Anasayfa / DAHA FAZLA / RÜYA TABİRİ – S,Ş
imanilmihali.com
rüya tabirleri, rüya yorumları, dini rüya tabirleri

RÜYA TABİRİ – S,Ş

RÜYA TABİRİ – S,Ş

“S,Ş”

SAAT
Rüyada saat görmek, görenin hayatı,geçim kaynağı, işi ve evinin düzeni ile yorumlanır. İşler saat görmek, geçimin istikrarlı olmasına ev aile içindeki huzura işarettir. Bozuk saat görmek, işlerin bozulmasını ifade eder. Saatin kırıldığını veya kaybolduğunu görmek, iyi değildir. Rüyada saatin çaldığını görmek, önemli bir görüşme veya randevuya işarettir. Yeni bir saat almak, bir çocuk sahibi olmaya yorulur.

SABAH
Rüyada sabah olduğunun görülmesi; hayır kapılarının açılacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sabah olduğunu ve ortalığın aydınlandığını görmesi; o kimsenin bütün sıkıntı ve kederlerinden kurtulacağına işaret eder. Rüyanızda sabah erkenden horoz sesi duyduğunuzu görmeniz; sizi sevinç ve mutluluğa erişeceğinize, rüyanızda sabah güneşini görmeniz; bütün dertlerinizin bittiğine, ferahlık ve mutluluğunuzun geldiği ne delalet eder. Kirmânî’nin yorumuna göre: Çiftçi birisinin rüyasında sabah olduğunu görmesi; o çiftçinin bol mahsûl alacağına, ürününden feyiz bereket göreceğine işaret eder. Hasta bir kimsenin rüyasında sabah olup ortalığın ağardığını görmesi; o hastanın şifa bulup iyileşeceğine kişinin rüyasında sabah vakti cemaatle namaz kıldığını görmesi; o kişinin bir yolculuk yapacağına ve bu yolculuğun da hac yolculuğu olabileceğine işaret eder. İbn-i Kesir’in yorumuna göre: Rüyada sabah olduğunun görülmesi; hasta için şifa bulup iyileşeceğine, borçlular için borçlarından kurtulacaklarına, hapishanede tutuklular için tahliye olacaklarına, yolcular için selâmetle yolculuk yapacaklarına, gurbette olanlar için sılaya döneceklerine işaret şeklinde tabir olunur.

SABAHIN ERKEN VAKTİ
Rüyada sabahın erken vaktini görmek, kısmetli veya evlenecek kızlara, bazen de zikir ve duaya yorumlanır.

SABAH KAHVALTISI
Rüyada kuşluk yemeği istediğini gören kimse, meşakkate düşer.

SABAH VAKTİ
Rüyada sabah olduğunu görmek, vaadini yerine getirmeye yorumlanır. Rüyada sabah olduğunu ve kendisinin çirkin ve yaramaz bir durumda bulunduğunu görmek, o kimsenin küfrüne veya günah işlediğine yorumlanır. Ziraatçıların sabah olduğunu görmeleri, borca yorumlanır. Rüyada bir şeyin kaybolduğunu ve şafak sökerken onu bulduğunu gören kimse, borçlusu aleyhine iddia ettiği şeyi bir takım kimselerin şahitliği ile isbat eder.

SABAN
Rüyada saban görmek, girişilen işlerden alnının akıyla çıkmayı ifade eder.

SABIR
Rüyada güçlük ve sıkıntılara sabretmek, yüksek derecelere, müjdeye, güzel ahlaka, selamet ve mutluluğa erişmeye işaret eder.

SABUN
Rüyada görülen sabun, elde edilecek maldır. Sabun parçası, kederli bir kimseye teselli veren bir adamdır. Rüyada sabunla bir elbise yıkadığını ve kirlerini temizlediğini gören kimse, hasta ise iyileşir. Günahkar ise tövbe eder ve üzüntüden kurtulur, borçlu ise borcunu öder. Sabun, kiri giderdiğinden kederlerin gitmesine yorumlanır. Kir kederdir.

SAÇ
Rüyada görülen saç, mala ve ömrün uzun olmasına yorumlanır. Bundan dolayı saçlarının uzadığını gören kimsenin, ömrü uzun olur. Başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü gören kimse, zengin ise malı artar ve ödünç aldığı malla ticarette bulunur. Eğer fakir ise, borçlanır. Saçının düz veya kıvırcık olduğunu gören kimse, şerefli ve bahtiyar olur. Saçı kıvırcık olmayan kimse, saçının kıvırcık olduğunu görürse, bulunduğu durumdan pişmanlık duyar. Saçının uzun olduğunu ve kendisinin de bundan çok memnun kaldığını görmek, özellikle kadınlar hakkında, güzel ve makbuldur. Çünkü onlar süs için başkalarının bile saçlarını kullanırlar. Saçının çoğaldığını,sakalının uzadığını ve bütün saçlarını örüp başına bir takım örükler yaptığınıgörmek, üzerinde biriken borçlara yorumlanır. Rüyada görülen saç, sahibi için maldır. Bıyık ve koltuk altı kıllarını traş etmek, borçları ödemeye, kederin gitmesine ve sünnet-i seniyyeye uymaya delildir. Saç örmek işleri pürüzsüz yapmaktır. Kadınların rüyada saçlarını görmesi hayra yorumlanır. Bunların dışında, fakir olan insanların rüyada saç örmesi, işlerinin tükenmemesine yorumlanır. Saçının normal yerlerin dışında bittiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Hac zamanı saçını kesmek veya onu kısaltmak emniyete yorumlanır. Çirkinleştirmeyecek şekilde saçını kısaltmak ve yolmak, hüzün ve kederin gitmesine yorumlanır. Bazı yorumcular, saç yolmak, rüya sahibinin borcunu zorla ödeyeceğine yorumlanır, demişlerdir. Rüyada saçını gür görmek, kederli kimseler için kederinin artması, sevinçliler için de sevinçlerinin artmasıdır. Kadının rüyada saçını siyah görmesi kocasının onu sevmesi ve kocasının halinin doğruluğuna yorumlanır. Başının ön tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan gören kimse, zelil olur. Arka tarafındaki saçlarını dağınık gören kimsenin ise, ihtiyarlığında hor ve hakir olacağına yorumlanır. Koltukaltı kılının uzunluğu, rüya sahibinin istek ve maksadına kavuşması ve dininin sağlam olmasına yorumlanır. Koltukaltı kıllarının çokluğunu görmek ise, rüya sahibinin ilim, yüksek rütbe ve ticarete, ayrıca şecaatle mal biriktirmek isteyen birisi olduğuna, din, insanlık ve kendisinden beklenen güzel hasletlere meyil ve rağbeti olmadığına yorumlanır. Saçlarının uzunluğu, emsaline benzemez birşekilde ise ve bu halde de halk arasında dolaştığını gören kimse, borca girer ve geçim sıkıntısı çeker. Rüyada saçını normal olarak yağladığını görmek, zinnettir. Eğer yağı normalden fazla sürdüğünü görse, üzüntü ve kedere düşer. Eğer yağın kokusunu alırsa hayırla anılacağına alamettir. Bir kimse, yüzünde veya kıl bitmeyeceği bir yerde kıl bittiğini görse, çok borçlanır. Elinin içinde kıl bittiğini görene, bir menfaat erişir. Göğüs ve dilde görülen kıl, azsa hizmet, güzel söz, ilim ve zekaya, fazla ise, keder hüzün vs. şeylere yorumlanır. Karın kıllarının çok olduğunu gören kimsenin, borcu çok olur, üzüntülü ve kederli bir halde bulunur. El kıllarının dağıldığını gören kimsenin, bütün kazandığı şeyler ondan gider. Rüyada saçlarının birbiri ardınca düştüğünü gören kimsenin, çalışarak kazandığı ve zorlukla elde ettiği şeylerin elinden çıkmasına yorumlanır. Kadının, rüyada kendi saçını görmesi, onu koruyacak kimseye yorumlanır. Kadının, rüyada kendi saçını görmesi, onu koruyacak kimseye yorumlanır. Bazen saç ekilmiş tarlaya, mala, şöhrete, kız için kocaya, bekar erkek için de zevceye ve kendisiyle iftihar edilen ve dünya zineti say ılan çocuğa yorumlanır Saçın, güzelliği, siyahlığı ve uzunluğu anlattığımız kimselerin hallerinin güzelliğine, saçın kısalığı, beyazlığı ve pis kokması da, yine anlatılan kimselerin kötü hallerine ve yaramazlıklarına yorumlanır. Saçını kesmek, ilim ve hidayete, eğer hac mevsiminde olursa, bazen hac yapmaya da yorumlanır. Kulak kılı, ilim veya işitilecek bir sözdür. Burun kılı, kendisinde mihnet ve sıkıntı sezilen haber veya gizli maldır. Yalnız ve kocasız bulunan kadının bedeninde kıl görülmesi, onun kocasız durmasına veya erkek gibi çoluk-çocuğunun işlerini yürütmesine yorumlanır. Küçük çocuk için saç uzun ömürlü olmasına yorumlanır. Avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bitmesi, rahatının bozulmasına veya Allah’ın rızası bulunmayan bir işte çalışmasına yorumlanır. Rüyada erkeğin vücudunda saç bitmesi, onun hanımının ise, zenginliğinin gitmesidir. Göğüste bulunan kılların çokluğu, rüyayı görenin borcuna yorumlanır. Rüyada kendi saçını kestiğini gören kimse, rütbe ve mertebesinden düşer. Bir kadın rüyada saçının kömür gibi siyah olduğunu görse, kocasının malıyla zengin olmasına yorumlanır. Rüyada yanağının üzerinde güzel saç bulunduğunu gören kimsenin, sağlam ve gönlü temiz biri olduğuna yorumlanır.

SAÇ AĞARMASI
Rüyada saç ağarması, gençler için vakara yorumlanır. Bazı yorumcular, ömrün uzun olmasına, bazıları da zayıflığa yorumlanır, demişlerdir. Aklık sakal ve başın tümünde olursa, fakirliğe yorumlanır. Bir kimse saçının bir kısmının ağardığını görse vakar ve temkinin çok iyi olduğuna, başı ağaranın hanımı hamile ise, bir erkek çocuğunun olacağına yorumlanır. Bir kimse sakalındaki beyaz tüyleri yolduğunu veya kestiğini görse, o adam ihtiyarlara hürmet eder. Bazı yorumcular baş ağarması, kaybolmuş bir kimsenin veya misafirin gelmesidir, demişlerdir. Vücut kıllarının ağardığınıgören zengin ise, malının gideceğine, fakir ise, ödenmesi güç olan borca işarettir. Korkan kimse için saç ağarması, hakim ve melikten kurtulmaya işarettir. Bazı yorumcular, kadının saçının ağarmasını görmek, kocası veya kocasının akrabaları tarafından çirkin söz işiteceğine, bazen de, boşanmaya yorumlanır, demişlerdir. Çünkü erkekler kadının saçının ağarmasını, hoşgörmezler. Sakalı siyah bir kimse sakalının beyaz olduğunu görse, o adamın dini veya malı gider. Sakalı siyah olan bir kimse sakalında üçe kadar beyaz tüy belirdiğini görse, erkek bir çocuğu doğar. Eğer aynı rüyayı gören kimsenin kayıp bir şeyi olup, kendisi de kaybolan şeyi çok seviyor ve bulunmasını da çok arzu ediyorsa, o kaybı gelir. Bir kimse rüyada sakalının beyaz ve temiz olduğuna görse büyük bir borç, sıkıntı ve hapislik toplanır. Saçından ağarmışbulunan tüyleri yolduğunu gören kimse, muhalefette bulunur. İhtiyarlara, saygıgöstermez.

SAÇ DÖKÜLMESİ
Rüyada saçlarının dökülmüş olduğunu gören kimsenin, servetinin gitmesine ve halkın gözünden düşmesine yorumlanır.

SAÇAK
Rüyada saçak görmek, haberiniz olmadan sizi arkanızdan destekleyen ve himaye eden kimselerin varlığına delildir. Saçak aynı zamanda rütbe ve mevki ile de yorumlanır.

SAÇKIRAN
Rüyada saçkıran olarak saçlarınızın döküldüğünü görmeniz, dert ve sıkıntılarınızdan kurtularak feraha ve bolluğa kavuşacağınıza işaret eder.

SAÇMAK VE DAĞITMAK
Rüyada cevher ve yakutları saçıp dağıtmak, eğer onları yerden bir kimse kaldırmazsa, ilim, ticaret ve kazancın durgunluğuna ve yokluğuna yorumlanır. Onlara layık olan kimseler onları yerlerden kaldırırsa, her şeyi yerine koymaya, işi sırasıyla yapmaya ve halkın ondan istifade etmesine yorumlanır.

SAÇ ÖRMEK
Rüyada saç örmek, -gerek kadın ve gerekse erkeklerden saçını örmeyi adet etmiş kimse için-hoştur. Bunların dışındakiler için saç örmek, işlerinin durgunluğuna, fazla borçlanmasına ve bazen de işinde aciz olmasına yorumlanır.

SAÇ TARAYICISI
Rüyada saç tarayan adamı görmek, insanların üzüntü ve kederlerini giden bir kimseye yorumlanır. Eğer saç tarayan kadın güzelse, bekar kimsenin sonunun hayırlı olmasına yorumlanır. Saç tarayıcı kadını görmek, mallı bir kadına yorumlanır. Saç tarayan kadın, insanın annesidir.

SAÇAK
Rüyada saçak görmek, himaye ile yorumlanır. Üstüne saçak yıkıldığını görmek, işlerin bozulmasına işarettir. Bir saçak altına sığınmak, büyük bir zatın himayesi altına girmeyi ifade eder.

SAD SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Sâd Suresini okuduğunu veya okuyan bir kimseden dinlediğini görmesi; o kimsenin suçlarından dolayı Allah’a tövbe ve istiğfar edeceğine, toplumun güvenini kazanacağına işaret eder. Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: O kimsenin mal ve mülkünün artacağına ve bütün işlerinde başarılı olacağına delalet eder.

SADAKA VERMEK
Rüyada sadaka verdiğini gören, eğer âlim ise, ilminden kazanır, eğer bir devlet adamı ise şan ve şerefi artar, tüccar ise ticareti çoğalır, sanatçı ise halk ondan fayda görür, fakir ise zengin olur. Kirmani’ye göre, rüyada sadaka verdiğini görmek, korku ve düşünceden kurtulmak, bela ve afetlerden emin olmak ile tabir olunur. Rüyada sadaka verip bir fakiri sevindirdiğini gören, hasta ise iyileşir. Sıkıntısı varsa geçer. Tutuklu ise kurtulur. Eğer günahkâr ise Allah Teâla onu tövbe etmeye nail olur. Dinsiz ise İslamiyet’i kabul eder. Sadaka verdiğini görmek her durumda mutluluk ve ikbale delalet eder. Herkese sadaka dağıttığını gören kimsenin malında bereket olur. Rüyada sadaka, belaların define, hastaların iyileşmesine, rızık ve bereket, nimete delalet eder. Rüyasında ölmüş hayvan, şarap ve çöp gibi sadaka olarak verilmesi caiz olmayan şeylerden birini sadaka verdiğini görmek, kendi malında ve başkasının malında, kendilerine kötülük getirecek bir iş yapmış olacağına işarettir. Çünkü fenalığa fenalık, günaha günah ile karşılık verildi. Rüyasında helal ve iyi şeyi sadaka olarak verdiğini gören, eğer hayvan ticareti yapıyorsa, o işinde bereket görür, eğer çiftçi ise ürününde bereket ve feyiz bulur. Sadaka vermek hayır ve berekettir. Tanınmış zenginlerden birine sadaka verdiğini görmek, o zenginin fakir olarak sadakaya muhtaç olacağına delalet eder. Fahişe bir kadına sadaka vermek tövbe etmesine; hırsıza sadaka vermek, hırsızlıktan vazgeçeceğine işarettir. İbn-i Kesir’e göre; rüyada sadaka vermek, malını çoğaltmak, düşmanı çıldırtmaktır. Çünkü sadaka ile şeytan kahredildiği gibi, sadaka vermek rüyası da hayır, bereket ve mal çokluğuna delalet eder. Rüyada gizli sadaka veren, eğer asi ise, günahları bağışlanır. Bazen sadaka vermek ilim adamlarına ve büyüklere yaklaşmaya da delalet eder. Rüyada kendisinden sadaka istenilip verdiğini gören, alim ise halk ondan ilim öğrenir, devlet adamı ise sözü geçerli olur, tüccar ise halk ondan faydalanır. Sanatçı ise bir çok çırak yetiştirir. Rüyada bir yoksula yemek yedirmek korkudan emin olmaya, sıkıntıdan ve kederden kurtulmaya, bir dinsizi doyurmak düşmanını kuvvetlendirdiğine işarettir. Rüyada sadaka verdiğini görmek bazen tesbih çekmeye, kabir ziyaretine ve Kur’an okumaya delalet eder.

SAF SURESİ
İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Saf Sûresi’ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin savaşa katılacağına ve şehid olarak öleceğine yorumlanır.

SAFFAT SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Saffât Sûresi’ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin hidayete kavuşacağına, topluma hizmet etmekten zevk alacağına, günah işlemekten sakınacağına, Allah’tan korkacağına, kendisine itaat eden bir çocuğunun olacağına ve şeytanın şerrinden kaçınacağına işaret eder.

SAFLAR
Rüyada görülen saflar, düşmanla karşılaşmak ve kendilerine lazım gelen hakları yerine getirmek için bir takım kimselerin ittifak etmelerine yorumlanır. Bazen de bu rüya, cemaatla namaz kılanların saflarına devam etmeye yorumlanır.

SAFRAN ÇİÇEĞİ
Rüyasında safran çiçeği topladığınıgören helal rızık sahibi olur. Bir rivayete göre, safran çiçeği görmek, sarıise hastalık, kırmızı ise şifadır.

SAĞIRLIK
Rüyada görülen sağırlık, dince noksanlığa yorumlanır.

SAĞMAK
Rüyada süt veren herhangi bir hayvanısağdığınızı görmek, yaptığınız işlerde verim alacağınıza işaret eder.

SAHAN
Rüyada bakır bir sahan görmek, evinizdeki kimselerden birisinin yakında evlenerek evden ayrılacağına işarettir. Bazılarına göre, rüyada sahan görmek, güzel, hayırlı ve eli sıkı bir metrese işarettir. İyi ve kötü her hal ona nisbet olunur.

SAHRA
Rüyada çöl ve sahra görmek, şiddet ve sıkıntıdan kurtularak genişliğe ve selamete çıkmaya, günahlardan tövbe etmeye, zarardan sonra kazanca ve hastalıktan sıhhate kavuşmaya yorumlanır.Rüyada çöl ve sahrada yürümek kendisinde fayda ve menfaat olmayan bir şeye başlamaya yorumlanır. Sahra, genişliği, ekili oluşu ve yeşilliği nisbetinde ferahlık ve sevinçtir. Rüyasında sonu olmayan, bilmediği ve bugüne kadar görmediği bir sahra görmek, iki şekilde yorumlanır. Dünyanın ve geçiminin genişlemesi, hayır ve menfaat. Eğer gördüğü sahranın sınırı görülüyorsa, bu bir kadın ile tabir edilir. Sahra güzel ise, karısı güzel, çirkinse karısı da çirkindir. İçinde bulunduğu sahra veya arazinin genişlediğini görmek, ev halkının geçiminin genişlediğine, ömürlerinin uzunluğuna, bunun aksi ise, yani sahranın küçülüp daraldığını görmek, geçim sıkıntısına, ömrün kısalığına, ağaçlı bir sahra görmek, devlet büyüğünün hizmetinde bulunan kişilere işaret eder.

SAHUR
Rüyanızda sahur yemeği yediğinizi görmeniz; sıhhatinizin yapacağınız perhizinize bağlı olduğuna, sağlığınıza biraz daha fazla önem vermeniz gerektiğine ve fazla yemek yemekten sakınmanız lazım geldiğine işaret eder.

SAHUR YEMEĞİ
Rüyada sahur yemeğini görmek, düşmana hile yapmaya, asi ve günahkârlar için tövbeye, az ve kolay temin edilen cüzi bir rızka yorumlanır.

SAKA
Rüyada sakalık, dinle yorumlanır. Rüyada halka su içirdiğini gören halka iyilik ve ihsanda bulunur. Saka olup kendi evine su taşıdığını gören, kendisi için mal ve para biriktirir. Başkasının evine su taşıdığını gören, başkası için para ve malı toplar. O maldan ancak yediği kendisine kar kalır. Saka olup halka “su ister misiniz?” diye sorduğunu gören kimse halka vaaz ve nasihatta bulunur.

SAKA KUŞU
Rüyada saka kuşu görmek, çapkınca giriştiğiniz bir macera yüzünden başınıza beklemediğiniz çirkin bir olayın geleceğine işaret eder.

SAKAL
Rüyada görülen sakal, erkek için zenginlik ve şereftir. Rüyada sakalının uzadığını ve karnına ulaştığını gören kimse, mal ve şöhret kazanır. Ve bunu kazanırken sakalından karnında bulunan miktarca zahmet çeker. Sakalını şekil ve kıyafetine uygun ve yakışıklı birşekilde uzadığını gören kimse, şeref ve şöhret, güzellik, mal, devlet ve güzel bir geçime kavuşur. Sakalının yanlarının uzadığını ve ortasının uzamadığınıgörmek, o kimsenin başkası için hazırlayacağı bir mala erişmesine yorumlanır. Sakalının miktarından fazla uzadığını görse, o kimsenin borcuna, üzüntü ve kederine yorumlanır. Bazı yorumcular rüyada sakalının uzadığını ve çok kıllıolduğunu gören kimsenin ömrü ve malı artar, dediler. Sakalının kıllarınıfazlaca siyah olduğunu gören kimse, zengin olur. Sakalının sarıya yakın olduğunu gören kimse, fakirlik ve hastalığa düşer. Sakalını safi kızıl renkli olduğunu gören kimse, feryat eder. Bir kimse rüyada sakalını tuttuğunu, elinde kıl kaldığını ve o kılı atmadığını görse, o kimsenin kendisinden bir malıgider. Sonra yine ona döner. Eğer elinde kalan kılı attığını görse, o kimsenin bir daha dönmemek üzere malı gider. Rüyada eliyle bir adamın sakalını tutmuş ve onu çektiğini gören kimse, o adamın malına varis olur. Kendi sakalının yarısının gittiğini gören kimsenin izzet ve şerefinin bazısı veya malının yarısıgider. Bir kemsinin sakalını rüyada tanımadığı genç bir adam traş etse, o kimsenin şöhret ve rütbesi bildiği bir düşmanı veya adaşı yahut onun benzerinin eliyle gider. Eğer sakalını traş eden kimse ihtiyarca, o kimsenin şöhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider. Rüyada sakalının beyaz olduğunu gören kimse, şeref ve büyük şöhrete erişir. Sakalının siyahlığından hiçbir eser kalmadığını gören kimse, fakir olur. Şöhret ve mevkii elinden gider. Bir kimsenin rüyada hanımının sakallı olduğunu görmesi, o kimsenin malının veya oğlunun malının fazlalılığına ve hanımının hastalığına yorumlanır. Rüyada sakalını ve başını birden traş ettiğini gören kimse, hasta ise şifa bulur. Eğer borçlu ise, borcunu öder. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederi gider. Rüyada sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiçbir şey eksilmediğin gören, şöhret ve devlet sahibi bir kimseden mal elde eder. Sakal heybettir. Bazen sakal, adamın dükkanına, geçim yollarına, elbisesine, üzerine lazım gelen tazminatına, kazanç ve faydasına yorumlanır. Sakal kendisiyle yemin edilir birşeydir. Sakal doğruluk, yalan, cimrilik ve cömertliğe yorumlanır. Bazen sakal hanıma yorumlanır. Uyanıkken sakalı beyaz olan bir kimsenin rüyada sakalının siyahlaştığını görmesi, sevinç, kuvvet ve sertçe hareket edişine yorumlanır. Bir kimsenin rüyada sakalının adetin hilafına olarak uzadığına görmesi, o kimsenin oyunla meşgul olmasına veya layık olmayan yere malını sarfetmesine ya da kendisi için üzüntü, keder ve sıkıntı meydana gelmesine yorumlanır. Sakal günahkar kimse için, tövbe, sapıklar için hidayettir.

SAKATLIK
Rüyada vücudunuzun herhangi bir azasında bir sakatlık olduğunu görmek, işlerinizin bir kısmını ihmal ettiğinize veya noksan yaptığınıza, daha dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.

SAKINMAK
Sakınılması mümkün olmayan bir şeyden rüyada sakınmak nifaka yahut Haktan ayrılmaya yahut Kur’anı veya Kur’andan birşeyi unutmaya yorumlanır.

SAKIZ
Bir kimse rüyada sakız çiğnediğini görse, yanlış ve istenilmeyin bir iş yapar. Münakaşa, şikayet vb. gibi şeylerde o kimseden çok söz edilir. Rüyada sakız çiğnediğinizi görmek, bir konu etrafında çok konuştuğunuza ve bundan dolay ı herkesi usandırdığınıza işaret eder.

SAKIZ AĞACI
Rüyada sakız ağacı görmeniz, uzun ömürlü bir kimse olacağınıza, eğlenceye çok düşkün olduğunuz için gamdan ve kederden uzak bulunduğunuza, kaygısızlık içinde hayat sürdüğünüze işarettir.

SAKIZ KABAĞI
Bu kabağın rüyası hıyar gibi yorumlanır. Bazı yorumculara göre, kabak, hıyar ve benzeri şeyleri rüyada görmek, vaktinde ve yeşil ise, mal ve mülke işaret sayılır.

SAKİ
Rüyada içki aleminde size içi dağıtan saki görmeniz, sevdiğiniz bir kimsenin vereceği bir eğlenceye çağrılacağınıza veya sizin bir eğlence düzenleyeceğinize delalet eder. Sakinin uzattığı içki kadehini alıp içmek ise, kötü bir haberle yorumlanır.

SAKLAMAK
Rüyada bir şeyi sakladığınızı veya saklanan bir şeyi aradığınızı görmek, çok değer verdiğiniz bir eşyanızın kaybolacağına yorumlanır.

SAKLAMBAÇ
Rüyada saklambaç oynayan çocuklar görmek, yaptığınız işlerde gizliliği tercih ettiğinize işarettir.

SAKSAĞAN
Rüyada saksağan kuşunu görmek, cin fikirli, emniyetsiz, vefasız ve hiç kimse ile uyuşmayan bir kimseye yorumlanır. Bazen de saksağan görmek, servet sahibi bir kimseye yorumlanır. Saksağanla konuştuğunu gören kimsenin, kaybolmuş kimsesinden haber gelir. Saksağan kuşuna rastladığını gören kimse, gaddar ve fasık bir kimseye rastlar.

SAKSI
Rüyada görülen saksı bekarlar için evlilik ve evliler için iş ve sanatının yolunda gitmesidir. Saksıda çiçek varsa daha da iyidir. Saksının kırıldığını görmek, iş ve evlilikte hayal kırıklığına uğramayı ifade eder.

SALAK
Rüyada aptal denilecek kadar salak bir kimseyi görmek, iş hayatınızda ve evinizin içinde saygı duyulan bir kimse olduğunuza işarettir.

SALAMANDIRA
Rüyada ısıtıcı bir salamandıra görmek, çok yakın bir akrabanızdan sıcak bir ilgi göreceğinize işarettir.

SALATALIK
Rüyada görülen salatalık, üzüntü ve kederdir. Bundan dolayı salatalık yediğini gören kimse, kendisine ağırlık getiren bir şeye çalışır, özellikle salatalık sarı olursa. Salatalık, mevsiminde rızıktır. Mevsimsiz ise hastalıktır. İnsanın rüyada sabit olarak gördüğü salatalık, mahzun bir çocuktur. Hanımı hamile olan bir kimse rüyada salatalık yediğini görse, bir kız çocuğu olur. Rüyada salatalığın bıçakla kesilmesi hasta için iyidir. Rüyada onu takdim eden ve takdim olunan kimse için hayır ve iyiliktir. Rüyada salatalık görmek, adi ve devamsız bir rızıktır. Salatalık ve karpuz kolay elde edilen bir rızka yorumlanır. Rüyada salatalık tarlası görmek, birbirini takiben meydana gelecek rızık ve faydalara yorumlanır. Bazen de nesli temiz bir kadına yorumlanır. Rüyada bir salatalık tarlasına sahip olan veya oraya hükmeden kimse, mülke kavuşur. Eğer fakirse, zengin olur, bekarsa evlenir, talebe ise, çeşitli ilim tahsili yapar. Günahkarsa, tövbe eder ve yaptığı tövbesinin meyvesini de hayır olarak görür.

SALAVAT
Bir kimsenin rüyasında sala vat getirdiğini görmesi; kimsenin acele yapmak istediği bir şeyi şiddetle istemesine rağmen, işin yapılabilmesi için sabra ihtiyaç olduğuna işaret eder.

SALINARAK YÜRÜMEK
Salınarak yürümek, dünyada çabuk geçici bir şerefe, eğer mal sahibi ise bu malı nereden kazandığının kendisinden sorulacağına yorumlanır.

SALINCAK
Kendisinin salıncakta sallandığınıgören kimsenin dininde inancının sağlam olmadığına yorumlanır.

SALİH KİMSELER
Rüyada Allah (C.C.)’ın sevdiği kimseleri veya onlardan birisini görmek, açtıkları iyi yolun devam etmesine yorumlanır. Salih kimseler cemaatları için öğüt veren mübarek kimselerdir. Onlardan bazısı bilinir, bazısı ise bilinmezler. Bir kimse rüyada, bilinen ve tanınan bazı salih kimselere dönüştüğünü görse, onların gidişatında ve karşılaştıkları üzüntü ve kederde onlara halef olur ve onların mertebesinde o kimseye dünyanın bazı keder ve vahşeti isabet eder, sonra düşmanlarınıza galip gelir.

SALKIM
Rüyada salkım görmek, bugünlerde işlerinizi pek dağıttığınıza, toparlanmadığınız takdirde çok zararınız olacağına işarettir.

SALLANMAK
Rüyada gökyüzünün sallandığını görmek, o yerde bir kötülüğün meydana geleceğine, güneş veya ayın sallandığını görmek, o yer büyüklerinden birisine bir kötülük yapılacağına, yıldızların sallanıp titrediğini görmek o memlekette bir isyan ve başkaldırma çıkacağına delalet eder. Rüyada arşın sallandığını görmek, o yerdeki ilim adamlarının bir zarar göreceğine, hükümet binasının sallandığını görmek, halkın eziyete düşeceklerine, caminin sallandığını görmek, halkın eziyete düşeceklerine, caminin sallandığını görmek, ilim adamlarının günah işleyeceklerine, evinin sallandığını görmek, ev halkının başına bir müsibet geleceğine, vücudunun titrediğini görmek, dinin fesadına işarettir.

SALON
Rüyada büyük bir salonda bulunduğunuzu görmek, lükse çok düşkün biri olduğunuza işarettir. Salonda enine boyuna dolaşmak, müsrif bir kimse olduğunuzu, etrafınızdakilere çok yüksekten baktığınızı, gururla dolaşmanız sebebiyle etrafınızdakileri incittiğinizi, tasadan ve gamdan uzak, günün beyliği beyliktir, diye bir hayat geçirdiğinizi gösterir.

SALYA
Salya, tatlı dile işarettir. Ağzında salyası çok olduğunu gören güzel sözlü ve güzel yüzlü olur. Salyasının kuruduğunu gören kimse kötü sözlü ve nefret edilen bir kişidir. Salyasının aktığını ama, elbisesini kirletmediğini gören, halk arasında bilinen bir ilimden faydalanır. Salyasının kanlı olduğunu gören kimse batıl ilimle konuşur. Salyasının kanla karışık olarak ağzından sızdığını gören haram yer, yalan söyler, sözünü tutmaz.

SALYANGOZ
Rüyada salyangoz görmek tembellikle yorumlanır.

SAMAN
Saman, çok mala yorumlanır. Evine saman doldurduğunu ve ona sahip olduğunu görmek, ucuzluk ve bolluktur. Rüyada saman, sahibi için maldır. Samanın, rüyayı gören kimse üzerinde eseri aşikare olur. Bazıları da saman, meşakkatle elde edilecek maldır. Çünkü saman toplamak ve dövülmekle elde edilir, demişlerdir. Yanında saman olduğunu gören kimse helal rızık ve kuvvete kavuşur. Rüyada saman yediğini gören kimse, parasını yer, yahut yokluk, darlık ve açlığa düşer. Bazı kere saman, balı sadaka olarak vermeye yorumlanır. Çünkü saman malın arttığına aittir.

SAMANYOLU
Rüyanızda gökyüzünde bulunan ve adına Samanyolu denilen yıldız kümelerini görmeniz; sizin hayatı çok seven bir insan olduğunuza ve çok iyi bir kalbe sahip bulunduğunuza delaletle tabir olunur.

SAMUR
Rüyada samur görmek, halka karışmayan, çok mal biriktirdiği halde hiçbir kimsenin onun malından istifade edemediği ancak ölümünden sonra faydalanılacak zalim birine işarettir.

SANATKAR
Rüyada hangi sanattan olursa olsun, sanatkar bir kimseyi görmek, herşeye karşı büyük bir özlem duyduğunuza işarettir.

SANATORYUM
Rüyada sanatoryumda tedavi edilmekte olduğunuzu görmeniz, bugünlerde çok düşünceli ve sıkıntı içinde olduğunuza işarettir. Sağlığınızın bozulmaması için dikkatli davranmanız gerektiğini unutmayın.

SANCAK
Rüyada görülen sancak, meşhur bir iş veya reisliktir. Sancak, alim, imam, zahit, zeki, şecaatli, zengin, cömert veya kendisine uyulan kuvvetli bir kimsedir. Eğer sancak kırmızı olursa rüya sahibi, yukarda vasıfları geçen bir kimse tarafından sevinç ve şenlik görür. Eğer sancak siyah olursa büyüklük görür. Kadın için sancak, evlenmeye, evli katın için bir çocuğa yorumlanır. Çok sancaklar rüzgarlar ve yağmura yorumlanır. Sancak sahibi, hakimle yorumlanır. Hakimlik arzusunda bulunan bir kimse rüyada sancak taşıdığını görse, hakimliğe kavuşur. Bir kimseye rüyada sancak ismi verilse veya kendisi için bir sancak açılsa ya da kendisine bir sancak verilse, o kimsenin iyi bir ad ile ilmi veya tarikatı ya da saltanatı sebebiyle doğru yola gitmesine yorumlanır.

SANDAL
Rüyada bir deniz kenarında sandalla gezinti yapmakta olduğunuzu görmek, kısa bir yolculuk yapacağınızı gösterir.

SANDAL AĞACI
İbni Sirin’e göre, sandal ağacı sahibi olduğunu yahut birinin kendisine verdiğini göreni halk över ve sever. Birine sandal ağacı verdiğini gören ona itaat eder. Bir rivayete göre; sandal ağacıbir asil kişi tarafından verilecek ihsan ve hediyeye ve Cafer-i Sadık’ın söylediğine göre de hayır ve menfaate, saygıya ve övmeye delalet eder. Rüyada sandal ağacı görkem, ağır başlı, düzgün konuşan, herkesin yanında adı saygı ile geçen, güzel işler yapan ve saygı kazanan biri ile yorumlanır.

SANDALET
Rüyada ayağınıza bir sandalet giydiğinizi görmeniz, bazı ihtiyaçlarınız için uzun bir yolculuğa çıkacağınıza, bugünlerde harcamalarınızın fazlalığı yüzünden sıkıntı içine düşeceğinize işarettir.

SANDALYE
Rüyada sandalye görmek, kadın için evlenme teklifi almayı, erkek için ise mevki sahibi olmayı veya istirahat etmeyi ifade eder. İki sandalyeyi üst üste koyup oturmak, iki kişi ile ilişki kurmaya veya ehil iseniz iki işi birden üstlenmeye ve zengin olmaya işarettir.

SANDIK
Rüyanızda büyük bir demir sandık aldığınızı veya size verildiğini görmeniz; sizin evleneceğinize, rüyanızda sandığınızın kırıldığını veya kaybolduğunu görmeniz; eşinizin vefat edeceğine işarettir.

SANSAR
Rüyada sansar görmek, zinaya yorumlanır. Çünkü sansar tavuğa düşkündür. Tavuk ise kadına benzer. Rüyada sansar ile mücadele ettiğini gören kimse, zina eden bir insan ile münakaşa yapar. Rüyada sansar görmek, oldukça cimri bir zenginle de yorumlanır. Sansarın derisi veya eti mal ve menfaattir.

SANTRAL
Rüyada bir telefon santralında bulunduğunuzu görmek, hiç beklemediğiniz bir haberi alacağınıza ve elinize birkaç mektup geçeceğine delildir.

SAPAN
Rüyada bir adama sapanla taş attığınıgören kimse, sert ve katı olarak kalp kırıcı bir sözle taş attığını insanı,doğru bir işe davet eder. Rüyada elinde boş bir sapan bulunduğunu gören kimse, doğru bir işte söz söylemek ister. Bazı yorumcular, taş atılmayan sapan, rüya sahibinin tövbe etmesine, günahtan kendisini bütün bütüne çekmesine yorumlanır, dediler.

SARAÇ
Rüyada saracı görmek, bekar kimsenin evlenmesine, bir vazifeye tayin edilmeye, bir evden diğer bir eve veya bir dükkandan diğer bir dükkana taşınmaya yorumlanır.

SARAY
Rüyada bir sarayda bulunduğunuzu ve etrafınızda bir takım kimselerin size hizmet ettiklerini görmek, dikkat etmezseniz işlerinizin kötüye giderek gittikçe bozulacağına, rakiplerinizin boşdurmayıp, durmadan kuyunuzu kazmakta olduklarına işarettir.

SARDUNYA
Rüyada sardunya görmek çok yakında kendi malı olan bir eve taşınacağına işaret eder.

SARGI
Rüyada görülen sargı, dürülmüş değilse mala, dürülmüş olursa yolculuğa yorumlanır.

SARHOŞLUK
Rüyada kendisini sarhoş görmek, üzüntü ve kedere yorumlanır. Rüyada sarhoş olmak fazla sevinmekle beraber nimet ve malın çokluğuna yorumlanır. Rüyada sarhoşluk eğer hurma ve üzümden olursa, herhalde devlet ve saltanata yorumlanır. Sarhoşluk eğer şaraptan olursa saltanat ve maldır. Şaraptan başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk, sarhoşluk nispetinde şiddetli bir korkudur. Sarhoşluk, erkek ve kadın için durumlarından aşağı düşmeye yorumlanır. Rüyadaki sarhoşluk korku içinde bulunan kimse için hayra yorumlanır. Rüyada sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü vermek, kendisinde bulunmayan bir şeyin kendisinde olduğunu iddia etmeye yorumlanır. Eğer rüyayı gören salih birisi ise Allah (C.C.)’a aşk ve muhabbetinden ötürü vecde gelir ve gönül sarhoşluğuna erer.

SARI
Rüyada sarı renkli bir elbise giymek ve sarı bir renk görmek, çok hassas ve duygulu bir kimse olduğunuza ve herşeyi içinize attığınıza işarettir.

SARIK
Rüyada başta görülen sarık, kişinin taç, şöhret, kuvvet, rütbe ve hanımına yorumlanır. Rütbe sahibi olan bir kimse rüyada sarığının dürülü olarak boynuna indiğini görse, vazifesinden alınır. Sarığının başından alınması veya kaçırılmasının yorumu da böyledir. Rüya sahibi rütbeli değilse, o kimse hanımını boşar veya şöhreti elinden gider. Rüyada görülen sarık başarı ve üstünlüktür. Bir kimse başına sarık sardığını görse, o kimsenin liderlik ve sanat yönüyle kadri yücelir. Eğer sarık “Deniz koyunu” denilen hayvanın yününden ise, o kimsenin malı artar. Sarık yünden olursa, o kimse iş sahibi ve salih bir kimse olur. Sarık pamuktan ise yünün yorumu gibidir. İpekten olursa, dince bozuk olmasıyla beraber bir rütbeye ve haram mala yorumlanır. Rüyada sarığının üzerine bir daha sarık sardığını gören kimsenin, şöhreti artar ve mevkiinde kalır. Rüyada başına sarık sardığını gören kimse, o sarığın uzunluğu miktarınca yolculuğa çıkar. Sarı sarık, başta olan hastalıktır. Siyah sarık, ululuktur.

SARILIK
Sarılık hastalığını vücutta görmek, giyecek ve örtünecek şeye veya kendisine uygun olmayan bir eşe yorumlanır.

SARIŞIN
Rüyada sarışın bir gençle tanışıp dost olduğunuzu görmek, mutlu bir hayatın özleminin duymakta olduğunuzu, mutlu bir aile yuvası içinde yaşamak istediğinizi belirtir.

SARMAK
Rüyada bir şeyi sarmak, göz yummaya ve yayılmış bir sözü kısaltmaya yorumlanır.

SARMAŞIK
Rüyada görülen sarmaşık otu, doktordur. Bir kimsenin rüyada sarmaşık otunu görmesi o kimsenin kendisine faydalı olacak tıb tahsili yapmak için çalışmasına ve gayret göstermesine yorumlanır.

SARIMSAK
Rüyada sarımsak, haram ve kötü mala ve çirkin söze yorumlanır. Sarımsak yediğini gören kimse, kötü bir isimle anılır. Yediği sarımsak pişmiş ise kötülüklerden tövbe eder ve hatadan döner. Sarımsak yemek, yalnız hasta için hayırdır. Kökten sarmısağı yerinden çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından bir zarar erişir. Kökünden çıkarılan soğanın yorumu da böyledir. Bazıları da soğan ve sarımsak, üzüntü ve kederdir demişlerdir.

SARNIÇ
Rüyada sarnıç görmek, su konulduğundan dolayı zevceye, bazen de cüzdan, hazine, sandık ve çukur gibi içine mal vs. konularak korunan her şeye yorumlanır. Sarnıç, arkadaş ve evladı gibi sırrına vakıf herkese yorumlanır. Sarnıç, arkadaş ve evladı gibi sırrına vakıf herkese yorumlanır. Rüyada sarnıçta yağ, bal veya süt olduğunu gören kimsenin hanımının hamile olduğuna ve faydalı şeylerin artmasına yorumlanır. Sarnıç görmek, güçşeyleri kolaylaştırma, şerefe, yükselmeye, şöhrete ve korkudan emin olmaya yorumlanır. Sarnıç, gurur yüzünden bir işi kaybetmeye de yorumlanır.

SARP YOKUŞ
Rüyada ihtiyacı için sarp bir yokuşa çıktığını gören kimse, rüyadaki azmi oranında dünya veya ahiretini kazanmaya gayret gösterir. Bazen de sarp yokuş kalın kafalı bir kadına veya gönül okşama suretiyle yola getirilen zorba adama yorumlanır. Bazen sarp yokuş mal hakkında güvenilmez arkadaş ve ortağa yorumlanır. Bazen de sarp yokuş, kişiyi tehlikelerden kurtaran bir işe yorumlanır. Bazen de sarp yokuşlar, hayırsız, sıkıntılı ve tehlikeli şeylere yorumlanır. Oraya çıkmak da böyledir. Rüyada sarp bir yokuştan inmek ise, bütün bunlardan selamete ermektir. Rüyada sarp bir yokuşa çıkmak, bazen de ilme çalışmaya güzel bir siyaset tatbik etmeye, hikmetli bir şeye kavuşmaya, güzel bir yol takip etmeye, sözünde durmaya veya iyi bir muamele yapmak suretiyle rüya sahibinin kadrinin yükselmesine yorumlanır. Bir kimse rüyada sarp bir yokuşun zirvesinden ta dibine kadar düştüğünü görse, o kimsenin kadir ve şanının düşmesine veya bulunduğu durumun kendisinden gitmesine yahut dininden dönmesine ya da önceki haline dönmesine yorumlanır. Bir insanın rüyada sarp yokuşa veya küçük bir tepeye ya da dam ve bunlar gibişeyler üzerine çıktığını görmesi, o insanın istediği ve arzu ettiği ihtiyaçlarına kavuşmasına da yorumlanır.

SARRAF
Sarrafın terazisi, hakimin hüküm ve adaletidir. Sarrafın terazisi, bazen de, hakimin kendisi ve dilidir. Gramları,hakimin adalet ve hükmüdür. Tartılan altın ve gümüş paralar, insanlara olan düşmanlık ve çekişmedir. Sarraf zenginliğe, rızkın bolluğuna, miras taksimini ve hesap yapmayı bilen bir kimseye yorumlanır.

SATICI
Rüyada satıcıyı görmek veya satıcısuretine girdiğini ya da satıcının işiy le geçindiğini görmek, yalan yere yemin etmeye, namazı boşlamaya, ölçü ve tartıy ı noksan yapmaya, faiz yemeye yorumlanır.

SATIR
Rüyada satır görmek, güç işleri ayıran ve düzenleyen kimse ile yorumlanır. Bir görüşe göre, rüyada satır görmek kuvvete delalet eder.

SATMAK VE SATIN ALINMAK
Satıcı için her zaman şer olan şey, alıcı kimse için hayırdır. Satıcı için hayır olan şey de, alıcı kimse içinşerdir. Bazıları da satmak, mülkün gitmesine, satıcı müşteriye, müşteri de satıcıya yorumlanır, dediler. Satmak, satılan şey üzerine tercihtir. Bundan dolayı bir kimse dünyaya yorumlanır bir şeyi satsa, ahireti dünyaya tercih eder. Böyle olmazsa satılan şeyin kıymet ve parası miktarınca bir halden diğer hale dönmesine yorumlanır.

SATRANÇ
Rüyada satranç, tavla, aşık ve cevizle oynamak, hileye ve münakaşa yorumlanır. Bir kimse satranç oynadığını görse, o kimsenin bir düşmanı olduğuna yorumlanır. Oyun oynanılmayan satrancı görmek, işlerinden çıkarılmış adamlara, oynanan satrancı görmek de, yüksek rütbeli adamlara yorumlanır. Eğer iki oyuncudan birisi diğerini yense, galip gelen zafere erişir. Rüyada satranç oynadığını gören kimse, -kendisinin leh ve aleyhinde olacağını bilmediği halde -kavga ve münakaşa çıkarmaya çalışır. Satranç, düşmanlığa, tazminata, sırları öğrenmeye, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya, mizacın bozulmasına ve yolculuğa yorumlanır.

SATRANÇ ATI
Rüyada satranç atı görmek, mal için yapılan sözleşmelere yorumlanır. Bazen de mal alabilmek için hile yapmaya yorumlanır.

SATRANÇ FİLİ
Rüyada görülen satranç fili, oyuna ve ihtiyaç zamanında çalışılmamasına yorumlanır.

SATRANÇ VEZİRİ
Rüyada satranç vezirini görmek, büyük bir rütbeye yorumlanır.

SATÜRN
Satürn yıldızını görmek, mühendislere, müezzinlere, hayır işleyen herkese yorumlanır.

SAVAŞ
Savaş üç şekilde yorumlanır. Biri memleketler arasında, ikincisi memleketin içinde devletle halk arasında, üçüncüsü halkın kendi aralarında. Rüyalar da bu üç şekle göre yorumlanır. Devletler arasında savaş yapıldığını görmek, fitne ve fesat çıkacağına veya veba, kolera gibi salgın bir hastalığın meydana geleceğine delalet eder. Bir devlet başkanı ile halk arasında savaş olduğunu görmek, bereket ve ucuzluğa işarettir. Savaş için askerin toplandığını görmek, düşmana karşı zafere işaret eder. Savaşta olduklarını ve savaş meydanında rüzgar eserek toz kaldırdığınıgörmekde hayır yoktur. İki bölük askerin birbirleri ile savaştıklarını görmek, üstün gelenin yenileceğine işarettir. İki tarafın savaş sırasında birbirlerine karıştıklarını görmek, herkese hayır geleceğine işarettir. Rüyada düşmanla savaşan dinine hizmete, ana babasına yardıma, karısı hakkında da kıskançlığa delalet eder. İnsanın kendisinin bir savaşta dinsizler tarafında olduğunu görmesi, İslamiyetten uzaklaştığına, yahut dine karşı geldiğine, yahut üzerine itaatı gerekene karşı itaatsizlik ettiğine, yahut namazını terk ettiğine delalet eder.

SAVAŞBALTASI
Rüyada savaş baltası görmek, zafere ve üstünlüğe işarettir.

SAVAŞMAK
İbni Sirin’e göre, rüyada Allah rızasıiçin savaşmak, gerek kendi halinin ve gerekse ev halkının halinin düzeleceğini gösterir. Rızkı genişler ve parası artar. Savaştan kaçtığını görmek, ev halkına, özellikle karısına şefkat ve merhametinin azlığına delalet eder. Rüyada savaşa gidip düşmana galip geldiğini görmek, fazilet ve şan kazanmaya, bir memleket halkının savaşa katıldıklarını görmek, muradı her ne ise yerine geleceğine ve düşmana üstün gelineceğine işarettir. Yalnız başına düşmanla dövüştüğünü görmek, zenginliğe; düşmanı yendiğini görmek, helal rızka; savaştığını ve düşmana üstün geldiğini görmek, rızkında darlığa; bir rivayete göre geçim tedarikinde zorluk çekmeye; savaşta düşmanları tarafından öldürüldüğünü görmek, feraha ve sevince, helal rızka, uzun ömüre; gazilerle beraber savaşa gittiğini görmek, hayra; savaştan sonra memleketine döndüğünü görmek, sağlık ve selamete, muradının olmasına; sevinç ve mutluluğa; eğer rüya sahibi gurbette ise, selametle vatanına döneceğine; eğer hasta ise iyileşeceğine işaret eder. Rüyada savaşmak ev halkının geçimlerini sağlanması için acele etmek ve Allah’ı (C.C.) anmakla yorumlanır. Bir rivayete göre de, rüyada savaştığını görmek, rızka ve mutluluğa erişmeğe işarettir. Savaşa gittiğini görmek ganimete, ahirette yüksek bir dereceye ulaşacağına delalet eder. Silahı ile savaşa gittiğini görmek, dünyada her cihetce dinine bağlı olduğuna ve bütün şeriat emirlerini yerine getirdiğine delildir. Bütün insanların savaşa katıldıklarını görmek, zafer kazanacaklarına; tek tek ellerindeki kılıçlarla düşman üzerine yürüyüp onlarla savaştıklarını görmek, o memleket halkının refah ve mutluluk için yaşayacaklarına işarettir.

SAVCI
Rüyada savcı görmek, hükümetle aranızdaki bir anlaşmazlığın çözüleceğine veya mahkemede bulunan bir davanızın lehinize olarak biteceğine işarettir.

SAVUNMAK
Savunmak da hücum gibidir. Bunun yorumu hücum tabirinin aksidir. Yani hücumda galip, bunda mağluptur. Bunda yenilen, hücumda üstün gelendir. Rüyada kendisini savunmak için elinde silah ve alet olduğunu ve düşmanının elindeki savunma aletinin daha düşük olduğunu görmek iyidir ve hayırlıdır.

SAYAÇ
Rüyada sayaç görmek, borçlanmaya işarettir.

SAYFA
Rüyada bir adamın bir sayfa alması, o kimse için müjde ve ferahlıktır. Rüyada kendisine bir kadının bir sayfa verdiğini gören kimse, sevindirici bir işi bekler. Eğer kadın örtülü, sayfa da açık ise, rüya sahibinin sakınması icap eden önemli bir habere yorumlanır. Rüyada elinde dürülmüş bir sayfa gören kimsenin ölmesinden korkulur. Rüyada sol tarafında bir sayfa bulunduğunu gören kimse, yaptığı işten pişman olur. Bir sayfaya baktığını ve onu okuyamadığını gören kimse, bir mirasa kavuşur. Bir sayfayı okuduğunu gören kimse, bir mirasa varis olur. Sayfayı ters tarafından okuyan kimsenin üzerine borç birikir. Kıyamette dağıtılmış sayfaları görmek, rüya sahibinin itikadının düzgünlüğüne ve Peygamber (A.S.)’ın lisanı ile Allah (C.C.) tarafından gelen şeyleri tasdik edip, şek ve şüpheyi reddetmesine yorumlanır.

SAYFİYE
Rüyada bir sayfiyeye taşındığınızıgörmek, yeni bir hayatın eşiğinde olduğunuzu gösterir.

SAYMAK
Rüyada beş bin sayı saydığını gören kimse, düşmanına galip gelir. Yirmi ve yüz adet saymak da, böyledir. Yedi veya sekiz sayı saydığını gören kimse, üzüntü ve kedere düşer. Dokuz adet saydığınıgören kimse, müşkül bir iş için müfsid bir kavimle konuşur. On sayısınısaydığını gören kimse, tamamlanmış ve kemale ermiş bir işte bulunur. Bazıyorumcular on adet saymak, hacca gitmeye yorumlanır, dediler. Tek sayıkendisiyle beraber başka bir şey bulunmayan Cenab-ı Hakka (C.C.) yorumlanır. İki adedi düşmana galip gelmeye, üç adedi sözünü yerine getirmeye, dört adedi yeterli delile, beş adedi dinde şüphe etmeye yorumlanır. Altı adedi de böyledir. Bazen altı adedi düşmana galip ve kendisine zıt olanlara karşı delil getirmeye yorumlanır. Yedi adedinde hayır yoktur. Bazı yorumculara göre, bir sayısı mübarek; iki, beladan kurtulma ve düşmana karşı zafer; üç iyi değildir. Dört, mübarek ve hayırdır. Beş, güzel ve hayırlıdır. Altı, faydası olan birşeyi işlemektir. Bir rivayete göre, rüya sahibinin iyi bir söz işitmesi, bir işin tamamlanmasıdır. Yedi, iyi değildir. Bir rivayete göre hacdır. Bazılarına göre yedi sayı saydığını gören, bir kadın ise selametle doğurur. Sekiz, iyi değildir. Bir rivayete göre de bu rüyanın sahibi devlet büyüğüne veya büyük bir insana yaklaşır. Dokuz, iyi değildir. Bir rivayete göre düşman üzerine gider. On, mübarek olup din ve dünya muradının olmasına ve bir rivayete göre de, işlerinin tamamlanmasına delalet eder. Onbir, muradının olacağına, oniki isteklerinin yerine geleceğine, bir rivayete göre bereketli bir seneye delalet eder. Onüç, iyi değildir. Ondört, muradının olacağına, sonu ferah olduğundan iyidir. Onbeş arzuların olmasına, şiddet ve sıkıntıdan kurtulmaya, bereket ve adalete; onaltı, uzun bir zaman sonra maksada ermeye, onyedi, fesada ve safahatte elinden çıkanın geri gelmesiyle sağlığa işarettir. Onsekiz iyi değildir. Ondokuz, halkla arasında düşmanlıktır. Yirmi, kuvvetin artmasına ve düşmana üstünlüğe ve murada; otuz rüya sahibinin biri ile davası varsa acele olarak lehine bitmesine ve düşmana üstünlüğe; kırk, işte güçlük ve hayrettir. Elli, rüya sahibinin ömrünün tamamıdır. Altmış, tövbenin lüzumuna ve kefarete delalet eder, iyi değildir, korkuya işarettir. İkibin, iyi değildir. Üçbin, zafer ve kuvvettir. Dörtbin zaferdir. Beşbin, bereket ve ferahlıktır. Altıbin zafer ve murattır. Yedibin, geçim yönünden orta halde olmak ve bir rivayete göre, işlerine bağlı olmasıdır. Sekizbin, rüya sahibinin hayatının düzenli olmasıdır. Dokuzbin iyidir. Onbin, zafer ve kurtuluştur. Yirmibin, düşmanına karşı üstünlüktür. Otuzbin, uzun bir zaman sonra zafere ulaşmaktır. Kırkbin, kurtuluşa işarettir. Ellibin, yorgunluk ve eziyet ve durgunluktur. Altmışbin, zorluktan sonra muradının olmasıdır. Yetmişbin bolluk ve geçime; seksenbin zafer ve kurtuluşa; doksanbin, düşmana karşı üstünlüğe; yüzbin ve yüzbinden fazlası ise istediklerinin elde edileceğine delalet eder. Eliyle sayı saydığınıgören doyurduğu kişileri doyurduğuna pişman olur. Bazı yorumcular diyor ki; sayı saydığını veya sayıldığını gören, amir olur ve saydığı sayının adedince emrinde insan bulunur. Eğer rüya sahibi bir din görevlisi ise, kendisi için hayırlıdır. Sayı saymak bütünü ile hayırlıdır. Ancak borçlu olanlar için hayırlı değildir. Çünkü alacaklılarının onu sıkıştıracağına delalet eder.

SAZ
Rüyada saz çalmak veya çalanlarıdinlemek, hakkınızda olmayacak dedikoduların yapıldığını ve bundan dolayı çok üzüldüğünü gösterir.

SAZAN BALIĞI
Rüyada sazan balığı yemek, zahmetsiz kazanç yolu bulmak hususundaki düşüncenizin yanlış olduğuna, alın teri olmadan kazanılacak paranın haram olduğunu bilmeniz gerektiğine işarettir.

SEBAT
Uyanıkken tezcanlı olan kimsenin rüyada sebat ettiğini görmesi, nimete, hidayete, kuvvetli azme, işlerinde itiyat ve temkinli hareket etmesine yorumlanır.

SEBE SURESİ
İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Sebe Sûresi’ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin elinden kaçırdığı bir nimetin hiç beklemediği bir anda gerisin geriye eline döneceğine, dünyada yalnız ibadetle meşgul olacağına ve daima tenha yerlerde dolaşıp gezeceğine yorumlanır.

SEBİL
Rüyada sebil görmek, dört şekilde yorumlanır. Halka yardım eden bir kimse, zengin bir adam, toplu mal, herkesin bilgisinden faydalandığı kimse. Bir sebil yaptırmaya vasıta olan kimse hayır ve iyilik yapar. Bir sebili yıktığını veya bir tarafını bozduğunu gören, şer ve fesatla uğraşır. Bir sebili badana ettiğini gören, hay ır işleri ile halk arasında ün yapar. Bir sebilin genişlediğini görmek, bir alimin bilgisinin artacağına, malının ve halka yardımının fazlalaşacağına işaret eder. Yolcuların ve gelen geçenin susuzluklarını gidermeleri için yapılan bir sebili görmek, sadaka, hayır ve iyilik ve cömertlikle yorumlanır. Bir sebil yaptığını gören, halka faydası olacak bir vakıf kurar. Bir sebilden su içtiğini gören, herkesin faydalanmasını gözeten ve ona göre hayrat yapan bir kimseden faydalanır. Bir sebili çok iyi şekilde yeni yap ılmış görmek, o yerde feyiz ve bereketin olduğuna; harap ve yıkık veya su bulunmadığını görme, o yerde hayır, bereket ve iyiliğin bulunmadığına işaret eder. Rüyada kendisinin bir şekilde hizmet ettiğini ve gelen geçene su dağıttığını görmek, halkın dünya ve ahiret işlerinde onlara yardımcı olduğuna işarettir. Bir sebilde halka bulanık su dağıtıldığını görmek, hayır etmek maksadı ile haram mal dağıtıldığına, berrak ve temiz su dağıttığını görmek ise helal mal dağıtıldığına delalet eder.

SEBZE
Rüyada sebze görmek, üzüntülü bir takım erkeklere yorumlanır. Rüyada bostanından bir deste sebze topladığınıgören kimseye hanımının yakınları tarafından kötülük ve düşmanlık gelir. Rüyada deste ile sebze görmek, rüya sahibini kötülükten sakındırmamsı için korkutmaktır.

SECCADE
Rüyanızda bir cami veya bir mescidde bir seccade üzerinde oturduğunuzu görmeniz; sizin Hicaz’a gideceğinize, rüyanızda bir mescid veya camide itikâfta olduğunuz halde bir seccade üzerin oturduğunuzu görmeniz; sizin hacca giderek sevap kazanacağınıza yorumlanır.

SECDE
Bir kimse rüyada, rükuya vardığını ve secde ettiğini ve Allah için namaz kıldığını görse, Allah için tevazu eder ve boyun eğer. Kibir ve azametten sıyrılır. Bir kimse Allah (C.C.) için secde ettiğini görse, düşmanlarına galip gelir, zafere erişir ve günahları affedilir. Secde eden günahkâr bir kimsedir ki, secde ettiğinde tövbekar olur. Tehlikelerden kurtulur ve istediklerine kavuşur. Günahları affedilir, günahları affedilen kimsenin ömrü uzun olur. Secde, işlerin iyi yürümesine, bazen de onu gören kimse için Allah (C.C.)’ın ihsan edeceği nimetlere yorumlanır.

SECDE SURESİ
İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Secde Sûresini okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin Allah nazarında değerli bir kul olduğuna, her zaman başını secdeden kaldırmadığına ve iki âlemde aziz olduğuna delalet eder.

SEDEF
Rüyada sedef görmek, -hamile kadınlar için-çocuk düşürmeye yorumlanır.

SEDEF OTU
Rüyada görülen sedef otunun her destesi ele geçecek maldır.

SEDİR
Rüyada çarşı içinde sedir görmek, cüzi bir sermayeye veya az bir amele ya da saliha, kanaatkar ve faydası az bir kadına yorumlanır. Rüyada ev içinde görülen sedir, ferahlık, sevinç ve çocuk üzerine çocuk sahibi olmaya yorumlanır. Rüyada ölünün oturduğu sedirin güzel olması, ölünün cennette olduğuna yorumlanır.

SEDYE
Rüyada bir sedye içinde taşındığınıgörmek, evinizde bir huzursuzluk olduğuna ve bir kısım eşyanızın evden taşınacağına işaret eder.

SEĞİRTMEK
Rüyasında azasından herhangi birinin seğirdiğini görmek, harekete delalet eder. Bazı yorumculara göre; rüyada seğirdiğini görmek iki kısma ayrılır:Bir kısmı hayır ve diğer kısmı şerdir. Uyanık olduğu sırada hayra işaret olan seğirmelerin rüyada görülmesi hayra;şerre delalet edenler şerre işarettir.

SEHPA
Rüyada sehpa görmek, işlerinizin iyi bir düzende devam ettiğini gösterir. İdam sehpası ise, korkulu ve şüpheli günler geçireceğinize, çiçek sehpası görmek isteklerinizin yerine geleceğine işarettir.

SEKRETER
Rüyada kendinizi bir iş yerinde sekreterlik yaparken görmeniz, iş hususunda bir kimse ile ortak olacağınıza veya onunla ayrı bir iş yapmak için anlaşacağınıza işarettir. Bir sekreter ile dostluk kurduğunuzu görmek, genç bir kimse ile bir gönül macerasıgeçireceğinize delalet eder.

SEL
Rüyada düşmanın hücum etmesi, selin gelmesine işaret ettiği gibi, selin gelmesi de düşmanın hücumuna yorumlanır. Rüyada yağmurdan meydana gelen seli gören kimseye, eziyet yahut hastalık isabet eder. Veya zahmetli ve meşakkatli bir yolculuğa çıkar. Rüyada selin evine girmemesi için çalıştığını gören şahıs, ailesine ve akrabalarına yap acağızarardan düşmanını men eder. Sel batıl ve yalan söze yorumlanır. Selin kan ve pislikle akması, Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) gazabına yorumlanır. Taşkın olan her suda hay ır yoktur. Kuyu, ırmak yahut nehirden bilinen ve bilinmeyen bir yere çokça akan su gerek bulanık, gerek çok veya az olsun bunların hepsi üzüntü ve kederdir. Bazılarına göre; sel, düşman, zalim bir başkan veya zalim bir kişi ile yorumlanır. Selin önünde kaçıp kurtulan düşmanından emin olur. Soğuk memleketlerde sel görmek, zarar; sıcak memleketlerde ise hayır, menfaat ve sevinçtir. Kuvvetli bir selin bir eve girerek odasını yıktığını görmek, o ev halkının ölümü ile tabir olunur. Rüyasında sellerin ve suların taşarak, her tarafı örttüğünü görmek, o yer halkına bir musibet ve azap geleceğine işarettir. Sel, evleri ve yolları bozar ve y ıkarsa, o memleketin devlet büyüğünün zulüm yaptığına delalet eder. Bir rivayete göre de, selin evine kadar girdiğini gören, ahlaksız bir kadınla evlenir. Bazılarına göre sel; yağ, bal, süt, zeytinyağı gibi yenilecek şeylere işarettir. Rüyasında bir kaba sel suyu doldurduğunu, halkın ferah ve sevinçle etrafına toplanıp bunu içtiklerini görmek, bu gibi şeylerin bol ve ucuz olacağına delalet eder. Bir kısım tabirciler de, seli, şiddetli bir bela, büyük zulüm, kuvvetli düşman veya kolera, tifüs gibi salgın hastalık olarak tabir ederler. Sel içinden yüzerek karaya çıktığınıgören, zulümden kurtulur. Yüzdüğü halde karaya çıkamadığını ve geri döndüğünü gören, zalim bir devlet büyüğünden korkmalı ve onunla karşılaşmamaya çalışmalıdır.

SELAM VERMEK
Rüyada arasında düşmanlık olmayan bir kimseye selam verdiğini gören kimseye, selam verdiği adam tarafından ferahlık, emniyet ve hayır erişir. Eğer aralarında bir düşmanlık varsa, o kimse selam verdiği adama galip gelir ve onun düşmanlığından ve kötülüğünden zarar görmez. Rüyada selam vermek, güzel söz işitmeye ve onun mislini söylemeye yorumlanır. Bir kimsenin rüyada düşmanıyla selamlaşıp sarılması, aralarındaki düşmanlığın gitmesine yorumlanır. Rüyada selam vermek, üzerine selam verilen için boyun eğmek ve itaat etmektir. Bazen de selam vermek, selam veren kimsenin onun selamını alan kimseye muhtaç olmasına yorumlanır.

SELVİAĞACI
Rüyada görülen selvi ağacı, güzel bir kadın yahut amelsiz ilim sahibi birisine, bazen de yolculuğa işaret eder. Selvi ağacı, evlada da yorumlanır. Bazı tabirciler, selvi ağacı, uzun ömre işaret eder; bazıları da, iyilik ve ihsan sahibi bir çocuğa yorumlanır, dediler.

SEMAVER
Rüyada semaver görmek, çoktan beri askıda bulunan bir işinizin bugün-yarın sizin lehinize olarak sonuçlanacağınıgösterir.

SEMER
Rüyada semer görmek veya bir hayvanısemerlemek, iş yerinizde size çok yüklenildiğini ve tahammülünüzün sonuna geldiğinizi ve artık sabrınızın taştığını gösterir.

SEMİZ OTU
Rüyada semizotu, kötü söz söyleyen, üzüntülü ve kederli bir insana yorumlanır.

SENE
Rüyada sene görmek, kıtlığa, bazen dinde şüpheye yahut şiddet ve tehdide, bazen de, ilmin çokluğuna yorumlanır.

SENET
Rüyada bir iş için bir kimseye senet verdiğinizi veya aldığınızı görmek, sıkıntı içinde olduğunuza, aldığınız senedi yırttığınızı görmek, borcunuz varsa ödeyeceğinize, sıkıntılarınızın azalacağına işarettir.

SEPET
Rüyada görülen sepet, halkın sırlarınıgizleyen bir kadına yorumlanır. Rüyada sepet görmek, elinize bol miktarda malın veya paranın geçeceği ile yorumlanır. Sepete meyve koyduğunuzu görmek, paranızıbiriktirdiğinize; çiçek koymak, evlenme hazırlığı yaptığınıza; birisine sepet hediye ettiğinizi görmek, başka birinden yardım beklediğinize; sepet ördüğünüzü görmek, bazı projeleriniz olduğuna işarettir.

SEPET ÖRÜCÜSÜ
Rüyada sepet örücüsünü görmek, ülfet, muhabbet, züht, ibadet, ilim ve takvaya, yorumlanır.

SERAP
Rüyada görülen serap, tamamlanmayan boş iştir. Bundan dolayı rüyada serap gören kimse meydana gelmesini ümit ettiği bir arzuda bulunur ve o arzusu yerine gelmez. Bazen de serap görmek arzu ve temenniye ve kavuşamayacağı bir şeyi ümit etmeye yorumlanır. Bazen de serap aslı ve gerçeği olmayan bir haberdir.

SERÇE KUŞU
Rüyada serçe kuşu görmek, oyun ve hikaye ile insanları güldüren bir kimseye yorumlanır. Serçe kuşu erkek çocuğa da işaret eder. Bundan dolayı bir kimse serçe kuşunu kestiğini görürse, o kimsenin zayıf bir çocuğu dünyaya gelir ve onun öleceğinden korkulur. Serçe kuşu güzel olan kadına da işarettir. Serçelerin güzel sesleri ise, güzel söz ve ilim okumaya yorumlanır. Rüyada çok sayıda serçe topladığını görmek, gören kimse için kolay elde edilen mallardır. Serçeler çocukla da tabir edilir. Bir serçeye sahip olduğunu gören kimsenin, bir çocuğu olur ve büyük adamlar arasına geçer. Rüyada serçelere sahip olduğunu gören kimse zenginleşir. Serçeler aile ve akrabalarıyla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye yorumlanır.

SERGİ
Sergi, rahatlık, izzet ve yüksekliktir. Döşek ve ona ait olan yastık ve çarşaf gibi şeyler ev sahibinin alet ve edevatıdır. Bazıları da, “komşularıdır”, dediler. Döşek veya döşeğe benzer bir şey üzerinde oturduğunu gören kimse bir arazi satın alır. Döşek, rüya sahibinin dünyası ve üzerinde yaşadığı mekanı, mülküdür. Eğer görülen döşek yeni, geniş, sanatlı ve sağlam olursa, rüya sahibi için uzun ömre, dünyaca genişliğe ve emir ve hükmünde güce kavuşmasına yorumlanır. Döşek, ince ve yırtıksa az bir ömürle yine dünyaya işaret eder. Bir kimse döşeğini dürülmüş olduğu halde omuzu üzerinde görse o kimse bulunduğu yerden bilinmeyen bir yere göç eder ve mülkünden çıkar, dünyası ve tebaası da dürülür. Parça parça kesilmiş döşek, üzüntü ve kederdir. Rüyada sergi görmek, giysiye işaret eder. Kış gününde görülen serginin yorumu yaz gününde görülen serginin yorumundan daha güzeldir. Sergisinde kir olduğunu gören kimsenin geçimi kötü olur ve şöhreti azalır.

SERSERİ
Rüyada başı boş, avare ve serseri olaştığınızı görmek, ne yaptığınızı ve ne yapacağınızı bilmeyecek kadar bunalım içine düştüğünüzü ve böyle devam ederseniz sonunda çok kötü bir duruma düşebileceğinizi gösterir.

SERT VE KATI ŞEY
Rüyada elbise ve yiyecek şeylerin katıve sert olması yahut sözün şiddetli ve kaba olması, mal ve refah sahipleri için, onların rütbelerinin gitmesine, hallerinin değişmesine ve rızıklarının azalmasına yorumlanır.

SERT YER
Rüyada sert bir yerde bulunduktan sonra yumuşak bir yerde olduğunu gören kimsenin, işlerinin kolaylaşmasına belalardan kurtulmasına ve kolaylığa kavuşmasına yorumlanır. Önce yumuşak bir yerde bulunduktan sonra sert bir yerde olduğunu görse, üzüntü, keder, şiddet ve durumunun durgunluğuna yorumlanır. Bazen de bu sert yeri görmek, işsiz kalmaya ve uzun ömürlü olmaya ayrıca takvaya yorumlanır. Sert ve katı yeri görmek zekasızlığa; yumuşak yer de, zeka ve hafızaya delalet eder.

SERVET
Bu rüya, fakir için yolunu şaşırmasına işaret eder. Bazen servet, zevceye ve cennet nimetlerini gerektiren salih amele yorumlanır.

SES
Rüyada insanın seslenmemsi, halk arasında iyi isim ve şöhrete işaret eder. Rüyada sesinin gür ve kuvvetli çıktığını gören kimse halk içinde iyilikle anılır ve şöhret kazanır. Sesinin zayıf çıktığını görmek, bunun aksinedir. Rüyadan bir insanın sesini işittiğini gören kimse, o insanın sesinin hoşluğunu, makamının güzelliği ve vücudunun sıhhati nisbetinde bir mevkiye geçer. Rüyada sesini bir alimin sesi üzerine yükselttiğini gören kimse, günah işler. Zayıf ses korkuya, sesi alçaltmak ise, mütevazi olmaya yorumlanır. Altınların çıkardığı sesi işitmek, sevindirici haberlerdir. Oğlak, kuzu ve koç sesi, hayır, bolluk ve sevinçtir. At kişnemesi iyi ve yiğit bir kimse tarafından verilecek hediyedir. Eşeğin anırması, akılsız bir düşman tarafından yapılacak kötülüktür. Katır sesi, aksi bir adam tarafından görülecek çetinliktir. Buzağı, öküz ve sığır sesi, fitneye düşmektir. Erkek deve sesi, hac cihad ve faydalı ticaret gibi güzel bir yolculuktur. Arslan sesi, hayrete düşmeye, korkutmaya ve korkutulmaya yorumlanır. Kedi sesi, bolluk, koğuculuk ve alaydır. Fare çığlığı, toplanma, ülfet ve rızıktır. Geyik sesi, vatana olan hasrettir. Kurt sesi, hırsızlıkla korkutulmaktır. Köpek uluması, pişmanlık, nefret ve zulme çalışmaktır. Domuz sesi, zengin ve ahmak düşmanlara galip gelmeye ve onların malına kavuşmaya yorumlanır. Karga sesi, ayrılık haberidir. Dinlenilmesi hoşa gitmeyen bir ses, üzüntülü ve sıkıntılı bir iştir. Güzel sesler, ferahlık ve sevinçtir.

SEVGİLİ
Rüyada sevgilinizi görmek, sevgilisi olanlar için ayrılığa, olmayanlar için yeni bir sevgili edineceğine; sevgilinizle aranızda tartışma çıkarak ayrıldığınızı görmek, bir rakibinizin sizden alacağına işarettir.

SEVİNMEK
Rüyada sevinmek, ağlamaya yorumlanır. Bazen de sevinmek, görüldüğü gibi yine sevinmeye ve kederden kurtulmaya yorumlanır.

SEVMEK VE SEVİLMEK
Rüyada kendisini seven birini görmek, hayır ve iyiliğe işarettir. İsmail El-Eş’as’a göre; bir aşığın sevgilisine kavuştuğunu gören hay ır ve menfaate erer. Rüyasında birisine aşık olup sabrettiğini ve sırrını kimseye söyleyemeyip sakladığını gören şehit olur. Birini görüp onu sevmek, ondan hayır ve menfaat göreceğine; birinin kendisini sevdiğini görmek de o kişiye faydası dokunacağına işaret eder.

SEYAHAT
Rüyada kendinizi tren, vapur, otobüs veya otomobille seyahate çıkmış görmek, başladığınız işi başarı ile tamamlayacağınıza ve sonunda rahata kavuşacağınıza işaret eder.

SEYİS
Rüyada hayvan bakan seyisi görmek, mal ve tedbirli ve reise yorumlanır. Seyis, işleri idare eden kimseye yorumlanır. Çünkü seyis, siyaset kelimesinden türetilmiştir.

SEYYAH
Rüyada görülen seyyah ilimleri arzu eden bir kimsedir.

SICAKŞEY
Yiyecek ve içeceklerden sıcak bir şey görmek, fazla güç rızka yorumlanır. Bazen de, haram kazanç ve bereketi iptal etmeye işaret eder.

SICAK KARA BALÇIK
Rüyada sıcak kara balçığı görmek, rüya sahibi için yönelecek hayra işaret eder. Bu rüyayı bekar görürse evlenir.

SIÇRAMAK
Rüyada insanın sıçraması durumunun değişmesine ve galip gelmeye yorulur. Sıçramak bünyesinin kuvvetinden gelir. Bundan dolayı rüyada sıçradığını gören kimse, bulunduğu mevkiden daha yüksek bir mevkiye geçer ve ona hayır isabet e der. Bu iki mevkinin iyilik önünden farkı, atladığı yerlerin farkı kadardır. Bir kimse rüyada sıçramasıyla havada dilediği gibi hareket ettiğini ve arzu ettiği yere ulaştığını görse, bu rüya o kimsenin istediği gibi bir halden diğer bir hale geçmeye muktedir olacağına yorumlanır. Rüyada bir nehire veya bir kuyuya yahut bir çaya sıçradığını gören kimsenin, bir halden diğer bir hale geçmesine veya kötü olan bir şeyden kurtararak acilen selamete çıkmasına yorumlanır. Rüyada birisinin kendi üzerinde sıçradığını gören kimse, o kişiye mağlup olur.

SIĞINAK
Rüyada sığınak görmek, işlerinizin bozulduğu veya bozulma tehlikesi içinde olduğu için bir kimseden veya bankadan borç almak zorunda kaldığınıza, işlerinizi yoluna koymak için bir mülkünüzü veya malınızı satmak zorunda kalacağınıza delalet eder.

SIĞIR
Rüyada görülen sığırlar senelere işaret eder. Siyah ve sarı sığır, sevinç, bolluk ve ucuzluk olan senedir. Tavlısığırlar ucuzluk ve bolluk olan senelere, zayıf sığırlar, kıtlık ve yokluk olacak seneler yorulur. Sığır eti yediğini görmek, senedeki helal malın ifadesidir. Denilmiştir ki, sığır yüksekliğe, mala, şerefe ve etinden yenilen miktarca ucuzluk ve bolluğa yorulur. Görülen sığır, yağlı ve semiz olursa, takva sahibi bir kadına yorumlanır. İneğin yüklü olduğunu görenin hanımı gebe olur. Bir kimse kendisine inek sütü verildiğini görse, güzel huylu dindar ve şerefli bir kadınla evlenir. Bildik bir sığıra bindiğini görse, zenginlik ve servete sahip olur, endişe ve üzüntüden kurtulur. Evine sığır girip kendisini boynuzladığını görse zarar ve ziyana uğrar, ehli ve akrabalarından emniyetsizlik içinde bulunur. Öküz ve sığır boynuzunu gören kimse büyük mala sahip olur ve hali düzelir. İnsanlar arasında güzel isimle anılır. Rüyada sığır görmek herkes için iyidir. Sığırların bir yerde toplanmalarını görmek ızdıraba; seslerini yükseltip bağırmaları, edepsiz bir takım bildik insanlara yorumlanır. Yüklü inek, bolluk ve ucuzluk umulur bir seneye yorumlanır. İneği sağıp sütünü içtiğini gören kimse, fakirse zengin olur, izzet ve şerefi yüceleşir. Zengin ise zenginliği ve şerefi artar. Sığır eti yediğini gören kimse mal ve devlete ve dince ziyadeliğe erişir, hasta ise Allah (C.C.) ona şifa verir. Sığır, çok bereketli ve sürülmüş bir araziye de yorumlanır.

SIĞIRCIK KUŞU
Rüyada görülen sığırcık kuşu, Müslüman, zahid, zayıf, sabırlı ve helal kazanç sahibi olan bir kimsedir. Bazen de sığırcık kuşu, iyi emellerle kötülerini karıştırmaya, bazen de az bir rızıkla kanaat etmeye yorumlanır.

SIĞIR ÇOBANI
Rüyada sığır çobanı görmek, hububat ve meyvelerden olan rızkın yolunda olmasına, bazen de oyun ve dansa yorumlanır.

SIĞIRTMAÇ
Rüyada hayvan güden sığırtmaç görmek, işiniz gereği sizden küçük bir kimsenin emrine gireceğinize, bunun belki sizi biraz üzeceğine yorumlanır.

SIKINTI
Bir kimsenin rüyasında kendisini sıkıntılı görmesi, geçiminde genişlik ve ferahlığının olmamasına, bazen de uyanıkken işlediği günahların neticelerine ve bu neticelerin dünyada olacağına yorumlanır. Bir kimse, rüyada sıkıldığını görse, korkuya yorumlanır. Sıkıntıdan dolayı şikayet ettiğini gören kimse, arzusuna erişir.

SIKIYÖNETİM
Rüyada herhangi bir yerde sıkıyönetim olduğunu görmek büyük dert ve kedere düşmeyi ifade ettiği gibi en değer verilenşeylerin de elden çıkmasına, zorbalık ve kötü muameleye de işarettir.

SILA İÇİN ISTIRAP DUYMAK
Rüyada sıla için ıstırap duymak, eşten yahut dosttan ayrılmaya yorumlanır.

SINIF
Rüyada bir okulun sınıfında bulunduğunuzu görmek, çocukça hareketler yaptığınız için etrafınıza güven vermediğinize, zararını ise bizzat çekmekte olduğunuza işarettir.

SINIR
Rüyada sınır kasabalarımızdan birinde bulunduğunu ve sınır kapısını görmek, uzun bir zaman için yurt dışına çıkmak mecburiyetinde kalacağınıza, bu yüzden içinizde daha şimdiden vatan hasreti duyarak üzüldüğünüze işarettir.

SIPA
Rüyada bir eşeğin sıpasını görmeniz, çok güzel bir oğlan çocuğunuz veya kardeşiniz olacağına; sıpaya bindiğinizi görmek, uzun bir yolculuğa çıkacağınıza delalet eder.

SIRAT KÖPRÜSÜ
Rüyanızda sırat köprüsü üzerinde ayakta durduğunuzu görmeniz; yanlış işlerinizin düzeleceğine işaret eder. Rüyanızda sırat köprüsünden geçtiğinizi görmeniz; sizin belâ ve kazalarda emin olacağınıza delalet eder.

SIRLARI GİZLEMEK
Rüyanızda birtakım sırları gizlediğinizi görmeniz; sizin ilmi ehil ve erbabından gizlediğinize yorulur.

SIRT
Rüyada insan sırtı görmek, sahibine yardımcı olan veya kendisine yardımcı olması istenen bir kimseye yorumlanır. Bir kimse rüyada dostunun sırtını görse, dostu ondan nefret eder. Düşmanının sırtını görse, düşmanının şerrinden emin olur. Yaşlı bir kadının sırtını görse-kadın dünya ile yorumladığından dolayı-dünya o kimseden yüz çevirir. Sırtınıgördüğü kadının baş örtüsü varsa, o kimse elde edilmesi güç olan bir şeyi arar. Kadın gençse kısa bir müddetten beri geciken bir haberi bekler. Sırt görmek, yaşlılığa da yorumlanır. Arka tarafta bulunan azaların hepsinin yorumu böyledir. Rüyada sırtının ağrıdığından dolayı büküldüğünü gören kimse, fakir olur ve durumu bozulur.

SIRMA
Rüyada sırma ve sırmalı eşyalar görmek, parlak bir geleceğe sahip olacağınıza ve o günlerin yakın olduğuna delalet eder.

SIRTLAN
Rüyada görülen sırtlan -işleri aksi çıkan zulümkar ve hileli bir düşmandır. Rüyada bir sırtlana bindiğini gören, çirkin bir kadınla evlenir. Bir sırtlana değnekle vurduğunu gören, karısının akrabası olan biriyle aralarında tartışma çıkar. Bir sırtlanı mızrakla öldürdüğünü gören, çirkin bir kadınla cinsi münasebette bulunur. Sırtlarınıtaşla vurduğunu gören, çirkin bir kadına hakaret eder ve öyle bir kadınla zina suçundan mahkemelik olur. Sırtlan eti yediğini gören, çirkin ve ahlaksız bir kadın tarafından büyüye uğrar. Sırtlan sütü içtiğini gören, öyle bir kadından hileye ve düşmanlığa maruz kalır.

SITMA
Rüyada sıtmaya yakalanmak, borcu ödemeye yorumlanır. Çünkü sıtma günahlara kefarettir. Bazen de sıtma, korkutma ve tehdide yorumlanır. Kendisinin sıtmalı olduğunu görenin ömrü uzun, vücudu sağlam, malı çok ve insanların ona gıpta edip sığınmalarına yorumlanır. Çok titreten sıtma, dini işlerinde tembellik ve umursamazlığına yorumlanır.

SİCİM
Rüyada sicim görmek, bir yerden bir yere taşınmakla yorumlanır. Yumak halinde sicim görmek, bir yolculuk düşündüğünüze, sicimi karma karışık olarak birbirine dolaşmış görmek, düşüncelerinizin yerine gelmeyeceğine işaret eder.

SİDİK
Sidiğinin bir kısmını akıtıp diğer bir kısmını tuttuğunu gören kimse, zengin ise malının bir kısmı elinden çıkar ve zayi olur. Eğer meşakkat içerisinde ise bu meşakkatinin bir kısmı gider. Kendisiyle beraber başkasının da bir yere sidik ettiğini ve sidiklerinin birbirine karıştığını gören, birbirlerine hısım (biri diğerine damad) olur. Rüyada sidiğini tutan kimse hanımına kızar. Sidiğinin kendisini sıkıştırdığınıgörmesi, malını muhafaza etmek için yer arayıp bulamayacağına yorumlanır. Rüyada çokça sidik ettiğini gören kadının erkeklere şehvet ve isteği çok olur. Ayakta sidik ettiğini gören, malını rastgele yere sarfeder. Sokak ve çarşılara sidik ettiğini gören kimse o sokak ve çarşının muhasebesini üzerine alır ve yürütür. Bir kimse adeti hilafına olarak çok sidik ettiğini, sidiğin etrafına bulaştığını ya da çok pis kokulu olduğunu, yahut da sidik ederken halkın kendisine kötü bakışlarla baktığını görse, rüya sahibinin kötü ve hayırsız bir insan olduğuna veya işleyeceği bir kötülük sebebiyle insanlar arasında rezil olacağına yorumlanır.

SİĞİL
Rüyada görülen siğil, maldı. Bundan dolayı elinde veya ayağında siğil gören, büyüyen bir mala sahip olur ve bu malın elinden gitmesinden korkulur.

SİHİR
Rüyada sihir yapıldığının görülmesi fitne ve gurura delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir sihir yaptığını veya bir başkasına yaptırdığını görmesi; o kimsenin karı-koca arasını açacağına delalet eder. Rüyada görülen sihir, küfre ve hanımın kocasından ayrılmasına da yorumlanır.

SİHİRBAZ
Rüyada görülen sihirbaz, fitnekar bir kimsedir.

SİLAH
Rüyada görülen silah, düşmana galip gelip zafer bulmaya, kuvvete ve hastalıkları def etmeye yorumlanır. Bir kimse soyularak silahının elinden alındığını görse, kuvvetsiz ve zayıf olmasına yorumlanır. Rüyada silah kuşanmak, ilme, kişiyi fakirlik ve şiddetten kurtaracak mala ve düşmanı kovmaya, korktuğu kimseye galip gelmeye yorumlanır. Rüyada silah kuşanmak, kendisiyle hastalık ve dertlerin giderildiği ilaca, şeytanınşerrinden kendisini muhafaza eden hanıma yorumlanır.

SİMİT
Rüyada simit görmek, az mala, bir rivayete göre, hayır ve nimete delalet eder. Elinde simit olduğunu ve fakat bunu yemediğini gören mal artırır. Simidi yediğini görmek, kazandığınıharcamakla yorumlanır. Birisine bir simit verdiğini görenin o kimseye hayrıdokunur. Birinin kendisine simit verdiğini gören, o kimseden faydalanır.

SİMSAR
Rüyada görülen simsar, cömertlik iddia eden ve halka çok şey veren kimsedir.

SİNCAP
Rüyada sincap görmek, samur görmek gibi tabir olunur. Bir sincabı boğduğunu ve boğazında kan aktığını gören, yabancı bir kadınla ilişki kurar.

SİNEK
Sinek görmek zayıf fakat insanırahatsız edici bir düşmandır. Bir rivayete göre, zayıf ve inatçı bir insandır. Rüyada boğazına bir sinek kaçtığını gören, bu gibi insanlarla konuşarak onlardan çok az bir menfaat görür. Bazı yorumculara göre, sinek, faydasız insanla tabir olunur. Çok sinek görmek sinir bozucu bir şeydir. Rüyasında ağzına, gözüne, burnuna sinek girdiğini gören, ahlak düşkünü bir adamdan biraz faydalanır. Kulağına sinek kaçtığını gören, kötü bir insanın aleyhinde söylediği bir sözü duyarak üzülür. Bir rivayete göre de sinek, tedbiri az kıskanç bir adamdır. Sineklerin kendisini ısırdığını görenin evi ve eşi bazıalçak adamların önemsiz, saldırılarına uğrar. Rüyasında sinek yediğini gören, istemeyerek düşmanının malını alır. Malından bir şey üzerine sineklerin üşüşmüşolduğunu görmek, hırsızlığa, kulağına bir sineğin girdiğini görmek, devlet ve nimete delalet eder. Bir rivayete göre sinek görmek, rahat ve vücut sağlığı ile yorumlanır. Yemeğine sinek düştüğünü görmek, rızkının ve malının kıskanıldığına işarettir.

SİNEMA
Rüyada bir sinemada film seyrettiğinizi görmek, son zamanlarda çok tembelce vakit geçirdiğinize, işlerinize ilgi duymadığınız için kazancınızın da o nisbette düştüğüne işarettir.

SİNİR
Rüyada sinir görmek, insanın işini uzlaştıran kimseye yorumlanır. Bir kimse rüyada sinirinde ağrı hissetse, ona üzüntü ve keder isabet eder. Rüyada siniri kesilse, o kimsenin işi dağılır. Sinir, kişinin baba tarafından olan akrabalarıdır.

SİNİVE TEPSİ
Rüyada sini ve tepsi görmek, hizmetçiye işarettir. Eğer sini temiz ve parlak ve yeni ise hizmetçi, güzel ve kibirli; eğer kirli, lekeli ise çirkindir. Bir sini satın aldığını ve yahut birinin kendisine verdiğini veya bulduğunu gören, öyle bir kadına veya hizmetçiye sahip olur. Siniyi kaybettiğini gören, onları da kaybeder. Sininin kırıldığını görenin eşi veya hizmetçisi ölür.

SİPER VE KALKAN
Silahlı olarak kendisini bir siperin içinde ve elinde bir kalkan olduğunu görmek, kendisinin başka biri tarafından korunduğuna delalet eder. Bir kalkan veya siper ile kendisini koruduğunu gören, korktuğu ve çekindiği şeyden emin olur. Elinde yalnız bir kalkan olup, ona dayandığını gören, sadık bir dostuna güvenir ve ona dayanır. Rüyada görülen siper ve kalkan demirden olur ise, gayet cesur bir adamla tabir olunur. Cafer-i Sadık’a göre; siper ve kalkan altı şekilde tabir olunur. Kardeş, dost, kuvvet, evlat, emniyet, sığınak.

SİRKE
Rüyada sirke, onu ekmek ile yiyen kimse için takva, bereket, uzun ömür ve maldır. Sirkenin tortusu, faydası az bir maldır.

SİS
Rüyada sis görülmesi hayırlı bir rüya değildir. Rüyanızda üzerinize sis hücum ettiğini görmeniz; sizin batıl yola gideceğinize, rüyanızda kendinizi sis içinde görmeniz; sizin keder ve sıkıntıya maruz kalacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında etrafında sis olduğunu ve bunun yavaş yavaş azaldığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarının da yavaş yavaş geçeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir yeri sis kaplandığını ve tekrar dağıldığını görmesi; o kimsenin önceden anlayamadığı bir işi sonradan kavradığına delalet eder. Rüyada bir memleketin sis içinde olduğu görülmesi; ora halkının keder ve sıkıntı içine düşeceklerine yorumlanır. Güneş doğarak, sis dağıttığının görülmesi; devlet eliyle o sıkıntı ve kederin geçeceğine delalet eder.

SİTEM ETMEK
Kirmani’ye (RA) göre; rüyada bir kimseye sitem ettiğini gören o kimseye söz geçiremez. Rüyada sitem edilen kişi sitem edenden üstün olur. Kendisine sitem eden kimseye karşılık olarak sitem ettiğini gören, fenalığa fenalık ile karşılık vermiş olur. Bir devlet büyüğünün kendisine sitem ettiğini görmek, o kimse tarafından bir iyilik göreceğine delalet eder. Büyükten küçüğe yapılan sitem, onu azarlaması demektir.

SİVİLCE
Bir kimse rüyasında vücudunda sivilce çıktığını, sonradan yarılıp sarı su veya irin aktığını görse, kurtuluş ve zafere kavuşur. Vücudunda sivilce, yara ve çıban gören kimse onlardan akan kanın kuvveti ve çokluğu kadar mala sahip olur. Rüyada vücutta görülen fazlalık, sahibine zarar vermediği takdirde nimet ve hayrın fazla olmasına işarettir. Rüyada görülen sivilceler, sevinçle meydana gelecek ani bir zenginliğe ve sermayenin süratle gelişeceğine yorumlanır. Sivilceler zulüm ve cezanın peşin olmasına da yorumlanır.

SİVRİSİNEK
Rüyada sivrisinek, vicdanı ve acımasıolmayan düşmanla yorumlanır.

SİYAH MÜREKKEP
Rüyada siyah mürekkep görmek, şöhret ve sevinçle beraber yücelik ve keramete yorumlanır.

SİYAH NOKTA VE BENEKLER
Bir kimsenin rüyada yüzünde siyah noktalar bulunduğunu görmesi, o kimsenin işinde çok günah işlemesine ve mal elde etmek için halk yanında yapacağı yaramazlıklarına yorumlanır.

SİYAH RENK
Rüyada her şeyde görülen siyah renk ululuğa ve mala yorumlanır. Rüyada yalnız yüzünün kararmış olduğunu görmek, rüya sahibinin yalancılığına ve dininden döndüğüne yorumlanır.

SOBA
Rüyada soba yaktığınızı görmek, eğer mevsim yazsa keder ve sıkıntıya; kış mevsiminde iseniz bolluk ve berekete yorumlanır.

SOFA VE SEKİ
Bir kimse rüyada seki ve sofa gibişeyleri görse, mahzun kimse için sevince, sevinçli kimse için de mahzun olmaya yorumlanır.

SOFRA
Rüyada sofra görmek, nimete, davete icabet etmeye, refah içinde yaşamaya ve düşmana galip gelmeye yorumlanır. Ondan yenen şey de yorumca muteber tutulur. Sofra, kıymet ve rütbe içerisinde bir kazançtır. Sofranın kaldırılması kazancın bitmesidir. Sofra, iyilik yapan cömert bir adamdır. Rüyada sofra üzerinde oturduğunu gören kimse, iyi ve cömert bir adamla sohbet yapar. Sofra üzerinde tertemiz yufkalar ve güzel yemekler bulunduğunu görmek, dost ve arkadaşlarının, dostluk ve sevgilerinin çokluğuna; yufka ve yemeğin azlığı da onların dostluklarının azlığına yorumlanır. Her yufka bir dostluktur. Sofra üzerinde bulunan bir veya iki çeşit yemek, rüya sahibi ve çocukları rızıktır. Sofradan çokça yemesi, rüya sahibinin yediği miktarda ömrünün uzun olmasına yorumlanır. Sofra üzerinde görülen kalabalık, çoluk-çocuğun çok olmasına yorumlanır.

SOĞAN
Rüyada soğan yemek, şerre yorumlanır. Yeşil soğan, meşakkatli kazanca yorumlanır. Çok soğan, hüzün ve ayrılıkla beraber sağlamlığa yorumlanır. Rüyada kötü kokulu sebzeleri yediğini gören kimsenin gizli olan şeylerin açığa çıkmasına yorumlanır. Soğanı rüyada görüp yememek, hayra; yemek, şerre yorumlanır. Rüyasında soğan soyduğunu gören kimse birisine yaltaklık eder. Soğan maldır. Yolcu için soğan, yolculukta sıhhat ve selamette olmasıdır.

SOĞUK VE SICAK
Rüyada sıcak hava görülmesi gam ve kedere, soğuk hava görülmesi acı ve azaba işaret eder. Bir kimsenin rüyasın da vücudunun parçalarından herhangi birinin soğuktan donduğunu görmesi; o kimsenin ya kendisinin veya akrabalarından birisinin öleceğine delalet eder. Rüyanızda güneşin hararetinden bunalıp gölgeye kaçtığınızı görmeniz; sizin keder ve üzüntüden kurtulacağınıza, rüyanızda gölgede üşüdüğünüzü ve güneş çıkıp ısındığınızı görmeniz; eğer fakir iseniz fakirlikten kurtulacağınıza yorumlanır.

SOĞUK VE DONMAK
İnsanın soğuk görmesi ve donması fakirliktir. Bir kimse rüyada donduğunu, üşüdüğünü veya rüzgâra tutulduğunu görse, o kimsenin fakirliği artar. Rüyasında ısındığı ateş alevli olursa o kimse devlet hizmetinde istihdam edilir. Soğuk zamanlarda, şiddetle soğuk görmek hiçbir şeye yorumlanmaz.

SOHBET ETMEK
Hasta olan bir kimsenin, rüyada ailesinden başka bir kimse ile konuşup sohbet ettiğini görmesi, o kimsenin sıhhat bulmasına yorumlanır. Hasta olan kimsenin, kendi ailesiyle sohbet ettiğini görmesi, yorumda hoş değildir.

SOKAK
Rüyada sokağa girdiğini gören kimse gizli bir iş yapar. Bazen de bu rüya, yeminini bozmaya ve muhtelif kefaletlere yorumlanır. Sokaklar sanatça bir takım meslek ve yollara da yorumlanır.

SOLUCAN
Rüyada görülen solucan, kıskanç düşmanlardır. Solucan öldürmek veya ölmüş görmek, rakipleri yenmeye ve rahata erişmeye işarettir. Yeri kazıp solucan çıkardığını görmek, topraktan elde edilecek kazançtır. Toprak solucanlarını küme halinde görmek, rakiplerin işbirliği içinde olduğunu ifade eder. Ağzından veya vücudundan solucan çıktığını görmek, kötü bir yaparak, zarar görmeye işarettir. İlaç alarak solucan düşürmek, hased yüzünden bir takım insanlarla veya aileden bazıkimselerle bozuşmaya yorumlanır.

SOLAK
Rüyada solak bir kimseyi görmek, işlerinizin çok karışık bir duruma gireceğine, bunları yoluna koymak için oldukça büyük bir gayret gerektiğine işarettir.

SOLUCAN
Solucan görmek, mal ve menfaat veya tiksinilen bir hal ile yorumlanır. Elbisesi üzerinde solucan görenin eline bir mal geçer. Bir yerde irice bir solucan görmek, büyük bir itibar ve şeref göreceğine delalet eder. Yeşil bir solucan gören iyi ve dürüst bir kadınla evlenir. Ebu Sait El-Vazi’e göre; solucan görmek aileye gaile çıkaran akrabaya delalet eder. Topraktan solucan çıktığını gören, toprak yüzünden kazanır. Toprakta solucanların küme halinde olduklarını görmek, berekettir. Rüya sahibinin eline bu yüzden çok para geçer. Rüyasında ağzından veya gerisinden solucan çıktığını gören, yaptığı fena bir işten dolayı zarara uğrar. İlaç içerek solucan düşürdüğünü gören, ev halkından bir kaçını kaybeder.

SOLUMAK
Rüyada birisinin uzun uzadıya soluduğunu gören kimse bir iş işler ki ondan zahmete, üzüntü ve sıkıntıya düşer. Çocuğun rüyada uzun uzadıya solması, kendisine üzüntü getirecek bir işyapmasına yorumlanır.

SONAT DİNLEMEK
Rüyada bir konserde sonat dinlemek ruhen çok yorgun bulunduğunuz için dinlenmeye ihtiyacınız olduğuna, başınızıdinleyecek bir yer düşündüğünüze, fakat işlerinizin yoğunluğunun şimdilik buna müsait olmadığına işarettir.

SONBAHAR
Rüyada hazan mevsimini ve yaprakların dökülmekte olduğunu görmek, yakınlarınızdan birinin ölüm derecesinde hastalanacağına veya büyük bir kaza geçireceğine işarettir.

SOPA
Rüyada sopa görmek, genellikle yolculuk, kuvvet ve kudret ile yorumlanır. Sopa ile birisine vurmak, vurulan kimseye iyilik yapmaya ve yardım etmeye yorulur. Rüyada kendisine sopa hediye edildiğini gören kimseye ummadığı bir yerden yardım gelir. Sopa ile cirit atmak, arzulara kavuşmayı ifade eder. Sopa kırmak, tedbiri alınmayan bir işten zarar görmeye işarettir.

SORGUÇ (Miğfer)
Rüyada başa giyilen bir sorguç görmek, insanın nefsini hile ve pusudan koruduğuna delalet eder. Çelikten bir miğfer giydiğini gören, kuvvetli olur ve düşmanından emin bulunur. Giydiği sorguç eğer kıymetli taşlarla süslü ve kıymetli bir madenden yapılmış ise, zengin ve güzel bir eşe, değilse fakir ve çirkin bir kadına işarettir.

SOSİS
Rüyada sosis görmek, bugünlerde ailece bir eğlence yerine giderek çok eğleneceğinize işarettir.

SOYGUNCULUK
Rüyada görülen soygunculuk, rızka, uzun ömüre yahut evli olmayan kimse için nikahlanmaya yorumlanır.

SOYUNMAK
Rüyada anadan doğma soyunduğunu gören, günahlarından kurtulur, sevaba erişir. Dini bütün bir kişinin soyunduğunu görmesi, hayır ve menfaat görmeye, keder ve sıkıntısından kurtulmaya; asi ve kötü bir kimse için ise keder ve sıkıntıyla birlikte rezil olacağına işarettir. Bir memur veya işçi ise, böyle bir rüya görmesi onun işinden olacağına işarettir. Arkasındaki elbisenin zorla çıkartılıp çıplak bırakıldığını görmek, memur için işinden olmasına, zengin için malının elinden çıkacağına, hasta ise ağırlaşacağına yorumlanır. Bir kadının rüyasında kendisini çıplak olarak görmesi hayırlı değildir. Eğer evli ise kocasından boşanır, eğer çarşıda ve halkın arasında açık her tarafı meydanda olduğunu görse, kendi nefsinde veya kocasında, sevdiği bir kimsede büyük bir musibete uğrar. Bir rivayete göre, rüya sahibi kendinde olmayan bir şeyle ünlenir ve hayasızlıkla meşhur olur.

SÖĞÜT AĞACI
Rüyada söğüt ağacı görmek, faydasız bir kimse ile dostluk kurmaya yorulur. Söğüt ağacı, aile ve çocuklarına bir menfaati olmaksızın onları seven ve kendisi ile hoş geçinen kimseye muhalefette bulunup, kendisine düşmanlık edene yaklaşan kimseye de yorumlanır.

SÖNDÜRMEK
Rüyada bir ateşi söndürdüğünü gören kimse, meydana gelecek bir fitneyi yatıştırır.

SÖVMEK
Rüyada sövmek, sövülen kimse için zillete, söven kimse için de izzete yorumlanır. Bir kimse rüyada birisinin kendisine sövdüğünü görse, o kimse tarafından eziyet ve ceza görür. Ancak sövülen kimse sonra ondan intikamını alır. Rüyada itaat edilmesi gereken ve kendisine ihsan ve yardımda bulunan bir zata sövmek, ana-babaya asi olmaya ve Allah (C.C.)’dan yüz çevirmeye veya rüyada sövmüş olduğu kimseye itaat etmemeye yorumlanır. Rüyada bir kimse kendisine yakışmayan bir sözle bir kimseye sövdüğünü görse, sövülen kimsenin söven kimseye galip gelmesine yorumlanır. Bir kimse rüyada kendisine halktan birisinin sövdüğünü veya iftira attığını görse, mazlumun zalime zafer bulmasına yorumlanır.

SÖZ
Rüyada bir kimseye çeşitli dillerde konuşan bir adam gelse, o kimsenin büyük bir mülke sahip olacağına yorumlanır. Ölülerin kapalı olarak konuşmalarının yorumu da böyledir. Rüyada her türlü kuşun rüya sahibine söz söylemesi rüya sahibinin büyük bir mülke, ilim ve fıkıha sahip olmakla müjdelenmesine yorumlanır. Rüyada bir yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören kimse, bir düşmanından hayır ve sevince erişir. Rüyada küçük çocuk rüya sahibine ne şekilde konuştuysa; o söz hak ve doğrudur. Bazen de rüyada küçük çocuğun konuştuğunu duymak, mahzurlu bir iş yapmaya yorumlanır. Rüyada her şeyin konuşması, eğer Allah (C.C.)’ın kitabına, Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine uygun ya da makul olursa, o söz makbuldür. Dinleyen hakkında hayır olup, ona uymak gerekli olur. Allah (C.C.)’ın kitabına veya Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine muhalif olan her söz mahzurlu ve makbul değildir ve onu dinleyenin sakınması gerekir. Bir kimseye rüyada azasından bir uzvun bir şey söylemesi, o kimseye, çoluk-çocuğu veya ortağı yahut akrabasıtarafından ona yapılacak nasihate yorumlanır. Ve o kimsenin o öğüdünü dinlemek ve kabul etmek gerekir. Çünkü azalar kıyamet gününde Allah (C.C.) katında kişinin dünyada işlediği fiillerden inkar ettiği şeye şahitlik ederler. Hayvanın konuşması anlayışa, dostların sohbetine gönül bağlamaya, ibadet ehli kimselerle uyuşmaya ve ibadet ehlinin dışından kimselerle alaka kesmeye yorumlanır.

SÖZ VERME
Rüyada bir kimsenin diğer bir kimseye bir şeyi söz vermesi, söz veren kimsenin, söz verilen kimseye söz verilen şey kadar, borçlu olmasına yorumlanır. Eğer rüyada verdiği sözü yerine getirdiyse, o kimsenin imanına ve güzel bir inanca sahip olmasına yorumlanır.

SU
Rüyada su görmek, hoş bir hayata ve güzel bir rızka yorumlanır. Bir kimsenin rüyada suyu evinde görmesi, saadete, toplu mala, fazla hayra ve bekarsa evlenmeye yorumlanır. Suyun çok temiz görülmesi, fiatların ve rızıkların ucuzluk ve bolluğuna ve adaletin yayılmasına yorumlanır. Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildiğini görmesi, çocuğa yorumlanır. Kadeh içinde bulunan safi suyu içtiğini gören kimse, çocuk ve hanımından hayra erişir. Çünkü cam kadınların cevherindendir. Onun içindeki su ise, ana karnındaki çocuktur. Sıcak su içtiğini gören kimseye, şiddetli bir üzüntü isabet eder. Safi bir suya atladığını gören kimse, çabucak sevince erişir. Su istediğini gören kimse, insanlar arasında yalan söylemek suretiyle dedikoduculuk yapar. Akıntısı olmayan su, hapse yorumlanır. Acı su, acı bir geçime yorumlanır. Tuzlu su, geçimde sıkıntıdır. Bulanık ve kokmuş su, haram maldır. Sarı su, hastalıktır. Bulanık suyun rüya sahibinin herhangi bir yerine akması veya bir insanın onu içmesi, içen ve rüyayı gören kimse için hastalığa yakalanmalarına yorumlanır. Bazı yorumcular bulanık su, zalim bir devlet adamıdır, dediler. Rüyada bulanık suda guslettiğini ve ondan çıktığını gören kimse, sıkıntı içinde ise kurtulur, hasta ise Allah (C.C.) şifa bahşeder, eğer hapis ise, -su temizlendikten sonra-kurtulur. Tuzlu su kederdir. Rüyada kuyudan siyah su çıkarılması rüya sahibinin evleneceği hayırsız bir kadına yorumlanır. Deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, takva ve hikmete yorumlanan sözü de varsa, imanının kuvvetli olmasına yorumlanır. Eğer bu gibi sözler söylemiyorsa, o kimsenin şek ve şüphe ettiği bir şeyde emin olmasına yorumlanır. Bazı yorumcular bu rüyanın sahibi, yolun tehlikeli olmasıyla beraber Allah (C.C.)’a tevekkül ederek yola çıkar, dediler. Rüyada derin bir suya düşüp içine daldığını ve derinliğine kavuşamadığını gören kimse, çokça dünyalığa erişir ve bununla zengin olur. Rüyada saf ve berrak bir suya baktığını ve orada yüzünü güzel bir şekilde gördüğünü gören kimse, ailesi, komşusu ve dostları hakkında iyilik eder. Kab içerisine su döktüğünü gören kimse, bir kadına nafaka verir. Eğer suyu kendisiyle istifade edilmeyen bir yere dökerse, döktüğü suyun miktarınca mal zayi eder. Bir kimseye rüyada birşehir veya bir köye suyun fazlaca geldiğini ve haddini tecavüz ederek evlere girdiğini ve hane halkının boğulacak bir duruma geldiğini görse, o şehir ve köyde fitne ve ihtilaf meydana gelir ve şerli kimseler helak olur. Eğer suyu kendi evinin bacası üzerinde görse, o kimseye çabucak bir keder veya devlet tarafından devamlı bir bela isabet eder. Tatlı su, helal rızka, kalp ve ilmin güzelliğine ve ölüme yaklaşan bir hasta için yeniden hayata yorumlanır. Bazen su, bekar erkek için hanıma, bekar kız için de kocaya yorumlanır. Rüyada bostan ve tarla sulamak, rüya sahibinin eşiyle cinsi münasebette bulunmasına yorumlanır. Sıcak su görmek, hastalık ve hüzündür. Eteği ile su taşıdığınıgörmek, malında ve dünya işlerinde eksikliğe delalet eder. Bir şişeyi su ile doldurduğunu ve o sudan içtiğini görenin eşi gebe kalır. Eğer rüyayı gören evli değilse, evlenir, rızkı artar. Birisine parasız su verdiğini gören, iyilik yapar, bir rivayete göre, bir yerde yapı yaptırır. Elinde madeni bir kap ile su alıp içtiğini gören, sıkıntı ve eziyete düşer. Nerede olursa olsun, suyun bolluğu hayra işarettir. Suyun az olması da halk için selamete işarettir. Bir yere su döküldüğünü görmek, o yerde feyiz ve berekete delalet eder. Evinde, her ne şekilde olursa olsun, saf ve berrak su olduğunu görmek, iyi ve mutlu bir hayata, geniş rızka, bulanık su görmek, zarara, geçim sıkıntısına delildir. Kendini su içinde gören, zor bir işle uğraşır. Elbisesi ile suya girdiğini fakat elbisesinin ıslandığını görenin din kuvveti yerindedir, sağlığı iyidir ve bütün işleri düzgün ve yolunda olur. Evinde veya bostanına su çevirdiğini gören evlenir, üstüne su sıçradığını gören, hayır ve menfaate erer. Eğer bu bulanık ve fena kokulu ise, yorumu aksinedir. Bazı yorumculara göre; suya bakıp içinde kendini gören, evine iyilik ve cömertlikte bulunur. Suların yerlere döküldüğünü gören, malından harcar. Köprü veya kemer altında suların aktığını görmek, halkın kendilerine yardımcı olan bir kimseden hayır göreceklerine işarettir. Bu sudan aldığını gören, böyle bir kimseden hayır ve menfaat görür. Denizin suyunu bir tarafa çevirip akıttığını gören, dinsiz bir kimseden mal edinir. Suyu akıtan bir kapta -mesela kalbur veya süzgeç gibi-su saklamak istediğini gören, kendisine faydası olmayan bir işe bağlanır. Bir çok kaplarda görülen sular, içinde bulunduğu kabın cinsine ait tabirlerdeki gibi yorumlanır. Herhangi birşey içinde su bulundurmak, uzun ömüre delalet eder. O sudan harcadığı ömrünün geçeni, kalanı ise ömrünün geri kalanıdır. Eğer bütün suyu içerse eceli gelmişdemektir. Her ne şeyden olursa olsun, ilaç ile veya sıkarak çıkarılan meyve veya sebze suları rızk ve menfaat ile yorumlanır.

SUCU
Rüyada görülen sucu, takva ve iyilik sahibi bir kimsedir. Çünkü suculuk, sevap işlemenin en faziletlisidir. Sucu yaptığı iş mukabilinde ücret almadığı takdirde, elinden çok hayır meydana gelir. Sucuyu görmek, ilmiyle, göğüslere; hikmetiyle, kalplere şifa veren kimseye ve rıka yorumlanır.

SU YOLU
Rüyasında su yolları yaptığını gören, hile yaparak halkın malını almayı düşünür. Yaptığı su yoluna başkasının suyunu akıttığını gören, halka hıyanet eder. Yaptığı veya evvelce yapılmış olan bir su yolunda su aktığını görmek, nikah ile tabir olunur. Bostanını su yolundan gelen su ile suladığını gören, nesi varsa bir kadına veya hizmetçisine harcar. Bir rivayete göre, akrabasından biri ile cinsi ilişkide bulunur. Bir eve veya bostana su yolundan su aktığını gören, kederli ise bundan kurtulur. Su yolunun tıkandığını görenin hali vakti bozulur. Yahut hizmetçisi ondan hamile

kalarak bununla suçlanır. Kimin olduğu bilinmeyen su yolunda suların aktığını görmek, haram iş yaptığına, bir hizmetçi kadın ile suçlanacağına delalet eder. Bir su yolu yapıp su akıttığını gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur. Abdulgani NablUsi’ye göre; rüyada su yolu ve ark görmek, rızkın kaynağı, evi, aracı olarak yorumlanır. Eğer su yolu, herkes için yapılmış ise, halkın hayatına; özel ise sahibinin geçimine delalet eder. Su yolundan akan su, iki tarafına taşmadan akıyorsa, sahibi için bol geçime ve güzel bir hayata; eğer iki tarafına taşıyorsa, o yer halkına veya sahibine hüzün, keder ve gözyaşına; su yolu, evler arasından geçip suyu da saf ve tatlıise bolluk, mutluluk ve iyi bir hayata delalet eder. Bir rivayete göre, akan suya sahip olduğunu gören, yüksek bir mevkie, menfaate ve faydaya nail olur. Bir su soyunun saf ve tatlı suyu ile mahalleden geçtiğini ve halkın bundan faydalandıklarını görmek, o yerde bela ve salgın bir hastalık varsa geçeceğine; eğer kıtlık ve yokluk içinde iseler, Allah (C.C.) taşacağına; eğer su bulanık veya tuzlu veya herkese zarar verecek derecede taşkın ise, halka bir kötülük geleceğine işarettir. Su yolunun kendi evine aktığını görenin bu rüyasının tabiri yalnız kendisine aittir. Suyun bostanına veya tarlasına aktığını gören, bekarsa evlenir, evli ise çocuğu olur. Bir evde su yolundan kan aktığınıgörmek, ev kadınının kötü haline ve ahlakına; su yolunun taştığına ve herkese zarar verdiğini görmek o mahalle halkının kötü bir haber alacaklarına delildir. Tarla veya bostanını sulamak için bir ark açıp su aktığını gören, evlenir. Bir su yolunu bozan eşini boşar, bir su yoluna arkasını dönüp gittiğini gören eşi ile kavga eder ve onunla konuşmaz. Bir rivayete göre, vefat eder. Bostan veya tarlasına su yolundan su yerine kan aktığını görenin, karısı başka bir erkekle ilişkide bulunur. Su yolundan su içtiğini gören, mutlu yaşar, bolluk içinde olur. Eğer su bulanık ve acı ise, hayatı keder, sıkıntı ve korku içinde geçer. Bazıları suyun bulanıklığını ve acılığını derecelerine göre hafif veya ağır hastalıkla yorumlamaktadırlar. Bazı tabirciler göre de su yolları ve arklar insanın hizmetçileri veya başka bir rivayete göre de vücudunun azaları olarak tabir edilmektedir. İyi ve kötü görülecek rüyalar bunlara göre kıyaslanarak yapılmalıdır.

SUCUK
Rüyada sucuk yediğini görmek, kısmetinizin ayağınıza geldiğine; küçük bir adamın sizi ona yaklaştıracağına, ancak gözünüzü açarak bu görünmez fırsatı yakalamanız gerektiğine işarettir.

SUÇ
Rüyada suç işlemek, küfür ve sapıklığa tabi olmaya yorumlanır.

SU DEĞİRMENİ
Buğday öğütülen değirmeni görmek, hakkın batıldan ayrıldığına, ilim merkezi ve mahkemeye yorumlanır. Çünkü değirmen, insanların girip çıktığı, ölçek terazi adalet ve insafın olduğu bir yerdir. Değirmen görmek, öğütülen şeyden biraz alındığından dolayı rızka ve kazanca yorumlanır. Değirmen -taşların birbirleri üzerinde olması ve aralarından un çıkmasından dolayı-birleşmelerinden çocuk hasıl olan karı-kocaya yorumlanır. Rüyada görülen değirmen, yenilmeyen şeyleri öğütürse, kıtlık ve pahalılık olacağına yorumlanır. Rüyada görülen değirmenin unu çok olur, anbar ve mahzenleri doldurursa, rızka, ziraatın gelişmesine, ucuzluğa ve hastalıktanşifa bulmaya yorumlanır.

SU DOLABI
Rüyada görülen su dolabı, malın bekçisidir. Eğer dolabın döndüğü zaman neşe verici güzel sesleri varsa, haberlere yahut rüya sahibinin işiteceği Kur’ana yorumlanır. Su dolaplarının sesleri rüyada onu işiten kimse için ağlama ve bağırmadır, özellikle ıstırap veren ve rahatsız eden bir sesi varsa. İp ve iplik bükülen dolap, temiz rızık ve bekar için evlenmek ve güzel bir hay attır. Su ile dönen dolaplar, ticaretin canlılığına, durumların değişmesine ve yolculuğa yorumlanır.

SUİBRİĞİ
Rüyada görülen su ibriği züht ve ibarete, çocuğa, yolcuya, din ve dünyaca bir yardımcıya yorumlanır. Tüccar için, halktan helal olarak kazandığı ticaretidir.

SU KOVASI
Rüyada görülen su kovası, hile ile halkın malını alan kimsedir. Bundan dolayı kova ile bir kuyudan su çektiğini ve çıkardığı suyu kendine ait bir kaba koyduğunu gören kimse, hile ile topladığımalı bir yere biriktirir. Eğer suyu başka bir kaba döktüğünü görse, o mal onun elinden çıkar, yahut maldan menfaat göremez. Bir kova ile bostan suladığınıgören bir kimseye bir kadından bir şey isabet eder. Eğer suladığı bostan meyve verse, o bostanın meyvelerini gördüğü gibi o kadından bir çocuğa kavuşur. Kova ile kuyudan su çıkarıp onunla yıkandığını gören kimse hapis ise hapislikten kurtulur ve halk kendisine gıpta eder. Hanımı hamile olan bir kimse kovasınıkuyuya sarkıttığını görse, erkek bir çocuğu olur. Hanımı hamile değilse, rızık talebinde bulunur. Eğer kova su ile çıkarsa o kimse de rızka kavuşur. Eğer yolda malı ve sermayesi varsa, o mal o kimsenin yanına getirilir. Hastası olan iyileşir, hapis ise hapisten kurtulur.

SU KUYUSU
Bir erkeğin, rüyasında su kuyusu görmesi; o erkeği güleç ve neşeli bir hanımla evleneceğine, bir kadının rüyasında bir su kuyusu görmesi; o kadının güzel ahlâklı bir koca ile evleneceğine delalet eder. Rüyanızda bir kuyu kazdığınızı ve su çıktığını görmeniz; sizin zengin bir hanımla evleneceğinize yorumlanır. Eğer kazdığınız kuyudan su çıkmazsa evlendiğiniz hanımın malının olmadığına işaret eder. Rüyanızda kendi kazdığınız bir kuyudan su içtiğinizi görmeniz kendi hilenizle bir mala sahip olacağınıza, rüyanızda kuyudan akan sudan daha fazla suyun evlere taştığını görmeniz; sizin üzerinize sorumluluk getiren bir mal elde edeceğinize, bir kimsenin rüyasında bir kuyunun üzerine oturduğunu görmesi; o kimsenin hileci birisi ile iş yapacağına ve sonra da onun hilesinden kurtulacağına delalet şeklinde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir kuyuya düştüğünü görmesi; o kimsenin rütbe ve makamının elinden gideceğine delalet eder.

SU KÖPÜĞÜ
Rüyada su köpüğü görmek, faydalı olan bir şeye yorumlanır.

SU KUYUSU
Rüyada su kuyusu, gülen ve neşeli bir kadına, rüyayı gören kadın ise güzel ahlaklı bir erkeğe yorumlanır. Kuyu mal, ilim, evlenmek, iri ve şişman kimseye, veya hileye yorumlanır. Bir kimse rüyada bir kuyu kazsa, kuyudan su çıksa zengin bir kadınla evlenir ve ona hile eder. Çünkü kuyu kazmak hiledir. Eğer kuyudan su çıkmazsa evlendiği kadının malıyoktur. Bir kimse bir kuyudan su içtiğini görse, o kuyuyu kendisi kazmış ise o kimse kendi hilesiyle bir mala kavuşur. Kuyu suyunun taşıp dışarı çıktığınıgörmek, o bölgede meydana çıkacak üzüntü, keder ve ağlamalardır. Kuyu üzerinde oturduğunu gören insan hilekar biriyle iş yapar fakat onun hilesinden kurtulur. Denilir ki, bir kimse kendi evi ve arazisinde bir kuyu görse o kimsenin geçimi bol olur, çetinlikten kolaylığa kavuşur ve ummadığı yerden menfaat görür. Kuyuya düştüğünü gören kimsenin rütbe ve makamı düşer.

SU KÜPÜ
Rüyada görülen su küpü, karıya veya kocaya yorumlanır. Su küpü evin idaresine, onun mahzen ve dükkanına yorumlanır.

SULU ÇAMUR
Bir kişinin rüyada sulu bir çamurda yürümesi, o kimsenin düşeceği üzüntü ve kedere, fitneye ve zahmete yorumlanır. Hasta olan bir kimsenin rüyada sulu çamur görmesi, onun hastalığının devam etmesine yorumlanır. Ancak kendisinin sulu bir çamurdan çıktığını görse, bu halde o hastanın hastalıktan kurtulmasına, sıhhat ve afiyete kavuşmasına yorumlanır. Hasta olmayan bir kişi rüyada çamurda yürüdüğünü veya çamura girdiğini görse, o kimsenin bir belaya veya hapse girmesine yorumlanır. Çamurdan kurtulduğunu veya elbise ve bedenini çamurdan temizlediğini gören kimse, dince kendisinde bulunan günahtan veya dünyaca keder ve zayiattan kurtulur. Rüyada çamur yoğurup kerpiç yapmada, asla hayır yoktur. Sulu çamur düşmanlık ve sıkıntıya bazen de borca veya ırz ve namus hakkında söz söylemeye yorumlanır.

SUNDURMA
Rüyasında sundurma görmek çok hayırlıdır. Sundurmanın kırıldığını görmek, boşanmaya veya şeref ve itibardan düşmeye; sundurma üzerinde bir takım eşyaların bulunduğunu görmek, eşinin malından faydalanmaya; sundurmada olan eşyayı kaldırıp orayı boşaltmak, eşinin malını kötüye kullanmaya veya işinde kötü davranmaya delalet eder.

SUR
Rüyada görülen sur Allah (C.C.) yolunda cihat eden mücahitlere veya o şehrin abid veya alim olan birisine, bazı kere de sevince yorumlanır. Bir kimse rüyada surlardan birinde olduğunu görse, o kimsenin düşmanından emin olmasına veya korktuğu, kaçtığı şeylerden emniyette bulunmasına yorumlanır.

SUSAM
Rüyada görülen susam, rızık ve helal maldır. Susamın sıkılmışının yorumu böyledir. Susamın öğütülmüşü aziz ve kuvvetli bir maldır. Diğer hububat da böyledir. Rüyada susam ektiğini gören kimse faydalı bir memuriyete, iyi bir ticarete, takvaya, büyüyen bir kazanca ve sevince kavuşur. Bazı yorumcular, susam görmek doktorlar için hayırdır, diğer kimseler için de ateşli hastalığa delildir, dediler.

SU VE SU İÇMEK
Bir kimsenin rüyasında bir kadının kendisine su verdiğini görmesi; o kimsenin toplum içinde yalancı birisi olduğuna işaret eder. Rüyada durgun su görülmesi, akarsudan daha zayıftır. Bir kişinin rüyasında durgun bir suya düştüğünü görmesi; o kimsenin tutuklanacağına, kişinin rüyasında tuzlu su içtiğini görmesi; o kimsenin kedere maruz kalacağına delalet eder. Rüyanızda bulanık su görmeniz veya içmeniz; sizin geçim darlığım düşeceğinize, rüyanızda evinizde siyah su görmeniz; evinizin yıkılacağına, bu sudan içtiğinizi görmeniz; gözlerinizin kör olacağına yorumlanır. Rüyanızda kokmuş su görmeniz; sizin haram yollardan mal elde edeceğinize, rüyanızda sarı su görmeniz; bir hastalığa yakalanacağınıza, rüyanızda suyun yerde kaybolduğunuzu görmeniz; eğer memur veya işçi iseniz işinizden olacağınıza, devlet büyüklerinin rüyalarında çok sıcak su görmeleri; onların keder ve sıkıntıya maruz kalacaklarına delalet şeklinde tabir olunur. Rüyanızda bir şişeyi su ile doldurduğunuzu ve o sudan içtiğini: görmeniz; hanımınızın hamile olduğuna, rüyanızda şişenin kırıldığını görürseniz; doğum esnasında hanımınızın öleceğine ve çocuğun yaşayacağına işaret eder. Rüyanızda bir kimseye parasız su verdiğinizi görmeniz; sizin iyili yapacağınıza, bir yoruma göre de sizin bir yerde yapı yaptıracağınızı rüyanızda elinize bir madeni kap alarak su içtiğinizi görürseniz; sizi sıkıntı ve eziyete maruz kalacağınıza yorumlanır. Nerede olursa olsun rüyada bol su görülmesi hayra, suyun az olduğunun görülmesi ise insanların selâmetine yorumlanır. Bir kimseni rüyasında bir yere su döküldüğünü görmesi; o yerde feyiz ve bereketin hâsıl olacağına işaret eder. Rüyanızda evinize veya bahçenize su çevirdiğinizi görmeniz; sizi evleneceğinize, üzerinize su sıçradığını görmeniz; sizin hayır ve menfaate ereceğinize delalet eder.

SUSUZLUK
Rüyada görülen susuzluk, dinde bozukluktur. Susuz bir kimse bir ırmaktan su içmeyi arzu edip içtiğini görse, üzüntü ve kederden kurtulur. Su içmeyi arzu ettiği halde içmeye kadir olamadığını veya kendisinin bir ırmak, göze yahut bir kuyunun yanında durduğunu ve suya yetişemediğini görse, o kimsenin arzu ettiği şeye erişemeyeceğine yorumlanır. Rüyada susadığını gören kimsenin, nikah yapması gerektiğine yorumlanır. Rüyada susuzluk, mal, tarla ve çiftçilerin hallerinin durgunluğuna yorumlanır. Bazen fakirliğe, ticaret sahiplerinin işlerinin durgunluğuna ve yanında bulunmayan bir kimseyi arzulamaya yorumlanır.

SU TERAZİSİ
Rüyada su terazisi görmek, yağmur yağmasına, Allah (C.C.)’tan gelecek rahmete ve pahalılıktan sonra ucuzluğa yorumlanır.

SU TULUMU
Rüyada su kabı görmek, yolculuğa yorumlanır. Bazen çocuk düşüren kadına, bazen de fakirlik ve zenginliğe de yorumlanır. Su tulumu dar yerlere de yorumlanır. Evinde su ile dolu bir tulum gören kimsenin hanımının hamile olmasına yorumlanır.

SUYA DALMAK
Rüyada suya dalmak, fayda ve rızıklara yorumlanır. Bir kimse rüyada deniz suyuna daldığını ve denizin dibinden kendisine çamur bulaştığını görse, o kimseye yönetim tarafından üzüntü ve keder erişir. Bir ırmağa daldığını ve ondan çıkamadığını gören kimse, kendisine gelecek zarara sabretmez. Bir kimse inci veya başka bir şey için denize daldığını görse, o kimsenin ilim veya mal ve bunlar gibi şeyler istediğine yorumlanır. İnce ve başka şeyden eline geçen şey miktarınca o kimse ilim veya mala kavuşur.

SUYA DÜŞMEK
Rüyada derin bir suya düştüğünü ve tam dibine kavuşamadığını gören kimse, pek fazla dünyalık elde ederek zengin olur. Çünkü dünya derin bir denizdir. Bazı yorumcular da, o kimse için bir zatın işlerinde bulunur, dediler. Rüyada suya düştüğünü gören kimse, sevinç ve nimete erişir.

SUYA KANMAK
Bir kimsenin rüyada, susuzluktan sonra suya kanması, çetinlikten kolaylığa, ihtiyaçlarını gidermeye, fakirlikten zenginliğe, tövbe istiğfar etmeye, hastanın iyileşmesine, ilim ve amelden kaçırdığı şeylere kavuşmasına yorumlanır. Bir kimsenin rüyada kendisini suya kanmış olarak görmesi, dininin sağlamlığına, ve doğruluğuna yorumlanır.

SU YOLU
Rüyada su yolu görmek, bir kadına veya mala, ya da bir alime yorumlanır. Rüyada su yolunu akıttığını gören kimse, evlenir. Mal ve geçime kavuşur. Bazı yorumcular, rüyada su yolu gören kimseye, hane halkı tarafından bir zarar erişir, dediler. Rüyada ziraatını sulamak için bir ark kazdığını görmek, zenginliğe, çoluk çocuğunu yedirip içirmeye yorumlanır. Rüyada evinde veya bostanında bir ark aktığını gören kimse, üzüntülü ise, bundan kurtulur. Bazen de su yolu, zina yapmaya yorumlanır. Özellikle yollarda ve mahalle arasında akan su yolunun, zina yapmaya yorumlanması, daha fazladır.

SÜLEYMAN (A.S.)
Rüyada Süleyman (A.S.)’ı görmek, özellikle, Süleyman (A.S.) tacıyla yönelmiş yahut yüzüğünü ona takmış veya onu tahtına oturtmuşsa, layık olan kimse için mülke, fetva vermeye, layık olmayan kimse için de rızka yorumlanır. Bazen de Hz. Süleyman’ı görmek, kadınlar tarafından sıkıntı ve güçlük çekmeye yorumlanır. Süleyman (A.S.)’ı gören kimse eğer kuşlarla ve camcılık ile rızkını temin ediyorsa onlardan çok fayda görür ve çok rızka kavuşur. Süleyman (A.S.)’ı görmek, yabancı dilleri veya arapçayıbilmeye yorumlanır. Süleyman (A.S.)’ı gören kimse, hasta ise selamete kavuşur. Rüyada Hz. Süleyman’ın asasına sahip olduğunu gören kimse, gıybet eden ve söz götürüp getiren kimsedir. Rüyada Süleyman (A.S.)’ı gören kimse çok seyahat yapar.

SÜLÜK
Rüyada görülen sülükler, insanın vücudunu yiyen kurt mesabesindedir. Kurtlar ise, kişinin çocuk ve çocuğudur.

SÜLÜN
Rüyada sülün, ilim ve edebiyata meraklı sevimli ve güzel bir oğula yorumlanır. Bütün sülün tuttuğunu gören edebiyatçı bir kişi ile dostluk kurar.

SÜMKÜRMEK
Rüyasında sümkürdüğünü görmek, kendisine çok benzeyen bir çocuğa olacağına işarettir. Yere sümkürdüğünü görenin bir kızı dünyaya gelir. Bir kadının üzerine sümkürdüğünü görenin o kadından hamile kalır, sonra da çocuğunu düşürür, demişlerdir. Bir yatağa sümkürdüğünü gören, yatak sahibinin karısı ile ona ihanet eder. Bir mendile veya buna benzer bir şeye sümkürmek, bir hizmetçi ile ilişkide bulunmaktır.

SÜMÜK
Rüyada görülen sümük, çocuktur. Bundan dolayı eliyle yere sümkürdüğünü gören kimsenin hanımı, ömrü uzun olan bir kız doğurur. Bir kimse birisinin evine sümkürdüğünü görse, o evden birisiyle evlenir. Zahmetli bir şekilde sümküren kimse, üzüntü ve kederden kurtulur. Rüyada burnunda sümük olduğunu gören kimsenin, hanımının hamile olduğuna yorumlanır. Bir adamın elbisesine sümkürdüğünü gören kimse, o adamla akraba olarak yakın ilişki kurar.

SÜMÜKLÜ BÖCEK
Rüyada sümüklü böceği görmek, bir yerden diğer bir yere göç etmeye yorumlanır.

SÜNGÜ VE MIZRAK
Rüyada görülen mızrak hanıma, çocuğa, doğru şahitliğe veya yolculuğa yorumlanır. Bir kimse at üzerinde ve elinde mızrak olduğunu görse, izzet ve yükseklikle, devlet ve zenginliğe yorumlanır. Mızrağın süngüsünün zayi olması kardeşinin veya çocuğunun ölümüne yorumlanır. Elinde mızrak olduğu halde sokakta yürüdüğünü gören kimsenin, erkek çocuğu olur.

SÜNNET
Rüyanızda sünnet olmanız veya sünnetli çocuklar görmeniz; içinizi kemiren sıkıntı ve dertlerinizi halledeceğinize ve bu dert ve sıkıntılardan kurtularak feraha çıkacağınıza işaret eder.

SÜNNETÇİ
Rüyada sünnetçi görmek, avret yerinin açılmasına, rezillik çekmeye yorumlanır.

SÜNNET ETMEK
Rüyada sünnet ettiğini görmek, pisliklerden temizlenmeye, ferahlığa ve sevince yorumlanır. Bir kimse rüyada sünnet olduğunu görse, işleyeceği bir amelden dolayı Allah onu günahlarınıaffeder. Sünnet, evlenmeye müracaat etmektir. Bazen de sünnet, ismin yüceliğine ve namusun korunmasına yorumlanır.

SÜPRÜNTÜ
Rüyada süprüntü görmek, adi ve pis işlerde bulunan kimse için hayra, fakirler hakkında servete, mal ve eşyalarının çokluğuna yorumlanır.
Rüyada süprüntü bulunan bir yeri görmek, dünya ile tabir olunur. Ashabtan bazılar Rasulullah (RA) Efendimizin dünyanın hamini sorduklarında, Risaletpenah, mezbeleyi işaret buyurmuşlardır. Bu bakımdan, bazı yorumculara göre; bu dünyada yenilecek ve giyilecek veya mal ve hayvanlar öldükleri, yok oldukları zaman çöplüğe giderler. Ve süprüntü olurlar. Bu ölçüye göre, dünya süprüntüyü temsil ediyor demektir. Rüyasında bir çöplüğe veya süprüntü yığını üzerine çıktığını gören, eğer orada oturursa, dünyayı eline alır, dünya ona her şeyini verir. Bir rivayete göre sıkıntı içine düşer. Süprüntü, her çeşit malla da yorumlanır, diyenler de vardır. Rüyasında mendiline, yahut cebine çöp doldurduğunu gören, mal sahibi olur. Rüyasında evinden çuval veya bir kapla çöp alıp dışarı çıkarak döktüğünü gören, malınıboş şeylere harcar. Bir çöplükten çuval veya bir kapla, süprüntü alıp evine getirdiğini gören, mal ve para kazanıp zengin olur. Çöplük, bazılarının söylediklerine göre, mal ve paranın toplu bulunduğunu yer, yani hazinedir. Bir çöplüğe sahip olduğunu gören, çok zengin olur. Bir çöplüğü satın aldığınıgören, çok para kazanacak bir işe başlar ve gittikçe zenginleşerek mal ve mülk sahibi olur. Rüyada çöplük görmek, dünya; çöp ise mal ve para ile yorumlanır. Rüyasında kendini bir çöplüğün üstünde gören veya satın alan veya kendisine miras kalan veya evi çöplük haline gelen hasta veya herhangi bir sebeple korkuyorsa, bunların hepsinden kurtulur. Dünyada kendisine büyük kazanç yollarıaçılır ve kısa zamanda zengin olur. Fakir ise zengin olur, yahut önemli bir mirasa konar, bekar ise çok zengin bir kızla evlenir. Bazı yorumcular, çöplüğü insanların dükkanı, mağazası gibi işyeri olarak tabir etmişlerdir. Çöplük üzerinde oturduğunu gören, büyük bir şeref sahibi olur. Bir çöplükte soyunduğunu gören işinden olur. Hasta ise ölür, zengin ise fakirleşir.

SÜPÜRGE
Rüyada görülen süpürge, eğer sert olursa itaatsız, yumuşak olursa itaatkar bir hizmetçiye yorumlanır. Rüyada evini süpürge ile süpürdüğünü gören kimse zenginse, fakirleşeceğinden korkulur.

SÜPÜRMEK
Rüyada süpürmek, sanatkar, kirli ve paslı işlerde bulunan kimse için hayra yorumlanır. Zenginler için rüyada süpürmek, fakirliğe ve mallarında meydana gelecek eksikliğe yorumlanır.

SÜRAHİ
Rüyada sürahi görmek, gürültüsüz bir hayata özlem duyduğunuza, bu yüzden uzak bir yere çekilerek sakin bir hayat yaşamayı arzuladığınıza delalet eder.

SÜRÇMEK, AYAK KAYMASI
Bir kimse rüyada ayağının başparmağının sürçtüğünü ve yere düştüğünü görse, o kimse üzerinde fazla borç yığılır.

SÜRGÜNLÜK
Rüyada görülen sürgünlük, hapse yorumlanır. Bundan dolayı rüyada bir şehirden sürüldüğünü gören kimse, hapsedilir. Rüyada cennetten sürüldüğünü gören kimse, fakir olur.

SÜRME
Rüyada sürme görmek, mala ve iyişeylere yorumlanır. Bir kimse eline sürme verildiğini görse o kimseye az veya çok mal isabet eder. Bekar kızın rüyada sürme çekmesi onun evleneceğine yorumlanır. Dul kadının rüyada sürme çekmesi de kocaya varmasına yorumlanır.

SÜRME ÇUBUĞU
Rüyada sürme çubuğunu görmek, bir çocuk veya elçidir.

SÜRÜLMEK
Rüyada sürülmek, hapisliktir. Bundan dolayı bir yerden sürüldüğünü gören kimse, hapsedilir.

SÜS EŞYASI
Herhangi bir süs eşyası taktığını görmek veya taşımak, eğer oymalı ve gümüş değilse, nimete; bayağı madenden ise, az menfaate; altın yaldızlı ise hayır görmeye delildir. Altından yapılmış ve nakışlarla süslenmiş bir eşya görmek, ticarete ve kazanca veya iyi bir işe girmeye işarettir. Başta veya göğüste taşınması adet olan her çeşit süs eşyası, güzel bir hayata ve kocasının kendisine olan sadakatine; rüyayı gören erkek ise veya bunu bir erkek üzerinde görmüş ise, bir rivayete göre menfaate, diğer rivayete göre de, keder ve sıkıntıya işarettir.

SÜSLENMEK
Rüyada süslenmek için bir ayna karşısında bulunduğunuzu görmeniz, evinize yeni kimselerin geleceğine veya yeni eşyalar alacağınıza işaret eder.

SÜT
Rüyada süt görmek, İslam fıtratına yorumlanır. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Yoğurt olmuş süt, ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram maldır. Gerek erkek ve gerek dişi bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine yorumlanır. Rüyada iki memesinden süt aktığını gören kimseye dünya yönelir ve talihi açılır. Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlakı gibi terbiye edeceğine yorumlanır. Bazı yorumcular rüyada bir kadının sütünü emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder dediler. Süt sağmak, hiledir. Süt, içen kimse için helal mal, ilim ve hikmettir. Sağılmış süt, mülk ve maldır. Rüyada bir inek sağdığını ve sütünü içtiğini gören kimse, fakir ise zengin olur. Dindarlığa, ekşi ve bozuk olursa, noksanına delalet eder. Sütün taze peynir olduğunu ve onu yediğini gören, helal mala ve rızıka kavuşur. Bir kadının bir erkek üzerine süt dökmesi o adamın tutuklanacağına işarettir. Bir hayvanı sağdığını ve memeden süt yerine kan çıktığını gören hükümetin emirlerine aykırı hareket eder. Eğer süt yerine zehir çıkarsa, haram mala işarettir. Yerden su gibi kaynadığını ve etrafa yayıldığını görmek, o yer halkına zulüm yapılacağına işarettir. Kendi memesinden sütün su gibi aktığını görmek, hayır ve nimetin artmasına delalet eder. Beygir sütü içtiğini görmek, hayra ve büyüklere yaklaşmaya; katır sütü içmek işlerinde zorluğa; deve sütü içmek, büyük kişilerden menfaat geleceğine; ceylan sütü içmek, rızk bolluğuna; keçi sütü içmek, karısından gelecek mala; kaplan sütü içmek, düşmana galebeye; fil sütü içmek, haram mala; manda sütü içmek, rızık bolluğuna ve mal çokluğuna; merkep sütü içmek, hastalığa ve iyileşmeye; ayı sütü içmek zarara, korkuya ve hüzüne; tavşan sütü içmek, akıl noksanlığına ve ahmaklığa; bir rivayete göre haram mala veya musibete; tilki sütü içmek hileye delalet eder. Bazılarına göre; süt emzirdiğini görmek kadın için hayır ve erkek için şerdir. Köpek sütü korkuya; bir rivayete göre şiddetli hastalığa; arslan sütü, büyük bir kişi tarafından şeref ve mala, düşmana üstün gelmeye ve maksadına ermeye; çakal sütü; akraba ile düşmanlık ve kavgaya; inek sütü, o yıl din ve dünyada hayır ve yükselişe; vahşi sığır sütü, hasta olup hemen iyileşmeye; kedi sütü, kavga ve düşmanlığa; bir rivayete göre zayıf düşmeye ve hastalığa; kurt sütü, korkuya, yahut elinden önemli bir fırsatın kaçmasına; koyun sütü, helal mala ve dinin kuvvetine; kuş sütü muradının tamamıyla olmasına delalet eder. Süt sağmak, hileye işarettir. Ağız sütü (hayvan doğurur doğurmaz sağılan süt) sıkıntıdan rızka veya haram mala yorumlanır. Bir rivayete göre, hayırsız bir adamdan iyilik yapmasını istemektir. Ekşimiş süt haram mal, yorgunluk, meşakkat ve kederle yorumlanır. Rüyasında halis sütü bırakıp bozuk süt içtiğini gören aşağı bir sınıfın geçim şartlarına razı olur. Haram yer ve bir rivayete göre dininden sapar. Bir arslan yavrusuna süt içirdiğini gören, hükümetten hayır ve menfaat elde eder.

SÜTÇÜ
Rüyada sütçü görmek, ilme, helal rızka ve hidayete yorumlanır.
SÜT EMMEK
Rüyada başka bir kadından süt emmek, yetimliğe, ihtiyaca ve mizacın değişmesine yorumlanır. Bir kadının rüyada birisini emzirdiğini görmesi, dünya kapılarının ve sebeplerinin üzerlerine kapanmasına, yahut onların hapsine yorumlanır. Bir kadın rüyada bir erkeğin kendisinden emdiğini görse, o erkek emdiği süt kadar kadının malından alır. Bir erkek rüyasında çocuk emzirdiğini görse, hüzüne düşer. Birinin memesinden süt emdiğini gören hapse girer. Bir çok tabirciler, bu rüyada süt veren ve emen için hayır yoktur, diyorlar. Bir kadının memesini emdiğini gören hasta olur. Rüya sahibi büyük veya küçük, kadın veya kız ne olursa olsun, geçimleri zor olur. Bir kadın kendi memesinden süt içtiğini görse, kızının mirasını yer. Bir kadının memesinden süt emdiğini görmekte hayır yoktur. Bir kadının diğer kadının memesinden süt emdiğini fakat süt çıkmadığını görmesinde de hayır yoktur. Kadınlık aletini emdiğini görmek, emniyet için hayırlıdır. İşlerinin olmasına ve menfaate işarettir. Diğer azalardan emmek, eğer süt çıkarsa, emen için mal ve menfaat, emilen için zarardır. Bir hayvanın memesini emmek nimettir. Rüyada emdiğini görmek, maldır. İnsandan yahut eti yenilmez hayvandan süt emmek haram mala, eti yenilen hayvanın memesini emmek helal mala delalet eder. Bir rivayete göre, insanın süt vermesi şefkattir. Memesi olmayandan süt emdiğini gören hasis bir adamdan para ister; eğer emdiği yerden süt çıkarsa, bu parayı alır, süt çıkmazsa boş döner. Bir insanın veya hayvanın emilmeye uygun olmayan bir yerini emdiğini gören, gayet zor bir işin arkasına düşer. Eğer oradan süt çıkarsa başarır, fakat güçlük çeker. Bir çocuktan süt emdiğini veya bir çocuğa süt verdiğini gören erkek, hapse girer. Bazı yorumculara göre, kendi annesinin memesini emdiğini görmek, şerefe ve mertebeye delalet eder. Bir kadının kendi evladını emzirdiğini görmesi, evladının büyük mertebeye ve şanına işarettir. Elinden süt emdiğini gören, dünyada zafer bulur ve zengin olur. Kadınları tutup memelerini emdiğini fakat süt çıkmadığını görmek, sakıncalıişler yaptığına delalet eder. Bir erkeğin bir kadının sütünden emdiğini görmesi, o adamın kadının malından almasına, gerek insan, gerek hayvan memesinden süt emmek ve oradan süt veya bir su çıktığını görmek, mala delalet eder. Emilen memeden çıkan şey, katı olursa bunda hayır yoktur. Bir rivayete göre, menfaattir.

SÜT NİNE
Rüyada sütnine görmek, çok güzel bir çocuğunuz olacağına, kendinizi sütnine olarak görmek, hayır işleyerek sevaba gireceğinize delalet eder.

SÜT SAĞAN
Rüyada süt sağan kimseyi görmek, rızık, menfaat, yumuşak söz ve güzel siyasete yorumlanır.

SÜTLÜ TATLILAR
Muhallebi, sütlaç, kaymak, tavuk göğsü, keşkül ve benzeri gibi sütlü tatlıları yemek hayır ve menfaat, helal mal, sağlık ve selamete işarettir.

SÜTTEN KESME
Rüyada bir kadın çocuğunu sütten kestiğini görse, çocuk sütten kesme zamanına gelmiş ise, zahmetten kurtulur. Hasta ise iyileşir. Çocuk eğer çok küçük olup da sütten kesme zamanı gelmemişise, tatsız bir iş yapar ya da kocasına karşı bir hata işler veya çocuğunaşefkati az olur. Bir çocuğun sütten kesildiğini gören, çocuk pek küçükse, bir haksızlığa karşı sesini çıkaramaz. Çocuğun sütten kesilmesine yardım ettiğini gören koca, çocuk sütten kesilme zamanına gelmişse, zahmet ve meşakkatten kurtulmak hususunda karısına yardım eder. Çocuk çok küçükse, yapılan bir haksızlığa kendisi de katılmış olur. Rüyada bir çocuğu, erkek veya kız, büyük veya küçük aynıdır, sütten kesmek veya sütten kesildiğini görmekte hayır yoktur; zarara, yokluğa ve rızık azalmasına işarettir.

SÜT VE BAL KABI
Rüyada içine süt veya bal konan kabıgörmek, alim veya çok zengin bir kimseye yorumlanır.

SÜTUN
Rüyada, hangi şekilde olursa olsun, bir sütun görmek, bu yıl mutlaka bir tatil köyüne gidip dinleneceğinize; çok süslü ve oymalı bir sütun görmek ise, oldukça büyük bir eve sahip olacağınıza işaret eder.

SÜZGEÇ
Rüyada görülen süzgeç, iyi bir hizmetçiye yorumlanır. Rüyada görülen süzgeç, din ve ilmin özüne, zenginliğe, yahut bozuk yerlerde bulunmaya, bazen de hakkı söyleyen doğru bir kimseye yorumlanır.

– Ş –
ŞADIRVAN
İbn-i Sîrînhazretleri demiştir ki: -Rüyada şadırvan görmek, din ile tâbir olunur. Rüyada güzel ve mükemmel bir şadırvan gören ve fakat kime ait olduğunu bilmeyen ulvî mertebeye, güzel geçime, uzun ömre, ziyade rızka nail olur. Rüyada bir şadırvanın önünde arkadaşlarıyla birlikte oturduğunu görmek, sürür ve feraha, genişrızka ve muradın husulüne delâlet eder. Bir kimsenin rüyada şadırvanın uygun bir yerde, lâyık bir adamın yanında görmesi, izzet ve yüceliğe, üzüntü, keder ve şiddetlerin gitmesine, güzel ve hoşhaberler işitmeye veya tatlınağmeler dinlemeye delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a.)demiştir ki: Rüyada şadırvan görmek, dört şekilde tâbir olunur:
a) Helal rızık,
b) Uzun ömür,
c) Mal ve menfaat,
d) Güzel geçim.
Rüyada bir şadırvanı sattığını veya başkasına hediye ettiğini görmek, hata ve tehlikeye delâlet eder. Çünkü kendi eli ile hayır kapısını kapatmış olur. Danyal (a.s)demiştir ki: Rüyada şadırvan görmek, güzel geçime, uzun ömre ve hayırlı rızka delâlet eder. Şadırvan ne kadar büyük, suyu ne kadar bol olursa, hayır ve iyiliği de o derecede ziyade olur. Rüyada bir şadırvanı ensesine yüklediğini görmek, halkın emanetlerini yüklenmeye delâlet eder.

ŞAFAK
Rüyada şafak görmek, refah, nimet, sürür ve feraha delâlet eder. Bazı kere de şafak, bir âyet-i kerimenin işaretince yemine delâlet eder. Bazen da melik ve vekilleri tarafından zuhur edecek bir harekete işarettir. Rüyada şafağın kaybolduğunu görmek, matlub işin nihayet bulmasına delâlet eder.

ŞAFAK VAKTİ
Bir kimsenin rüyada şafak vaktini görmesi, nur ve hidayet ile tâbir olunur. Rüyada şafağın doğduğunu görmek, birbiri ardınca gelecek sevinç ve feraha delâlet eder. Çünkü “Fecr-i sadık” karanlıktan sonra bir beyazlıktır.

ŞAH
Rüyada şah görmek, kuvvete, kudrete, yolculuğa, işlerde başarıya ve iyi bir isimle anılmaya delâlet eder.

ŞAH DAMARI
Şah damarı insanın can ipinin düğümüdür. Bunun için rüyada şah Damarı görmek, insanın ölüm ve hayatına delâlet eder. “Biz insana şah damarından daha yakınız!” mealindeki âyet işaretince de Allahu Teâlâ’ya yakınlığa delâlet eder. Bazı kere de şah damarı, ortaklar, kardeşler, ana-baba veya karıkocanın namusunu yahut malını muhafaza eden velisine delâlet eder. Rüyada şah damarının iki tarafında bulunan damarlardan kan aktığını görmek, rüya sahibinin ölümüne delâlet eder. Bazı kere de bu damarlar, ahde ve sıkıntılı bir işe bağlanmaya işarettir.

ŞAHİN
Rüyada şahin kuşu görmek, yüksek bir memuriyete delâlet eder. Çünkü şahinler yüksekten uçar. “Her kuş uçar, bak kuzguna, Fakat şahin hiç benzer mi ona?” Cafer-i Sâdık (r.a.)demiştir ki: Rüyada şahin kuşu görmek, üç vech ile tabir olunur:
a) Ferah,
b) Müjde,
c) Mal.
Rüyada şahin kuşu tuttuğunu görmek, ulüvv-i kadre, yüksek mevki, makam ve izzete delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada görülen şahin, vefası olmayan zalim bir sultandır. Rüyada şahin kuşu, rütbe itibarıyla doğan kuşundan daha aşağıdır. Rüyada kendisini şahin kuşu olmuş görmek, bir şehre vali olmaya delâlet eder. Rüyada şahin eti yediğini görmek, kudret ve kuvvete, mal ve menfaate delâlet eder. Elinden şahin kuşunun uçtuğunu görmek, mevkisini kaybedeceğine işarettir.

ŞAHİTLİK
Bir kimsenin rüyada şahitlik yaptığını görmesi, verdiği sözü yerine getirmeye, borcu ödemeye, nezrettiği bir şeyi yapmasına delâlet eder.

ŞAİR
Rüyada Cenab-ı Hakkıve O’nun Resûlü’nü medh ü sena eden şiirler yazan bir şairi görmek, ilme, hidayete, nura, izzete, şeref ve büyük rütbeye delâlet eder. Bazı kere de şair görmek, yapmadığı bir şeyi söylemeye işarettir. Şair görmek, sözleri birbirine ilave ederek bir araya getirmeye ve bir hadiseyi ince bir nükte ile anlatmaya delâlet eder.

ŞALGAM
Rüyada şalgam görmek, köylü bir kadın ile tâbir olunur. Bazı kere de şalgam, üzüntü, keder ve hüzne işarettir. İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada şalgam görmek, hüzün, keder ve gamdır. Şalgam yemek ise daha büyük bir gama ve kedere delâlet eder. Rüyada yanında bir şalgam olduğunu ve fakat onu tutup uzağa attığını görmek, keder ve üzüntüden halâs olmaya delâlet eder. Rüyada şalgam bittiğini görmek, rüya sahibinin çocuklarının ölümüne işarettir.

ŞALVAR
Rüyada şalvar görmek, rüya sahibi için erişilebilecek en yüksek memurluğa delâlet eder. Rüyada kendisine bir şalvar verildiğini görmek, keder, üzüntü ve şiddetin gitmesine işarettir. Evli bir kimsenin rüyada şalvarında yaşlık olduğunu görmesi, zevcesinin hamile olduğuna delâlet eder. Rüyada şalvar görmek, Arap olmayan bir kadına da işarettir. Bundan dolayı bir şalvara mâlik olduğunu görmek, Arap olmayan bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada şalvarının çözülmüş olduğunu görmesi, hanımının hayâsızlığına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya tam aksine tâbir edilerek hanımının erkeklere görünmez olacağına işarettir.

ŞAL VE ATKI
Rüyada şal görmek, dokuz vech ile tabir olunur:
a) Hayat,
b) İzzet,
c) Şeref,
d) Mertlik,
e) Velayet,
f) Sanat,
g) Yolculuk,
h) Erkek kardeş,
ı) Çocuk.
Rüyada şal ve atkı görmek, güzel bir kazanca ve sanata delâlet eder. Şal görmek, borç ödemek ile de tâbir edilir. Rüyada kendi nezdinde olan şalın elinden alındığını görmek, şan ve şöhretin gitmesine ve malın kahra uğramasına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada şalının yırtıldığını veya parçalandığını görmesi, erkek kardeşi veya kendi çocuğunun ölümüne delâlet eder. Bazı kere de şal görmek, karada yolculuğa işarettir.

ŞAMARLAMAK
Rüyada şamarlamak, gafletten ikaz etmeye ve menfaate delâlet eder. Bir kadının rüyada el ayası ile kendi yüzüne vurduğunu görmesi, çocuk doğurmaktan ümidini kestikten sonra bir erkek çocukla müjdelenmeye delâlet eder. Rüyada herhangi bir kimseye şamar vurduğunu görmek, o zatı gafletten uyarmaya işarettir.

ŞAMDAN
Bekâr bir kimsenin rüyada şamdan görmesi, evlenmeye, evli kimsenin görmesi de, güzel bir çocuğu olacağına delâlet eder. Bazı kere de rüyada şamdan görmek, hastalıktan kurtulmağa, üzüntü ve kederin gitmesine delâlet eder.

ŞAM FISTIĞI
Rüyada şam fıstığı görmek, mala, mülke ve hayırlı rızka delâlet eder. Şam fıstığını yediğini görmek, meşakkatsiz gelecek rızka işarettir.

ŞANLI ŞEREFLİ OLMAK
Bir kimsenin rüyada şan ve şerefinin ziyadesiyle arttığını görmesi, kıymetten düşmesine delâlet eder. Bazı büyükler demişlerdir ki: – Rüyada halkın üzerine yükselmeyi arzu etmek, baş aşağı gelmesine delâlet eder. Rüyada halk üzerine yükselmek değil de tevazu ve alçak gönüllülük halini görmek, yükselmeye ve sevince delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir kavim üzerine yükselmeyi arzu ettiğini ve yükseldiğini görmesi, kibirlenmeye ve sonra perişan olmaya delâlet eder.

ŞAP
Rüyada şap görmek, helal mala, hayır ve nimete delâlet eder.

ŞAP DENİZİ VE KILAVUZ
Bir kimsenin rüyada bu denizi ve gemi kılavuzu görmesi, yolculuğa, mala, kârlıticarete ve zencilerle düşüp kalkmaya delâlet eder. Rüyada şap denizini yüzerek geçtiğini görmek, üzüntü ve kederden kurtuluşa, mal ve nimete, vücudun sıhhatine delâlet eder.

ŞAPKA
Rüyada yeni bir şapka aldığını veya birisinin kendisine hibe ettiğini görmek, memuriyete, yeni bir mevkiye ve men-faata delâlet eder.

ŞARAP
Bir kimsenin rüyada şarap görmesi, meşakkatsiz meydana gelen haram mala delâlet eder. Rüyada şarap içtiğini görmek, büyük bir günaha işarettir ve o kişinin eline geniş rızık geçer. Rüyada şarap akan bir nehir görmek ve o nehre girmek, büyük bir fitneye duçar olmaya işarettir. Rüyada su ile karıştırılmış şarabı içtiğini görmek, bazısı helal, bazısı haram olan mala delâlet eder. Çünkü su helal, şarap haramdır. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında geniş ve güzel bir bahçede şarap içtiğini görmek, ahirette kevser şarabı içmeye delâlet eder. Henüz tam olmamış ve şıra halindeki şarabı içmek, gam ve kedere, dert ve hastalığa delâlet eder. Rüyada şarap yapmak için üzüm sıktığını görmek, sultan hizmetine girmeye ve büyük işler başarmaya delâlet eder. Rüyada içki görmek, fitne, şer, düşmanlık ve öfkeye, delilik ve aklın gitmesine işarettir. Çünkü içki içen kendini kaybeder ve bir nevi deli haline gelir. Yine rüyada içki görmek, yalan, hezeyan, makbul olmayan söz, sırrıifşa ve zinaya delâlet eder. Bazı kere de içki, zina eden kadına işarettir. Ölü bir kimsenin rüyada içki içtiğinin görülmesi, o ölünün ahirette nimetler içerisinde olduğuna delâlet eder. Çünkü şarap cennet ehlinin içkisindendir. Şu kadar var ki, bu ölü hayatında içki mübtelası kimselerden olmayacak.

ŞARKI SÖYLEMEK
Bir kimsenin rüyasında güzel bir sesle şarkı söylediğini görmesi; o kimsenin ticaretinin kazançlı olacağına, kişinin rüyasında ağlamaklı bir sesle şarkı söylediğini görmesi; o kişinin ticarî işlerinde zarar edeceğine yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Zengin bir kimsenin rüyasında çarşı içinde şarkı söylediğini görmesi; o kişinin rezil olacağına işaret eder. Fakir bir kimsenin rüyasında çarşıda şarkı söylediğini görmesi; o kimsenin aklını kaybedeceğine delalet eder. Rüyanızda herhangi bir hamamda şarkı söylediğinizi görmeniz; sizin gelişi güzel birtakım sözler sarf edeceğinize, rüyanızda bir yerde şarkı söylediğinizi görmeniz; o yerde bulunan dostlarınız ve arkadaşlarınız arasında ayrılığı gerektirecek yalan ve hile yapılacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sevgilisine şarkı söyleyerek ilânı aşk eylediğini görmesi; önce büyük bir sevince, sonra da keder ve üzüntüye maruz kalacağına yorumlanır.

ŞARKICI
Rüyada güzel nağmeler yaparak şarkı söyleyen bir kimseyi görmek, sürür ve feraha, hazan da bir yerden diğer bir yere nakletmeye delâlet eder.

ŞAŞI OLMAK
Kişinin rüyada şaşı olduğunu görmesi, ahdi bozmaya ve sözünden dönmeye delâlet eder.
Rüyada şaşı bir kimseyi görmek, sözde ve vaatte noksanlığa işarettir.

ŞAŞIP KALMAK
Bir kimsenin rüyada hayret ve dehşete düşüp şaşıp kaldığını görmesi, gaflete ve onu iblisin sapıtmaya meyletmesine delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada namaz kılmak için yönelecek kıbleyi bilemediğini görmesi, işlerde hayrete düşmesine ve azimsizliğine işarettir. Kişinin rüyada şaşırıp hayrette kalması, dünyaca hayrette kalmaya ve ahirette güzel bir sonuca delâlet eder.

ŞEFAAT
Rüyada birine şefaat ettiğini görmek, mürüvvetin ve ahlâkın ziyadeliğine delâlet eder. Yine rüyada başka bir kimsenin kendisine şefaat ettiğini görmek, şefaat edenden şefaat olunanın hayır ve menfaat göreceğine delâlet eder. Rüyada herhangi bir adama şefaat ettiğini görmek, ecir ve sevabın husulüne ve mertebenin yüksekliğine alâmettir. Rüyada peygamberlerden birisinin kendisine şefaat ettiğini görmek, ulüvv-i kadre ve ahiret saadetine delâlet eder.

ŞEFTALİ
Bir kimsenin rüyada tatlı bir şeftali yediğini görmesi, şehvet ve arzusuna nail olmaya işarettir. Rüyada şeftali ağacı görmek, zengin, büyük, halka yardımda bulunan, şecaatli ve mert bir adama delâlet eder. Rüyada, şeftali ağacının dibine düşmüş şeftalileri topladığını görmek çok hasta bir kimseden gelecek mala alâmettir. Bazı kere de şeftali görmek, erkek kardeşe, güzel arkadaşa ve hayırlı dosta delâlet eder. Mevsimsiz şeftali görmek, şiddetli hastalık ile tâbir edilir.

ŞEHİT
Rüyada şehitlerden birinin diri olduğunu görmek, o görülen şehidin takip ettiği yol ve tutumun insanlar arasından devam edeceğine işarettir. Rüyada bir şehidin hayatta olduğunu görmek, Allahu Teâlâ’ya yakınlığa delâlet eder. Yine rüyada Allah yolunda gaza ederken şehid düşen bir kimseyi görmek, rahmet ve gufrana, cennet, nimet, hayır ve bereket, feyz-ü felah ve saadet-i dâreyne delâlet eder. Rüyada gaza ederken kendisinin şehid olduğunu görmek, dünya ve ahirette feyz ü felaha, son nefeste iman ile göçmeye ve Ce-nab-ı Hakk’ın rahmet ve mağfiretine mazhariyete delâlet eder.

ŞEHİR
Bir kimsenin rüyada bir şehre girdiğini görmesi, korktuğu şeyden emin olmaya delâlet eder. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada büyük şehir ve kasaba görmek, ne suretle olursa olsun hayra delâlet eder. Rüyada kendisini hiç bilmediği bir şehir içinde görmek, arzu ve murada nail olmaya delâlet eder. Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisini Mekke’de gören, ferah ve izzete nail olur. Rüyada bir şehiri imar ettiğini görmek, o şehirde âlim ve velilerin çoğalmasına ve evlatlarının kendi meslek ve yoluna devam etmelerine alâmettir. Ibn-i Sîrîn (rh.a.)demiştir ki: “Bunun üzerine (Musa) korkarak (ve etrafı) gözetleyerek oradan çıktı.” (Kasas, 21) mealindeki âyet-i kerime işaretince. rüyada şehire girmek hayır ve hoştur. Şehirden çıkmak ise, hoş değildir. Rüyada tanınmayan bir şehir görmek ahiret, tanınan ve bilinen şehir görmek ise, rüya sahibi için dine delâlet eder. Bazı kere de şehir:”- Ben, ilmin şehri, Ali de kapısıdır” hadis-i şerifînce, âlim bir kimseye delâlet eder. Rüyada Şam’a girdiğini görmek, berekete, sıkıntı ve mihnet içinde bulunan kimse için de, hayra ve feraha delâlet eder. Bazı kere de Şam’ı görmek, fitnelere işarettir. Rüyada halkı kalaba ve kendisi memur bir şehire girdiğini görmek, hatır ve hayale gelmeyen yerden rızık elde elde etmeye işarettir. Yine rüyada mamur bir ülke görmek izzet, yücelik ve zenginliğe delâlet eder. Bazı kere de ülke görmek, o ülkenin hükümdarına veya valisine yahut âlim ya da hakimine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada batı şehirlerini görmesi, izzet, şeref, ilim ve kadrinin yüceliğine işarettir. Ölmüş bir kimsenin rüyada bir şehir içinde görülmesi, o ölünün cennette, cennet ehli ile beraber olmasına delâlet eder. Rüyada bir şehir halkından olan müminleri ve Müslümanları görmek, maksada nail olmaya, müjde ve sevince delâlet eder. Rüyada, Bedir çenginin vuku bulduğu sahayı görmek: “Andolsun ki, siz zayıf ve dûn iken Allah size (Bedir) de kafi bir zafer verdi.” (Âl-i İmran, 123) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, düşmana galip gelmeye ve geniş rızka delâlet eder. Rüyada Hüneyn’i görmek,şiddetten sonra üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder. Rüyada bir şehrin kalesinin yıkıldığını görmek, o şehrin büyüklerinden birisinin vefatına veya vazifeden azledilmesine delâlet eder. Yine rüyada bir şehrin kalesinin delinerek oradan arslan, kurt, kaplan gibi yırtıcı hayvanların girdiğini, sel ve hırsız baskınına uğradığını görmek, Müslüman halka veya ilim talep edenlere arız olacak zayıflığa ve musibete delâlet eder. Rüyada Mekke veya Medine’ye girdiğini görmek, korkudan emin olmaya, murada ermeye ve akıbetin güzelliğine delâlet eder.

ŞEHVET
Bir kimsenin rüyada nefsin istek ve arzularını yerine getirdiğini görmesi, azaba müstahak olanların fiillerini işlemeye işarettir. Rüyada şehvetinin ve nefsinin peşinde koştuğunu görmek, günaha dalmaya, sırat-ı müstakimden yüz çevirmeye delâlet eder.

ŞEHZADE
Rüyada bir Osmanlı şehzadesi görmek, izzet ve şerefe, kuvvet ve kudrete ve güzel bir isimle anılmaya delâlet eder.

ŞEKER
Bir kimsenin rüyada şeker görmesi, ferahlık, sevinç, hastalıktan kurtuluş, üzüntü ve kederden halâs olmak ve arzu ettiği şeye nailiyet ile tâbir olunur. Rüyada şeker görmek, çetinlik, meşakkat ve sıkıntı ile elde edilecek mala ve rızka delâlet eder. Çünkü şekerin meydana gelmesi çok çetin bir şeydir. Bazı kere de rüyada şeker görmek, ilme, Kur’an-ı Kerim’e, sanatla meşgul olmaya ve sıkıntıdan kurtulmaya delâlet eder. Kişinin rüyadaşeker görmesi mal ve rızık ile de tâbir edilir. Rüyada şeker imal ettiğini, yediğini veya şekere mâlik olduğunu görmek, her işin sonunu almaya ve her arzuya kavuşmaya delâlet eder. Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada şeker satmakta hayır yoktur. Nöbet şekeri görmek, söz ve amelde ihlâsa işarettir. Bazı kere de nöbet şekeri, ferahlığa, ziraattan elde edilecek faydaya ve yağmura delâlet eder.

ŞEKERCİ
Rüyada şekerci görmek, hoş ve güzel bir kimseye işarettir. Bir kimsenin rüyada şeker sattığını ve karşılığında gümüş para aldığını görmesi, halka karşı güzel muameleye, güzel ahlâka ve hoş söze delâlet eder.

ŞEMS SURESİ
İbn-i Kesir’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Şems Sûresi’ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin işlediği birtakım şeylere sonradan pişman olacağına ve bir daha işlememek için tövbe edeceğine ilim adamlarına sevgi ve saygısının büyük olacağına, kendisinin bilgili ve zeki bir kişi olduğuna, neye teşebbüs ederse başarı sağlayacağına ve ahlâkı güzel bir evladının dünyaya geleceğine işaret eder.

ŞERBETÇİ
Rüyada şerbetçiyi görmek, bahtiyarlığa, sevince, mal ve yüksek rütbeye delâlet eder. İbn-i Sîrîn (rh.a.)demiştir ki: Rüyada güzel kokulu ve tath bir şerbet içtiğini görmek, altı şekilde tâbir olunur.
a) Dinde safa,
b) Menfaat,
c) Faydalı ilim,
d) Uzun ömür,
e) Güzel geçim,
f) Allah’ın zikrine devam.
Rüyada şerbet içtiğini görmek, rahat ve feraha, uzun ömre, mal ve rızka delâlet eder.

ŞERDEN KAÇMAK
Bir kimsenin rüyada şerden ve kötülüklerden kaçtığını görmesi, Allah’ın emirlerini yerine getirmeye ve düşman üzerine zafere delâlet eder. Şerden kaçmak, hayır kapılarına yönelmeye ve güzel amellere delâlet eder.

ŞEYTAN
Âdem evlâdının ezelî düşmanı şeytanı rüyada görmek, hilekâr, haris, kıskanç, din ve dünyaca düşmana delâlet eder. Bir kimsenin rüyada şeytana buğz ve düşmanlık ettiğini görmesi, Allah’a itaate, dinde sadakate, iman kuvvetine ve halis bir kul olduğuna delâlet eder. Rüyada şeytanları bağlayıp onları hapsettiğini görmek, yardım, kuvvet ve şöhrete delâlet eder. Bir kimsenin rüyada şeytanlara reislik ettiğini ve iblislerin de kendisine itaat ettiklerini görmesi, reisliğe, şerefe, heybet ve şöhrete nailiyete delâlet eder ve o kimse düşmanlarını kahra uğratır. Rüyada şeytanın kendi üzerine indiğini görmek, iftira, yalan ve günah olan bir işe delâlet eder. Rüyada şeytanla güreştiğini ve onu mağlup ettiğini görmek, düşman üzerine galip gelmeye, şan ve şöhrete delâlet eder. Rüyada şeytanın kendisini azdırıp yoldan çıkardığını, dehşet ve hayrette bıraktığını görmek, mala gelecek zarar ve ziyana delâlet eder. Bazı kere de şeytanı görmek, ferahlık, yalan ve şehvete delâlet eder. Nitekim şehvetin yalan ve şeytanlığa delâlet ettiği gibi. Rüyada şeytanı sevinç, neşe ve ferah içinde görmek, rüya sahibinin nefsanî arzularıyla meşgul olduğuna işarettir. Yine rüyada şeytanı görmek, bid’at sahibi bir âlime, namazı terk etmeye, yalana, hileye, hırsızlığa, günaha dalmaya ve uzun ömre delâlet eder. Şeytan rüyası, hile, kıskançlık ve desise ve Hazret-i Adem’in hikâyesine kıyasla, karı-koca arasını açmaya da işarettir. Bazı kere de rüyada şeytanları görmek, bina sahiplerine ve dalgıç gibi suya dalmaya, casuslara ve söz çalan kimselere delâlet eder. Bir kimsenin rüyada şeytanın kendisini korkuttuğunu görmesi, onun Allah’ın iyi kullarından biri olduğuna ve Allahu Teâlâ’nın onu korku ve şeytandan emin kıldığına delâlet eder. Nablusî (rh.a.)demiştir ki: “- Bir kimse rüyada kendisini şeytan olmuş görse, o kimse daima şeytanın elinde olur, yahut dininden döner, ya da Allahu Teâlâ’nın rahmetinden uzak olarak yaşar, gam ve kederinden ölür. Yahut nesil ve mal ile rızıklanır. Hile ve hud’a ile düşmanlarına galip gelir. Zamanında kötülükle emreder, iyilikten de insanları men eder.

ŞEYTANI TAŞLAMAK
Bir kimsenin rüyada şeytana taş attığını görmesi, düşmana Karşı zafer bulmaya ve güzel amel işlemeye delâlet eder. Şeytana küçük taşlar attığını görmek, borçtan kurtulmaya, namaz ve oruç borcunu yerine getirmeye işarettir.

ŞİDDET
Kişinin rüyada kendisine şiddet ve darlık isabet ettiğini görmesi, fakirliğe alâmettir. Bazı kere de şiddet ve varlık, rüya sahibinin hastalanmasına, düşmanlık ve fitneye delâlet eder. Şiddet ve darlık görmek, işlerin durgunluğuna, zor geçime, üzüntü ve kedere de delâlet eder.

ŞİİR
Rüyada ilme, hikmete, marifet ve irfana ait şiirler görmek, ecir ve sevaba delâlet eder. Allah ve Resûlü’nü medh ü sena eden bir şiiri okuduğunu veya ezberlediğini görmek, hayır ve nimete ve güzel bir isimle anılmaya delâlet eder. Rüyada şeytanî ve nefsanî şiirler görmek veya okumak, bâtıl ve yalana delâlet eder. Rüyada kazanç maksadıyla şiir söylediğini görmek, yalan yere şahitlik yapmaya delâlet eder. Rüyada başka insanları hicvetmek gibi çirkin bir şiir söylediğini görmek, namuslu kimselere iftira etmeye işarettir. Rüyada görülen hiçbir şiirde hayır yoktur. Ancak Allahu Teâlâ’ya ve onun Resûlü’nü medh ü sena eden ve Allah’ı anmayı dile getiren şiir ha-yıra ve nimete delâlet eder.

ŞİMŞEK
Bir kimsenin rüyada şimşek görmesi, sapıklıktan sonra hidayete, günahtan sonra tövbeye delâlet eder. Bazı kerede şimşek görmek, gizli olan şeyleri keşfetmeye ve kendisine gelecek habere delâlet eder. Bazen da kaybolmuş bir adamın gelmesiyle müjdeye yahut rızkın yenilenmesine delâlet eder. Rüyada şimşek çaktığını görmek, rüya sahibinde şiddetli korku hâsıl olacağına işarettir. Rüyada şimşek ziyasından bir parça aldığını görmek, kendisine hayır ve menfaati olan bir işi bitirmeğe delâlet eder. Bir kimsenin rüyada hanesinde şimşek çaktığını görmesi, zengin olmağa alâmettir. Karanlıkta şimşek çaktığı görmek, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulmağa delâlet eder. Rüyada şimşek görmek, süngü ve kılıçların sakırdayıp parlamasına da işarettir. Rüyada şimşekten bir şey yediğini veya kendisine bir şey isabet ettiğini görmek, birisinin onu iyilik ve yardım üzerine sevmesine ve Allah için ona muhabbet etmesine işarettir. Bazı kere de rüyada şimşek görmek, sultandan güzel vaatlere, tebessüme, sevince, bahta ve emri altında olan kimselerden bir şeyi rica etmesine alâmettir. Rüyada yağmursuz şimşek görmek, rüya sahibine yapılan vaadin yerine getirilmesine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada şimşeğin kendi elbisesini yaktığını görmesi, zevcesinin vefatına delâlet eder. Çünkü zevce insan için elbise mesabesindedir.

ŞİMŞİR
Rüyada şimşir denen ağacı görmek, zenginliğe ve bahtın açıklığına delâlet eder.

ŞİRKET
Rüyada fakir bir kimsenin kendisinden servetçe daha yüksek bir adamla ortak olduğunu görmesi, zenginlik ile tâbir edilir ve o fakir zengin olur. Rüyada şirket görmek, Allah’tan korkarak yapılan alış-verişe veya dünyevî menfaati kendisine ait olacak şeye delâlet eder. Rüyada tanıdık ve bildik bir adamla ortak olduğunu görmek, o kişi ile kendisi arasında insaf ve adaletli olmalarına delâlet eder. Bazı kere de rüyada ortaklık, sevgide, samimiyette ve sözünde durmaya işarettir.

ŞİŞ
Rüyada vücutta şiş görmek, izzet ve devlete, kudret ve kuvvete delâlet eder.

ŞİŞKEBAP
Bir kimsenin rüyada şişkebap yediğini görmesi, rızka, mala ve menfaata delâlet eder.

ŞİŞE
Rüyada içinde su veya gülsuyu bulunan bir şişe görmek, iffetli ve namuslu bir zevceye delâlet eder. Rüyada içinde yağ olan şişeyi görmek, hanıma, şişenin içindeki yağda, onun bezeğine delâlet eder. Rüyada kırılmış şişe görmek, mala ve menfaata işarettir. Bir kimsenin rüyada elinde bir şişenin kırıldığını görmesi, evinden fitnenin uzak olacağına delâlet eder. Rüyada bir şişe içindeki sudan içtiğini görmek, hayır ve menfaata delâlet eder. Bir kimsenin rüyada şişe içindeki yağdan başına yağ sürdüğünü görmesi, kendisi için şeref ve bezektir. Rüyada içine sidik edilen şişe görmek, zina yapan günahkâr bir kadına delâlet eder. Rüyada şarap şişesi görmek, hizmetçi bir kadına işarettir. Bazı kere de şişeler, cinsleri muhtelif kimselere delâlet eder. Rüyada kırılmış şişe görmek, maldır. Bundan dolayı rüyada şişe kırdığını görmek, mala erişmeye delâlet eder. Nablusî (rh.a.)hikâye eder: – Rüyasının tabiri için bir kişi bana gelerek akrabamızdan bundan önce ölmüş bir kimse geçen gece rüyamda bana: Şu şarap şişesini bana ver dedi. Ben de o şişeyi kendisine verdim. Ondan içip tekrar o şişeyi bana sundu, dediğinde, ben de: “O şişe hamile bir kadındır ki, ölüme yaklaşır sonra Allahu Teâlâ’nın izni ile yine hayata döner, kurtulur” dediğimde, adam “evet, efendim, dedi, kız kardeşim hamile idi, doğum yaparken ölüme yaklaşmışken Allah’ın izni ile çocuğu doğurarak halâs oldu.” Bazı kere de şişeler, koğuculuğa, gizli şeylere muttali olmaya ve vefasız birtakım kimselere işarettir.

ŞİŞECİ
Bir kimsenin rüyada şişeciyi görmesi, geçiminin pâk ve temiz olmasına, halka iyi muamele etmesine ve sırların açığa çıkmasına delâlet eder. Bu rüya bazen da, nefis ve malıyla gururlanmaya, ahmaklarla dostluğa ve hizmetçi simsarlarına delâlet eder.

ŞİŞLERİNİNMESİ
Nablusî demiştir ki: Rüyada bir arızadan dolayı meydana gelen şişlerin inmesi, kayıp kimsenin vatanına, dargın kimsenin dostuna, birbirinden ayrılmış adamların birbirlerine kavuşmasına veya ümidini kestikten sonra eşyanın yine evvelden bulunduğu durumuna dönmesine delâlet eder.

ŞİŞMANLIK
Bir kimsenin rüyada şişman olduğunu görmesi, malının artmasına, izzet ve yüceliğe, din ve iman kuvvetine delâlet eder. Rüyada şişman olduğunu görmek, halk arasında beğenilmeye, kadir ve şanın yüce olmasına ve rızkın artmasına delâlet eder.

ŞİŞVE VEREM
Bir kimsenin rüyada bedeninde şişlik görmesi, kuvvetinin artmasına ve durumunun daha güzel olmasına ve bilgi aktarmaya delâlet eder. Bazı kere de bedende görülen şişlik, sonu olmayan üzüntü ve kederden sonra mala erişmeye delâlet eder.

ŞİT (A.S.)
Bir kimsenin rüyada Şit (a.s.)’ı görmesi, Allahu Teâlâ’nın izni ve takdiri ile nimete, sevince, evlada, güzel yaşamaya ve güzel geçinmeye ve iyilikle emretmeye delâlet eder. Denilmiştir ki: Rüyada Şit (a.s.)’i gören kişi, şanlı bir zatın velisi olur. Yine Şit (a.s.)’ı görmek, büyük bir işin kendisine havale edilmesine ve o işi istenilen şekilde yerine getirmeye delâlet eder.

ŞUARA SURESİ
Ebu Bekir (r.a.)’in yorumuna göre: Bir kişinin rüyasında Şuarâ Sûresi’ni okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin rızkını kazanmakta zorlanacağına ve her şeyi zahmet ve meşakkatle elde edeceğine delalet eder. Câfer-î Sâdık’ın yorumuna göre: Böyle bir rüya gören kimsenin kendisini kötü söz söylemekten sakınacağına, Allah’ın o kimseyi bu gibi kötülüklerden daima koruyacağına ve az da olsa helalinden rızık kazanacağına yorumlanır.

ŞURA SURESİ
Bir kimsenin rüyasında Şûra Suresi’ni, okuduğunu veya okuyan birisinden dinlediğini görmesi; o kimsenin ömrünün uzun olacağına, her zaman sıhhatinin yerinde olup hastalık yüzü görmeyeceğine. Allah’ın makbul kullarından birisi olacağına ve kıyamet gününde hesabının kolay görüleceğine delalet eder.

ŞUAYB (A.S)
Rüyanızda Şuayb (a.s.)’ı görmeniz; gerek memuriyet hayatınızda ve gerekse iş hayatınızda birtakım engellerle karşılaşarak herhangi bir ilerleme kaydedemeyeceğinize, fakat gelecekte bir kız çocuğunun sayesinde rahat bir hayata kavuşma imkânını elde edeceğinize işaret eder.

ŞÜKRETMEK
Kişinin rüyada Allahu Teâlâ ya şükrettiğini görmesi, üzüntü ve kederden kurtulmağa delâlet eder. Şükretmek, nimeti avlamak gibidir. Bundan dolayı rüyada Rabbine şükrettiğini görmek, kuvvete, mala, hayır ve berekete, ucuzluğa ve sevaba delâlet eder. Yine Allah’a şükrettiğini görmek, Allahu Teâlâ’yı birlemiş olduğuna delâlet eder. Şükretmek, tevhid ve ihlâsa, günahkârın tevbe etmesine ve şöhretli bir zat ile arkadaş olmağa delâlet eder.

ŞÜKÜR SECDESİ
Bir kimsenin rüyada secde-i şükür etmesi, belaları def etmeye, rızkı yenilemeye, ibadete ve mükâfata delâlet eder. Yine rüyada şükür secdesi yaptığını görmek, mal ve nimete ermeye, kuvvet ve zenginliğe işarettir.

ŞÜPHE
Rüyada kişinin dini hususlarda şüphe ettiğini görmesi, nifak ve hileye işarettir. Rüyada şüpheden salim olmak da dinde salâha ve Cenab-ı Hakk’a yönelmeye, iman kuvvetine ve sıdka delâlet eder. Rüyada Allah kelâmında şüphe etmek, Cenab-ı Kibriya’nın rahmetinden uzak kalmaya delâlet eder.

 

RÜYA TABİRİ – S,Ş

Bu yazıyı okudunuz mu?

şifalı bitki, ot, sebze ve meyveler

ŞİFALI BİTKİLER – Z

ŞİFALI BİTKİLER – Z “Z” ZAKKUM Zakkum (ağu ağacı) : Zakkumgiller familyasından; Akdeniz sahilleri boyunca ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir