Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / İSLAM AHLAKI / Salih amel örnekleri
imanilmihali.com
Salih amel örnekleri

Salih amel örnekleri

Salih amel örnekleri

Salih kelime olarak güzel ve uygun demektir ki bunun mutlak iyilik ve güzellikle alakası Kur’an’a uygunluğu nispetindedir. Yani amelin güzelliği Kur’an’a ve Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına uygunluğu nispetindedir.

Salih amel üretmek, iman etmekle birlikte olduğu takdirde inşallah şefaate mazhar olmamıza imkan sağlayacak ve cennetlere giriş sebebimiz olacaktır. Doğrusunu Allah bilir ama salih amel üretmek içerisine ibadeti ve ahlakı da aldığı düşünülürse bu dünya sınavının bu nedenle imandan sonra en mühim meselesidir.

O halde salih amel nedir ve nasıl eda edilir ki kurtuluş ve esenlik umutlarımız ahirete taşınabilsin?

Öncelikle salih ameli sadece iyilik etmek diye düşünmemek lazım gelir ve sonra da unutulmaması gerkeen şudur ki iyilik aslen başkalarına ve Yüce Allah’a yaptığımız, sonra kendimize yaptığımızdır. Ve yine unutmamak lazım gelir ki salih amelin kabul şartı niyete bağlıdır ve Allah rızası dışında bir şey için yapılanlar iyilik de değil, salih amel de değildir. Hele ki bir beklenti veya başkalarının rızası işin içindeyse o salih amel diye yapılanlar bir anda kulu başka deryalara sürükler ve cezaya mahkum eder.

O halde salih amelin vücut bulabilmesi için şart olanlar;

* Sadece Allah rızası için yapılıyor olması,

* İmandan kaynaklanması,

* Riya ve gösterişten zinhar uzak olması,

* Niyetin has ve salih olması,

* Akıl ve kalbin selim olması,

* Menfaat, başkaca rıza, karşılık beklenmemesi,

* Kur’an’ın emir ve yasaklarına uygunluğu,

* Başlıca başkalarına ve Allah’a yardımı içermesi,

* Sadece iyilik üretmeye değil aynı zamanda kötülüğe mani olmaya da imkan tanıması,

* Kalıcı, devamlı ve samimi yani gerçek olmasıdır.

Bu hallerde eda edilecek salih amellerin, sevap kazandırması, imanı kuvvetlendirmesi, huşuyu yakalaması, huzur vermesi, bereketi artırması ve sağlıklı uzun ömürler vermesi inşallah mümkün olacaktır.

Çünkü aslen ve daima salih amel Allah’ın sınırlarına göre yaşamak ve davranmaktır.

Salih amele örnek verecek olursak;

1. Ana ve babaya sahip çıkmak, kol kanat germek, (şirk ve küfür emretmiyorlarsa) itaat etmek

2. Yalan ve iftiradan kaçınmak, gıybet etmemek, entrika çevirmemek, doğru ve dürüst olmak

3. Şeytan işi pisliklerden uzak durmak, nefse uymamak

4. Hak ve haram yememek, doğrulukta sebat etmek, yoklukta sabır, bollukta şükür göstermek

5. Dünya süslerine aşırı meyletmemek, nimetlerin hikmetini anlamaya çalışmak

6. Kötü ve çirkin sözü (zulme uğrayan hariç) söylememek

7. Açık ve ayıp aramamak, kötü ve aşırı zandan kaçınmak

8. Kötü arkadaşlar edinmemek

9. İbadet, ahlak ve iyilikte yarışmak

10. İnfak etmek, yardımlaşmak, destek olmak

11. Muhtaç, yetim ve fakirlere yardım etmek, sadakaları başa kakmamak

12. İmkan ve kabiliyetlerimizle topluma faydalı değerler üretmek, ahde vefa etmek

13. Hayvanlara ve tabiata değer vermek, saygı göstermek, kirletmemek, katletmemek, ağaç dikmek

14. Lüks ve israfa dalmamak, ziyan etmemek

15. Eziyet ve zulüm yapmamak, gözlerle günah işlememek

16. Kur’an’ı anlayarak okumak, hayata yansıtmak

17. İbadet ve kulluk bilincine göre davranmak

18. Mahremiyete saygılı olmak

19. Namusu korumak ve kollamak, terbiyeli ve hayalı olmak, arsızlaşmamak

20. İlim ve bilimle uğraşmak

21. Allah yolunda her türden mücadele etmek, çalışmak, ter dökmek, şehitlere ve vatan sevdalılarına saygılı olmak

22. İman ve din kardeşleriyle saf oluşturmak

23. Küfre ve kötülüğe karşı durmak, şeytana yem olmamak, şerre kilit olmak

24. Affetmek, özür dilemek, barışmak, küs kalmamak, büyüklere saygılı davranmak, hoşgörmek

25. Selam vermek (sünnet) selam almak (farz)

26. Hasta ziyaret etmek, akrabaları ihmal etmemek

27. Tebessüm etmek, yetim başı okşamak

28. İnsanlara eziyet veren şeyleri ortadan kaldırmaya çalışmak

29. İşleri zorlaştırmamak, kolaylaştırmak, hızlandırmak

30. Paraya, kişilere, makamlara ilah diye tapmamak

31. İyi, güzel, yumuşak ve doğru söz söylemek

32. Borç vermek, hibe etmek

33. Komşularla ve insanlarla iyi geçinmek, kafir ve müşriklerle dost olmamak, iş yapmamak

34. Dua, tevbe, istiğfar, mağfiret, sabır ve şükür etmek

35. Araçlarda ve yollarda yaşlılara yardım etmek, yer vermek

36. Herkese ve özellikle yetim ve öksüzlere merhamet göstermek, vicdanlı davranmak

37. Peygamberimize salavat getirmek, hakkında dualarda bulunmak

38. Büyüklenmemek, tevazu ile yaşamak, kibir ve büyüklenmeden kaçınmak

39. Zikretmek, yaratılışın gayesini derin derin düşünmek, Allah’ın kainat ve bedendeki ayetlerini, tecelli ve isimlerini görmeye çalışmak

40. Mal ve paraları yığmamak, biriktirmemek, servetle kibirlenmemek

41. Ehliyetsiz ve liyakatsiz işlere talip olmamak

42. Zulme boyun eğmemek, zulme feryat etmek

43. Mescitlerde Allah’ın adından başkasını anmamak, mescitleri süslememek, buralarda beşeri işleri konuşmamak

44. Kur’an ile öğüt vermek, her işe Allah adıyla başlamak

45. Kalbimizi ve aklımızı selim tutmak, art niyet beslememek

46. Münafıklık etmemek, şeytanlaşmamak

47. Nimetlere nankörlük etmemek

48. Aklı işletmek

49. Kalbe danışmak

50. Allah’a tevekkülden (güvenmekten) sapmamak, Allah’tan başkalarına güvenmemek, Allah’tan başkalarını dost edinmemek.

Netice olarak salih amel Allah rızasına ermek için vicdanımızdan ve imanımızdan kaynaklanan doğru iş yapma kabiliyet ve maksadımızdır. Niyet ve amel has olursa da inşallah mükafatı büyük olacaktır.

Lakin her daim ve herkes için evvela lazım olan imandır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

vicdan

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir Vicdan kalp sesidir. Dinleyene de dinlemek istemeyene de aynı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir