Anasayfa / DAHA FAZLA / RÜYA TABİRİ – M
imanilmihali.com
rüya tabirleri, rüya yorumları, dini rüya tabirleri

RÜYA TABİRİ – M

RÜYA TABİRİ – M

“M”

MAAŞ
Rüyada maaş aldığını görmek, elden para çıkmasına fakat sonra bunun iki katını elde etmeye işarettir.

MABET
Rüyanızda herhangi bir mabet görmeniz; arzu ve isteklerinizin kısa zamanda tahakkuk edeceğine, rüyanızda bir mabedi yanarken veya yıkılırken görmeniz; keder, sıkıntı ve endişelerinizin artacağına delalet eder.

MACUN
Rüyada macun görmek, hastalıktan şifa bulmaya ve neslinin çokluğuna yorumlanır. Ot, çiçek, yemiş ve hububattan çıkarılan yağların yorumları da böyledir.

MAÇA BEYİ
Rüyada iskambil kağıdındaki maça beyini görmek, kumara olan düşkünlüğünüze işarettir.

MADALYA
Rüyada madalya kazandığını görmek, görüntüde şaşaalı fakat gerçekte faydası pek büyük olmayan bir iş yapmayı ifade eder. Bir başkasının madalya aldığını görmek, dostlarınızın sizi sevindirecek bir harekette bulunacaklarına işarettir. Göğsünüzde bir madalya olduğunu ve bunu söküp attığını görmek, kendi fiil ve eylemlerinizle kendinizi bir zarara sokmakla yorumlanır.

MADALYON
Rüyada eski günlerin anısını taşıyan bir madalyon görmek, uzun zamandır görmek istediğiniz eski bir dostunuza kavuşmayı ifade eder.

MADEN
Rüyada maden ocağı görmek, çalışkan ve azimli olmaya ve bundan dolayı da iyi gelecek kurmaya işarettir. Bir maden kütlesini incelediğini görmek, içinde bulunduğu karmaşayı çözmeye ve hayatınıza istediğiniz yönü vermeye işaret eder.

MADENCİ
Rüyada madenci görmek, bekarlar için evlenmeye, evliler için rızk bolluğuna işarettir.

MADEN ARAMAK
Rüyada maden aramak, birbirinden ilginç haber ve olayları araştırarak, insanlara anlatmaya ve hep birlikte eğlenmeye işarettir.

MADEN SUYU
Rüyada maden suyunu kaynağından doyasıya içmek, murada ermeye ve hasta iseniz bir an önce hastalığınızdan kurtulmaya yorulur.

MADENİ PARA
Bakır, nikel ve diğer madenlerden yapılmış madeni para görmek, düşmanlıklara ve dedikodulara delalet eder. İbn-i Sirin’e göre; bakır ve diğer madeni para görmek, düşmanlık, kavga, vuruşma, dedikodu ve benzeri şeylere işarettir. Rüyasında böyle bir para bulduğunu veya kendisine verildiğini gören, bu şekilde bir kavga ve tartışma ile karşılaşır. Yanında birçok para olduğunu gören keder ve sıkıntıya uğrar. Evinde bu şekilde paraları alıp sokağa attığını veya birine verdiğini gören sıkıntı ve kederden kurtulur. Mağribi’ye göre; rüyada bakırdan ve diğer madenlerden basılmış para görmek, iflasa, fakirliğe ve hakarete uğramaya delalet eder. Bir rivayete göre böyle paralar bir kap içinde görülürse, mal elde edileceğine işarettir

MAĞARA
Rüyada mağara görmek insanın hoca, baba, üstad, hanım ve sanatçı gibi, sığınacağıkimsesine yorumlanır. Bazen mağara görmek, işlerini gizlemek arzusudur. Mağara boşta kalmış adam için vazife almaya ve sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Eğer rüya sahibi hasta veya hapis ise, bunların hepsinden kurtulur. Bazen de mağara görmek rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna ve hayrının çokluğuna yorulur. Mağara, gayret ve ihtimam göstermeye de yorumlanır. Aydınlık bir mağaraya girmek, sıkıntıdan sonra ferahlığı, emniyet ve selameti ifade eder.

MAĞAZA
Rüyada mağaza görmek, faydalı iş ve kazanca işarettir.

MAHALLE
Rüyada mahalle görmek, komşulardan biriyle aranızın açılmasını ifade eder.

MAHFİL
Rüyada cami ve mescitlerin üst katını görmek, isteklerin gerçekleşmesine ve saygıgörmeye yorulur.

MAHKEME
Rüyada hukuk işlerine bakan bir mahkeme görmek, hayır, kazanç ve berekettir. Ceza işlerine bakan bir mahkeme görmek, sıkıntı ve kederdir.

MAHKEME KATİBİ
Rüyada mahkeme katibi görmek, bir kimseye aniden hücum eden hilekar bir adama işarettir.

MAHMUZ
Rüyada mahmuz görmek şeref ve rütbedir. Ayağında mahmuz gören, şeref ve şana kavuşur. Mahmuzunun kırıldığını veya kaybolduğunu görenin şerefi ve şanı ortadan kalkar. Bazılarına göre; rüyada mahmuz görmek, acele bir iş yapmakla yorumlanır. Mahmuz birkaç şekilde yorumlanır. Demir madeninden yapılmış mahmuz görmek, kısa bir yolculuğa; gümüş veya altın gibi kıymetli bir madenden yapılmış ise, yapacağınız herhangi bir yolculukta veya işte tehlike olduğuna yorumlanır.

MAHSUL
Rüyada mahsulün çok olduğunu görmek, büyük kar ve kazançla yorumlanır. Mahsulün çok az olduğunu görmek, para kaybına uğrayacağınıza işarettir.

MAHZEN
Rüyada yer altında olan mahzeni görmek, hamile ve terbiye veren anaya yorumlanır. Çünkü çocuğun anasının karnındaki kuvvet ve rızkı, rüya sahibinin tükeninceye kadar yiyeceği mahzeninde saklı olan eşyası gibidir. Bundan dolayı rüyada mahzenin yıkıldığını veya tamamen kapanmış olduğunu gören kimsenin hasta anasıvarsa ölür. Veya o kimsenin yanında hamile bir kadın varsa doğurur. Rüyada mahzendeki yemeğin çöp veya toprak olduğunu görse hububat ve yiyeceklerin fiyatı düşer. Bu sebeple de onun mal ve sermayesi gider. Mahzenin yiyecek ve hububatlı dolu olduğunu gören kimse fakir ise, onun hanımı hamile kalır. Rüyada mahzende kapalı kalmak, fakirlik ve sıkıntı içinde yaşamaya işarettir.

MAİDE SURESİ
Rüyada Mâide Sûresinin okunduğunun görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Rüyanızda Mâide Sûresini okuduğunuzu veya okuyan bir başkasından dinlediğinizi görmeniz; milletiniz arasında sevginiz ve saygınlığınız olduğuna işaret eder. Kirmânî’nin yorumuna göre: O kimsenin çok mala ve berekete nail olacağına delalet eder. Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: O kimsenin dinin yönünün kuvvetli olduğuna ve muradına ereceğine yorumlanır. İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: O kimsenin duasının kabul edildiğine, kısmeti açık ve ömrünün uzun olduğuna işaretle tabir olunmaktadır.

MAKARA
Rüyada iplik sarılı makara görmek, hayırlı bir yolculuğa, işlerde kolaylığa ve gidişatın düzgün olmasına yorulur. İpleri çürük bir makara görmek, tasarladığınız seyahatin suya düşmesine işarettir. Kuya ve halat makarasıgörmek, zor işleri kolaylıkla çözmeyi ifade eder.

MAKARNA
Rüyada makarna yediğinizi görmek, tutumlu olmaya ve elinize geçecek paraya işaret eder. Birisine makarna vermek makarnayı verdiğiniz kimseye yardım etmeye veya ona bir menfaat sağlamaya yorulur. Rüyada makarna almak, yapmak veya pişirmek, hayırla yorumlanır. İşlerde bereket ve kazanç işaretidir. Önünüzde bir kap makarna olduğunu fakat bundan yemediğini görmek, işlerinizin iyi olduğuna fakat sizin bundan faydalanmadığınıza işarettir.

MAKAS
Rüyada elinde bir makas olduğunu gören kimsenin, çocuğu varsa, bir çocuğu daha olur. Erkek ve kız kardeşleri de çoğalır. Eğer bir binek hayvanı varsa, bir tanesine daha sahip olur. Ancak bur rüyayı gören bekarsa evlenir. Bir kimse rüyada gökten bir makas indiğini görse, o kimsenin ömrü nihayete erer. Bir kimse rüyada bir takım insanların makasla sakallarını veya elbiselerini kestiğini görse, o kimse o insanların gıybetini yapar veya onlara hiyanet eder. Makas ittifak halinde bulunan iki ortağa yorumlanır. Eliyle bir makasla saç veya yün kırktığını gören kimse, çokça mal yığar. Makas mal taksim eden bir kimsedir. Makasla bir şey kesen kimse işçiliği karşılığında bir şey alır. Rüyada elinde bir makas bulunduğunu gören kimse, bir düşmanlıktan dolay ı hakime ihtiyaç duyar. Bazıyorumcular da makas insanların arasınııslah eden bir kimsedir, dediler.

MAKAT
Rüyada makat görmek, işlerin artmasına ve malının çoğalmasına işaret eder. Makatta iyi ve kötü hal görmek bununla kıyaslanır. Kirmani’ye göre; makatında acı veren birşey görmek musibete yorumlanır. Makadını temiz görmek, iyi bir iş sahibi olup menfaat görmeye, bolluğa; makadının büyümüş olduğunu görmek, ticaretinin iyileşeceğine, karının artacağına; makadını küçülmüş görmek, geçim darlığına, ticaretinde azalma olacağına; makadında çıban ve yara görmek ve üzerine oturamamak, işinde ve vazifesinde sebat edememeye, memur ise işinden atılacağına, tüccar ise iflasa ve zarara yorumlanır. M akadınabir iğre veya diken battığını görenin kazancını kıskananlar olur. Çamurlu ve pis bir yere oturarak makadının bulaştığını görmek, ticaretinde veya işinde doğruluktan ayrılmaya delalet eder.

MAKBUZ
Rüyada makbuz yazdığınızı görmek, kimseye muhtaç olmadan yaşamanızı sürdürmeyi ifade eder.

MAKET
Rüyada bir bina veya başka bir şeyin maketini görmek, plan ve proje yapma ve bunlarıuygulama olanağını bulmaya işarettir. Rüyada bir projenizi daha verimli hale getirmek için maketini de yapmaya çalıştığınızı veya bir maket üzerinde inceleme yaptığınızı görmek, düşünmekte olduğunuz bir işin yapıldığı takdirde size çok fayda getireceğine ve mutlaka hayalinizi gerçekleştirmeniz gerektiğine işaret eder.

MAKİNA
Rüyada makina görmek, iyi günlerin yaklaştığına ve tedbirli olmaya işarettir. Herhangi bir makinanın çalıştığını görmek, hiçbir güçlükle karşılaşmadan işlerin yürütülmesine yorulur. İşleyen makinanın durduğunu veya kırıldığını görmek, iyi değildir.

MAKİNİST
Rüyada makinist görmek veya onunla konuşmak, yapmayı düşündüğünüz şeyler için önce insanlardan fikir alma huyunuzun olduğuna ve bundan dolayı da işlerinizde emsallerinizden daha başarılı olduğunuza işaret eder.

MAKYAJ
Rüyada makyaj yapmak, insanlarla bir arada olmayı sevdiğinize ve boş zamanlarınızıonlarla geçirmeye özen gösterdiğinize yorulur. Bazen de makyaj yapmak, üzüntü ve sıkıntıyı içine atmaya ve bundan da vazgeçmeye işarettir.

MAL
Rüyada mal görmek, yine mal ile yorumlanır. Mal görmek dost edinmeyi de ifade eder.

MALA
Rüyada duvar ustalarının kullandığı malayı görmek işleri düzene koymada mahir bir kimse olacağınıza ve insanlara faydalı olmaya işarettir.

MALUL
Rüyada bir malul kimse görmek veya sizin bir yerinizde bir sakatlık olduğunu görmeniz, yapmak istediklerinizin sakıncalı şeyler olduğuna dair bir uyarıdır. Bu düşüncenizi yerine getirdiğiniz taktirde mutlaka bir zarara uğrayacaksınız demektir.

MANASTIR
Rüyanızda bir manastır görmeniz; yalnızlık içinde ve sıkıntılarla dolu geçen hayatınızın, artık son bulacağına ve refahlı günlere kavuşacağınıza yorumlanır.

MANAV
Rüyada manav görmek, insanın gönlünü hoş edecek hal ve tavırlar almaya ve toplumla barışık olmaya işarettir.

MANDA
Rüyada manda görmek hayra yorulur. Bir mandaya bindiğinizi görmek, kuvvetli ve cesur bir kimseyle tanışmaya ve ondan yardım görmeye yorulur. Bir sürü mandanız olduğunu görmek, eğer layık iseniz inançlı ve cesur bir topluluğa liderlik etmeye; layık değilseniz, menfaat görecek bir iş yapmaya işarettir. Mandanın size doğru geldiğini görmek, uzakta bir yakınınız varsa gelmesine veya kuvvetli ve cesur bir kimsenin size meyletmesine işarettir. Bir mandayı kestiğinizi görmek, size çok faydası olan bir kimseyi gücendirmeye yorulur. Bir mandanın size saldırdığını görmek, hükümetle bir işiniz olacağını ve bundan görülecek bir zararı ifade eder. Bir mandanın size boynuzu ile vurduğunu görmek, ölüm tehlikesine işaret olarak yorumlanır. Rüyada manda eti yemek, menfaat ve kazançtır.

MANDAL
Rüyada mandal görmek, sağlam olması kaydıyla emniyetli ve güveni ifade eder. Kırık veya çürük mandal, sinirli ve şiddetli bir kimsenin size yönelmesine işarettir.

MANDALİNA
Rüyada mandalina görmek veya yemek, hafif atlatılacak hastalıktır.

MANDIRA
Rüyada mandıra görmek, bolluğa ve refaha işarettir. Rüyasında bir mandıra sahibi olduğunu görmek, çok büyük bir mirasa konacağına işarettir. Bir çiftlikte bulunup, mandıra hayvanlarının tümünü satın almak istediğini gören, beklemediği bir mevkiye ve büyük bir kısmete kavuşur.

MANEVRA
Rüyada askeri bir manevrada bulunmak, hayatınızda bazı değişiklikler yapacağınıza işarettir. Bir rivayete göre, manevra görmek, ev halkına verdiğiniz bir sözü yerine getiremeyeceğiniz için bazı mazeretler hazırlamak istediğinize de yorumlanır.

MANGAL
Rüyada görülen mangal, ele geçecek mal veya paradır. Rüyada herhangi bir şekilde mangal sahibi olmak, servet sahibi olmaya ve onu muhafaza etmeye yorulur. Mangalın kırıldığını veya kaybolduğunu görmek, bir zarara uğrayacağını ifade eder. Mangalınızı bir yerden bir başka yere naklettiğinizi görmek, geçim aracınızı veya mal ve paranızı diğer bir yere nakletmeye yorulur. Mangalınızısatmak veya vermek, iyi sayılmaz. Sizi zarara uğratacak bir iş yapmaya işarettir.

MANİKÜR
Rüyada ellerinize manikür yaptırdığınızı görmek, sıkıntılara boş vermeye veya yeni bir aşka işarettir.

MANKEN
Rüyada herhangi bir manken görmek, yeteneklerinize pek güvenmediğinizi ve onlarıyanlış yerlerde sergilediğinizi ifade eder.

MANOLYA
Rüyada manolya çiçeği görmek, büyük bir olgunlukla sevdiğinize gönlünüzü açmaya ve ondan kabul görmeye işaret olarak yorumlanır.

MANTAR
Rüyada yenilebilir, zehirsiz mantar görmek, mal, menfaat ve hayır ile yorumlanır. Zehirli mantar görmek, zarar ve ziyana işarettir. Mantar almak veya yemek, kolay fakat az bir kazanç elde etmeye işaret eder. Şişe ağızlarına konan mantar, yalan söz, asılsız haber veya hiledir.

MANTI
Rüyada mantı pişirdiğini ve yediğini gören, evli ise çocuklarından birisinin hastalığını işiterek üzülür. Bekar ise anlaştığı kadının kendisinden ayrılık haberini alır. Hasta ise hastalığı ağırlaşır. Borçlu ise alacaklılar tarafından malı haczedilir. Mahkemesi varsa mutlaka kaybeder.

MANZARA
Rüyada manzara görmek, tatil yapma veya seyahete çıkma isteğini ifade eder.

MARANGOZ
Rüyada marangoz görmek, halka yol gösteren bir kimseye işaret eder. Rüyada marangoz görmek, iki yüzlüleri susturmayı ifade eder.

MARAZ
Rüyada kendinizi marazlı ve hasta görmek, zevk ve sefaya işaret eder.

MAREŞAL
Rüyada mareşal rütbesinde bir asker görmek, devlet makamında bulunan bir işinizin olacağına veya büyük bir işe atanacağınıza, yahut mahkemede bulunan bir işinizin sonucunun lehinize olacağına delalet eder.

MARGARİN
Rüyada margarin görmek işinizde ve evinizde yaptığınız bazı harcamalardaki kısıntının, size fayda değil zarar getireceğine; bu planınızı daha uygun bir şekilde yürütmeniz gerektiğine işarettir.

MARKA
Rüyada herhangi bir eşyanıza bir marka vurduğunuzu veya iş yerinizdeki mallarınıza firmanıza ait bir marka bastırdığınızı veya kartvizitinde kullanmak üzere adınızın harflerini gösteren bir marka çizdirdiğinizi görmek, sizin biraz gösterişe düşkün olduğunuza işaret eder.

MARKET
Rüyada büyük bir marketten alış veriş yaptığınızı görmek, kısmet ve rızkınızın bol olduğuna işarettir. Bir ticarethane sahibi olarak bir markete mal sattığınızıve hesap için markete geldiğinizi görmek, evinizde veya iş yerinizde bazıdeğişiklikler yapacağına işarettir.

MARŞANDİZ
Rüyada marşandiz görmek, uzak bir ülkede bulunan yakınlarınızdan birinin memlekete döneceğine delalet eder. Marşandiz aynı zamanda müjdeli ve hayırlı bir haberle de yorumlanır.

MAROKEN KOLTUK
Rüyada bir takım maroken koltuk görmek ve üzerinde oturmak, terfiniz için başvurunuza olumlu cevap alacağınıza, bugünlerde başkaca teklifler alarak sizi çok sevindirecek konumlara geleceğinize, bu fırsatları değerlendirmek için iyi düşünmemiz gerekeceğine delalet eder.

MARTI
Rüyada martı görmek, güzel ve hayırlı haberdir. Rüyada martı görmek, zenginlik, göl, cömertlik, iyi bir kişi, bir rivayete göre, zengin ve güzel bir kadın, diğer bir rivayete göre de her ne surette olursa olsun hayır ve nimete delalet eder. Evine bir martı tutup getiren, zengin ve güzel bir kadınla, kadın ise bir erkekle evlenir. Birinin kendisine bir martı hediye ettiğini gören, o kimseden hayır ve menfaate nail olur. Martı eti haram mala, tüyü ve diğer parçaları az bir nimete işarettir. Bazılarına göre; rüyada martı görmek, daima bağırıp çağıran hiddetlenen, herkesi rahatsız eden bir kişiye işarettir.

MARUL
Rüyada marul görmek, sağlık ve sıhhattir.

MASA
Rüyada masa görmek, aile içindeki huzura işarettir. Üstü boş veya örtüsüz masa görmek, geçici bir süre için muhtaç olmaya yorulur. Masanın üzerinde yemek tabaklarıkonulmuş ise, zenginlik; yemek varsa, mutluluk işaretidir. Masa sabah kahvaltısı için hazırlanmış ise, neşeye; öğle yemeği için hazırlanmış ise, huzura; akşam yemeği için hazırlanmış ise, refaha yorulur.

MASAL
Rüyada masal anlattığınızı veya masal dinlediğinizi görmek, sizi dinlendirecek faydalıbir eğlenceye katılmaya işarettir.

MASKARA
Rüyada maskara görmek, halk arasında şeref ve itibarı olmayan bir kimse ile yorumlanır. Maskaralık yapmanın yorumu yine böyledir.

MASKE
Rüyada maske görmek, sizi sevdiğini tekrarlayan bazı arkadaşlarınızın gerçekte arkanızdan söylemedikleri söz kalmadığına ve sizin başarılarınızıçekemediklerine, bu bakımdan yüzünüze her güleni gerçek dost sanmamanız gerektiğine işarettir.

MASTİKA SAKIZI
Rüyada mastika sakızı çiğnediğinizi gören, kullanacağı bir ilaçtan fayda görür. Sakız çiğnediğini görmek, başkaları ile dedikodu yapmaya ve sonunda kavga edip ayrılmaya delalet eder. Bir rivayete göre, hakkında şikayet edilir. Yanında çok sakız olduğunu fakat bunları çiğnemediğini görmek, zahmetle mal elde edeceğine delildir. Mastika sakızı ile tütsü yapıldığını görmek, hükümet tarafından cezaya uğrayacağına işarettir.

MAŞA
Rüyada maşa, hükümetle halk arasında idarecilik ve devletin emirlerini bildiren kişi ile yorumlanır. Bazılarına göre; rüyada maşa görmek, büyük bir kimseden yardım göreceğine delalet eder. Maşa ile ateşi karıştırmak, işlerinin düzene girmesi için bazı makamlara başvurduğuna işarettir. Maşa ile oynarken elinin yandığınıgörmek, bazı kimselerden zarar göreceğine delildir.

MAŞRAPA
Rüyada maşrapa görmek, kadeh gibi yorumlanır. Bakırdan veya tenekeden veya diğer madenlerden olan maşrapalar o madenlerin ta’birlerine göre ayrı ayrıyorumlanır.

MATARA
Rüyada görülen madenden matara hizmetçi; topraktan matara metres, bir rivayete göre bütün mataralar mal ve nimet ile yorumlanır. Matara ağaçtan ise hileye ve kalıcı olmayan mal toplamaya delalet eder. Mataradan su içtiğini gören, bir kadından miras yer. Bir matara bulmak, almak veya biri tarafından hediye edilmek hayır ve berekete, bir rivayete göre evlenmeye işarettir.

MATEM (YAS)
Bir kimsenin rüyasında mateme bürünmüş insanlar görmesi; o kimsenin huzurlu ve neş’eli günlerin arifesinde bulunduğuna işaret eder.

MATKAP
Rüyada görülen matkap, çok hileli ve sert konuşan bir adamdır. Bazen ihtiyaçlarıgidermeye ve maksadlara yardım etmeye yorumlanır.

MAVNA
Rüyada mavna görmek, evinizi deniz aşırı bir yere taşıtacağınıza veya deniz aşırı bir yerden evinize eşya gireceğine işarettir.

MAYDANOZ
Maydanoz, ne suretle olursa olsun, hayra delalet eder. Eğer sararmış ve solmuş ise, sonu iyiliğe dönüşecek hafif bir hastalığa işarettir. Bir rivayete göre, yemek içinde pişmiş maydanoz görmek, sağlığa; hasta için şifaya; çiğ maydanoz yemek, eşinden hayır göreceğine işarettir.

MAYDANOZ TOHUMU
Rüyada maydanoz tohumu yemek, sağlığa ve iyiliğe işaret eder. Ebu Sait El- Vaiz’e göre; herhangi yenir bir şeyin tohumunu rüyada görmek, gerek meyve gerek sebze olsun eğer tatlılardan ise, hayır ve menfaate; acılardan ise ilaca ve bir rivayete göre de hastalığa; ekşilerden ise, rahatsızlığa; eğer yenilmez fakat ziraatte kullanılan cinslerden ise mal ve nimete; hem yenir, hem de faydalanır cinsten ise, hayır, menfaat, bereket ve kazanca delalet eder. Bazılarına göre, herhangi bir tohum görmek zorluk ve meşakkatle yorumlanır.

MAYIS BÖCEĞİ
Rüyada görülen mayıs böceği, gazaplı ve ailesini geçindirmede eli sıkı bir kimsedir. Rüyada görülen mayıs böceği, haram mal sahibi bir düşmandır. Mayıs böceği, insanlardan nefret eden bir kimseyle de ifade edilir.

MAYMUN
Rüyada maymun görmek, kendisinde her türlü ayıp bulunan bir adama işarettir. Rüyada bir maymuna bindiğini, onu dilediği gibi kullandığını gören kimse, düşmanınıkahreder. Bir kimse rüyada maymun etinden yediğini görse, o kimseyi şiddetli bir keder veya ölüme yaklaştıran bir hastalık tutar. Kendisine bir maymun bağışladığını gören kimse, aldığı bir emanete hiyanet eder. Rüyada bir maymunu omuzuna almış olduğunu gören kimse, bir evden hırsızlık yapar ve hırsızlıkla tanınır. Maymun, işlediği büyük bir günahtan dolayı nimeti elinden gitmiş bir adamdır. Maymun görmek, nimeti elinden alınmış fakir ve mahrum bir kimseye işarettir.

MAUN SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Mâûn Sûresini okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin namazı terk ettiğine, inancının zayıf olduğuna, dini ifsad eden kişilerle düşüp kalktığına, iyilik ve hayır yapmaktan daima uzak olduğuna işaret eder.

MAZI
Rüyada mazı görmek, büyüyen ve artan bir maldır.

MEARİC SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Meâric Sûresini okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah rızası için hayır işleyeceğine, fakirlere ve düşkünlere yardımda bulunacağına, ölüm korkusundan emin olacağına ve ömrü huzur içinde geçip çok oruç tutacağına delalet eder.

MECLİS
Vaaz ve nasihat vermeye ehil olmayan bir kimse, vaaz meclisinde olduğunu ve halka vaaz ettiğini görse, o kimsenin üzüntü ve keder içinde bulunduğuna ve ondan kurtulmak için de Allah (C.C.)’a dua ve niyaz etmesine yorumlanır. Söz meclisinde takvayla ilgili bir söz söyleyen ve sözünde de doğru olan kimse, üzüntüden kurtulur ve hastalığından iyileşir. Yahut borçtan kurtulur veya zalim kimselere galip gelir. Bir kimse rüyada alimlerin toplandığı bir meclisi görerek üst tarafında otursa ve kendisi o makama ehil olsa, o kimsenin ilim, fazilet ve fazlaca yüceliğine yorumlanır.

MED – CEZİR (GEL-GİT OLAYI)
Rüyanızda meddücezir olayını görmeniz; ekseriyetle keder, endişe ve üzüntüye delalet eder.

MEDDAH
Rüyada bir meddah seyretmek veya onunla konuşmak, sizi ev halkına öven yakınlarınız olduğuna veya iş yerinizdeki amirlerinizin sizden çok memnun olduklarına, öğrenci iseniz, öğretmenlerinizin hakkınızda iyi düşünceleri bulunduğuna işaret eder.

MEDİH
Bir dostu tarafından övülmek hayırdır. Onun tarafından bir faydaya erişeceğine işarettir. Eğer bir düşman tarafından methedilirse alay edildiğine işarettir. Bir rivayete göre, aralarındaki düşmanlık dostluğa dönüşür. İnsanın kendisini methetmesi günahtır. Tanınmayan bir gencin methedildiğini görmek, düşman tarafından kötülük görmeye; eğer öven kişi tanınmış biri ise büyüklüğe ulaşacağına; eğer tanınmamış biri ise iyi kalpliliğe delalet eder. Orta yaşlı birinin methetmesi fakirliktir.

Medine-i Münevvere
Hz. Peygamber (a.s.)’ın kabrinin bulunduğu Medine-i Münevvere’yi rüyada görmek her zaman için hayra vesiledir. Bir kimsenin rüyasında Medine-i Münevvere’nin kapılarının birisi önünde veya Hücre-i Saadet’in kapısı önünde durup tövbe ettiğini görmesi; o kimsenin tövbesinin kabul edileceğine delaletle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında Hz. Peygamber (a.s.)’in kabrinden nur çıktığını görmesi; o kimsenin dini yönden şerefinin artacağına, kişinin rüyasında Kabr-i Şerif ile Minber-i Şerif arasında bulunduğunu görmesi; 0 kimsenin cennet ehlinden olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında Kabr-i Şerifi kendi evinde görmesi; o kişinin Hz. Peygamber (a.s.)’in şefaatine nail olacağına, kişinin rüyada Hücre-i Şerifi süpürdüğünü görmesi; o kimsenin dünya ve âhirette mutlu olacağına, kişinin rüyasında Hücre-i Şerifi yıkadığını görmesi o kimsenin bütün dualarının kabul olacağına, kişinin rüyasında Hücre-i Saadet’e arkasını dönerek oturduğunu görmesi; o kimsenin sünneti terk ettiğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Medine-i Münevvere’ye doğru gittiğini görmesi; o kimsenin hidayete doğru yol aldığına, kişinin rüyasında haremin minberinde hutbe okuduğunu veya orada okunan hutbeyi dinlediğini görmesi; o kimsenin Hz. Peygamber (a.s.)’in sünnetlerine ve vasiyetlerine uyduğuna işaret eder. Rüyanızda haremde namaz kıldığınızı görmeniz; sevabınızın çokluğuna ve cennet kapılarının size açılacağına yorumlanır.

MEDRESE
Rüyada medrese (okul) görülmesi; o medresenin hocalarına, orada uyulması gereken nizam ve intizama veya medresenin banisine (yaptıranına) yorumlanır. Bazen de rüyada medrese görülmesi; bir kimsenin hanımına verdiği talaka (boşamaya) ve tekrar ona (hanımına) dönmeye, yani evliliği devam ettirmeye delaletle tabir olunur.

MEHTAP
Rüyada görülen mehtabın rengi parlak ve beyaz ise, kazanca işarettir. Rengi kırmızıise, gayrı meşru kazanca işarettir. Yeni ay, yeni bir kız veya erkek arkadaşedinmeye yorulur.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE
Bir kimsenin rüyada Medine-i Münevvere’yi görmesi ve oraya inmesi, din ve dünyaca hayır meydana gelmesine yorumlanır. Bazı yorumcular, Medine’yi görmek emniyet, mağfiret, rahmet, kurtuluş, üzüntüden kurtulmak ve güzel geçimden ibaret olmak üzere yedi şekilde yorumlanır, dediler.

MEKKE-İ MÜKERREME
Bir kimsenin rüyasında Mekke-i Mükerreme’yi görmesi; o kimsenin hacca gideceğine ve Mekke’yi ziyaret edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ziyaret maksadıyla değil ticâret amacıyla Mekke’ye gittiğini görmesi; o kimsenin dünya işlerine ve dünya malına karşı sevgisinin had safhada olduğuna, bir yoruma göre de o kimsenin rızkının artacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Mekke’de birtakım kötülüklerle uğraştığını görmesi; o kimsenin dini ve dünyevî birtakım zararlara maruz kalacağına işaret eder. İsmail el-Eş’as’ın yorumuna göre: Rüyanızda Mekke-i Mükerreme’yi görmeniz; sizin hayır ve nimet gördüğünüze ve malınızın da artacağına işaret eder. Rüyanızda Mekke’nin harap olduğunu görmeniz; sizin sıkıntıya maruz kalacağınıza, elinizde bulunan mal ve nimetin azalacağına yorumlanır. Hasta bir kimsenin rüyasında kendisini Mekke yolunda görmesi; o kimsenin hastalığının uzayacağına ve belki de öleceğine, bir kişinin rüyasında yaya olarak Mekke’ye gittiğini görmesi; o kimsenin dini yönden kuvvetli olduğuna ve rızkını biraz meşakkatle kazandığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Mekke’ye deve ile gittiğini görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerine kolay bir şekilde kavuşacağına, kişinin rüyasında birçok insanları hacca gitmek için aydınlattığını ve onlara haccın fazileti hakkında birtakım bilgiler verdiğini görmesi; o kişinin topluma hayrının ve iyiliğinin dokunacağına, kişinin rüyasında hacdan onduğunu görmesi; o kimsenin muradına ereceğine ve günahlarının af olacağına delalet eder.

MEKTEP
Rüyada mektep görmek, dar geçime, ailesinin nafakasının azlığına ve korkuya işarettir. Bazen de mektep yüksek bir mevkiye yorumlanır.

MEKTUP
Rüyada bir mektup yazıp da tamamladığını gören, başladığı işi bitirir ve dileği yerine gelir. Eğer mektubu bitirmez ve güçlük çekerse, işlerinde de zorluklarla karşılaşır. Kendisine bir mektep verildiğini gören, her türlü arzusuna kavuşur. Bir rivayete göre mektup görmek, hayırdır. Eğer zarfı kapalı ise gizli habere, açık ise herkesin bildiği bir habere, mühürlü ise haberin doğru olduğuna delalet eder. Kendisine bir şeyin verildiğini bildiren bir mektup aldığını görmek, eline mal geçeceğine işarettir. Büyük bir devlet memurundan gelen mektup, kendisinin yüksek bir makama çıkacağına, tüccar ise ticaretini büyüteceğine delalet eder. Mektup, sadece bir dostundan veya yakın bir akrabasından geliyor ve sadece hatır sorulmak izin yazılmış ise, büyük bir nimete delildir. Gurbette bulunan bir yakınından geliyorsa, ondan iyi bir haber alacağına işarettir. Bir yazı olmayan boş bir mektup aldığını görmek hayır değildir. Kendisine bir ölü tarafından mektup geldiğini görmek, sevinçli bir haber alacağına delalet eder. Ebu Sait El- Vaiz’e göre; rüyasında sağ elinde yazılı bir kağıt görmek, o senenin feyiz ve bereketine işarettir. Birine zarfın arkası mühürlü bir mektup gönderdiğini ve onun da almayıp geri çevirdiğini gören, işlerinde başarısızlığa uğrar, tüccar ise zarar eder. Sol elinde yazılı bir kağıt gören, yaptığı bir işten dolayı pişmanlık duyar. Bir rivayete göre, sol elinde yazılı bir kağıt görmek, zinadan doğan çocuğa veya haram paraya delalet eder. Rüyada aldığı bir mektup mühürlü ise, hakkın rızasına; altı mühürlü ve üstü antetli ise sevinçli bir haberdir. Bu mektubu açtığını gören, sıkıntıdan kurtulur. Üzerinde adres yazılı olduğu halde adına gelen mektubu açmayan, aksi ve yaramaz bir işle uğraşır. Üzeri mühürlü ve adres yazılı bir mektubu açıp okuduğunu gören, namusu ve sadakati ile tanınmış bir kimsedir.

MELEK
Bir kimsenin rüyada kendisine bir meleğin konuştuğunu veya ona bir şey verdiğini görmesi, o kimsenin kavuşacağı rütbesine veya dünyada sevince işarettir. Bir kimse rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocuklar müjdelediğini görse, o kimsenin alim ve salih bir çocuğu dünyaya gelir ve ona uyulur. Eğer meleklerden birini bir şehir veya bir köy içinde görse, orada alim ve zahid bir kimse ölür veya orada zulmen bir adam öldürülür. Rüyada ruhani melekleri gören kimse,şeref, izzet, bereket, ticaret ve insanlar arasında şöhrete erişir. Rüyada kendisinin bir melek suretine dönüştüğünü gören kimse, izzet ve şerefe erişir. Bir kimsenin meleği, çocuk görmesi, gelecek zamana, delikanlı görmesi şimdiki zamana ve ihtiyar görmesi, geçmiş zamana yorumlanır. Bir kimse meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve onun için mağfiret talebinde bulunduklarınıgörse, o kimsenin din ve gidişatı güzel, malı çok olur. Meleklerin kabristana indiklerinin görülmesi, orada salih bir kimsenin defnedilmesine yorumlanır. Bir kimse rüyada meleklerin kendisine selam verdiklerini görse, Allah (C.C.) o kimseye basiret ve anlayış ihsan eder. Ve onu güzel bir sonuca eriştirir.

MELEZ AT
Rüyada melez at, izzet ve şerefe yorumlanır. Çünkü melez at büyük kişilerin bindikleri bir hayvandır. Bazen melez at görmek, yüksek bir rütbeye ve maksada kavuşmaya veya asil bir çocuğa yorumlanır.

MEME
Rüyada görülen meme, rüya sahibinin zevcesine, kızına, memedeki güzellik ve çirkinlik de, onların güzellik ve çirkinliğine işarettir. İki memelerinde süt olduğunu gören erkek, fakir ise zengin ve ihtiyaçsız ve ömrü uzun olur. Memesinde süt gören erkek evli değilse evlenir ve bir çocuğu olur. Memelerinde süt gören gelin ise, gebeliği meydana çıkar ve vaktini tamamlayarak çocuğunu doğurur. Rüyayı gören bekar ve olgun bir kız ise evlenir. Bir kimse rüyada bildiği bir kadının memesini emdiğini görse ve o kadını da gerçekten tanımasa, uzun bir hastalığa yakalanmasına yorumlanır. Ancak o kimsenin hanımı hamile ise bir çocuğunun olacağına ve onu besleyip terbiye etmesine yorumlanır. Bu rüyayı bir kadın görse, bir kız çocuğu doğurur. Memelerinin bulunduğu halden büyük olduğunu gören kimse evlad ve eşyaya sahip olur. Rüyada memeler, kızlardır. Bundan dolayı memelerde meydana gelen hallerin yorumu, rüya sahibinin kızına aittir. İki memesi olduğu halde üçüncü bir memenin daha bittiğini gören kimsenin bir kızı daha olur. Memesinin birinin noksan olduğunu gören kimsenin kızının bir ölür. Memedeki süt, maldaki fazlalığa ve çocuğa işarettir. Bir kimse memesinden akan sütü başka bir insanın emdiğini görse, o kimse hapsedilir ve üzerine kapı kapatılır. Bu rüya, emen kimse için hayırlı olmadığı gibi her ikisi için de üzüntü ve zillettir. Bazı yorumcular, erkeğin memesinde süt olduğunu görmesi, bekar ise evlenmesine, fakir ise zengin olup sevinmesine, genç ise uzun ömürlü olmasına yorumlanır, demişlerdir.

MENDİL
Rüyada mendil görmek, yapmak istediğiniz bazı işlere engel olmak isteyenlerin bulunduğuna, bunların bu hareketlerini bildiğinize ve bunun için tedbirli olarak başka çareler bulduğunuza işarettir.

MENDİREK
Rüyanızda mendirek görmek, yapmak istediğiniz bazı işlere engel olmak isteyenlerin bulunduğuna, bunların bu hareketleri bildiğinize ve bunun için tedbirli olarak başka çareler bulduğunuza işarettir.

MENEKŞE
Menekşe, güzel bir kadındır. Menekşe ve ona benzer güzel kokulu şeyler, sebatı az olan bir hanıma veya ömrü kısa ya da hastalıklı bir çocuğa yorumlanır. Menekşeyi, gülden bir şey ile beraber görse, ülfet ve muhabbete işarettir.

MENGENE
Rüyada mengene görmek, geçim ve işle yorumlanır. Rüyada bir mengenesi olduğunu gören, çok kazanç elde etmek için çare düşünür ve sonunda bulur. Bazılarına göre mengene, işlerini iyi yürüten kimseye delalet eder.

MERCAN
Rüyada mercan görmek, çok mala yorumlanır. Mercan ve boncuktan boyun bağı Allah (C.C.)’ın yasakladığı şeye yorumlanır.

MERCAN KÖŞK ÇİÇEĞİ
Rüyada mercan köşk çiçeğini koklayan kimsenin, o sene içinde vücudu sıhhatli olur. Rüyada mercan köşk çiçeğini ektiğini gören kimsenin, zeki bir oğlu dünyaya gelir.

MERCİMEK
Rüyada mercimek görmek sağlığa, selamete ve kederden uzak kalmaya delildir. İster kuru, ister yaş olsun, mercimek yemek, korkudan uzak kalmaya işaret eder. Mercimek görmek çok iyidir. İbrahim aleyhisselamın yemek adeti olduğu için, çoğu yorumcular mercimeği övmüşlerdir. Kirmani’ye göre; rüyada mercimek yemek, özellikle kadınlar tarafından elde edilen mala delalet eder. Pişmemiş mercimek yemek sıkıntıdır. M ercimeği anbara koyup saklamak iyi değildir.

MERDANE
Rüyada bazı makinalarda ve ev hanımlarının hamur işlerinde kullandıkları merdane görmek, istikbali düşünmeden günlük hayatınızı yaşadığınızı, geleceğin neler getireceğini hesaba katmadığınızı gösterir.

MERDİVEN
Rüyada görülen ağaç merdiven, yolculuktan dolay ı sıkıntıya yorumlanır. Bazen de merdiven, işlerde selamete yorumlanır. Bazen ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kabul etmeyen kimseye nasihata ve kötülüklerden kaçınmayan kimseyi de, kötülükten kaçındırmaya yorumlanır. Bir kimse merdiveni yere düşmüş olarak görse, hasta ölür. Tekrar dikilmiş ve yerine konulmuş görse, hastalığından kurtulur. Merdiven üzüntülü kimse için selamettir. Yolculuğa ve ulu bir kimseye de yorumlanır. Bundan dolayı yeni bir merdivene çıktığını gören kimse, hayra, din ve dünyasında yüksekliğe kavuşur. Kendisinin bir demir merdivenden düştüğünü gören kimsenin dininde zayıflık meydana gelir ve bu halden döner. Eski bir merdivenden indiğini görse, ticareti çöküntüye uğrar. M erdiven kırılsa ve kendisi de üzerinde bulunsa düşmanına mağlup olur. Bir merdiven koyarak belli bir yere çıktığını gören kimse bulunduğunu gurur, korku ve helaktan kurtulur.

MERDİVEN BASAMAKLARI
Rüyada merdiven basamaklarını görmek, yücelmenin, dünya ve ahirete yönelmenin sebeplerine yorumlanır. Merdiven basamakları, süre vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yaklaşmaya; bazen de merdiven basamakları, yolcunun duraklarına veya zaman zaman konaklayacağı yerlere yorumlanır. Bir kimse bilinmeyen bir basamağa çıktığını görse, eğer sonuna gelmiş ve kendisi de hasta ise ölür. Yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığını gören kimse cennetin en yüksek derecesine ulaşır. Merdiven basamaklarından indiğini gören kimse yolcu ise yolculuktan döner. Reis ise reislikten ve işinden alınır. Rüyayı gören hasta ise ve merdivenden indiği yer de bilinen bir yer ise yahut ailesinin yanında ise yahut çok saman ve arpa olan ve dünyanın mallarına yorumlanan bir yer olursa, o kimse hastalığından iyileşir. Eğer basamaklar kerpiçten olursa rüya güzeldir. Kiremit ve tuğla gibi şeylerden olursa rüya çirkindir. Merdiven basamaklarına çıktığını gören kimse anlayış ve zekaya sahip olur. Bazıları da, merdiven basamağı ibadet eden zahid bir kimsedir. Bundan dolayı ibadet eden ve zahid bir kimseye yaklaştığını gören kimse, yüksekliğe, ibadete sahip olur dediler. Rüyada basamaklardan yukarıya çıkmak, azar azar kavuşulacak yükseklik ve cennetteki derecedir. Sayarak merdiven basamaklarına çıktığını gören kimse o basamakların say ısı kadar hayat sürer.

MERHEM
Rüyada yaranıza veya kanayan bir yerinize merhem sürdüğünüzü görmek zor bir durumda bulunduğunuz için bir dostunuzun veya yakınınızın size yardımda bulunmasınıisteyeceğinize delalet eder.

MERİH YILDIZI
Rüyada Merih yıldızını görmek, kötülüğe, sıkıntılara, korkulara ve kan dökülmesine yorumlanır. Merihin yukardan aşağı indiğini, uğursuz veya yanar vaziyette bulunduğunu görse, yangın çıkmasına, zulme, kapalışeylerin açılmasına, kadınları boşamaya ve evlerin yıkılmasına yorumlanır.

MERKEP
Danyal aleyhisselama göre; rüyada merkez görmek veya binmek yüksek bir mertebeye ulaşmaya; bu rüyada görülen iyi veya kötü herşey rüyanın şekline göre yorumlanır. rüyasında kendi malı olan bir merkebi görene hayır kapıları açılır, kederden ve sıkıntıdan kurtulur. Birçok merkep görenin malı ve rızkı artar. Rüyada merkep eti görmek, ticaretten bol kazanca ve çok mala delalet eder. Merkebini öldürüp etinden yediğini gören, malından dolayı kedere ve rızk darlığına düşer. Bir rivayete göre; haram mala işarettir. Merkebinin öldüğünü veo sırada merkebe binmiş olmadığını görmek, dar geçime ve halinin bozulmasına delalet eder. Merkepden düştüğünü görenin zararı olur. İş için merkepten indiğini ve sonra tekrar bindiğini görmek, işlerinin bozulmasına delalet eder. Bir merkep satın aldığını gören hayra erer. Merkebinin katır olduğunu gören, yolculuktan mal ve menfaat kazanır. Merkebinin at olduğunu görmek, hükümet tarafından hayır ve menfaat görmeye; merkebin kuş olduğunu görmek, ümit etmediği yerden bir menfaat görmeye, merkebin kedi olduğunu görmek, çalıntı mal yüzünden zarar göreceğine; merkebin çalındığını görmek, eşinden boşanacağına; merkebe ağır bir yük yükleyip üstüne bindiğini görmek, çok paraya ve zenginliğe; merkebin anırdığınıgörmek, fena habere delalet eder. Rüyasında bir merkebe bindiğini ve merkebin de anırdığını görenin, eşi ahlaksızlık ile tanınmış olup, kendisine ihanet eder. Merkebin yüksek bir yerden düştüğünü gören ölür. Bazılarına göre; rüyada merkep görmek, insanın himmeti ve çalışkanlığı ile yorumlanır. Semiz veya zayıf olması da zenginlik veya fakirlikle tabir olunur. Rüyasında kendisinin merkep olduğunu gören kuvvetli olur. Bir merkebi tutup evine götürdüğünü gören hayra ve mutluluğa erişir. Birçok merkepleri olduğunu görmek hayır ve mutluluğa işarettir.

MERKÜR
Bir kimsenin rüyada Merkürü görmesi, rüya sahibinin yazar, emri geçerli ve bakanlardan birisini görmesine yorumlanır. Bazen de bu rüya, üzüntü, keder ve savaşa yorumlanır.

MERMERCİ
Mermerciyi görmek, şeref, yücelik, dostluk ve muhabbete yorumlanır.

MERMER TAŞI
Rüyada görülen mermer taşı izzet ve yüksekliğe, mala, iyi geçinen karı kocaya yorumlanır. Bundan dolayı bir kimse rüyada yanında mermerden bir şey olduğunu görse, fakirlikten sonra zengin olur, yahut evlenir. Bazen de durumuna göre, yüksek bir mevkiye kavuşur. Fakat mermerden şadırvan, havuz, fıskiye, ağızlarından su akıtan aslan vesair yırtıcı hayvan ve eşik gibi imal olunanşeylerin hepsi ona sahip olan veya eline geçen ya da ondan tasarruf eden kimse için üzüntü, keder ve şiddetin gitmesine, ferah ve sevincin gelmesine, şerefli hanıma, güzel evlada, menfaate, yüksek meskene ve rızıklara yorumlanır. Mermer direk ve ayaklar ve temeller menfaat ve bolluğa, şöhretin yayılmasına, mermer köprüler ve güzel kadınlara ve rütbeli şahıslara yorumlanır.

MERSİN BALIĞI
Rüyada mersin balığı yemek, bereket ve bolluğa yorumlanır.

MERYEM (A.S)
Rüyada Hz. İsâ (a.s.)’ın annesi Hz. Meryem’in görülmesi; rüyanın görüldüğü mıntıkada büyük bir ibretin ortaya çıkacağına ve sabra yorumlanır.

MERYEM SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Meryem Sûresı’nı okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kışının eğer sıkıntıda ise bu sıkıntısından kurtulacağına, dolayısıyla feraha çıkacağına, eğer hasta ise; o kimsenin şifa bulup iyileşeceğine ve kıyamet gününde Allah’ın azabından da kurtulacağına işaretle tabir olunur.

MESANE HASTALIĞI
Rüyada kadın ve erkek cinsiyet aleti evlada ve torunlara, nesile, kudret ve kuvvete, mal ve rızka delalet ettiği için cinsiyet aletinde görülen hastalıklar da bunlara kıyasla yorumlanır. Rüyasında bel soğukluğuna tutulduğunu gören, acı ve sızı duymakta ise çocuklarından veya torunlarından birinin hastalığına, acıduymuyorsa, hastalığın çabucak geçeceğine delalet eder. Cinsiyet aletlerinden irin aktığını görmek malının ve rızkının azalacağına; bel soğukluğundan kurtulduğunu görmek keder ve sıkıntıdan kurtulacağına işarettir. Frengiye yakalandığını görmek, erkeklik kudretinin azalacağına; vücudunda frengi yaralarının çıktığını görmek çocuk veya torununun hasta olacağına; bu hastalıktan iyileşerek kurtulduğunu görmek merak ve endişeden kurtulacağına delalet eder.

MESCİD
Bir kimsenin rüyasında mescidlerden bir mescidi mamur görmesi; o kimsenin âlim veya vaiz birisi olup, onun yanında toplanılacağına ve hayırla onların aralarını bulacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mescidin yıkıldığını görmesi; orada büyük bir âlimin vefat edeceğine, kişinin rüyasında mescidin tavanının bozuk olduğunu görmesi; o kimsenin kötü bir iş yapacağına, kişinin rüyasında tanımadığı bir kimsenin namaz kıldığını görmesi; eğer mescidin imamı da hasta ise; öleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinin mescide dönüştüğünü görmesi; o kimsenin hayırlı ameller işlemeye ve ibâdetler yapmaya nail olacağına, kişinin rüyasında bir mescidin hamama dönüştüğünü görmesi; o kimsenin iffetli ve namuslu bir kimseyi fasıklıkla itham edeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında Allah rızası için bir cami veya mescid yaptığını görmesi; o kimse eğer devlet başkanı ise; hakkı yerine getirerek iyilikle emredip kötülükten nehyedeceğine, o kimse eğer âlim birisi ise; o kimsenin kitap yazarak halka faydalı olacağına ve halkta onun ilminden ve fetvalarından istifade edeceğine, o kimse eğer zengin ise zekâtını vereceğine eğer bekâr ise evleneceğine, eğer evli ise çocuğunun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında tanımadığı yeni bir mescidin içinde bulunduğunu görmesi; o kimsenin o yıl içinde hacca gideceğine veya dini yönden fakih (İslâm hukukunu bilen) birisi olacağına, kişinin rüyasında dükkanının mescide veya mescidin dükkana dönüştüğünü görmesi-bu kimsenin helalinden kazanca sahip olacağına işaret şeklinde yorumlanır.

MESCİD-İ AKSA
Rüyanızda Mescid-i Aksa’da namaz kıldığınızı görmeniz; sizin bir mirasa konacağınıza veya iyilik ve ihsan sahibi birisi olduğunuza, rüyanızda Mescid-i Aksa’da kıbleden başka yöne namaz kıldığınızı görmeniz; sizin hacca gideceğinize, rüyanızda kendinizi Beyt-i Mukaddes’te abdest aldığınızı görmeniz; elinize mal geçeceğine, rüyanızda oradan çıktığınızı görmeniz; sizin bir yolculuğa çıkacağınıza ve nezdinizde miras malı varsa elinizden çıkacağına işaret eder. Rüyanızda Mescid-i Aksa’da mum veya ışık yaktığınızı (günümüzde elektrik lambası olabilir) görmeniz; çocuklarınızın yüzünden başınızın derde gireceğine, eğer çocuğunuz adına yaptığınız adağınız varsa bunu yerine getirmeniz gerektiğine yorumlanır.

MEST
Rüyada mest görmek, hizmetçiye, mala ve kötü şeylerden korunmaya, silah da olursa düşmandan korunmaya yorumlanır. Sıkı mest giymek üzüntü ve sıkıntıya ve borç ile aranmaya yorumlanır. Bir kimse mestini çıkardığını görse ondan üzüntü ve sıkıntı gider. Bir kimse giyemediği halde mest görse, yabancı kavimlerden mala kavuşur. Rüyada yalın ayak mest giydiğini gören uzak yahut yakın bir yere yolculuk yapar. Ya da bir kızla evlenir. Eğer mest ayağı altından yırtılmışolursa, alacağı kadın dul olur. Mest bir kuyuya düşse yahut zayi olsa o kimse hanımını boşar. Mest hayvanlarla da yorumlanır. Mestte meydana gelen şey, hayvanında meydana gelir. Elinden mestinin birinin gittiğini görse, malının yarısı gider. İki mesti birden gitse malının hepsi gider. Ayağını meste soktuğunu gören kimse, bir kadınla cinsi münasebette bulunur. Bazıları da eski mest, borç ve hapistir, dediler.

MEŞAKKAT
Rüyada meşakkat hasta için ölüme, ailenin geçimini temin edenler için, zahmet ve sıkıntıya yorumlanır.

MEŞALE
Rüyada bir sahrada etrafı aydınlatan ve arkasından halkın yürüdüğü bir meşale görmek, halka faydalı bir kimseye, ilminden faydalanılan bir alime delalet eder.

MEŞALECİ
Rüyada meşaleciyi görmek, halkın kendisiyle hidayete erişebilecekleri bir kimseye yorumlanır. Meşaleciyi görmek, hayra, ilme ve nasibi az olmakla beraber kendisine söz ve işinde halkın müracaat ettiği bir kimseye yorumlanır.

MEŞGULİYET
Bir kimse rüyada kendi işinden başka bir işle meşgul olduğunu görse, eğer o yeni işonun idare ve geçimine kafi bir işse yorumu, rızkının yenilenmesine, zevceya, çocuk ve ibadete yorumlanır.

MEŞİN YATAK
Rüyada görülen meşin yatak, bir kadının hizmetçisine veya onun sırlarına vakıf olan ve onları halktan gizli tutan şerefli bir kimseye yorumlanır. Meşin yatak, zevceye yorumlanır. Bazen de meşin yatak, kişinin sırlarını söy lediği ana ve baba gibi kimseleridir.

MEŞRUBAT
Rüyada rengi sarı olan herhangi bir meşrubatı görmek, hastalığa yorumlanır. Gül suyu, bal ve sirkenin karıştırılmasıyla meydana gelen veya menekşeden yapılan bir nevi şerbeti içtiğini gören kimse hastalıktan uzak olur. Rüyada bir meşrubatıiğrenerek içmeye çalıştığını ve yutamadığını gören kimse, ehemmiyetsiz bir hastalığa yakalanır ve sonra iyileşir. Rüyada ishali kesmek için içilen şurup, cimriliğe ve sırları gizlemeye; mizacı yumuşatmak için içilen meşrubat da iyiliğe, cömertliğe, sırları açıklamaya ve israfa yorumlanır. Baş ağrısınıteskin için içilen şurup, düşman ve borçlulara, nazikane muamele etmeye ve güzel bir siyasetle anlaşmazlığı gidermeye yorumlanır. Harareti gidermek ve serinlik vermek için içilen şurubun yorumu da böyledir. Bir kimse rüyada tanımadığı bir meşrubatı içse, bilgisinin artmasına ve yaptığı adaklarında doğruluğuna yorumlanır, özellikle de meşrubat iyi kokulu olursa. Bir kimse rüyada, ölünün sağ adama tatlı ve güzel kokulu meşrubat verdiğini görse, rüya sahibinin iyilikle emredip kötülükten kaçınmasına ve ölünün de cennette olmasına yorumlanır. Bazen tanınmayan meşrubatın içilmesi, ehl-i hakkın ve inayet sahiplerinin içtikleri şeye yorumlanır.

MEYHANE
Rüyada meyhane görmek, zayıflıktan şenliğe, üzüntü ve kederin gitmesine yorumlanır. Meyhane, kendisinden cinayet ve had icap ettiren şeylerin bulunmasından ötürü, üzüntü, keder ve sıkıntıya yorumlanır.

MEYVE
Rüyada meyvenin tatlısı, rızık, menfaat ve faydalı ilme yorumlanır. Rüyada ekşi meyveyi yemesi, haram mala ve hastalığının artmasına yorumlanır. Olgunlaşmamışmeyveyi yemek veya ona malik olmak, borca, yabancı erkek ve kadınlara yahut onlardan dilsiz ve sağır olanlarına yorumlanır. Örtülü ve kapaklı bir şey içerisinde bulunan meyve güçlükle elde edilen rızka yorumlanır. Mevsimsiz meyve rızıktır. Mevsimsiz meyve yediğini görmek, kaçırdığı güzel bir şeye erişmeye, güç şeylerin kolaylaşmasına ve zamanının geçmesinden korktuğu bir şeyin hükmünü talep etmesine yorumlanır. Meyve, sahibi için hanımlara, evlada, paraya, mala, ticarete, yahut ilme, emlake, salih amele veya aile ve akrabaya, yahut sevince ve hastalıklardan şifaya yorumlanır. Bazen meyveler, onlardan yapılan şaraba yorumlanır. Meyveleri oturduğu yerde toplayan kimsenin eline zahmetsiz rızk geçer. Meyveler, mal ve şereftir. Bir kimseye yetişebildiği bir ağaçtan meyvesinden başka bir meyve topladığını görse, bir dostuna damat olmaya veya kendisinden çok hay ır ve sevinç göreceği bir ortağına yorumlanır.

MEYVE KURDU
Rüyada meyve kurdu görmek, azar azar hırsızlık yapan, rüya ve nifakını gizli tutan, ulu kimselerin mallarını çalan ve dış yönü ile güzel görünmesinden dolay ıitham edilmeyen hırsız bir adama yorumlanır.

MEZARCI
Rüyada görülen mezarcı müşkül ve zor işleri yapan ve ölümüne kadar da bundan rahatıolmayan bir kimsedir. Kuyuları ve dağları kazan kimse hilekar ve hilesinde akıllı ve ustaca hareket eden, kin ve düşmanlığını gizli tutan bir adamdır. Kazdığı şeyden ücret alırsa o kimse hile sahibi bir adamdır. Zira kazanmak hiledir. Mezar kazıcısını görmek, hapishane gardiyanına ve çirkin işleri gizlemeye yorumlanır.

MEZAT
Rüyada bir mezat dairesinde olduğunuzu ve satılan eşyaya pay sürdüğünüzü görmek, evinize yeni bazı eşyalar alacağınıza ve evinizin düzenini değiştireceğinize delalet eder. Mezatta bir eşya sattığınızı görmek, evinizden bir eşyanın çıkacağına işarettir.

MEZBAHA
Rüyada mezbaha görmekte hayır yoktur. Çünkü orada ölüm, kan ve pis koku vardır. Bazen mezbaha görmek, ihtiyaçları görmeye ve sevince yorumlanır. Bazen de zalim ve zina yapan kimselerin evlerine yorumlanır. Mezbaha zulüm, işkence ve hapishaneye yorumlanır. Bundan dolayı rüyada mezbahaya girdiğini gören kimse, hapsolunmaktan veya polisin huzuruna çıkmaktan sakınsın.

MEZGİT BALIĞI
Rüyada mezgit balığı yemek, hayırla yorumlanır. Mezgüt büyük bir kısmettir. Mezgiti kızartıp sofraya getirdiğinizi görmek, giriştiğiniz paralı bir işte çok kazançlı çıkacağınıza, evinize bolluk ve bereket geleceğine işarettir.

MIKNATIS
Rüyada mıknatıs görmek huysuz ve soysuz fakat zengin bir kimse ile; birçok mıknatıs görmek, nereden bulunduğu bilinmeyen bir malla yorumlanır. Birçok mıknatıslarıolduğunu görenin haramdan eline mal geçer.

MIZRAK
Rüyada görülen mızrakla beraber silah veya demir bulunursa, saltanat ve kuvvete yorumlanır. Eğer silah ve demir yoksa kuvvetli ve sert bir çocuğa veya faydalıbir ticaret yahut menfaatli bir kazanca yorumlanır. Eğer mızrağı gören fakir ise, zengin olur. Eğer zengin ise, mal ve zenginliği artar.

MIZRAKÇI
Rüyada mızrakçıyı görmek, harp ve düşmanlığa veya tartışmaya yorumlanır. Mızrakçıyıgörmek, ırz ve namus hakkında kötü söylemeye, haram kazanca yorumlanır. Eğer rüya sahibinin birisi ile düşmanlığı varsa ona galip gelir. Mızrakçı, şair, katip, kardeşlerine yardımcı, arkadaşlarına iyilik eden kimseye yorumlanır.

MIZRAKLA VURMAK
Rüyada mızrakla vurmak, baş gösterecek belaya karşı mal ve askerler ile karşı koymaya, bazen de bu rüya hayır sahipleri ile alay etmeye yorumlanır. Bir kimse rüyada mızrak, kılıç, değnek veya bastonla bir adama vurduğunu görse, vuran kimse vurulan kimseyi kötüler, vurulan kimse de haksızdır.

MİDE
Rüyada görülen mide, ömür ve rızıktır. Bir kimsenin rüyada midesini kuvvetli ve sağlam görmesi, o kimse hakkında hayra ve uzun bir hayata yorumlanır. M idenin boşolması hayır, rahat ve hastalıklardan kurtulmaya yorumlanır. Midesini büyümüşgörmek rızkının bollaşacağına; küçülmüş görmek ise bunun aksine yorumlanır. Mideyi şiş ve hastalıklı görmek, bir zorluğa uğrayacağına; bir rivayete göre de, evladından ötürü üzüleceğine; birine bir mide verdiğini görmek, tamahkarlıktan vazgeçeceğine; birinin kendisine bir mide verdiğini görmek, o kişiden yardım göreceğine delalet eder.

MİDYE
Rüyada denizden midye çıkardığınızı görmek, kısmete işarettir. Rüyanızda midye yediğinizi görmek, boğazınıza düşkünlüğü oburluk derecesine vardığınıza delalet eder. Midye dolması veya midye kızartması yahut midye pilavı yediğinizi görmeniz zevk sahibi olduğunuza işarettir.

MİĞFER
Rüyada miğfer görmek, düşmandan emin olmaya mala, hanıma ve işsiz kimse için işe ve yolculuğa yorumlanır. Miğfer, onu giyen kimseyi koruyan önemli birine işaret eder. Demir miğfer bekar adam için kudretli bir kimsenin evinden bir eş ve düşman için heybet ve büyüklüktür. Rüyada görülen miğfer değerli ise, bu rüya zengin ve güzel bir kadını ifade eder.

MİHRAP
Rüyada görülen mihrap, imama veya bir öndere yorumlanır. Bir kimsenin rüyada mihrapta namaz kıldığını görmesi, o kimse için müjdedir. Eğer rüyayı gören kadın ise, erkek bir çocuk doğurur. Rüyada bir imamın mihrapta namaz kıldığını gören kimse, imamın yaptığı şeye uyar. Bir kimsenin rüyada vaktin dışında mihrapta namaz kıldığını görmesi, o kimsenin kendisinden sonra evlat ve torunlarının erişecekleri hayra ve rütbeye yorumlanır. Kıbleden başka tarafa dönmüşmihraplar söz ve amelde doğru yoldan dönmeye yorumlanır. Bazen de mihrap, helal rızka ve saliha bir hanıma yorumlanır.

MİKAİL (A.S.)
Rüyada Mikail (A.S.)’ı görmek, dindar bir kimse için dünya ve ahirette amacına kavuşmaya yorumlanır. Rüyada Mikail (A.S.)’ı gören kimse dindar değilse, kötülüklerden sakınsın. Bir kimse rüyada Mikail (A.S.)’ı bir şehirde veya bir köyde görse, o şehir veya köy halkının bütününün arazisine yağmur yağar ve onların rızk ve yiyecekleri bollaşır ve ucuzlaşır. Eğer Mikail (A.S.) rüya sahibiyle rüyada konuşsa veya ona bir şey verse rüya sahibi nimete, sevince erişir ve cennete girer. Mikail (A.S.)’ı görmek, rızka ve ucuzluğa, bereketlerin istenilen şekilde meydana çıkmasına, ziraatın büyümesine ve yağmurların çokluğuna yorumlanır. Bazen Mikail (A.S)’ı görmek, kıtlığa ve susuzluğa yorumlanır. Bazen de Mikail (A.S.)’ı görmek çocuk doğurmayan kadının hamile kalmasına ve güç şeyleri kolaylaştırma yorumlanır.

MİKROP
Rüyada mikrop kaparak hastalandığınızı görmek, yapmakta olduğunuz işleri bozmak isteyenlerin aleyhinizde çalıştıklarına delalet eder.

MİLYONER
Rüyada milyoner veya milyarder olduğunu görmek, sizin pey hayalperest olduğunuza delalet eder. Bir milyarderle veya milyonerle iş yapmak için bir anlaşma yaptığınızı görmek, yakında bir işe girişeceğinize veya işiniz varsa mevkiinizin büyüyeceğine delalet eder.

MİMOZA
Rüyada mimoza çiçeği görmek, bir topluluğa girip orada dikkati üzerine çekeceğine, tanıdığı fakat o zamana kadar konuşmadığı bir gençle anlaşıp evleneceğine işarettir.

MİNARE
Minare görmek, insanların arasın bulmaya ve halkı dince iyi olan şeylere davet eden bir kimseye yorumlanır. Rüyada minarenin yıkıldığını görmek, o kimsenin öleceğine ve şöhretinin unutulmasına veya o semt halkının perişanlığına ve durumlarının değişmesine yorumlanır. Rüyada ağaçtan yap ılmış bir minareye çıktığını ve orada ezan okuduğunu gören kimse, yükselir. Minarede Allah (C.C.)’ı tesbih ettiğini gören kimse, şöhrete ve dünyada yüceliğe erişir.

MİNBER
Dinde yüce makama işaret eder. Bir kimse rüyada bir minber üzerinde olduğunu ve iyiliğe dair söz söylediğini görse ve kendisi de minbere çıkmaya ve orada hitap etmeye ehil ve muktedir ise o kimse iyi adam olarak bir nimet ve devlete erişir. Eğer minbere çıkmaya orada hatiplik yapmaya ehil ve muktedir değilse, o kimse hayırla şöhrete erişir. Minber, önderliğe ve düşmanları yenmeye yorumlanır. Bazen de minber üzerinde olan kimsenin arzu ettiği hanıma, eğer böyle bir arzusu yoksa, onun rezillikle şöhret bulmasına yorumlanır.

MİNDER
Rüyada minder görmek, rahat bir hayat geçireceğinize işarettir. Köşe minderinde yaslanarak oturduğunuzu görmek, sizi daima koruyan bir yakınınız olduğuna ve onun desteğine daima muhtaç olduğunuza delalet eder.

MİNYATÜR
Rüyada minyatür bir resim görmek, rüyayı görenin gereğinden fazla duygulu bir kişi olduğuna yorumlanır.

MİRAS
Rüyanızda bir akrabanızdan büyük bir mirasa konduğunuzu ve elinize çok para ve mal geçtiğini görmek, yakında hafif bir kaza atlatacağınıza işarettir. Başka bir yakınınızın mirasa konduğunu görmek, uzakta bulunan bir akrabanızdan kötü bir haber alacağınıza delalet eder.

MİSAFİR
Rüyada gelen misafir erkek bir çocukla müjdedir. Evinde hamile bulunmayan bir kimsenin rüyada misafir görmesi, çok yakında kavuşacağı rızka yorumlanır. Misafire yapılan ikram, iyiliklerinizin karşılığını görmeyi ifade eder.

MİSAFİRHANE
Rüyada görülen misafirhane, nöbet beklemeye, Allah yolunda cihada, nefsini namaz ve ibadet için adamaya ve evlenmekten kaçınmaya yorumlanır. Bazen de açlığa ve nefsini şehvetten alıkoymaya yorumlanır.

MİSK
Rüyada görülen misk, gizlice sadakaya ve çocuğu sırtına almaya yorumlanır. Bazen ölüde görülen misk, onun cennette olduğuna yorumlanır. Bazen misk, ticaretçiler için karlı ve faydalı bir ticarete yorumlanır. Rüyada amber ve öd ağacı gibi miski ateş üzerine koyan kimse, dininde günah olan bir şey yapar. Veya fesatlık uğrunda mal ve şöhretini kaybeder. Misk mala yorumlanır. Çünkü altından daha pahalıdır. Misk, onu koklayan veya ona malik olan kimse için güzel geçime ve hayra yorumlanır. Misk itham altında bulundurulan kimsenin beraat etmesine yorumlanır. Güzel kokulu şeylerden karanfil ve güzel kokulu cevizler gibi siyah olan her şey, iftihar etmeye ve sevince yorumlanır.

MİSVAK
Bir kimsenin rüyasında misvak kullandığını görmesi; o kimsenin misvakı kullandığı nispette Hz. Peygamber (a.s.)’ın sünnetine bağlı kalacağına, yakınlarına iyilik edeceğine, onların külfet ve meşakkatlerine katlanacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında ağzına misvak koyduğunu görmesi; o kimsenin sünnete uyacağına, kişinin rüyasında dişlerini misvakla temizlerken kanadığını görmesi; o kimsenin günahlarından kurtulacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında misvak kullandığını görmesi; o kimsenin kendisini Allah’a yaklaştıracak ameller işleyeceğine yorumlanır.

MİTİNG
Rüyada miting görmek, çok karışık bir iş içinde bulunduğunuza, işlerinizin düzgün bir hale girmesi için sabırlı olmanız gerekeceğine işarettir.

MİZAN
Rüyasında mahşerde mizanın kurulmuş olduğunu görmek, adaletin yürürlüğüne ve zulmün kalkacağına delalet eder. Amelinin mizana konulduğunu ve iyiliğinin günahlarından ağır geldiğini gören dünya ve ahirette iyi yolda olur. Mizanda halkın birer birer günah ve sevaplarının tartıldığını görmek, halk arasında bir takım sırlarının açıklanacağına, meydana çıkacağına; mahşerde mizanın kurulmakta olduğunu görmek, halkın adaletle yönetileceğine; mizanda hayır gözünün günah gözünden daha ağır gelmesi, rüya sahibinin iyi haline ve feraha ereceğine; günah gözünün ağır gelmesi bunun aksine yani rüya sahibinin zahmete ve meşakkate uğray acağına yorumlanır.

MUCİZE
Bir kimsenin rüyasında birtakım mucizeler görmesi; o kimsenin yapmayı planladığı her işinde başarı sağlayacağına ve bundan dolayı da geleceğinin parlak olacağına, gelecekte çok zengin olup, mal varlığının çok artacağına yorumlanır.

MUHAFIZ
Rüyada muhafız görmek, güven duymaya, namaza, şeytandan korunmak için verilen gizli sadakaya yorumlanır. Bazen de muhafız görmek, köpeğe yorumlanır.

MUHAFIZ BÖLÜĞÜ
Rüyada muhafız bölüğünü görmek, yolculuğa, kara ve denizde harekete, hastalıklardan kurtulmaya yorumlanır.

MUHAMMED (S .A.V.)
Sahih bir hadiste Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur. “Her kim beni rüyasında görürse o, gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytan bana benzer bir surete giremez”. Rüyada Hz. Muhammed (S.A.V.)’ı gören kimsenin daima durumu iyi ve gönlü şen olur. Eğer o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur veya hapis ise hapislikten kurtulur. Rüyasında Resul-i Ekrem (S.A.V.)’in kendisi ile ilgilendiğini veya bir şey öğrettiğini yahut namazında veyahut tarikatında ona uyduğunu yahut Resulullah (S.A.V.)’ın güzel bir şey yedirdiğini veya layık bir hırka ve elbise giydiğini ya da ona hayırlıdua ettiğini gören kimse, ya mülk sahibi olur ya da adil, iyilikle emreden ve kötülükten alıkoyan bir kişi olur. Eğer rüyayı gören alim ise, bildiği şeyle amel eder. Eğer abid birisi ise keramet ehlinin makamına erişir. Günahkar ise, tövbe eder. Kafir ise doğru yolu bulur. Rüyada Hz. Peygamberi görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru olmaya ve vaadinde durmaya yorumlanır. Bazen de rüya sahibi ailesi ve akrabaları arasında onların hiçbirisinin yetişemediği bir makama kavuşur. Eğer rüya sahibi yolculuk yapıyorsa ve halk da çokça susamışsa, yağmurun yağmasına yorumlanır. Çünkü su bulunmayan yerde, Hz. Peygamberin mübarek parmakları arasından su aktı. Hz. Peygamberi görmek, bolluk ve ucuzluğa ve hatırlarına gelmeyecek bir şekilde hayır ve berekete yorumlanır. Bir kadın rüyada Hz. Peygameri görse, o kadın büyük bir rütbeye, iyi bir şöhrete iffet ve emaneti korumaya sahip olur. Rüyada Hz. Peygamberi görmek, eziyet ve cezaya sabretmeye yorumlanır. Hz. Peygamberi gören kimse hasta ise, Allah (C.C.) onaşifa verir. Eğer hac etmemiş bir kimse ise, Beytullah’ı tavaf eder. Eğer muharip olan bir kimse görürse, Allah (C.C.) o kimseye yardım eder. Eğer bela içinde bulunan bir kimse görse, Allah (C.C.) o belayı ondan defeder. Hz. Peygamberin vefat ettiğini görmek, kendi neslinden şerefli bir kimsenin vefatına yorumlanır. Eğer Hz.Peygamberin bir yerde cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur. Kabrini ziyaret ettiğini gören kimse, büyük bir mala erişir. Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin, kendisine dünya malından ve yiyecek ve içecek birşey verdiğini görse, verilen şeyin şerefi nisbetince o kimsenin erişeceği bir hayra yorumlanır. Hz. Peygamberi harap bir yerde görürse, o yer Hz. Resulullah (S.A.V.)’ın bereketiyle tamir edilir. Bir kimse Hz. Muhammed (S.A.V.)’in bir yerde ezan okuduğunu görse o yerde ucuzluk, bolluk çok olur. Eğer Hz. Muhammed (S.A.V.)’in bir yerde namaza durup namaz kıldığını görse, Müslümanların dağınıkşekilde işlerinin toplanmasına yorumlanır. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in haddinden fazla güzel olduğunu görmek bu rüya sahibinin çokça dindar olmasına yorumlanır. Rüyada Resulullah (S.A.V.)’in sakal-ışeriflerinin siyah olduğunu ve beyazlık bulunmadığını gören kimse, sevinç ve büyük bir ucuzluğa kavuşur. Rüyada Resulullah (S.A.V.) sakalına aklık karıştığını görse, o kimsenin kuvvetli oluşuna ve düşmanına galip gelmesine yorumlanır. Bir kimse Hz. Peygamberi başve sakalını taradığı halde görse, rüya sahibinin üzüntü ve kederinin gitmesine yorumlanır. Resul-i Ekrem (S.A.V.)’i kendi mescit veya harem-i saadette veya maruf mekanında gören kimse, kuvvet, izzet ve yüceliğe erişir. Rüyada Resulullah (S.A.V.)’in kabrini gören kimse, zengin olur, hapisse kurtulur. Bir kimse rüyada kendisini Hz. Peygamberin arkası sıra yürüdüğünü görse, o kimse sünnete uyar. Bir kimse rüyada kendisinin yaptığı işlere Hz. Peygamberin baktığını görse, bunun yorumu Hz. Peygamberin o kimseye hanımının haklarına riayet etmesine emrettiğine yorumlanır. Bir kimsenin Muhammed (S.A.V.)’in mestlerini giydiğini görmesi, Hz. Peygamberin o kimseye Allah (C.C.) yolunda cihat yapması için emrettiğine yorumlanır. Peygamberimizin hutbe okuduğunu gören kimse, iyilikle emir ve kötülükten alıkoyar. Bir kimse Hz. Peygamberi uzun boylu bir delikanlı suretinde görse, insanlar içinde çıkacak fitne ve katle yorumlanır. Resul-i Ekremi yaşlı bir şekilde görse, insanların afiyette olmalarına yorumlanır. Hz. Peygamberin beyaz tenli olduğunu gören kimse, Allah (C.C.)(a tövbe eder. Güzel amel yapar ve yolunu düzeltir. Bir kimse rüyada Hz. peygamberin kendisine kızdığını veya kendisiyle mücadele ettiğini veya sesini onun sesinden daha fazla yükselttiğini görse, bu rüya o kimsenin meydana getireceği bir kötülükle yorumlanır. Hz. Peygamberi öptüğünü gören kimse, Hz. Peygamberden rivayet edilen şeyde sebat etsin.

MUHAMMED SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Muhammed Sûresi’ni okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin daime Allah’ın yardımıyla düşmanlarına üstün geleceğine, her zaman Allah’ın koruması altında olup, düşmanlarının şerrinden uzak kalacağına ve yüksek mertebelere ereceğine işaret şeklinde tabir olunur.

MUHTAÇLARA İYİLİK YAPMAK
Rüyada muhtaçlara iyilikte bulunmak, düşmanını kahretmeye ve Allah (C.C.)’ın gazabınısöndürmeye yorumlanır. Çünkü, gizlice verilen sadaka Rabb’ın gazabını söndürür.

MUM
İbn-i Sirin’e göre; mum, şeref ve mevkiye işarettir. Evinde yanmakta olan mum gören, devlet ve nimete erer. Evinde bir mum yanıp odanın her yanının ışıklandırdığınıgörmek, o yıl büyük bir nimetin geleceğine ve ticaretinin fazlalaşacağına delalet eder. Bir rivayete göre, rüya sahibinin kendisine bağlı bir ailesi ve çoluk çocuğu olur. Birinin elinden yanmakta olan bir mum aldığını gören, o kimsenin yüzünden bir büyük işe girer ve mevki sahibi olur. Elinde yanmakta olan mumun söndüğünü görenin eşi vefat eder. Eğer evli değilse hali vakti kötüleşir. Elinde yanan bir mum olduğunu ve onu birinin söndürdüğünü gören, içinde bulunduğu nimetten dolay ı biri tarafından kıskanılır. Elindeki yanan mumun ışığının azaldığını görmek, nimet eksikliğine işarettir. Elinden yanmamışbir mum olduğunu gören az bir nimet ve devlete erer. Elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmek, eğer evli ise, bir oğlu olacağına; bekar ise evlenmeye veya bir hizmetçi almaya, eğer gurbette kimsesi varsa selametle döneceğine delalet eder. Bir yerde birçok mumların yanmakta olduğunu görmek o yer devlet başkanının adaletine, hakimlerin insaflı kimseler olduklarına, halkın bolluk içinde bulunduklarına işarettir. Bir mescit veya medresede bir çok mumların yandığını görmek, o yer halkının ilim, ibadet ve bilgi edinmekte meşgul olduklarına delildir. Ebu Sait El-Vaiz’e göre; yanmakta olan mum, cömert bir evletla yorumlanır.

MUMCU
Rüyada mumcuyu görmek, ferahlık ve sevince; hastalar için de ölüme yorumlanır. Bazen mumcuyu görmek, hidayet ve ilme, bazen de hastalığa, malın eksilmesine, bereketin gitmesine ve ağlamaya yorumlanır.

MUSA (A.S)
Bir kimsenin rüyasında Musa (a.s.)’ı görmesi; Allah Teâlâ’nın o kimsenin vasıtasıyla zalim birisini helak edeceğine ve ondan sonra da o kimsenin izzet ve şerefe nail olacağına, kişinin rüyasında Musa (a.s.)’ı görmesi; haklı kişilerin kuvvetli olacağına, sapık ve zalimlerin de zelil ve hakir olacaklarına işaret eder. Düşmanı olan bir devlet başkanının rüyasında kendisinin Musa’nın suretine girdiğini ve onun elbiselerinden bir elbise giydiğini görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine ve arzusunun tahakkuk edeceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Musa (a.s.)’ı görmesi; o kimsenin bir işinde mağlup olacağına, yakınları tarafından üzüntüye maruz kalacağına, sonunda da muzaffer olacağına işaret eder.Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında Musa (a.s.)’ı görmesi; o kimsenin bir deniz yolculuğu yapacağına ve sonunun da ticâretle noktalanacağına yorumlanır.

MUSAFAHA (TOKALAŞMAK)
Rüyada musafaha yapmak, faydaya, alış veriş yapmaya ve hayır tarafını tutmaya yorumlanır.

MUSALAHA (BARIŞ YAPMA)
Rüyada yapılan barış, düşmanlık ve mücadeleye yorumlanır. Bundan dolayı rüyada düşmanıyla musalaha yaptığını gören kimse, düşmanıyla iyice düşman olmasına yorumlanır.

MUSALLA
Rüyada bayram namazı kılınan yeri görmek, ferahlığa, sevince, üzüntü ve kederin gitmesine, geçimin genişliğine, hastaların iyileşmesine, hapisten çıkmaya, cumaya ve onu bezenerek ve temiz bir şekilde yerine getirmeye yorumlanır. Rüyada ölülerin konduğu musallayı görmek, üzüntü, keder, sıkıntılara, mamur yerlerin harap olmasına, kadınları boşamaya ve uzak yerlere yolculuk etmeye yorumlanır.

MUSHAF-I ŞERİF
Rüyada Mushaf-ı Şerifin görülmesi ilim ve hikmetle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Kur’an-ı Kerîm’i okuduğunu görmesi; o kimsenin ilmi ve adaleti toplum içinde yayılacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir Mushaf satın aldığını görmesi; o kişinin din uğruna malını harcayacağına, kişinin rüyasında mushafı tahrif ettiğini (içindeki yazıları değiştirdiğini) görmesi; o kimsenin dine birtakım fesadlar karıştıracağına ve aklının noksanlığına, kişinin rüyasında mushaf sattığını (bu işin ticaretini yapanlar hariç) görmesi; o kimsenin ilim sahibi olmaktan yoksun olacağına yorumlanır. Kirmânî’nîn yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında mushafı açarak bir minber üzerine koyduğunu görmesi; o kimsenin bir topluluğun başına reis olacağına, kişinin rüyasında mushafın yapraklarını yediğini görmesi; o kimsenin çok Kur’an okuyacağına ve Kur’an’ı kolaylıkla ezberleyeceğine işaret eder. Rüyanızda mushafın yapraklarını yırtıp kopardığınızı görmeniz; namaz kılmaya öyle pek önem vermediğinize, rüyanızda mushafı dilinizle yalayıp yazılarını bozduğunuzu görmeniz; sizin büyük bir günaha girdiğinize, rüyanızda mushafı okuduğunuzu görmeniz; kimsenin yardımı olmadan bir işe gireceğinize delalet eder. Rüyanızda bir mushafı açıp yapraklarında yazı bulunmadığını görmeniz; sizin hayırsız birisi olduğunuza işaret eder. Câbîru’l-Mağribî’nin yorumuna göre: Rüyanızda mushafı öptüğünüzü görmeniz; sizin hayırlı bir işi başaracağınıza, rüyanızda mushafın yazılarını bir toprak üzerine yazdığınızı veya mushafı çıplak olarak yüzünden okuduğunuzu görmeniz; Kur’an okuyarak geçiminizi temin ettiğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında mushafa dayandığını veya başının altına koyduğunu görmesi; o kimsenin Kur’an’ı ezberleyerek hafız olacağına, kişinin rüyasında mushafı boynuna astığını görmesi; o kimsenin büyük bir devlet adamı olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında mushafın yazılarını kullanılan bir eşya üzerine yazdığını görmesi; o kimsenin mushafı yanlış olarak tefsir edeceğine, kışının rüyasında mushafın kendisi ile konuştuğunu görmesi o kimsenin hayırlara kavuşacağına işaret eder. Memur veya işçi olan bir kimsenin rüyasında mushafın elinden düştüğünü veya alındığını görmesi; işine son verileceğine işaret eder.

MUSLUK
Rüyada açık musluk görmek, zengin olmaya; kapalı musluk ise darlığa işarettir.

MUŞMULA
Rüyada muşmula görmek, kısa sürecek bir sevinçtir.

MUTAFFİFİN SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Mutaffîfın Sûresi’ni okuduğunu veya okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah’tan korkup doğru yolda yürüdüğüne, güvenilir bir kişi olduğuna, kendisine verilen emanete ihanet etmediğine ve hiç bir kişinin hakkına tecavüzde bulunmadığına işaret eder.

MUTFAK
Rüyada mutfak görmek, bolluğa yorulur. Kendisini evinizin mutfağında görmek, bekar iseniz evlenmeye işarettir.

MUZ
Rüyada görülen muz, saklı olan mala, ana karnında bulunan çocuğa, kabir yahut hapiste bulunan insana, geçmiş haberleri veya ilmi ihtiva eden kitaba yorumlanır.

MÜCADELE SURESİ
Nafi ve İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Mücâdele Sûresi’ni okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin eşiyle, kız kardeşiyle veya komşularıyla geçinemediğine, herkesle dini hususlarda tartışmaya girdiğine ve onlara doğru yolu gösterdiğine işaretle yorumlanır.

MÜCELLİT
Rüyada mücellit görmek, sır saklamaya yorulur.

MÜDDESSİR SURESİ
Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Müddessir Sûresini okuması veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin iyi işlerle uğraşacağına ve herhangi bir kimseye de fenalığı dokunmayacağına, sözünün güzel ve kendisinin ahlâklı olacağına işaretle tabir olunur.

MÜEZZİN
Bir kimsenin rüyasında bir cami veya mescidin müezzinini görmesi; dini görev ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisinin müezzin olduğunu görmesi; o kimsenin dinine bağlı birisi olduğuna ve herkesi de aydınlattığına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında müezzin olarak minareye çıktığını görmesi; o kimsenin hayra uğrayacağına, rüyasında müezzin olarak minareden indiğini veya düştüğünü görmesi; o kimsenin şerre maruz kalacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir mescid veya camiye kayyum olduğunu görmesi; o kimsenin dini inanç yönünden iyiliğine İslâm’a hizmete, hayır ve menfaate yorumlanır.

MÜHENDİS
Rüyada mühendis görmek, mamur bir şeyin harap olmasına, harap olan bir şeyin de mamur olmasına yorumlanır. Rüyada mühendis olduğunu gören kimsenin, ömrü uzun olur.

MÜHÜRLEMEK
Rüyada mühürle, kulakları, gözleri, ağızları yahut kalpleri mühürlemek, Allah’ın (C.C.) ona gazap etmesine yorumlanır. Mal veya zirai ürünlere mühür vurmak ise her bakımdan hayırlıdır.

MÜHÜR
Bir kimsenin rüyasında bir evrakı mühürlediğini veya mühürlü bir belgeyi görmesi; o kimsenin kendisine verilen bir sözün mutlaka yerine getirileceğine veyahut onun başkasına vermiş olduğu bir sözü yerine getirmesi lazım geldiğine, kişinin rüyasında kendisine bir mühür verildiğini ve bununla bir evrakı mühürlemesi istendiğini görmesi; o kimsenin bir memuriyete tayin edileceğine, eğer tüccarsa malının artacağına eğer bekâr ise evleneceğine işaretle tabir olunur. Rüyanızda mührünüzün kaybolduğunu görmeniz; işlerinizde birtakım zorlukların olacağına, rüyanızda mührünüz cebinizde olmasına rağmen kaybolduğunu zannederek aradığınızı görmeniz; sizin büyük bir derde maruz kalacağınıza fakat sonra da kurtulacağınıza delalet eder. Rüyanızda mührünüzün kırılıp düştüğünü görmeniz; itibarınızın kalmadığına ve dostlarınızın sizi terk ettiğine, rüyanızda birisi için çamur üzerine mühür bastırıldığını görmeniz; şeref ve itibarınızın artacağına yorumlanır.

MÜHÜR VE YÜZÜK
Rüyada görülen mühür, emin olmak, eş ve çocuktur. Hanımı hamile olan bir kimse rüyada altından bir mühür görse, erkek bir çocuğu olur. Yüzüğünün taşının düştüğünü gören kimsenin çocuğu ölür yahut malından bir şeyi kaybeder. Yüzüğün kırılması,hanımının boşanmasına yorumlanır. Yüzük, bir ev veya bir hayvanı satın almaya yorumlanır. Demirden bir yüzük taktığını gören kimse, zorluk ve meşakkatten sonra hayra kavuşur. Yüzük altından ve kaşı da varsa bu rüya iyi ve hoştur. Yüzüğün kaşı olmazsa, kendisinde menfaati olmayan işlere yorumlanır. Yüzüğün kaşı çocuktur. Eğer kaş mücevherden olursa yorum makam ve para ile saltanat ve devlete, çok mala, şöhrete, izzet ve şerefe yorumlanır. Kaşın yeşil yakuttan olduğunu gören kimsenin, mümin, alim, zeki ve anlayışlı bir çocuğu dünyaya gelir. Bir kadına rüyada yüzük verilse, o kadın evlenir. Evli ise doğurur. Kadının rüyada gördüğü altından yüzük, eğer kocayla yorumlanırsa, kocasından ferahlık ve sevinç görür. Eğer çocuğa yorumlanırsa, o çocuk aziz ve şerefli olur.

MÜLK SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Mülk (Tebâreke) Sûresi’ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; ö kimsemi Allah’ın izniyle kabir azabından kurtulacağına, sonunun iyi olacağına, can verirken azap çekmeyeceğine, hayır ve berekete kavuşacağınıza halk içinde itibarının bulunacağına ve âhirette günahlarının bağışlanacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Müminun Sûresi’ni baştan sona kadar okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin mü’minler arasında büyük bir mevkisinin bulunduğuna, öldüğü zaman Allah’ın lutfuna mazhar olacağına ve kıyamet gününde mü’minlerle beraber haşrolacağına yorumlanır.

MÜMTEHİNE SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Mümtehine Sûresini baştan sona kadar okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin aşk ve sevgiye kapılarak ölüme kadar sürükleneceğine, son günlerinde günahlarından tevbe edeceğine ve doğru yolu seçeceğine, Allah tarafından imtihan edilerek günahlarının affedileceğine ve neticede her türlü kötülüklerden kurtulacağına işaretle tabir olunur.

MÜNAFİKUN SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Münafîkûn Sûresinin tamamını okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin münafıklara meyledeceğine, eğer dinine bağlı birisi ise; münafıklarla çatışacağına, sonra yine dine karşı kayıtsız kalacağına, yoldan çıkacağına ve sonradan hak yolu bulup kendisini kandıranların elinden kurtulacağına yorumlanır.

MÜNECCİM
Rüyada müneccim görmek, ileri gelenlerle sohbet etmeye ve onların sır ve durumlarınıbilmeye yorumlanır. Bazen de müneccim görmek, sırları anlamaya, çok konuşmaya, doğru ve yanlış söz ve olayları nakletmeye yorumlanır. Bazen de müneccim görmek, üzüntü ve sıkıntıya, sıkıntılı bulunan kimsenin de sıkıntıdan kurtulmasına yorumlanır. Bazen müneccim görmek, bekar olan kimsenin evlenmesine, karı koca arasındaki ayrılığa, hastaların ölmesine ve hamile olan kadının doğum yaparak kurtulmasına yorumlanır.

MÜREBBİYE
Rüyada mürebbiye, dürüst çalışmaya yorumlanır. İşlerinizde doğrulukla ve gayretle çalışmanız için tavsiyelerde bulunan büyüklerinize baş eğerek, onların nasihatlarını açık kulakla dinlemeniz, bu rüyanın size anlatmak istediği gerçeklerdir.

MÜREKKEP
Rüyada mürekkep görmek, yardım ve destek görmeye, şeref ve iyilikle yükselmeye yorumlanır.

MÜREKKEPÇİ
Rüyada mürekkepçiyi görmek, yüksekliğe, rütbeye, ihtiyaçları temin etmey e, ilme ve fazilete yorumlanır.

MÜRSELAT SURESİ
İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Mürselât Sûresinin tamamını okuduğunu veya okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin yalan söylemeye tövbe edeceğine, batılı terk edeceğine, din yolunda giderek herkese kendisini sevdireceğine, bol rızka ve rahmete kavuşacağına ve âhirette bütün korkulardan emin olacağına işaret eder.

MÜSLÜMAN OLMAK
İnsanın rüyada Müslüman olması, dinde doğruluğuna yorulur. Allah’a ortak koşan kimsenin Müslüman olduğunu ve kıbleye karşı namaz kıldığını veya Allah’a şükrettiğini görmesi, o kimsenin doğru yolu bulmasına işaret eder.

MÜŞTERİ
Müşteri görmek, muhtaç bir kimsedir. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir şey satın aldığını veya sattığını görse, o kimsenin muhtaç olmasına yorumlanır.

MÜTEAHHİT
Rüyada bir müteahhitle konuşup bir iş hususunda anlaştığınızı görmek, bu günlerde yapacağınız bütün işlerin imkanlarınız içinde olabileceğine, daha büyük işler peşinde koşmanız gerektiğine delalet eder.

MÜVEZZİ
Rüyada mektup ve gazete dağıtan bir müvezzi olduğunuzu ve boynunuzda çanta, kapı-kapıdolaştığınızı görmek, bir takım işlerinizi nasıl yapacağınızı bilemediğiniz için, sizden tecrübeli kimselerden akıl danışmak ihtiyacı duyduğunuza ve bu yüzden bazı kimselerin fikirlerine başvurduğunuza işarettir.

MÜZE
Rüyada bir müzede bulunduğunuzu ve eski tabloları ve diğer eski şey leri incelediğinizi görmek, tarih sevginize işarettir.

MÜZİSYEN
Rüyanızda bir konservatuarda veya bir eğlence yerinde bir müzisyenle tanışmak, seyahat yapmak veya bir turistik yere giderek dinlenmek istediğinize işarettir.

MÜZZEMMİL SURESİ
İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Müzzemmil Sûresini okuduğunu veya okuyan bir başkasından dinlediğini görmesi; o kimsenin geceleri namaz kılmayı sevdiğine, zikirle meşgul olduğuna, Kur’an’ı çok okuduğuna ve darlığa düşse de sonunda bu sıkıntıdan da kurtulacağına dalaletle tabir olunmaktadır.

 

RÜYA TABİRİ – M

Bu yazıyı okudunuz mu?

şifalı bitki, ot, sebze ve meyveler

ŞİFALI BİTKİLER – Z

ŞİFALI BİTKİLER – Z “Z” ZAKKUM Zakkum (ağu ağacı) : Zakkumgiller familyasından; Akdeniz sahilleri boyunca ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir