Anasayfa / ŞİRK VE KÜFÜR / Siyonizmin kolları
imanilmihali.com
Siyonizmin kolları

Siyonizmin kolları

Siyonizmin kolları

Siyon yılanı, sözde yeni dünya düzenini ama aslen rahmani dinleri ortadan kaldırmayı hedef alan şeytan uşaklığıdır ve kolları mertebelerine, kişilerine, memleketlerin dirayetine göre değişen sayıda kollara sahiptir. 

Bu kollar daha ziyade masonluk şeklinde hayat bulan Kabala akımlarıdır. Yahudi olmayan ve Yahudiliği tanımaya teşebbüs etmeyen insanlara cazip görünen bu akım getirdiği makam ve kazanımlar ile gerçekten kişisel bazda bir hayli zenginlikler ihsan eder çünkü gelirleri muazzamdır.

Locaların açık maksadı ilim ve irfan yaymak, medeniyet ve insanlığa katkıda bulunmak ve toplumu batıya yaklaştırmaktır. İçerisinde Yahudi olmayan pek çok insanın da bulunduğu localar muazzam bir gizlilik ve hiyerarşi içinde hem de asırlardır devam eden kararlılık ve düzenle çalışır.

Mahiyeti tam bilinmeyen masonluk 18 nci yüzyılda daha ziyade İslam’ı yok etmek bahanesi ile İngilizlerce çıkarılmışsa da genel kanı Kabala destekli bu akımın yıllar öncesine dayandığı şeklindedir. Şu veya bu şekilde olsun niyetin şeytani maksatlara hizmet etmek ve hatta şeytanla yapılan ahde göre bir tür alışveriş olduğu muhakkaktır. Dahası bu din ve gizli maksatlar dünyanın geldiği duruma göre sürekli güncellenmekte ve daha da etkin hale getirilmektedir.

Yani şeytan bilgi, güç, zenginlik ve destek verecek karşılığında insanlar ilahi emirlerden ve dinlerden uzaklaşacaktır.

Rahmaniyetten şeytaniliğe geçmeyi kabul edenler hakikati ancak 33 mertebenin üstlerinde öğrenirler ve 34ncü mertebenin varlığını da o zaman fark ederler. Aşağı kademelerdekiler ise eylemlerini insanlığa hizmet şeklinde görür sevinirler.

Localardan teşkil siyon kollarının asıl gayesi dünyayı el yazması dine tabi kılmak, insanlığı Hak düşmanı şeytan uşağı yapmaktır.

Gizliliklerinin ardındaki asıl maksat budur. Bu maksat Yüce Allah tarafından elbet bilinmekte ve takip edilmektedir. Cezalandırılacağı da muhakkaktır. Ancak dışa karşı gülücükler dağıtan bu zehirli zihniyet dine yabancı veya samimiyetsiz yaklaşan insanları kandırmakta ve bünyesine çekmekte oldukça başarılıdır.

Bu kollar ne yapar? dersek karşımıza sermaye, siyaset, sanat, askerlik gibi kritik köşebaşlarının ele geçirilmesi çıkar. Bu sayede devlet ve toplumları esir alır, hükümetleri köşeye sıkıştırır, bu zavallı müridler vasıtasıyla ülkeyi kurulmasını arzuladıkları dünya devleti için hazır hale getirmeye gayret ederler.

Eylem ve maksatları arasında “siyon bilgelerinin protokolleri” diye anılan meşhur ama reddedilen yazılı ilkeler vardır. Bu ilkelerin hepsini, her mertebesini herkese ve hatta her ülkeye bile vermezler ama tepedekiler bilir ve takip eder.

Aşağı kademedekiler bu protokollerin bilmesi gerektiği kadarını bilir ya da hiç bilmez.

İster gönüllü ister zorla (savaşla) tüm devletler yeni dünya düzenine teslim ve tabi olacaktır diyen siyon yetkilileri bu protokolleri inkar etse de yaptıkları ve dünyanın halen yaşadıkları bu protokollerin gerçek olduğunun ispatıdır.

Kabala ile Tevrat’ı tahrif eden hahamların bu kirli oyunu sadece Yahudileri dinden çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda bu çarpık şeytani zihniyeti dünyanın başına bela da etmiştir.

Ardında kim ve neler olursa olsun beyhude ve batıl gayretler manzumesi olan Siyonizm Hakk karşısında yenilmeye mahkumdur. Lakin Siyonizm gerekirse son ve büyük savaşı göze alacak kadar kararlı ve azimlidir. Çünkü o hahamlar bilirler ki tüm insanlığın helaki veya şeytana teslimiyeti gerçekleşemez ise kendileri de kendilerine uyanlar da cehennemde ilelebet mahkum kalacaklardır. Tek kurtuluşları iblisin ahdi gereği insanların tümünü Allah’a isyan ettirmek, şeytana tapar hale getirmek ve bu sayede Allah’ın insana duyduğu sonsuz güveni boşa çıkarmaya çalışmaktır.

Bu kollar bu gaye doğrultusunda protokolleri sıkı sıkıya bağlı olarak özetle şunları yapar; aile bağlarını çökertir, cinselliği sınır tanımaz hale getirir, hükümetleri satın alır, insanları paraya kul eder, devletleri borçlara sokar, eğitimi yanlış istikametlere sevk eder, dinleri yozlaştırır, sanat ve spora hile karıştırır, ırkları sulandırıp yozlaştırır, genetiklerle oynayıp insan ırkına zarar verir, nüfusu savaşlarla hastalıklarla azaltmaya çalışır, tabiata zarar vermeye gayret eder, tarihi değiştirir, peygamberleri hastalıklı günahkarlar ilan eder, işlerine gelmeyen peygamberleri öldürür, gelenekleri yok eder, birlikleri parçalar, ulus devletleri yok etmeye çalışır, millet kavramı yerine ümmet kavramını egemen kılmayı ister, şeytan işi pislikler olan içki, kumar, uyuşturucu ile gençliği yozlaştırır, medya ve basın yoluyla reklam yapar ve hakikati farklılaştırır, çamur atar, ayrılıklar sokar, bölücülük yapar, insan ve örgütleri gayesi uğruna çok iyi kullanır, savaşlar çıkarır, terör icra ettirir, karşı çıkan devlet ve halklara soykırım gibi iftira ve yalanlar atarak uluslararası cemiyetler karşısında yalnız bıraktırır, fakirlik silahı ile korkutur, tarımı bitirip sanayiyi teşvik eder, patronla işçinin arasını açar, köy ile şehirleri birbirine düşman eder, grevleri destekler, komünizmi ve kapitalizmi destekler, enflasyonu körükler…

Velhasıl kendine yakın devlet ve kişileri destekleyip kritik mevkilere getirirken, kendisine tabi olmayı reddeden onurlu halk ve devletlere de sayısız hainliklerle düşmanlık ve baskılar yapar. Terör ve azınlık ayaklanmaları, enflasyon belaları, siyasi arenada yalnızlık gibi dertler hep bu saldırıların eseridir.

O halde maksattan yola çıkarak denilebilir ki tüm bu faaliyet ve gayretler şeytanidir ve kötülüğe hizmet eder. Kara büyü kaynaklı kabala esaretindeki Yahudilerin has kulları elbet vardır. Ama onlarda sözde dünya düzeni havucuyla kandıkları ve hakikati görmelerine müsaade edilmediği için ses çıkaramamaktadır.

Dönmeler yani sabetayistler ise Yahudilerin destekçisi ama asla pastadan pay alamayacak zavallı gruptur. Diğer dinlere mensup olduğu halde Yahudilere hizmet eden masonlar ise zavallı idraksizler grubunu teşkil eder ve bırakın pastadan pay almayı hizmetkârlıktan öte gidemezler.

Düşman çetin, savaş zorlu, rakip güçlüdür.

Mü’min dinine, Kur’an’ına sahip çıkmak, Allah yolundan ayrılmamak zorundadır.

Halen bu anlatılan ve yaşananlara komplo diyenlere de Allah müstehakınızı versin demekten öte bir şey yapılamaz.

Yılan Avrupa’yı teslim almış, Hristiyanlığı yok etmiş, batıl dinleri bünyesine katmış, Ortadoğu’yu susturmuş, yönetimleri ele geçirmiş… sıra siyon yılanının son durağı Türkiye’ye gelmiştir.

İslam’ın son kalesi Türkiye’de çöker ise yılan rotasını Kudüs’e çevirecek ve yeni dünya düzenini ilan edecektir.

Bu tabiki şeytanın hevesidir ve gerçekleşmeyecektir. Çünkü Allah buna razı olmaz ve olmayacaktır. Lakin Allah kanan ve kanmayanları bilmek istemektedir.

Bunu bu siyasetçi nasıl yapar, bu Müslümana yakışır mı, bu gereksiz hayat pahalılığı neden, neden pamuk dikemiyoruz gibi soruların arka planındaki yılan olan siyon hayatın tüm piyasalarına egemen haldedir.

Siyonizm gayesi için sahip olduğu askeri, siyasi, ekonomik güç ile gerekirse savaşmaya hazırdır.

Peki Hak yolcusu İslam âlemi ne haldedir?

Gerekli bilgi ve teknolojiye, para ve güce, iman ve iradeye sahip midir? Savaşacak gönüllüler, şehit olma sevdalıları var mıdır?

Terör karşısında verilen şehitleri kafalarımıza çakıp bizleri şehit vermeyelim de ne olursa olsun dedirten zihniyetin arkasında kim vardır dersiniz?

Şehadet makamı Peygamberler, alimler ve sıddıklarla komşu iken, cennetin üst katlarına hem de aileleri ile birlikte konuk olunacakken şehit olma arzusunu kırmaya çalışanlar sizce kimlerdir?

Yaşanması muhtemel son savaşta siyon yılanı ile mücadele edecek kesimleri inançsızlık, hastalık, ahlaksızlık tuzağına sürükleyenler?

Televizyona, tıkınmaya, klima ile serinlemeye, lüks ve israfa gark edilmiş ailelerin evlatlarını dine uygun yetiştirdiği, diyanetin bu manada görevini yaptığını kim söyleyebilir?

Aydınların ve din adamlarının halkı uyandırdığını, tehlikeye karşı uyandırdığını, din içindeki yaban otlarını temizlediğini kim söyleyebilir?

Kur’an’ın dua kitabından öte, duvarda asılı değil yüreklerde, hayata egemen olduğunu kim savunabilir?

Aramızda hainler, kafirler, münafıklar, veba mikropları kol gezerken bunları teşhis ve tedavi eden birileri var mı? Bunları hayatın dışına atabiliyor muyuz?

Dini has ve ihlas ile yaşayabiliyor ve sadece Allah’a kulluk etmede sebat gösterebiliyor muyuz?

Siyonizmin kolları uzundur ve her yere uzanır.

Cevaplarınızı verin… yazılanları ve yaşananları düşünün… taraf tutun ve doğru tarafta olun… yapmanız gerekeni yapın!

Yoksa hepiniz bir sabah Yahudileşmiş olarak kurt adam kılığında uyanacaksınız!!!

Rabbim bizleri yapılmaya çalışılanlara dair uyandırsın ve kalp gözlerimizi açsın!
Rabbim bizlere zalim ve kafirlerle mücadele edebilmek adına güç ve cesaret versin!
Rabbim İslam’a zarar vermeye çalışan gafilleri yaşatmasın!
Rabbim azmış, haddi aşmış, sapmış ve sapıtmış kavimleri helak etsin!

Rabbim dişi cin İsrael’e uyanları, iblise-azazile-şeytana tapanları hepten helak etsin!

Rabbim hala bunlar komplodur diyenlerin müstehakını versin!

Amin!
Siyonizmin kolları

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah ile aldatmak

İnsanlığın bir kısmını daima, tamamını bir süre aldatabilirsiniz ama tamamını daima aldatamazsınız. Bu kaide en ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir