Anasayfa / Etiket Arşivi:tefsir (sayfa 3)

Etiket Arşivi:tefsir

BEYYİNE SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

BEYYİNE SURESİ TEFSİRİ 98-BEYYİNE: Değildi, o küfredenler kitap ehli ve müşriklerden. (Min) teb’îzıyye veya beyâniyye, mahzûfe müteallık olup, yahut takdirinde zarf-ı müstekar, o küfredenlerin hali veya sıfatıdır. Bu iki kısımdan ...

Devamı »

KADR SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

KADR SURESİ TEFSİRİ 97-KADİR: Muhakkak biz indirdik onu. Yani oku da ancak bize secde ve ibadet et. Çünkü yüce şanımızla biz indirdik onu, o okunan Kur’ân’ı. İlâhî kudret her kuvvetin ...

Devamı »

ALAK SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

ALAK SURESİ TEFSİRİ 96-ALAK: Sûresinin başından e kadar beş âyettir. Tam sûre itibarıyla da Fatiha’dır. Fatiha bundan ve in ve in baş kısımlarından sonra inmekle beraber tam sûre olarak indirildiğinden, ...

Devamı »

TİN SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

TİN SURESİ TEFSİRİ 95-TİN: “Tin’e ve Zeytun’a andolsun”. Tin incir demek ise de burada öyle terceme etmek pek uygun olmayacaktır. Zira tefsircilerin bir çoğunun açıklamasına göre burada Tin ve Zeytun ...

Devamı »

İNŞİRAH SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

İNŞİRAH SURESİ TEFSİRİ 94-İNŞİRAH: Açmadık mı? Açıp genişletmedik mi? Senin için. Senin mutluluğun için göğsünü de nefesine genişlik, kalbine ferahlık, nefsine kuvvet ve ferahlık vermedik mi? İçinde bulunulan anda ve ...

Devamı »

DUHA SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

DUHA SURESİ TEFSİRİ 93-DUHA: 1. Andolsun o duhâya. Duhâ diye bilinen kuşluk vaktine ki, güneşin parlayıp yükselmeğe başladığı, gündüzün gençliği zamanıdır. “Lâm” cins için olur. Yahut, kuşluk vakitleri içinde seçkin ...

Devamı »

LEYL SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

LEYL SURESİ TEFSİRİ 92-LEYL: “geceye yemin olsun”. Bu sûrenin başındaki yeminler, önceki sûredeki yeminlerin bir özeti olmakla beraber, sıralanmaları itibarıyla ayrıca dikkate değerdir. Orada nurdan karanlığa geçerek, yok olma ve ...

Devamı »

ŞEMS SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

ŞEMS SURESİ TEFSİRİ 91-ŞEMS: “Güneşe ve onun parıltısına yemin olsun”. Nâziât Sûresi’nde geçtiği üzere “duhâ”nın asıl mânâsı güneşin, doğduğu mer’i ufuktan yükselip ışığının parlama ve yayılmasıyla bakanlara açıkça görünmesidir. Sonra ...

Devamı »

BELED SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

BELED SURESİ TEFSİRİ 90-BELED: “Yemin ederim” (Geniş bilgi için Kıyâme Sûresi’ne bak.) “bu beldeye”. Bu beldeden maksat, Beled-i Haram, yani Mekke-i Mükerreme olduğunda tefsirciler ittifak emiştir. Kamus’ta: “el-Beled ve el-Belde ...

Devamı »

FECR SURESİ TEFSİRİ

Elmalılı Hamdi YAZIR KUR'AN tefsiri

FECR SURESİ TEFSİRİ 89-FECR: 1.”Andolsun fecre”. Bu sûrenin başında yemin edilerek bazı şeylere dikkat çekilmiştir. Bunlar âlemdeki değişimleri gösteren ve insanı karanlıktan aydınlığa, kederden sevince götüren ve böylece kendilerinden önce ...

Devamı »