Anasayfa / ŞİRK VE KÜFÜR / Şeytan işi pisliklere imani bakış
imanilmihali.com
Şeytan işi pisliklere imani bakış

Şeytan işi pisliklere imani bakış

Şeytan işi pisliklere imani bakış

Şeytan işi pisliklere imani bakış ile kastımız şeytanı anlatmaktır. Çünkü şeytan bilinmeden pislikleri, şirk bilinmeden vasıfları bilinemez.

Doğrusunu Allah bilir ama şeytanın tüm azdırma, saptırma ve haddi aştırma gayretleri küfre değil şirke hizmet eder ve şeytan insanın en büyük düşmanı ve şirk açık veya gizli insanın bulaşabileceği en büyük belasıdır.

Şeytan işi pisliklerle alakalı en çok bilinen ayet muhakkak aşağıdakidir.

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (şarap ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide 5/90)

Dikkat edilirse burada asıl bahsedilen beşeri hayata, maddeye ait hususlardır ve örflere, nizama, kişisel ve toplumsal yararlara düşman bu haller istikbali karartmakla, biliçleri yok etmekle, nafakaları heba etmekle, kardeşlikleri bozmakla toplumsal hayata verilen zararları anlatır.

Lakin bu davranış ve alışkanlıklara esir olmuş kimseleri kimse zorlamaz ve kul kendisi bunlara tabi olur. Zararlı olduğunu bile bile nefse, şehvete, şeytana uyarak dünyasını da ahiretini de karartır.

Çünkü şeytan iyilik ve güzelliğe düşman, imana düşman, mü’mine düşmandır, en kötü arkadaş ve davetçi, en beter yol gösterici ve aldatandır.

“Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (şeytan), Allah hakkında sizi (Allah ile) aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır.” (Fatır 35/5, 6)

“Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.” (Bakara 2/168)

“Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslâm’a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (Bakara 2/208)

“ .. Allah’ın size rızık olarak verdiğinden yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.” (En’am 6/142)

“Biz de şöyle dedik: “Ey Âdem! Şüphesiz bu (İblis), sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın; sonra mutsuz olursun.” (Ta’ha 20/117)

“ .. Rab’leri onlara, “Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi?” diye seslendi.” (A’raf 7/22)

“Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (Zuhruf 43/62)

“ .. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi (Allah ile) aldatmasın.” (Lokman 31/33)

Şeytanın en büyük numarası ise muhakkak şarap veya kumar gibi zararlı alışkanlıklar değildir. Nitekim bunlar an olur terk edilir veya sağlık nedeniyle vazgeçilir. Ama asıl zarar iblisin ahdinde yemin ettiği insanları imandan uzaklaştırma andıdır ki şeytan bu andı gereği kullarının kalplerine yerleşerek, imanın önünü keserek, azdırarak ve kandırarak imanlı kalpleri zehirlemek heves ve arzusundadır ki davet ettiği dinin adı şirktir.

Küfür eylemi inkardır küfredene de kafir denilir. Kişi inanmadığını ifade ederse (başkaları onun dini veya inancı hakkında karar veremez, hesap Yüce Allah’a bırakılır) kafir olur ve bu hal üzere ölürse dinden çıkmış vaziyette cehenneme müstehak olur. Ama bu grup için her zaman bir umut vardır ve tevbe her zaman ve herkese açıktır. Nitekim Yüce Allah kafirler ve küfür için asla tevbenin kapalı olduğunu veya küfrün afsız olduğunu buyurmamıştır.

Münafıklar inanıyor görünen aslında inanmayanlardır ki bunların yeri cehennemde kafirlerden de aşağıdadır. Mürailer ise çıkar için dinde döneklik yapanlardır ki asıl gayeleri paraya kavuşmaktır. Bu grupta büyük günah ve cehaletlerine rağmen afsızlığa mahkum değildir ve hüküm Yüce Allah’ındır.

Ama afsızlığa aday bir tek hal vardır ki asıl şeytan işi pislik te odur. Bu pisliğin adı şirktir, şirk dinidir.

“Ey iman edenler! Allah’a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir..” (Tevbe 9/28)

“Herhangi bir sûre indirildiğinde, içlerinden, (alaylı bir şekilde) “Bu hanginizin imanını artırdı?” diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince, inen sûre onların imanını artırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanların ise, pisliklerine pislik katmış (küfürlerini artırmış), böylece kâfir olarak ölüp gitmişlerdir.” (Tevbe 9/124,125)

“Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.” (Nisa 4/48)

Şirk, şeytanın tek gayesidir ki diğer tüm kötülükleri kulların imanını yok etmek için, kullar ilahi kudrete eş ve ortaklar atasın içindir. Yani şirk dinsizlik veya küfür değil bilakis Allah’ı bilir ve tanırken yanına birilerini ortak etmektir ki asla masum veya yanılma değil, kasıtlı bir organiza suçtur. Bu nedenle afsızdır.

İblis dünyada yaşam başlamadan Allah katında olan bitene, tek Yaratan Allah olduğuna şahitlik ettiği halde isyan, kibir, cehalet ve aptallıkla lanetlenmiş, isyanına devamla Hz. Adem ve eşini de ayartarak onların ilk günahına da sebep olmuştur.

Lanetlenmesine neden olan insanların üstünlüğünü asla kabule yanaşmadığı gibi onları Allah nezdinde küçük düşürmek ve karalamak niyetindedir. Tüm gayreti budur ve bunu inkar ettirerek değil Allah’ın varlığına dokunmadan ama yanına birilerini ve özellikle kendisini, nefsi, mal ve servetleri, kişileri, varlıkları koyarak yapar.

Siyonizmin gayesini de teşkil eden bu şirk dini şeytanın tek gayesidir ve asıl şeytan işi pislik budur.

“(Allah, şöyle der:) “Ey suçlular! Ayrılın bu gün! Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi? Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir. İnkâr ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!” (Yasin 36/59-64)

Şirk bu haliyle bir aldanma değil organize bir dindir, şeytanın dinidir. Yüce Allah şeytanı en büyük düşman olarak tarif etmişken, şeytanın yaptığı isyan ve kandırmacalar anlatılmış iken insanların hala ona tabi olması ise affedilecek bir şey değildir elbet. İnsan hata yapabilme ve hatta gaflete düşme hakkına her zaman sahiptir. Ama şirk bir gaflet değil kararlı ve bilinçli bir sistemin adıdır.

Şirk üzere ölen müşrikler bu nedenle afsızdır ve şeytanla birlikte cehenneme ebedi olarak mahkumdurlar.

Ve şeytan tüm ömrünü, imkanlarını askerleri, soyu, nesli ve evliyaları ile insanları imandan uzaklaştırmaya, şirke tabi kılmaya gayret eder.

Mü’min oyuna gelmeyen, şeytanlardan Allah’a sığınan, aldanmayan, imandan vazgeçmeyenlerdir.

Şeytan işi pisliklere imani bakış sahibi mü’min, Kur’an ile ferahlamaya, Allah’a sığınmayla kurtulabilmeye her zaman adaydır.

Rabbim bizleri şer ve şeytanlardan muhafaza eylesin.

Rabbim bizleri bilinen veya bilinmeyen şirk kırıntılarından uzak eylesin. Amin!

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah ile aldatmak

İnsanlığın bir kısmını daima, tamamını bir süre aldatabilirsiniz ama tamamını daima aldatamazsınız. Bu kaide en ...

1 yorum

  1. Sokaklarda kol gezen bunca pisliğe rağmen iyiliğin hala ayakta duruyor olması inancın zaferi, Rahman’ın kudretidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir