Anasayfa / Etiket Arşivi:tefsir

Etiket Arşivi:tefsir

Tesettür ve iffet

Tesettür ve iffet

Tesettür ve iffet Namus kelimesi dilimizde yaygın olarak kişilerin ırz, iffet, haya, edeb, doğruluk, dürüstlük, itibâr, güvenilirlik, ahlâkî ölçülere bağlılık, emniyet, şan, şeref, temizlik gibi fazilet ve yüksek değer taşıyan ...

Devamı »

NAS SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

NAS SURESİ TEFSİRİ 114-NAS: İnsanların Rabbine. Bütün insanların kendilerine ve işlerine sahip, terbiye edici sahibine, yani halk ve emriyle insanlar yaratan ve sanat ve kudretiyle o ğâsık, kara topraktan o ...

Devamı »

FELAK SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

FELAK SURESİ TEFSİRİ 113-FELAK: De. Dikkate şâyandır ki, böyle “de”, “söyle” diye emrolunduğu zaman bundan açıkça anlaşılan; emredilenin, bu emri değil, bununla söylenmesi emrolunan sözü söylemesi istenir. Onun için Peygamber’in ...

Devamı »

İHLAS SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

İHLAS SURESİ TEFSİRİ 112-İHLAS: Söyle. Bu hitap öncelikle Resulullah’a ve dolayısıyla hitap olunabilenlerin hepsinedir. Emrin böylece açıkça ifade edilmesinde bu tarifin bilhassa ilâhi beyan olduğunu ve bunun aynen söylenmesi ve ...

Devamı »

TEBBET SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

TEBBET SURESİ TEFSİRİ 111-TEBBET: Helâk oldu. Bu fiil esasen bir durumu haber vermekle birlikte dilek kipi de olabilir. Dilek kipi olması, ya tekvînî şekilde zarar görmesini dilemek, yahut da Arapların ...

Devamı »

NASR SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

NASR SURESİ TEFSİRİ 110-NASR: “geldiği zaman.” Tahakkuk ifade eden bir zaman zarfı olduğu için fiil-i maziye gelir, şart mânâsına delalet ettiği için de mazinin mânâsını geleceğe çevirerek şartın gelecekte gerçekleşeceğini ...

Devamı »

KAFİRUN SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

KAFİRUN SURESİ TEFSİRİ 109-KAFİRUN: Sûresi takip edecektir Kâfirûn Sûresi Mekke Döneminde İndi Âyet Sayısı: 6 Sûresi ve bundan hikaye itibarıyla Sûresi>ve dilimizde bilinmiş olduğu üzere Sûresi denilen bu sûre de ...

Devamı »

KEVSER SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

KEVSER SURESİ TEFSİRİ 108-KEVSER: Muhakkak biz ( Sûresi’ne bkz.) “Sana Kevser’i verdik.” Hitap, Resulullah’adır. “I’tâ”da malumdur ki, atıyye vermek, iyilik yapmaktır. Yani ey Muhammed, emin ol ki biz, Hak Rabb’ın ...

Devamı »

MA’UN SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

MA’UN SURESİ TEFSİRİ 107-MA’UN: Gördün mü? Hitap yine Allah’ın Resulüne ve dolayısıyla genel olarak hitaba kabiliyeti olanların her birinedir. Soru, teaccüb (şaşma) suretiyle hazırlama içindir. Alemde açlık ve tokluk, korku ...

Devamı »

KUREYŞ SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

KUREYŞ SURESİ TEFSİRİ 106-KUREYŞ: “Kureyşin îlâfı (uzlaşması) için.” Kur’ân’ın asıl resmî imlâsı (yazılış şekli) Hz. Osman’a nisbet edilen Mushafların hepsinde şeklindedir. “Şafiye Şerhi Şeyh Radıy”de de açıklandığı üzere Kûfî hattatların ...

Devamı »

FİL SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

FİL SURESİ TEFSİRİ 105-FİL: Görmedin mi? Hitap, Peygamber’edir. Rü’yet (görmek), kalp gözüyle görmeden istiare olarak kalbe ait görme, yani gözünle görmüş gibi muhakkak bilmiyor musun ey Muhammed? Çünkü söylenecek olan ...

Devamı »

HÜMEZE SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

HÜMEZE SURESİ TEFSİRİ 104-HÜMEZE: 1-2.”Hümeze”; sûrenin de ismi olmak münasebetiyle meâlde aynen muhafazasını daha uygun gördüğümüz bu “hümeze” kelimesi “hemmaz”, “gammaz” gibi “hemz” kelimesinden mübalağa sigası (kipi)dır ki, lüane (lânetleyen) ...

Devamı »

ASR SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

ASR SURESİ TEFSİRİ 103-ASR: Vav ‘da olduğu gibi yemin içindir. “Kamus”ta anlatıldığı üzere “asr” kelimesi lügatte, isim olarak: dehr (gece ve gündüz), gündüzün zevalden önce ve sonra iki tarafı gadat ...

Devamı »