kazanca, yolculuğa, rüyayı görenin hayır ve şer kapılarının açılmasına işarettir. Kapılardan çıkmak, ayrılıktır. Çıktığı kap ı güzelse, hayır ile ayrılığa, çıktığı kap ı yıkılmış veya dar ise, şerden çıkıp nefsi için kurtuluşu istemesine yorumlanır. Kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara tesadüf etmek, ahiretinin güzel olmasına işarettir.Rüyada kapının açılması işlerin kolaylığına; kapanması, sıkıntı ve geçim darlığına işarettir.Kapının göğe açılması, duanın kabul olması ve günah işlemekten kaçınmaya; birçok kapıların göğe açılması ise uzun azab ve intikama ve sıkıntılara işarettir.Evinin kap ısının yeni olduğunu veya marangozun onu düzelttiğini gören, sıhhat ve afiyetle müjdelenir.Kapısını kapatmak istediğini, fakat kapatamadığını gören kimse hanımı tarafından meydana gelecek bir güçlükle karşılaşır.Bir kimse kapısını çıkarılmış ve onun üzerine başka bir kapıkonulmuş olarak görse evini satar.Bir eve girip kapısını kırdığını görse, o kimse günahtan kendisini korur.İki halkasıyla beraber kapı, borcu için kendini arayan iki alacaklıya yorumlanır.

KAPI ÇALMAK
Rüyada kapı çalmak, kapıyı çalan kimse tarafından kap ısı çalınan hakkında meydana gelecek bozgunculuk belirtisine yorumlanır.

KAPI GICIRTISI
Rüyada duyulan kapı gıcırtısı, bekçi yahut kapıcılar tarafından ya da karı koca arasında çıkacak şer anlamına gelir. Bazen de bu rüya, sırrı ifşa etmeye yorumlanır.

KAPI HALKASI
Kapıhalkalarını yerinden koparmak, zarar ve musibete, onları yenilemek ve kırmak ise malı muhafaza etmeye veya ilme işarettir.Rüyada görülen kapı halkası, karıkoca arasında iyi geçime, ortaklar arasında anlaşmaya ve iki düşman arasınıbulmaya, bazen de bu rüya, namaz kılmak, zekat vermek, itikatta doğru yolu bulmak gibi dini emirlerin kendileri ile tamam olduğu şeylere yorulur.

KAPI KAPAMAK VE AÇMAK
Danyal aleyhisselama göre; kapı, rüyada, kadın ile tabir olunur. İster bilinsin, ister bilinmesin, kapıların açıldığını görmek, rüya sahibine hayır ve nimete, eğer kapılar yol üzerinde iseler, bu iyiliğin çok çabuk olmasına delalet eder. Önünde bir evin kap ısının açıldığını görmek, iyi kalpli bir kimse tarafından eline mal geçeceğine ve bunu ailesi için haryacağına işarettir. Evinin kapısının kapandığını, yıkıldığını veya yandığını gören büyük bir musibete düşer. Kapının halkasını vurduğunu veya çaldığını ve içerden cevap verildiğini görenin duası kabul olunup aradığını bulur. Kapıyı çaldığı zaman açılırsa, Cenab-ı Hakk (C.C.) duasını kabul eder ve onu düşmanına üstün kılar. Evin bütün kapıları,tabirde aynı manaya gelirse de, sokak kapısı tabirde başka şeylere delalet eder. Bir yeni kapı yaptığını veya kilitlediğini gören, bir kadınla evlenmek ister ve evlenir. Kapıyı yerinden çıkarmak, karısını boşamaya; yerinden söküp koparmak ise karısının ölmesine delalet eder. Bir marangoza yeni bir kap ı yapmasınıemrettiğini gören, genç ve bakire bir kızla evlenir. Kapının kap anmadığını, bu yüzden açık bıraktığını gören, dul bir kadınla evlenir.Vahşi hayvanlardan bazılarının kap ısına kadar geldiklerini ve orada bağırdıklarını görmek, bir takım gençlerin karısına sarkıntılık ettiklerine; kap ısındaki iki halka olduğunu görmek, karısının başka bir erkeği sevdiğine; sokak kap ısının açıldığınıgörmek, o yer halkına hayır ve rızık kapılarının açıldığına delalet eder.Evin gereğinden fazla kapıların açıldığını görmek evinin yıkık ve işlerinin durgun olmasına, eğer kap ılar gereğinden fazla değilse geçiminin bolluğuna; ticaret ve kazanç kapılarının açılmasına; kapısının halkasının koptuğunu görmek, sapıklığa; kap ısını kapamak istediği halde, kapanmadığını görmek, aciz kaldığı bir işi işlemekten alıkonulduğuna; evinin kapılarının bir çok taraftan açıldığınıgörmek, dünyalık kapılarının açılıp kendisine bolluk getireceğine; evinin kapısını gayet büyük görmek, iyi haline; evinin kapısını koparılıp bilmediği bir yere götürülmüş olduğunu görmek, evine bir musibet gelmesine delalet eder.Evinin kapısının yere düşmüş gören, hasta ise veya hastası varsa hemen iyileşir. Bu rüya, müjdeye ve selamete işarettir. Evinin kapısını kapanmışgörmek, o ev halkına büyük bir musibet geleceğine; bir kapıyı kapamaya çalıştığı halde bunu yapamadığını görmek, bir kadın tarafından bir işte zorluk çıkacağına; bir toplumun yanına bir kapıdan geniş bir yere çıktığını görmek, hayır görmeye ve sıkıntıdan kurtulmaya; kapıyı aradığı halde bulamadığınıgörmek, bir işte gayret ettiği halde başaramamaya; kapının demirlerinin çıkarılmış olduğunu görmek, karısını boşamaya delalet eder. Kap ısına bir eşik yaptığını gören evlenir. Bilinen bir kapıyı açtığını gören, zor bir işe girer ve onda fayda bulamaz. Bir kap ıy ı kap ayıp diğerine açtığını gören, yeni bir kadınla evlenir. Bir müddetten beri kap alı duran bir kapıyı açtığını gören gamdan, sıkıntıdan ve darlıktan kurtulur, beklemediği bir yerden fayda görür. Bir rivayete göre, eşinden ayrılarak başka biri ile evlenir. Kapıyı kapatmak karısından ayrılmaktır. Kap ısını çivilediğini gören karsına ilişki kurmayacak kadar kalpten bağlıdır.Cami kap ısı hakim karısı; hamam kapısı hamamcı karısı;han kapısı hafif tabiatlı bir kadın; kale kapısı kahraman karısı; dükkan kapısıesnaf karısı; hastahane kap ısı doktor karısı olarak tabir olunur. Bir kapının önüne gelip içeriye girmediğini, başka bir kapıdan oraya girdiğini gören, bir devlet büyüğünden bir şey ister alamaz, daha büyük bir makama başvurmaya mecbur olur ve istediğini elde eder.Evin kap ısı ev sahibine, oda kapısı karısına, kiler kapısı hizmetçiye, mutfak kap ısı geçime ve rızka delalet eder. Rüyada açık kap ılar görmek, rızık bolluğuna ve geçime işarettir. Oda kapısının yeni olması eşinin namuslu ve ahlaklı olmasına; eski ve bozuk olması, kötü huylu olmasına; odasına yeni bir kap ı y aptırması, bekar ise evleneceğine; eski bir kapı alıp odasının kapısına taktırması, dul bir kadınla evleneceğine; evli ise, başka bir kadınla ilişki kuracağına; oda kapısını yerinden çıkarıp atmak veya satmak, karısını boşayacağına delalet eder. Oda kap ısının demirden olduğunu görenin karısı ahlak ve namus sahibi olur. Oda kap ısındaki bozukluk, eskilik ve boyasızlık karısının ahlakı ile kıyaslanır.Evinin kapısında bir değişiklik olduğunu görmek, ev sahibinin halindeki değişikliğe işarettir. Evinin kapısının düştüğünü, dışa doğru kopup devrildiğini, yandığını veya kırılıp parçalandığını görmek, ev sahibine bir musibet ve felaket geleceğine delalet eder. Evin kapısının koparıldıktan sonra yine yerinde durduğunu görmek, ev sahibinin yeniden işlerinin düzeleceğine, kap ı yerinin duvarla örülmüşolduğunu görmek, rüya sahibinin karısı tarafından bir musibete uğrayacağına; sokak kapısının büyümesi, genişlemesi, sağlamlaşması ev sahibinin halinin iyileşeceğine; bir canavarın kap ıdan içeriye girdiğini görmek, kötü kimselerin evin içine girip fenalık yapacaklarına; evinin kapısını arayıp da bulamadığınıgörmek, eğer mahkemede bir davası varsa, kazanacağına; bildiği veya bilmediği yerlerde bir takım kapıların açıldığını görmek, dünyanın kendisine açıldığına; evinde gerektiğinden fazla kapılar varsa o evde bereket ve idare olmayacağına; açıldığını gördüğü kapılar bir yol ve cadde üzerinde iseler, kazandığının garip ve fakir kimselere harcanacağına; eğer kapılar evin içine doğru açılmış ise, kazancının ailesine harcanacağına delalet eder.Bir evin kap ısını üzerinden atlayarak girdiğini görmek, ev sahibinin sırrını öğrendiğine işarettir. Ev kapısının öteki kap ılardan daha fazla genişlediğini görmek, bir takım insanların izinsiz o eve gireceklerine; sokak kapısının yerinden çıkması ev sahibinin ölümüne ve halinin kötüleşeceğine; dar bir kap ıdan geniş bir yere çıktığını görmek, sıkıntıdan kurtulmaya; evinin iki kapısı olduğunu görmek, karısının hafifliğine; sokak kap ısının arkasına kadar açık ve dayalı olduğunu görmek, hükümet tarafından bir zarara uğramaya veya evin yıkılacağına delalet eder.Kapının halkası kapıcı veya haberci ile tabir olunur. Kap ısında iki halka olduğunu görenin iki kimseye borcu vardır. kap ısının halkasının kırıldığınıgören, sap ıkça hareket eder. Sokak kapısının yanmakta olduğunu görenin karısıölür veya geçimi daralır.

KAPI MANDALI
Bir kimse rüyada kapısının sürgü ile kilitlenmiş olduğunu görse, o kimsenin dünya işlerini korumaya muktedir olmaması anlamına gelir.Bir kimse rüyada kapısının kapanmasını istediği halde kapanmasa, o kimse aciz kaldığı bir şeyden kurtulur.

KAPICI
Rüyada kapıcı görmek, sosyal düzeni sağlayan ve idare eden kudretli bir kişi olarak tabir olunur. Rüyasında büyük bir devlet adamının kapıcısı olduğunu görmek, yakında işinin büyüyeceğine, tüccarsa kazancının artacağına, memur veya işçi ise maaşının yükseleceğine, borçlu ise borcunu ödeyeceğine, alacaklı ise alacağına delalet eder.

KAPLAN
Rüyada görülen kaplan zalim bir devlet adamı veya kuvvetli ve açık bir düşmandır.Rüyada bir kaplan öldürdüğünü gören kimse, bir düşmanı kahreder. Kaplan eti yediğini gören kimse, mal ve şerefe kavuşur. Kaplana bindiğini gören kimse, büyük saltanata kavuşur. Evinin içerisinde bir kaplan bulunduğunu gören kimsenin evine fasık bir kimse hücum eder.Rüyada bir kaplan veya pars avladığını gören kimse, fasık bir adamdan menfaat elde eder. Bir kaplanın kendisini ısırdığını gören kimseye, ısırdığı miktarda bir zarar isabet eder.Kaplan hile sahibi bir kimsedir. Kaplan sütü, onu içen kimse için meydana çıkacak düşmanlıktır. Kaplan, düşmanlığı şiddetli inatçı bir düşmandır. Kaplanın, kin ve düşmanlığı arslandan daha fazladır.Rüyada kaplan gören kimse, günahlarından istiğfar eder.Kaplan, fen bilgilerini bilen bir grup insana da yorumlanır.

KAPLUMBAĞA
Rüyada kaplumbağa görmek, güzel koku sürünüp bezenen, boy ve endamını erkeklere arzeden kadına işarettir.Kaplumbağa hakim ve savcıların reisine işaret eder. Çünkü kaplumbağa denizde bulunan hayvanların en bilgilisi ve en az yiyenidir. Yorumculardan bazıları da alim bir kimsedir, derler. Bundan dolayı bir kimse rüyada kaplumbağaya bulunduğu şehir ve köyde ikram edildiğini görse, o yerde ilim sahipleri kıymetli tutulur. Kaplumbağaları çöplük ve kötü yerlerde görse orada cahiller arasında ilim ehlinin kadir ve kıymeti az olur.Kaplumbağalarİbrahim (A.S.)’ın ve sair nebilerin kitaplarını okuyan abid bir kimsedir. Rüyada kaplumbağanın etini yemek, mala veya nebilerin ilimlerinden bir ilme yorumlanır. Bazı yorumcular da bir kimse kaplumbağanın etini yese, hayır, ihsan, menfaat ve mala kavuşur, derler.Rüyada kaplumbağaya rastladığını veya ona sahip olduğunu yahut evine soktuğunu gören kimse, eski ilimlere vakıf bir alim sebebiyle şüphe ve tehlikeden kurtulur. Bazı yorumcular ise rüyada görülen kaplumbağa, hileye, haber araştırmaya, gizlenmeye ve silah tamir etmeye yorumlanır, derler.

KAPTAN
Rüyada kaptan görmek, yol gösteren, idare eden ve halkın işleriyle uğraşan bir kimseyi ifade eder.Kendinizi kaptan olmuş görmek, büyük menfaatler elde etmeye ve bundan başkalarının da faydalanmasına işarettir.

KAPUT
Rüyada kaput görmek, giymek, almak veya bulmak iyiye yorulur. Kaput kaybetmek veya satmak ise itibarın zedelenmesine ve kazancın azalmasına işarettir.

KAR
Rüyada kar görmek, rızıklara, menfaatli şeylere ve hastalıklardan iyileşmeye yorumlanır. Bazen kar ile ateşi bir yerde görmek, ülfet ve muhabbet anlamına gelir. Zira ateş karı eritmemiş ve kar da ateşi söndürmemiştir.Karın mevsiminde görülmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, düşmanını kahredip ona galip gelmeye işarettir. Karın mevsimsiz görülmesi, soğuk algınlığı ve hastalıklara, bazen de yolculuğun ertelenmesine, yolcu ve kiracıların kazanç ve menfaatlerinin mümkün olmamasına yorumlanır.Kar az olup yağdığı yerin halkına menfaat getirirse, ucuzluk ve bolluğa yorulur.Üzerine kar yağdığını gören uzak yere yolculuk yapar. Bazen de bu rüyadan zarar meydana gelir.Karın üzerinde uyuduğunu gören hapsedilir.Bir yere mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişliğine, ucuzluk ve bolluğa yorumlanır. Bir kimseye kış veya yaz gününde kar soğuğunun isabet etmesi fakirliktir.Yağan karın halka zarar vermemesi ve çabuk erimesi, geçecek sıkıntı, üzüntü ve kaygı olarak yorumlanır.Ekilmiş ve kuru bir yer üzerine yağan kar, yağmur, hükmündedir ve o yer halkına gelecek rahmet, bereket, ucuzluk ve bolluğa işarettir.Kar yağdığını fakat kendisinişemsiye vs. gibi şeylerle koruyup kardan etkilenmediğini gören kimse, işlerinde temkinli olur ve kendisini koruması ile korkusuz olarak yaşamasına yorumlanır.Ekin ekilip ziraat yapılan ve yağması faydalı bir zamanda karın yağıp o araziyi kapladığını görmek, arazinin karla kaplandığı gibi, nebatat, hububat ile de kaplanmasına, çok ucuzluk ve bolluğun olmasına işarettir.

KARABİBER
Rüyada görülen karabiber, kendisiyle malların muhafaza edildiği mala yorulur. Rüyasında karabiber gören kimse zorluk içinde kıymetli bir mala erişir. Çokça olan karabiber yenilmezse maldır. Eğer ondan birazcık yenilirse, üzüntü ve kederdir.

KARACİĞER
Rüyada karaciğer, yiğitliktir. Bundan dolayı bir kimsenin ciğerinin büyük olduğunu görmesi, o kimsenin merhametli yiğit ve kahraman bir kimse olduğuna yorumlanır.Bir kimse bir insanın ciğerini yediğini görse, ona birikmiş bir mal isabet eder veya toplu bir malı yer.Ciğer evlat ve hayata da işaret eder.Ciğerin üzerinde yağ olursa, kadınlar tarafından erişilecek maldır.Rüyada ciğer yiyen kimse, çocuğundan dolayı mal ve kuvvete erişir.Bir kimse ciğerinin kendisine ıstırap verdiğini görse, o kimsenin çocuğu veya sevdiği bir kimseden kendisine bir üzüntü ve keder isabet eder.Ciğer üzerinde görülen yara, fasıklıktır.Bir kimse rüyada kendi ciğerini yediğini görse, o kimsenin eline mal geçer ve ondan veya çocuğunun malından yer.

KARANFİL
Rüyada karanfil görmek, ne istediğini bilen ve bunda da hayli ısrarlı ve mücadeleci olan, kararlı ve yoksul için faydalı bir insanı ifade eder.Bir başka yoruma göre ise, rüyada görülen karanfil derin bir aşk ile birine bağlanmaya işarettir.Karanfil koklamak, takmak veya birisinden karanfil almak, güçlü ve güvenilir bir kimseden yardım görmeye yorulur.Rüyada halka karanfil dağıtmak, toplumsal sorunları çözüm getirmeye çalışan kimselere işaret eder.Karanfilin ilaç veya baharat olarak kullanılması, iyi şöhrettir.

KARANLIK
Rüyada görülen karanlık, sapıklık ve hayrettir. Bundan dolayı, rüyada karanlıktan aydınlığa çıktığını gören kimse günahkar ise, tövbe eder. Hapis ise, hapislikten kurtulur.

KARA SİNEK
Rüyada görülen kara sinek, çok söven, zayıf miskin ve alçak bir kimseye yorumlanır.Rüyada bir kimseye bir kara sinekten bir fayda dokunsa, o kimseye misken ve alçak insanlar tarafından bir fayda erişir. Kara sineği yediğini gören kimse kötü bir rızka kavuşur. Kara sineğin karnında olan şey, alçak bir kimseden maldır.Kara sineğin karnına girdiğini gören kimse, akılsız bir kavimle oturur kalkar, arkadaşlık yapar ve onlardan devamlı olmayan haram mala erişir.Kara sineğin büyüğü, halka zarar veren ve malı ifsad eden bir düşmandır.Malına kara sineğin düştüğünü gören, hırsızların onu çalmasından korksun.Kulağına bir kara sinek veya sivri sineğin girdiğini gören kimse hayra ve berekete kavuşur.Kara sinek öldürdüğünü gören kimse, rahata ve vücud sağlığına kavuşur.Misafir olan kimsenin başında kara sineğin konması, malinin gitmesine yorulur.Kara sineği malından bir şey üzerine konduğunu görse, o kimsenin malının çalınmasından, hırsızların saldırısına uğramasından korkulur.Kara sinek, şiddetli bir düşman ve zayıf bir askerdir. Bazen de kara sineklerin toplanması, temiz ve güzel rızka yorumlanır. Bazen de kendisinde hastalık bulunan bir kimse için ilaçtır.

KARA TAVUK KUŞU
Rüyada görülen kara tavuk kuşu, gramer ve edebiyatı iyi bilen birisidir. Karatavuk kuşu, zeki bir çocuğa veya güzel giyimli bir talebeye yorumlanır.

KARARGÂH
Rüyada karargâh görmek toplumla tabir olunur. Rüyada bir askeri karargâhta bulunduğunu görmek, eğer askerse büyük bir şansa sahip olduğuna; değilse bir iş için birşirketle anlaşıp çalışacağına; bir kampta çadır içinde bulunduğunu görmek işhususunda sıkıntısı olduğuna; çadırdan çıktığını görmek, bu sıkıntıdan kurtulacağına delalet eder.

KARAVANA
Askeri bir birlikte veya yatılı bir okulda karavana yediğinizi görmek, yerine gelmesini beklediğiniz bir işinizin pek yakında olacağına, karavana yıkadığınızı görmek, başarınızın devamlı olacağına işarettir.

KARDEŞ
Rüyada kardeş görmek, aile içinde aile fertlerinin birbirlerine karşı olan bağlılıklarınıifade eder.

KARGA
Rüyada görülen karga kuşu, iri, kaba, yalancı, sözünde durmayan sabırlı bir adam anlamına gelir.Bir karganın sizinle konuştuğunu görmek, bir yabancıdan yardım görmeye ve iyi habere yorulur.Alaca karga, kendini beğenmiş ve yalancı bir kimsedir.Hanenizde birçok karga görmek, iş hayatında ilerlemeye işarettir.Karganın size söz söylemesi, hayırsız bir erkek evlada işarettir.Kargayı tuzak veya kapan marifetiyle tutmak, hile ve yalan ile kazanç elde etmeye yorulur.Ekin ve ağaç üzerinde karga görmek, uğursuz haberdir.

KARGA YAVRUSU
Rüyada karga yavrusunu görmek, fakirlik ve ihtiyaca, aile ve akrabalardan uzak olmaya yorumlanır.

KARIN
Rüyada karın görmek kişinin ehlini, malını ve sırrını ihtiva eden şeylerle yorumlanır.Karın hapishane, kabir, kuyu, sıhhat, hastalık, dost ve emanet mala yorumlandığı gibi, rüyayı görenin din ve ibadeti üzerine de yorumlanır. Bundan dolayı karnın yarıldığını gören kimsenin mülkü varsa o mülkten menfaati kesilir. Eğer mülkü yoksa ailesi için sakladığı malından onları güçlükle geçindirmeye çalışması ile yorumlanır. Yahut sırrı meydana çıkar, ya da hanımını kaybeder.Karnından olan bir hastalıktan dolayı şikayetçi ise hastalığıiyi olur ve şikayetten kurtulur.Karnını kaybettiğini görse, züht, takva ve ibadete dalarak yeme ve içmeyi terkeder.Karnından ateş çıktığını gören, haram mal yemekten tövbe eder.Karnı içine girdiğini görmek yolculuğa, hapse girmeye veya uzaklaşıp ayrıldığı bir yere tekrar dönmesine yorumlanır.Karnının güzelleştiğini, nefret ve çirkinlik vermeyecek şekilde büyüdüğünü görmek, ilim ve önderlikte şerefli bir insan olmaya yorumlanır. Bir kimse karnını bulunduğu halden küçülmüş görse, karnının küçüldüğü miktarca malı azalır. Aynı şekilde büyüdüğünü görse o nisbette de malı, evladı, ev halkı çoğalır.Bazı yorumcular, karnın boş olarak görülmesini, içerisine haram maldan bir şeyin girmediğişeklinde yorumlarlar.Kendisini anasının karnında gören kimse memleketinde değilse memleketine döner. Eğer hasta ise ölür ve yere defnedilir. Sıhhati yerinde ise hapse girer.Karnın büyük olarak görülmesi, faiz yemesi, karnın üzerine yürüdüğünü görmesi, mal ve mülküne güvenmesi demektir.

KARINCA
Bir kimsenin rüyasında evinde birçok karıncalar görmesi; o kimsenin çocuklarının artacağına, kişinin rüyasında yiyeceklerin veya yemeklerin üzerine karıncaların üşüştüklerini görmesi; o kimselerin rahatlarının artacağına veya o sene mahsulün az olacağına, rüyasında evinden karıncaların dışarıya çıktıklarını görmesi kimsenin o evden taşınacağına delalet eder. Kirmâni’nin yorumuna göre: Rüyada karınca görülmesi mal ve nimetle tabir edilir. Rüyanızda karıncaların evinizden bir şey taşıdıklarını görmeniz; öyle pek hayra yorumlanmaz. Rüyanızda karıncaların evinize bir şey getirdiklerini görmeniz; hayra yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ağzından veya burnundan karıncaların çıktıklarını görmesi; o kimsenin ecelinin yaklaştığına, bir rivayete göre de kişinin rüyasında evinde karınca görmesi; o kimsenin evine hırsız gireceğine işaret eder. Câbiru’l-Mağribî’nin yorumuna göre: Rüyada çok miktarda karınca görülmesi; zayıf bir düşmana yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinde birçok karıncalar görmesi; o kimsenin çocuklarının artacağına, kişinin rüyasında evinden karıncaların çıktıklarını görmesi; o kimsenin çocuklarının eksileceğine delalet eder. İsmail el-Eş’as’ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında evinden karıncaların uçarak çıktıklarını görmesi; o kimsenin evlâtlarından bir kısmının evden ayrılarak gurbete gideceklerine işaretle yorumlanmaktadır. Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Rüyada karınca görülmesi askerle mukayese edilir. Bir kimsenin rüyasında karınca bulunması gerekmeyen bir yerde karınca görmesi; o mıntıkada oturanların başlarına bir felâketin geleceğine, bir yoruma göre de o bölgenin askerler tarafından işgal edileceğine delalet eder.

KARINCANIN AĞZI İLE GETİRDİĞİ ŞEY
Rüyada karıncanın ağzı ile getirdiği şeyi görmek, başkasının rahatı için zahmet ve meşakkate katlanan kimseye yorumlanır. Bazen bu rüya, çabucak zengin ve çabucak fakir olmaya veya çok mal biriktirmeye haris bir adam olduğuna yorumlanır.

KARINDA OT BİTMEK
Bir kimsenin rüyada karnı üzerinde ot bittiğini görmesi, ölümüne yorulur. Bedenin diğer yerlerinde çok olmayarak bedene zarar vermeden bitse, o sene içerisinde ucuzluk ve bolluk olur. Biten ot kulağını ve gözünü örtse, bu durum dininin zayıflığına yorumlanır. Vücutta biten şeyler zenginlikle de yorumlanır. Otun göz içi gibi insana zarar verecek yerde bitmesi çirkindir.

KARIN GURLAMASI
Rüyada karnın guruldayıp ötmesi ev halkı, çoluk çocuğu arasında meydana gelecek münakaşa ve akrabaları arasında meydana gelecek kıskançlığa yorumlanır.

KARIŞTIRMAK
Rüyada bir şeyi uygun ve benzeri olmayan bir şeyle karıştırmak, şüpheye ve malların birbirine karışması anlamına gelir.

KARIŞLAMAK
Rüyada karışlamak yolculukla yorumlanır. Rüyasında bir genci karışlayarak onun boynunun ölçülmesine çalıştığını görmek, bakire bir kızla evlenmeye; bir yerin kaç santim olduğunu anlamak için karışlayan kimseyi görmek uzun bir yolculuğa çıkacağına delalet eder.

KARİA SURESİ
Rüyanızda Kâria Sûresini okuduğunuzu veya okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; kıyamet gününde sevabınızın tartıda ağır geleceğine, akıbetinizin hayır olacağına, toplum içinde n bir kişi durumuna geleceğinize, dini yönünüzün çok kuvvetli olduğuna ve Allah katında sevildiğinize delalet eder.

KARNE
Rüyanızda çocuk olup, okuldan karne aldığınızı görmek, hayatınızın sakin geçeceğine; çocuğunuzun karne alıp, size getirdiğini görmek, sıkıntılı günlerinizin geride kaldığına, feraha kavuşacağınıza; karnenin düşük notlarla dolu olduğunu görmek, çocuğunuzun hafif bir kaza geçirerek, zararsız atlatacağına ve bu yüzden önce üzülüp sonra feraha kavuşacağınıza işarettir.

KARNIBAHAR
Rüyada karnıbahar görmek, faydalı, sert ve köylü olan bir adama yorumlanır. Rüyada elinde taze bir karnıbahar olduğunu gören kimse, alacağını isteyip, zorluk çekmeden onu alır.

KARNIN YUMUŞAK YERİ
Rüyada karnın yumuşak yerini görmek, bedenin kuvvetli olduğuna ve mülke işarettir. Rüyada bunların birisinde meydana gelen ağrı ve acı rüya sahibinin hastalığına ve fakirliğine yorumlanır.

KARPUZ
Rüyada karpuz görmek tatlı ise, hayır ve menfaattir. Mevsiminde karpuz görmek, tatlıolmasa bile, kavun görmekten hayırlıdır. Küçük karpuzları görmek, büyüklerini görmekten hayırlıdır.Kirmani’ye göre; rüyasında mevsiminde bir karpuz görüp yiyen kederden ve sıkıntıdan kurtulur. Evinde bir çok karpuz olduğunu gören, gayet zor bir belaya düşer. Bir rivayete göre de malı çoğalır. Mevsiminde karpuz görmek, menfaatli ve geçimi yolunda bir işe delalet eder. İçi boşalmamışve bozulmamış karpuz görmek ve yemek, vücut sağlığına delalet eder. İbn-i Sirin’e göre; karpuz yemek kederden kurtulmaktır. Bu rüyayı gören eğer tutuklu ise tahliye edilir.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİ
Rüyada görülen karpuz çekirdeği, şişman bir evlatla tabir olunur. Çekirdek beyazsa iyidir, sarı ise hastalığa,siyah ise deliliğe işarettir.

KARTAL
Bu kuş Süleyman (A.S.) tarafından kuşlar üzerine tayin edilmişti ve bütün kuşlar ondan korkarlardı. Kartala sahip olduğunu gören kimse, büyük bir mülke, izzet ve şerefe kavuşur.Bir kimse rüyada bir kartala sahip olduğunu, onunla beraber uçtuğunu ve kendisinden korkmadığını görse, o kimsenin işi iyi ve kendisi zalim olur.Kartal yavrusuna kavuştuğunu gören kimsenin kadri yüce bir çocuğu olur. Bu rüyayı gündüzün gören kimse, hasta olur. Eğer kartal yavrusu kendisini tırmalarsa, o kimsenin hastalığı uzar.Kartal nebi, melik ve salih kimselerle de yorumlanır.Rüyada kartal gören ve sesini işiten kimse bir adamla mücadele ve kavga eder.Kartal etinden yiyen veya onun kanadından ya da kemiğinden bir şey alan kimseye, devlet tarafından mal gelir.Bir kimse rüyada bir kartalın kendisini yüklendiğini ve onunla beraber evine doğru uçtuğunu görse, o kimse iyi bir yolculuk yapar.Bazen de bu kuş, aile efradını kıskanmaya yorumlanır.Bir kimse rüyada kendisiyle beraber kartalın gökten düştüğünü görse, o kimsenin maksat ve arzusu tamamlanmaz.

KARTON
Rüyada karton görmek, sevinci kısa sürecek bir haber veya maldır.

KARTOPU
Rüyada kartopu oynamak veya oynandığını görmek, neşesi ve hoş sohbetiyle insanlarıgüldüren bir kimseye gıpta etmeyi ifade eder.

KARTPOSTAL
Rüyada bir yakınınızdan kartpostal aldığınızı görmek, bir büyüğünüzün evinizde sizi ziyarete gelerek oldukça sevineceğiniz bir haber vereceğine delildir. Sizin bir dostunuza kartpostal göndermeniz, himayenizde olan bir kimseyi hatırlayıp ona yardım etmenizi gösterir.

KARTVİZİT
Rüyada kapınıza bırakılan bir kartvizit görmek, bir dostunuzun size maddi ve manevi yönde yardıma hazır olduğuna; sizin bir arkadaşınızı yerinde bulamadığınız için ona bir kartvizit bırakmanız, kendinizi çok beğendiğinizi bu yüzden de etrafın tenkidini üzerinize çektiğinizi gösterir.

KARYOLA
Rüyada karyola görmek, rahata ve emniyete yorulur. Kimin olduğu bilinmeyen bir karyolaya oturmak, layık iseniz yüksek bir mevkiye veya bekar için evliliğe ve arzu edilen şeylere kavuşmaya işarettir. Görünümü konforu yerinde olan karyola, iyi şeylerle yorumlanır. Karyolanın kötü, bozuk ve kırık olması ise iyi değildir.

KASA
Rüyada görülen dolu kasa zenginliğe, boş kasa ise fakirliğe yorulur.

KASAP
Rüyada kasap görmek, Azrail (A.S.)’e yorumlanır. Bir kimse rüyada kasap görse ve ondan bir bıçak alsa, o kimse hastalanır ve hastalığından kurtulur. Hayatında kuvvet ve kudrete kavuşur. Bir kimsenin rüyasında ihtiyacı olmadan boşuna bir hayvan boğazladığını görmesi, kendisi ile Allah (C.C.) arasında işinin karışık olduğuna yorumlanır. Seyyar kasapları görmek, şiddet ve zarara işarettir. Bu rüya hastalar hakkında, onların yakında öleceklerine; zenginler hakkında ise, onlara isabet edecek zarar ve şiddete, feryad eden kimseler hakkında da feryatlarının artmasına, borçlu ve bağlı kimseler hakkında da borçlarınıödemesine ve bağlarının çözülmesine yorumlanır. Üzüntülü, kederli ve hapis bir kimsenin kasap görmesi, hayra yorulur. Çünkü kasap azaları birbirinden ayırır. Rüyada bir kasabı öldürdüğünü gören kimse, hastalığından kurtulur.

KASAS SURESİ
Rüyanızda Kasas Sûresini okuduğunuzu veya okuyan birisinden dinlediğinizi görmeniz; sizin kırda veya bir sahrada kazaya uğrayacağınıza, fakat bunu hafif bir şekilde atlatacağınıza, elinize hiç beklemediğiniz bir yerden para geçeceğine, rızkınızın bol ve bereketli olacağına delalet eder.

KASATURA
Rüyada kasatura görmek, üstlenilen işlerin başarıyla tamamlanmasına ifade eder.

KASE
Rüyada görülen kase, zevce yahut evinin geçimidir. Eğer kase güzel ve çok kıymetli olursa, onun yorumladığı şey şereflidir. Rüyada görülen kase, kadın cevherindendir. Rüyada kendisine kase içinde su verildiğini görmek, çocuk sahibi olmaya yorulur. Dolu kase kısmet, boş kase ise üzüntü işaretidir. Kaseden yere su dökmek para kaybına işarettir. Kase ile koşmak, bir rekabetten galip çıkmayı ifade eder. Kaseden bir şey içmek, sevindirici bir aşk haberidir.

KASIK
Bir kimse rüyada kasığını traş etse veya herhangi bir şekilde kasık kıllarınıgiderse, o kimsenin borcunu ödemesine, üzüntü ve kederinin gitmesine yorulur.

KASIMPATI
Rüyada kasımpatı çiçeğini görmek, gönül almaya ve sevgiliye yorulur.

KASIRGA
Rüyada görülen kasırga, endişe ve korku yerine dikkat ve ihtimam gösterilmesinin daha akıllıca olduğu hakkında bir uyarıdır.

KASİDE
Rüyanızda kaside okuduğunuzu görmeniz, bir topluluk tarafından övüldüğünüzü ve işlerinizin beğenilip takdir edildiğini gösterir.

KAST VE YÖNELME
Rüyada bir tarafa kast ve yönelme, kast ve yönelmenin miktarı nisbetince, rüya sahibinin iyi ameli ve iyi amele sebep olan şeydir.

KAŞ
Kaş,gözün zinetidir. Rüyada erkek için kaş, huy ve tabiatın güzelliği, din, emanet ve vakarındaki mertebesidir.Rüyada görülen kaşların tabiri, iyilik ve kötülükten onlara görülen hal ve keyfiyet üzerine meydana gelir.Rüyada çatık kaş görmek, dostluk ve sevgiye yorumlanır. Bunun aksi ise husumet ve düşmanlıktır.Bükülüp göz üzerine dökülen beyaz kaşlar, uzun ömre işarettir.Kaşların düzgün ve taranmış olması veya haddinden fazla çoğalması,mal ve servetin çoğalmasına ve iyi şöhrete yorulur.Rüyada kaşlarını yolduğunu veya traş ettiğini görenin elinden mal ve para çıkar.

KAŞAĞI
Rüyada kaşağı görmek, sizi zaman zaman rahatsız eden ve üzen bir cilt hastalığına tutulduğunuzu gösterir. Kaşağı ile bir atı tımar ettiğinizi görmeniz, evinizdeki bir geçimsizliğin bazı önlemlerle yok olduğuna işarettir.

KAŞAR PEYNİRİ
Rüyada kaşar peyniri görmek, her açıdan hayırlıdır.Rüyada kaşar peynir aldığını,yediğini, yaptığını veya yapıldığını görmek, emeklerin karşılığının fazlasıyla alınmasına, mal ve mülk sahibi olmaya ve saadete yorulur.

KAŞIK
Rüyada görülen kaşık dolu ise kolaylıkla ve bolca elde edilen rızıktır. Boş kaşık, cüzi bir mal veya menfaattir.

KAŞIMAK VE TIRMALAMAK
Rüyada kaşımak ve tırmalamak, malda zarardır. Bundan dolay ı, birisinin kendisini kaşıdığını görene, o insanın zararı dokunur.Kaşınan yerde şiş, kan, irin ve sarı su gibi şeyler olursa kaşıyan kimse kaşınan hakkında bir söz söyler ve kaşınmış olan kimse mala kavuşur.Alnın kaşındığını gören ölür.Kaşınmak aynızamanda boş şeylerle vakit geçirmeye ve bundan bunalmaya işaret eder.

KAT
Rüyada kendinizi bir gökdelenin en üst katında görmeniz, işinizde, memuriyetinizde veya ticaretinizde çok yükseleceğinize, karınızın artacağına; ev erkeği veya kadını iseniz evde sevilip sözünüzün geçerli olacağına işarettir.

KATIK
Rüyada ekmeğinize katık olarak bazı yiyecekler aldığınızı görmek, işlerinizin layıkıile görülebilmesi için mutlaka bir yardımcıya ihtiyacınız olduğuna delalet eder.

KATIR
Katır, yolculuğa ve zinadan meydana gelen çocuğa yorumlanır. Çünkü katırın babasıkendi cinsinden değildir.Bir kimse rüyada beyaz yüzlü ve dört veya iki ayağısekili bir katıra binip kıble tarafına yöneldiğini görse, hacca gider. Eğer başka bir tarafa yönelmiş ise, şan ve şerefle uzak yolculuğa çıkar.Katıra binmek uzun ömre yorulur. Eğeri ile beraber görülen katır dişi ise güzel ve edibe bir kadına, eğeri olmayan çıplak katır ise, kendisine menfaatı olan yolculuğa işarettir.Katır, kısır olmakla da tabir edilir.Bir kimse rüyada, kullanılması güç ve bağlanmaları zor bir takım katırlar ve eşekler görse, kendinden aşağı kimseler tarafından ona yapılacak hileye ve hastalığa yorumlanır.Bir katıra bindiğini gören, bir insanla düşmanlık ve münazara yapar. Katıra sahip olduğunu gören, mala sahip olur.Kendisinin doğuran bir katırıolduğunu görmek, malın artmasını arzu etmeye yorumlanır. Katırın doğduğunu görse bu arzu ve isteği tahakkuk eder. Erkek hayvanın doğurması ve yavrusunu emzirmesi rüyası da böyle tabir edilir.İtaat eden bir katıra binmek, binen için güzeldir. Bilinmeyen zayıf bir katır, nesli ve soyu çirkin, habis bir kimseye yorumlanır.Rüyada siyah ve dişi bir katıra binmek, mal sahibi zengin ve kısır bir kadına yorumlanır.Katıra dönüştüğünü gören, makam ve rütbesinden azledilir.Katır sütü içtiğini gören kimse, içtiği sütün azlık ve çokluğu nisbetinde, sıkıntı ve güçlüğe girer.

KATIRCI
Rüyada katırcıyı görmek, iş yapmakta öncül bir valiye, hayvanların çoğalma ve ıslahı vazifesini üzerine alan ve yürüten bir memura yorumlanır.

KATIR TIRNAĞI
Rüyada katır tırnağı görmek, sevilmeyi ve kavuşmayı ifade eder.

KATİL
Rüyada katil olmak veya katil görmek iyiye yorulur. Öldürenin ölene yardımı ve iyiliği dokunur.

KÂTİP
Rüyada kâtip görmek, hilekar bir kimseye yorulur.Katip olan bir kimse rüyada kendisinin cahil olduğunu görse, o kimsenin hilesi veya aklı ya da dini gider yahut fakir olur. Cahil bir kimse rüyada katip olduğunu görse, tedbirli veya kendisine hile yapmak isteyen bir kimsenin hilesini yenmeye muvaffak olur.Katip olan bir kimse rüyada yazısının çirkin olduğunu görse, tövbe eder. Halka hile yapmaktan vazgeçen bir kişi kendisinin katip olduğunu görse, o kişinin birisinin yaptığı bir işinden dolayı yakında itham edilmesine, bundan dolayızahmete düşmesine ve ondan bir fayda görmemesine yorumlanır.Katip pabuç dikici gibi sanatkar bir kimsedir. Katibin kalemi, o sanatkarın iğnesi gibidir. Katibin mürekkebi, o sanatkarın diktiği iplik ve ibrişimi gibidir.Katip kan alıcı bir kimsedir. Katibin kalemi kan alıcının neşteri, mürekkebi de alıcının akıttığı kandır. Katip elbiseleri tamir eden bir kimsedir.Bazen katip ziraatçılıkla uğraşan bir kimseye işarettir.Nesir yazı katiplerini görmek, izzete, yüceliğe, ihtiyaçlarını görmeye, ilme, anlayışa, güzel konuşmaya, rızka, menfaata, işarettir.

KATLETMEK
Rüyada bir kimsenin diğer bir kimseyi katlettiğini görmek, katilin maktule hayır ve menfaati olacağına; yahut zulüm edeceğine; birini katleylediğini görmek, ona iyilik etmeye; kendinin katledildiğini görmek, ömrünün uzun olacağına delalet eder.Bir kimseyi öldürdüğünü gören, o kimseye hayır ve menfaat sağlar. Bir topluluğun kendisini haksız yere öldürdüğünü görene, en büyük devlet adamıtarafından hayır ve menfaat hasıl olur. Bir kimseyi zulmen katleylediğini gören, asi ve nefsine zulm edici olur ve Allah, onun üzerine birini musallat kılar.Çocuğunu öldürdüğünü görene Allah (C.C.) helal rızık ihsan eder. Bir rivayete göre, rüya sahibi, mal ve dünya izzeti için evladına zulüm yapar. Birini katleylediğini ve maktulün cesedinden kan aktığını görenin eline mal geçer. Eğer kan akmaz ise, mal hasıl olmaz.Birisini öldürdüğünü fakat bunun kim olduğunu bilmediği gibi öğrenmeye çalışmadığını gören, düşmana muzaffer olur ve gamdan kurtulur. Kendi nefsini katleylediğini gören, tövbeye muvaffak olur. Kendisinin boynu vurulmak suretiyle katlolunduğunu gören, eğer köle ise azad olur; gam ve kederden kurtulur; borçlu ise borcunu ödere, eline çok mal geçer; eğer kendisini bu suretle katleden adamı bilirse, ondan çok hayır görür. Eğer katil, kadın, yahut hadım ağası veya büluğa ermemeşi çocuk veya sakalsız şâbi ise, rüya sahibinin vefatına delalet eder.İbni Sirin’e göre; bir kadın rüyada zevcini katlettiğini görse, ona alakası olmadığı bir günah ile töhmet eder. Bir küçük çocuğu katledip pişirdiğini gören, livata fiili işlediğinden dolayıayıplanır. Bir çocuğun katledilip pişirildiğini ve etinin koparıldığını görmek, babasının zulme düçar olacağına işarettir.Bazılarına göre; rüyada katil görmek, hacca gitmek isteyen kimse için muradına ermeye; rüya sahibi hasta ise, şifaya işarettir. Bir söylentiye göre, katil rüyası, belaya ve nimetin zevaline delalet eyler.Bir hükümdarın boyunlarını vurmak suretiyle tebasının katlettiğini görmek, ahalinin zulümden kurtulup hürriyete kavuşmasına, hükümetten iyilik ve ihsan görmesine işarettir.Rüyada adam öldürdüğünü görmek günah işlemeye işarettir. Kendini katlettiğini gören, günahlarına tövbe eder. Bir insanı katleylediğini gören, büyük bir günah işler. Kendisinin katlolunduğunu gören, çok yaşar ve fazlahayra nail olur.

KATRAN
Rüyada katran görmek, müfsit kimseleri fesat çıkarmaktan men eden bir adama yorulur. Çünkü katran yara ve cesette meydana gelen kurtları öldürür.Bir kimsenin rüyada katran süründüğünü veya katran elbise giydiğini görmesi, Cenab-ı Hakk’ın cehennem ehli hakkında varid olan: “Gömlekleri katrandandır” mealindeki ayet işaretince, o kimsenin günah ve yaramaz işler işlemesine işarettir.

KAVAF
Kadınların ayakkabılarını diken sanatkar kimseyi görmek, nikah kıyan veya arsız ve namussuz kimseye yorumlanır.Tanınmayan kavaf, mirasları adaletle taksim eden kimsedir, göncüyü görmek de böylece yorumlanır. Çünkü hayvanların derisi mirastır.

KAVAK
Rüyada kavak görmek, asgari geçimi sağlayacak bir işe ve çabuk gelişecek güzel dostluklara yorulur.

KAVAL
Rüyada kaval çalmak veya kaval sesi duymak, tamamiyle duymak istediğiniz şeyleri duymaya ve çok sevinmeye işarettir.

KAVANOZ
Rüyada kavanoz görmek, tutumlu olmaya veya tutumlu biriyle hayatınızı birleştirmeye yorulur.

KAVGA ETMEK
Rüyada kavga etmek, kuvvete veya bir insanla düşmanlığa yahut ihtilafa düşmeye, ayrılmaya veya diğer bir kimse ile kavga yapmaya yorumlanır.Rüyada, zırh cinsinden olan silahla cenk ve kavga yaptığını gören kimse, hilekar ve zengin bir kadınla evlenir. Çünkü zırh vücudun bir kısmını örter.Bir kimse rüyada harpte kılıçla cenk ve kavga yaptığını görse, o kimse Allah (C.C.) yolunda cenk ve kavga etmesinden dolayı şerefe kavuşur.Bir kimse rüyada elinde meşhur bir kılıç olduğunu görse, o kimse yapacağı bir işten dolayı şöhret bulur.

KAVRULMUŞ ŞEYLER
Rüyada et, yumurta, peynir veya balık ve bunlara benzer şeylerden kavrulmuş bir şey görmek, uzaklığa, düşmanlığa, isteğe, arzuya kavuşmaya, uzak şeylere yaklaşmaya, ihtiyaçları görmeye, kendisinin özel vakti bulunan her şeyi vaktinde görmeye, vaadin yerine getirilmesine, borcu ödemeye ve gurbette bulunanın gelmesine işarettir. Helvanın kavrulmuş parçalarını görmek, faydalıbir ortaklıktır.

KAVUK
Rüyanızda başınıza bir Osmanlı kavuğu geçirdiğinizi görmek, eski günlere karşı hasret duyduğunuzu, evinizde babadan kalma eski eserleri çok sevdiğinizi ve onlarıelden çıkarmayıp muhafazaya çalıştığınızı gösterir.

KAVUN VE KARPUZ
Rüyada kavun, üzüntülü, kederli, hastalıklı ve çok mahkumiyeti olan birine yorumlanır.Kavun gören kimseye, çaresi ve akibeti bilinmeyen bir gam isabet eder. Kavun yediğini gören kimse hapisten çıkar.Tamamen yetişmiş kavun vücudun sıhhatidir.Rüyada kavun görmek başka bir kimseyi sevmek veya birisini sünnet ettirmek ve işyapmak isteyen bir kimse için iyi değildir.Rüyada kavun işsizliğe yorulur.Tamamen yetişmemiş ve olmamış karpuz, sağlamlıktır. Yeşil karpuz şehre, çocuğa, hanıma işarettir. Eğer, canı karpuz isteyen bir hasta, rüyasında eline karpuz geçtiğini görse hastalığından kurtulup sağlığına kavuşur.Karpuzun özü, anlayış ve ilimdir. Sarı karpuz, kendileri için güzel ve hayır ile yad edilen bir takım erkek ve kadınlara işarettir.Bir kimsenin rüyasında kesilmiş ve dilimlenmiş karpuz görmesi, ödeyeceği veya ödemesi için ay olarak müddet kestiği bir borçtur.

KAVUN ve KARPUZ SATICISI
Rüyada kavun ve karpuz satıcısını görmek, yanında şifa veren ilaçlar ve yiyecekler bulunan bir kimsedir.

KAVURMACI
Rüyada kavurmacıyı görmek, şer, şiddet ve namazı terkedip şehvani arzularına uymaya yorumlanır. Peynir kızartıcısı görmek de böyledir.

KAVUŞMAK
Rüyada birine kavuşmak, merhametli olmaya, oruca kavuşmaya işarettir.

KAVUT
Rüyada kavut görmek, yolculuğa, takvaya ve perhiz etmeye yorumlanır. Kuyuda kavudu su ile karıştırıp içmek, hapisten kurtulmaya ya da Cehennemden kurtulmayıgerektiren salih bir amel yapmaya yorumlanır. Bazen de kavut kaybolmuş şeyi bulmaya yorulur.Rüyada görülen kavut, rüya sahibinin dininin güzelliğine ve karayolu ile yolculuk yapmaya yorumlanır.

KAYA
Rüyada görülen kayalar sabırlı bir kadınla yorumlanır. Kayalar, işlerde basiretli hareket etmeye, sebatlı olmaya, uzun ömre, hayvanlara ve binaya yorumlanır.Rüyada şehir içinde görülen büyük taşların çokluğu, ucuzluk ve bolluktur. Zira kaya manasına gelen “Sahr” kelimesi Arapçada ters taraftan okunduğu zaman ucuzluk ve bolluk manasına gelen “Ruhs” olur.Eğer kaya şöhrete yorulursa, o şöhret uzun bir müddet devam eder. Kadına yorulursa, o kadın sabırlı ve kanaatkar olur.Dağlarda bulunan büyük taşlarıgörmek, görülen mevkiin dışında evleri bulunan ve kalbleri katı bir takım adamlara yorumlanır. Bir kimse rüyada bir kaya üzerine indiğini veya onu yerinden oynatmaya çalıştığını görse, bu rüyanı yorumu dağların yorumu gibidir. Büyük bir taşı deldiğini veya onu bir şeye benzetmeye çalıştığını gören kimse bir meseleyi araştırır ve o taşı deldiği nisbette o meseleyi çözmeye muvaffak olur.Rüyasında bir takım kayalar ve taşlar görmek, iki şekilde yorumlanır. Biri mal, diğeri büyük adam. Rüyada kayaları veya taşları olduğunu görmek, büyük bir makama ve mala ve iyi huylu bir kimse ile dost olmaya delalet eder. Beyaz bir taş, hayır ve menfaate; sarı taş, kötü bir kimse ile dostluğa; kırmızı bir taşgörmek, dini inancı olmayan bir kimseye; siyah taş görmek, münafık bir kimse ile iş yapmaya ve ondan zarar görmeye işarettir.Boynunda bir taş asılı olduğunu gören, zarara ve para cezasına uğrar. Bir taşa dayandığını gören, çok malı olan bir kişiye dayanır. Bir kayaya dayanıp oturduğunu gören, mevki sahibi bir kimseye yaslanıp rahat eder. Bir taşı başının üzerinde taşıdığını gören bir kimsenin hizmetine girer ve onda fayda görür. Gökten taş yağdığını görmek, o memlekette para ve geçimin çok olacağına, bir rivayete göre de bela ve musibet geleceğine işarettir.Küçük taşlar halka, bir rivayete göre de, bilginlere delalet eder. Gökten bir kuş inerek ufak taşlar toplayıp bunları üstüne attığını gören, ilim öğrenir, yahut hayır ve menfaat görür. Küçük taşlar toplayıp koynuna koyduğunu veya yuttuğunu gören, ilim adalarına, bir rivayete göre de, zenginlere yaklaşır. Küçük taşları denize attığını gören, malınıdenizde kaybeder. Taşları kuyuya attığını gören malını evlenmeden veya bir hizmetçi alarak harcar. Bir taşla kuş avladığını gören, bir işe başlayıpo işi başarır. Küçük taşlarla bir insanı taşladığın gören, o kimsenin hakkında kötü sözler söyler. Kulağına küçük bir taşın girdiğini gören, üzülecek bir söz duyar.

KAYAK
Rüyada kayak görmek, sağlıkla yorumlanır. Rüyasında bir dağ evinde kayak yaptığınıgörmek, ömür boyu sağlıklı yaşayacağına; kayak yaparken dengesini kaybederek düştüğünü ve kendisinin bir kadın tarafından yardım edilerek yerinden kaldırıldığını görmek, işinde yükselmesi için kendisine büyük bir kişi tarafından veya bir kadın tarafından yardım edileceğine işaret eder.

KAYBETMEK
Kıymetli bir eşyanızı ve aile ferdinden herhangi birini kaybettiğinizi görmek, geleceğiniz hakkındaki endişelerinizin yerinde olmadığına delalet eder.

KAYBOLMAK
Alim bir kimse rüyada halk arasında kaybolduğunu görse, o alimin ilminden halkın faydalanmasına ve şöhretinin yayılmasına işarettir. Kaybolmak, bazen de nasibinin noksanlığına yorumlanır. Rüyada bazı elbiseleri veya evi kaybolduğunu gören kimsenin sahip olduğu şeyler ondan gitmez.Bir kimse rüyada bütün elbiselerin soyulduğunu görse, ona gelecek şerrin gitmesine yorumlanır.

KAYIK
Bununla ilgili bazı yorumlar “Gemi” maddesinde geçti. Rüyada balıkçı kayığınıgörmek, rızık ve faydadır. Rüyada garip bir şeye bindiğini veya sahip olduğunu ya da ona galip geldiğini gören kimse, bindiği şeye nisbet edilen yerden bir kadınla evlenir. Yahut düşmanına galip gelir ya da ondan mal kazanır. Rüyada görülen yelkenli kayık üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye ve gönlün açılmasına işarettir. Rüyada kayık görmek rüya sahibinin rızkı, geçimi, işi ve evi ile yorumlanır. Rüyada bir sandal yaptığını gören, bir ev yapar. Veya bir işe başlayarak rızkını ve geçimini sağlar. Kayık sattığını gören, evini veya geçimini temin eden tezgahını elinden çıkarır. Yeni ve büyük kayık karlı bir işe, kullanışlı rahat bir eve; dar kayık bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Kayığın kırılıp tahtalarının dağıldığını görmek, işlerinin bozulmasına, yahut geçiminin daralmasına işarettir. Kayığın denizde veya herhangi bir su üzerinde kolayca yüzdüğünü gören, geçiminde kolaylık görür, rüya sahibi tüccar ise, alışverişinde kolayca kazanır. Mülk sahibi ise, gelirini toplar; fakir ise eline rızk geçer ve sıkıntıdan kurtulur. Kayığın güçlükle yüzdüğünü görmek de bunun aksiyle tabir olunur. Bindiği kayığın dalgalara tutulduğunu gören, rızk ve geçim için zorlanır. Çektiği küreğe rağmen kayığın yerinden kımıldamadığınıgören, kendi çalışmasına ve dışardan yapılar yardıma rağmen, malınıkurtaramadığını ve geçiminde çok zorlandığını görerek büyük bir sıkıntıya düşer.

KAYIK KÜREĞİ
Rüyada küçük kayık küreğini görmek, korku ve tehlikeden selamete kavuşmaya ve güç işlerde uygun dost ve arkadaşa yorumlanır.

KAYISI
Rüyada mevsiminde görülen kayısı hayra ve afiyete, mevsimsizi üzüntü ve meşakkate işarettir. Kayısı ağacı, insanların faydalandığı bir adama yorumlanır.

KAYIŞ
Rüyada kayış ve tasma görmek, yardıma, söz ve şartını yerine getirmeye çalışmaya yorulur.

KAYMAK
Rüyada kaymak görmek, ana karnındaki çocuktur. Görülen kaymak faydası çok, büyüyen maldan meydana gelecek rızıktır. Bazı yorumcular, bir kimse rüyada kaymak yese Allah-u Teala o kimseye Beytü’l-Mukaddes’i ziyaret etmeyi nasip eder, dediler. Kaymak, ucuzluk, bolluk, kazanç, fayda ve uyanık iken uğraştığı ve arzu ettiği şeyi kolaylıkla elde etmeye yorumlanır.

KAYMAKAM
Rüyada kaymakam görmek, işinizde yükseleceğinize; tüccar iseniz karınızı artıracak vasıtalara başvuracağınıza, memur iseniz mevkiinizin yükselmesi için amirlerinize müracaat edeceğinize, bir işe girmek için başvuruda bulunacağınıza işaret eder.

KAYNAK
Rüyada bir kaynaktan su içmek, sağlığınızın çok düzenli olarak devam ettiğine, işlerinizin yolunda olduğuna ve kazancınızın daima iyi şekilde artacağına yorumlanır.

KAYNANA
Rüyada kaynananızı görmek, size yardım edecek ve faydası dokunacak dost ve arkadaşlarınızı ihmal ederek size faydası olmayan bir takım kişilerle çene çaldığınıza ve bu kimselerle anlamsız yakınlıklar kurduğunuza bu yüzden de işlerinizin aksadığına delalet eder.

KAZ
Kaz etini yediğini gören kemsi, zengin ve neşeli bir kadınla rızıklanır. Çünkü kazın meskeni sudur ve sudan kendisine usanç gelmez.Bazı yorumcular dediler ki, kaz, kadir ve kıymetli, takva ve ibadet sahibi ve iffetli olan bir takım insanlara işarettir.Bir kimse rüyada kaz ile konuşursa, hanım tarafından şerefe kavuşur. Bir kimse şehirden veya bir mahalleden kaz sesleri işitse, o yerlerden musibet sesleri veya ölüm haberi işitmesine yorumlanır.

KAZA ve KADER
Rüyada bir insanın kaza ve kaderin kendisinde veya malında cari olduğunu görse, o kimse fazla bir ücret ve çok büyük bir sevaba erişir. “Allah (C.C.) kulu için ancak hayırlı olanı buyurur” hadisi şerifinin işaret ettiğine göre o kimse korktuğu bir şeye gayret eder ve bunda akıbeti iyi olur.

KAZAN
Rüyada kazan görmek, o evin sahibine ve eşine işarettir. Kazanda yemek pişirdiğini görmek, güç ve zorla işleri başaran bir hizmetçi veya memurla da tabir edilir. Rüyada kazancı görmek uzun bir ömre delalet eder.

KAZANÇ
Rüyada işlerinizde veya ticaretinizde veya herhangi bir eşyayı satışınızda çok kazançlı çıktığınızı görmek, geçiminizde ve hayatınızın diğer sosyal yönlerinde çok bolluk ve refah içinde yaşayacağınıza delalet eder.

KAZIK
Bir kimse rüyada yaşlı bir adamın kendisinin sırtına bir kazık veya bir çivi çaktığını görse, o kimsenin neslinden bir devlet büyüğü veya zamanın öncüsü olacak bir alim çıkar.Kaçık ağaçtan ve o kazığı onun sırtına çakan da genç bir kimse olursa, onun kendisine hayrı olacak bir çocuğu olur.Rüyada bir duvara kazık çaktığını gören kimse, şanlı bir kişiye muhabbet eder. Bir eve kazık çaktığını gören kimse, bir kadına gönül bağlar.Kazık demirden olursa, mal ve kuvvettir. Kazık sivri ve keskin olduğundan, acılara ve katılığından dolayı da, üzüntü, keder ve tasaya işaret eder.Rüyada kendisinin bir kazık üzerinde olduğunu gören kimse, alim ve fazıl bir kimseden kuvvet alır. Bazı tabirciler ise, kazık maldır, dediler. Rüyada bir duvara veya yere kazık çaktığını gören kimse, bekarsa evlenir. Evli ise hanımı hamile kalır.

KAZIP ÇIKARMAK
Rüyada bir yeri kazıp bir şey çıkarmak, iş sahiplerinin işlerinin ve hükümlerinin geçerli olmasına yorulur. Ancak yeri kazıp yenecek şey çıkarsa, Allahü Teala Hazretleri’nin ona bildirdiği şeyi ve verdiği malı kötüye kullanmasına yorumlanır.Rüyada kabir açıp kefen soymak, resim ve izi kaybolmuş, toprak altında gömülü kalmış eski eserleri ve gizli şeyleri talep etmeye işarettir. Bir kimse bir alim ve fakihin mezarını kazıp oradan bir şey çıkarsa, onun ilminden unutulmuş şeyleri ihya edip meydana çıkarmasına yorumlanır.

KAZMA
Rüyada kazma görmek, şiddete, kalbin kuvvetli oluşuna ve iyi işlere özen göstermeye yorumlanır. Kazma, insanların mallarını kendi tarafından celbeden bir adam anlamına gelir.

KAZMAK
Rüyada kuru toprak kazdığını gören kimse kazdığı ve eline geçen toprak miktarınca mal elde eder. Toprak rutubetli ise, bir mal sebebiyle bir insana hile yapar. Fakat bundan bir fayda görmeyip sıkıntı ve meşakkate düşer. Bu sıkıntı toprağın yaşlığı nisbetince olur. Toprak kazmak hiledir. Bazen de, hilesi kendi aleyhine döner. Kendisi için su çıkarmak maksadiyle bir kimse çukur, kuyu veya dehliz kazdığını görse, kendi geçimi için çalışmasına yorumlanır. Eğer böyle olmazsa, hem kendisi hem de insanların menfaati için çalışmasına yorumlanır. Suyu, kazdığı yerin içine akıttığını görürse, geçiminde güçlük meydana gelir. içine birisini sokmak maksadiyle kuyuyu kazdığını gören kimsenin yaptığı hilesi bizzat kendisi hakkında meydana gelir. Kazdığı yerin toprağından yediğini gören kimseye yediği kadar mal isabet eder. Kendisinin bir çukur içerisinde olduğunu gören, hanımını boşar. Çukurun üzerinde oraya düşmeyerek durduğunu gören kimse hanımıyla bozuşurlar fakat sonradan araları düzelir. Kazılmış bir çukurdan çıktığını gören kimse hapis yahut hasta ise iyileşir ve bulunduğu halden kurtulur. Çukurlar, yakın yolculuklara yorumlanır. Çukur, kelime türetilmesinden dolayı da, hiledir. Diğer çukurlar tesettürsüz fakir bir kadındır. Bazen de çukur korkudan emin olmaya, sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanır. Özellikle rüyada bir düşmandan korkarak gizlenmişse, çukurun içinde güzel yiyecek yahut tatlı su yahut avret yerini örtecek şey bulsa, hatırına gelmeyen bir yerden rızıklanır ve kendisine hileden kimse ile barışır.

KEBAP
Rüyada görülen kebap, geçimi hakkında müjdedir. Eğer kebap pişmemiş ise, çocuğu tarafından zuhur edecek bir kederdir. Kebap edilmiş etlice yağlı kuzu, çok mala, zayıf kuzu ise, az mala ve meşakkatle elde edilecek rızka yorumlanır. Rüyada kuzu kebabı yiyen kimse kendi çocuğunun kazancını yer. Sığır kebabı korkan kimse için emniyet, hamile hanımı bulunan kimse için de erkek bir çocuk müjdesidir. Kebap edilmiş dana eti, pişmiş olarak yiyen kimse için, rızık ve bolluktur. Rüyada sığır eti yiyen kimse hakime götürülür. Oğlak kebabı onu yiyen kimse için erkek çocuğa yorumlanır. Kebap edilmiş veya pişirilmişkuşların etleri, zulüm ve hile ile bir kadın tarafından elde edilecek rızık ve maldır. Eğer kuşların etleri pişmemiş ise, rüya sahibi o kadının gıybetini yapar ve ona zulüm eder.Rüyada kebaptan bir parça satın aldığını gören kimse, ücretle bir adam tutar.

KEBAPÇI
Rüyada görülen kebapçı, çocukları terbiye eden, onları meydana çıkaran ve onlara sanat öğreten kimsedir.Rüyada kebap almak için kebapçıya gittiğini gören kimse, çocuğunu eğitim görmesi için bir öğretmene teslim eder. Rüyada kebap aldığınıgören kimse, bir edip veya bir tacirden emir ve iradesine itaatte bulunacak işçi kiralar.Bazı kere kebapçı, yaraları ameliyat eden tabip ile yorumlanır.Kebapçıgörmek, malları yağma etmeye işarettir. Bazen de kebapçıyı görmek, ferahlığa ve bekarların evlenmesine, yeni çocuğun olmasına özellikle pişirilen kebap dana etinden olursa yorulur.

KEÇECİ
Rüyada keçeciyi görmek, sabretmeye ve işlerinde sağlam olmaya, kendisine ihtiyaç duyulan sanatkara, geçim rızık ve faydaya yorumlanır.

KEÇİ
Rüyada keçi görmek veya keçi sütü içmek fevkalade iyidir. Rüya sahibi tüm arzu ve emellerine kavuşur.Rüyada keçi eti yemek, hafif geçecek bir hastalığa yorulur.

KEÇİ BOYNUZU
Rüyada keçi boynuzu görmek, hastanın ölümüne yahut vücudunun yıpranmasına işarettir. keçi boynuzu yıkık duvara da yorulur.

KEÇİ KILI
Rüyada gerek keçi kılı ve gerek başka hayvanların kılı, az mal ile yorumlanır. Kirmani’ye göre, eti yenen hayvanların kılı, helal mala, uzunluğu malın çokluğuna, kısalığı azlığına, eti yenmeyen hayvanın kılı, haram mala delalet eder.

KEDER
Rüyada kederlenmek, üzüntüden sonra meydana gelecek sevinçtir. Bir kimse rüyada dostlarının kederde olduğunu görse, o kimse sıkıntıya ve kedere düşer.Rüyada kederli olmak, sevinçtir, bazı yorumcular ise kederin ta kendisidir, dediler.

KEDİ
Rüyada görülen kedi, hizmetçidir. Bazı yorumcular kedi, rüya sahibinin ev halkından olan bir hırsızdır, dediler.Kedi bir şahsın etrafında dolaşıp onu korumaya çalıştığı halde, o şahsa hem zararı hem de faydası dokunan bir adama yorulur.Bir kimseyi rüyada erkek bir kedi ısırsa veya tırmalasa o kimse hasta olur. Eğer erkek olan o kedi vahşi ve yabani ise, hastalık dahaşiddetlidir.Isıran kedinin dişi ve ev kedisi olması rüya sahibinin rahat edeceği bir seneye işarettir.Rüyada bir kedi sattığını gören kimse, malınıharcar. Kedi eti yediğini gören kimse, sihirbazlık öğrenir.Kedi olduğunu gören kimse, hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan şeylerle geçinir.Bir kedi ile mücadele ettiğini ve hatta kendisini tırmaladığını veya ısırdığını gören kimse, uzun bir hastalığa yakalanır. Sonra Cenab-ı Hak (C.C.) onu kederden kurtararak, ona ferahlık ve sevinç ihsan eder.Kedi ile yaptığı mücadele ve münakaşada yenilen kimse yakalandığı hastalık, üzüntü ve kederinden acilen kurtulur. Eğer kedi kaybolursa, hastalık veya üzüntü ve kederi artar.Bazen kedi, zevce için cefaya, evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, vefasızlığa, koğuculuk yapmaya, göz ve kaşla işaret ederek ayıplamaya, feryad ve figan etmeye işarettir.Bazen de kedi, söz ve şaka yapan, manasız ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevdirmeye çalışan bununla beraber bazı durumları dikkatten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adamdır. Kedinin fare ile veya kurdun koyunla ittifak halinde görülmeleri nifak ve riyaya yorumlanır. Eğer halk korku içinde iseler düşmanlarından emin olurlar. Bu rüya bazen de düşmanları def etmeye yorumlanır. Bazen de kedi, evladın terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına yorumlanır.Rüyada kedinin bir insanı tırmalaması veya kanını akıtması yahut gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşmandır.

KEFALET
Rüyada bir şeye kefil olmak, rüya sahibinin o şeyi üzerine almasına yorulur.Rüyada kefil olduğu şey, başkası tarafından verilecek sadaka veya görülecek bir iş ya da aciz bir kimsenin yardımına koşmak gibi hayırlı bir şey olursa, rüya sahibinin hayırlı bir şeye yardım etmesine işarettir. Eğer kefil olduğu şey mal olursa, çoluk-çocuğunun geçimi hakkında sıkıntı çekmesine, fakirleşmesine-kefil bir nevi borçlu olduğundan borçlanmaya yorumlanır.Rüyada kefillik uyanıkken yapılacak borçtur. Rüyada bir kimseye kefil olduğunu gören kimse, kefil olduğu şahıstan terbiye öğrenmesine yorumlanır. Bazen de kefalet pişmanlıktır.

KEFARET
Rüyada kefaret, borç ödemeye delalet eder. Rüyada kefaret verdiğini görmek, oruç, namaz ve benzeri dini borçlarının bir an önce elde edilmesi veya şeran hangi usulde ödenmesi gerekiyorsa o usulde borcun yerine getirilmesine, Allah (C.C.) tarafından bir ikazdır.

KEFEN
Rüyada kefen görmek, avret mahalini örtmeye yorumlanır. Bazen de rüya işlerini gizli tutmaya veya bekar için emsali olmayan bir kimseyle evlenmeye yorumlanır. Rüyada kefen giydiğini gören kimse, zina yapmaya çağrılır. Ancak bunu kabul etmez.Rüyada ölülerin kefene sarıldığı gibi kefene sarıldığını görmek ölümle yorumlanır. Rüyada ölü üzerinde kefenin az görülmesi, rüya sahibinin tövbe etmeye yaklaşmasına ve ölü üzerinde kefenin çok görülmesi, rüya sahibinin tövbe etmekten çok uzak bulunmasına yorumlanır.Rüyasında bir kefenle açık bir mezarda yattığını görmek, hayırlı bir iş için kurulan bir derneğe girip, fakir ve muhtaçlara yardım edeceğine; üzerindeki kefeni atarak çırılçıplak bir halde cadde ve sokakta yürüdüğünü görmek, hesapsız bir dünya malına kavuşacağına; kefenin yalnız alt kısmı olup, üstü çıplak olarak bir yerde oturduğunu görmek, beklediği bir işin vaktinden daha geç olacağına; üzerinde bir sarı kefen olduğunu görmek, salgın bir hastalığa yakalanacağına delalet eder.Üzerine bir kefen giydirildiğini görenin eceli yaklaşmıştır. Cafer-i Sadık’a göre kefen dört şekilde yorumlanır: Dünya nimeti, mesafe, uzaklık, ölüm ve hastalık.Rüyasında bir cenaze için kefen yaptığını görenin, o ölüye hayrı dokunur. Eğer yaptığıkefen tanınmış bir adam için ise, rüya sahibine zenginlik gelir. Eğer tanınmamış bir adama ait ise, hayırlı değildir. Ölmüş bir kimsenin kefenini çıkardığını gören, onun yoluna gider. Bir ölünün kefenini almak, iki şekilde yorumlanır. Eğer rüya sahibi dindar bir kişi ise eline para, mal geçer; eğer fesat kalpli biri ise, gammaz ve fitneci olur.Bazı tabircilere göre, rüyada bir ölü kefenlediği sırada kefenin büyük ve geniş olduğunu görmek iyidir. Kefen dar ve kısa olursa iyi değildir. Rüyada kefen sattığını gören, ölülere rahmet okur; birçok kefenler topladığını gören, şöhrete erişir. Kefen dağıttığını gören, herkese iyilik eder.

KEFEN SOYUCU
Rüyada görülen soyucu, zamanın geçmesiyle unutulmuş olan bir sözü yahut sırları açığa çıkarmaya, yol kesiciye ve haram mal kazanmaya işarettir.Kefen soyucusunu görmek, her işe müdahale eden, ilimlerden, hazinelerden ve gizli olan işlerden bahseden bir adama yorumlanır.Bir kimse bir takım kabirleri açtığını ve ölülere ilişmediğini görse, o kimseden sıkıntı ve şiddet gider, müjde ve sevince kavuşur.Bir kimse ihtiyacını bir ölüye nakledip anlatsa, o kimsenin ihtiyaçlarıyerine getirilir.Bazen de kefen soyanı görmek, alçak bir insana, nitekim alçak bir kimseyi görmek de kefen soyana yorumlanır.Bazen de kefen soyucu, dünyanın görünüşü ve diğer şeyleriyle mağrurlanan ve ona düşkün olan kimse ile de yorumlanır.

KEFİL OLMAK
Rüyada bir adama kefil olmak, rızka yorumlanır. Rüyada küçük bir çocuğa kefil olduğunu gören kimse, bir düşmana öğüt verir.

KEHRİBAR
Rüyada kehribar görmek sarı olması yüzünden hastalığa delalet eder. Az miktarda kehribar görmek, zahmet ve zorlukla elde edilen mala ve büyük bir parça kehribar görmek, uzun süren bir hastalığa işarettir.Bazılarına göre; bir tane kehribar aldığını gören, hasta olur. Birçok kehribar aldığını veya birçok kehribara sahip olduğunu gören, çok zorlukla para kazanır. Bir kadın kehribardan yap ılmış gerdanlık taktığını görse, zengin ve fakat huysuz bir adamla evlenir. Bir rivayete göre de, uzun süren bir hastalığa yakalanır. Elindeki kehribarı düşürüp kaybettiğini gören, hasta ise iyileşir. Zengin ise malının bir kısmını kaybeder. Fakir ise çalıştığı halde bir şey kazanamaz. Rüyada kehribarı kırmak, yakmak veya satmak, hasta ise şifaya, malının bir kısmının elinden çıkmasına delalet eder.

KEKELEMEK
Konuşurken kekelediğini gören kimse, fakir olur fakat güzel ve düzgün konuşur. Yahut reis olur ve düşmanlarını yener.

KEKLİK
Rüyada görülen dişi keklik, temiz bir kadına, yahut sözü güzel bir adama yorumlanır.Rüyada görülen keklik, güzel ve geçimsiz bir kadına, onu almak da bu kadınla evlenmeye yorumlanır. Keklikler, kadınlara ve güler yüzlü insanlara yorumlanırlar.Rüyasında birçok kekliğin bir tarlaya konduğunu gören, devlet işine girerek, çok para kazanır veya bir okula öğretmen veyahut askeri birliğe komutan olur. Rüyasında keklik kızartması y ediğini görmek, yeni elbiseler alacağına; keklik avladığını görmek, güzel bir kadın veya erkekle tanışacağına delalet eder.Rüyada keklik itikatsızlığa da yorumlanır. Rüyasında keklik avına çıktığını ve bir keklik vurduğunu görmek, dini inançlarını yavaş yavaşyitirmekte olduğuna ve tövbe ederek yeniden ibadete koyulması gerektiğine delalet eder.

KEL
Saçlarının yanlardan döküldüğünü gören kimsenin, sermayesinin bir kısmının elinden alınmasına, zarar görmesine ve insanlar arasında kötü görülmesine yorumlanır.Kel kadın görmek, o yıl içinde kıtlık demektir.Rüyada tamamiyle kel olduğunu görmek, zahmetle kazanılan maldan hayır görmemeyi ifade eder.

KELEBEK
Rüyada görülen kelebek, cehalet ve tecrübesizlikle yorumlanır. Kelebek bazen dostluk ve sevgiye bazen de kendisini adamaya işarettir.Kelebek, sözü büyük, kendisi zayıf ve bayağı bir düşmana yorumlanır. Ziraatçıların kelebek görmesi,işsizlik, sıkıntı ve kötü insanlarla karşılaşmaya işarettir.Lamba, kandil ve mumdan uzakta görülen kelebekler, hayırlarını sarfeden ve şerden çekinen kimselere veya kısa ömürlü evlada yorumlanır. Bazen kelebek, ecelinin yaklaştığına ve amelinin nihayet bulmasına işarettir.Kelebek, erkek ve kadınların birbirleriyle yarış etmelerine ve resim sanatına düşkün olmalarına yorumlanır.

KELEPÇE
Rüyada kelepçe görmek, birisiyle münakaşa etmeye ve haklı çıkmaya yorulur. Ellerine kelepçe takıldığını görmek, içinin daralmasını ve sıkıntıyı ifade eder.

KELİME-İ ŞAHADET
Rüyada Kelime-i Şahadet getirmek, hidayet sahibi olmaya, aydınlığa ve bolluğa kavuşmaya, korkulardan emin olarak belalardan kurtulmaya işarettir.

KELLECİ
Rüyada kelle satan kimseyi görmek, kuyumcu gibi halkın sermayesini tasarruf eden kimseye yorulur.Bir kimse kelle satandan bir kelle satın alsa o kimse faydalanacağı bir hocay ı talep eder.

KEMAN
Rüyada keman çaldığınızı veya keman sesi işittiğinizi görmek, maceralı bir aşk hikayesine işarettir.Birisine keman vermek veya keman çalmayı öğretmek, o kimseye faydalı öğütler vermeye veya herhangi bir şekilde iyilik etmeye yorulur.Kemanın hüzünlü bir şekilde çalındığını görmek, iyi habere ve yakın dostla muhabbete yorulur.Kemanın veya telinin kırılması, işlerin ters gitmesine veya hayal kırıklığına işarettir.

KEMER
Rüyada kemer görmek, çeyiz veya evlad sahibi hanıma işarettir. Kemer iş sahipleri için işçilere ve bunlardan başkaları için de kemerin kıymeti miktarınca zinet ve mala yorumlanır.

KENDİNİ BEĞENMEK
Rüyada kendini beğenmek, zulme işarettir. Çünkü her kendini beğenen zalimdir. Rüyada kendisiyle veya zenginlik ve kuvvetiyle kendini beğendiğini gören kimse, başka bir kimseye zulmeder.

KENDİR AĞACI
Rüyada kendir ağacı görmek, suçla yorumlanır. Rüyasında bir kendir ağacından lif toplayıp istif ettiğini görmek, işlediği bir suçun meydana çıkması veya bir iftiraya uğramakla yorumlanır. Kendirle ip ördüğünü görmek, haksız yere bir cezaya çarptırılacağına, sonradan gerçeğin anlaşılarak af edileceğine işarettir.

KENDİR OTU
Rüyada kendir otundan bir şey yaptığını gören çok yaşar ve dini yaşantısı kuvvetli olur. Üzerinde kendir otundan yapılmış bir şey gören, şeriat yoluna girer. Kınnap, kendir otu,, kendir, helal mal ile tabir olunur.

KENE
Rüyada kene görmek, arsız, haysiyetsiz, yapışkan insanlarla yorumlanır.Kene hain, hasis düşmanla da yorumlanır. Rüyasında kene toplayıp attığını gören, malınıyemek isteyen birini yanından uzaklaştırır. Bir keneyi öldürdüğünü gören, düşmanına üstün gelir. Bazılarına göre kanını haram ile dolduran bir adamdır. Çünkü kene, yalnız kan içerek yaşar.

KENGER
Rüyasında kenger görmek kedere işarettir. Kenger yemeği yediğini gören yoksul olur.

KEPÇE
Rüyada kepçe görmek, yiyecek, içecek ve malların harcanması ile yorumlanır.

KEPEK
Rüyada kepek görmek, ihtiyaç, kıtlık ve dar geçime delalet eder. Kepek aldığını veya yediğini gören fakirleşir. Geçiminde sıkıntıya düşer.

KERESTE
Rüyada kereste, nifaktır. Bazı tabirciler, kereste, dininde nifak olan, dışı içinden iyi görüne bir kimsedir, dediler. Yaş ağaç çocuk ile tabir olunur.

KERESTECİ
Rüyada keresteci görmek, devlet tarafından helal bir maldır.

KEREVİZ TOHUMU
Rüyada kereviz tohumu görmek, mala delalet eder. İlaç için kereviz tohumu yediğini görmekte zarar yoktur. Bu rüya hayırlı malla tabir olunur. İlaç için olmadığıhalde yediğini görmek, kedere ve sıkıntıya işarettir. Kereviz tohumu dövmek, hele havanda olursa, nikaha işarettir.

KERPETEN
Rüyada kerpeten görmek, halkın geçim ve menfaatini düşünen kimselere yorulur.Rüyada kerpeten alan veya kendisine kerpeten verilen kişinin eline faydalı mal geçer ve ehilse yüksek bir makama oturur.Kerpetendeki bozukluk, geçimdeki bozukluktur.

KERPİÇ
Rüyada kerpiç görmek, rüya sahibi için meydana gelecek bir maldır. Henüz binaya konmuşkerpiç, mala; iyi amele ve dine yorumlanır.Binada olan kerpiç bina sahibinin yakınları ve muhtaç olduğu çocuklardır. Rüyada binadan bir kerpiç düşmesi orada bulunan bir hastanın ölmesine veya orada meydana gelecek perişanlığa yorumlanır.Bir kimse rüyada bir yerde kerpiç yaptığını görse, o kimsenin erkek çocuğu fazla olur. Rüyada kerpiçten bir bina yaptığını gören kimse, reis ve bir kimseye veli olur.Binada bulunan bir kerpiç cemaattan bir adamdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir duvardan bir kerpiç çıkarıldığını görse, orada bir erkek veya bir kadın kaybolur. Binada olmayan ve bir yerde toplanmış bir yığın kerpiç altınlara işarettir.

KERPİÇÇİ
Rüyada görülen kerpiççi, o kerpiç miktarınca mal biriktiren bir adama yorulur. Rüyada kerpiç kesip kuruttuğunu ve bir yere topladığını gören kimse, mal biriktirir. Bir kimse rüyada kerpici uğraşıp vücuda getirse ve kerpiç de henüz yaş olsa veya kerpiç üzerinde yürüse, keder, sıkıntı ve malın bozulmasına yorumlanır.

KERTENKELE
Rüyada görülen kertenkele, halkın malına hile yapan biridir. Rüyada kertenkele gören kimse, hastalanır. Kertenkele, kötü bir kimsedir. Zira kertenkele sureti değişmiş olan şeylerdendir.Bazen de kertenkele görmek, kazançta olan şüpheye veya şüpheli bir adama yorulur.Büyük kertenkele, iş konusunda azimli ve sebatli bir kimsedir. Büyük kertenkele, işsiz kimse için çalışmaya işarettir.Rüyada küçük ve erkek kertenkele, asılsız ve alçak bir kimsedir. Bazen de bu hayvanıgörmek, yeme ve kazançta çok haris olmaya, ahlak ve mizacının değişken olmasına işarettir.Rüyada alaca kertenkele görmek, koğuculuk ve gammazlıkla halkın arasına bozan ve onlara şerli şeyleri öğretip hayırlı şeylerden kaçındırarak aralarına düşmanlık sokan kötü bir adama işarettir.Alaca kertenkeleyi görmek, fakirliğe, üzüntüye veya alçak bir kimseye yorulur.

KERVAN
Rüyada bir kervanla seyahat etmekte olduğunuzu görmek, ticaretinizi artırmak veya daha yüksek bir memuriyete veya daha kazançlı bir işe girmeniz için yaptığınız teşebbüslerin başarılı olacağına; bir kervanın bulunduğunuz şehire indiğini görmek, büyük bir mirasa konacağınıza delalet eder.

KESE
Rüyada görülen kese, insanın bedenidir. Bundan dolayı boş kese görmek, sahibinin öleceğine yorumlanır.Bir kimse rüyada belinde bir kese görse, o kimsenin hayatında istifade ettiği bir ilmin kendisinde bulunmasına yorumlanır. Eğer kesenin içindeki paralar sağlam ise, o ilim de doğru ve dürüst bir ilimdir. Eğer paralar kırık ve yırtık iseler, o kimse ilim öğrenirse de tekrar ders almaya ihtiyaç duyar.Kese, sahibinin sırrıdır. Bundan dolayı keseyi baş aşağıçevirip içinde bulunan paraları döken kimsenin sırları, açığa çıkar. Söküldüğünü ve içinde bulunan paraların düştüğünü görse, kese o kimsenin bedeni, malı da onun ruhu mesabesinde olduğundan ölümüne yorumlanır.Rüyada kese görmek hayır ve menfaat ve eşle de yorumlanır. Kesede altın ve gümüş akçe görmek nimet ve hayra; kesenin boş olduğunu görmek iflasa; bir rivayete göre, ecelin yaklaşmış olmasına; kesesini baş aşağı çevirip içindekileri boşalttığınıgörmek, yakında öleceğine delalet eder. Kesesinin yırtılmış görenin sırrıaçıklanır. Kesesinin yırtığını diktiğini gören, sırrını saklar. Kesesini mühürlediğini gören, yalan söylediğini inkar eder. Kesesini karısına veya kocasına verdiğini görenin kalbi başka biriyle meşgul olur. Kesesinde yabancıparaların bulunduğunu gören, dünya işleriyle meşgul olur. O paraların kesesinden döküldüğünü görmek, kalbinden kötü düşüncelerin silindiğine işarettir. İçinde para olan kesesinin kaybolduğunu gören, başkasına nasihat eder ve sözü boşa gider. Boş kesesini kaybeden yalan söyler. Kesesinde bir kurt olduğunu görmek, birinin kendisine hıyanetine yahut ecelin yaklaşmış olduğuna delildir.

KESER
Keser, geçime, hizmetçiye, çocuk ve hanımdan görülecek rızık ve faydalara işarettir.Keser, doğru harekette bulunmayan adamları terbiye ve ıslah eden zabıta memurudur.Bazı yorumcular keser, malı kendi tarafından çekmeye ihtiraslıbir kimseye, bazıları da, uzun dilli ve yaramaz söz söyleyen şerli bir kadına yorumlanır, dediler.

KESMEK
Rüyada herhangi bir şeyi kesmek, insanlara gösterdiğiniz sevgi ve muhabbetin aynı şekilde karşılığını almamayı ve bu duruma içlenmeyi ifade eder.Ekmek kesmek sevinçli bir haber almaya; ayağınızı kesmek, uzun ömre, parmağınızı kesmek ise ayrılığa işarettir.

KESİLMEK
Rüyada el veya organlarınızdan birisinin kesildiğini görmek, işlerin bozulmasına ve üzüntüye yorulur.

KESİLMİŞ BİR ŞEY
Rüyada kesilmiş bir şeyin hastanın yanına getirilmesi, o hastanın ömrünün tükenmesine yorumlanır. Yahut rüyada kesilmiş bir şeyi görmek, dost, arkadaş ve çoluk çocuğundan ayrılmış ve uzak düşmüş bir kimsenin ayrılık süresinin sona erip kavuşma ümidine yorumlanır.Bazen de kesilmiş olan şey neyse, onun yorumca yorumlandığı kimsenin ayıp, günah ve meşru olmayan işlerden kaçınmasına işarettir.

KESTANE
Rüyada kestane görmek veya yemek, önemli bir şahsın evinize gelmesine, zahmetli kazanca, cimri birinden para almaya veya yabancı yerden elde edilecek ticarete yorulur.

KEŞKEKÇİ
Rüyada keşkekçiyi görmek, çok şerefli ve boş söz söyleyen bir kimseye yorumlanır. Kışın keşkek yapanı görmek, sabit ve devamlı olan faydalara ve helal olan rızıklara işarettir.Rüyada keşkek görmek, üzüntü veya işçileri tarafından dövülmektir. Hasta bulunan bir yerde keşkek pişirildiği görülse, o hastanın öleceğinden korkulur.

KETEN
Rüyada keten giydiğini gören kimse, helal veya iyi mala kavuşur ve ondan mal biriktirmeye muvaffak olur. Çünkü keten kilo aldırır, kilo almak ise maldır. Keten görmek, nimete de işarettir.Rüyada keten bitkisi söken kimseyi görmek, işleri bozmaya, sanat veya yer değiştirmeye ya da söz götürüp getirmeye veşecaatli birisinin malına müdahale eden birisine işarettir. Rüyada ketenciyi görmek, zillete ve kadınlara düşkünlüğe yorumlanır. Bazen de ketenciyi görmek, üzüntü ve sıkıntı anlamına gelir.

KETEN TOHUMU
Rüyada keten tohumu görmek, mala delalet eder. Bazıları, bu mal helal, bazıları da haramdır, derler. Bir rivayete göre, keder ve sıkıntıdır.

KETENCİ
Rüyada keten satan birini görmek, kadınların, peşinden koşan ahlaksız kimselere, ketenci ile tanışıp konuşmak, üzüntü ve kedere işarettir.

KILIÇ
Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir rütbeye erişir. Kılıcının ağırlaştığını ve kendisini yere doğru çektiğini gören kimse, kuvvetlenir ve menfaat elde eder. Eğer kılıcının askısının kesildiğini görse, bulunduğu memuriyetten azledilir.Rüyada görülen kılıç askısı iyi bir memuriyettir. Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımına bir kılıç namlusu verdiğini görse, erkek bir çocuk olmasına işarettir.Bir kimse hanımına kınıiçinde bir kılıç verdiğini görse, hanımı bir kız çocuğu doğurur. Hanımıkendisinde kını içinde bir kılıç verse, o kimse hanımından erkek bir çocuğa sahip olur.Kılıç, keskin ve berrak olsa, o kimsenin söyleyeceği söz haktır. Ve sözde tatlılık da vardır. Kılıç berrak ve temiz olmayıp kirli ve paslı olursa, onun söyleyeceği söz batıldır ve onda tatlılık yoktur. Eğer kılıç ağır olsa, o kimse takat getirilemeyecek ağır bir söz söyler.Elinde kınından çıkarılmış bir kılıç olduğunu görüp kendisinin de bir dava ve düşmanlığı olsa, haklılığına işarettir.Yerde olan bir kılıca elini uzatarak aldığını görse, hakkı aradığına ve onu bulacağına yorumlanır.Bir kimse kendisine bir kılıç verildiğini görse, zevceye yorumlanır.Bir kimse kılıçsız kın taktığını görse, o kimse üzerine bir emanet alır. Kılıcının kabzasının kırıldığını gören kimsenin babası veya amcasıvefat eder.Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, çocukla bir ilgisi varsa, çocuğunu beğenmesine ve onunla uğraşmasına işarettir. Bazı yorumcular kılıç, işlerinin çetinliğine yorumlanır, dediler.Kılıç yuttuğunu gören kimse, düşmanının malını yer.Bir kimse kılıcıyla bir insanı dövdüğünü görse, o kimse diliyle o insana musallat olur.Rüyada kılıçta görülen gedik, söz ve cevapta acizliktir. Bekar kimsenin rüyada kılcınıkınına koyması, evlenmesine yorumlanır.Elinden düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir.Kılıcının körleşip kesmediğini görmek sözünün dinlenmez olduğuna yorumlanır.Bir kimse rüyada birisinin kendisine kılıç çektiğini görse, eğer o adam malum bir adamsa, o adam kendisine söylemek için bir söz hazırlar. Eğer o kimseye kılıçla vursa ve ondan kan çıkmasa, vuranın ona söyleyeceği haktır.Kılıcıyla vuran kimse, vurduğu miktarca vurulan kimse aleyhinde söz söyler.Bir kimse kılıçla bir insanın boynunu vursa ve boynunu vücudundan ayırsa, boyun kesilen kimse kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa kavuşur.Kılıç, rızka da yorumlanır. Bazen de kılıç, mülke veya ilme işarettir.Rüyada bileyiciyi görmek, üzüntü ve kederin gitmesine cehaletten sonra ilme kavuşmaya insanlara kusurlarını gösteren salih kimselerle arkadaş olmaya yorumlanır.Kılıç yapan kimseyi görmek, ilim ve edebiyata vakıf bir kimseye işarettir.Rüyada kılıç torbası, emniyetli mutemed ve korunması için kendisine mal emanet edilen ihtiyar kadına yorumlanır.

KILLAR
Vücudunun kıl bitmeyen yerlerinde kıl çıktığını görmek, borca girmeye ve sonra bu borçları ödeyeceğine delalet eder. Koltuk altı veya kasık tüylerini tıraşetmek, dinde ibadetinin devamlılığına, bir rivayete göre de, muradının olacağına işarettir. Koltuk kıllarının uzadığını görmek, bir musibete uğrayacağına; bir rivayete göre şehvetine yenileceğine delildir. Kasık tüylerini yolmak hükümete ceza ödemeye; hamam otu ile kıllarının döküldüğünü görmek, dünyada mekruh olan bir işi işlediğine yorumlanır. Göğsünde veya arkasında kıllar bulunduğunu gören itibarını düşürecek bir harekette bulunur. Vücut kıllarının örülecek kadar uzadığını görmek, ticaretten ve kazançtan mal edineceğine delalet eder.İbn-i Kesir’e göre; dil üzerinde kıl bittiğini görmek, hikmet, ilim, iyi konuşma, şiir söyleme ve zeka ile yorumlanır. Burun deliklerinde kıl görmek mal ile yorumlanır.

KIN (Kılıf)
Rüyada kın görmek nikahsız yaşayan çiftlere yorumlanır.

KINA
Rüyada kına görmek süsle yorumlanır. Rüyasında eline kına yaktığını görmek, ziynete, süse düşken bir kişi olduğuna işarettir. Rüyasında başka birisinin eline kına yaktığını görmek, merhamet, şefkat ve müjde ile yorumlanır.Kirmani’ye göre; kınayı bir kap içinde görmek, mal ve müjdedir. Ellerini veya ayaklarını kına ile boyadığını gören, ailesini zengin eder. Bir rivayete göre de dinde fesattır. Diğer bir rivayete göre, ailesine ait bazı işleri saklar.Sakalınıkına ile boyamak, ibadeti gözleme, fakirliğini halktan saklama, uzun ve hayırlıömür, Allah (C.C.) rızası için çalışmak şeklinde yorumlanır. El ve ayaklarına kına koyduğunu gören, kadın ise hileci olur. Bir rivayete göre kocasının işlerine hizmet eder.Eğer boyamak şer’an mekruh ve kınadan başka bir şeyle yapılırsa, gelinlerden gayrısı için hayırsızdır. Bir rivayete göre gelin içinde iyi değildir. Kına yaktığını fakat tutmadığını görmek, halka göre meşhur olan yani bilinen malını saklamaktır. Kınanın tuttuğunu görmek, ayıplarının gizli kalacağına delalet eder.Saç ve sakalını çamurla ve ona benzer şeylerle boyadığını gören, halini olmayacak mazeretlerle örtmeye çalışır veya tiksindiği bir fenalığa uğrar. Vücudunun boyanması uygun olmayan yerlerini boyamak hayırlıdeğildir. Ancak ilaç için boyuyorsa buna diyecek yok.

KINAMAK
Rüyada kınamak pek çok işlerde şeytana tabi olmaya ve vaadinden dönmeye yorumlanır.Rüyada kendisini kınadığını gören kimse, bir fitneye ve karışık birşeye düşer. Ve ondan dolayı kınanır. Sonra Allah (C.C.) o kimseyi fitneden kurtarıp düşmanına galip getirir ve insanların kınanmasından kurtularak dünya ve ahiretçe hayırlı bir şeye erişir.Rüyada diğer bir kimseyi kınadığını gören kimse, o kimsenin yapmakta olduğu bir işin aynısını yapıp kınanmayı hak eder.

KIRAĞI
Rüyada mevsiminde görülen kırağı, üzüntü ve kederin gitmesine, düşman ve kıskançlarıkahredip galip gelmeye işarettir.Rüyada görülen kırağı suları dondurur, ağaçları bozar ve kapıları kapatırsa, geçim ve yaşayışın iptaline, işlerin durgunluğuna yolculukların yapılmamasına yorumlanır.Kırağıda, yerleri dondurması ve fazla ıslaklığı nedeniyle hayır yoktur. Bundan dolayı, bir kimsenin üzerine kırağı yağsa yahut kendisi bir kırağı içine düşse, o kimse bir belaya uğrar.Rüyada görülen buz acı ve azaptır. Ancak kendisi su alıp bir kap içerisine koyduğunu ve orada o suyun donduğunu görürse o buz maldır.

KIRBAÇ
Kırbaç ona sahip olan kimse için terbiyeye, sünnete uymaya, izzet, yükseklik ve rütbeye işarettir.

KIRLANGIÇ KUŞU
Rüyada görülen kırlangıç kuşu mal, yahut mübarek bir adam veya bir kadın yahut okuyan bir çocuktur.Bir kimse kendi evine kırlangıçların dolduğunu görse, aldığı mal helaldir. Bazıları da, kırlangıç kuşu, edip ve geçimli bir adamdır dediler.Bir kimse kendisinin bir kırlangıca faydasının dokunduğunu görse, o kimsenin bir arkadaşı ve dostuna faydası dokunur. Kırlangıcı tuttuğunu görse, bir kadına zulmeder.Kırlangıç eti yediğini gören kimse bir düşmanlıkta bulunur.Kırlangıç görmek genelde kadınlar hakkında iyidir. Çünkü rüyada kırlangıç görmek, güvenilir, evi için idareci ve tedbirli bir kadınla evlenmeye işarettir.Rüyada kırlangıç kuşunu görmek, çiftlik ve ziraatçılıkla elde edilecek menfaat ve rızıktır. Kırlangıç kuşunu görmek, şarkıcı ve türkücü olması arzu edilen kimse için eğlence ve oyun gibi işlerden meydana gelecek rızka işarettir.

KIRMAK VE KIRILMAK
Rüyada bir şeyin, her ne olursa olsun kırıldığını görmek, zarar; bir rivayete göre de, ölüme delalet eder. Cabir-ül Mağribi’ye göre; mekruh olan bir şeyi, yahut bir müzik aletini kırmak veya kırıldığını görmek, hayırdır. Rüyada ucundan tutup çektiği bir ipin bağlı olduğu şeyin koptuğunu görmek, işlerinin bozulmasına, ümidinin boşa çıkmasına; tesbihinin ipinin koptuğunu görmek, ecelinin yaklaştığına, yahut işlerinin dağılıp herşeyin alt üst olacağına işarettir.İbn-i Sirin’e göre; eşyasından birinin kırıldığını görmek, bir zarar geleceğine; herhangi bir şeyi kırdığını görmek, kendisinden başkasına zarar geleceğine; vücudunun bir yerinin kırıldığını görmek, o azanın tabirde yazılan adamın ölümüne delalet eder.Oyun veya çalgı aletlerinden birini kırdığınıgören, günahlardan çekinir, kötü hallerine pişman olarak halini düzeltir. Din ve dünyaya yarayan herhangi bir şeyin kırıldığını görmek, hayır değildir. Bir ağacın dalını kırdığını görmek, büyük bir kimsenin oğlunu sözle veya dayakla cezalandırmaktır.Bir rivayete göre o kimsenin ölümüne delalet eder. Rüyasında bir taşı kırdığını gören, katı kalpli bir kötü kimsenin kalbini kırar. Bir kılıç kırdığını gören insanlar arasında yükselir. Bir tahta veya direk kırdığını gören kötü bir topluma nasihatla onları yola getirir. Odun kırdığınıgören, bir takım kötü insanları yola getirir: Tanınmış bir adamın kemiğini kırdığını gören, onun malını elinden alır ve eğer kırdığı kemik tanınmayan bir kimsenin kemiği ise, eline mal geçer. Demir kırdığını görmek, büyük bir tüccarın işlerinin bozulmasına işarettir. Bir maden parçasını kırdığını gören, kedere ve üzüntüye düşer.Bazılarına göre; altın kırmak sevinç, cevher kırmak ise ahlaka işarettir. Tahta ve kürsü kırdığını görmek, onların sahipleri için musibete; diş kırmak ait olduğu kimseye bela gelmesine; kandil, lamba ve benzeri eşya kırmak, kadir ve kıymette noksanlığa; bir rivayete göre, karısından uzaklaşmaya; bir hayvanın boynuzunu kırmak, itibarının azalmasına delalet eder.

KIRMIZI GAGALI KARGA
Rüyada kırmızı gagalı kargayı görmek, oyun, neşe ve kuvvet sahibi bir kimseye yorumlanır.

KIRMIZI SAKAL
Rüyada sakalın kırmızı renkte olması özellikle beyaz karışık olursa fitneye yorulur.

KIS A ENTARİ
Rüyada görülen kısa entari, rüya sahibinin kederden kurtulup sevinçli olmasına yorumlanır.Çocuk bekleyen bir kimse, entari giydiğini görse, doğacak çocuk kız olur.

KISIR, İKTİDARSIZ
Rüyada cinsi münasebet yapmaktan aciz olduğunu görmek, rüya sahibinin, daime masum bir halde bulunmasına, dünyaya muhabbet etmemesine ve şöhretten düşmesine işarettir.Rüyada iktidarsızlığın gittiğini ve cinsi münasebet yapmaya muktedir olduğunu gören kimse devlet ve şöhrete ulaşır.Rüyada bir kadınla evlendiğini, ancak iktidarsızlığından dolayı onunla cinsi münasebet yapamadığını gören kimse, sermayesi olmadan alış veriş yapar ve bundan kâr sağlamaz.

KISKANÇLIK
Rüyada kıskançlık, yapan için fesaddır. Her kıskanç fasiddir. Hased, yapanın fesadı,yapılanın kurtuluşudur. Bazen de kıskançlık kine, kibre ve şerre yorumlanır. Kıskançlık, kıskanılan kimse için rızkın bolluğu anlamına gelir.Rüyada kıskanmak, hırsa işarettir. Bir şeyi kıskandığını gören kimse, dünya işlerine tamah eder.

KISRAK
Rüyada görülen kısrak, şerefli bir kadına işarettir. Üzerine semer vurulacak cinsten olan kısrak, bir kadına veya bir emlake yorulur.Bir kimse bir kısrağa bindiğini veya ona sahip olduğunu ya da onu satın aldığını görse, eğer bekar ise şerefli ve mübarek bir kadınla evlenir.Eğer kısrak siyah olursa, o kadın da zengin veşerefli olur. Eğer kısrağın rengi siyah ile beyaz olursa, o kadın güzel olur. Eğer kır olursa, o kadın izzet sahibi olur. Eğer at sarı olursa kadın hastalık ve ağrılara müptela olur. Eğer rüyayı gören evli ise geçimi kendisine ait olan bir kimseden emlak isabet eder.Bir kimse kısrağının öldüğünü veya çalındığınıya da zayi veya kaybolduğunu görse, bu durum onun hanımı ve geçimi hakkında meydana çıkar.Bir kimse kısrağını terk ettiğini yahut ondan indiğini görse, o kimsenin ölümü veya hanımından boşanmasına ya da evinden ve emlakinden çıkmasıile yorumlanır.Kısrağın doğurduğunu veya doğurmasının yakın olduğunu görmek, geçiminin yerinde olduğuna ve malın fazlalığına yorumlanır. Kısrağının sütünü içtiğini gören kimse, devlet tarafından hayırlı bir mala sahip olur.

KIŞ
Rüyada mevsimi haricinde kış olduğunu görmek, üzüntü ve ızdıraba işarettir. M evsiminde görülen kış, tedbir almaya ve güvende olmaya yorulur.

KIŞLA
Rüyada kışla görmek, müthiş bir can sıkıntısına maruz kalmaya işarettir.

KITLIK
Rüyada kıtlık olduğunu görmek, berekete, kıymetli dostlara ve geçici bir can sıkıntısına işarettir.

KIVILCIM
Rüyada görülen kıvılcımlar, çirkin bir sözdür. Üzerine kıvılcım sıçradığını gören kimse, devlet sahibi bir kimseden çirkin bir söz işitir. Görülen kıvılcımlar, alevleniyorsa o söz büyür ve artar. Eğer görülen kıvılcımlarda duman olursa, büyük bir işe işarettir. Eğer kıvılcımlar rüya sahibinin cüz’i bir şekilde yakarsa, düşmanı onun hakkında onu üzecek bir söz söyler. O da söylenen söze sabır ve tahammül etmek suretiyle düşmanı yumuşatmayı tercih eder.Bir kıvılcım kötü bir sözdür. Kıvılcımların kendi üzerinde çoğaldığını gören kimseye, azab isabet eder.Kıvılcımlar evlada da yorumlanır.

KIVIRCIK SAÇ
Saçıolmayan kimsenin rüyada kıvırcık saçlı olduğunu görmesi, sünnet-i seniye ile amel yapmasına işarettir.Rüyada elbiseleri büküp kıvırcık hale getirmek, işte sebat etmeye yorumlanır.

KIYAMET
Rüyada kıyamet günün görmek, gören kimseyi kasdettiği çirkin şeylerden korkutmaya ve onu günahtan sakındırmaya yorumlanır.Kıyamet, mazlumun zalimden intikam almasına işarettir. Rüyada yalnızca kendisi üzerine kıyamet koptuğunu gören kimse ölür.Haşir yerini görmek, şerefli bir kadına veya çok faydalı ve şerefli bir adama yorumlanır. Sura üfürülmesi, salih kimselerin kurtulmasına işarettir.Bir kimse rüyada bir şehirde veya bir köyde kıyamet koptuğunu veya güneşin batıdan doğduğunu ya da kıyamet alametlerinden birinin çıktığını, hatta sevap ve azabın ayırt edileceği bir yere gittiğini görse, bu rüya, hayırlıamelde bulunan kimsenin yaptığı hayırlı amellerine sevinmesi için müjde ve bu amellerini daha da artması için teşviktir. Günah işlemiş veya işleme arzusunda bulunan kimseye tövbe etmesi için korkutmaktır.Bir kimsenin kıyamet görmesi kan dökülmek ve halk arasında fitne, ihtilal, harp, kavga ve çirkin şeylerin meydana gelmesi gibi kıyamet alametlerinden olan bir şeyin zuhur etmesine yorumlanır.Bir kimse, rüyada kabirlerin yarılıp açıldığını ve ölülerin kabirlerinden çıktığını görse, o yerde adaletin yaygın olduğuna işarettir.Bir kimse kendisinin hesaba çekildiğini, amellerin teraziye konulduğunu ve sevaplarının günahlarına ağır geldiğini görse, o kimsenin çokça ibadet ve taat yaptığına ve kendisi için Allah (C.C.) katında çokça sevap ve mükafat bulunduğuna yorumlanır. Eğer günahları, sevabına galip gelirse o kimse din ve itikatça eksiktir.Bir kimse terazinin elinde olduğunu görse, o kimsenin doğru yolda olduğuna işarettir. kendisine bir meleğin bir kitap verdiğini ve ona “amel defterini oku” dediğini görse, o kimsenin hak ve doğru yolda bulunduğuna ve dosdoğru bir dinde olduğuna yorumlanır.

KIYMA
Rüyada kıyma pişirdiğini ve halka yedirdiğini gören kimse, kazanç yollarını, çarşı p azarı ilgilendiren durumları veya bir sanat öğrenmek için para harcar.

KIZ
Rüyada kız görmek rütbeliler için güçlüktür. Bekar kız rüyası gam ve kedere ve imkanların güçlenmesine işarettir.Bir kimse bekar bir kıza rastladığını görse bir mülke sahip olur veya ticareti gelişir.Rüyada genç bir kızla konuşmak, gülüşmek veya sevişmek mutlu olmaya, bol rızka ve servet sahibi olmaya işarettir.Bir genç kızı tutmak ister fakat tutamazsanız, arzularınızın gerçekleşmemesini ifade eder.Genç kız size sokulduğu halde ona iltifat etmezseniz, dünya nimetlerine ilgisiz kalmaya yorulur.

KIZAK
Rüyada kızak görmek iyi değildir. Kızağa binmek, arkadaşları tarafından veya amiri tarafından işinden kovulmasına çalışıldığına delalet eder. Kızakla karın üzerinden çok süratle kaydığını gören, çok yakında işinden olur.

KIZAMIK
Rüyada kızamık maldır. Bundan dolayı, kızamık olduğunu gören kimse mala kavuşur ve onun helak olmasından korkulur.

KIZ ÇOCUĞU
Rüyada kız çocuğu görmek bolluğa, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa, büyüyen ve artanşeylere işarettir.Rüyada henüz meme emen kız çocuğu görmek, övülmeye değer ve kendisinden iyilik ümid edilen hayırlı bir şeye yorumlanır.Bir kimse rüyada bir yere bırakılmış kız çocuğunu kaldırsa veya yüklenip götürse ya da kendisinin bir kız çocuğu doğsa ve rüyayı gören de hapis veya mahsur bulunsa yahut düşmanlıktan dolayı hukukuna tecavüz edilmiş ya da borçlu veya fakir ise, bütün bunlardan kurtulur. Yahut küçük bir çocukla müjdelenerek üzüntüsü gider. Bunlardan hiçbiri onda yoksa, üzüntü ve kedere yorumlanır.Hasta olan bir kadın yahut bir adam, kız çocuğu doğurduğunu görse, onların hastalıktan kurtulacaklarına işarettir.Küçük kız çocuğu, onu gören kimse için dünyalığa yorulur. Kız çocuğu, sanata ve ona sahip olan kimse için de, dünyanın kendisine yönelmesine işarettir.Bir kimsenin rüyada bir kız çocuğunu arkasına alıp götürmesi oğlan çocuğunu götürmesinden hayırlıdır.Karısının kız çocuk doğurduğunu görmek, murada ermeye, hayır ve menfaat elde etmeye işarettir.Bir kız çocuğunun size güldüğünü görmek, herkes tarafından iltifat ve itibar görmeye işarettir.Kız çocuğunun kundakta iken konuştuğunu görmek, işlerinizde herkesi kıskandıracak derecede ilerlemeler olmasına yorulur.Kız çocuğunun hasta olduğunu görmek, kazançtaki tehlikeyi; öldüğünü görmek ise kazancın son bulmasını ifade eder.

KIZIL DUT
Rüyada görülen kızıl dut, halkın malından ödünç verilen para gibidir. Kızıl dutun ağacı, para ve evladı çok, efendi bir adamdır. Rüyada kızıl dut yediğini gören kimse, bol kazançtan mal yer. Kızıl dutun siyahı altın, beyazı gümüştür. Bu bahisle ilgili diğer şeyler “Dut” maddesinde geçmiştir.

KIZMAK
Rüyada evinden sinirli çıktığını gören kimse, hapsedilir. Eğer bir haksızlıktan dolayıkızarsa, kuvvet ve rütbeye erişir.

KİBİR
Rüyada kibirli bir insan olduğunu görmek yahut da kibrin başkasında görülmesi, küfür ve benzeri şeyleri işlemeye nefsinin meyletmesine yorumlanır.Rüyada kibirlenmek, sonu şer olan rızka ve rütbeye işarettir.

KİBRİT
Rüyada kibrit görmek, yanıyor ise iyidir. Yanmıyor ise kederdir.Rüyada kibrit yakmak, sevinçli bir haberdir.Karanlıkta kibrit yakmak, nasihate ihtiyaç duyulduğunu ifade eder.

KİL
Rüyada kil görmek mal ile yorumlanır. Biraz kil bulduğunu görenin eline bulduğu kadar mal geçer. Kil yediğini gören, haram mal kazanır. Bir kadın kil yediğini görse, hamile olur. Yıkanmak için vücuduna kil sürdüğünü görmek, iki şekilde yorumlanır; borcunu ödemek ve gereksiz para harcamak.

KİLE
Rüyada buğday ölçeği olan kileyi görmek, hidayete erişmeye, bol rızka ve bekar için evliliğe işarettir.

KİLER
Rüyada kiler görmek,rüya sahibinin başkasına yapacağı hileye veya bir kimsenin kahrından korkmasından dolayı ona sözle yapacağı hileye yorumlanır. Bazen de rüya sahibinin içinde gizlediği iyi ve kötü şeylere, ahlak ve tabiatının güzellik ve çirkinliğine işarettir.Evinde kullanılmayan bir kiler olduğunu gören kimse, kendisiyle Allah (C.C.) arasında olan niyet ve arzusunu yeniler.Kilerin güzelliği, rüya sahibinin, ahlak ve tabiatının güzelliği, kötülüğü ise, rüya sahibinin batıl arzularına, ahlakın kötü olduğu anlamına gelir.

KİLİM
Rüyada görülen kilim genellikle hayra yorulur.Kilim büyük ise, işlerde ilerlemeye ve iyi şekilde tanınmaya yorulur.Yeni ve büyük bir kilim serdiğini görmek, mutluluk ve refah içinde uzun bir ömür yaşamaya ve kolay kazanca işarettir.Yeni ve büyük bir kilim üzerinde oturduğunu görmek, hayır, nimet ve büyüklüktür.Kilimi toplamak, malın elden çıkmasına ve sıkıntıya işarettir.Kilimin kısa ve küçük olması, kazancın az olmasına ve güçlükle temin edilmesine işarettir.

KİLİSE
Rüyada kiliseye girdiğini gören kimse, bekarsa evlenir veya bir çocuğu olur. Ya da hidayetten sonra sapıklığa düşer. O kimse kilisede Hristiyanların fiil ve hareketlerini kabul etmeyerek Allah (C.C.)’ı anarsa, kudret ve mertebesince her insana iyilik emir ve kötülüklerden nehyeder.

KİLİT
Rüyada kilit görmek, emin bir adama işarettir. Bir kilit açtığını gören hapis bir kimse, hapisten kurtulur. Üzüntülü ve kederli olan bir kimse, rüyada bir kilidi açtığını görse, o kimsenin üzüntü ve kederi gider ve işi kolaylaşır.Kilit, hazırlık, delil ve kuvvettir. Kilidi açtığını gören kimse, hanımını kendisinden ayıracak bir yemini yapmasından kaçınsın.Bir kapıyı kilitlediğini gören kimse, başka bir kimseye kefil olur.Bir kilidi açtığını gören kimse, üzüntüden ve kefillikten kurtulur. Kilidi, kilitlemek keder, açmak ise kederden kurtulmaktır.Evlenmek isteyen kimse için emniyetli ve ev işlerini güzel yapan ve itibarlı bir kadına yorumlanır.Demir kilitler, şifre ve ilmi çözmeye işarettir. Ağaç kilitler, zevcedir. Kilit, sözünde durmaya yorumlanır.Rüyada kilitli ve kapalı yerleri açmak, güçlükleri kolaylaştırmaya ve geçimi kolay sağlamaya yorulur.

KİMYA
Rüyada kimyaya ait bir laboratuvar aleti veya eczası görmek veya bir kimya meselesini halletmek ileride tanınmış bir kimse olacağınıza alamettir. Bir kimya laboratuvarında çalıştığınızı görmek, bin bir zorlukla sürdürdüğünüz hayatınızıileride daha geniş bir şekilde devam ettireceğinize ve kazancınızın da o nisbette artacağına delildir.

KİMYON
Rüyada kimyon görmek, iyi ve hay rlıdır. Rüyada kimyon yemek hay ır ve menfaate, bir rivayete göre çabuk geçecek kedere delalet eder.

KİN
Rüyada birisine kin beslemek, kendisinden pek hoşlanmadığınız bir yakınınızdan beklenmedik bir şekilde yakınlık ve yardım görmeye işarettir.

KİR
Rüyada insanın elbisesinden veya vücudunda ya da saçında görülen kir, sahibi için üzüntü ve kederdir.Kirli ve paslı elbiseler, günahtır. Kir dine nisbet edilirse, görülen kir ve pasın miktarınca rüya sahibinin dince bozukluğuna işarettir. Eğer dünyaya nisbet edilirse, rüya sahibinin dünyasının bozulmasına yorumlanır. Rüyada, elbisesini kir ve pastan yıkayıp temizlediğini gören kimsenin, tövbe etmesine ve günahlarının affedilmesine yorumlanır.Rüyada kulağının kirini giderdiğini gören kimse, neşelenecek bir söz ve kendisine gelecek bir müjdeyi işitir.Bir insanın kulağında çokça kir bulunduğunu görmesi, o insanın işiteceği çirkin bir söze yorulur. Eğer kulağında sağırlık varsa, üzüntü, sıkıntı ve hastalığa işarettir.Rüyada ellerinin kirlenmiş olduğunu görmek, bir yakının hastalık haberini alıp üzülmeye yorulur.Herhangi bir yeri kirletmek, dostlar arasında itibarınızı kaybetmeye başladığınıza işarettir.Rüyada görülen kir, borç, hastalık ve fakirliktir. Beden üzerinde görülen kir de, yolculuğu gerektiren şeydir. Rüyada yüz ve vücut üzerinde görülen kir, günahın çokluğuna yorumlanır.

KİRACI
Rüyada kiracı görmek, hasta iseniz şifa bulmaya, değilseniz iyi bir haber almaya yorulur.

KİRAYA VERMEK
Bir kimsenin rüyada mülkünden bir şeyi birine kiraya vermesi, korkudan emin olmasına yorumlanır. Bazen bir şey kiraya vermek nikah kıymak anlamına gelir.

KİRAZ
Rüyada ağacından kiraz toplayıp yediğinizi görmek, evinizde büyük bir neşe ve sevinç havasının esmesine işarettir. Aynı zamanda sağlığa ve kazanca da yorulur.Rüyada kiraz görmek, kolay ve çabucak elde edilen faydaya, ferahlık ve sevince yorumlanır.

KİREÇ
Rüyada kireç görmek, kazanç ve menfaattir. Kireçle bir yeri sıvadığını veya badana ettiğini gören kimse, hasta ise şifa bulur veya iş hayatında güzel gelişmeler olur.Kireç kuyusuna düştüğünü görmek, sıkıntıya, kuyudan çıkmak ise sıkıntıdan kurtulmaya yorulur.Sönmemiş kireç görmek, bir hastalığa veya bir zarara işaret eder.Rüyada kireç yediğini görmek, yine herhangi bir sebepten dolay ı sıkıntıya düşmeyi ifade eder.

KİREÇCİ
Rüyada kireçci görmek fesat bir insan ile yorumlanır. Rüyada evini badana ettirmek için bir kireçciden kireç satın aldığını görmek, arkasından aslı olmayan dedikodular yapıldığına işarettir. Evinin veya odasının beyazla badana edildiğini görmek, feraha; mavi veya çivit rengi ile badana yap ılması kedere; sarı renkle badana yapıldığını görmek ise, hastalığa delalet eder. Rüyasında kireçci ile herhangi bir hususta ağız tartışması yapmak, başka bir mahalleye taşınacağına işarettir.

KİREÇ FIRINI
Rüyada kireç fırını görmek iyiliğe yorumlanır. Rüyasında bir kireç fırınında bulunduğunu görmek, düştüğünü ve bütün elbisesisin kireçlendiğini görmek, bir devlet büyüğünden müjdeli bir haber alacağına veya memursa maaşının, tüccarsa kazancının artacağına delalet eder. Kendisinin bir kireç fırını yaptığını veya yaptırdığını görmek, hükümet katında büyük ve mevki sahibi olmasına işarettir. Yaptırdığı kireç fırınının yıkıldığını görmek bulunduğu mevkiden daha aşağılara indirileceğine yorumlanır.

KİREMİT
Rüyada kiremit görmek, nifak çıkaran mevki sahibi bir adama yorumlanır. Rüyada görülen kiremit, helal maldır.Evin kiremitlerini aktarmak, yeni bir eve taşınmaya veya yeni bir ev satın almaya işarettir.

KİRPİ
Rüyada kirpi görmek, kalbi dar ve gönlü sıkıntılı, şefkati az ve çabucak sinirlenen bir kimseye yorumlanır.Rüyada kirpiyi görmek, hileye, onun bunun ayıbınıaraştırmaya, gizlenmeye, şerre ve kişinin kendisi için sakladığı şeye işarettir.

KİRPİK
Rüyada kirpik görmek, dini muhafaza etmeye yorumlanır. Bazen kirpik ile göz muhafaza edildiği mal, ilim ve çocuktan dolayı sevinmeye işarettir.Rüyada kirpiklerinin gölgesinde oturduğunu gören kimse, bilgili ise, din ve ilmin sayesinde yaşar. Eğer dünya adamı ise halkın mallarını alır ve gizlenir. Kirpiklerinin olmadığını gören kimse, malını ziyan eder. Rüyada kirpiklerinin çok ve güzel olduğunu gören kimse, dindardır.Kirpiklerinin beyaz olduğunu gören kimsenin başına veya gözlerine ya da dişine bir hastalık isabet eder. Kirpiklerini taramak ve düzeltmek, durumunuzu muhafaza etmeye yorulur.

KİTAP
Rüyada kitap görmek, kuvvettir. Bundan dolayı elinde bir kitap bulunduğunu gören kimse, kuvvete erişir.Kitap eğer açıksa yaygın bir haber, kapalı ise, gizli bir haberdir. Eğer kitap erkek çocuk elinde olursa, müjdedir. Kadın elinde olursa, sevinçli bir iş beklemektir. Kitap açık ise, rüya sahibinin sakınması gereken bir haberdir.Rüyada elinde dürülmüş bir kitap olduğunu gören kimse, yakında ölür.Kendisiyle bir kimse arasında münakaşa ve düşmanlık veya karışık bir işi bulunan, kitabı sağ tarafında görse, o kimsenin delil ve şahid getireceğine işarettir. Eğer rüyayı gören azap ve sıkıntı içinde ise, kurtulacağına yorumlanır. Eğer rüyayı gören bir şeyden dolayı üzüntülü ise veya vatanında değilse, onun işinin kolaylaşacağına ve çabucak ailesine döneceğine yorulur.Kitabını sol tarafında gören kimse, yaptığı bir işten dolayı takdir edilir ve saygıyla anılır. Sağ tarafta görülen kitap ucuzluk ve bolluktur.Bazıyorumcular, rüyada mühürlü bir mektup gönderen kimse bir hayra ve büyük bir rütbeye veya memuriyete kavuşur. Ona yakın ve uzak olanlar ona itaat eder. Eğer bu rüyayı gören bir kadınla evlenmek istiyorsa, onunla evlenir. Mektubun mühürlü olması, işi araştırmaktır, dediler.Bir kimse rüyada gökten kendisine bir kitap indiğini görse, o kimsenin o kitaptan anladığı veya hatırladığı şey hayırsa, hayırla; şerse, şer ile yorumlanır.Bazen kitap kişinin kendisiyle iyi anlaşan arkadaşına, bazen de üzüntü ve kederden kurtulmaya ve hastalıktan iyileşmeye işarettir.Rüyada kitapçıyı görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, müşkül şeyleri halletmeye ve garip haberlere vakıf olmaya, bekarlarıevlendirmeye veya günahkar bir kimsenin tövbe etmesine işarettir.

KİTRE
Rüyada kitre görmek abdal bir adam tarafından mal elde edileceğine delalet eder. Bir rivayete göre, kitre çokluğa işarettir. Cafer-i Sadık’a (R.A.) göre; kitre görmek az ve kolay elde edilen malla yorumlanır.

KLİNİK
Rüyada hasta olup bir kliniğe muayene olmak için gittiğini görmek, bu günlerde işlerinin çok bozuk gittiğine, ev hayatının da dayanılmaz bir hale geldiğine işarettir. Bir klinikte yattığını ve tedavi edilmekte olduğunu görmek, araya giren bazı arkadaşlarının vasıtasıyla aradaki kırgınlıkların düzeltilmeye ve eski hayatını iadeye çalıştıklarına delalet eder.

KOCA
Rüyada bir kadının kocasını görmesi, son derece sevindirici bir haber alacağına; bakire bir kızın evlenmiş olduğunu ve kocası bulunduğunu görmesi, kısa zamanda evleneceğine; kocasını ölmüş görmek, ummadığı çok kıymetli bir hediye alacağına; kendisini kocalı görmek, aile içinde bazı anlaşmazlıkların bulunduğuna delalet eder.

KOÇ
Rüyada koç görmek, şerefli ve muteber bir adama yorumlanır.Bir kimse rüyada bir koç boynuzu aldığını görse, yüksek ve muteber bir adam, bir husustan kendisini meneder.Koçun yününü aldığını gören kimse, şerefli bir adam tarafından servete sahip olur.Koçun kuyruğunu aldığını gören kimse, şerefli bir adamın işine ve malına sahip olur ve ondan hayra erişir veya işin sonunda o adama varis olur. Yahut o adamın kızını alır.Eğer rüyada bir koç boğazlasa, büyük bir düşmanına galip gelir. Eğer hasta ise, hastalığından kurtulur.Bir koçu başına ve omuzuna aldığını gören kimse, iri yarı bir adamın idaresini üzerine alır.Bir koça bindiğini, dilediği gibi onu kullandığını ve o koçun da ona itaat ettiğini gören kimse, iri yarı bir adamı mağlup eder. Ve dilediği ve istediği birşekilde onu kullanır. Eğer koç ona güçlük çıkarırsa, o kimse o adamı itaatıaltına alamaz.Rüyada bir koçun boynuzlarını veya birisini kırdığını gören kimse, büyük bir kimseyi zayıf düşürür ve onun kuvvet ve kudretini kırar.Rüyada bir koçla mücadele ettiğini gören kimse, kuvvetli bir adamla münakaşa eder ve bunlardan galip gelen uyanıkken de galip gelir.Bir kimsenin rüyada bir koçunun öldüğünü görmesi, büyük bir adamın ölmesine yorumlanır.Rüyada bir koç boğazladığını ve derisini yüzdüğünü gören kimse düşmanlarının malını alır. Eğer o koçun etinden yediyse düşmanının malını yer.Kendisini bir koçun boynuzladığını gören kimseye bir eza ve cefa isabet eder.

KOÇ DÖVÜŞTÜRMEK
Rüyada koç dövüştürmek, kavga için hazırlanmaya, kötü ahlaklı kimselerin toplantıyerini görmeye işarettir.Bir kimsenin rüyada arkadaşıyla kafa kafaya dövüşmesi, onların her birisine isabet edecek belaya veya aralarında meydana gelecek şerre yorumlanır. Bazen de kafa kafaya dövüştürmek soyla iftihar etmeye yorumlanır.

KOKLAMAK
Rüyada güzel kokulu bir şeyi kokladığını gören kimse, basit bir hastalık geçirir. Kötü koku, onu koklayan kimse için, çirkin söz veya kederdir.

KOKU
Rüyada koku gören, iyi bir hayat sürer. Eğer kadının kocası yoksa, evlenir. Güzel koku erkekler için de iyilikle anılmaya ve övülmeye yorumlanır.
Hırsız ve hilekar bir kimse uykusunda güzel koku sürünse, o kimse hırsızlıktan veya hilekarlıktan tövbe eder veya yaramazlıktan vazgeçer.

KOKULU ŞEYLER
Rüyada kokusu yayılmak suretiyle herhangi bir kokulu şeyi görmek, rüya sahibi alim biri ise, parası çoğalır, fakir ise hali vakti iyileşir ve herkes ondan faydalanır. Yanında kokulu bir şey olduğunu gören, hayır ve menfaate erişir. Halka karışık koku (lavanta) sattığını gören güzel vaatlerde bulunup sonra vaadinden cayar.Güzel kokan bir kadın görmek beş şekilde yorumlanır: Sonsuz hayat, güzel bir eş, hayır, menfaat, sevinç. Her ne cinsten olursa olsun, koku, mal ve menfaat ile tabir olunur. Bir kadının yanında birçok lavanta olduğunu görmek, onun dindar ve iyi huylu biri olduğuna; o kokudan birini aldığını görmek, o kadının dininden faydalanmaya delalet eder.

KOL
Rüyada görülen kollar, rüya sahibinin iki dostu, yakın kardeşi, baliğ olmuş çocuklarıya da kendi haline uygun ve kendisiyle faydalanacağı ve kendilerine güveneceği iki ortağıdır.Kolunu eğri, biçimsiz ve zayıf görmek, kendisine yardımcıolduklarını sandığı damların ona ihanet etmeyi düşündüklerine; kolunu çolak ve işe yaramaz derecede kuvvetsiz görmek, çocuklarının ve yakınlarının kendisine yardım edemeyecek durumda olduklarına; bir kolunu uzun, ötekisini kısa görmek, ümit ettiği iki kişiden birinden yardım göreceğine, ötekisinin bunu yapamayacağına delalet eder.Rüyada kol, kuvvet, iktidar, ustalık ve mal ile yorumlanır. Kolunun işe yaramaz derecede sakat olduğunu görmek, arkadaş ve akrabalarının kendisine yardımda aciz bulunduklarına; kolunun siyah kıllarla kaplı olduğunu görmek, başlamak istediği bir işte başarılı olacağına; aksine ince ve kılsız görmek de bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Erkek için kıllı kol hayırdır, kadın için ise iyi değildir.

KOLÇAK
Rüyada kolçak ve nazar isabet etmesin diye bağlanılan kolluk, kadın için ziynet, iftihar ve güzelliktir. Erkek için erkek kardeşin elinde olan kuvvettir. Çünkü bilek ve pazı erkek kardeş ile yorumlanır.

KOLERA
Rüyada bir yerde kolera çıktığını görmek, orada savaş veya ihtilal olacağına delalet eder. İbni Sirin’e göre; taun veya veba ve kolera görmek, bela ve kedere yorumlanır. Rüyada koleranın salgın bir halde devam ettiğini görmek, şehid olarak öleceğine işarettir.

KOLEKSİYON
Rüyada kartpostal, pul veya daha başka şeylerin koleksiyonunu yapmak, başınıza yakında bir musibet geleceğine ve bu sırada bir kavga yapmanız ihtimalinin bulunduğuna ve bundan sakınmanız gerektiği hakkında bir uyarıdır.

KOLTUK
Rüyada koltuk görmek, almak veya koltukta oturmak, refaha ve sıkıntılardan kurtulmaya yorulur.Bazı yorumcular ise, bu rüyanın hırs ve kötü ahlak ifadesi olduğunu söylerler.Rüyada koltuktan düştüğünü görmek, beklenmedik bir habere işarettir.

KOLTUK ALTI KOKUSU
Rüyada, bir kimsenin bunu kokladığını veya koklayan kimseyi görmek, başağrısına, nezleye, kötü habere, sırların meydana çıkmasına, kin ve hasedin gitmesine yorumlanır. Bazen de koltuk altı kokusu, fakirlik, ihtiyaç ve kötü sırdır.

KOLTUK DEĞNEĞİ
Rüyada koltuk değneği ile dolaştığınızı görmek, çok seyahat edeceğinize ve yaşama tarzınızda çok değişiklikler olacağına işarettir.

KOLYE
Bir kadının rüyada gördüğü kolye, onun süs eşyası ve cevher satan bir kimseden meydana gelecek kız çocuklarıdır. Erkek kimselerin rüyada gerdanlık görmesi boğmaca hastalığına yorumlanır.

KOMEDİ
Rüyada bir tiyatroda komedi seyrettiğinizi görmek, işiniz hususunda amirlerinizle tartışacağınıza; sizin bir komedya oynadığınızı görmek, bu tartışmalarda tezinizi kabul ettirdiğinize ve kendinizi haklı çıkardığınıza işarettir.

KOMİSER
Rüyada komiser rütbesinde bir polis görmek, yeni güç bir işle karşılaşarak, oldukça sıkıntılı günler yaşayacağınıza işarettir.

KOMPOSTO
Rüyada komposto görmek veya içmek, iyi haber ve sıhhattir.

KOMŞU
Rüyada bir komşunuzla karşılaştığınızı görmek, komşularınız hakkında meydana gelecek bir musibete veya kötü habere işarettir.

KOMUTAN
Rüyada komutan görmek, zaferle yorumlanır. Bir kumandanla tanışıp konuştuğunu görmek, işlerinde başarılı olacağına ve düşmanlarına karşı da üstün geleceğine delalet eder. Kendisinin komutan olduğunu ve askeri birliğe komuta ettiğini görmek, büyük bir mevki sahibi olacağına, tüccarsa kazancının artacağına, işçi ise yevmiyesinin yükseleceğine işarettir.

KONAK
Rüyada büyük ve eski bir konakta misafir edildiğinizi görmek, çok eskiden tanıyıp da sonradan uzun zamandır kaybettiğiniz ve nerde olduğunu bilemediğiniz bir arkadaşınızın, kimsesi olmadığı için, öldüğünde bütün parasına size bıraktığınıhaber alarak çok etkileneceğinize işarettir.

KONGRE
Rüyada bir kongrede bulunmak, yakında kalabalık bir çevre içine girip huzurunuzun bozulmasına yorulur.Bir kongre yönettiğinizi görmek, pek önem vermediğiniz bir davranışınızdan dolayı çevrenizde sempatiyle karşılanmaya ve size sevenlerin çoğalmasına işarettir.

KONSERVE
Rüyada konserve yediğini görmek, maddi durumda cüzi bir iyileşmeye işarettir.

KONTRAT
Rüyada bir sözleşme veya kontrat imzaladığınızı görmek, tedbirli ve araştırıcı olmayı,duygularla iş yapmamayı bildiren bir rüya olarak yorumlanır.

KORDON
Rüyada kordon görmek, yeni bir teşebbüs veya şanstır.

KORİDOR
Rüyada koridor görmek, endişe ve sıkıntıya fakat bundan kurtulmanın yollarını bulmaya işarettir.

KORKAK
Rüyada korkak kimseyi görmek, gevşekliğe ve hastalıktan şifa bulmaya yorumlanır. Bazen de korkak kimseyi görmek, cesarettir.Rüyada korkaklık, haram kazanç ve çirkinlikten kaçınmaya yorumlanır.Rüyada korkmak, emniyet ve kurtuluştur. Korkmak tövbeye yorumlanır. Çünkü her korkan tövbe eder. Bazıları da bir kimse rüyada korktuğunu ve korkudan kaçtığını görse liderliğe kavuşur, derler.Rüyada birini korkutup tehdit ettiğini gören, korktuğu adamı hastalık, üzüntü ve kibir ile tehdit eder ve korkutur. Bazen de tehdit eden kimse hasta ise hastalıktan kurtulacağına, azalarının kuvvet kazanacağına yorumlanır.Rüyada birisi tarafından korkutulmak, korkutulanın korkutan üzerine zafer bulması ve ondan emin olması ile tabir edilir.Bazen de tehdit, aşık olmaya işarettir.

KORKAKLIK
Rüyasında birisini korkuttuğunu görmek, birisi tarafından dini hususta aydınlanacağına; kendisinin korkutularak kaçtığını görmek, o yerde salgın bir hastalık varsa kendisinin bu hastalığa yakalanma tehlikesinden uzak bulunduğuna; böyle bir şey yoksa işinde başarı kazanacağına delalet eder.Rüyasında korkutulduğunu fakat kimin tarafından korkutulduğunu bilmediğini görmek, kendisi için düşmanlarının neler düşündüğünü bildiğine ve buna göre tedbir aldığına işarettir. Kanunsuz bir işi yapmak için tehdit edildiğini görmek, dünyada yaptığı bütün işlerinin kanuna uygun olduğuna ve bu hususta hiçbir korkusu olmadığına delalet eder.

KORU
Rüyada güzel bir koru görmek, romantik bir ilişkiyi ifade eder.

KORUK
Rüyada koruk toplamak veya almak, kazanç, mal ve servettir. Korukların çok ekşi olması, meşru olmayan kazançtır. Koruk vermek veya satmak, haram malın elden çıkarılmasına yorulur.

KORUMAK
Birisinin kendisini koruduğunu ve etrafında gezindiğini görse, işlerinin güçleşmesine, zahmet çekmeye ve şiddetli hastalığa yorumlanır.Bu rüya ve zahmet içinde bulunan kimse için kurtuluştur.Başkasının kendisini koruduğunu gören kimse zahmete ve sıkıntıya düşer.Rüyada korunduğunu görmek, ağır bir yükle yorumlanır. Rüyada birisinin kendisini korumak için etrafında dolaştığını ve onu gözettiğini görmek, iyilik gördüğü bir kişinin suçlaması altında kaldığına delalet eder. Rüyasında kendisinin bir başkasını koruduğunu görmek, kendisinin düşmanlarından emin olacağına işarettir.

KOŞMAK
Rüyada koşarak bir yerden diğer yere sıçramak, rüya sahibinin kalbini sıkıştıracak veızdırap verecek haberleri duymasına yahut arkadaşları ve dostları ile yapılan sohbetlerde sıkışıp daralmasına işarettir.Koşarken düşmek, başladığınız bir işin yarım kalmasına veya zorluklarla karşılaşmaya işarettir.Koşarken birdenbire durmak, hırs ve tamahı terk ederek kanaatkar ve huzurlu olayı ifade eder.

KOVA
Rüyada kova görmek, zahmetle kazanılacak mal ve paradır.İçi su dolu kova görmek, hayırlı iş veya haberle yorumlanır.Su dolu bir kovadan su içmek, zahmetle kazandığınız mal ve paranın hayrını görmeye yorulur.Kovadaki sudan başkalarına da içirmek, kazancınızdan başkalarını da yararlandırmaya işarettir.İçi boşkova, az bir hayırdır.Yeni ve temiz bir kova görmek, zengin bir dost edinmeye işarettir.

KOVAN
Rüyada arı kovanı görmek, ev ve evlada yorulur.Arı kovanından bir şey çıkarmak, ailenize zulmeden biri olduğunuza ve bundan dolayı korkulan fakat sevilmeyen biri olmaya işarettir.Arı kovanından bir şey çıkarırken arıların üzerinize toplanması, yaptığınız veya yapacağınız bir haksızlığın karşılığını almayı ve hücuma uğramayı ifade eder.

KOVMAK
Rüyada herhangi bir kimseyi kovmak üzüntüdür.Kovulmak ise yüksek mertebedir.Çocuklarınızı veya eşinizi huzurunuzdan kovmak, eşinizin size güzel bir sürpriz yapmasına işarettir.

KOVUK
Rüyada görülen kovuk, boş işleri ve boşa geçen zamanı ifade eder.

KOYUN
Rüyada görülen koyun, kadına yorumlanır. Bir koyunun, kendi önünde yürüdüğünü ve ona yetişemediğini gören kimse, bir kadının peşine düşer fakat onu almaya muvaffak olamaz. Rüyada bir koyunu sağdığını gören kimse, o sene bir hayra erer.Rüyada koyunlara rastladığını veya onlara sahip olduğunu gören kimse, büyük bir mala erişir.Koyun eti yediğini gören kimse, büyük bir hayra erişir.Bir kimse rüyada koyunları karşı tarafa geçirdiğini görse, akılsız bir takım kimselere yorumlanır. Koyunların bir yerde toplu olarak durduklarını görse, bir iş için o yerde toplanan bir takım erkeklere işarettir.Koyunların yünlerini kırktığınıgören kimse, üç gün ihtiyatlı davransın ve evinden dışarı çıkmasın.Beyaz koyun hayra delildir. Siyah koyun da öyledir, ancak beyaz koyun daha makbuldür.Koyun kaybetmek, erkekle kadın arasında ayrılığa işarettir. Koyunun kuzuladığınıgörmek, arzulara kavuşmaya yorulur. Koyunun iç organları, nimettir.

KOYUN VE KEÇİ SAĞMAK
Rüyada koyun vs. sağmak, güzel ilişkiye, yaltakçılığa, siyasete ve rızık temin etmeye yorumlanır. Yorumda sağılan hayvan muteber tutulur.Bir sığırı sağıp sütünü içtiğini gören, fakir ise zengin ve şerefli olur. Eğer zengin ise zenginliği artar.

KÖÇEK
Rüyada köçek oynatarak eğlendiğinizi görmek, söz verdiğiniz halde yapamadığınız bazıvaadleriniz yüzünden işinizde bazı aksamalar olacağına; bu halinizden ötürü dostlarınızın da yavaş yavaş sizi terk edeceklerine işarettir. Rüyada köçek olduğunu görmek, halk tarafından ayıplanacak bir iş yaptığına delalet eder. Bir adamı köçek kıyafetine sokarak, oynattığını görmek, kendisine verilen bir işi başaramayıp, herkesin kınamasına sebep olduğuna işarettir. Bir eğlencede köçek oynatıldığını ve kendisinin de köçekle birlikte oynadığını görmek, evin içinde itibarının kalmadığına ve eşinin kendisinden yüz çevirdiğine delalet eder. Bir köçeğe renkli köçek elbiseleri giydirdiğini ve parmaklarına zil taktığınıgörmek, akrabaları tarafından ayıplandığına ve mahalle halkının da kendisini üzülecek işler yaptığı için ayıplandıklarına işarettir.

KÖFTE
Rüyada köfte yemek, dostlarınızdan ihanet gördüğünüze işarettir. Bir rivayete göre de köfte görmek aile içi olaylarla ilgilidir. Aile fertlerinizin size bağlıolduklarını ve sağlıklarının yolunda bulunduğunu gösterir.

KÖK
Rüyada herhangi bir nebatın, bir çiçeğin, bir ağacın kökünü görmeniz, çok geniş bir aileniz bulunduğuna, çocuklarınızın sayısının artacağına, kadın veya erkek tarafından ailenize katılan kimselerin sayısının oldukça kabarık bulunduğuna delalet eder.

KÖKNAR
Rüyada görülen köknar ağacı, olgun bir insandır. Bunun meyvesi maldır.

KÖMÜR
Rüyada görülen ağaç kömürü, hürmetli bir kimsedir. Bazı yorumcular, haram maldır, bazıları da devlet tarafından gelecek rızıktır, dediler.Bir kimse rüyada bir kömürün içinde ateş olduğunu görse, devletin gazabına uğramış ve malı zorla alınmış bir adama yorumlanır.Kış gününde görülen kömür, mal ile yorumlanır.Rüyada kömürcüyü görmek, şer, sıkıntı ve yalana işarettir. Kömürcü, halkın malını gasp eden zalim kimselere işarettir. Çünkü ağaç adamdır. Kömür ağaçtan olur.Birisinin size kömür verdiğini görmek, veren kimseden yardım görmeye işarettir.

KÖMÜRCÜ
Kömürcü görmek hayırlı değildir. Rüyada kömürcü görmek, herkesi aldatan, haksız kazanç sağlayan bir adam olarak yorumlanır. İbni Kesir’e göre; kömürcü görmek, yalancı, iftiracı ve yüzü kara bir kişi ile arkadaşlık etmeye işaret eder.

KÖPEK
Rüyada köpek görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye işarettir. Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığınıgörse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zarar erişir. Dişi köpek, inatçı ve kötü bir aileden kadındır. Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur. Eğer köpek beyaz olursa, o çocuk mümindir. Siyah olursa, ailenin büyüğü olur.Köpek zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir. Rüyada çoban köpeğine sahip olmak, rüya sahibinin bir mülkten elde edeceği menfaata işarettir. Ev köpeği, düşmandır.Köpeklerle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir. Köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir.Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse, bu rüya bütün insanlar hakkında hayırlıdır.Av köpeklerinin avdan döndüklerini veya şehre girdiklerini görmek, işsizliği işarettir.Bir kimse kendisinin köpeğe dönüştüğünü görse, Allah (C.C) o kimseye büyük bir ilim öğretim ve kibirlenmesinden dolayı, Allah elinden ilmini alır.Rüyada köpek eti yediğini gören kimse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer.Köpek bekçiye ve biat sahibi bir kimseye yorumlanır.Köpekler güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcılarıdır.Rüyada görülen köpek, zayıf bir düşman ve cimri bir adamdır.Bir köpeğin ürüdüğünü gören kimse, cibiliyetsiz bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işitir. Köpeğin sizden kaçtığını görmek, düşmanı yenmeye yorulur.Köpeğin ağzından üstünüze bulaşan salya, hakkınızda çıkan sözlere üzülmektir. Siyah bir köpeğin uluması,hastalığı ifade eder.Köpek öldürmek, düşmanı yenmeye işarettir.Bir ev köpeği olduğunu ve bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder. Av köpeği beslen kimse, gösterişi seven bir kişi olarak tanımlanır. Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur.Rüyasında kendisinin birdenbire bir köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karşı pek kibirli ve pek mağrur davrandığına işarettir. Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek, tövbe ve istiğfar etmeye ve Allah’ın yasakladığı herşeyden el etek çekmesi gerektiğine işaret eder. Rüyada bir köpeği keserek, onun etini yediğini gören kimse, düşmanından üstün olur, fakat eline haram mal geçer. Süs köpeği beslemek, eşiyle arasının iyi olmadığına işarettir.Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, eşine ihanet ettiğine delalet eder. Rüyasında köpek sütü içtiğini görmek, azılı bir düşmanıolduğuna ve ondan çekindiğine delalet eder. Köpeğini tasmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek, kendisine yardım için bazı kişilerin başvuracağına işarettir.

KÖPEK BALIĞI
Rüyada köpek balığına görmek, himmet sahibi, şerefli ve soylu bir zata yorumlanır. Çünkü bu balık mağlup olmayarak daima galip gelir.

KÖPRÜ
Rüyada köprü görmek, şüpheye: “Dünya bir köprüdür. Oradan geçiniz, fakat orayıtamir etmeyiniz” hadis-i şerifine binaen, dünyaya işarettir.Bazen köprü cinsi münasebete, rahatlık ve yakın mesafeden dolayı zevceye, bazen de üzüntü ve keder ve sıkıntıları gidermeye yorumlanır.Köprü, zenginliğe, uzun ömre yahut hastalığa ya da ahdini yerine getirmeye yorumlanır.Köprü, insanların kendisiyle iş ve ihtiyaçlarına eriştikleri lüzumlu bir zattır. Ancak köprüyü geçtikten sonra karşı tarafta varılacak yer, hoşlanılmayacak bir yerse, bu halde rüyada hayır yoktur.Eğer rüya gören yolcu ise, o kimsenin yolculuğunun sona ermesine işarettir. Köprüyü geçtiğinde bolluk, otluk ve sulak bir yere giriyorsa, o kimse fayda, menfaat ve mala erişir.Köprüyü geçtikten sonra mescit bulunan bir yere geçerse, o kimse yolculuğunda muradına erişmeye, hacca gitmeye, han ve dergah gibi hayırlı yerleri ihya etmeye muvaffak olur.Rüyada kendisinin köprü olduğunu gören kimse, saltanata ve kuvvete erişir. Halk da o kimseye, onunşöhretine ve onun yanında bulunan şeye muhtaç olur.Rüyada köprü, doğru yoldur. Bazen köprü, ilim, hidayet, namaz, oruç ve dünyanın sıkıntı ve meşakkati ve ahiretin korku ve azabından kendini kurtaracak her şeyine yorumlanır.Bazen de köprü, mal, zevce, ana ve babaya yorumlanır.

KÖR OLMAK
Rüyada kör olmak, dince sapıklığa, akrabasından büyük bir mirasa erişeceğine ve zengin olmaya yorumlanır. Rüyada kör olduğunu gören kimse, zengin olur.Kör olduğunu gören kimse, Kur’an-ı Kerimi unutur.Bir kimse rüyada bir adamın kendisini kör ettiğini görse, o insan onu sapıklığa düşürür.Bir kafir dünyada kör olduğunu görse, ona üzüntü, zarar, keder ve sıkıntı erişir. Veya bir şeyi tazmin etmeye mecbur tutulur.Rüyada kör olduğunu gören kimse iyilikle anılır ve sözünde durur. Bazen de bu rüyanın tabiri Hz.İshak ve Hz.Yakup (A.S.)’ın kıssalarına binaen rüya sahibi için ilim ve hikmettir.Hapiste bulunan bir kimse için körlük, kurtuluştur.Arzu ve isteği bulunan bir kimsenin rüyada kör olması, o kimsenin arzusuna kavuşmayacağına işarettir. Çünkü kör olan gözle amaca erişilmez.Bir başkasının kör olduğunu görmek, ümit edilmeyen bir yerden menfaate kavuşmaya yorulur.Kör olmuş bir adamı elinden tutup yürütmek, kötü huylu bir kimseyi doğru yola getirmeye çalışacağınıza yorulur.

KÖRÜK
Rüyada ağaçtan bir körük olduğunu gören kimse, mertebesinden düşer ve mülkü gider.Rüyada bir körüğe sahip olduğunu gören kimse, memuriyete, veya hayır ve menfaata kavuşur. Körüğün olduğu yerde ateş varsa, ihtiyaçlarını görmeğe ve rızka işarettir. Altın ve gümüş eritmeğe mahsus olan körük ibadet için inzivaya çekilmeye yorumlanır.

KÖSELE
Rüyada kösele görmek, eşinizin veya sevgilinizin ihanetine uğramaya işarettir.

KÖSTEBEK
Bir köstebek aldığını veya köstebeğin kendi yanına girdiğini gören kimse şehirden göç eder. Eğer mülkü varsa satar. Kendi evi veya başkasının evinde bir köstebeğin olduğunu görse, o yerin hırsızlardan muhafaza edilmesi yahut ev sahibinin, kendisiyle beraber bulunanlardan kaçınması lazımdır. Çünkü köstebek, evin içerisinde bulunan eşyayı yer.

KÖS
Rüyada kös (büyük davul) görmek, batıl olan söz, mekruh olan haber, yalan söz, açık ve kapalı kabahatla yorumlanır. Rüyada kös ve davul çalmak vaadini yapmamaya, davul çalarak oynamak, büyük bir musibete işarettir.Kirmani’ye göre: Rüyada kös ve davul çalmak kötüye, görmek iyiye yorumlanır.Davul görmek iri yarı işe yaramaz bir adama delalet ettiği için hay ırsızdır.

KÖSE
Rüyada köse kısırlık, verimsizlikle yorumlanır. Rüyasında köse gören, işlerinde daha fazla açılmamalı. İktisatlı davranmalıdır. Çünkü kazanacağım diye yapacağıatılımlar hep zararla sonuçlanır.

KÖSTEBEK
Rüyada köstebek görmek, çalıştığı iş yerinde bazı durumlarda ona nasihatta bulunan kimselerin bulunduğuna ve bu kimselerin kendisine doğru yolu gösterdiklerine delalet eder.

KÖSTEK
Rüyada göğsüne ve saatine köstek taktığını görmek, yaptığı bir işte kendisine ayakkabıolacak ve karşı çıkacak bazı kimselerin bulunduğuna işarettir.

KÖŞK
Rüyada görülen köşk, mülkün tazelenmesine, mal, rütbe ve makama işarettir. Eğer köşk kerpiçten yapılmış ise bir miktar dünyalığa, kiremitten yapılmış ise ona gelecek haram mala yorumlanır. Bazen iki yüzlü bir kadına da yorulur.Rüyada görülen köşk, yalana, kibre ve helak olmaya yorumlanır. Bazen de köşk görmek, hidayet ve islama yorumlanır.Rüyada köşk, fasık ve kötü bir kimse için zindana, darlığa, mal ve şöhretinin noksanlığına işarettir. Namuslu kimse için de kadrinin yüceliğine ve borcunu ödemesine yorumlanır. Uzaktan görülen köşk mülktür. Köşk, takva sahibi, izzetli ve namuslu bir kimsedir.Bir kimse bir köşke girdiğini görse, büyük bir devlet ve saltanata erişir. Dini güzel ve bulunduğu halden daha hayırlı bir hale kavuşur.Bir kimse bir köşk üzerinde ayakta durduğunu görse, eğer o köşk kendisinin ise o kimse yüce bir mevkiye, büyük bir dereceye, kuvvet ve kudrete erişir. Eğer köşk başkasının ise, o kimseye o köşk sahibinden hayır ve menfaat erişir.Kısacası köşk iyi insan için iyiye, kötü insan için ise darlığa ve sıkıntıya işarettir.

KÖTÜLÜK
Rüyasında birisine kötülük öğrettiğini görmek, o kimsenin sonunun kötü olmasına ve dinden çıkmasına işarettir. Bir kimsenin rüyada kötü fiillerinden birisini hatırlayıp söylemesi, o kimsenin kendisine dost olan birisine kötülüğü dokunmasına yorumlanır.Bir kimsenin rüyada layık olmadığı halde insan veya başkasından kötü muamele görmesi, o kimseye uyanıkken erişecek üzüntü, keder ve sıkıntıya veya o kötülüğün olduğu yerde hastalanacağına işarettir.

KÖTÜRÜM OLMAK
Rüyada kötürüm olmak, yolculuğun yapılmamasına, el ve ayak ile kazançtan men edilmeye yorumlanır. Bazen de kötürüm olmak, kast ettiği istek ve arzusundan aciz kalmaya işarettir.

KÖTÜ SÖZ
Rüyada, kötü ve edebe aykırı söz söylemek, tedaviye muhtaç olan ağız hastalığına ve yapılması arzu edilen bir şeyde usanca yorumlanır.

KÖTÜ ZAN
Rüyada yapılan kötü zan, günahtır.

KÖY
Rüyada köy görmek, zulüm ve helaka yorumlanır. Rüyada mamur bir köye girdiğini gören kimse, bir kimse ile kavga eder. Yahut o kimseyi öldürür.Bir şehirden bir köye geçtiğini gören kimse, güzel bir işe bayağı bir işi tercih eder yahut iyi bir işi yapar, sonradan bu işin kötü olduğunu zannederek pişman olur. Ya da işin doğrusunu bilmeden şer zannettiği hayırlı bir işi yapar.Bir köyü mamur bir vaziyette görmek, dindarlığa yorumlanır.Tanınan ve bilinen bir köy, köyün kendisine ve içinde oturanlara işarettir.Bir köyün içinden geçerek yoluna devam ettiğini görmek, gönül rahatlığına ve rızk bolluğuna kavuşacağına delalet eder. Kendisini köylülerin arasında görüp onlarla konuştuğunu ve dertlerini dinlediğini gören kimse, kendisinden yardım isteyen bazı kişilere mal, para ve sözle yardım eder.

KRAL
Rüyada herhangi bir memleketin kralını görme, onunla konuşmak fırsatını elde etmek, devlet başkanı tarafından büyük bir mevkiye veya büyük bir nimete nail olacağına, adının herkes tarafından tanınıp anılacağına işarettir.

KUBBE
Rüyada kubbe görmek kadına yorumlanır. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir kubbe yapsa veya satın alsa o kimse evlenir.Bir kimse rüyada kubbe ile beraber üzerinde bir kuş görse o kimsenin makam ve mertebesinin yüksek olmasına işarettir.

KUCAKLAMAK
Rüyada kucaklamak iki şekilde yorumlanır: Zafer, sevgi. Birini kucakladığını ve kollarını ona doğru doladığını görmek, zafere delalet eder. Ebu Sait El-Vaiz’e göre, kucaklamak sevgiye, dostluğa işarettir. Kirmani’ye göre; gerek diri ve gerek ölü tarafından kucaklandığını görmek, çok yaşayacağına delalet eder. Bazen kucaklamak sulha ve kayıp kimsenin geri geleceğine delildir. Rüyasında düşmanı ile kucaklaştığını gören, onunla barışır. Gurbette ve yolculukta olan bir kimseyi kucakladığını görmek, onu sılaya döneceğine işarettir.

KUCAKLAŞMAK
Rüyada hayatta olan birisiyle kucaklaştığını gören kimse, kucaklaştığı miktarca o kimse ile anlaşır ve o nisbette aralarında sevgi belirir.Bir kimse rüyada bir ölü ile kucaklaştığını ve az bir miktar durduğunu görse, az kucaklaştığından dolayı uzun ömürlü olduğuna yorumlanır. Eğer ölü, bir kimsenin boynuna sarılsa ve onu kendisine doğru çekse, o kimse ölür.Rüyada bir kadınla kucaklaştığınıgören kimse ahirete ait ve lüzümlu olan şeyleri terk ederek yalnız dünyaca lüzumlu olan şeyleri elde etmeye çalışır.

KUDRET HELVASI
Rüyada görülen kudret helvası, helal rızıktır. Bazen bir şeyi veren kimsenin yaptığıiyiliği sayarak verdiği kimsenin başına kakmasına yorumlanır. Rüyada kudret helvası yediğini görmek, kazandığı helal maldan yoksullara yardım ettiğine ve bu suretle komşularının şükranlarını kazandığına işarettir.

KUDUZ
Rüyada kuduz bir köpek görmek, tedbirli olmanız için bir uyarı sayılır.Rüyada bir kuduz köpek tarafından ısırıldığınızı görmek, rakiplerinizin aleyhinizde bazıhareketlerde bulunduğuna, fakat size fazla zarar veremediklerine; bir kuduz köpeğin öldürüldüğünü görmek, düşmanlarınızın size zarar vermeyecek hale getirildiklerine delalet eder.

KULAK
Kulak görmek evlat, mal ve rütbeye yorumlanır. Bazen kulak, ilim, akıl, din ve kendisiyle iftihar edilen evlad ve akrabaya alamettir. Kulak, işitmektir. Kim kulağının büyüdüğünü ve güzelleştiğini, yahut ondan nur çıktığını veya girdiğini görse, hidayet ve Allah Teala’ya itaatine ve emirlerini kabul etmesine işarettir.Rüyada kulağının çok olduğunu görmek, çeşitli ilim dallarına yahut rüyayı gören kimsenin bir halde sabit kalmamasına işarettir.Kulağını,hayvanattan birisinin kulağı gibi olduğunu görenin rütbesi elinden gider ve ona olan hürmet azalır, yahut anlayışı az olur.Kulaklarının yerinde iki göz olduğunu gören kimse kör olur ve önceden gözüyle gördeği şeyleri kulağıyla işitir.Rüyada kendisinin veya başkasının kulağından kir çıkardığını gören kimseye hainlerin yapacakları hileye mani olacak ve zararlarını giderecek bir yardım yapılır.Bir kimsenin rüyada kulağını kir ve iltihaptan temizlemesi, bazıyerlerden gelecek sevindirici haberlere işarettir.Rüyada kulağının kesildiğini görmek, kadın akrabadan birinin ölmesine veya ayrılmasına yorulur.Kulağının büyüdüğünü görmek, doğru sözler işitmeye ve dürüst bir insan olmaya işarettir.Kulağının küçüldüğünü görmek, işitilecek fena sözlere ve gerçekleri dinlememeye işarettir.

KULAK ÇINLAMASI
Rüyada kulağının çınladığını gören, kendisine ait bir söz işitir. Eğer iki kulağıbirden çınlarsa ve uzun sürerse, halk arasında kendinden uzun uzadıya söz edilir. Sağ kulağının çınladığını görmek hayra ve iyiliğine; sol kulağının çınladığını görmek, aleyhinde söylenen kötü sözlere delalet eder.

KULAK MİSAFİRİ
Rüyada başkalarının aralarında konuştuğu şeyleri kulak misafiri olarak dinlediğini görmek, hayır değildir. Bir rivayete göre, başkasının sözlerine kulak misafiri olup, söz hırsızlığı ettiğini gören, uygun olmayan bir iş yapar. Bir rivayete göre de, istemediği bir iş başına gelir. Söz hırsızlığı dört şekilde tabir olunur: Hıyanet, korku, günah, fena söz işitmek.

KULE
Rüyada kule görmek, bazı olumsuz düşünce ve davranışlar içinde olmaya ve bunun da farkında olmamaya işarettir.Kuleyi yıkık görmek, üzülmek ve acı duymak pahasına da olsa gerçekleri anlamaya başlamaya işarettir.

KULÜBE
Rüyada kulübe görmek, çok seveceğiniz bir arkadaşınızı görmeye veya işlerinizin yolunda gitmesine işarettir.

KULP
Rüyada kulp görmek, dindir. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir kulpu tuttuğunu görse, o kimsenin İslam dinine sarıldığına ve ondan sebat ettiğine yorumlanır. Kulp ve düğme kişinin hanımına yorumlanır. Rüyada bir kulp zapt ettiğini gören kimse, bekarsa evlenir veya dağılmış bir işi toplamaya muvaffak olur.

KULUNÇ
Bir kimse rüyada kulunç tutsa, o kimsenin çoluk çocuğunun sıkıntı çekmesine yorumlanır.

KUM
Rüyada görülen kum, maldır. Çok kum, din ve dünyaca meşguliyettir. Bir kimse rüyada elini kum içinde görse, dünya işlerinden bir şeye karışmasına yorumlanır. Kumun çok fazla olması tabirde azaba yorumlanır.Bir kimse rüyada kumu toplayıp biriktirdiğini yahut kumda yürüdüğünü görse, o adam mal biriktirir ve hayır işlerinde harcar.Kum, ölüm ve hayata, zenginlik ve tembelliğe, bazen de kum içinde yürümek, üzüntü, keder, düşmanlık ve zulme işarettir. Rüyada kadının kum içinde yürümesinde hayır yoktur. Bu rüya onun kocasız kalmasına yorumlanır. Erkeğin kum içinde güçlükle yürümesinin yorumu da böyledir.

KUMA
Rüyada kuma kadınları görmek, hastalığa ve zarara işarettir.Bazen de kuma görmek, kötü amele, sırları açıklamaya, üzüntü ve uğursuzluğa yorumlanır.

KUMAR
Rüyada kumar oynamak, batıl bir işte bulunmaya yorumlanır. Rüyada kumar oynayarak bir adama galip gelen kimse o adama uyanıkken galip gelir. Rüyada kumar oynamak, düşmanlık ve münakaşadır. Rüyada zar ile kumar oynamak her ne şekilde olursa olsun, iyi ve hayırlı değildir. Çünkü hileye ve sonunda kavgaya dönüşür.Rüyada kumar oynadığını görmek, İslam adetlerine uymayan bir işle uğraştığına delalet eder. Kumar oynadığı kişi erkekse, onunla bir tartışmaya girip, sonunda aralarında bir ayrılık olacağına kadınsa bir iftiraya uğrayıp, insanlar içinde kötü bir duruma düşeceğine işarettir.

KUMAŞ
Rüyada kumaş görmek, dünya meselesidir. Karışık renklerle dokunmuş bir kumaştan elbise giydiğini görmek, dünya işlerinin bozuk gittiğine, geçiminde zorluk çektiğine delalet eder. Rüyada kumaş görmek, renklerine göre de yorumlanır;beyaz renkli kumaş, feraha ve sevince; mavi renkli kumaş müjdeye; yeşil renkli kumaş hak yolunda olduğuna; kırmızı kumaş sıkıntı ve kedere; siyah kumaş mateme ve ölüme; sarı renkli kumaş görmek ise hastalığa delalet eder. Alaca renkli kumaşkadınlar için neşe ve sevince, erkekler için ise kedere ve üzüntüye işarettir. Rüyasında bir kumaşı yırttığını gören, eşinden boşanır. Birçok kumaşı açtıktan sonra tekrar sardığını görmek, uzak bir yolculuğa delalet eder.

KUMBARA
Rüyada kumbara görmek, iyi eş veya iyi işçiyi ifade eder. Kumbara almak ise bekarlar için evlenmeye, evliler için sadık bir dosta işaret eder.

KUMRU
Rüyada kumrunun erkeği, kaside okuyan, makamı güzel bir adama yorumlanır. Bir kimse rüyada kumru kuşunu görse, hayra ve hoş şeylere erişir. Eğer gelmesini beklediği bir kaybı varsa, o gelir. Eğer bir işi varsa, o işi yapılır. Eğer üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur.Bir kimse bahar mevsiminde rüyada kumru görse, işi yapılır. Eğer kumruyu bahar mevsimin dışında görse, işinin olması bahar mevsimine kalır. Erkek kumru hamile kadının erkek çocuk doğurması, dişisi ise dindar bir kadındır.Bazı yorumcular da kumru, rızkıbol bir çocuktur derler.

KUM SAATİ
Kum saatinin alt ve üst iki şişesi iki çocuk veya iki kardeş yahut iki ortaktır. Bazen de kum saati, sahibi için bezek ve güzelliğe yorumlanır.

KUM VE TOPRAK ALMAK
Rüyada kum ve toprak almak fakirlik, ihtiyaç, keder, üzüntü, tamahkarlık ve hırsa, vazifeliler için de, rüşvet almaya işarettir.

KUNDAK BEZİ
Kundak bezi görmek, çocuğa yorumlanır. Rüyasında bir kundak bezine sarılmış birini görmek, kadın ise, çocuk doğuracağına; erkek ise, yaralanıp yarasının sarılacağına; erkek çocuksa sünnet olacağına; genç biri ise evleneceğine delalet eder. Kaçak, hasta, misafir kimselerin bu rüyayı görmeleri hayırlıdeğildir.Doğacak bir çocuğu için kundak ve diğer şeyleri hazırladığını gören tedbir ile geleceğini düşünür. Kendi ailesi için servet biriktirir. Doğmuş bir çocuğu kundağa bağladığını gören, rüya sahibi bir kadın ise evladına ve torunlarına, akrabalarına şefkatli olup, hizmet ve yardımda bulunur. Eğer rüyayı gören erkekse, kendisine ait uygun olmayan bir işe girişip ondan zarar görür.Bazılarının söylediğine göre, bir çocuğu kundağa bağlamak veya bağlandığını görmek, halka ve özellikle evlat ve akrabalarına karşı ilgisiz olup, onlar için kalbindi hiçbir sevgi olmamaya işarettir ve bu rüya hayırlıdeğildir. Aksine kundaklı bir çocuğun kundağını açıp, kollarına ve ayaklarınımeydana çıkarmak, Allah’ın kullarına sevgi beslediğine delalet ettiğine ve herkese iyilik etmeğe işarettir. Kendisini bir kundak içinde bağlı görmek, sıkıntıya, zorluğa ve yokluğa; içinde bağlı bulunduğu kundağın açılarak dışarıya çıkarıldığını görmek, sıkıntıdan, zorluktan ve yokluktan kurtulmaya; doğacak çocuğu için bir yeni kundak satın aldığını görmek, çocuğuna karşıvazifesini yapamadığına işarettir.

KUNDURA
Rüyada kundura görmek, zengin olmaya işarettir. Kundura giymek, şöhret peşinde koşmaktan zarar görmeye yorulur. Büyük kundura, düğün veya büyük sevince; küçük kundura ise hakkınızda duyacağınız tatsız sözlere yorulur.

KUNDURACI
Rüyada kunduracı görmek, işlerin yolunda ve düzeninde gitmesine yorulur.

KUNDUZ
Rüyada kunduz görmek, yeni bir aşka veya güzel bir aşk hayatına işarettir.

KURA ÇEKMEK
Rüyada kura çekmek, sıkıntılara yorulur. Kura çekmek, galip gelmek için uğraşmaya işarettir. Rüyada bir adamla beraber kura çektiğini ve kuranın da kendisine isabet ettiğini gören kimse, borçlusu olan bir kimseye galip gelir.

KUR’AN -I KERİM
Rüyada Allah’ın yüce kitabını görmek, büyük hayırdır. Bir kimsenin rüyada Kur’an-ıKerim ayetlerinin Kur’an üzerinde okunması; emr-i maruf, ney-i münker yapmaya,şeref, sevinç ve yardıma ermeye işarettir. Rüyada Kur’an dinlediğini görmek; rüya sahibinin devlet ve saltanatının kuvvetli, akibetinin güzel olmasına yorumlanır. Hafız olmayan kimsenin rüyada Kur’an-ı ezberlediğini görmesi, mülke nail olmasına işarettir. Rüyada Kur’an-ı yediğini görmek, o kimsenin Kur’an okumak vasıtasıyla geçindiğine işarettir. Rüyada Kur’an-ı Kerim okuduğunu ve manasınıanladığını görmek, rüya sahibinin akıllı biri olduğuna yorumlanır. Rüyada diliyle Kur’an-ı Kerim’i yaladığını görmek, günaha işarettir. Bazen rüyada Kur’an-ı Kerim okumak, güzel ve salih amel yapmaya, derece ve mertebesinin yüksekliğine yorumlanır. Cahil kişinin rüyada Kur”n okuduğunu görmesi, ölmesine işarettir.Malumdur ki, Kur’ân-ı Kerim Rabbimizin mübarek kelâmıdır, ondan hem hayatta olanlar, hem de ölüler için şifa ve rahmet vardır. Bu sebeple rüyada Kur’ân veya ondan bir şey okuduğunu görmek, izzet ve yüceliğe, şeref veşana delâlet eder. O kişi günahkârsa Allahu Teâlâ onun günahlarını af ve tevbesini kabul buyurur. Fakir ise zenginlik ile nimetlenir, borçlu ise, borcu ödenir. Eğer şahitlik yapacak ise doğru şahitlik yapar. Rüyada Kur’ân-ı Kerim’i güzel sesle ve makamla okuduğunu görmek, izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete delâlet eder. Yine rüyada Kur’ân-ı Kerim’i harflerini tahrif ederek okuduğunu görmek, haktan dönmeye ve ahdini bozmaya işarettir. Eğer okuduğunu ne olduğunu bilemiyorsa, bu kere rüya yalan şahitliğine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada Kur’ân-ı Kerim okuyan meşhur hafızları görmesi, kavmin şereflilerine ve reislerine delâlet eder. Çünkü Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Sizin enşerefliniz Kur’an’ı ezberleyenlerdir.” buyurmuşlardır. Bu sebeple bir kimse rüyada Kur’ân hafızlarını bir yerde toplu halde görse, o yerde insanlarınşereflilerinden bir cemaat toplanır. Rüyada Kur’ân okurken insanların kendisini dinlediğini görmek, bir yere memur olmaya delâlet eder ve artık onun sözü herkes tarafından dinlenir. Rüyada ölüler üzerine okunan sûreleri okuduğunu görmek, hastanın vefatına işarettir. Uyanıkken iyi ve düzgün okuma bilmeyen bir adamın, rüyada kıyamet gününde amel defterini okuduğunu görmesi, o kimsenin bundan sonra zenginleşeceğine, bütün ihtiyaçlarının görüleceğine ve korktuğundan emin olacağına delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a.)demiştir ki: Rüyada Kur’ân görmek, yedi veçhe ile tâbir olunur:
a)İlim,
b) hikmet,
c) Miras,
d) Emanet,
e) Helal rızık,
f) Hüküm,
g) Kuvvet.
Rüyada Kur’ân-ı Kerim satın aldığını görmek, din yolunda malını harcamaya delâlet eder. Kur’an’ı tahrif ettiğini görmek, dinde fesada, kıt akla ve itikad bozukluğuna delâlet eder. Rüyada bir sayfa veya herhangi bir kitap okuduğunu görmek, mirasa delâlet eder. Sayfayı ters tarafından okumak, borç altına girmeye ve üzüntüye işarettir. Rüyada güzel ve doğru bir şekilde yabancı bir kitabı okuduğunu görmek, bilmediği bir memlekete yolculuk etmeye işarettir. Bir kimsenin rüyada elinde tefsir kitabı olduğunu görmesi, yolunun doğruluğuna, tefsir mütalaa ettiğini görmek, müşkülâtın hallolmasına delâlet eder. Kirmanı demiştir ki: Rüyada Mushaf-ı Şerifi açarak bir minber üzerine koyduğunu görmek rüya sahibi ehl-i Kur’ân ise-hayırla anılmaya, bir cemaatın başında reis olmağa delâlet eder. Cabirül-Mağribî demiştir ki: Rüyada Kur’an-ı Kerim’i öptüğünü görmek bir hayra muvaffakiyete, Kur’ân-ı Kerim’deki yazıları toprak üzerine yazmak, ilhada, çıplak olduğu halde Kur’ân okumak, Kur’ân’dan medar-ı maişetini tedarike delâlet eder. Yine rüyada Mushafa dayanmak veya onu başı altına koymak, -eğer rüya sahibi takva ehli ise- Kur’ân-ı Kerim’e karşı muhteris olmağa ve Kur’ân’ı hıfzetmeğe delâlet eder. Rüyada kendi nezdinde olan Kur’ân-ıKerim’i kaybettiğini görmek, ilim ve Kur’ân’ı unutmağa işarettir. Bir Kur’ân’ı boynuna astığını görmek, bir şehre vali olmağa veya kendisine bir emanet tevdi olunmağa alâmettir.

KURDELE
Rüyada kurdele görmek veya bir yerine kurdele takmak, süprizli ve neşeli günlerin yakın olduğuna, bir yakınınızın düğününde bulunacağınıza, sevimli bir gençle tanışarak onunla geleceğiniz hakkında bazı kararlar alacağınıza işarettir.

KURBAĞA
Bir kimsenin rüyada kurbağa görmesi, âbid ve Allahu Tâlâ’nın emirlerini yerine getirmeye çalışan adama delâlet eder. Rüyada kurbağa eti görmek, dostlardan menfaate, kurbağa ile konuşmak, hayır ve berekete işarettir. Rüyada birçok kurbağayı bir yerde görmek, hayır ve berekete delâlet eder. Rüyada bir kurbağa bulduğunu görmek, hayırlı ve faziletli bir zat ile sohbete delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada kurbağa sesi işitmek bela ve felakete delildir. Geçimini sudan kazanan kimsenin rüyada kurbağa görmesi, hayra ve berekete delâlet eder. Rüyada kurbağa yediğini görmek, bir mülke mâlik olmağa delâlet eder. Rüyada kurbağaları avladığını görmek, emsal ve akranlarını kahretmeye alâmettir. Bazı kere de rüyada kurbağa görmek, hür, temiz, mütedeyyin, gönlü alçak ve hiç kimseye eziyet vermeyen iyi bir hanıma delâlet eder.

KURBAN
Bir kimsenin rüyada Allah rızası için kurban kestiğini görmesi, bütün keder ve gamdan kurtulmağa, sevinç ve berekete, şiddetten halâsa ve hastalıktan şifaya delâlet eder. Rüyada halka kurban eti dağıttığını görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, izzet ve şerefe, ecir ve sevaba delâlet eder. Bazı kere de rüyada kurban görmek, zevceye, kendisiyle iftihar edilecek çocuğa ve kendisiyle Hak rızasına yaklaşılan güzel ve salih amele delâlet eder. Rüyada kurban adağını yerine getirdiğini görmek, şiddetten halâsa ve hastanın şifa bulmasına alâmettir. Koyun, keçi, sığır gibi ev hayvanlarını kurban ettiğini görmek, onlardan gelecek menfaatlere ve helal rızka delâlet eder. Kirmanı demiştir ki: Rüyada kurban etini insanlara taksim ettiğini görmek, muhteşem ve zengin bir zatın vefat ederek malının ehil ve akrabalarına taksim olunacağına delâlet eder. Zindanda olan bir kimse rüyada bir deve veya sığır kurban ettiğini görse, bu rüya, onun hapisten kurtulacağına delâlet eder. Herhangi bir şeyden korkan adamın rüyada kurban kestiğini görmesi, korku ve şiddetten emin olmaya işarettir. Rüyada kurban eti çaldığını görmek, hiçbir veçhile iyi değildir. Hastanın rüyada kendi nefsini kurban ettiğini görmesi, ölümüne delâlet eder.

KURBAN BAYRAMI
Bir kimsenin rüyada Kurban Bayramı görmesi, Tekbir ve Tehlil getirmesi, sevinç ve sürura, müjdeye, günahların bağışlanmasına ve Hakk’ın rızasına delâlet eder. Rüyada kurban bayramı görmek, geçmiş bir sevincin tekrar gelmesine, huzur ve refaha delâlet eder. Zindanda olan kimsenin rüyada kurban bayramında olduğunu görmesi, hapisten kurtulmaya alâmettir. Borçlunun görmesi, borçtan halâs olmaya delâlet eder. Rüyada ramazan bayramında olduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, sevinç ve sürura, işlerde kolaylığa, tevbenin kabulüne delâlet eder. Bazı kere de rüyada bayram görmek, ferahlık ve sevinç, genişlik ve bol rızka delâlet eder.

KURNA
Rüyada hamam veya çeşme kurnası görmek, sıhhat ve afiyete delâlet eder.

KURŞUN
Rüyada bir tüfekle hedefe kurşun attığını ve hedefi vurduğunu görmek, bahtın açıklığına ve uğurlu habere delâlet eder. Bir kimsenin rüyada külçe halde kurşun bulduğunu görmesi, mal ile tâbir olunur. Cafer-i Sâdık (r.a.)demiştir ki: Rüyada kurşun görmek, üç vech ile tâbir olunur:
a) Menfaat,
b) Hizmetkâr,
c) Ev eşyası…
Rüyada develere yüklenmiş denklerde kurşun görmek, çok mal ve servete işarettir. Kurşun erittiğini görmek de kazanç teminime delâlet eder.

KURŞUN KALEM
Rüyada kurşun kalemle bir şey yazdığını görmek, iyi bir habere ve edebiyata işarettir.

KURT
Rüyada kurt görmek, zalim bir düşmana ve yalancı bir hırsıza alâmettir. Rüyada bir kurt ile boğuştuğunu ve onu kahrettiğini görmek, düşmanı kahretmeye ve ona karşı galibiyete delâlet eder. Rüyada kurt derisi veya kemiği bulduğunu görmek, mala ve menfaata delâlet eder. Kendisinin rüyada kurt olduğunu görmek, sevinç ve feraha delâlet eder. Bazı kere de kurt görmek, zalim ve insafsız bir hırsızın eve girmesine delâlet eder. Kurt rüyası, senenin günleri ile de tâbir olunur. Sebze ve meyvelerin içine düşen yeşil kurt, tırtıl da diyebileceğimiz mahlûku görmek, hırsız bir kimseye delâlet eder.

KURTULMAK
Kişinin rüyada şiddet ve sıkıntıdan kurtulduğunu görmesi, oruç ve sadaka gibi güzel amellerin neticesini müşahade etmeye işarettir.

KURUMAK
Rüyada insanın vücudunun yaşlıktan kuruması veya ağacın, yaprağın kuruması, fakirliğe ve geçim sıkıntısına, dert ve hastalığa delâlet eder.

KURU ÜZÜM
Bir kimsenin rüyada kuru üzüm görmesi, rengi ne olursa olsun faydalı rızka ve menfaata delâlet eder.

KURU YEMİŞ
Rüyada kuru yemiş görmek, kâr ve kazancın artmasına ve faydaya işarettir. Kuru yemiş alıp yemek, üzüntü ve kedere delâlet eder.

KURU YEMİŞÇİ
Rüyada kuru yemişçi görmek, halkın sırlarını bilen ve nezdinde birtakım hürmete değer kimselerin malları toplanmış bulunan emin ve güvenilir bir adama delâlet eder. Yine rüyada kuru yemişçi görmek, işleri bitirmeye, sözünde sadık olmaya, garip şeyleri bilen kimseye, üzüntü, keder, şiddet, sıkıntı ve hastalıktan kurtulmaya delâlet eder.

KURUYAN YER
Rüyada daha önce yaş olduğu halde sonradan kuruyan yeri görmek, bir mübarek âyetin işaretince korkudan emin olmaya delâlet eder. Rüyada kuraklıktan dolayı hasta olduğunu görmek, sıkıntıya duçar olmak, rüya sahibinin Allahu Teâlâ’nın rızasının dışına malını harcamasına, borcunu ödemekten kaçındığı için de, üzerine Allah’ın azabının ineceğine alâmettir.

KURU YONCA
Bir kimsenin rüyada kuru yonca veya hayvanları diğer yiyeceklerini görmesi, geniş ve çok rızka delâlet eder.

KUSMAK
Bir kimsenin rüyada oruç olduğu halde kustuğunu ve onu tekrar yaladığını görmesi, borcunu ödemeye gücü yettiği halde onu ödemediğine ve bundan dolayı günaha battığına delâlet eder. Rüyada bir kimsenin yemek veya kan ya da balgam kustuğunu görmesi, hayır ve menfaata, mal ve servete delâlet eder. Rüyada leğen içine kustuğunu görmek, günahlardan tevbe etmeye işarettir. Bazı kere de rüyada kusmak, rüya sahibinin haksız olarak almış olduğu bir şeyi tekrar sahibine iade etmesine işarettir. Bu hal ise, tevbe ve pişmanlıktır. Rüyada süt içip sonra bal kustuğunu görmek, tevbe etmeye delâlet eder. Yine rüyada inci, yakut, bal kustuğunu görmek, doğru olarak Kur’ân-ı Kerim’i tefsir etmeye delâlet eder. Rüyada kusuntu yemeği tekrar yuttuğunu görmek, yapılan bir bağıştan geri dönmeye alâmettir. Yine rüyada kusuntu yediğini görmek, mal, hayır ve şöhrete delâlet eder. Rüyada çok çok kan kustuğunu görmek, fakir için mala, bir çocuğun dünyaya gelmesine veya yakın akrabalardan gurbette bulunan birinin evine dönmesine delâlet eder. Bazı kere de rüyada kusmak, haram mala, günaha ve kötü işlere alâmettir. Rüyada şarap kustuğunu görmek ise, günahtan tevbeye işarettir. Hasta bir kimsenin rüyada yılan kustuğunu görmesi, ecelin geldiğine delâlet eder ve o kimse vefat eder. Denilmiştir ki: Rüyada kusmak, fakirler için hayra, zenginler için zarara delâlet eder. Rüyada kustuğunu gören, tövbe eder, Allah’a döner. Yahut hakkı sahibine verir. Eğer zorlukla kusarsa, azaba düçar olur. Bir rüyayı gören hasta ise vefat eder. Bir gebe kadın görmüş olsa, çocuğuna düşürür. Rüyasında kusma ile çıkarmışolduğu şeyi yediğini gören kişi, sözünden döner, bağışladığını geri alır. Bir rivayete göre, bu rüya cimriliktir. Kusmak istediği halde kusamadığını gören kimseye tövbe etmek güç gelir. Eğer tövbe etse, günah işler. Kusmuğun boğazına kadar gelip tekrar döndüğünü görmek de aynışekilde tabir olunur. Rüyasında kusmak istediği halde ağzından bir şey çıkmadığını yahut ağzından iğrendiği birşey çıktığını görmek, kısa zamanda hastalıktan kurtulmaya; midedeki şeylerin hepsini kustuğunu görmek, helak olmaya delalet eder. Kırmızı renkli bir şey kustuğunu gören kötülüklerden tövbe eder ve sakınır. Eğer esasen tövbekar ve salih adamlardan ise; tövbesinde ve salahında sebat ve devam eyler.

KUŞ
Rüyada tanınmayan bir kuşu görmek, Azrail (a.s.)’a delâlet eder. Çünkü ona çok kere ecel kuşu adı verilmiştir. Yine rüyada görülen ve tanınmayan kuş, hasta olan evden herhangi bir şeyi kaldırıp gökyüzüne uçsa, o evdeki hastanın vefatına delâlet eder. Rüyada bir kuşun kendi üzerine düştüğünü görmek, gelecek bir misafire işarettir. Rüyada görülen büyük kuşlar melik, reis, âlim, tüccar ve zengin kimselere delâlet eder. Su kuşlarını görmek, iki cihetten riyasete ve iki sultan tarafından hususi vazifelere nail olmuş şerefli kimselere delâlet eder. Rüyada birçok kuşun başı üstünde uçtuğunu görmek, eğer ehilse, bir şehre vali olmaya veya reisliğe delâlet eder. Rüyada kuşların sesi, sesle ağlamaya işarettir. Güzel bir sesle öten kuşları görmek, ister erkek ister dişi olsunlar, ses sanatkârlarına delâlet eder. Kuş kümeleri görmek, onları yiyen yahut onlara rastlayan kimse için, altın, gümüş ve saltanata nail olmaya işarettir. Bir kimsenin rüyada bir kuşun gökyüzünden gelip yanına indiğini görmesi, sevineceği bir müjdenin geleceğine delâlet eder. Ibn-i Sîrîn (rh.a.)demiştir ki: Rüyada büyük kuş görmek, ulüvv-ü himmettir. Bir mahalde kuşların ötüştüklerini görmek, o yer için üzüntü, keder ve şiddete delâlet eder. Rüyada bir kuş ile konuştuğunu görmek, izzet ve şerefe, elinde bir kuşun öldüğünü görmek, keder ve üzüntüye delâlet eder. Bir kuşun gelip başı üstüne konduğunu görmek, menfaata ve faydaya ve hayırlı rızka işarettir. Rüyada serçe kuşu görmek, kadri yüce bir zata delâlet eder. Bir serçe kuşu bulduğunu görmek, böyle büyük bir zatla muhabbete delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir dişi serçe kuşu bulduğunu veya aldığını görmesi, şeref ve iffet sahibi bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Rüyada elindeki serçe kuşunun uçtuğunu ve bir daha geri gelmediğini görmek, erkek veya kız çocuktan birinin vefatına işarettir.

KUŞÇU
Kişinin rüyada kuşçu görmesi, hizmetçi ve köleleri satan bir adama işarettir. Bazan da kuşçu görmek, ferah ve geniş yerde toplanmaya delâlet eder. Rüyada kuş gagası görmek, ona mâlik olan kişi için, yaygın bir şöhrete delâlet eder.

KUŞ KANADI
Bir kimsenin rüyada kuşkanadı görmesi, mala ve menfaata delâlet eder. Bazı kere de çok kıymetli şeylere işarettir. Bazan da makam ve mevkiye delâlet eder. Kuşkanadı şu şekilde de tâbir olunur:
a) Kılıç,
b) Bıçak,
c) Süngü,
d) Elbise,
e) Mal ve nimet.
Rüyada kuştüyü görmek, hayır ve menfaate delâlet eder. Kirmanî demiştir ki: Rüyada bir yere kuştüyü doldurduğunu görmek, evlenmeye işarettir. Eti yenen kuşun tüyünü görmek, helal mala işarettir. Eti yenmeyen kuşun tüyü de haram mala delâlet eder.

KUŞ DARISI
Rüyada kuş darısı görmek, zorluk ve meşakkatle elde edilen mala işarettir. Kirmani demiştir ki: Rüyada kuş darısı görmek, az veya çok, toplu veya dağınık, pişmiş veya çiğ olsun helal mala delâlet eder.

KUŞ YEMİ
Rüyada kuşyemi görmek, şerif bir kimse tarafından gelecek helal mala delâlet eder.

KUŞ PİSLİĞİ
Bir kimsenin rüyada kuşun kendi üzerine pislediğini görmesi, elbiseye işarettir. Bazı kere de Akbaba veya başka büyük kuşun insan üzerine pislemesi, devlet reisinin düşmesine delâlet eder.

KUŞTUZAĞI
Birşey ümit eden kimsenin rüyada kuştuzağı görmesi, ümidinin meydana gelmesine işarettir. Kaçak bir adamın kuş tuzağı görmesi, yakalanmasına delâlet eder. Rüyada kuşun ağzı ile yavrusuna yem verdiğini görmek, sıkıntı ve darlığa, kötü işleri gizlemeye delâlet eder.

KUŞ YUVASI
Rüyada kuş yuvası görmek, münzevî hayat yaşayan âbid kimselerin mescidlerine işarettir. Yine kuş yuvası, zevceye, ticarette başarıya ve menfaata delâlet eder.

KUTU
Rüyada kutu görmek, ne çeşit kutu olursa olsun,zevceye delâlet eder. Bekâr bir kızın rüyada kutu görmesi, evlenmesine ve iyi bir adama delâlet eder. Şeker ve helva dolu kutu görmek, güzel yüzlü, güzel sözlü ve tatlı dilli zevcedir. İçi biber dolu kutu ise bunun tam zıddı.

KUVVET
Nablusî demiştir ki: Rüyada güçsüzlükten sonra kendisini kuvvetli hissetmek hastalığın uzamasına ve artmasına işarettir. Ancak, rüya sahibinin hayra erişmesi ve uzun bir ömre nail olması ümid edilir. Bir kimsenin rüyada çok çok kuvvetli olduğunu görmesi, onun din ve dünyasında olan kuvveti ile tâbir olunur.

KUYRUK
Kişinin rüyada kuyruk görmesi, teb’a ile tâbir edilir. Bundan dolayı rüyada kuyruğunun olduğunu görmek, halktan olan teb’aya delâlet eder.

KUYRUKLUYILDIZ
Rüyada kuyruklu yıldız görmek, talihin ve bahtın açıklığına, sevinçli habere ve servete delâlet eder.

KUYU
Bir kimsenin rüyada kuyu görmesi, hileye ve halkı aldatmaya işarettir. Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada kuyu görmek, beş şey ile tâbir olunur:
a) Evlenmek,
b) Âlim,
c) Büyük ve kerim bir zat,
d) Ölüm,
e) Merk ve hile…
Bazıkere de rüyada kuyu görmek, kadın ile, suyu da kadının malı ile tâbir olunur. Rüyada bir kuyudan su içtiğini görmek, zevcesinin malı ile menfaatlenmeye işarettir. Kuyunun suyunun taştığını görmek, hanımın salâhına ve malının telef olmasına delâlete der. Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada kuyu görmek için mal ve hayırlı zevceye, kadın için de güzel ahlâk sahibi kocaya delâlet eder. Kuyunun suyu yine mal ile tâbir olunur. Rüyada kuyunun dibine düştüğünü görmek, ölüme işarettir. Çünkü mezar da ölü için bir kuyu mesabesindedir. Rüyada kuyuya indiğini fakat oradan gökyüzünü göremediğini görmek, mallarının hırsız tarafından çalınacağına delâlet eder. Yolcunun bu rüyayı görmesi, yolcunun kesilmesine işarettir. Bazen de rüyada kuyuya düştüğünü fakat kendisini çıkararak bir kimse bulamadığını görmek, kabre delâlet eder. Kirmani demiştir ki: Rüyada kuyu suyu içtiğini görmek, hastalığa, kuyuya indiğini görmek de zindana delâlet eder. Kuyudan çıktığını görmek, Allah’ın izniyle ferah ve sürura ermeye ve zindandan kurtulmaya alâmettir. Rüyada zemzem kuyusunu bir mahalde görmek, o yere hayır sahibi ve salâh ehli bir kimsenin geleceğine delâlet eder. Rüyada zemzem kuyusundan su içtiğini veya abdest aldığını görmek, hayır ve berekete ve hacca delâlet eder.

KUYU ÇIKRIĞI
Bir kimsenin rüyada kuyu çıkrığı görmesi, din ve dünya işlerinde halka yardım eden çok faydalı ve kerim bir mümine delâlet eder. Rüyada kuyudan su çekip onunla abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmek, üzüntü, sıkıntı, hastalık ve darlıktan kurtulmaya işarettir. Bazı kere de kuyu çıkrığı görmek, hal ve hareketlerinde çok neşeli ve sevinçli bir hizmetçiye delâlet eder. Yine bu rüya, zevce ve çok konuşan bir çocuk ile de tâbir olunur.

KUYUMCU
Kişinin rüyada kuyumcu veya işlenmiş altınları satan sarraf ıgörmesi, sevinç ve sürura delâlet eder. Kuyumcu görmek şu şey ile de tâbir olunur:
a) Riya,
b) Yalan,
c) Hile,
d) Yaramazlık yapan kimse.
Bazıkere de rüyada kuyumcu görmek, güzel şiir söylemeye, birtakım cümleleri bir araya getirmeye, ilim, hidayet, sevinç, sürür, evlenmek ve evlada delâlet eder. Denilmiştir ki: Kuyumcu, kendisinde hayır ve bereket olmayan şerli bir adamdır. Kişinin rüyada tanımadığı bir kuyumcuyu görmesi, sözü dilediği kalıba döken ve yalan söz uyduran bir adama delâlet eder. Nablusî demiştir ki: Rüyada altın ve gümüşü ateşten çıkarıp sonra yine ateşe sokup kızdırdığını gören kimsenin, yalancı olduğunu ve insanlar arasına fitne soktuğuna delâlet eder.

KUYU TEMİZLEYİCİ
İnsanın rüyada kuyu temizleyicisi görmesi, sefere ve orta halli olmaya delâlet eder. Hasta için bu rüya, ölüm ile tâbir edilir.

KUZGUN
Rüyada kuzgun görmek, çocuğa, hizmetkâra işarettir. Kuzguna rastladığını veya mâlik olduğunu görmek, bir şehre vali olmaya delâlet eder. O kimse valiliğe ehil değilse hak olan bir söz söyler, fakat sözü tasdik edilmez. Rüyada üzerine kuzgun düştüğünü görmek, yolunun kesileceğine işarettir.

KUZU
Bilirsiniz ki, koyun bereketli ve faydalı bir hayvandır. Bu sebeple rüyada kuzu görmek, ana babasına itaat eden bir çocuk ile tâbir olunur. Hanımı hamile olan kimsenin rüyada bir kuzu bağışladığını görmesi, doğacak çocuğun erkek olacağına işarettir ve o erkek çocukla müjdelenir. Rüyada kuzu kestiğini görmek, aileden bir çocuğun ölümüne işarettir. Rüyada bütün hayvanların küçük yavrularını görmek, onlara mâlik olan kimse için üzüntü ve kederdir. Çünkü onların terbiyesi ve büyütülmesi güçlük ve zahmet iledir. Ancak insanların küçük kız çocukları dünyalığa delâlet eder.

KUZU KULAĞI
Rüyada kuzu kulağı görmek, hastalıklardan şifaya işarettir.

KUZU VE OĞLAK
Rüyada kuzu ve keçinin yavrusu olan oğlağı görmek, insanın çocuğuna delâlet eder. Rüyada kuzu veya oğlak keserek etini yediğini görmek, rüya sahibinin veya akraba dan bir kimsenin çocuğunun ölümüne delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kendisine bir kuzu veya bir oğlak bağışlandığını görmesi, iyi ve temiz bir çocuğunun olacağına alâmettir.

KÜÇÜK DÜKKAN
Rüyada kendi evinin kapısında küçük bir dükkan görmek, o evin hanımına delâlet eder. Bazı kere de, bu rüya, hanımın dost ve arkadaşlarına işarettir. Rüyada bir dükkan üzerinde oturduğunu görmek, eğer ehilse velayete, şeref ve rütbeye delâlet eder. Bazı kere de dükkan görmek, ana babaya delâlet eder. Çünkü ana baba, insanın varlığına ve yaşamasına sebeptir. Bekâr bir adamın rüyada dükkanının hoş ve güzel koktuğunu görmesi, temiz ve pak bir hanımla evlenmeye delâlet eder.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR
Rüyada kendisine küçük, sevimli ve güzel yüzlü bir erkek çocuğun geldiğini görmek, ikişey ile tâbir olunur:
a) Melek,
b) Müjde.
Bir kimsenin rüyada devamlı su içinde bulunan kuşu görmesi, geçimi su üzerinde olan adama veya takva sahibi kimseye ve temizliğe delâlet eder. Rüyada yırtıcıv e paralayıcı büyük kuşu görmek, yabanî canavara ve yerdeki zehirli haşerelere işarettir. Yine yaralayıcı ve fakat insanlar tarafından terbiye edilmiş bir kuşu görmek, izzete, devlete, şerefe ve faydalı rızka delâlet eder. Rüyada şerri olmayan sadece hayrı olan bir kuşu görmek, korkudan emin olmaya, helal rızka ve elbiselere delâlet eder.

KÜÇÜK SİNEK
Rüyada insanların kulaklarına giren küçük sinekleri görmek, halkın başında olan adam bir düşmana işarettir.

KÜÇÜK TEPE
Rüyada küçük tepe görmek, dört veçhe ile tâbir olunur:
a)İzzet,
b) Hürmet,
c) Rif at,
d)Şan sahibi olmak.
Rüyada yüksek ve düz bir yerde küçük bir tepe görmek, gördüğü düz yerin büyüklüğü miktarınca, dünya genişliğine erişmeye işarettir. Bir kimsenin rüyada kendisini yüksek bir tepe üzerinde görmesi, saltanat ve reisliğe, malın artmasına, rütbe ve şerefli olmasına delâlet eder. Yine rüyada çamurdan küçük bir tepe üzerinde olduğunu görmek, mülk ve saltanata delâlet eder. İnsanlar topraktan yaratıldıkları cihetle, yer, insana delâlet ettiği için her yüksek tepe ve yerler, neseb, ilim, mal ve saltanat cihetiyle, şöhreti ve medhi diğer insanlardan yüce olan kimseye alâmettir. Rüyada bir tepe veya yüksek bir yer üzerinde durup oraya raptedildiğini görmek, makamın yüksekliğine ve işin güzelliğine delâlet eder. Bazı kere de yüksek yerler, güzel eve, yüksek mertebeye ve güzel bineğe işarettir. Rüyada evlenmeyi arzu eden bir kişinin yüksek bir tepe veya yüksek bir yerde bir şey üzerinde olduğunu görmesi, zengin, şerefli ve medhe lâyık bir hanımla evlenmeye delâlet eder. Hasta adamın rüyada yüksek bir tepe üzerinde olduğunu ve altında da insanlar bulunduğunu görmesi, onun tabutuna ve mezarına işarettir. Rüyada yüksek bir mekânda halka hitap ettiğini veya ezan okuduğunu görmek, mülke ve saltanata delâlet eder. Yine bu rüya, hâkimlik, fetva, ezan ve hitabet gibi şöhret veren ve halkın şereflilerinin ve keremlilerinin bulunduklarıbir makama delâlet eder. Rüyada yüksek ve düz arazisi olan bir tepe görmek, o düzlük arazinin genişliği nisbetinde insanlar arasında şöhreti ve namı yaygın bir kişiye delâlet eder.

KÜF
Rüyada küf görmek, nice zaman kendisiyle görüşülmeyen bir arkadaşla buluşmaya delâlet eder.

KÜFFAR
Rüyada kendi evine bir müşrik girdiğini ve fenalık etmek istediğini görmek, azılıve hain düşmanlara delâlet eder. Rüyada bir kâfirin eline esir düştüğünü görmek, üzüntü, keder, gam ve şiddete işarettir. Bir kâfiri esir aldığını görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya delâlet eder.

KÜFÜR
Nablusî demiştir ki: Rüyada Allahu Teâlâ’nın nimetlerini inkâr zenginliğe işarettir. Küfür, kurtuluşu olmayan ve ilâsı bulunmayan bir illettir. Küfür, zulümdür. Bundan dolayı rüyada kâfir olduğunu gören kimse, zevk ve sefaya düşkün ve halka zulmeder.’Şunu da biz ilave edelim ki, kâfir evvelâ kendi nefsine zulmetmiştir. Çünkü kendisini yaratan ve nimetleriyle rızıklandıran Rabbini tanımamak, cehenneme razı olmaktır. Bu ise, kişinin kendi nefsine bile bile zulümdür. Ekseri zenginlerin ne halde olduğu da aşikârdır. Zevk, sefa, har vurup harman savurmak ve öteleri hiç düşünmemek. İşte ahmaklık budur. Ve yukarıdaki rüyanın tâbiri böyle anlaşılmalıdır. Bir kimsenin rüyada kendisini zevk ve sefaya düşmüş görmesi, dinin bozukluğuna işarettir ve onun itikadı bozulur. Rüyada sapıklığa düştüğünü görmek, hataya düşmeye delâlet eder. Denilmiştir ki: Küfür, hakkı inkâr etmektir. Ve yine küfür, ihsanda bulunan kimsenin nimetini veya sözünü inkâr etmektir. Bazı kere de rüyada küfür, dinde fitneye düşmeye ve adam öldürmeye delâlet eder.

KÜKÜRT
Kişinin rüyada kükürt görmesi, fazla yalancı ve sözünde durmayan bir adama delâlet eder. Çünkü kükürt gümüşle karıştığı zaman, gümüşün rengini değiştirir. Kükürt kötü koktuğu için de haram mal ile tâbir olunur. Rüyada kükürt ve kibritle aydınlık olması için mum, kandil veya herhangi bir şey yaktığını ve alevlendirdiğini görmek, hidayet ve menfaata, üzüntü ve kederin gitmesine delâlet eder.

KÜL
Rüyada ateş külü görmek, haram mal ile tâbir olunur. Bazı kere de kül görmek, üzüntüye, göz ağrısına, hidayetten sonra sapıklığa delâlet eder. Bir kimsenin rüyada küle rastladığını veya onu yüklendiğini yahut topladığını görmesi, faydasız olan batıl söz ve ilmi toplamaya işarettir. Rüyada fırınlardan toplanan külü görmek, sadakadan biriktirilen mala veya faydası olmayan boş söze alâmettir.

KÜLAH
Rüyada kendisine bir külah verildiğini görmek, uzak bir sefer ile tâbir olunur ve o kimse bir yolculuğa çıkar. Yine külah görmek, reislik veya yolculuğa yahut bekâr için evlenmeye veya hizmetçiye delâlet eder. Rüyada başına güzel bir külah geçirdiğini gören kimse, izzet ve devlete erişir. Uyanıkken giydiği külah ve takkelerden birisini rüyada görmek, rüya sahibinin fevkinde olan âmirine veya baba, amca, yada âlim bir kimseye delâlet eder. Rüyada külahının başından düştüğünü görmek, âmirden ayrılmaya veya işinden azledilmeye delâlet eder. Rüyada külahını tersine giydiğini görmek, memurlar için, âmirinin ona kızmasına ve öfkelenmesine işarettir. Rüyada başına giydiği külahın salih kimselerin giydiği külahlardan olduğunu görmek, rüya sahibinin salihlere benzemesine ve onların eserlerini okumasına delâlet eder. Bekâr bir kadının rüyada başında takke olduğunu görmesi, evleneceğine işarettir. Hamile kadının görmesi, erkek bir çocuğa delâlet eder. Çünkü külahı erkekler giyer. Bazı kere takke ve külah görmek, takvaya da işarettir. Rüyada başında samurdan veya tilki ve sincap derisinden bir takke olduğunu görmek, rüya sahibi tüccar ise, pisşeyler ile ticaret yaptığına delâlet eder. Âmir ise, zalimlik ile tâbir olunur.

KÜLAHÇI
Rüyada külah ve takke yapan veya satan kimseyi görmek, halkın giydiği külahların değer ve miktarınca riyaset sahibi bir zata işarettir.

KÜLHAN
Kişinin rüyada hamam külhanı görmesi, üzüntü, keder, sıkıntı ve şüphelere alâmettir. Rüyada alçı ve kireç ocağını görmek: “Çünkü taşın öylesi vardır ki, ondanırmaklar kaynar, öylesi vardır ki, yarılıp ondan su fışkırır, öylesi de vardır ki, Allah korkusuyla yukarıdan aşağı düşer.” (Bakara: 57) mealindeki âyetin gereğince âlimleri kötülemeye, onlara tariz yapmakla meşgul olmaya ve onlar hakkında kötü söz söylemeye işaretler. Rüyada kiremit ocağı görmek, haddi tecavüz, zulüm ve küfre delâlet eder. Zira kiremit ocağı Firavunların icat ettikleri bir şeydir. Bazı kere de hamam külhanı görmek, cehennem ve cehennem ehline, zindana ve zindandaki hapislere delâlet eder.

KÜLHANBEYİ
Rüyada külhanbeyi görmek, şecaate, cesur bir kimse ile arkadaşlığa ve doğru söze delâlet eder.

KÜLÜNK
Rüyada külünk görmek, iyi ve güzel şeylere, kalbin kuvvet bulmasına ve mala delâlet eder.

KÜMES
Rüyada tavuklara mahsus kümes görmek, berekete, eve, sevinç ve feraha delâlet eder.İçi civcivlerle dolu kümes görmek, iyi bir kadınla evliliğe, hayırlı bir hizmetçiye ve rızka delâlet eder.

KÜRDAN
Rüyada kürdan görmek, helâl rızka, temizliğe, tevbe ve istiğfara ve hatadan dönmeye delâlet eder. Yine rüyada kürdan görmek, işçiye, çocuğa ve menfaatli bir hizmetçiye işarettir.

KÜRDANCI
Rüyada kürdancıyı görmek, rüya sahibinin malını yiyen ve malına noksanlık getiren hane halkına delâlet eder. Çünkü kürdan yürüdüğü zaman süpürge gibidir. Dişler o kişinin ehl-i beytidir. Dişleri temizlemek de malı temizlemektir. Bazan da kürdancıyı görmek, hastalıklardan şifaya ve sünnet-i seniyyeye tâbi olmaya delâlet eder.

KÜREK
Rüyada kürek görmek, faydalı ve menfaatli kimselere delâlet eder. Çünkü insan kürekle birçok işini görür ve ondan faydalanır. Rüyada yeni bir kayık küreği aldığını görmek, işlerinde kendisine yardım edecek bir dosta delâlet eder.

KÜREK KEMİĞİ
Rüyada kürek kemiği görmek, kadın ile tâbir olunur. Bazen da kürek kemikleri, kuvvet ve kudrete işarettir. Rüyada kendi omuzunda ağır bir yük olduğunu ve onu taşımaktan âciz kaldığını, ona kuvveti yetmediğini görmek, rüya sahibinin birçok günah işlediğine delâlet eder.

KÜRK
Bir kimsenin rüyada kış mevsiminde kürk giydiğini görmesi, hayır isabet edeceğine, fakirlik ve ihtiyacını onunla gidereceğine delâlet eder. Çünkü fakirlik soğuk gibidir. İnsanı soğuktan muhafaza eden kürk, bu sebeple menfaata delâlet eder. Rüyada kürk görmek beş şey ile de tâbir edilmiştir:
a) Refah,
b) Zenginlik,
c) Helal kazanç,
d) Rütbe ve makam,
e) Bekar için evlilik.
Rüyada ve yaz gününde kürk giydiğini görmek, üzüntü ve keder içinde gelecek menfaata ve hayra delâlet eder. Tilki derisinden kürk görmek, hilekâr ve dubaracı bir kimseye delâlet eder. Çünkü tilki hayvanların en kurnazıdır. Kaplan derisinden kürk görmek, zalim kimselere işarettir. Rüyada koyun derisinden mamul kürk görmek, şerefli ve iti-mad edilecek bir kimseye delâlet eder. Sincap derisinden yapılan kürk, izzet, böbürlenmek, gurur ve ‘ dinsizlikle beraber rütbeye de işarettir. Rüyada bir kürkü veya bir keten bezini düzenlediğini görmek, hiç ümit edilmeyen yerden bir şeyin gelmesine delâlet eder.

KÜRKÇÜ
Rüyada ve yaz mevsiminde kürkçüyü görmek, üzüntü, keder ve hastalıklara delâlet eder. Çünkü kürk yaz mevsiminde giyilmez. Bu rüyanın kış mevsiminde görülmesi, sıhhat, afiyet, şenlik, üzüntü ve kederden kurtulmaya alâmettir. Kürkçü görmek, bazı kere de helâl kazanca ve rızka delâlet eder.

KÜRSÜ
Bir kimsenin rüyada kürsü görmesi, devlet başkanı tarafından meydana gelecek yüceliğe veya kadına delâlet eder. Rüyada demirden kürsü görmek, kuvvet ve yardımcıya işarettir. Ağaç kürsü, nifakla beraber az bir kuvvete ve yardımcıya işarettir. Kürsü rüyası şu şekilde de tâbir edilmiştir:
a)İzzet ve yücelik,
b) Zevce,
c) Evlat,
d) Yüksek evler,
e) Çok mal,
f) Elbise..
Âlim ve fazıl bir kimsenin rüyada göklerin üzerindeki kürsüyü görmesi, derecesinin yükselmesine ve yüksek rütbelere delâlet eder. Rüyada bir kürsü üzerinde oturduğunu görmek, bir kimsenin velisi veya varisi olmaya delâlet eder. Eğer hüner sahibi bir kişi ise kendisine bir memuriyet verilir ve o makamda yükselir. Rüyada üzerinde elbise olan bir kürsü yahut sedir üstünde oturduğunu görmek, büyük bir ilme, acil bir hayra, çabucak yapılan bir iyiliğe, izzet ve rütbeye delâlet eder. Hamile bir kadının rüyada kürsü üzerinde oturduğunu görmesi, doğum yaparken ebenin üzerine oturacağı sandalyeye işarettir. Yine kürsü üzerinde oturmak, oturan kimse için kürsünün kıymeti, güzelliği, yüksekliği ve yeniliği nispetinde ahiretçe kurtuluş ve felaha delâlet eder. Rüyada bir kürsüye rastladığını ve üzerine oturduğunu görmek, saltanata veya kürsünün kıymet ve şekline göre bir kadınla evlenmeye alâmettir. Rüyada kürsünün kırılıp parçalandığını görmek, rüya sahibinin veya zevcesinin ölümüne işarettir. Bazı kere de rüyada kürsü görmek, hamile kadın için sıkıntıdan kurtulmaya, bekâr için evlenmeye ve evli için de çocuğa delâlet eder.

KÜP
Rüyada küp görmek, zina eden kadın ile tâbir olunur. Her küpün tâbiri onun kıymetine göre yapılır. Rüyada şarap küpü görmek, hazineye delâlet eder. içinde su bulunduğu halde bir evin içindeki küp, zengin ve kederli bir kadına işarettir. Rüyada, yol üzerinde yapılmış su küpü görmek, Allah yolunda çok infakta bulunan bir kimseye delâlet eder. İçinde sirke bulunan küp görmek, takva sahibi bir adama işarettir. Bazı kere de küp, evin idarecisine, onun mahzen ve dükkanına ve hamile zevcesine delâlet eder. Toprağa gömülmüş bir küp görmek, görülmemiş derecede ele geçecek bir servete ve mirasa delâlet eder.

KÜPE
Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Rüyada küpe görmek, dört veçhe ile tâbir olunur:
a) Zinet ve ziyade ilim,
b) Kur’ân-ı kerim’i öğrenmek,
c)Şeref ve makam,
d) Talak sebebiyle hüzün ve gam.
Rüyada kulaklarında gümüş küpeler görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye delâlet eder. Yine rüyada kulağındaki küpelerin her birinde inciler olduğunu görmek, Kur’ân-ıKerim’i ezberlemeye delâlet eder. Yine rüyada kulağındaki küpelerin her birinde inciler olduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ve din ilimlerini hıfzetmeye, hayır ve berekete delâlet eder. Rüyada kulağında gümüş küpe gören hamile kadın erkek çocuk doğurur. Bir kimsenin rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında küpe görmesi, ticarete işarettir ve o kişi işinden kazançlı çıkar. Yukarıda da ifade edildiği gibi, rüyada kulaklarında incili küpe görmek, dünya bezeklerinden güzellik ve mala ve güzel bir sesle Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye delâlet eder. Rüyada erkek çocuğun kulağında küpe görmek, süs ve zinete işarettir. Bekâr bir kız küpelerden birini görse, bu rüya, onun evlenmesine delâlet eder. Hamile bir kadının kulağında küpe görmesi, karnındaki çocuğun erkek olduğuna alâmettir. Eğer küpe gümüşten ise, onun çocuğu Kur’ân’ın yarısını ezberlemeye muvaffak olur. Eğer altından olursa Kur’ân’ın tamamını ezberler. Küpe incisiz ise, o çocuk sesle şarkı ve türkü çağırır. Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada buluğ çağına girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görmek, makbul değildir. Çünkü onlar için küpe takmak ayıptır ve onlara inecek kötü bir şeye veya akıl noksanlığına delâlet eder. Rüyada kendi kulağında küpe görmek, güzel, ahenkli şeyleri dinlemeyi sevmeye işarettir. Yine kulağında birçok küpeler olduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerim’i
ezberlemeye, halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilme delâlet eder. Bazı kere de küpe, nasihata ve güzel öğütlere delâlet eder. Çünkü bu sözüm kulağına küpe olsun derler. Küpe, kadın için kocasına, küpenin salkımları da çocuklarına işarettir. Rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında salkımla süslü küpeler görmek, ele geçecek mala, menfaat ve hayıra delâlet eder. Küpe, erkek için ilmen çok yüksek derecelere de alâmettir.

KÜTÜPHANE
Rüyada içi dinî kitaplarla dolu bir kütüphane görmek, ilme meraka, makam ve rütbeye delâlet eder. Bomboş bir kütüphane görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder. Rüyada kütüphaneden bir tefsir alıp okuduğunu görmek, izzet, şeref ve makama işarettir. Yağmıştır bu âlemde çoğunun bahtına kar, Rüya bu, kimine mâh, kimine zühre çıkar!

 

RÜYA TABİRİ – K

Bu yazıyı okudunuz mu?

şifalı bitki, ot, sebze ve meyveler

ŞİFALI BİTKİLER – Z

ŞİFALI BİTKİLER – Z “Z” ZAKKUM Zakkum (ağu ağacı) : Zakkumgiller familyasından; Akdeniz sahilleri boyunca ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir