Anasayfa / DAHA FAZLA / RÜYA TABİRİ – O,Ö
imanilmihali.com
rüya tabirleri, rüya yorumları, dini rüya tabirleri

RÜYA TABİRİ – O,Ö

RÜYA TABİRİ – O,Ö

“O,Ö”

OBA
Rüyanızda bir oba görmeniz sonsuz bir sevince delalet eder. Yeşillikler içinde kurulan bir obayı görmek sevinç ve mutluluğa işarettir.

OBJEKTİF
Rüyada bir fotoğraf makinesi objektifi görmek, nazar değmesi ile yorumlanır. Objektifi rüyasında gören nazarlanacak demektir. Bütün hasetçi gözlerin üzerinde olduğuna işarettir.

OBUR
Rüyada obur bir kimseyi görmek veya onun durumuna düşmek, günah ve kötülük yapmaya yorumlanır. Hasta bir kimsenin obur kimseyi görmesi, afiyet ve selamete ermesine yorumlanır.

OCAK
Rüyada ocak görmek, mal ile yorumlanır. Ocağın önünde yalnız başına oturduğunuzu görmek, bir işte zarara uğramaya yorulur. Sevdiğiniz kimseler ile beraber ocak başında oturduğunuzu görmek, hileli işlere bulaşmaya işarettir. Bazıyorumculara göre, rüyada ocak görmek erkek için karıya ve kadın için de erkeğe yorulur. Rüyada ocak yaptığınızı veya yaktığınızı görmek, eşinizle mutlu olacağınıza işarettir. Bir ocağın yıkıldığını veya söndüğünü görmek, evin bereketinin kalmamasına yorulur. Ocak bazen de ev ve aile halkı ile tabir olunur. Ocağını sönmüş gören bir aile faciası ile karşı karşıya gelebilir. Ocağın yanık ve alevinin harlı olması aile mutluluğuna delildir. Kirmani’ye göre; ocak rüyada eştir. Ocak kireçten ise eşi kibirli bir ailenin kızıdır. Ağaçtan ise dedi-koducu bir ailedendir. Eğer altın ve gümüş gibi kıy metli bir madenden ise şerefli bir ailedendir. Eğer tuğla ve taştan ise, fakir ve ahlaklıbir ailenin kızıdır.

OCAKÇI
Rüyada bir vapur ocakçısı görmek, çalıştığı yerdeki patronlarının kendisi ile yakından ilgilendiklerine işarettir. Ocakçının ocağa kömür veya odun attığını görmek, patronlarınca işini beğenildiğine ve ücretine zam yapılacağına delalet eder. Bu rüyayı gören kadın ise, kocasının kendisini sevip takdir ettiğine yorumlanır.

OCAK IZGARASI
Rüyada ocak ızgarası görmek, geçim bolluğuna işarettir. Izgarada bir şey kızarttığınızı görmeniz, geçiminizin bol ve bereketli olacağına delalet eder.

ODA
Rüyada oda, oda kadın ile yorumlanır. Ağaçlar ve direkler üzerinde bir oda gören, iyi kalpli bir kadınla evlenir. Yeni bir odaya girdiğini gören, tanımadığı bir kadınla evlenir, malı ve mülkü artar. Kireç ile badanalanmış ve sahibini tanımadığı bir odaya giren yakında ölür. Kaçıp bir odaya girdiğini ve kapısınıkapadığını, odanın diğer odalar arasında bulunduğunu gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur. Hasta ise iyileşir. Orasının yıkıldığını gören, eğer oda eski ise, eline mal geçer. Diğer birinin odasının yıkıldığını gören, o adamın eliyle para kazanır. Üzerine odanın çöktüğünü gören zengin olur. Yeni bir odada bulunduğunu gören mülk sahibi olur. Eğer oda gümüşten yapılmış ise günahlarına tövbe eder. Odası olduğundan daha büyük ise nimete, mala ve rızka kavuşur. Odasının daraldığını gören, fakir düşer. Odasını diğer adalardan daha büyük ve farklıgörmek iyi değildir. Odasına su serptiğini gören, zahmet ve güçlüğe uğrayacak bir işe başlar. Oda içinde su serpmek hayır değildir. Bir odada olup dışarıçıkması engellenen hayra, bir odada işkence edildiğini görmek, hayır ve nimete, yahut bir rivayete göre ölüme delalet eder. Çünkü o oda onun mezarıdır. Bazıları,oda bir erkeğin sevdiği kadındır, derler. Tanımadığı bir odanın üstüne çıktığını gören, eğer oda yeni ise, bakire; eğer eski ise, dul bir kadınla evlenir. Bir odayı arkasına yüklenmiş gören fakir bir kadın alır. Rüyada oda görmek türlü türlü tabir olunur. Eş, çok hasta, iyileşme, ölüm, yolculuk, hizmetçi, bunların hepsi görülen rüyaya göre tabir edilmelidir. Evinde kendisi için bir yeni oda yaptığını gören, evlenir. Hasta ise iyileşir. Evinde başka bir hasta varsa şifa bulur. Büyük ve güzel bir odaya girmek, bir bakire ile evlenmeye veya bir güzel hizmetçi kız almaya işarettir. Kendisini diğer odalardan ayrı yeni ve çamurla sıvalı bir odada gören ve o sırada şerre delalet eden bir söz işiten kimse ölür. Kapısı sıkı sıkıya kilitli odada hapsedildiğini görmek, hayır ve sağlıktır. Odayı arkasına yüklenip götürdüğünü gören, eşinin bütün geçimini sağlar. Bu rüyayı kadın görürse, kocasını iyi besler. Odasını altından yapılmış görmek, evinde yangın çıkmasına işarettir. Küçük ve dar bir odadan çıktığını görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya, tavanı olmayıp oradan gökyüzünün göründüğünü görmek, evinde evlenecek bir kadının bulunduğuna; geniş,sıvalı ve temiz bir oda, namuslu bir kadına; eski ve sıvaları dökülmüş bir oda ahlaksız bir kadına; altında bir bodrum olan oda bekar bir adama; demirden oda, karısının kendisi ile beraber uzun müddet yaşayacağına; karanlık oda, ahlakıbozuk bir kadına; rüya sahibi kadın ise, bir kocaya delalet eder. İçindeki adamlar ve eşya ile birlikte bir odanın yürüyüp gitmesi o mahalle halkının bir felakete uğrayacaklarına, ıslak ve çamurlu bir odaya girmek, bir kadın yüzünden kedere ve sıkıntıya uğrayacağına; bir mahallede kendisi için bir oda yaptığınıveya satın aldığını görmek, o yerde evleneceğine; bir kadın yüzünden işinin açılacağına işarettir. Bir odayı yeniden döşeyip süslendiğini gören, büyük bir kedere uğrar. Odayı boyamak ve süslemek, evde kavga ve münakaşaya delalet eder. Odasının karanlık olduğunu gören, faydası olmayan uzun bir yolculuğa çıkar.

ODACI
Rüyada odacı ile konuştuğunuzu görmek, devlet dairelerinde herhangi bir işinizin yolunda gideceğine delalet eder.

ODUN
Rüyada odun görmek, koğuculuğa yorumlanır. Bir kimse yakmak için bir yere birkaç odun konulduğunu görse, o yerde katı ve yaramaz bir söz söylenir ve söz artar. Rüyada odunla ateş yakanlardan herkes, birisini hakime şikayet eder. Bazen de odun yüklenen kimse halkın ırz ve namusu hakkında kötü söz söyler. Yanında odun olduğunu görmek, rızka, ihtiyaçlarını gidermeye, mirasa yahut vakıf malına yorumlanır. Eğer o odun kesilip kırılmaya muhtaç ise, güçlük ve şer ile elde edilecek rızka yorumlanır. Eğer odun kesilmeye ve kırılmaya muhtaç değilse güç olan işlerin kolaylaşmasına yorumlanır. Bazen de, odun ahmaklığa yahut cimrilik yapmaya yorumlanır. Zira, cimri ve dengesiz kimse hakkında “filan odundur” denilmesi atasözlerindendir. Bir kucak odun, cinsi muhtelif olan maldır. İşsiz adan kendisiyle beraber bir kucak odun görse, kadri yüce birisinin hizmetinde bulunur. Hasta için rüyada odun biriktirmek, tedavi olmaya ve hastalığından kurtulmasına yorumlanır. Bir kimsenin rüyada ateşe odun koyması, Rabb’ine yaklaşmasına yahut bir küçüğü terbiye ediciye teslimine, yahut bir borçluyu hakime teslim etmesine, yahut bir hastayı doktora götürmesine yorumlanır. Eğer odunu ateşle alevlendirmiş görse, kurbanı kabul olur, borçlusuna galip gelerek ondan intikamını alır.

ODUNCU
Rüyada oduncuyu görmek, miraslara yorumlanır. Zira oduncu hayatı terkedip yere düşen ağaçlardan tasarruf eder. Bazen de oduncuyu görmek, ticaret ve kazanca yorumlanır. Bazen de oduncuyu görmek, söz götürüp getirmeye ve günaha yorumlanır.

ODUN KÜREK
Rüyada odun kürek görmek, bekar için sırları ve malı muhafaza edemeyen bir zevceye yorumlanır. Bazen odun kürek üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine, borçlarıödemeye yorumlanır. Bazen de odun kürek, kendisinden herkesin yardım istediği güvenilir bir adamdır. Bir kimse rüyada kendi elinde bir odun kürek olduğunu görse, her hayır, fazilet ve meziyet o kimse tarafına meyleder. Çünkü kürek toprağı ve diğer şeyleri bir yere toplar.

OĞLAK
Rüyada oğlak, çocuktur. Bir oğlağa sahip olduğunu görenin bir çocuğu olur. Yemek için oğlağı boğazladığını gören kimse çocuğu yüzünden mala kavuşur, yahut eline cüzi bir mal geçer. Oğlak veya bir kuzu boğazladığını veya onlara bindiğini gören kimse çocuklarla oynar ve eğlenir. Oğlak eti yediğini gören, bir çocuktan az bir mal elde eder.

OĞLAN ÇOCUĞU
Bir kimsenin rüyasında bir oğlan çocuğu görmesi; o kimsenin bir kaç erkek çocuğu olacağına işaret eder. Rüyada oğlan çocuğu görmek bir yoruma göre de sıkıntı ile yorumlanır. Çünkü bir kimsenin çocuklarının sayısının fazla olması; o kimsenin masrafının artacağı anlamına gelir, dolayısıyla sıkıntıdır. Bir başka tabire göre bir kimsenin rüyasında bir oğlu olduğunu görmesi; o kimsenin evine yeni kısmetin geleceğine yorumlanır. Çünkü rüyada oğul görülmesi; bereket ve bolluğa yorumlanır.

OK
Bir kadın rüyada içine ok ve yay konulan okdanın içinde başı aşağı dönmüş bir oku görse, kocası kendisinden döner. Rüyada görülen ok, düşmana galip gelip zafer kazanmaya da yorumlanır. Bazı yorumcular, bir kimse rüyada kendi elinde bir ok olduğunu görse, o kimse bir memuriyete, kuvvet ve mala kavuşur, dediler. Elinden çıkan okun kırılması, rüya sahibinin görevlerini yerine getirmekten aciz kalmasına yorumlanır. Bir kimse rüyada kendisinin attığı okun hedefe isabet etmediğini görse, o kimse maksadına kavuşmak için birisini gönderir fakat bunu elde edemez. Ok atarak hedefe isabet ettirdiğini gören kimse eğer çocuk arzu ediyorsa, doğacak çocuk erkek olur.

OKÇU
Rüyada okçuyu görmek, halka gammazlık ile emreden bir casusa yorumlanır. Okçuyu görmek, sefere, üzüntüye, şiddete, harbe ve şeriata göre mal taksim etmeye yorumlanır.

OKLAVA
Rüyada oklava görmek, yolculuğa yorumlanır. Uzun oklava uzun sürecek seyahate, kısa oklava da kısa sürecek bir geziye işarettir.

OKSİJEN TÜPÜ
Rüyada oksijen tüpü görmek, çok sinirli ve hırçın bir gün geçireceğinize, hiçbir sebep olmadan bazı kimselerle manasız şekilde tartışacağınıza, bu olayın da sizi çok üzeceğine, bu yüzden bu haftanızın berbat bir şeklide geçeceğine delalet eder.

OKŞAMAK
Rüyasında eşini okşayarak bundan tad aldığını görmek, onu sevdiğine, eğer bundan zevk almazsa, aralarında soğukluk olacağına delalet eder. Kendine helal olmayan bir kadını okşadığını gören, kötü ve mekruh bir şey yapmış olur. Sevdiği bir adamıokşadığını gören, onu tecrübe eder. Rüyasında birini okşayarak şehvet duymak, muradının olacağına işarettir. İbn-i Sirin (ra) ile diğer bazı yorumculara göre; el ile okşamak okşanılan okşayandan hayır ve menfaat görmesine işarettir.

OKUL
Rüyada okul görmek bilgi ile yorumlanır. Bir okulda okuduğunu görmek, yakında başlayacağı yeni bir iş için gerekli bilgiyi almaya çalıştığına işarettir. Okulda sınıf arkadaşları arasında ders çalıştığını görmek işinde başarılıolacağına ve halkın takdirini kazanacağına delalet eder.

OKUMAK
Rüyada kitap, gazete ve dergi okuduğunu görmek, sevinecek haberler alacağına işaret eder. Büyük boy kitap veya ansiklopedi okuduğunu görmek, akıllılığa ve bilgiye; el yazma kitap okumak ise, uzak bir akrabadan kalacak büyük çapta bir mirasa yorumlanır.

OKUYUCU
Rüyada kabir üzerine okuyan birisini görmek, öğüt kabul etmeyen kimseye öğüt vermeye yorumlanır. Önemli işlerde okuyucu görmek, izzet, yücelik ve güzel şöhrete yorumlanır. Kitap okuyucunu görmek, ferahlamaya veya kitabın yorumladığıkimseyi sevmeye yorumlanır. Okuyucu görmek, daima bilgi almak isteyen bir kimse ile yorumlanır. Bir kitaplıktan kitap alarak okuduğunuzu görmek, dünyada yenişeyler öğrenmek hevesinde olduğunuza delalet eder. Bir kütüphanede kitap okuyan kimseleri görmek, bazı işleriniz hakkında başkalarından fikir almak gereğini duyduğunuza delildir.

OLTA
Rüyada olta görmek, hileye yorumlanır. Kendileriyle av avlanan bütün aletlerin yorumları da böyledir. Bazılarına göre rüyada olta görmek, iş hayatında büyük bir fırsatın yakalanacağına işarettir. Rüyada olta ile balık tuttuğunuzu görmek veya bir olta satın almak, size bağlı olan bir kimseye karşı haksızlık yapacağınıza fakat sonradan bunu fark ederek üzülüp pişman olacağınıza ve onun gönlünü almaya çalışacağınıza işarettir.

OLUK
Rüyada oluk görmek, bazı zamanlarda iyilik sahibi bir kimseye yorumlanır. Bir kimse rüyada bir takım olukların yağmursuz bir havada aktığını görse, fitnelere yorumlanır. Bazen de oluklar ferahlığa, üzüntü ve kederden kurtulmaya yorumlanır. Bazen oluklar, kendisine güvenilen şeyde ihanet etmeyerek herkese hakkını veren emin bir kimseye yorumlanır. Yağmur yağmadığı halde oluktan su aktığını görmek, arkanızdan birçok dedikoduların yapıldığına; yağmurlu günlerde oluktan su aktığını görmek ise, o yere feyiz ve bereketin geleceğine işarettir. Oluktan su yerine kan aktığını görmek, hayatınızda bazı fırtınalı anlar geçireceğinize; yakınlarınızdan biri hakkında kötü sözler duyacağınıza delalet eder. Oluklardan çamurlu sular aktığını görmek, mutlu bir hayata kavuşacağınıza; çamurlu ve bulanık suların aktığını görmek ise felaketli günler yaşanacağına delildir.

OMUZ
Rüyada görülen omuz, kişinin dostu ve ortağı yahut hizmetçisi ya da onun yerine geçen bir kimsesi veyahut da onun vakarlı, temkinli oluşu ve güzelliğidir. Omuz, günah ve çocuk gibi insanın üzerine yüklenen şeylere de yorumlanır. Omuzunda ağır bir yük olduğunu görmek, o kimsenin suçları üzerine almasına yorumlanır. Bazılarına göre; rüyada omuz görmek ana-babaya, kardeşe, iki ortağa delalet ettiği gibi, rütbe ve güzelliğe ve ibadete de yorumlanır. Bazen rüyada omuzlar kuvvet ve kudret, dayanıklılık ve sabır ile tabir edilir. Omuz görülen rüyalar da bunlara göre ve rüyanın görüşşekline göre değişir. Rüyasında omuzunda yükseklik ve kanbur görmek, ana-babası, kardeşleri veya ortakları tarafından kendisine zahmet verecek bir yük yükleneceğine; omuzlarını sivri görmek, yine onların yardımına muhtaç olmamaya; omuzuna bir erkek çocuk aldığını görmek, halk arasında şöhret sahibi olmaya, bir kız çocuğu almış olduğunu görmek, işinde bir derece yükseleceğine ve hayra işarettir. Omuzları üzerinde ağır bir yük bulunduğunu görmek dünyanın nimet ve devletini veya zahmet ve zorluğunu yüklenmekle tabir edilir. Omuzlarında kıllar olduğunu gören dininde ve dünya işlerinde kuvvetli olur. Bir omuzunun ötekisinden büyük ve yüksek birbirinden farklı olduğunu görmek, anne ve babası, kardeşleri veya ortaklarının sevilip saygı gördüklerine delalet eder. Omuzunda deve, sığır, koyun gibi eti yenen bir hayvan görmek helal mala; eti yenmez bir hayvan görmek de haram mala işarettir. Omuzlarının geniş olduğunu görmek, kudret ve güzelliğine delalet eder.

ONARMAK
Rüyada bir yeri onardığını görmek, yeni bir işe başlayacağına ve o işte başarılıolacağına delalet eder.

ONBAŞI
Rüyada onbaşı rütbesi olan bir askerle karşılaşmak, hayır ve menfaatle yorumlanır. Bir onbaşı ile konuşmak işinizde başarılı olacağınıza delalet eder. Rüyada bir kıtada onbaşı olduğunuzu ve erlere emir verdiğinizi görmek, hayatta başarılıbir kimse olduğunuza işarettir. Bir onbaşı ile herhangi bir yerde karşılaşıp onunla konuştuğunuzu görmek, devlet dairelerinde olan bir işiniz için bir büyük makama başvurup sonuç alacağınıza delalet eder.

ONDÜLE
Rüyada saçlarınıza ondüle yaptırdığınızı görmek bütün işlerinizin yoluna gireceğine, aksaklıkların düzeleceğine, pürüzlerin ortadan kalkacağına işarettir.

OPERA
Rüyada opera görmek, normal olmayan bazı durumlarla karşılaşacağına delalet eder.

OPERATÖR
Rüyada operatör görmek, mesleğinizde isim yapıp tanınacağınıza; bir operatörün ameliyat yaptığını görmek, hasta iseniz hastalığınızın geçeceğine; kendinizi operatör olmuş görmek, yakınlarınızdan birinin hastalığına; operatör olarak bir kimseyi ameliyat ediyor görmek, hastanız varsa iyileşeceğine, eğer bir haber bekliyorsanız, hayırlı bir haber alacağınıza işarettir.

OPTİK
Rüyada bir optik aleti görmek, dikkat ve merakınızın çok fazla olduğuna, bütün işlerinizde en uzak ihtimalleri bile göz önünde bulundurarak işlerinizi buna göre düzenlediğinize, işlerinizde en modern cihazları devrede tutmaya itina ve dikkat sarf ettiğinize, yeniliklere daima açık bulunduğunuza delalet eder.

ORAK
Rüyada orak görmek, rızka ve doğru habere, bazen de ömrünün sona ermesine yorumlanır.

ORAKÇI
Rüyada orakçıyı görmek fitnelere yorumlanır. Orakçıların yeşil ekine girmeleri, o ekinde meydana gelecek afete yorumlanır.

ORDU
Askeri kütüğe isminin yazıldığını gören kimse, kendisi için kafi gelecek bir hayra veya ondan aşağı bir hayra kavuşur. Bazen bu rüya, ümitsiz ve mahzun olmaya yorumlanır. Toplu halde askerleri görmek, haklının zaferine yorumlanır. Askerin azlığı kurtuluş ve zafere delildir. Rüyada ordu görmek korkuya yorumlanır. Bir şehre veya bir yere askerin geldiğini görmek, o yere ve o şehre yağmurun yağmasına yorumlanır.

ORKESTRA
Rüyada bir orkestra konseri dinlemek, kısa sürecek bir üzüntü ile yorumlanır. Bir orkestrada çalgı aletlerinden herhangi birini çalmak, bir dostunuzun çok fena bir durumda olduğunu işiterek üzüleceğinize delalet eder.

ORKİDE
Orkide müjdeli habere ve bol kısmete delalet eder. Rüyada orkide görmek ve koklamak, çok kısa bir zaman içinde kısmetinizin açılacağına ve rızkınızın bollaşacağına delalet eder.

ORMAN
Rüyada orman görülmesi feyiz ve berekete işarettir ihyanızda bir ormanda bulunduğunuzu ve yolunuzu kaybederek çıkamadığınızı görmeniz; size verilen zor bir işi başarmaya çalıştığınıza, fakat birtakım engellerin buna mani olduğuna, eğer yolunuzu bulup ormandan çıkabilirseniz, işlerinizin yolunda devam edeceğine delalet eder. Rüyanızda ormanda gövdesine sarmaşıkların sarılmış bulunduğu büyük ağaçlar görmeniz; sizden birtakım iyilikler bekleyen kişilerin bulunduklarına, rüyanızda bir ormanda vahşi hayvanlara rastladığınızı ve onların size hücum ettiklerini görmeniz; birtakım hased ve kıskanç kişilerin aleyhinize çalıştıklarına, rüyanızda ormanda size hücum eden vahşi hayvanların size zarar verdiklerini görmeniz; o kişilerden zarar göreceğinize, rüyanızda vahşi hayvanların hiç bir şey yapmadan önünüzden kaçtıklarını görmeniz; o kimselerin size zarar vermelerinin mümkün olmayacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisinin bir orman içinde olduğunu görmesi; o kimsenin iş hayatında birtakım zorluklar içinde bulunduğuna, kişinin rüyasında ormandan çıktığını görmesi; o kimsenin içinde bulunduğu zorluklardan kurtulacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir ormanda kaybolduğunu görmesi; o kimsenin işlerinde birtakım çıkar yollar aradığına, kişinin rüyasında bir ormanda vahşi hayvanların saldırısına uğradığını görmesi; o kişinin iş hayatında rakiplerinin ve düşmanlarının bulunduğuna işaret eder.

ORTAKLIK
Rüyada ortaklık, insafa delalet eder. Biriyle ortaklık yaptığını gören, onunla işyapar. Bazı yorumculara göre, rüyada şirket görmek, iyi değildir. Çünkü ortaklık çoğunlukla ortaklar arasında huzursuzluk ve geçimsizlik doğurur.

ORTANCA
Rüyada bahçesinde ortanca çiçekleri bulunduğunu görmek, büyük bir haberle karşılaşıp sevineceğine delalet eder. Bir rivayete göre, ortanca görmek, yakın bir yere yolculuk yapacağına da işarettir.

ORTAOKUL
Rüyada kendinizi bir ortaokul içinde görmeniz her hususta, özellikle mesleğiniz hakkında bilgi almak için bir fedakarlıktan çekinmediğinize işarettir.

ORUÇ
Rüyada oruçlu olduğunu görmek, bir şey adamaya, rüyada bir şey adamak da, oruç tutmaya yorumlanır. Rüyada oruçlu birisinin iftar ettiğini gören kimse hastalanır veya yolculuğa çıkar. Rüyada unutarak orucunu bozduğunu gören kimse, güzel bir rızıkla rızıklanır. Rüyada Ramazan ayında oruçlu olduğunu gören kimsenin şüphe ettiği bir husus aydınlığa kavuşur. Eğer cahilse, bundan kurtulmanın yollarınıbulur. Kadri yüce olur, sevinç ve hayra erişir. Rüyada hiçbir şeye istinad etmeyerek ve ne için olduğu bilinmeden insanların oruçlu olduklarının görülmesi, kıtlığa ve geçim darlığına yorumlanır. Rüyada kendisinin oruçlu olduğunu gören kimse, hasta ise, şifa bulmasına yorumlanır. Rüyada orucu bozan bir işi işlemek ahdini bozmaya, sözünde durmamaya, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih etmeye, yemin ve diğer şeylerden kefareti icab ettiren bir işyapmaya yorumlanır. Rüyada oruçtan sonra iftar etmek, hastanın şifa bulmasına ve birbiri ardınca ferahlık ve sevinçlerin meydana çıkmasına yorumlanır. Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada oruç tuttuğunu görmek, ibadetinin kabul edildiğine; orucunu yemek ise, halk arasında kötü bir şöhrete sahip olduğu için bu hallerini düzeltmeye çalışması gereğine delalet eder. Oruçlu bir kimsenin iftar edip orucunu açtığını görmesi, o kimsenin yaşadığı müddetçe hasta olmamasına veya hasta olan bir kimseye her yönden yardım etmesi gerektiğine işarettir. Rüyada oruç bozmak, bol bir rızk ve bereketli geçimle yorumlanır. Bazılarına göre; rüyada oruçlu olduğunu görmek, az ve öz söze yorumlanır. Rüyada oruç tutan bir kimse için yapması caiz olmayan bir şeyi yaptığını görmek, dinde noksanlığa; oruç tutup sonra vaktinde iftar ettiğini görmek, din ve dünyasında hayır ve rızk bulup kendisinden kederin ve sıkıntının uzaklaşmasına; vaktinin dışında iftar ettiğini görmek, insanları çekiştireceğine, dedi-kodu yapacağına, yalan söyleyeceğine ve bazen de hastalık ve yolculuğa delalet eder. Bazıyorumculara göre; rüyada oruç tuttuğunu görmek sağlığa delalet eder. Bir yol boyunca oruç tuttuğunu gören, hacca gider ve tövbe eder. Muharrem ay ının onuncu aşure günü oruçlu olduğunu gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur. Ramazan ayında olduğunu görmek pahalılığa ve yemek darlığına, bazen dinde gevşekliğe, kederden uzak bulunmaya, hastalıktan şifaya; bayrama kadar orucunu tuttuğunu görmek, rüya sahibi herhangi bir hususta şüphede ise, şüphesinin ortadan kalkmasına ve imana nail olacağına delalet eder. Rüyada oruç, adağa ve adak için tutulan oruca işarettir. Oruçlu bir adamın iftar ettiğini görmek, hasta olmasına veya bir yolculuğa çıkmasına delalet eder. Rüyada iftar eden, bir müslümanı çekiştirir. Oruçlu ikin unutup iftar ettiğini görne, bol ve helal rızk bulur. Rüyada oruç tuttuğunu görmek, tövbeye, yeminden kefarete, hacca, erkek evladı olacağına işarettir. Ramazan ayında 30 gün oruç tuttuğunu gören,şüpheli olan bir şeyin hakikatini anlar, okuyup yazması yoksa Kur’an-ı Kerim’i okumaya başlar, işi ve ünü büyük, hayır ve müjdeye nail olur. Kendisini Ramazan’da herkesle birlikte oruçlu gören, hakiki bir müslümandır. Bu rüyayıgören sıkıntıda ise, Allah (C.C.) onu bu sıkıntıdan korur. Hasta ise iyileşir. Dininde ihmal edici bir kimse ise hidayete erişir. Borçlu ise borcunu öder. Kefaret veya geçmiş ramazanların kazası için oruç tuttuğunu gören, hasta olur ve Allahü Teala’ya tövbe eder. Ramazan orucunu tuttuğunu gören o yıl hasta olmaz. Allah’ın (C.C.) rızası için olmayıp yalan ve gösteriş için oruç tuttuğunu gören, istediğini elde edemez. Farz mıdır, nafile midir, bilmeden oruç tuttuğunu görenin üzerinde ödenecek bir adak vardır. Bu rüya sahibine susmak icabeder.

OT
Rüyada görülen ot, dince iyilik ve hayırdır. Vücutta otun bitmesi zenginlik ve faydadır. Vücuda zarar verecek yerde otun bitmesi kötüdür. Ot insanın dünyada kavuştuğu ve Allah’ın ona taksim ettiği hayvanların geçinecekleri rızıklardır. Zira ottan, et, süt, kaymak, yağ, yün, bal ve kıl meydana gelir. Ot canlıvarlıkların kendisiyle yaşadığı su gibidir. Ot topladığını yahut yediğini gören kimsenin durumuna bakılmalıdır. Fakir ise zengin olur, zengin ise malı artar. Dünyayı terketmiş ise yeniden dünyaya meyleder ve bununla fitneye düşer.

OTAĞ
Rüyada otağ görmek, şan, şeref, şöhret ve müjde ile yorumlanır. Rüyada kendisi için kurulmuş bir otağda bulunduğunu görmek, eğer müstehak ise, yüksek bir rütbeye çıkacağına veya devlet başkanından bir hayır ve menfaat göreceğine delalet eder. Otak denilen çadırın toplandığını görenin rütbesi ve itibarı azalır, yahut ömrü tamamlanır. Kurulmak üzere otağın açıldığını gören, biraz gecikmişolmakla beraber, yine de hay ır ve menfaate erer. Çadırın yıkıldığını görmek, memleketin kötü yolda olduğuna; yattığını görmek, devlet başkanının ölümüne; yandığını görmek yenilgisine; rüzgarın alıp götürdüğünü görmek, o yere bir başka devlet başkanının geleceğine işarettir. Büyük çadırlar, kudret ve büyük rütbeler ile yorumlanır. Kendi üzerine böyle bir çadır kurulduğunu gören, çok kuvvetli ve büyük bir düşmanına karşı üstün olur.

OTEL
Rüyada otel görmek yolculuğa veya herhangi bir sebeple evde çıkacak huzursuzluğa işarettir.

OTLAK
Rüyada otlak görmek veya bir otlakta hayvanların yayıldıklarını görmek, bir kadınla tanışacağına ve yakın bir tarihte evleneceğine, evli ise çocuklarından birini evlendireceğine delalet eder.

OTOBÜS
Rüyada otobüs görmek, çoktandır görmediğiniz bir arkadaşınızla karşılaşmaya yorulur.

OTOMOBİL
Rüyasında bir otomobil kullandığını görmek, bulunduğu işte başarılı bir idareci olduğuna; memur veya işçi değil de halktan biri ise, onlar tarafından sevildiğine ve becerikliliği yüzünden onların hükümetle olan işlerinde aracılık yaptığına delalet eder. Bir otomobilin içinde olduğunu görmek, bir suçtan dolayıtutuklanacağına ve sonra suçsuzluğu anlaşılarak tahliye edileceğine delalet eder.

OTOPARK
Rüyada arabanızı bir otoparka bıraktığınızı görmek, özel yaşantınızın beklenmedik bir olaydan sonra birden bire lehinize olarak çok değişeceğine; sizin kendinizin bir otopark işlettiğinizi görmek, yakın bir akrabanızın maddi yardımı ile işlerinizi genişletip kazancınızı artıracağınıza ve bu suretle bolluk ve mutluluk içine gireceğinize işarettir.

OTOPSİ
Rüyada bir ölüye otopsi yapıldığını görmek, başvurduğu bir iş hakkında kendisine red cevabı verileceğine; kendisinin bir ölüye otopsi yaptığını görmek, bir mesele hakkında bilgi almak için ya bir doktora veya bir avukat veyahut bir bilim adamına müracaat edeceğine yorumlanır.

OTURAK
Rüyada oturak görmek, bir yakınınızın bir çocuğu olacağını ifade eder.

OTURMAK
Rüyada oturmak, zayıflık ve korkaklığa yorumlanır. Kocası olmayan bir kadının rüyada oturması, onun genç kocaya varmasına yorumlanır.

OTURMAK
Rüyada oturduğunuzu görmek, acizliğe, zafiyete ve korkaklığa işarettir. Dul bir kadının rüyada oturduğunu görmesi genç biri ile evleneceğine delalet eder. Bir rivayete göre de, oturmak, işlerinin hafifleşeceğine, geçiminin daralacağına işarettir.

OVA
Rüyada ova görmek, ovanın genişliği ve düzlüğü oranında mutluluğa erişmey e, feraha kavuşmaya ve mahkemelik bir durum varsa, hakkaniyetle hüküm verilmesine işarettir.

OY
Rüyada bir seçimde oy kullanmak, politikaya meyliniz olduğuna ve bu alanda bir çalışmaşansı elde ederseniz başarılı olacağınıza işaret say ılır.

OYALAMAK
Rüyada birisini oyaladığınızı veya biri tarafından oyalandığınızı görmek, boş ve sonu olmayacak bir iş peşine düşmeyi ifade eder.

OYLUK
Rüyada kendinin veya başka birinin oyluğunu görmek, aile fertleri ile yorumlanır. Oyluğunda ağrı bulunduğunu görmek, kendi ailesinden birine kötülük yapmaya işarettir. Oyluğunu ayrılır görmek, düzeltilmesi zor bir hata işlemeye veya işlerin yarım kalmasına yorulur. Oyluğuna dışarıdan et yapıştığını görmek, rüya sahibinin üstüne bir suç atılmasına ve ona yüklenilmesine işaret eder. Oyluğunun alındığını görmek, yakınlardan uzakta yaşamaya ve orda ölmeye yorulur.

OYNAMAK
Rüyada oynamak, musibet, hastalık ile yorumlanır. Bazı yorumcular demişlerdir ki: Bir kimse rüyada oynadığını görse, bir musibete uğrar veya hasta olur. Yahut halk arasında itibarı düşerek işi rezalete varır. Tanınmış bir kişinin karşısında oy nadığını görmek, o kimseyle alay etmeye işaret eder. Kendi karşısında bir topluluğun oynadıklarını görmek, halkın kendisi ile alay ettiklerine işarettir. Rüyada ne şekilde olursa olsun oyun oynadığını görmek, rakiplerinin kendisini alt etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına, hile ve desise ile ticaretinin veya düşündüğü işlerin önüne geçmek isteyeceklerine işaret eder. Satranç, dama, tavla gibi oyunları oynadığını görmek, işlerinde yeni bir düzen kurmak istediğine; kağıt oynadığını görmek, arkadaşları arasında sır saklayıp işlerini kimseye açıklamadığına; bir kırda herhangi bir şekilde oynadığını görmek, ticaret hususunda bazı anlaşmalar yapacağına ve yeni bazı işlere atılacağına delalet eder.

OYUNCAK
Rüyada hangi cinsten olursa olsun bir oyuncak görülmesi; hayal gücüne işaret eder. Rüyanızda çocuğunuza bir yerden herhangi bir oyuncak aldığınızı görmeniz; uzun süredir düşündüğünüz bir işe başlamak için karar verdiğinize işaret eder. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir oyuncakla oynadığını görmesi; o kimsenin kafasında kurup da bir türlü gerçekleştiremediği bir şeyi meydana getireceğine delalet eder.

OZAN
Rüyada bir halk ozanı iler karşılaşıp onun şiirlerini dinlemek bir Anadolu kasabasına uğrayıp orada sürprizle karşılaşacağına, yahut sizi daima rahatsız eden sevmediğiniz bir kimsenin sırnaşıkça hareketleri ile rahatsız olacağına işarettir.

– Ö –

ÖD AĞACI
Rüyada öd ağacı görmek, güzel yüzlü, güzel huylu, yumuşak ve tatlı sözlü bir adama delâlet eder. Rüyada öd ağacını yaktığını ve dumanını kokladığını görmek, bütün insanlar arasında hayır ve güzellikle anılmaya ve tanınmaya delâlet eder. Yine öd ağacı, övülmeye lâyık ve iyi bir kimseye işarettir. Rüyada öd ağacının evinde boy verdiğini görmek, ileride kavim ve kabilesinin önderi olacak bir çocuğa delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a.)demiştir ki: Rüyada öd ağacı görmek, altı şey ile tâbir olunur:
a) Güzel yüz,
b) Güzel söz,
c) Adil reis,
d)Şöhret,
e) Mal,
f) Menfaat.
Rüyada öd ağacının dumanını kokladığını görmek, güzel ve hoş bir söz işitmeye alâmettir.

ÖDÜNÇ
Kişinin rüyada kendisine kıymetli bir şeyin ödünç verildiğini görmesi, o verilen şeyin değerince borca girmeye delâlet eder. Rüyada kendisinin bir başka kimseye ödünç bir şey verdiğini görmek, menfaate, rızka ve ele geçecek mala alâmettir. Bazı kere de rüyada ödünç verdiğini görmek, Başkasını kendisine tercih ve sırf Allah rızası için iyilikte bulunmaya delâlet eder. Yine ödünç vermek, bilinmeyen bir zamanda dünyanın kendisine yönelmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada Allah için borç verdiğini görmesi, Allah yolunda cihad etmeye ve para vermeye delâlet eder. Rüyada güzel olan bir şeyi ödünç olarak aldığını veya bir başkasına verdiğini görmek, Devamlı olmayan bir hayra nailiyete işarettir. Rüyada ödünç vermek, günahkâr için tevbeye, kâfir için hidayet ve İslâm’a, fakir için de zengin olmaya delâlet eder. Çünkü bu güzel bir şeydir. Ve buna İslâm’da “Karz-ıHasen” denir. Rüyada çok çok kıymetli olan bir şeyi, onu isteyen bir kişiye verdiğini görmek, rüya sahibinin Allah Teâlâ ile olan muamelesinin güzelliğine işarettir. Rüyada ödünç aldığı adamın öldüğünü görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtuluşa delâlet eder. Hasta kimsenin rüyada bir başka kimseden ödünç istediğini görmesi, kendisine isabet edecek şiddete, ödünç istediği şeyi aldığın ıgörmesi de vefatına delâlet eder.

ÖF DEMEK
Kişinin rüyada “Öf dediğini görmesi, ana ve babasına isyana delâlet eder. Nitekim Allahu Teâlâ “… Onlara öf(bile)deme, onları azarlama” (İsra, 23), buyurmaktadır. Yine bir kimsenin rüyada “öf, öf dediğini görmesi, bazı zorluklara ve sıkıntılara işarettir. Çünkü insan çok sıkıldığı zaman bu kelimeyi söyler.

ÖFKEYİ YUTMAK
Öfke insan için felâkettir. Bu sebeple rüyada öfkesini yuttuğunu görmek: “Öfkelerini yutanlar insanlar(in kusurlarından af ile, geçenlerdir.” (Âl-i İmran, 134) mealindeki âyet gereğince o kişinin güzel bir şekilde övülmesine ve herkese hayır ve ihsanda bulunmasına delâlet eder. Rüyada öfkeyi yutmak, dinde kuvvete, takva ve Allah’tan korkmaya işarettir. Hadis-i şerifte: “Asıl pehlivan insanları yenen değil, öfke ve gazabını tutandır, buyurulmuştur.

ÖĞLE
Rüyada öğle vaktinde Ezan okunduğunu ve insanların da namaz için camiye koştuklarını görmek, hayır ve berekete, müjdeli habere ve Hakk’a yönelmeye delâlet eder.

ÖĞRENMEK
Rüyada, Kur an-ı Kerim ve hikmeti, hadis-i şerifi, yazarlık ve sanatı, okuyarak öğrendiğini görmek, fakirlikten sonra zenginliğe, sapıklıktan sonra hidayete, darlıktan sonra genişliğe delâlet eder. Bekâr bir kimsenin rüyada Kur’ân-ı Kerim öğrendiğini görmesi, sâliha bir kadınla evlenmeye işarettir. Veya bu rüya, kendisini irşad edecek bir zat ile arkadaş olmasına delâlet eder. Rüyada, dine, imana ve ahlâka aykırı bir şey öğrendiğini görmek, hidayetten sonra sapıklığa, zenginlikten sonra fakirliğe ve azgınlığa delâlet eder.

ÖĞRETEN
Rüyada çocukları eğiten bir kimseyi görmek, doğruluğa, ilme, huzur ve sürura delâlet eder.

ÖKÇE
Rüyada ayakkabı ökçesi görmek, evlat ile tâbir olunur. Ökçe görmek, insanın din ve dünyaca akıbetine de işarettir. Bir kimsenin rüyada ökçesinin güzel olduğunu görmesi, salih ve güzel amellere, iyi ve hoş hallere delâlet eder. Bazı kere de rüyada ökçe görmek, insanın malı ve arkada bırakacağı evladına alâmettir. Kişinin rüyada ayağının ökçesinin kırıldığını veya kesildiğini görmesi, eğer varsa, çocuğunun ölümüne delâlet eder. Rüyada sol ayak ökçesi, kızlara, sağ ayak ökçesi de erkeklere işarettir. Rüyada ökçenin siyahlık ve durumunun değiştiğini görmek, sapıklığa, Hakk’a itaatten yüz çevirmeye ve isyana delâlet eder.

ÖKSÜRÜK
Rüyada öksürük hali görmek, şikayet ve şiddete alâmettir. Çünkü öksürük insan için bir marazdır. Bir kimsenin rüyada öksürdüğünü ve sesinin kısıldığını, nefesinin kesildiğini görmesi, ölümüne delâlet eder. Çok kere rüyada öksürmek, bir başka adamı şikayet ile tâbir olunur. Bazen da öksürük hali, sıkıntıdan kurtuluşa işarettir.

ÖKSÜZ
Rüyada bir öksüzün başını okşadığını veya ona bir şey verdiğini görmek, hayra, ihsan ve şerefe delâlet eder. Öksüzün gözünün yaşını dindirdiğini görmek, günahların mağfiretine ve yüksek ecre işarettir.

ÖKÜZ
Rüyada öküz görmek, hayır ve berekete, rızkın kolay kazanılmasına, bir şehrin idarecisine, kavmin reisine delâlet eder. İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kendi malı olan semiz bir öküz görmek, o senenin bereket ve ucuzluğuna delâlet eder. Rüyada görülen öküz kimin olduğu bilinmiyorsa, o mahal halkının berekete nail olacağına işarettir. Rüyada bir ineği sağıp sütünü içtiğini görmek, bekâr için evlenmeye, fakir için rızık ve mala, hasta için de şifaya delâlet eder. Rüyada bir öküz üzerine bindiğini görmek, hükümetten hayırlı bir vazife almaya
alâmettir. Cabirül-Mağribî demiştir ki: Rüyada iş gören bir öküzü kesip etini halka dağıttığını görmek, o mekânda bulunan meşhur bir zâtın ölüp malının taksim edileceğine delâlet eder. Rüyada semiz bir sığır eti satın aldığını görmek, zengin ve şerefli bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Rüyada öküzün üzerine binip onu kendi evine soktuğunu görmek, hayır ve berekete, rızkın genişliğine ve geçimin kolaylığına delâlet eder.
Öküz rüyası şöyle de tâbir edilmiştir:
a)Şan,
b)Şöhret,
c) Rızık,
d) Hayır,
e) Memuriyet,
f) Ucuzluk ve bolluk.
Bazıkere de rüyada öküz görmek, ordu ve cemaat sahibi bir zata delâlet eder. Rüyada öküz eti yediğini gören kişi zengin olur ve ondan üzüntü gider. Bir kimsenin rüyada beyaz öküz görmesi, hayra nailiyete işarettir. Rüyada bir öküzün kendisini boynuzladığını görmek, Allah’ın gazabı ile tâbir olunur. Bazen da rüyada öküzün boynuzlaması, iki salih evlada delâlet eder. Hasta, hapis, hizmetçi, sıkıntılı kimselerin rüyada öküz görmeleri, o durumlardan kurtulmaya delâlet eder. Rüyada öküzlerin sürü halinde bir şehre girdiklerini görmek, yağma ve şehre girecek hırsızlara delâlet eder. Rüyada öküzün birçok boynuzu olduğunu görmek, azlık ve çokluk ciheti ile senelere işarettir. Kadının rüyada bir öküze mâlik olduğunu görmesi, kocasının kendisine itaatkâr olacağına işarettir. O kadın bekâr ise evlenir, kızı varsa kızını evlendirir. Bazı kere de rüyada öküz görmek, genç ve güzel bir kimseye delâlet eder.

ÖLÇEK
Ölçek rüyası, keder, üzüntü veya ondan kurtulmaya, yahut buğday v.s. gibi ölçekle ölçülen şeylere işarettir. Rüyada ölçek görmek, sırları gizli tutan kimseye de delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kile görmesi, hidayete, ilme, zevceye, rızka, mala, menfaata ve Yusuf (a.s.)’ın kardeşleriyle olan meşhur kıssasına binaen keder, sıkıntı, hasret, ayrılık ve ihtiyaca delâlet eder. Bazı kere de ölçek görmek, zayiat, şer ve sıkıntılı geçecek bir seneye işarettir. Rüyada insanların eksik ölçüp noksan tarttıklarını görmek, hakimin adaletten yüz çevirdiğine ve haksız hükümler verdiğine delâlet eder.

ÖLÇMEK
Kişinin rüyada ekili bir tarlayı ölçtüğünü görmesi, salih ve hayırlı kimselerin ahvalini araştırmaya delâlet eder. Rüyada bir bağ ölçtüğünü görmek, bir kadının işini ve ahvalini araştırmaya işarettir. Rüyada yol ölçtüğünü görmek, ölçtüğü yol nispetince yolculuk yapmaya alâmettir. O kişi eğer hac yolculuğunda ise, hacca gider ve muradına nail olur. Rüyada çöl ölçtüğünü görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada sahibini tanımadığı halde yeşillik bir yeri ölçtüğünü görmesi, ibadet ehli birisi olduğuna işarettir.

ÖLÇÜCÜ
Kişinin rüyada ölçücüyü görmesi, devlet başkanına delâlet eder. Eğer ölçücü adalet ve hakkıyla ölçerse, bu rüya, devlet reisinin adil olmasına, eğer eksik ölçerse sultanın zalim olmasına delâlet eder. Rüyada kendisinin bir şeyi doğru ölçtüğünü ve ölçtüğü şeyi de bir kaba döktüğünü görmek, devlet reisinin adaletle hükmettiğine ve halkı hakkında merhametli olduğuna delâlet eder.

ÖLÇÜLÜ HAREKET
Rüyada işlerinde ölçülü hareket ettiğini görmek, bekâr için istediği bir kadınla evlenmeye veya bir maişete erişmeğe delâlet eder. Yine rüyada ölçülü ve intizamlı bir şekilde yürüdüğünü görmek, rüya sahibinin Allah Rızası için mütevazi olmasına alâmettir. Ölçülü hareket uyanıkken nasıl güzelse, rüyada da aynen öyledir.

ÖLDÜRMEK
Rüyada bir adamı öldürdüğünü görmek, günah ve hataya delâlet eder. Rüyada kendi nefsini öldürdüğünü görmek ise, hayra işarettir. Rüyada bir başkası tarafından öldürüldüğünü görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun olmasına ve çok çok hayra nailiyetine delâlet eder. Yine rüyada bir kimseyi öldürdüğünü görmek:”Sen bir de adam öldürmüştün de biz seni o kandan kurtarmıştık.”(Tâhâ, 40) mealindeki âyet gereğince, korku, şiddet ve kederden kurtulmaya delâlet eder. Rüyada kasten ve haksız olarak bir adamı öldürdüğünü görmek, rüya sahibinin günahkâr olduğuna delâlet eder. Rüyada, kendisinin boğazlandığını görmek, zulme uğramaya işarettir. Rüyada kesmeksizin bir adamı öldürdüğünü görmek, öldürülene isabet edecek hayır ve mala delâlet eder. Rüyada bir kişiyi öldürdüğünü ikrar ettiğini görmek, rüya sahibine erişecek bir rütbeye işarettir. Zira Musa (a.s.): “-Rabbim, hakikat ben onlardan bir cana(kıydım), öldürdüm. Onun için beni katledeceklerinden korkarım.”(Kasas, 35) mealindeki âyete binaen, Hazret-i Musa bu hali ikrar ettikten sonra rütbeye kavuşmuştur. Denilmiştir ki: Rüyada kendi çocuğunu öldürdüğünü gören kişi, hiç ummadığı yerden rızka erişir. Bir kimsenin rüyada savaş meydanında olduğunu ve cenk ederken öldürüldüğünü görmesi, kazanç, ticaretine ve sözünün yerine getirilmesine alâmettir.

ÖLÜM
Rüyada ölüm olayının görülmesi; yolculukla veya evlenme ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında öldüğünü ve kabire götürüldüğünü görmesi; o kimsenin uzak bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında ölüp kefenlendiğini görmesi; eğer bekâr ise evleneceğine, kişinin rüyasında ölüp gömüldüğünü görmesi; o kimsenin tövbe etmeden öleceğine işaret eder. Rüyanızda ölüp gömüldükten sonra kabirden çıktığınızı görmeniz; tövbe edeceğinize, rüyanızda ölüp halkın omuzlarında götürüldüğünüzü görmeniz; toplum içinde şeref ve itibar kazanacağınız, fakir bir kimsenin öldükten sonra tekrar dirildiğini görmesi; o kimsenin zengin olacağına eğer yolculukta ise veya gurbette ise selâmetle evine döneceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında tanınmamış bir kadının öldüğünü görmesi; o mıntıkada yağmurun azlığına, bu kadının öldükten sonra tekrar dirildiğinin görülmesi ise; yağmur yağacağına, kişinin rüyasında birçok kadınların öldüklerini görmesi; o kimsenin çocukları arasında ölüm olayı meydana geleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ölülerin kabirlerinden çıktıklarını ve yiyeceklerin tamamını yiyip bitirdiklerini, geriye hiç bir şeyin kalmadığını görmesi; kıtlık olacağına, kişinin rüyasında ölülerin bütün tatlı suları içtikleri görmesi; o mıntıkada büyük bir hastalık çıkacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir ölünün arkasında beyaz veya yeşil bir elbise olduğunu ve yüzünün güldüğünü görmesi; o kimsenin affa nail olduğuna, kişinin rüyasında hanımının öldüğünü ye sonra dirildiğini görmesi; o kimsenin eşinden faydalanacağına, kişinin rüyasında uykusunun içinde hasta olmadan öldüğünü görmesi; o kimsenin ömrünün uzun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir dostunun öldüğünü görmesi; o kişinin öleceğine veya bir dostunu kaybedeceğine, bir kimsenin rüyasında vahşi bir hayvanın öldüğünü görmesi; o kimsenin düşmanlarına üstün geleceğine ve selâmete ereceğine, kişinin rüyasında evcil hayvanlardan birisinin öldüğünü görmesi; hayırsızlığa, kişinin rüyasında bir ihtiyarın öldüğünü görmesi; o kimsenin arzu ettiği şeylerden bir sonuç alamayacağına, kişinin rüyasında tanınmamış bir kadının öldüğümü görmesi; o kimsenin dünya işlerinin askıda kalacağına, kişinin rüyasında bir aslan veya filin öldüğünü görmesi; o ülkede büyük bir kişinin öleceğine yorumlanır. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında oğlunun düğünü görmesi; o kimsenin düşmanından kurtulacağına ve mirasa sahip olacağına, kızının öldüğünü görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerden vazgeçeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında yakınlarından birisinin öldüğünü görmesi o kimsenin kuvvetinde bir noksanlık meydana geleceğine, kişinin rüyasında hanımının öldüğünü görmesi; iyiye delalet eder. İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında ev halkından bir ölünün kendisine düşmanlık yaptığını görmesi; o kişini bir ahbabının kendisine darılacağına, kişinin rüyasında bir ölünün kendisine hiddetlendiğini görmesi; o ölünün vasiyetinin yerine getirilmediğine, kişinin rüyasında bir ölünün gülüp sevindiğini görmesi o ölüye bir duanın veya sadakanın ulaştığına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir ölünün güzel bir elbise içinde olduğunu görmesi; o ölünün makamının gayet güzel olduğuna ve iman ile öldüğüne, bir kimsenin rüyasında bir ölünün bir mescitte dirildiğini görmesi; o ölünün azaptan uzak bulunduğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ölülerle oturup konuştuğunu görmesi; o kimsenin uzak bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında bir ölünün güldüğünü ve sonra da ağladığını görmesi; o ölünün İslâm dini dışında öldüğüne, kişinin rüyasında bir ölünün yüzünün siyah olduğunu görmesi; o ölünün imansız olarak öldüğüne delalet eder. İsmail el-Eş’as’ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir ölünün ayakta namaz kıldığını göçmesi; o ölünün hayatta iken ibadetlerine çok düşkün olduğuna, kişinin rüyasında bir ölünün sağ iken namaz kıldığı yerde namaz kıldığını görmesi; o ölünün ahirette iyi bir durumda bulunduğuna yorumlanır. Ebu Saîd el-Vaiz’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir ölünün dirildiğini görmesi; o kimsenin iyiliğe nail olacağına ve hiç beklemediği bir yerden sevindirici bir haber alacağına, kişinin rüyasında bir ölünün kendisine bir şey söylediğini görmesi; o şeyin aynen çıkacağına işaretle tabir olunur.

ÖLÜM ANI
Rüyada ölüm anını görmek, dinde münakaşaya veya Allah’ın kitabında şüphe etmeye işarettir. Bazı kere de rüyada ölüm anını görmek, borcu ödemeye, haklardan istifade etmeye ve hanımları boşamaya alâmettir. Rüyada bir kimsenin ölüm anınıgörmesi, misafiri hazırlamaya ve bekârın evlenmesine, bir evden diğer bir eve, bir sanattan diğer bir sanata nakletmeye delâlet eder.

ÖLÜ ÜZERİNE AĞLAMAK
Bir kimsenin rüyada ölü üzerine feryat ederek ağladığını görmesi, vaaz ve nasihata delâlet eder. Rüyada ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek, halin değişmesine, evin perişan ve harap olmasına, bir hadis gereğince, çirkin amelleri işlemeye delâlet eder. Çünkü ölü üzerine bağırıp çağırarak ağlamak dinen makbul değildir. Rüyada bağırarak ağlamak, ağlayan kişi tarafından fitne uyandırmaya işarettir. Bazı kere de bu türlü ağlamak, hidayetten sapıklığa veya dinden yüz çevirmeye delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada feryat ve bağırarak ağlamayı dinlemek, köpeklerin seslerine, ağlayan kadının sesi, ateş körüğünün sesine, def, zil v.s. gibi şeylerin sesleri de feryat ederek ağlamaya alâmettir.

ÖLÜNÜN YIKANMASI
Rüyada bir ölüyü yıkadığını görmek, rüya sahibinin eliyle bir fasıkın tevbe edeceğine alâmettir. Rüyada kendisi ölüp nefsini gaslettiğini görmek, gam ve kederden kurtulmaya, rızkın artmasına ve genişliğe delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kendisini teneşir üstünde yıkanır görmesi, üzüntü ve kederden kurtuluşa ve yüksek rütbeye delâlet eder.

ÖPMEK
Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü görmek, o ölünün geride bıraktığımaldan veya ilmî eserden faydalanmaya delâlet eder. Rüyada öpmek, ihtiyaçları gidermeye ve düşmana galip gelmeye delâlet eder. Rüyada küçük bir çocuğu öptüğünü görmek, o çocuğun babası ile arada kurulacak dostluk ve sevgiye delâlet eder. Rüyada âlim Ve fazıl bir kişinin güzel bir kimseyi öptüğünü görmek, o kimsenin Kur’ân okumasına, dünyanın ona yönelmesine ve hayırlı rızka delâlet eder. Rüyada kendi çocuğunu şehvet ve iştiyakla öptüğünü görmek, o çocuğundan veya çocuğun anasından, hayır, mal, iyilik ve sevince erişmeye işarettir. Rüyada bir kadını öptüğünü görmek, sevdiği bir kimse tarafından gösterilecek teveccühe veya gönderilecek selâma delâlet eder. Sevdiği birisini ağzından öptüğünü görmek, ele geçecek paraya, yanağından öpmek de, kazanılacak paralara işarettir. Bir kimsenin rüyada bezekli ve süslü bir kadını öptüğünü veya onunla bir yatakta beraber yattığını görmesi, dul bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Rüyada valiliğe ehil olan bir kişinin bir şehrin valisini öptüğünü görmesi, o valinin yerine geçeceğine alâmettir. Rüyada tanıdığı veya tanımadığı bir ölüyü şehvetle öptüğünü görmek, arzu ve emele kavuşmaya delâlet eder. Hastanın rüyada bir ölüyü öpmesi, ömrünün tamam olduğuna ve ecelin geldiğine işarettir.

ÖRDEK
Bir kimsenin rüyada ördek görmesi, güzel, mal sahibi, şerefli ve iffetli bir kadına delâlet eder. Rüyada ördekleri toplu halde otlattığını görmek, şanlı ve büyük kimseler nezdinde yüksek mevkiye ve onlar eliyle gelecek mala ve menfaata delâlet eder. Kişinin rüyada beyaz bir ördek aldığını görmesi, ele geçecek çok mala ve rızka delâlet eder. Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada beyaz kaz ve ördek görmek, mal ve zengin zevceye, siyah kaz ve ördek ise hizmetçiye delâlet eder. Rüyada bir ördek kesip etinden yediğini görmek, zevcesinden kendisine erişecek çok mala ve hayra delâlet eder. Rüyada sürülerle ördek görmek, ucuzluk, bereket ve nimete, azını görmek de aileye delâlet eder. Rüyada ördeklerin bir yerde sesli olarak ötüşlerini görmek, yangın, boğulma ve ölümden dolayı üzüntü ve kedere delâlet eder. Rüyada yabani ördekleri görmek, kara ve denizde ticaretle yolculuk yapan kişilere alâmettir. Bazı kere de rüyada ördek görmek, çok güzel ve şişman bir kadın ile tâbir edilir.

ÖRS
Bir kimsenin rüyada üzerinde demir dövülen örsü görmesi, işlerindeki sabra ve sebata delâlet eder. Bazı kere de örs görmek, ayakla basılan ve çiğnenen köprü, pabuç gibi kendisiyle maksada erişilen şeylere işarettir. Örs görmek, rızık ve helal mal ile de tâbir olunur. Çünkü demircilerin kazançları örs üzerindedir.

ÖRTÜNMEK
Örtünmek insanlar için bir edep ve iffet alâmetidir. Bu sebeple rüyada insanın elbise veya herhangi bir şeyle örtündüğünü görmesi, rızık talep etmedeki sevincine ve onun için hâsıl olacak yüksek makama delâlet eder. Bazı kere de rüyada örtü görmek, sır saklamaya ve gizli hazineye delâlet eder. Çünkü insan örtünün altında nelerin gizlendiğini bilemez.

ÖRÜMCEK
Rüyada örümcek görülmesi; yoldan sapmış, âsi, suçlu ve hileci bir kimseye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir örümceği öldürdüğünü görmesi; o kimsenin evinden yukarıda sıfatları anlatılan kişiye benzeyen bir kimseyi kovacağına yorumlanır. Kirmânî’nin yorumuna göre: Rüyada bir örümcek görülmesi dokumacıya delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir örümcek tuttuğunu görmesi; o kimsenin bir dokuma ustası ile dostluk kuracağına, kişinin rüyasında bir örümceğin kendisinden kaçtığını görmesi; o kişinin zayıf ve dinine bağlı bir kimseden ayrılacağına işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Rüyada örümcek görülmesi; kocasıyla geçinemeyen, evinden kaçan ve ahlâksız bir hanıma yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir örümcek tuttuğunu görmesi; o kimsenin tarifi yapılan böyle bir hanımla evleneceğine delalet eder.

ÖVÜNMEK
Rüyada övünmek hali, nimetin artmasına, mala, rızka, elinin ve dilinin her tarafa kavuşmasına alâmettir. İyi ve hayırlı bir işten dolayı övündüğünü görmek, hayırlı işler yapmaya ve gıpta edilecek nimete delâlet eder.

ÖZENGI
Rüyada özengi görmek, hayırlı bir yolculuğa ve muradın husule gelmesine delâlet eder.

ÖZLEMEK
Rüyada bir şeyi özlemek, birine karşı arzu duymak, yürekte biriken hasret ve hicrana delâlet eder.

 

RÜYA TABİRİ – O,Ö

Bu yazıyı okudunuz mu?

şifalı bitki, ot, sebze ve meyveler

ŞİFALI BİTKİLER – Z

ŞİFALI BİTKİLER – Z “Z” ZAKKUM Zakkum (ağu ağacı) : Zakkumgiller familyasından; Akdeniz sahilleri boyunca ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir