imanilmihali.com
Selam olsun

Selam olsun

Selam olsun

Ahir zamanın tüm kandırmacalarına rağmen; iman üzere kalanlara, Allah’tan vazgeçmeyenlere, imana sarılanlara, Fıtratta verdiğimiz ahde sadık kalanlara ..

“Sadece Allah” demekten korkmayanlara, “ben Allah’tan korkarım” diyebilenlere ..

Tevhid ve takva üzere yaşamayı seçenlere, haniflik sevdasıyla yanıp tutuşanlara ..

Allah’ın sınırlarına sadık kalanlara, haddi aşmayanlara, sapmayanlara, isyan ve inkara bulaşmayanlara ..

Kalplerini, akılları temiz tutanlara, iki yüzlülüğe, sahtekarlığa, münafıklığa tamah etmeyenlere ..

Rızkı ve medeti sadece Allah’tan bekleyenlere ..

Samiyet ve huşu ile secde edebilenlere, ibadetlerini sadece Allah için yapanlara ..

Paraya köle, kullara esir olmayanlara, şeytanlara dost olmayanlara, kafirlerle oturup kalkmayanlara ..

Nefse tabi olmayanlara, kibirlenip büyüklenmeyenlere, büyüklenip ezmeyenlere ..

Hırs ve kinle yola çıkmayanlara, aldanmayan ve aldatmayanlara ..

Din ve iman kardeşinin ardından kuyu kazmayanlara, dini bölmeyenlere, fitne fesat peşinde koşmayanlara ..

Zannın aşırısından da, kötüsünden de kaçınanlara ..

Yalan ve iftiraya bulaşmayanlara ..

Adalet ve haktan sapmayanlara ..

Kur’an ahlakı ile yaşamaya çalışanlara, Kur’an üstü tartışmasız kitap tanımayanlara, Peygamberden başka tartışmasız kul icat etmeyenlere ..

Allah’ın helal ve haramlarına uyanlara, haram lokmadan kaçanlara, az ama helal rızık peşinde olanlara ..

Dünya süslerine aldanmayanlara, ahireti unutmayanlara, hesaptan korkanlara, ölümden korkmayanlara ..

Bollukta şükredip, darlıkta sabredenlere, her durumda doğruluk ve dürüstlükte sebat edenlere ..

Merhamet edenlere, şefkat gösterenlere, Allah için sevp, Allah için sevmeyenlere ..

Zulme karşı direnenlere, eziyet ve haksızlıklara boyun eğmeyenlere ..

Adaletsiz kazançlar peşinde koşmayanlara ..

Ehliyetsiz, liyakatsiz olduğu halde işe talip olmayanlara ..

Sadece Allah’a dayanıp güvenenlere, başka Veli tanımayanlara ..

Camilerde Allah’tan başkasının adını anmayanlara ..

Günahtan, sonucundan, vebalinden korkanlara, tevbe edebilenlere, Allah’ın rahmetini umanlara ..

Allah’ın rahmetinden ve muzafferiyetinden umut kesmeyenlere ..

Allah’ın nurunu tamamlayacağından emin olanlara ..

İslam olarak kalmayıp iman etmeye çalışanlara, müslümanlıkla yetinmeyip mü’min olmayı dileyenlere ..

Nefsini terbiye etmeye çalışanlara, nefsini temizlemesi için Allah’a dua edenlere ..

İman vermesi için, imanı güçlendirmesi için, imandan yoksun bırakmaması için Allah’a gözyaşı ile yakaranlara ..

Yağmurdan, rüzgardan, arıdan, çiçekten Allah’a giden yol bulabilenlere ..

Kur’an’ı anlayarak okuyanlara, Kur’an’ı hayata yansıtanlara, Kur’an ile aldatılmayanlara ..

Dine, Peygambere, Allah’a yalan söyletenlere kanmayanlara ..

Allah ile aldatılmayanlara ..

Şeytanlarla bir olmayanlara, münafıklık etmeyenlere, kafirleşmeyenlere ..

Güzele ve güzelliğe gayret edenlere, affedenlere, sevebilenlere, tatlı söz söyleyebilenlere, yetimin başını okşayabilenlere ..

Emanetlere sadık kalabilenlere, haya ile yaşayanlara, öğüt alıp verebilenlere ..

Ahlakı, ibadeti, ameli Kur’an ve imana yaslayabilenlere ..

Sırat-ı Mustakimden ayrılmayanlara ..

Cehennem ateşini bu dünyada hazırlamayanlara, Allah rızası için nefes alıp verenlere ..

İmtihanı anlayabilenlere, imanı paraya değişmeyenlere ..

Sürüleşmeyenlere, duanın hikmetinden mahrum kalmayanlara, acizliğini bilip dua edebilenlere ..

Servetle şımarmayanlara, makamlarla azmayanlara, şımarıp eziyet etmeyenlere ..

Hayatı kolaylaştıranlara, zorlaştırmayanlara ..

Tabiata ve dünyaya zarar vermeyenlere, temizlik ve nizama sadık kalanlara, ölçüyü bozmayanlara, haddi aşmayanlara, itidali terk etmeyenlere ..

Kaderi koşulsuz teslimiyet kabul etmeyenlere, cüzi iradelesini hak ve adaletten yana kullanabilenlere ..

Şeytanlaşmayıp melekleşmeyi dileyenlere ..

İnsan ve kamu hakkı yemeyenlere ..

Kendisini hesaba çekebilenlere, din adına yapılan yanlışları cesurca kınayıp eleştirebilenlere ..

Kimsenin din ve imanını söz ve ithamlarıyla kirletmeyenlere ..

Namuslu kadınlara iftira atmayanlara ..

Gıybet etmeyenlere, yalan söylemeyenlere, haksızlık etmeyenlere ..

Güvenilir olanlara, sadece Allah’a güvenenlere ..

İhtiyaç fazlasını infak edebilenlere, kırkta bir zekatla yetinmeyenlere ..

Hayra koşup şerre kilit olmaya çalışanlara ..

Dinin; iman, İslam ve ihsan olduğunu bilenlere ..

Tevhid nuruyla yanıp tutuşanlara, şirke düşman olanlara, tevhid yolunda yürürken şirk yollarına sapmayanlara ..

İnsanların çoğuna uymayanlara, çoklukla övünmeyenlere, hak yolda olmaya gayret edenlere ..

Allah dostları ile saf tutabilenlere, zamanı boşa harcamayıp hayır ve güzellik için koşturanlara ..

Dilencileşmeyenlere, el avuç açmayanlara, yeryüzünde bozgunculuk yapmayanlara, ticarete hile karıştırmayanlara ..

Fıtratı ve sınavı anlayabilenlere ..

Dini sadece Allah’a teslim edebilenlere ..

Şeyhlere, şıhlara ilahlık payesi vermeyenlere, dini bölmeyenlere ..

Sadece Allah’ın ipi Kur’an’a sarılanlara ..

Günahın büyüğünden de küçüğünden de kaçınanlara ..

Hesaptan önce kendisini hesaba çekebilenlere, ölmeden önce ölebilenlere ..

Allah yolunda vesair suretle mücadele edebilenlere, cihat erlerine, nefsiyle en büyük cihada tutuşanlara ..

Allah’ı sevip, Allah’tan korkanlara, cennetleri değil Allah rızasını gaye edinenlere ..

Allah yolunda şehit ve gazi olanlara ..

Vatan ve millet için canını feda edenlere, İslam’ı yerlerden kaldırıp hak ettiği yere yükseltenlere ..

İslam ve tevhide bulaşmış dikenleri, yaban otlarını temizleyenlere, İslam’ı ve Kur’an’ı anlaşılır kılanlara ..

Milli mücadele ile bu muazzez topraklardaki kirli düşman çizmelerini def edenlere, ezanların hür okunmasını sağlayanlara ..

Atasına, vatanına, Cumhuriyet’ine sadık kalanlara ..

İman kardeşliğini yaşatmayı dileyenlere ..

Zulme düşman, hakka dost olanlara ..

Allah adına adaleti dimdik ayakta tutanlara ..

Allah’tan başka ilah tanımayanlara ..

Allah için yaşayıp, Allah için ölmeyi dileyenlere .. SELAM OLSUN!

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir