Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Hadis köşesi / Şeytan ve iblise ait seçme hadisler
imanilmihali.com
Seçme hadisler

Şeytan ve iblise ait seçme hadisler

Şeytan ve iblise ait seçme hadisler

Şeytan sabaha eriştiğinde askerlerini etrafa gönderirken onlara şöyle der: “Kim bir müslümanı haktan saptırırsa, ona taç giydiririm.” Sonra askerlerinden biri ona gelir ve şöyle der: “Ben, birisinin karısını boşayıncaya kadar yanından ayrılmadan çalıştım.” Bunun üzerine şeytan: “Mümkündür ki, o tekrar evlensin.” Diğer biri gelir ve şöyle der: “Bu gün birisini ana ve babasına isyan ettirinceye kadar başından ayrılmadan uğraştım.” Bunun üzerine şeytan: “Umulur ki, o kimse onlara iyilik yapsında iyilerden olsun” der. Başka birisi gelir ve şöyle der: “Ben, bir insanı Allah’a şirk koşuncaya kadar saptırmaya devam ettim.” Bunun üzerine şeytan: ” İşte aradığım sensin, sen” der ve tacı ona giydirir. (Ravi: Hz. Ebû Mûsa (ra))
Şeytanlar, bayrakları ile çarşılara giderler. İlk girenle girerler, son çıkanla çıkarlar. (Ravi: Hz. Ebû Ümâme (Radıyallahu Anh))
Şeytan sizin her işinize burnunu sokar. Hatta yemeğinize bile. Sizden birinizin lokması düşünce çöpünü alsın ve yesin, şeytana bırakmasın. Yemekten sonra ellerini (parmaklarını) yalasın. Çünkü bilmezsiniz yemeğin sizin için mübarek kısmı neresidir. (Ravi: Hz. Câbir (Radıyallahu Anh))
Şeytan alı sever. Onun için al giymekten ve şöhretli elbise giymekten sakınınız. (Ravi: Hz. Rafi İbni Yezid (Radıyallahu Anh))
Şeytan, sizden biriniz namaz kılarken gelir, karıştırır. Hatta hangi rek’atte olduğunu da şaşırtır. Böyle zamanlarda secde-i sehiv yapınız. (Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh))
Şeytan Ademoğlunun damarında kan dolaşır gibi dolaşır. (Bırakmaz peşini.) (Ravi: Hz. Safiyye (Radıyallahu Anha))
Şeytan senden korkuyor ya Ömer (Radıyallahu Anh) (Ravi: Hz. Büreyde (Radıyallahu Anh))
Şeytan dedi ki: “Yarabbi! İzzetin hakkı için canı çıkıncaya kadar onları iğfal edeceğim”. Rab da buyurdu ki: “İzzetim Celâlim hakkı için istiğfar ettikçe, Ben de onları affedeceğim.” (Ravi: Hz. Ebû Said (Radıyallahu Anh))
Şeytan önümden geçmek istedi, boğazını sıktım. Hatta dilinin soğukluğunu elimde duydum. Süleyman (a.s.)ın duası olmasaydı, bu mescidde onu direğe bağlardım. Çocuklar da gelir, seyrederlerdi. (Ravi: Hz. Câbir İbni Semure (Radıyallahu Anh))
Şeytan, besmele çekilmemiş taamı kendine helâl görür. Bir arabi geldi. Yemeğe besmelesiz, uzanan elini tuttum. Yemin ederim ki, şeytanın eli de onunki ile beraber elimin içindeydi. (Ravi: Hz. Huzeyfe (Radıyallahu Anh))
Şeytan namaz ezanını duyunca zartayla kaçar, sonra tekrar gelir, vesvese yapar. Kamette kaçar ve tekrar gelir, gene vesvese yapar. (Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh))
Sizlerden birine şeytan gelir ve içinizden sorar: “Seni kim yarattı?” “Allah” dersin. “Peki, Allah’ı kim yarattı?” der Böyle olunca: “Amentü Billâhi ve Resûlihi” dersin. O durmaz kaçar. (Ravi: Hz. Âişe (ra))
Şeytan hortumunu ademoğlunun kalbinin üstüne koymuştur. O kimse Allah’ı anarsa, hortumu kalkar, unutursa, kalbi hortumunun içine düşer. (O zaman yürek sıkıntısı vaki olur. Bunu zikir giderir.) Ravi: Hz. Enes (ra)
Şeytan gelir, namazda mak’adı hareket ettirir. Böyle olunca açık bir ses veya koku duymadıkça namazdan dönmesin. Ravi: Hz. İbni Abbas (ra)
Muhakkak ki şeytan, insanın kurdudur, koyunun kurdu gibi. Kurdun, sürüden ayrılan koyunu yakaladığı gibi, o da cemaatten ayrılanı kollar. Çokluk arasında bulunan Cemaate ve mescide devam edin. (Burnunuzun doğrusuna gitmeyin) (Ravi: Hz. Muaz (ra)
Şeytan bir kişiye kast eder, iki kişiye de kast eder. Ama üç kişi olunca kast edemez. (Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (ra)
İblis, tahtını deniz üzerine kurar. Yanında hicablar vardır. Allah’a benzemek için. Sonra askerini yayar ve der ki: “Filânı kim azdıracak?” Askerinden ikisi kalkar. İblis der ki: “Size bir sene müddet. O adamı azdırırsanız sizi bağışlarım. Aksi halde sizi asarım.” (Ravi: Hz. Ebû Beyhane (Radıyallahu Anh))
İblis, su üzerinde tahtını kurar. Askerlerini etrafa gönderir. Onların fitnesi en fazla olanını kendisine yaklaştırır. Askerlerden biri gelir: “Birine şöyle, böyle yaptım” der. O da: “Sen bir şey yapmadın” diye çıkışır. Bir diğeri de: “Ben bir adamın hanımı ile arasını açtırasıya kadar onu terk etmedim.” der. İblis onu yanına yaklaştırır: “İşte aradığım sensin” der. (Ravi: Hz. Câbir (Radıyallahu Anh))
İblis, yer yüzüne atıldıktan sonra, “Ya Rabbi bana ev ver” dedi. “Hamamlar senin evin olsun” buyuruldu. “Meclis” istedi, “Çarşılar ve yol ağızları” verildi. “Yemek” istedi, “Besmelesiz yenen yemekler senin olsun” dendi. Müezzin istedi, “Çalgıcılar müezzinin olsun” buyuruldu. “Kur’an” istedi, “şiir” verildi. “Yazın dövme, hadisin yalan olsun, resulun de bakıcılar, falcılar olsun, öksen, tuzağın da kadınlar olsun” buyuruldu. (Ravi: Hz. Ebû Ümâme (Radıyallahu Anh))
İblis, en şiddetli ve kuvvetli adamlarını malını hayra sarf eden kimseye musallat eder. (Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma))
İblis, Âdem (a.s.)’ı içi boş görünce yemin etti ki: “Yaşadığı müddetçe onun içinden çıkmam.” Allah da yemin etti ki: “Ben de onunla tevbe arasına hâil koymam.” Ravi: Hz. Hasan (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 111] İblisin köpek burnu gibi burnu vardır. Ve onu Âdemoğlunun kalbine koymuştur. Ona şehvet ve lezzetleri hatırlatır. Ve Allah hakkında şekke düşürecek vesvese verir. Kul, “Eûzü billâhissemî’il alimi mineşşeytanirracim. Ve Eûzü billâhi en yahdurûn, İnnallahe hüvessemî’ul alim” dedikçe hortumunu kalbinden çeker.(Bu sözler yürekten söylenecek. Yoksa zikirden ileri geçmez) Ravi: Hz. Muaz (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 111] Mel’un iblis şeytanlarına hitab eder ve der ki: “Et, kadın ve içkileri ele alın, zira şer için bunlardan daha müessir bir şey bulamadım.” (Ravi: Hz. Ebud Derda (Radıyallahu Anh))
Ey insanlar! Şirkten sakının. Zira bu, karıncanın ayak tıpırtısından daha gizlidir. “Nasıl sakınalım Ya Resulallah?” diye sordular. Buyurdu ki: “Allahümme inna ne’ûzu bike en nüşrike bike şey’en na’lemuhû ve nestağfirüke lima la na’lem.” (Yarabbi! Bilerek şirk yapmaktan sana sığınır ve bilmiyerek yaptıklarımızdan da mağfiretini isteriz.) Ravi: Hz. Ebû Mûsa (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 184] Allah Zülcelal Hazretleri’leri cinleri üç sınıf üzerine yarattı. Bir sınıf yılanlar, akrepler ve yeryüzü haşeratı gibi, bir sınıf havada rüzgar gibi, bir sınıf da vardır ki, üzerine hesab ve ikab terekküb eder. Allah, insanları da üç sınıf üzerine yaratmıştır: Bir sınıf hayvanlar gibidir. Allah Teala bunlar için şöyle buyurmuştur; “Onların kalbleri vardır, onunla anlamazlar. Gözleri vardır, onlarla göremezler. İşte bunlar hayvanlar gibidir. Belki daha aşağıdır.” Bir sınıf, bedenleri beni Adem bedeni gibi, ruhları ise şeytanların ruhudur. Bir sınıf ise, Allah’ın gölgeliklerinden başka gölgenin olmayacağı günde Onun gölgesinde (barınacak halifesi)dir. Ravi: Hz. Ebud Derda (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 278] Namazda beş şey şeytandandır: aksırmak, uyumak, esnemek, burun kanaması ve hayız. Ravi: Hz. Umera İbni Ubeyde (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 279] Şeytan dedi ki: “Mal sahibi, şu üç şeyin birinden benden salim olmaz ve sabah akşam ona bunlar için vesvese vermeye çalışırım: Malı helal olmıyan yerden edinmesine uğraşırım. Hak olmayan yere harcatmaya çalışırım. Mala karşı içine sevgi ve muhabbet veririm ki, onu yerine harcayamasın.” (Allah’ın siyaneti oldumu başka) Ravi: Hz. Abdurrahman (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 332] İblis Rabbına dedi ki: “Ya Rabbi, Adem (a.s.) Cennetten indirildi. Muhakkak ben biliyorum, kitap ve Peygamber olacak. Onların kitap ve Peygamberleri nedir?” Buyurdu ki: “Rusulleri melaike ve kendilerinden olan Nebilerdir. Kitapları Tevrad, İncil, Zebur ve Furkandır.” Dedi ki: “Öyleyse benim kitabım nedir?” “Senin kitabın resim (dövme) dir, kıraatın şiir, elçilerin kahinler, yemeğin, üzerine besmele çekilmeyen şeyler, içeceğin sarhoşluk veren her içki, sıdkın yalan, evin hamam, tuzakların kadınlar, müezzinin çalgılar, mescidlerin de çarşılardır.” Ravi: Hz. İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 332] Şeytanın yere indirildiğinde yaptığını yaptın. O da elini başına koyarak feryad eyledi. Musibet sebebiyle başını tıraş eden, üstünü paralayan, sesli ağlıyan bizden değildir. Ravi: Hz. Muharib İbni Disar (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 323] Allah, Adem (a.s.)’ın bedenini yaratıp bıraktıktan sonra iblis dolaşıp ona bakmaya başladı. Vaktaki onu içi boş gördü, “Bu kendine sahip olamaz, benim için kolay ele geçirilebilir bir yaratık” dedi. Ravi: Hz. Enes (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 352] Vallahi şeytan onunla beraber yemeğe devam etti. Ta ki o besmele çekti de şeytan karnında bir şey kalmayıncaya kadar kustu. (Peygamberlerimizin huzurunda bir şahıs besmele çekmeden yemeğe başladı. Sonunda “Evveli ve ahirihi” dedi ve bu hadis varid oldu.) Ravi: Hz. Musenna İbni Abdurrahman (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 455] Dini kendi ayarınızla ölçmeyin. Zira din kıyas kabul etmez. İlk kıyas yapan da iblistir. Ravi: Hz. Ali (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 478] Sizden biri başının arkası üstüne uyuduğu zaman şeytan üç düğüm atar. Her düğümü yerine sağlamlaştırmak için de “uzun gece boyunca uyu diyerek” eliyle vurur. Eğer o kimse uyanır da Allah’ı zikrederse bir düğüm çözülür, abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Eğer namaz kılarsa bütün düğümleri çözülmüş olarak, o neşeli bir şekilde ve ferah bir gönülle sabahlar. Yoksa mahzun bir kalbe ve tembel olarak sabaha çıkar. Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) [Ramuz El Ehadis/Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî, Sayfa 512] Ahir Zaman Alametleri (Ramuz El Ehadis)
Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî

Şeytan ve iblise ait seçme hadisler

Bu yazıyı okudunuz mu?

dua

Hadislerden çıkan hükümler

Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir