Anasayfa / sureler ve anlamları

sureler ve anlamları

İsra suresi neler anlatır

Sureler bize neler anlatır

İsra suresi neler anlatır İsra suresi; Miracın izahı ile başlar, derhal israiloğullarının (Beni İsrael halkının)  inkar ve lanetliklerine dönerek mü’minlere öğüt verir, insanın aceleciliği anlatılarak gece ve gündüzün nasıl ve ...

Devamı »

Hicr suresi neler anlatır

Sureler bize neler anlatır

Hicr suresi neler anlatır İnkarcıların hallerinden ve Kur’an nurundan bahisle başlayan surede, gökyüzündeki yıldızlar ve burçlar tanıtılır, şeytanların (cinlerin) Yüce meclisten bilgi almak için çalıştıkları ancak bunun engellendiği anlatılır. Gökler ...

Devamı »

Hud suresinin anlattıkları

Sureler bize neler anlatır

Hud suresinin anlattıkları Allah’ın Bir’liği ve Kur’an’ın hikmeti anılarak başlanan sure, rızkı verenin Allah olduğunu, her şeyin Arş’taki Yüce Kitap’ta (Levh-i Mahfuz) yazılı olduğunu, dünya sınavının insanlardan hangilerinin daha iyi ...

Devamı »

Rad suresinin mesajları

Sureler bize neler anlatır

Rad suresinin mesajları Kainatın ve yeryüzünün yaratılışının izahı ile başlayan sure, daha sonra insanın yaratılışını zikreder ve insanları takip eden meleklerden, gök gürültüsünün (Ra’d) hikmetli bir tesbih olduğundan, rüzgarlarla sevk ...

Devamı »

Enfal suresi neler söyler

Sureler bize neler anlatır

Enfal suresi neler söyler Mü’minlerin halleri ve ganimetlerin taksimi ile başlayan sure, cihad esnasında Allah’ın yardımlarından ve Allah’ın ordularından bahseder, aklı kullanmayı över, fetih haberi verir, mal ve evlatların birer ...

Devamı »

En’am suresi neler anlatır

Sureler bize neler anlatır

En’am suresi neler anlatır İnsanın yaratılışı ve insanların inkarcılığı ile başlayan sure, peygambere ve Kur’an’a iman etmeyenlerin durumunu anlatır, Allah’ın ilim ve kudretini resmeder, zalim müşrikleri tanıtır, ahirette inkarcıların durumunu ...

Devamı »

Nisa suresinin anlattıkları

Sureler bize neler anlatır

Nisa suresinin anlattıkları Kadınlar anlamına gelen surede anlaşılacağı üzere öncelikle kadınların durumu ve İslam hukukundaki yerleri tanıtılır. Yetimlerin, genç kızların hallerini ve miras gibi hukuki durumlarını tanıtan sure, devamında, kadınların ...

Devamı »